BOCHNIA 2021, rekolekcje lokalne

Okruchy ze stołu Słowa Bożego rekolekcji MRMSJ w Bochni.

Ks. Tadeusz Bachorz

“Ostateczna walka pomiędzy Bogiem a szatanem rozegra się o małżeństwo i rodzinę…”

                Te słowa – dziś Sługi Bożej Siostry Łucji dos Santos z Fatimy – zostały napisane w 1981 r. do ks. Carlo Caffary. Jemu bowiem, tuż po zamachu na swoje życie, w maju 1981 r. papież Jan Paweł II zlecił zadanie powołania przy Stolicy Apostolskiej Papieskiej Akademii Małżeństwa i Rodziny. Świadom tego zadania ks. Carlo Caffara poprosił Siostrę Łucję – karmelitankę w Coimbrze w Portugalii (ostatnią wówczas z żyjących dzieci fatimskich) o modlitwę, by jak najlepiej to zadanie, zlecone przez papieża, wykonać.

                Siostra Łucja, na tę prośbę kapłana, dała listowną odpowiedź, nie tylko obiecując modlitwę, ale zawarła tam również te zacytowane na początku słowa. Podała także głębsze wyjaśnienie, na czym ta walka będzie polegać. Pisała: “szatan okaże się tak bezczelny, że zapragnie pokazać ludziom coś lepszego niż małżeństwo mężczyzny i kobiety na całe życie w przymierzu z Bogiem”. Proponuje, zatem antystworzenie, zupełną dowolność, swawolę z całkowitym pominięciem prawa Bożego i naturalnego, które zresztą także od Boga pochodzi.

                W 2017 r. ten wówczas młody kapłan, teraz, jako kard. Carlo Caffara, na 100-lecie objawień fatimskich, przypomniał powyższe słowa Siostry Łucji i dodał, że: “jesteśmy dziś świadkami ich wypełnienia“. Stąd dziś tak nachalnie promuje się: wolne związki, partnerskie związki, jednopłciowe związki, a zwalcza się i ośmiesza małżeństwo mężczyzny i kobiety na całe życie w Przymierzu Sakramentu. Przez mass-media promuje się zupełną swobodę, bezwstyd, ideologię LGBT, zacieranie różnicy w naturze mężczyzny i kobiety, odejście od pojęcia: ojciec, matka, mąż, żona, rodzice. Konieczne jest w tym miejscu przytoczenie słów małej 8-letniej Hiacynty z Fatimy (dziś świętej), której Matka Boża przekazała przestrogę, że: “najwięcej ludzi idzie na wieczne potępienie przez grzechy nieczyste…”. Dlatego szatan z taką intensywnością skupia się na ludzkim ciele, pomijając prawdę najważniejszą, że człowiek to także DUSZA będąca podobieństwem do Boga i powołana do zjednoczenia z Bogiem w wieczności.

                Ten czas decydującej walki Dobra ze złem trwa, a wynik jej jest pewny i przesądzony. “Ona (Niepokalana) zmiażdży głowę węża” (por. Apokalipsa i Rdz 3, 15). Dlatego szatan walczy do swego końca, by odebrać Bogu jak najwięcej dusz. Wypełniają się także słowa Matki Bożej skierowane do ks. Stefano Gobbi, które zapowiadają, że: “…przede wszystkim szatan musi odnieść wrażenie, że już wszystko zdobył…, wtedy właśnie wkroczę Ja – straszna i zwycięska…, porażka jego będzie ostateczna.” (“Do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej” pkt. 83). Szatan odniesie wrażenie, że zapanował, ale to będzie tylko wrażenie.

                Maryja gromadzi swój zastęp oddanych Jej Niepokalanemu Sercu dzieci walczących modlitwą różańcową, pokutą i umartwieniem. Kto zawierzył się bez reszty na całe życie Niepokalanej, odmawia z wiarą Różaniec, jest “duszą ukrytą” przed atakami szatana. Są to dusze wybrane, dusze ofiarne, które poświęcają się za grzeszników.

                Warto zapytać siebie, czy mam odwagę bronić rodziny i małżeństwa, czy umiem używać argumentów wskazujących na to, że rodzina jest najpiękniejszą wspólnotą, bo jej źródło jest w zamyśle stwórczym Boga?

                Czas rekolekcji Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusa w Bochni to także skupienie się na biblijnym obrazie stworzenia z Księgi Rodzaju. Bóg stwarza Ziemię i cały kosmos, jako dzieło doskonałe (7 dni stworzenia, 7 – liczba biblijna oznaczająca doskonałość, piękno) i powierza ludziom we właściwe korzystanie zgodnie z Bożymi Przykazaniami. Bóg jest źródłem prawa naturalnego, którego Dekalog jest uszczegółowieniem. W tym prawie naturalnym i niezmiennym odnajdujemy obraz ukazujący, czym jest małżeństwo: “…dlatego opuszcza mężczyzna swego ojca i matkę, i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem…” (Rdz 2, 24). Przypomniał to także Pan Jezus (Mt 19, 4-6). Pochylajmy się nad Słowem Bożym i prośmy Ducha Świętego by nas oświecał w głębokim poznawaniu Woli Bożej zawartej w Piśmie Świętym.

                Rekolekcje każdej grupy czy wspólnoty modlitewnej to prawdziwie “mała trzódka” Pana Jezusa lub jak ziarnko gorczycy, które ma moc wydać owoce oraz jak zaczyn, który potrafi przemienić 3 miary mąki – jak nauczał Pan Jezus. I takim jest Kościół. Jeśli ma nadal istnieć i być żywym, przynoszącym owoc obfity, musi pozostać odważnym w apostołowaniu. Chociaż po ludzku – jak mówił Pan Jezus do Apostołów – posłany jest jak “owce między wilki”. Jeśli zło jest tak bardzo agresywne i odważne, to tym bardziej apostoł Chrystusa ma mieć odwagę w głoszeniu Prawdy. Bł. ks. Jerzy Popiełuszko przestrzegał, że “należy bać się zdrady Chrystusa za trzydzieści srebrników jałowego spokoju”.

                Papież Benedykt XVI, jeszcze, jako kardynał Ratzinger, przed wyborem na Stolicę Piotrową, zapowiadał, że Kościół wierny Chrystusowi przestanie być kościołem masowym i nie będzie stanowił większości w społeczeństwach.

                Kościół nie zginie, przetrwa, bo “bramy piekielne go nie przemogą“. Będzie jednak to Kościół w małych wspólnotach, w małych grupkach. Czy już nie jesteśmy świadkami tej zapowiedzi papieża seniora? W wielu krajach procent praktykujących, to np.: Włochy 2-5%, Francja, Niemcy – podobnie. W Polsce od 10% w dużych miastach, do 60% w parafiach wiejskich i to jeszcze w niektórych regionach naszej Ojczyzny, regularnie praktykuje udział w niedzielnej Mszy św. Nie możemy nie postawić pytania najważniejszego: co ze zbawieniem tych, którzy świadomie zaniedbują regularne praktyki religijne i korzystanie z Sakramentów Świętych? Niestety współczesny człowiek nie chce myśleć o wieczności, odrzuca Boga, a Dekalog uznaje za ograniczenie wolności.

                A przecież nikt z nas nie zna dnia swego kresu na ziemi, dlatego każdego dnia mamy być przygotowani na spotkanie z Bogiem, od którego wszystko otrzymaliśmy. Dlatego nie wolno nam życia zmarnować, lecz trzeba przynieść “plon obfity”, pomnożyć ewangeliczne talenty, żyć wiarą i przekazać ją niezmienną następnym pokoleniom. Tego oczekuje od nas Bóg, który pragnie nagrodzić swych dobrych robotników w winnicy Kościoła na całym świecie.

Papież Jan Paweł II, w czasie swoich pielgrzymek – także do Polski – przestrzegał, że człowiek zaczyna żyć tak, jakby Boga nie było. W ostatnim czasie jest to bardzo widoczne. Odrzuca się Największe Przykazanie Miłości Boga i bliźniego. Światem i ludzkimi sercami rządzi pieniądz i jeszcze raz pieniądz. Człowiek staje się nieczuły na potrzeby drugiego człowieka. Owszem – jest wiele dobra i ludzi o szlachetnym sercu, ale niestety obraz rzeczywistości jest bardzo smutny. Oto kilka przykładów:

 • 30% żywności wyprodukowanej na świecie zostaje zmarnowane, a 1,5 mld ludzi cierpi głód, bądź niedożywienie
 • 9 mln ton żywności w Polsce zostaje zmarnowane, co daje na jednego Polaka rocznie ok. 300 kg
 • FAO – organizacja ONZ ds. wyżywienia i rolnictwa podała, że w wyniku pandemii wzrosła o 118 mln liczba ludzkości zagrożonej głodem i niedożywieniem
 • 2,2 mld ludzi nie stać na pełnowartościowe posiłki
 • świat i ludzie o niewyobrażalnym bogactwie fundują sobie “taksówki kosmiczne”, by przez kilka minut być poza strefą przyciągania grawitacyjnego Ziemi i dostrzec z wysokości ponad 100 km, że Ziemia rzeczywiście jest kulą
 • organizuje się wyprawy kosmiczne na Marsa czy Wenus, by szukać śladów życia, podczas gdy rocznie ponad 40 mln nienarodzonych dzieci zabija się w łonach matek
 • poszukiwanie bakterii na Marsie uznaje się za dowód życia, a poczętego człowieka, w imię wolności i tzw. prawa człowieka, zabija się
 • w wielu krajach Afryki, Azji, Ameryki Południowej ludność nie ma dostępu do czystej wody (brak studni głębinowych), a poszukuje się wody w kosmosie
 • parlament Francji oficjalnie zezwolił na tworzenie tzw. hybryd i chimer, czyli eksperymentalnego łączenia komórek człowieka i zwierzęcia.

                Świat żyje tak, jakby Bóg nie istniał. Dlatego aktualna jest scena, którą miały łaskę widzieć dzieci fatimskie: anioł z mieczem ognistym w ręku wskazywał na Ziemię i trzykrotnie wołał: “Pokuta, pokuta, pokuta!“. Ogień ten gasł w zetknięciu z promieniami, które wychodziły z prawej ręki Naszej Pani (Matki Bożej).

                Bóg daje ratunek, nie cieszy się i nie dąży do karania. Ratunek obecnie to Maryja i Miłosierdzie Boże. Do św. Faustyny Pan Jezus mówił: “…przedłużam czas Mojego Miłosierdzia, a na karanie mam całą wieczność”, oraz “…po miecz Sprawiedliwości Mojej sięgam niechętnie, chyba, że Mnie do tego zmuszają…”.

                Wiek XIX i XX oraz początek obecnego stulecia, to czas, kiedy w różnych częściach świata Bóg posyła Maryję do Swych dzieci z wołaniem o nawrócenie. Najważniejsze jest i wciąż aktualne wołanie z Fatimy. Ale jego “kontynuacja” (jak nazwał to ks. bp John Ito) jawi się w orędziu z Akita w Japonii z lat 1973-81. Maryja w drewnianej figurce płacze 101 razy i przestrzega przed rozłamem w Kościele spowodowanym przez wejście do Jego wnętrza szatana. mówiła: “Dzieło szatana wniknie do Kościoła w ten sposób, że biskupi wystąpią przeciw biskupom, kardynałowie przeciw kardynałom… Kościół będzie pełen tych, którzy będą akceptować kompromisy (ze złem, ze światem). Jeśli nie będzie nawrócenia, Bóg Ojciec ześle straszną karę na całą ludzkość…, ogień spadnie z nieba i zmiecie wielką część ludzkości, zarówno dobrych jak i złych. Nie oszczędzi kapłanów ani świeckich”. Wzywa do zaufania Jej i do modlitwy różańcowej. “Kto Mi zaufa, będzie ocalony” – kończy swoje przesłanie Matka Boża. Jest to przesłanie ratunku, który jest możliwy, ale zależy on od ludzkości i każdego człowieka. Orędzie z Akita zostało zatwierdzone w 1984 r. przez Ordynariusza Miejsca, a w 1988 r. – przez Stolicę Apostolską.

                W 2019 r. papież Franciszek wyznaczył 10 sanktuariów na świecie, w których ma trwać modlitwa o pokój na Bliskim Wschodzie. Wśród tych miejsc jest właśnie Sanktuarium (Kaplica) Matki Bożej w Akita. Stąd prosty wniosek, że także papieżowi jest to znane!

                Nie mogę nie wspomnieć o jeszcze jednej ważnej sprawie. Od 2016 r. w Trevignano Romano, niedaleko Rzymu, trwają przesłania Maryi kierowane do świeckiej osoby Giselli Cardia. Nie są one jeszcze oceniane przez władzę duchowną, ponieważ jeszcze trwają. Ale biskup miejsca zezwolił, by ludzie gromadzili się na modlitwie w miejscowej kaplicy, a nie pod gołym niebem. Wspomnę o trzech przesłaniach z Trevignano Romano:

 1. we wrześniu 2019 r. Maryja przestrzegała: “Módlcie się za Chiny, bo stamtąd wyjdzie zatrute powietrze…”
 2. w maju 2021 r. Maryja mówiła do przebywającej w Polsce Giselli Cardia: “…módlcie się za kraje Europy Wschodniej, bo stamtąd przyjdą wasze cierpienia”. Piszę te słowa w czasie, gdy rozpoczął się konflikt na granicy z Białorusią, atak islamu na Polskę i Europę
 3. zapowiedziana jest (niestety) III wojna światowa, która wyjdzie z Bliskiego Wschodu (prawdopodobnie z Syrii).

                W Trevignano Romano nie chodzi już o lata, ale miesiące i tygodnie. Kto żyje z Bogiem i Maryją, niczego niech się nie lęka. Łaska uświęcająca to podstawa dla naszej doczesności, ale przede wszystkim dla wieczności.

                Proszę o modlitwę, pokutę, nawrócenie i wynagradzanie za grzechy, którymi Bóg jest tak strasznie obrażany. Jest to ważne zadanie wszystkich, a Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusa szczególne powołanie.

Rekolekcje głosił ks. Tadeusz Bachorz

z Archidiecezji Gnieźnieńskiej 

Fotografie wykonane w trakcie rekolekcji, które odbyły się w dniach 10-12 września 2021 r.

Foto. Stefan Weigel-Milleret