Intencje 10 mszy św. od 31.10.-09.11.2022 r

Od 31 października – 09 listopada  2022 r. zamówione zostały kolejne 10 mszy św. w intencjach podobnych jakie były sprawowane w październiku 2022. Są one ofiarowane od Legionu MRMSJ jako msze św. w formie nowenny – 9 mszy św. po kolei, jako wynagrodzenie za krzywdy wyrządzone Panu Jezusowi w Najśw. Sakramencie.

  1. Wynagrodzenie za krzywdy wyrządzone Panu Jezusowi w Najśw. Sakramencie szczególnie wyrządzone przez grzeszników i bezbożnych przez Niepokalane Serce Maryi Apostołki Eucharystii
  2. Wynagrodzenie za krzywdy wyrządzone Panu Jezusowi w Najśw. Sakramencie szczególnie wyrządzone przez duchowieństwo i służbę liturgiczną przez Niepokalane Serce Maryi Apostołki Eucharystii
  3. Wynagrodzenie za krzywdy wyrządzone Panu Jezusowi w Najśw. Sakramencie szczególnie wyrządzone przez dusze oziębłe i wiernych Kościoła Katolickiego przez Niepokalane Serce Maryi Apostołki Eucharystii
  4. Wynagrodzenie za krzywdy wyrządzone Panu Jezusowi w Najśw. Sakramencie szczególnie wyrządzone przez dzieci i młodzież przez Niepokalane Serce Maryi Apostołki Eucharystii
  5. Wynagrodzenie za krzywdy wyrządzone Panu Jezusowi w Najśw. Sakramencie szczególnie wyrządzone przez konających i dusze czyśćcowe przez Niepokalane Serce Maryi Apostołki Eucharystii
  6. Wynagrodzenie za krzywdy wyrządzone Panu Jezusowi w Najśw. Sakramencie szczególnie wyrządzone przez schizmatyków, heretyków i odszczepieńców przez Niepokalane Serce Maryi Apostołki Eucharystii.
  7. Wynagrodzenie za krzywdy wyrządzone Panu Jezusowi w Najśw. Sakramencie szczególnie wyrządzone przez pogan i nie znających Chrystusa przez Niepokalane Serce Maryi Apostołki Eucharystii
  8. Wynagrodzenie za krzywdy wyrządzone Panu Jezusowi w Najśw. Sakramencie szczególnie wyrządzone przez apostatów i lekceważących swoje zbawienie przez Niepokalane Serce Maryi Apostołki Eucharystii
  9. Wynagrodzenie za krzywdy wyrządzone Panu Jezusowi w Najśw. Sakramencie szczególnie wyrządzone przez nieprzyjaciół i wrogów Kościoła Katolickiego przez Niepokalane Serce Maryi Apostołki Eucharystii
  10. Przez Niepokalane Serce Maryi Apostołki Eucharystii o uwielbienie Eucharystii i podziękowanie za Boga z nami w Najśw. Sakramencie oraz za wszystkie owoce ofiarowanych tych 9 mszy św.

Powyższe intencje to nawiązanie do odpustu jaki jest zamieszczony w modlitewniku Kwiat Eucharystyczny na str. 558 pkt 12.

“Kto z wiernych złoży ofiarę na odprawienie mszy św. wynagradzając za krzywdy wyrządzone Panu Jezusowi w Najśw. Sakramencie, dostępuje odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami (Pius X. Reskr, Manu Propor. 15.VI.1907).”

Nie chodzi li tylko o odpust, ale jako zadośćuczynienie za wszelkie świętokradztwa, profanacje, oziębłość, obojętność, lekceważenie, niegodnie przyjęte Komunie św., zbezczeszczenia i usuwanie tabernakulum itd. itp. które zauważamy i chcemy wynagrodzić i przebłagać Bożą Sprawiedliwość.  

P.S. Bóg zapłać ofiarodawcom tych i wszystkich poprzednich intencji Mszy św. zamieszczane w Głosie Małego Rycerza i na stronie Legionu MRMSJ.