Życzenia na Boże Narodzenie i A.D. 2022

Na ten błogosławiony czas Bożego Narodzenia i całego Roku Pańskiego 2022 w naszych życzeniach pragniemy posłużyć się słowami jakie kieruje do nas nasz Król i Pan Jezus Chrystus przez naszą założycielkę siostrę Zofię Grochowską. Są to konkrety na trudne, ostatnie czasy doświadczeń i walki ze złem orężem wiary, ufności i miłości do Boga i bliźniego.  Zatem pochylmy się nad wybranymi fragmentami skierowanymi do nas:

WZYWAM WAS DO MIŁOŚCI BOGA I BLIŹNIEGO

 • Potrzebuję was, Małych Rycerzy. Porywaj ich do walki ze złem,  będę w ich sercach Królem.
 • Walczcie Mali Rycerze. Nadszedł dla was czas, aby stanąć do walki ze złem.
 • Rycerz w rękach Boga musi być narzędziem posłusznym i gotowym na wszystko, wszystko wykonywać z miłością. Wytrwajcie w miłości i wierzcie.
 • Ujarzmiajcie swoje ciało, moje promienie będą was osłaniać
 • Ja, Jezus Miłosierny, będę z wami.
 • Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego są dziełem Jezusa Miłosiernego.
 • Nie lękajcie się dzieci Moje,
 • Ja was wybrałem i was powołałem. Ja was zrodziłem z Miłości i Miłością Bożą będziecie żyć.
 • Przyjmujcie jak najczęściej Ciało Moje, aby szatan nie miał do was dojścia. Ta obrona jest konieczna.
 • Bądźcie czujni, bo to jest walka przeciw złu.
 • Powinniście się wyzbyć swego ja.
 • Otwórzcie swoje serca.
 • Zachowajcie całkowitą ufność.
 • Nie lękajcie się. 
 • Bądźcie silni w wierze.
 • Módlcie się i składajcie ofiary. 
 • Cichość i pokora – trzeba skorzystać z tych łask Ducha Świętego.
 • Korzystajcie z Pisma Świętego, a dam wam poprzez nie światło i mądrość zrozumienia, czego od was pragnę.
 • Często się spowiadajcie. Proście swego Anioła, aby pomógł przygotować się do szczerej spowiedzi.
 • Uczęszczajcie często na Mszę Świętą.
 • Ciało Jezusa Chrystusa – swego Boga, przyjmujcie godnie.
 • Nie grzeszcie, nie rańcie mnie.
 • Wynagradzajcie.
 • Złóżcie ofiary ze swojego życia.
 • Nie lękajcie się składać ofiar.
 • Módlcie się często do Trójcy Przenajświętszej.
 • Różaniec zaś składajcie w ręce Niepokalanej.
 • Nie obawiajcie się prześladowań tego świata.
 • Nie brońcie się choćbyście byli niewinni. – Ja wszystko widzę i Ja, Jezus, będę was bronił – tylko zaufajcie całkowicie swemu Bogu.
 • Módlcie się za swych nieprzyjaciół. Nie odpłacajcie złem za zło, ale dobrem 
 • Złóżcie swoją nędzę, swoją nicość  we Mnie
 • Wszyscy Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusa wzywam was do miłości Boga i bliźniego. Trzeba żyć miłością Bożą, bo taka miłość nigdy się nie kończy, ale wzrasta dla dalszego życia dla Boga.
 • Zanurzcie się w mojej miłości i walczcie o czystą miłość Bożą. Ta miłość, która w was się zrodzi,  wyda owoce wielkiej miłości. Przez nią otrzymacie moc zwyciężania zła.
 • Bądźcie miłosierni
 • Głoście moje miłosierdzie, miłość i prawdę. Prawdą trzeba żyć, aby w was nie było kłamstwa.
 • Dbajcie o czyste słowo,
 • Przygotujcie się, Moje dzieci, na Moje przyjście – czas jest krótki,
 • Powstrzymujcie swoje języki, aby nie szemrały. Milsza mi jest pokora niż wielomówstwo.
 • Niech wasze usta zamilkną
 • To mówi do was wasz Bóg, Jezus Chrystus – pragnę was mieć cichych i pokornych, a zło nie będzie miało do was dostępu.
 • Zjednoczcie się z moją wolą, abyście byli jedno z moim Sercem,
 • Nie myślcie co będziecie czynić, ale ufajcie, że Ja Jezus Chrystus was prowadzę.
 • Nie odchodźcie  spod mojej i mej Matki opieki.
 • Nigdy nie opuszczę tych, co nie lękają się stanąć w obronie mojego Majestatu.
 • Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusa, te słowa mają być dla was drogowskazem życia Bożego i udoskonalania was jako narzędzia Boże.
 • Ja, Jezus, kieruję tym dziełem.
 • W tym zgromadzeniu działam Ja, Jezus.
 • Ja powołałem i Ja prowadzę to zgromadzenie Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.
 • Nie bądźcie chwiejnymi jak wiatr.
 • Jesteście moimi małymi wojownikami, żołnierzami Jezusa Miłosiernego.
 • A teraz błogosławię wszystkich Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. To zranione Serce jest waszym schronieniem. Czuwajcie, nie zasypiajcie, módlcie się, czyńcie dobrze, okazujcie miłosierdzie wszystkim, którzy go potrzebują i zapomnijcie o sobie, a Ja, Jezus Chrystus, będę żyć w was.

MALI RYCERZE MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSA – WZYWAM WAS DO MIŁOŚCI BOGA I BLIŹNIEGO

 • Życzymy rycerzom i czytelnikom głębokich przemyśleń tych treści i zapraszamy do tekstów zamieszczonych w opublikowanych książkach śp. s. Zofii Grochowskiej  (WK)
 • W imieniu własnym i Zarządu Legionu MRMSJ

  mr Wiesław Kaźmierczak

  Prezes Zarządu Legionu MRMSJ