Fotorelacja z XVIII Pielgrzymki Zawierzenia na Jasnej Górze, 28/29.05.2023

Relacja z przebiegu

XVIII PIELGRZYMKI ZAWIERZENIA

Matce Bożej Miłosierdzia i Królowej Polski

Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, 28/29.05.2023

Drogą Krzyżową o 14:00 przy pięknej pogodzie została poprowadzona przez ks. Lesława Krzyżaka, asystenta zjazdu. To nabożeństwo, które weszło w tradycję zjazdu zapoczątkowało XVIII Pielgrzymkę Zawierzenia Legionu MRMSJ Matce Bożej, 28.05.2023 r. Na wałach jasnogórskich  zgromadziło się ponad 100 uczestników rekolekcji oraz ok. 60 uczestników przybyłych tego dnia na Jasną Górę. Rozważania ks. Lesława były pełne troski o rodzinę, Ojczyznę, Kościół.

Na zakończenie drogi krzyżowej – odmówiona została koronka do Bożego miłosierdzia i udzielone zostało błogosławieństwo krzyżem.

O 15.30 była możliwość uczestniczenia we mszy św. w kaplicy Cudownego Obrazu NMP Częstochowskiej dla tych, którzy nie uczestniczyli w rekolekcjach, a przybyli na XVIII Pielgrzymkę Zawierzenia (PZ). 

O 17.00 w Kaplicy Różańcowej uczestnicy XVIII PZ zostali przywitani przez ks. Lesława. Następnie mogli wysłuchać kilka informacji od Prezesa Zarządu nawiązujących do wystąpienia ks. Krzysztofa Jakubiaka. Zaproszony gość, od 28 lat pełniący służbę Bożą w Austrii zaprezentował Kapłański Ruch Maryjny (KRM), którego członkiem jest od ponad 40 lat.

W przerwie można było nabyć zaprezentowane publikacje książkowe u Marii w tym m.in. publikacje Legionu, znaczki MR. Został dokonany spis uczestników i zebrana ofiara na potrzeby organizacyjne Zjazdu. Pauza w spotkaniu formacyjnym posłużyła także do bezpośrednich relacji przybyłych uczestników zjazdu. Ks. Krzysztof podzielił się świadectwami i przygotowanymi materiałami m.in. istotnym, ważnym egzorcyzmem św. Leona XIII, który praktykowany przez znane księdzu Jakubiakowi osoby przyniósł błogosławione, pożądane  owoce. Ważne aby przy tej praktyce duchowej być w stanie łaski uświęcającej. Autor tej relacji doświadczał również potężnego orędownictwa św. Michała Archanioła odmawiając codziennie w latach dziewięćdziesiątych ten egzorcym.

Przedstawiciele Legionu, którzy przybyli na XVII PZ i dali się spisać: Białystok (2), Bełchatów (11), Bielsko Biała (4), Bochnia – Łąkta (25), Częstochowa (2), Dzikowiec (1) /diec. świdnicka/, Gdynia – Pierwoszyno (15), Gliwice-Poraj (7), Głubczyce (6), Goryń (1), Grudziądz (1), Jastrzębie Zdrój (3), Kazimierz Biskupi (1), Kielce (2), Koszalin (4), Kraśnik (19), Nowy Sącz (1), Nowy Wiśnicz (5), Piaseczno (4), PilicaSławniów (2), Piotrków Trybunalski (2), Poddębice (2) /diec. łódzka/, Poznań (5), Radom (2), Ropczyce (2), Ruda Śląska (1), Rzeszów (1), Siedlce (7), Szczecin (7), Włocławek (10), Wrocław (2), Warszawa-Ząbki (4), Zabrze (2) Razem 163 uczestników wg dokonanego spisu.

W drugiej części spotkania formacyjnego była możliwość podzielenia się mr Wiesława z obecnymi w sprawach osobistych doświadczeń, będących w zainteresowaniu obecnych uczestników m.in. w zatroskaniu o Kościół, wiarę, Ojczyznę, rodzinę. Swoją wypowiedź uzupełnił jeszcze ks. Krzysztof. Spotkanie zakończyło się ok 20:00 błogosławieństwem udzielonym przez ks. Lesława i ks. Krzysztofa.

Uczta duchowa w kaplicy Cudownego Obrazu.

Wzorem poprzednich lat udaliśmy się na Apel Jasnogórski, gdzie poinformowano o naszej obecności i o nocnym czuwaniu przez Legion MRMSJ.

Nocne czuwanie z Matką Bożą i adorację Króla Miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie rozpoczął ks. Lesław Krzyżak, wieloletni asystent tych zjazdów, jednocześnie kustosz Płaszcza Matki Bożej z Gładelupe.

PRZEBIEG NOCNEJ ADORACJI – ZAWIERZENIA LEGIONU MRMSJ MATCE BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI

►Część I – SOBOTA, 06.08.2022

ok. 2145– Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Akt Zawierzenia Małych Rycerzy MSJ NMP Królowej Polski i Matce Miłosier. – /śpiew. str. 128 nr 227/

Ofiarowanie adoracji – ks. Lesław /wg wzoru ofiarowania – zob. pokutnik str. 11-15/

– Zawierzenie Duchowi Świętemu tej uczty duchowej i Legionu /śpiew. str.69 nr 136 O Stworzycielu Duchu Przyjdź/

– prowadzenie Koronki do Ducha Świętego – mr Maria Mrózek

2245 – Różaniec św. cz. Chwalebna – rozważania wg bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

– Odnowienie Aktu uznania Jezusa Królem w Legionie – /śpiew. str. 125 / nr 225/

2400 Msza św. w intencjach „zanoszonych przez Matkę Bożą i Legion Małych Rycerzy MSJ złożonych przez ks. Lesława w ofiarowaniu mocą Niepokalanego Serca Maryi – Matki Kościoła.

– czytania niedzielne przeczytali: rycerz Andrzej z Bełchatowa i mr Paweł z Piaseczna.

Do mszy jako ministrant służył mr Tomek z Siedlec.

– po mszy św. formularze zgłoszeń wypełnili i decyzje na czas postulatu (próby) złożyły 2 kandydatki: Dorota T. i Mariola K. – m. Jazowsko /diecezja tarnowska/

►część II – po północy, Niedziela, 22.05.2022

145 – Wystawienie Najśw. Sakramentu

– Modlitwy do Ducha Świętego str. 71 – Litania do Ducha Świętego

200 Różaniec św. cz. I – Tajemnice Radosne śpiew. str. 85 

– w czasie trwania Bolesnej części różańca obecni mogli skorzystać z posługi kustosza Płaszcza Matki Bożej z Gładelupe, i okryć siebie i bliskich polecanych pod duchowy płaszcz Matki Bożej.

300 Modlitwa do niezgłębionego Miłosierdzia Bożego – /śpiew. str. 130/

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Godzinki ku czci Bożego Miłosierdzia

– Modlitwy i pieśni na zakończenie /Pokutnik str. 71-73/

– Błogosławieństwo i pieśni na zakończenie uczty duchowej

Dla zainteresowanych była możliwość śledzenia uczty duchowej przez łącza internetowe z kaplicy Cudownego Obrazu.

mr Wiesław z Koszalina