galerie

Bochnia 2021

Szczęść Boże. Na prośbę Halinki Borowiec, przesyłam fotografie z czuwania