Niepokalanów 2022, fotorelacja

PRZEBIEG REKOLEKCJI i ZJAZDU LEGIONU W RAMACH XXIV TRIDUUM KU CZCI BOGA OJCA

LEGIONU MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO

Niepokalanów, 5 – 7 SIERPNIA 2022

Rekolekcje prowadził ks. Andrzej Gos, z parafii pw. św. Tereski od Dzieciątka Jezus, zaangażowany w Ruchu Czystych Serc, współpracujący z ks. Mieczysławem Piotrowskim, redaktorem “Miłujcie się”.

Asystował XXIV Triduum ku czci Boga Ojca ks. Lesław Krzyżak, wieloletni opiekun ogólnopolskich spotkań Legionu MRMSJ.

Przygotowania do rekolekcji poprzedziła Nowenna do Ducha Świętego zaproponowana przez ks. rekolekcjonistę oraz 3 Msze św. „W intencjach uczestników (fizycznych i duchowych) XXIV Triduum, organizatorów i gospodarzy miejsca”.

PIĄTEK, 5. 08. 2022

15:00 – Koronka[1] i inne modlitwy w Godzinie Bożego Miłosierdzia (kaplica św. Maksymiliana)

15:20 – Przywitanie (ks. Lesław) i Zawierzenie Duchowi Świętemu (ks. Andrzej) rekolekcji Legionu MRMSJ w ramach XXIV Triduum ku czci Boga Ojca

15:30 DROGA KRZYŻOWA (ks. Andrzej)

16:30Msza św. z homilią (I)

ks. Andrzej – rekolekcjonista: Intencja wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezusa i przebłaganie Boga Ojca za grzechy nasze i świata całego mocą wstawienniczą Matki Bożej Niepokalanej i św. Maksymiliana.

ks. Lesław: O błogosławione owoce TRIDUUM ku czci Boga Ojca i wszelkich działań w ustanowieniu Święta Boga Ojca całej ludzkości)

17:30 – Kolacja (dla  zgłoszonych i mieszkających w Domu Rekolekcyjnym)

19:00  – Nauka rekolekcyjna (1) – Różaniec, – Nauka rekolekcyjna (2)  (sala św. Bonawentury – za Bazyliką)

P.S. Na zakończenie konferencji, ks. Lesław zaprezentował Płaszcz Matki Bożej z Guadelupe, a następnie umożliwił obecnym nakrycie fizyczne płaszczem wszystkich, którzy tego zapragnęli. W wymiarze duchowym każdy, który poddał się tej duchowej praktyce, został zanurzony w łonie NMP i winien przez okres dziewięciu miesięcy trwać podejmując jakąkolwiek modlitwę by Maryja narodziła go i bliskich jakich polecał przy nakryciu płaszczem na nowo do życia w Duchu Bożym.

BLOK MODLITEWNY GOSPODARZY miejsca[2]

19:00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu,

20:30 – Różaniec,

21:00 – Msza św.

SOBOTA, 6.08. 2022

6:00 – Godzinki ku czci NMP i Różaniec św. razem z grupą modlitewną (o. Mirosław OFMconv, kaplica św. Maksymiliana)

7:00 – Msza św. z homilią (II)  (ks. rekolekcjonista, kaplica św. Maksymiliana dla uczestników rekolekcji)

8:00 – Śniadanie (dla  zgłoszonych i mieszkających w Domu Rekolekcyjnym)

9:00Nauka rekolekcyjna (2)  (ks. rekolekcjonista, kaplica św. Maksymiliana)

10:00 – Różaniec św. w int. XIV SPOTKANIA Zarządu Legionu MRMSJ (kaplica)

10:00 – w tym czasie XIV SPOTKANIE Zarządu Legionu MRMSJ (w Sali Konf. Domu Rekol. z ks. Lesławem – asystentem spotkania)

P.S. Omówiono kilka kwestii i spraw ważnych dla Legionu spisane w protokole, którego treść zostatnie opublikowana w najbliższym Głosie MR.

11:00 – Nauka rekolekcyjna (3) (ks. rekolekcjonista, kaplica św. Maksymiliana)

13:00 – Obiad (dla  zgłoszonych i mieszkających w Domu Rekolekcyjnym)

13:00 – możliwość nabycia publikacji Legionu… dla uczestników Triduum (gościniec z tyły kaplicy św. Maksymiliana)

P.S. Uczestnicy rekolekcji mogli nabyć nowe pozycje książkowe m.in. „8 Dni Świętej Oktawy poświęcenia się Bogu Ojcu”, „Pokutnik – podręcznik do adoracji”, „Wzywam was do miłości Boga i bliźniego”. Ponadto była możliwość nabycia Szkaplerza Ewangelizacyjnego – Medalika Wiary, Nadziei i Miłości, 10 cm Figury św. Andrzeja Boboli, nowej 30 cm figury siedzącego na tronie Jezusa Chrystusa z podpisem: CHRYSTUS KRÓL POLSKI i drugim  napisem NA OŚLEPIENIE SZATANA, Pasyjne Krzyże Serca Jezusowego, łańcuszki niewolnika, świece woskowe i wiele innych dewocjonalii.

15:00 – Uczestnicy rekolekcji mogli przeżyć Misterium Męki Pańskiej obok Sali św. Bonawentury a pozostali przyjezdni uczestnicy w Godzinie Miłosierdziaprowadzona przez lokalną grupę modlitewną w kaplica św. Maksymiliana)

15:20 – Przywitanie i ZawierzenieDuchowi Świętemu Zjazdu Legionu MRMSJ w ramach XXIV Triduum ku czci Boga Ojca

15:30 – Różanieccz. Bolesną poprowadziła grupa z Kraśnika.

16:00Msza św. z homilią (III)  (ks. rekolekcjonista, kaplica św. Maksymiliana dla wszystkich uczestników XXIV Triduum ku czci Boga Ojca)

int. ks. Andrzej : W intencjach Małych Rycerzy i intencjach złożonych w koszyczku przed ołtarzem,

int. ks. Lesław: Za dusze czyśćcowe szczególnie dusze zmarłych Małych Rycerzy i dusze z rodzin rycerzy

17:30 – Kolacja (dla  zgłoszonych i mieszkających w Domu Rekolekcyjnym)

17:30 – Dalsza możliwości nabycia publikacji Legionu dla przybyłych na nocne czuwanie (gościniec z tyły kaplicy św. Maksymiliana)

18:00 – Msza św. w kaplicy św. Maksymiliana – rezerwacja gospodarzy miejsca

18:45 – Po Mszy św. Różaniec św. w kaplicy w intencji XV Zgromadzenie Animatorów poprowadzili rycerze z Ostrołęki

18:00XV Zgromadzenie Animatorów Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego dla delegatów lokalnych grup modlitewnych  (w Sali Konferencyjnej Domu Rekolekcyjnego z ks. Lesławem – asystentem spotkania )

P.S. Stosowne informacje z obrad Zgromadzenia Animatorów zostaną podane w najbliższym numerze Głosu MR

BLOK MODLITEWNY LEGIONU W RAMACH ADORACJI BOGA OJCA

19:30 Nauka rekolekcyjna (4)  ( ks. Andrzej ),

20:30 Adoracja Najśw. Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie i odnowienie zawierzenia Bogu Ojcu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i czcicieli Bożego Miłosierdzia – (tekst na drugiej stronie okładki Śpiewniczka MR – ks. Andrzej )

21:00 Apel Jasnogórski, i c.d. czuwania modlitewnego wg poniższego programu poprowadzili:

21:30 – Czuwanie modlitewne Legionu MRMSJ w ramach ADORACJI Boga Ojca ( Modlitwy do Ducha Świętego i I intencja Koronki do Bożego Miłosierdzia.                              (_Kielce_Łódź­_Ostrołęka_Warszawa i ci, którzy czczą i wysławiają Ojca całej ludzkości )

22:30 – Czuwanie modlit. w ramach adoracji Boga Ojca ( Modlitwy do Boga Ojca i II intencja Koronki do Bożego Miłosierdzia.

(_Gdynia_Koszalin_Szczecin­ i ci, którzy chcą wielbić i dziękować Ojcu całej ludzkości)

24:00 Msza św. uwielbienie Boga Ojca z homilią (IV) ks. rekolekcjonista, (kaplica św. Maksymiliana)

(int. ks. Andrzej: Uwielbienie Boga Ojca i ustanowienie święta Boga Ojca całej ludzkości oraz potrzebne łaski i moc Ducha Świętego w usunięciu wszelkich przeszkód dla tego dzieła;

Int. ks. Lesław: Zawierzenie Bogu Ojcu całego duchowieństwa szczególnie biskupów i proboszczów na terenie których diecezji i parafii są i działają Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego oraz dla wszystkich księży asystentów-opiekunów.   

Po homilii ks. Andrzej poprowadził modlitwy o 7 Darów Ducha Świętego (odnowienie bierzmowania). W ramach „daru ołtarza” ofiara na cele organizacyjne oraz uroczyste złożenie kilkunastu zgłoszeń kandydatów i deklaracji na członka rzeczywistego Legionu z dokonanym uroczystym przyrzeczeniem; Po Komunii św.: odnowienie zawierzenia Bogu Ojcu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i czcicieli Bożego Miłosierdzia (tekst na drugiej stronie okładki Śpiewniczka MR)  

NIEDZIELA, 7.08. 2022

PO MSZY ŚW. O PÓŁNOCY kontynuacjaczuwania modlitewnego Legionu MRMSJ w ramach ADORACJI Boga Ojca (kaplica)

Ciąg dalszy czuwania do ok 6:00  (kaplica św. Maksymiliana)

1:15 – Czuwanie modlit. w ramach adoracji Boga Ojca (w tym Różaniec tajem. Radosne i III intencja Koronki do Bożego Miłosierdzia

(_Bochnia _Nowy Sącz_Pelplin_Poddębice_i ci, którym dobrze jest z kochanym Ojcem całej ludzkości)

2:00 – Czuwanie modlit.w ramach adoracji Boga Ojca ( w tym Różaniec tajem. Światła i IV intencja Koronki do Bożego Miłosierdzia.

(_Siedlce _Nowy Sącz_Kraków_Wrocław_i ci, którzy się spieszą i trwają przy kochanym Ojcu całej ludzkości)

3:00 – Czuwanie modlit. w ramach adoracji Boga Ojca ( w tym Różaniec tajem. Bolesne i V intencja Koronki do Bożego Miłosierdzia.

(_Poznań_Bełchatów_Poddębice_Gniezno_i_ci, którzy kochają i czynią przebłaganie Ojcu całej ludzkości)

4:00 – Czuwanie modlit. w ramach adoracji Boga Ojca ( w tym Różaniec tajem. Chwalebne i VI intencja Koronki do Bożego Miłosierdzia.

( ­_Kraśnik_Włocławek_Opole_Pilica i_wszyscy_”wyspani”-pokutujący przy kochanym Ojcu całej ludzkości.)

5:00 – Czuwanie modlit. w ramach adoracji Boga Ojca ( modlitwy do Boga Ojca i VII intencja Koronki do Bożego Miłiłosierdzia.

(_Jastrzębie­_Jejkowice_Radom_i_wszyscy_którzy_nie_narzekają_i wynagradzają Ojcu całej ludzkości.)

6:00 – Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem ( ks. Andrzej )

6:00 –Godzinki ku czci NMPmodlitwy osobiste (kaplica św. Maksymiliana)

7:00 – Msza św. ku czci Boga Ojca z homilią (V) (dla zainteresowanych, kaplica św. Maksymiliana)

8:00 – Śniadanie (dla  zgłoszonych i mieszkających w Domu Rekolekcyjnym)

9:00Nauka rekolekcyjna (7) sumująca ucztę duchową w Niepokalanowie (sala św. Bonawentury)

P.S. M.in. Ks. Andrzej oprócz głębokich nauk rekolekcyjnych dotykających bezpośrednio słuchaczy – zaprezentował się od strony muzycznej przygrywając na akordeonie do zaproponowanych kilku piosenek religijnych.

12:00 – Obiad  i WYJAZD DO DOMU

W Triduum uczestniczyło ok 200 osób w tym blisko 120 uczestników brało udział w rekolekcjach oraz 3 kapłanów: oprócz dwóch już zaprezentowanych i planowanych duchownych objawił się nam trzeci ks. Sławomir Kunka ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego z diecezji pelplińskiej, uczestniczący w osobistych rekolekcjach w Niepokalanowie i zainteresowany grupą Małych Rycerzy z Pelplina.


[1] Prowadzi lokalna grupa modlitewna Miłosierdzia Bożego

[2] Grupy modlitewnej o. Mirosława OFMconv, kaplica św. Maksymiliana

Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym przez Niepokalaną NMP św. Maksymiliana, Świętych Patronów Legionu, Aniołów Stróżów rycerzy oraz przez dusze świętych Małych Rycerzy – uwielbienie i podziękowanie za udzielone łaski i błogosławieństwo na wszystkich płaszczyznach organizacji i przebiegu tej uczty duchowej, za duchownych: ks. Andrzeja, ks. Lesława i ks. Sławomira. Za uczestników fizycznie obecnych – reprezentantów i tych którzy wspierali i uczestniczyli duchowo. Za organizatorów i uczestników i poniesiony trud i ofiarę tych, którzy przybyli w sobotę, aby wziąć udział w tym XXIV Triduum ku czci Boga Ojca. Za członków Zarządu i animatorów przybyłych na swoje doroczne zebrania. Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu Chwała, cześć i uwielbienie. Amen. Amen. Amen.

Oczekiwane są kilku zdaniowe odbiory tej uczty duchowej przez obecnych fizycznie i duchowo. Zachęcamy – napiszcie – odwagi – dzielmy się wiarą jak…

Poniżej piękne świadectwo Haliny, sympatyka Małych Rycerzy przysłane przez rycerkę Cecylię z Kraśnika z kilu zdaniowym komentarzem.

Dziękuję za wszystko, za Niepokalanów itd. Mieliśmy 34 osoby plus 2 na rekolekcjach. O czym mogłam to mówiłam po drodze , a najbardziej o Bogu Ojcu, tym bardziej że część ludzi była nowych.

Wczoraj mieliśmy godzinną adorację prze Mszą Św. w intencji  dziękczynnej, przebłagalnej i wynagradzającej Bogu Ojcu za grzechy świata oraz o ustanowienie święta Boga Ojca. Było trochę naszych ludzi, byli ci co nie wyjeżdżali oraz kilka osób, które były w Niepokalanowie. Ksiądz też ładnie poprowadził ,wymieniał kilkakrotnie intencję, a na koniec Mszy Św. polecił odmówienie Ojcze nasz.

Ja znowu otrzymałam list od pani Haliny, mamy kapłana, która ma poważny problem ze słuchem, toteż trudno się z nią rozmawia, dlatego podaje mi na piśmie to co chce przekazać.

Ze względu na problem ze zdrowiem nie mogła z nami pojechać, ale łączyła się z  nami w modlitwie i wczoraj na adoracji i Mszy Św. była. Przytoczę kilka zdań z jej listu.

Napisała, że jest gorącym sympatykiem Małych Rycerzy MSJ.

Cytuję:

 ” Wczoraj tj. 6.08.22 byliście na czuwaniu w Niepokalanowie, ja natomiast modliłam się przy boku św. Maksymiliana, obecnego w posągu w kościele pw. Świętego Ducha. To Pan i Matka Boża zareżyserowali  mi dzień Przemienienia Pańskiego. Otrzymałam łaskę prowadzenia modlitwy różańcowej związaną ze zmianą tajemnic w Róży pod wezwaniem Matki Bożej z Lourdes. Czuje ogromną wdzięczność, bowiem udało mi się włączyć czynnie męża do modlitwy –  należy do Kółka. Pan przekazuje przez to, że w małżeństwie powinna być wspólna modlitwa, która prowadzi do jedności. Zdarzenie z 6.08.22 wskazuje mi drogę od Maryi do Jezusa … / mój  dopisek – nawiązuje do zaproszenia na wczorajszą adorację / dalej cytuję: „To Bóg działa przez ludzi i zaproszenia do świątyni Pańskiej odrzucić nie należy. Już podczas pobytu w Hiszpanii 21.11.2011 r. zauważyłam, że Bóg jest między nami. Wy modliliście się w Kraśniku, a ja dawałam świadectwo Polki, chrześcijanki modląc się przy figurze Matki Bożej, zostawiając różaniec, cudowny medalik i koronkę do Miłosierdzia Bożego i 2 świece.

6.08.2022 r w Przemienienie Pańskie, również połączyło nas czuwanie zdalne. To nie lista tworzy Wspólnotę, ale jedność serc, wzajemna akceptacja, zatroskanie o “brata”. Nie trzeba być jednocześnie w tym samym miejscu. Ważne by być jednego serca, jednego ducha. Każdy z nas jest niepowtarzalnym Bożym indywiduum i ma do przebycia swoja drogę, nie zawsze zgodną z naszymi wyobrażeniami. To Duch Święty jest naszym najlepszym Kierownikiem i przewodnikiem “… Halina