Ci co odeszli+

Ziemskie życie mr Stanisławy z Włocławka, Róży i Józefy z Pleszewa, Czesławy z Piotrkowa Tryb., Ryszarda z Chełma, Alicji z Płońska, Czesławy ze Zdziłowic, Michaliny z Ostrowa Wielkopolskiego, Genowefy z Wrocławia, rycerza Zbigniewa z Siedlec i Wiesławy ze Szczecinka – dobiegło końca…

We Włocławku w poniedziałek, 4.03.2024 odeszła w wieku 80 lat śp. Stanisława Pikulska. Do rycerstwa wstąpiła 19.03.1995 r. Otrzymała Dyplomik nr 0243. Informację przekazał mr

Czytaj więcej »