ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2024

ŻYCZENIA WIELKANOCNE DLA MAŁYCH RYCERZY, KANDYDATÓW I WSZYSTKICH BRACI I SIÓSTR W CHRYSTUSIE ZMARTWYCHWSTAŁYM

Pytam siebie OCHRZCZONEGO I BIERZMOWANEGO MAŁEGO RYCERZA KRÓLA MIŁOSIERDZIA, jakich oczekuję konkretnych życzeń, z którymi mógłbym podzielić się – na ten czas Zmartwychwstania Pańskiego, Oktawy Wielkanocnej, czasem Nowenny do Bożego Miłosierdzia zwieńczonym Świętem Miłosierdzia Bożego?

Wobec sygnałów i niepokojących nas wydarzeń oraz zbliżających się i wypełniających na naszych oczach proroctw apokaliptycznych, to przede wszystkim MIŁOSIERDZIA Bożego dla siebie, bliskich, Ojczyzny i dla wszystkich ludzi odkupionych drogocenną Krwią Chrystusa.

Ponadto POKOJU Bożego, którego nie jest w stanie zmącić nikt ani nic, ani żadne złe i straszne wydarzenia – UFAJĄC bezgranicznie Bogu we wszystkim na wzór Bożej i naszej Matki Miłosierdzia.

Do tego jeszcze GORLIWOŚCI apostolskiej i chrześcijańskiej ODWAGI w głoszeniu PRAWD ewangelicznych budząc do modlitwy, pokuty wynagrodzenia, aby być autentycznie radosnym i żywym ŚWIADKIEM Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Króla Miłosierdzia w wypełnianiu woli Ojca.

Wam kochani rycerze – Bracia i Siostry w Chrystusie – wytrwania w dobrym i jeszcze więcej życzę z niezgłębionego Miłosierdzia Boga Ojca bogatego w Miłosierdzie i z Bożej Opatrzności pamiętając o Świętych Obcowaniu – naszych bliskich duchowych pomocnikach i wspierających nas Aniołach Stróżach – /świadków Zmartwychwstania Pańskiego/, Patronach, świętych duszach zbawionych, którzy pragną naszego zbawienia, naszej świętości… POWIERZAJĄC SIĘ przy tym PROWADZENIU Bożej i naszej Matce Miłosierdzia. Amen.

Nie lękajmy się… Niech Święty – Duch Ojca i Duch Chrystusa Zmartwychwstałego przenika serca i umysły nasze umacniając nas i sposobiąc do wyznaczonej każdemu z nas Bożej misji. Ufajmy Panu! Amen.  

W imieniu własnym, Zarządu i Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego – mr Wiesław Kaźmierczak