KRAKÓW 2017 – V ZJAZD MIŁOSIERDZIA

Echo z V Pielgrzymki Miłosierdzia Legionu Małych Rycerzy MSJ w Krakowie, 18-19.11.2017 r.

W tym roku V Pielgrzymka Miłosierdzia Legionu Małych Rycerzy MSJ w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach włączona została w obchody rocznicy jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Rycerka Renata z Nowego Sącza rok temu w artykule: „ECHO Z JUBILEUSZOWEGO AKTU przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kraków – Łagiewniki, 19 listopada 2016 r. pisała:

„Dnia 19 listopada 2016 r., w wigilię Święta Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia oraz w roku 1050 rocznicy Chrztu Polski, jako Naród dostąpiliśmy kolejnego niezmierzonego błogosławieństwa Bożego. Oto w sobotni poranek w Krakowskim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia miało miejsce wydarzenie wyczekiwane w duszach i sercach Polaków od lat. W obecności przedstawicieli Kościoła, Biskupów i kapłanów licznych Parafii oraz władz Państwowych z Prezydentem Andrzejem Dudą na czele dokonaliśmy Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. I choć to dopiero zaczątek potężnego Dzieła Intronizacji, jest to bez wątpienia ogromnym postępem i łaską.

Na tę uroczystość licznie przybyli Polacy z kraju i z zagranicy, przedstawiciele różnych ruchów i stowarzyszeń katolickich w tym m.in. reprezentacja Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.”(Koniec cytatu)
Część uczestników V Pielgrzymki Miłosierdzia była już od Godziny Miłosierdzia (15: 00), aby wziąć udział w modlitwie Koronce do Bożego Miłosierdzia a następnie o 15:20 we Mszy św. koncelebrowanej przez 6 biskupów i wielu kapłanów w tym naszego opiekuna ks. Lesława Krzyżaka, który ofiarował msze św. za Ojczyznę ofiarowaną przez Zarząd Legionu.
O godz. 18:00 była możliwość uczestniczenia we mszy św. dla pozostałych uczestników V P.M. Mszy św. przewodniczył i słowo wygłosił ks. Lesław, prezentując i przybliżając naszą wspólnotę wszystkim obecnym.

Po mszy św. ks. rektor Sanktuarium B.M. poświęcił dewocjonalia i zachęcił do nabycia Balsamu Miłosierdzia, gdzie znacząca część ofiary przeznaczona była na budowę kościelnych organów.
Od 19-20 w Bazylice Bożego Miłosierdzia była możliwość uczestnictwa w godzinnej adoracji Króla Miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie poprowadzoną przez organizatorów obchodów rocznicy Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

W tym czasie dla przyjezdnych uczestników V P.M. była też możliwość skorzystania z modlitwy osobistej w kaplicy św. Siostry Faustyny i posilenia się przed całonocną adoracją w dolnej części Bazyliki B.M. Posiłek przygotowali rycerze z Bochni i okolic piastując rolę gospodarzy, co rocznych zjazdów.
O 20: 00 słowo powitania i stosowne informacje do przybyłych ok 250 uczestników V P.M. skierowali: Ks. Lesław Krzyżak, ks. Mirosław Janowski i prezes Zarządu Wiesław Kaźmierczak.

Ok. 20: 40 wystawienie Najświętszego Sakramentu i przebieg modlitewnego czuwania pod przewodnictwem ks. Mirosława, znanego z ubiegłorocznego zjazdu.

O północy Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Mirosława sprawowana przez ks. Lesława i ks. Marka Mierzyńskiego, opiekuna bocheńskiego koła Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.
Intencje Mszy św.: Ks. Mirosław za dusze zmarłych rycerzy, ks. Lesław za cały Legion MRMSJ, ks. Marek o pomoc i błogosławieństwo Boże w działaniach o aprobatę Legionu w Kościele tarnowskim i we wszystkich innych Kościołach lokalnych.

Po mszy św. nocne pokrzepienie ciała przez gospodarzy modlitewnego ogólnopolskiego zjazdu.
Ok. 2: 00 ponowne wystawienie NS i prowadzenie przez ks. Mirosława i ks. Lesława. Dokonano odnowienie Aktu Jubileuszowego dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w zaplanowanym na godz. 12: 00 uroczystym odnowieniu Aktu. Było też indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem (tzw. błogosławieństwo lurdzkie) oraz namaszczenie balsamem miłosierdzia.

Dokonano też uroczystego przyjęcia 12 kandydatów do Legionu, którzy wypełnili formularz ZGŁOSZENIA i dokonali przyrzeczenie przed Królem Miłosierdzia. Także 12-tu dotychczasowych kandydatów, którzy przeszli okres próby wyraziło gotowość wstąpienia w szeregi Legionu MRMSJ deklarując na piśmie (formularz deklaracji) i złożonym przyrzeczeniem oraz ofiarowaniem (tekst wg otrzymanego DYPLOMIKA) stania się rzeczywistym Małym Rycerzem Miłosiernego Serca Jezusowego. 5-ciu rycerzy odnowiło swoją deklarację i otrzymując DYPLOMIK, jako potwierdzenie i pamiątkę wstąpienia w szeregi Legionu MRMSJ.

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem udzielone przez ks. Lesława i wdzięczne Te Deum było finałem tzw. V Pielgrzymki Miłosierdzia Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego reprezentowane przez:
Wrocław (9 osób), Cieszyn (7), Gdynia i Wejcherowo (2), Bochnia (120), Koszalin, (12), Kraśnik (26), Zakopane (7), Andrychów (7), Roczyn (5), Malec (4), Kenty (2), Bielan (1), Inwałd (1), Kielce (6), Siedlce (4), Warszawa (8), Nowy Sącz (1), Tarnów (1), Gorlice (1) Malce (6), Kraków (3), Pelplin (8)…
Na uroczystości jubileuszowe pozostali jeszcze rycerze z Pelplina (8) i część z Koszalina (5) biorąc udział drodze krzyżowej pod przewodnictwem czterech księży biskupów oraz Mszy św. w południe z poprzedzonym uroczystym odnowieniem Aktu Jubileuszowego, którego dokonał w obecności pięciu biskupów metropolita krakowski, ks. abp Marek Jędraszewski.

W poniedziałek rycerze z Koszalina mogli uczestniczyć w kaplicy klasztornej Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, gdzie podczas Mszy św. o godz. 6:30 metropolita szczecińsko-kamieński ks. abp Andrzej Dzięga i biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej ks. bp Stanisław Jamrozek delegat KEP ds. ruchów intronizacyjnych, podziękowali dobremu Bogu za obchody Triduum odnowienia jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
Tę relację kończę słowami z ubiegłorocznego artykułu rycerki Renaty:

„Kiedy wszystkie brakujące ogniwa tego Dzieła połączą się i całość dopełni według Woli Bożej, wówczas możemy wyczekiwać tej chwalebnej chwili, gdy urzeczywistnią się słowa Króla Dawida z Orędzi naszej założycielki, one już po części się wypełniły:

„…Stolicą Królestwa Jezusowego ma być Kraków, gdzie się objawił s. Faustynie, jako Jezus Miłosierny i pragnie, aby obraz Miłosierdzia Bożego był koronowany koroną złotą a Miłosierdzie Boże wytryśnie z Jego Królewskiego Serca na cały grzeszny świat i ludzkość odczuje miłość Boga Człowieka, jak umiłował swoje stworzenie. Reszta jest tajemnicą Bożą.”

Trwajmy w ufności i na modlitwie. Niech odtąd Bóg Ojciec Okiem Opatrzności, szczególnej Miłości i Miłosierdzia spogląda na nas ze Świątyni Opatrzności Bożej w naszej Stolicy, Jezus Chrystus Król wraz ze Swą Matką Maryją Królową Polski, nich obejmą Swym Królowaniem nasze serca i wszystkie dziedziny naszego życia, a Duch Święty niech zstąpi i odnowi Oblicze tej Ziemi, rozlewając Swą potężną MOC.” (koniec cyt.)
Wielkie Bóg zapłać obecnym kapłanom: Ks. Lesławowi za opiekę duchową, sprawowane msze św. w intencjach Legionu, modlitwę oraz prezentację wspólnoty obecnemu duchowieństwu i wiernym; ks. Mirosławowi za prowadzenie adoracji i modlitw w mocy Ducha Świętego oddając całego siebie tej posłudze; Ks. Markowi za złożoną ofiarę z czasu snu i przebytej nocnej drogi, modlitwę i przyjętą intencje Mszy św.

Bóg zapłać rycerce Marii M. za cieszące się dużym zainteresowaniem i obleganym stoiskiem z cennymi publikacjami i dewocjonaliami oraz za złożoną ofiarę wysiłku i zdrowia a także wyrozumiałej cierpliwości.
Serdeczne podziękowania dla rycerki Haliny B. i rycerza Andrzeja W. a także Braciom i Siostrom z bocheńskiego koła Legionu MRMSJ oraz wszystkim ofiarnym duszom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do organizacji tej duchowej uczty.

Niech Bóg wynagrodzi hojność serc, uczynność, serdeczność, i gościnność oraz zaangażowanie duchowe w tę niecodzienną uroczystość.
Króluj nam Chryste! – zawsze i wszędzie!
Króluj wraz ze Swą ukochaną Mamą i prowadź swe dzieci do Królestwa Woli Bożej.”
mr Wiesław z Koszalina