KRAKÓW 2018 – VI ZJAZD MIŁOSIERDZIA

Echo z VI Pielgrzymki Miłosierdzia Legionu Małych Rycerzy MSJ w Krakowie, 17-18.11.2018 r.

Podobnie jak w roku ubiegłym, tak i w tym kolejna, VI Pielgrzymka Miłosierdzia Legionu Małych Rycerzy MSJ w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach włączona została w obchody II rocznicy Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

Przypominamy to wydarzenie fragmentem ubiegłorocznego artykułu:
„Dnia 19 listopada 2016 r., w wigilię Święta Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia oraz w roku 1050 rocznicy Chrztu Polski, jako Naród dostąpiliśmy kolejnego niezmierzonego błogosławieństwa Bożego. Oto w sobotni poranek w Krakowskim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia miało miejsce wydarzenie wyczekiwane w duszach i sercach Polaków od lat. W obecności przedstawicieli Kościoła, Biskupów i kapłanów licznych Parafii oraz władz Państwowych z Prezydentem Andrzejem Dudą na czele dokonaliśmy Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. I choć to dopiero zaczątek potężnego Dzieła Intronizacji, jest to bez wątpienia ogromnym postępem i łaską”. (Koniec cytatu)

Uczestnicy VI Pielgrzymki Miłosierdzia była gromadzili się już od Godziny Miłosierdzia (15:00), aby wziąć udział w modlitwie Koronce do Bożego Miłosierdzia. Skorzystano także z sakramentu pokuty. O godz. 18:00 była możliwość uczestniczenia we mszy św. rozpoczynającej nasz oficjalny VI Zjazd Miłosierdzia Legionu MRMSJ. We Mszy św. koncelebrowanej uczestniczyli duchowni zaproszeni na tę nocną ucztę duchową: ks. Lesław Krzyżak – kapłan z archidiecezji przemyskiej, opiekun tego spotkania, oraz gość o. Wiesław Krupiński jezuita z Nowego Sącza. Po mszy św. ks. było poświęcenie dewocjonalii i możliwość nabycia Balsamu Miłosierdzia, gdzie znacząca część ofiary przeznaczona była na budowę kościelnych organów.

Od 1900-2000 w Bazylice Bożego Miłosierdzia była możliwość uczestnictwa w godzinnej adoracji Króla Miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie poprowadzoną przez organizatorów obchodów rocznicy Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
W tym czasie dla przyjezdnych uczestników VI PIELGRZYMKA MIŁOSIERDZIA była też możliwość skorzystania z modlitwy osobistej w kaplicy św. Siostry Faustyny i posilenia się przed całonocną adoracją w dolnej części Bazyliki B.M. Jak zawsze gorący posiłek (3 rodzaje zup, bigos, herbata, kawa a także ciasta) przygotowali rycerze z Bochni i okolic piastując rolę gospodarzy tych, co rocznych zjazdów.
O 2000 słowo powitania i stosowne informacje do przybyłych ponad 250 uczestników VI P.M. skierowali: Ks. Lesław Krzyżak, prezes Zarządu Wiesław Kaźmierczak oraz przedstawicielka Apostolstwa Bożego Miłosierdzia przy Sanktuarium św. Stanisława Bp i Męczennika na Skałce w Krakowie, p. Krystyna Hajduk.
P. Krystyna reprezentująca Grupę Miłosierdzia Bożego przy Skałce w Krakowie przekazała oficjalnie Legionowi MRMSJ obraz Jezusa Króla Miłosierdzia (a także całą dokumentację z tym obrazem związaną) oraz przybliżyła obecnym historię i intencję, jaka tej inicjatywie towarzyszy. Drugi obraz w oprawionej ramie został wręczony dla koła Legionu MRMSJ w Pelplinie, jako wyraz osobistej sympatii dla animatorki Genowefy Draim. Oba obrazy zostały umieszczone na przygotowanych miejscach (tronach) przed ołtarzem w kaplicy św. Faustyny i uroczyście poświęcone przez ks. Lesława Krzyżaka. Ponadto 3 obrazy bez ram ofiarowane zostały przedstawicielom Małych Rycerzy z Kraśnika, Pleszewa i Szczecina.
Po tej wstępnej, doniosłej części uczty duchowej głos zabrał nas gość z Nowego Sącza, ks. Wiesław Krupiński wygłaszając konferencje nawiązującą do potrzeby modlitwy i ofiary za dusze czyśćcowe. Listopad jest takim czasem, gdzie trwamy na wspomaganiu duchowym dusz czyśćcowych jednocześnie czasem kończącym rok liturgiczny, w którym częściej nawiązujemy do sądu Bożego, którego uwieńczeniem jest Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.
Ok. 21:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i przebieg modlitewnego czuwania pod przewodnictwem ks. Wiesława, ofiarowany był różaniec w intencji dusz czyśćcowych.

O północy Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Lesława sprawowana w koncelebrze przez ks. Wiesława i ks. Marka Mierzyńskiego, opiekuna bocheńskiego koła Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.

Intencje Mszy św.:
Ks. Wiesław: za dusze zmarłych w tym za dusze śp. zmarłych Małych Rycerzy MSJ,
Ks. Lesław: we wszystkich intencjach zanoszonych przez uczestników i Legion MRMSJ,
Ks. Marek: Uwielbienie i Podziękowanie Bogu bogatemu w miłosierdzie za wszelkie łaski i dary w działaniach o aprobatę Legionu w Kościele tarnowskim i we wszystkich innych Kościołach lokalnych.

Przybyły specjalnie na ten czas opiekun bocheńskiego koła Legionu MRMSJ odczytał treść aprobaty, jaką udzielił Biskup Tarnowski ks. bp Andrzej Jeż lokalnej wspólnocie modlitewno-formacyjnej Legionowi Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego na okres 3 lat. Nawiązując do aprobaty należy uwzględnić trwające działania i modlitwy w tym odpowiedź Nieba na intencję, jaką zanosił dokładnie rok temu ks. Marek właśnie na mszy św. o północy V Zjazdu Miłosierdzia: „O pomoc i błogosławieństwo Boże w działaniach o aprobatę Legionu w Kościele Tarnowskim i we wszystkich innych Kościołach lokalnych.”

Homilie nawiązującą do miłości Boga i bliźniego wygłosił ks. Wiesław Krupiński, bazując na opracowanej przez niego wydanej książce pt. Najważniejsza jest miłość. Reasumując kazanie można streścić je w jednym zdaniu: Wszystkie nasze myśli, słowa i czyny bez miłości to PYCHA. Aby dosadniej określić kaznodzieja zacytował on pewną historię z życia św. o. Pio. Zapytał pewnego razu św. Kapucyn swoich braci zakonnych, jakie jest imię diabła. Dawano różne odpowiedzi: Lucyfer, Belzebub, Asmodeusz, Szatan… Nie! Odpowiedział św. o. Pio. Imię diabła to „JA”. Zapamiętajmy z tej historii naukę, aby unikać tego „JA” w swoim życiu, postępowaniu, pamiętając, komu zawdzięczamy wszelkie dary, łaski, zdolności, talenty… dane nam dla służenia Bogu i bliźniemu.

Dla wszystkich zainteresowanych konferencją i homilią o. Wiesława oraz relacją VIDEO informujemy, że będzie można nabyć te nagranie na płycie DVD u naszego rycerza-filmowca Zdzisława Kurcza, kontakt kom. 788 688 148.
Po kazaniu dokonano uroczystego przyjęcia 12 kandydatów do Legionu, którzy wypełnili formularz ZGŁOSZENIA i dokonali przyrzeczenie przed Królem Miłosierdzia, a 7-u dotychczasowych kandydatów, którzy przeszli okres próby wyraziło gotowość wstąpienia w szeregi Legionu MRMSJ deklarując na piśmie (formularz deklaracji) i złożonym przyrzeczeniem stania się rzeczywistym Małym Rycerzem Miłosiernego Serca Jezusowego, otrzymując DYPLOMIK, jako potwierdzenie i pamiątkę wstąpienia w szeregi Legionu MRMSJ.
W modlitwie wiernych przedstawiono prośby zredagowane przez przedstawicieli bocheńskiego koła Legionu MRMSJ.
Modlitwa wiernych Łagiewniki 17/18 listopad 2018

Panie Jezu prosimy za Kościół święty, aby w mocy Ducha Świętego, stawał się dla całego świata _ widzialnym znakiem Boga bogatego w miłosierdzie. Ciebie prosimy…

Panie Jezu prosimy za Ojca św. Franciszka, biskupów i kapłanów, a w szczególności za obecnych wśród nas ks. Wiesława, ks. Lesława oraz ks. Marka, aby przez ich modlitwę i posługę przybliżali wszystkich, do Boga bogatego w miłosierdzie. Ciebie prosimy…

Panie Jezu dziękujemy Ci za pomyślny proces rejestracji Wspólnoty Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w Bochni, jako Stowarzyszenia w Diecezji Tarnowskiej, prosimy obdarz ich potrzebnymi łaskami, aby głosili Twoje miłosierdzie. Ciebie prosimy…

Panie Jezu dziękujemy za zarejestrowanie Wspólnoty Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w diecezji pelplińskiej i archidiecezji szczecińsko – kamińskiej, jako Stowarzyszenia. Prosimy powołaj nowych Małych Rycerzy do wszystkich naszych wspólnot. Ciebie prosimy…

Panie Jezu prosimy o pomyślny proces rejestracji Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w diecezji siedleckiej i innych diecezjach, w których proces ten trwa. Ciebie prosimy…

Panie Jezu prosimy za naszą Ojczyznę w 100- lecie odzyskania niepodległości, aby Twoje miłosierdzie, pozwoliło jej cieszyć się: pokojem i wzrostem materialnym oraz duchowym. Ciebie prosimy…

Panie Jezu prosimy za zatwardziałych grzeszników, aby w miłosierdziu Bożym znaleźli uzdrowienie i przebaczenie. Ciebie prosimy…

Panie Jezu prosimy za dusze w czyśćcu cierpiące, aby modlitwa Kościoła wyjednała im przez Twoje niezgłębione miłosierdzie wieczną radość. Ciebie prosimy…

Panie Jezu prosimy za zmarłych, tych, którzy oddali swoje życie w walce o wolność naszej Ojczyzny oraz za założycielkę Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego – śp. Zofię Grochowską, a także za zmarłych członków i sympatyków Małych Rycerzy, którzy trwali z nami na modlitwie, aby sam Bóg był dla nich wieczną nagrodą. Ciebie prosimy…

Panie Jezu prosimy za nas tu zgromadzonych wokół Chrystusowego ołtarza, aby prawda o Bożym Miłosierdziu była dla nas umocnieniem każdego dnia. Ciebie prosimy…
Po Komunii św. celebrans Mszy św. ks. Krzyżak przewodniczył w odnowieniu Aktu Jubileuszowego dla tych, którzy nie mogli zostać i uczestniczyć w zaplanowanym na godz. 12:00 w południe uroczystym odnowieniu Aktu w Bazylice Bożego Miłosierdzia.
Po Mszy św. nocne pokrzepienie ciała w ramach poczęstunku przez gospodarzy modlitewnego ogólnopolskiego VI Zjazdu Miłosierdzia Legionu MRMSJ..
Ok. 200 ponowne wystawienie NS i prowadzenie przez kleryka diecezji kaliskiej a od 8.12.2018 Ks. diakona Wojciecha Kucharzaka, przybyłego z grupą Małych Rycerzy z Pleszewa, oraz ks. Lesława Krzyżaka. Na uwagę zasługuje możliwość skorzystania z różnych form błogosławieństw: namaszczenia poświęconymi olejami, przez nałożenie chusty z obliczem Zmartwychwstałego z Manopello. Było też indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem (tzw. błogosławieństwo lurdzkie).
Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem udzielone przez ks. Lesława i wdzięczne Te Deum było finałem tzw. VI Pielgrzymki Miłosierdzia Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego (spisanych przez rycerkę Anię ze Szczecina) reprezentowane przez:
Wejherowo (2), Bochnia (60), Koszalin, (2), Kraśnik (30), Zakopane (7), Rypin (2), Malec (4), Kęty (17), Cieszyn(7), Zabrze (3), Kielce (5), Siedlce (6), Warszawa (4), Nowy Sącz (4), Tarnów (1), Malec (2), Kraków (10), Pelplin (12) Tarnowskie Góry (25), Szczecin (3), Kalisz (2), Pleszew (9), Bielko-Biała – Wadowice (20+4), Rypin (2), Ostrów Wlkp. (2), Jasło (1), Rypin (2), Strzelce Opolskie (1), Janów Podlaski (4), Imielin (1), Zakopane (7), Wałków-Dobrzyca (9)
Na uroczystości jubileuszowe pozostali jeszcze rycerze z Pelplina i Rypina (12) i z Koszalina (2) biorąc udział nabożeństwie do Ducha Świętego w kaplicy klasztornej Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz w drodze krzyżowej pod przewodnictwem ks. Bp Stanisława Jamrozka, biskupa pomocniczego archidiecezji przemyskiej, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych. W południe Msza św. pod przewodnictwem ks. Abp Andrzeja Dzięgi – Biskupa Szczecińsko-Kamieńskiego z uroczystym odnowieniem Aktu Jubileuszowego, którego metropolita szczecińsko-kamieński dokonał w obecności dwóch biskupów: wspomnianego ks. Bpa Stanisława Jamrozka i ks. Bpa Pawła Sochy, Biskupa Pomocniczego Seniora Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Wygłoszoną homilię można zobaczyć i wysłuchać na stronie internetowej:
https://www.youtube.com/watch?v=czJaAqgeMR4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1dlY02PTHVEyXcrMkKx0gReHpnawYpy_ZjNIbj0QrIkkfb5vB48WI9Uv0
pt. „Abp Andrzej Dzięga – Odnowienie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana
Tę relację kończę słowami z artykułu rycerki R.J.:
„Kiedy wszystkie brakujące ogniwa tego Dzieła połączą się i całość dopełni według Woli Bożej, wówczas możemy wyczekiwać tej chwalebnej chwili, gdy urzeczywistnią się słowa Króla Dawida z Orędzi naszej założycielki, one już po części się wypełniły:
„…Stolicą Królestwa Jezusowego ma być Kraków, gdzie się objawił s. Faustynie, jako Jezus Miłosierny i pragnie, aby obraz Miłosierdzia Bożego był koronowany koroną złotą a Miłosierdzie Boże wytryśnie z Jego Królewskiego Serca na cały grzeszny świat i ludzkość odczuje miłość Boga Człowieka, jak umiłował swoje stworzenie. Reszta jest tajemnicą Bożą.”
Trwajmy w ufności i na modlitwie. Niech odtąd Bóg Ojciec Okiem Opatrzności, szczególnej Miłości i Miłosierdzia spogląda na nas ze Świątyni Opatrzności Bożej w naszej Stolicy, Jezus Chrystus Król wraz ze Swą Matką Maryją Królową Polski, nich obejmą Swym Królowaniem nasze serca i wszystkie dziedziny naszego życia, a Duch Święty niech zstąpi i odnowi Oblicze tej Ziemi, rozlewając Swą potężną MOC.” (Koniec cyt.)
Wielkie Bóg zapłać obecnym kapłanom: Ks. Lesławowi Krzyżakowi za ojcowską opiekę duchową, sprawowane msze św. w intencjach Legionu, modlitwę oraz prezentację wspólnoty obecnemu duchowieństwu i wiernym; ks. Wiesławowi Krupińskiemu za konferencje, ofiarowaną Mszę św. i homilie, prowadzenie adoracji i modlitw w mocy Ducha Świętego za dusze czyśćcowe oddając całego siebie tej posłudze; Ks. Markowi Mierzyńskiemu za złożoną ofiarę z czasu snu i przebytej nocnej drogi, modlitwę i przyjętą intencje Mszy św. a także rozmowy kuluarowe po Mszy św. z rycerzami zainteresowanymi działaniami na rzecz aprobaty Legionu w innych diecezjach.
Za posługę i prowadzenie modlitw przez kleryka diecezji kaliskiej (a od 8.12.2018) Ks. diakona Wojciecha Kucharzaka, przybyłego z grupą Małych Rycerzy z Pleszewa
Wdzięczne Bóg zapłać za przedstawicieli Apostolstwa Bożego Miłosierdzia przy Sanktuarium św. Stanisława Bp i Męczennika na Skałce w Krakowie, w tym p. Krystynie Hajduk – inicjatorce przekazania Legionowi MRMSJ 2 oprawionych obrazów i 3 szt. dużych do oprawienia oraz blisko 200 obrazków Króla Miłosierdzia dla uczestników VI Pielgrzymki Miłosierdzia. Informacje szczegółowe o tym obrazie planujemy zamieścić w kolejnym 34 numerze Głosu MR (kwiecień-maj-czerwiec2019 R.P.)
Bóg zapłać rycerce Marii M. za cieszące się dużym zainteresowaniem i obleganym stoiskiem z cennymi publikacjami Legionu i dewocjonaliami oraz za złożoną ofiarę wysiłku i zdrowia a także wyrozumiałej cierpliwości.
Wyrazy wdzięczności dla rycerza Rafała M. z Kalisza za prowadzenie śpiewu podczas tej uczty duchowej, rycerzowi Zdzisławowi Kurczowi – operatorowi kamery za archiwizowania tej uczty duchowej i innych zjazdów Legionu MRMSJ.
Serdeczne podziękowania dla rycerki Haliny B. i rycerza Andrzeja W. a także Braciom i Siostrom z bocheńskiego koła Legionu MRMSJ oraz wszystkim ofiarnym duszom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do organizacji tej duchowej uczty, za ich poświęcenie, ofiarność i urzekającą serdeczną gościnność. Niech dobry Bóg wynagrodzi hojność serc, uczynność, serdeczność i gościnność oraz zaangażowanie duchowe w tę niecodzienną ucztę duchową. Króluj nam Chryste! – Zawsze i wszędzie! Króluj wraz ze Swą ukochaną Mamą i prowadź swe dzieci do Królestwa Woli Bożej.”
mr Wiesław z Koszalina


Moja historyczna VI Pielgrzymka LMRMSJ w Krakowie – Łagiewnikach, w dniach 17-18 listopada 2018 r.

Posłuszny prośbie mr Wiesława Kaźmierczaka pragnę podzielić się moją refleksją z VI Pielgrzymki Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w Krakowie- Łagiewnikach w dniach 17-18.11.2018 r.

Z mojej perspektywy pragnę zatrzymać się na chwilę nad osobą Ojca Wiesława Krupińskiego SJ. Gdy zobaczyłem o. Wiesława, to odniosłem wrażenie, że ma głęboki pokój w swoim sercu. Po dwóch, trzech zdaniach konferencji o. Wiesława uświadomiłem sobie, że prawdziwie, rzeczywiście tak jest, że ten kapłan ma wielki dar, wielką łaskę, ma pokój serca, pokorę i miłość, którą ma wymalowaną na twarzy. Słuchając tej konferencji, po chwili odczułem, że wyciszam się, doznaję pokoju w moim sercu i wielką radość. Te słowa płynące z głębi serca kaznodziei można porównać do słów wypowiadanych przez kapłana w imieniu Pana Jezusa, na zakończenie sakramentu pojednania, który mówi „Pan odpuścił Tobie grzechy idź w pokoju”. Wówczas doznaję ulgi, pokoju, nadziei i budzi się we mnie radość z przebaczenia, którego tak bardzo pragnę.

O. Wiesław w swojej konferencji ukazał nam realistyczną potrzebę modlitwy i ofiary za dusze czyśćcowe. Przedstawił różne aspekty modlitwy za cierpiących w czyśćcu, a przez to wzniecił w nas jeszcze większą potrzebę modlitwy w tej intencji. Te słowa nas pokrzepiły, bowiem właśnie na każdej nocnej pierwszo-sobotniej adoracji Najświętszego Sakramentu w Krakowie – Łagiewnikach i każdego 7- go dnia miesiąca na nocnej adoracji Najświętszego Sakramentu w Bazylice św. Mikołaja w Bochni modlimy się m.in. w tej intencji.

W czasie Mszy św. o północy o. Wiesław wygłosił fundamentalne słowa, które powinny być dla mnie kamieniem węgielnym, drogowskazem życia, że „najważniejsza jest miłość”, bo miłość to znaczy zapomnieć o sobie. Każda myśl, słowo i czyn musi wypływać z miłości, z głębi serca. To, co mam w sercu, to mam mieć na ustach i w czynach. Dopiero ta triada, gdy jest monolitem, jest wyrazem miłości.
Umiłowany Święty Jan Paweł II, apostoł Bożego Miłosierdzia powiedział tu w Krakowie 10 czerwca 1979 r. o miłości znamienne słowa, które są dla mnie bezcenną wskazówką, które przyjąłem, jako swoje, aby idąc przez ten świat mógłbym kierować się nimi przez całe życie.

„Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć”
Te piękne budujące słowa, które unoszą człowieka są dla mnie:
„Lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce” Ps 119,105

Panie spraw, by idąc za Tobą mimo mojej nicości przez to krótkie życie abym mógł wypełnić ten testament św. Jana Pawła II, a bliźnim nieść miłość i miłosierdzie.

Panie spraw, by idąc za Tobą mimo mojej niegodności mógł nieść każdemu złamanemu na duchu słowa otuchy i pocieszenia na lepsze dni.

Panie spraw, by idąc za Tobą mimo mojej kruchości mógł pocieszać tych, którzy się pogubili, zwątpili. Zapalić ich jeszcze raz, ukazać nadzieję, bo u Ciebie wszystko jest możliwe, bo Ty jesteś dobry i miłosierny, a Twoje miłosierdzie jest nieogarnione.

Panie spraw, by idąc za Tobą mimo mojej słabości abym mógł pochylać się nad tymi, którzy wymagają szczególnej troski ze względu na poranione ich serca. Panie Jezu pokornie proszę Ciebie za nimi, aby moje modlitwy nie ustały, aby promienie Bożego miłosierdzia przemieniły ich serca, a Boża miłość zawładnęła nimi.

Panie spraw, by idąc za Tobą mimo mojej nędzy mógł nieść wszystkim braciom i siostrom pokój i dobro ze względu na Twoją miłość, która zwyciężyła świat i daje pokój.

Panie spraw, by idąc za Tobą mimo mojej grzeszności mógłbym to wszystko czynić na Twoją chwałę. Głosić Twoją miłość, która zwyciężyła śmierć.
Przeciwieństwem miłości, jest moje „ego” oraz słowa, czyny wypływające z mojej interesowności, czyli z mojej pychy.
Tak myślę, tak wierzę, że o. Wiesław to kapłan obdarzony wielką pokorą, miłością i miłosierdziem. Niech będzie dla nas wszystkich w tej naszej pielgrzymce wiary wzorem do naśladowania. Szczęśliwy ten, który jest blisko o. Wiesława. Za dar posługi i spotkania z o. Wiesławem podczas VI Pielgrzymki Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w Krakowie- Łagiewnikach niech będzie Bóg uwielbiony.

Nad całością naszej VI Pielgrzymki Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w Krakowie- Łagiewnikach czuwała nieoceniona, zawsze otwarta na nasze potrzeby animatorka Koła Małych Rycerzy w Bochni mr Halina Borowiec. Za jej wielkie serce i zaangażowanie z wszech miar w sprawę organizacji naszej Pielgrzymki niech Pan Jezus Miłosierny hojnie Jej wynagradza.

Oprócz spotkania przy stole Słowa Bożego i Eucharystii niemniej ważne było nasze spotkanie na agapie. O całość agapy od kilku lat dba nieoceniona w tej dziedzinie nasza siostra mr Zofia Grabska z Łąkty. Na długo przed naszą Pielgrzymką zaczyna przygotowania, abyśmy mimo obfitej strawy duchowej nie ustali podczas czuwania. Bezpośrednio w przygotowaniach w Łąkcie zawsze pomagają jej mąż Jan, córki Ewelina i Justyna oraz pani Janina Banat. W trakcie agapy posługiwały: Jadwiga Jelonek, która ma niespożyte siły w dbaniu o to by stół był zawsze bogato zastawiony oraz mr Grażyna Biernat, mr Krystyna Smoleń, mr Celina Kamionka i mr Stanisława Barwacz i Maria Bobowska.
Organizację agapy wspomogła także Wspólnota Małych Rycerzy z Krakowa w osobach: mr Ireny Barszczewskiej, mr Zofii Sochackiej, mr Elżbiety Boguckiej, mr Jana Gnieckiego oraz mr Weroniki Laszewskiej z Tarnowskich Gór.
Ponadto wiele osób anonimowych ubogaciły naszą agapę swoimi słodkimi wypiekami.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję naszej rycerce Zofii za ogrom jej pracy włożony w organizację agapy, niech Pan Jezus Miłosierny obficie błogosławi całej rodzinie Grabskich. Pięknie dziękuje mr Rafałowi Mikołajczykowi z Kalisza za profesjonalne prowadzenie śpiewu podczas naszej Pielgrzymki, a także mr Zdzisławowi Kurczowi za filmowanie naszej Pielgrzymki, aby ten dokument służył nam i potomnym.

Z wielką wdzięcznością zwracam się do osób najważniejszych naszej VI Pielgrzymki LMRMSJ w Krakowie – Łagiewnikach, bez których ta Pielgrzymka nie była by możliwa.

Z wielkim wzruszeniem zwracam się do czcigodnego ks. bp Seniora Jana Zająca, któremu tak wiele zawdzięczam. Ekscelencjo dziękuję z całego serca za niezapomniane „Wieczory z JP II”, Twoje słowo, Twoją postawę, nasze rozmowy, że pokazałeś mi drogę jak być w życiu miłosiernym i dobrym człowiekiem. Dziękuję Ci, że jesteś dla nas wszystkich przykładem kapłana miłosierdzia, wielkiej pokory, serdeczności i miłości. Za lata posługi pośród nas, jako rektora Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, pragnę wyrazić to, co najpiękniejsze i najszlachetniejsze: Bóg zapłać za to, co czynisz dla nas i dla całego Kościoła. Niech Pan Jezus Miłosierny chroni Cię w promieniach Miłosierdzia i obficie błogosławi po najdłuższe lata. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za Księdza Biskupa wrażliwe serce szczególnie na potrzeby naszej wspólnoty LMRMSJ. Wyraziło się to przez napisanie świadectwa o naszej wspólnocie do ks. bp tarnowskiego Andrzeja Jeża. Świadectwo to niewątpliwie przyczyniło się do podjęcia pozytywnej decyzji o zarejestrowaniu bocheńskiej wspólnoty LMRMSJ, jako Stowarzyszenia w diecezji tarnowskiej.

Wyrazy serdecznego podziękowania kieruję do czcigodnego ks. prałata dr Franciszka Ślusarczyka – Rektora, Kustosza Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, który w sposób szczególny wyraża zainteresowanie naszą wspólnotą oraz daje nieustanie wyraz swojej życzliwości. Dziękuję za już wyrażoną zgodę na kolejną naszą Pielgrzymkę do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 2019 r.

Z moimi podziękowaniami zwracam się do ks. Aleksandra Wójtowicza, który pełni funkcję wiceprezesa Fundacji Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, który zawsze kieruje do nas życzliwe słowa, użycza nam pomieszczenia na przerwy w czasie nocnych czuwań, a także z radością zezwala nam na coroczne pielgrzymowanie do kaplicy św. s. Faustyny.
Równie serdeczne podziękowania składam ks. dr Stanisławowi Szczepańcowi, który jest założycielem Ruchu „Adoremus”. Jest także twórcą niezapomnianych „Wieczorów z JP II”, które prowadził od początku, a obecnie prowadzi nabożeństwa pierwszo-sobotnie. Nabożeństwa te zawsze rozpoczynają się Mszą św. o godz. 18.00, na której ks. dr Stanisław głosi piękne, głębokie homilie. Zmuszają one wiernych do medytacji, zastanowienia się i refleksji. Ks. dr Stanisław jest dla nas wyjątkowo życzliwy, mamy z nim bardzo dobre relacje, zawsze z wielką radością i miłością błogosławi naszą wspólnotę, abyśmy wzrastali w wierze.

Z wielką radością spieszę z podziękowaniami do naszego zasłużonego wiernego przyjaciela czcigodnego opiekuna LMRMSJ na czas ogólnopolskich spotkań ks. dr Lesława Krzyżaka, za niestrudzoną wieloletnią posługę i przewodniczenie naszej VI Pielgrzymce LMRMSJ.

Słowa wdzięczności kieruję do kaznodziei o. Wiesława Krupińskiego za konferencję, prowadzoną modlitwę i adorację, Msze św. i homilię, w której głosił żywe Słowo Boże. Wlał w nasze serca pokój, miłość i poruszył nas do głębi.
Dziękuję ks. diakonowi Wojciechowi Kucharzakowi, który prowadził naszą adorację.

Teraz moje myśli biegną do osoby tak bardzo bliskiej mojemu sercu wieloletniego opiekuna bocheńskiego koła LMRMSJ do ks. dr Marka Mierzyńskiego. Z głębi serca dziękuję za wzorową posługę duszpasterską, a w sposób szczególny za comiesięczne Msze św. o północy w intencji naszej założycielki śp. Zofii Grochowskiej i LMRMSJ. Dziękuję za trud, uwieńczony sukcesem, wieloletniego starania się o zarejestrowanie naszej wspólnoty, jako stowarzyszenia w Diecezji Tarnowskiej. Treść tej aprobaty biskupa tarnowskiego dla LMRMSJ w Bochni ks. dr Marek Mierzyński uroczyście ogłosił podczas Mszy św.

Przyszedł czas, aby podziękować całemu Zarządowi LMRMSJ na czele z Prezesem Zarządu Legionu LMRMSJ bratem Wiesławem Kaźmierczakiem, z-ca prezesa Zarządu Legionu LMRMSJ- siostrą Anną Antosik – Stemplowską, Sekretarzem Zarządu Legionu LMRMSJ – siostrą Marią Mrózek, oraz pozostałym członkom Zarządu Legionu LMRMSJ. Dziękuję za niestrudzoną, mozolną, ofiarną pracę na rzecz budowy Królestwa Bożego. Niech dobry, miłosierny Jezus Chrystus obficie Wam błogosławi przez ręce Maryi i za przyczyną św. s. Faustyny, św. Jana Pawła II i bł. Ks. Michała Sopoćko.
Teraz jest ta szczególna chwila, ten moment, w którym pragnę zatrzymać się nieco dłużej, aby wyrazić słowa mojego szczerego uznania i podziękowania. Zwracam się do Was wszystkich drodzy bracia i siostry, którzy mimo długiej podróży i utrudzenia, umęczenia przybyliście z różnych stron naszej Ojczyzny do Sanktuarium, aby w tym szczególnym miejscu oddać chwałę Bogu samemu – Królowi Miłosierdzia, który swoimi promieniami ogarnia całą naszą Ojczyznę i świat.
Na koniec dziękuję tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, aby doszła do skutku VI Pielgrzymka LMRMSJ.
Za tę VI Pielgrzymkę, historyczną dla bocheńskiej wspólnoty LMRMSJ, z całego serca dziękuję Bogu – Królowi Wieków Nieśmiertelnemu, Niewidzialnemu Bogu Jedynemu niech będzie cześć i chwała na wieki. mr Andrzej z Bochni