Relacja z Dnia Skupienia w Kraśniku w dniu 8 września 2022 – w święto Narodzenia NMP     

Mali rycerze z Kraśnika i okolic od lat pamiętają o święcie Boga Ojca całej ludzkości.  Przez szereg lat jeździliśmy na to święto do Kalisza, teraz jeździmy do Niepokalanowa. U nas w kościele Miłosierdzia Bożego w Kraśniku w pierwszą niedzielę miesiąca sierpnia od lat zamawiamy Mszę Świętą ku czci Boga Ojca Stworzyciela, prosząc o ustanowienie Jego święta. Mszę świętą poprzedzamy adoracją oraz wcześniej odmawianymi nowennami. W każdy trzeci piątek miesiąca na Mszę Świętą zbiorową do Miłosierdzia Bożego też podajemy tę intencję.

   W tym roku na  czuwanie poświęcone Bogu Ojcu z 6 na 7 sierpnia z Kraśnika oraz Zdziłowic, Zarajca, Batorza, Słodkowa i Wojciechowa  pojechało łącznie 34 osoby w tym 13 osób małych rycerzy, pozostali wspierający. Ponadto 2 osoby były na rekolekcjach od piątku 5 sierpnia, a powróciły wspólnie z nami.

   W Niepokalanowie zostaliśmy zawierzeni Matce Bożej z Guadalupe pod Jej płaszcz. Okrycia nas płaszczem Matki Bożej dokonał kustosz Płaszcza Matki Bożej z Guadalupe ks. dr Lesław Krzyżak, z  którym kontaktujemy się od 10 lat i jesteśmy mu wdzięczni za  jego wsparcie modlitewne, odprawione Msze Święte, a także za jego życzliwość. To też już w Niepokalanowie zapragnęliśmy, aby i  ci, którzy nie byli z nami, nie mogą pojechać do Częstochowy, czy Niepokalanowa, aby i oni mogli być okryci płaszczem Maryi i uczestniczyć we wspólnej modlitwie, wysłuchać stosownej katechezy.

Ks. Lesław obiecał, że przyjedzie do Kraśnika, dlatego postanowiliśmy zorganizować jak najszybciej spotkanie u nas.

   Na taki dzień skupienia wybraliśmy święto Matki Bożej Jej urodziny, tj. dzień 8 września 2022 r. Zorganizowaliśmy jednodniowe rekolekcje  w kościele Miłosierdzia Bożego w Kraśniku, gdzie skupia się nasza wspólnota. Ksiądz proboszcz Wiesław Szewczuk wyraził zgodę, więc zaprosiliśmy księdza Lesława Krzyżaka, aby poprowadził rekolekcje i okrył nas płaszczem Matki Bożej.

  Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą o godz. 10-tej to też osoby nie tylko z Kraśnika – ze wszystkich 5 parafii, ale i  z Batorza, Huty Józefów, Karpiówki, Studzianek, Zarajca, Zdziłowic i  Wojciechowa, zdążyły dojechać. Przyjechała też z Ząbek k. Warszawy sekretarz Zarządu Legionu MRMSJ, Maria Mrozek z rycerzem Pawłem – członkiem Zarządu.  Msza Święta została odprawiona w koncelebrze przez ks. prob. Wiesława Szewczuka  i ks. Lesława Krzyżaka z kazaniem bardzo mocnym, ciekawym wygłoszonym przez ks. Lesława. Uczestniczyło ponad 50 osób naszych oraz miejscowi wierni, którzy przyszli na Mszę Świętą w święto Matki  Bożej. Wszyscy słuchali z zainteresowaniem. Na ołtarzu przez cały czas stała figurka Matki Bożej z Guadalupe, która peregrynuje w rejonie naszej wspólnoty kraśnickiej.

   Po Mszy Świętej  było wystawienie Najświętszego Sakramentu, uwielbienie Trójcy Świętej, zawierzenie Duchowi Świętemu, następnie odmówiliśmy Różaniec część radosną i litanię loretańską do Matki Bożej. Następnie ks. Lesław objaśnił nam o Matce Bożej z Guadalupe , o zawierzeniu pod Jej płaszcz, o łaskach płynących z zawierzenia oraz odmówił wraz z nami litanię do Matki Bożej z Guadalupe okrywającej płaszczem. Część osób przygotowywała się  do zawierzenia przez 46 dni, z radością przyszli więc na spotkanie i zawierzenie.  Odmówiliśmy też Anioł Pański oraz koronkę do Niepokalanego Serca Maryi i po zaśpiewaniu pieśni Maryjnej udaliśmy się na przywieziony obiad do kaplicy naprzeciwko kościoła. Nie zabrakło też ciasta, kawy czy gorącej herbaty.

  Po obiedzie można  było się zaopatrzyć w wartościowe książki, takie jak: Zawierzenie pod płaszczem Maryi, 24 godziny Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Dziewica Maryja w Królestwie Woli Bożej, Osiem dni świętej oktawy poświęcenia się Bogu Ojcu, Pokutnik, czy Wielkość Świętego Michała Archanioła.

  Po przerwie przy wystawionym Panu Jezusie w Przenajświętszym Sakramencie i odmawianiu dalszych części Różańca ks. Lesław okrywał każdego indywidualnie płaszczem Matki Bożej modląc się nad każdą osobą z osobna.  Również płaszczem Maryi zostali okryci nasi kapłani i organista Grzegorz.

Zgłoszenie do wspólnoty złożył  pan Kazimierz Kapusta z Zarajca Potockiego, który od dawna jeździł z nami na zawierzenie do Częstochowy, czy czuwanie do Niepokalanowa, on też wziął  do siebie figurkę Matki Bożej z Guadalupe po skończonych rekolekcjach.

  O godzinie 15-tej odśpiewaliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego, odmówiliśmy litanię do Miłosierdzia Bożego i różaniec tajemnice bolesne, zawierzyliśmy Matce Bożej Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego /akt zawierzenia ze śpiewniczka  MR/. Na zakończenie ks. Lesław pobłogosławił każdego indywidualnie i wszystkich razem Przenajświętszym Sakramentem.

  Dziękujemy Trójcy Świętej i Matce Bożej z Guadalupe za duchowe owoce rekolekcji,  ks. dr Lesławowi Krzyżakowi za przyjazd i poprowadzoną ucztę duchową oraz naszemu ks. prob. kanonikowi Wiesławowi Szewczukowi za umożliwienie nam tego spotkania modlitewnego.

mr Cecylia

P.S.

Plan Rekolekcji / Dnia Skupienia /  w Kraśniku

w dniu 8 września 2022 r. w dniu Narodzenia NMP

10.00 – Msza Święta

11.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu

– Zawierzenie rekolekcji Duchowi Świętemu

 – Różaniec cz. Radosna

11.40 Litania Loretańska do NMP. Pieśń do Matki Bożej

11.50.  Nauka rekolekcyjna – ks. Lesław

12.40 – Chwila ciszy – modlitwy własnej

12.45 – Koronka do Niepokalanego Serca Maryi

13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa

14.00 – 15.00  Wystawienie Przenajświętszego Sakramentu

–     Zawierzenie wspólnoty Matce Bożej,

– Litania do Matki Bożej z Guadelupe, pieśń do Matki Bożej

–  Okrycie uczestników płaszczem Matki Bożej

–  Różaniec cz. światła

15.00 Godzina Miłosierdzia

 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

– Litania do Miłosierdzia Bożego

– Różaniec cz. Bolesna

– błogosławieństwo Przenajświętszym Sakramentem

16.00 – Zakończenie – rozesłanie…

Czwartą część różańca każdy miał odmówić w domu we własnym zakresie.