Zwiastun Nowenny w ramach Pielgrzymki Duchowej Legionu MRMSJ, 16-24.03.2020

NOWENNA w ramach Pielgrzymki Duchowej 16-24.03.2020

dla rycerzy i wszystkich zainteresowanych i zatroskanych

o Kościół, Ojczyznę, Europę

i zbawienie braci i sióstr w Chrystusie na świecie

( w miejsce odwołanych rekolekcji w Częstochowie /20-22.03.2020

i XV Pielgrzymki Zawierzenia Legionu MRMSJ,

Ojczyzny i Dzieł Bożych, 22/23.03.2020 )

Nawiązując do treści zawartych na stronie Legionu: https://www.mali-rycerze.pl/czytam,1654

Dotyczących odwołania rekolekcji i XV Pielgrzymki Zawierzenia w Częstochowie wypracowana została w ramach konsultacji i rozeznania  duchowego propozycja włączenia się w tzw. Duchową Pielgrzymkę umożliwiającą wszystkim rycerzom i zainteresowanym tą formą pielgrzymowania, ofiarowania proponowanych i swoich praktyk duchowych w formie NOWENNY /16-24 marca 2020/, która opatrznościowo skończy się w wigilię Zwiastowania Pańskiego, /24 marca 2020/.

Intencje tej NOWENNY w ramach Duchowej Pielgrzymki to te, jakie miały towarzyszyć XV  Pielgrzymce Zawierzenia a zamieszczone we wstępie zwiastuna, jak i te jakie zredagował Ks. Lesław Krzyżak:

„W związku z zaistniałą sytuacją w tym roku zamieniany nasze Rekolekcje w Częstochowie i XV Pielgrzymkę Zawierzenia Matce Bożej Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego na Duchową Pielgrzymkę Zawierzenia z ramach Nowenny przed uroczystością Zwiastowania NMP od 16 do 24 marca 2020.

Nasze Duchowe Pielgrzymowanie jest zawierzeniem Matce Bożej Legionu MRMSJ, naszej Ojczyzny, rządzących, a także błaganiem o ustalenie zarazy koronowirusa i zdrowie dla zarażonych.

W tych dniach podejmować będziemy uczynki pokutne i postne, ofiarować przeciwności, odmawiać modlitwy i rozważać Słowo Boże w przygotowanej konferencji codziennie umieszczanej na naszej stronie internetowej. Ci, którzy mogą będą uczestniczyć również we Mszy świętej, przyjmować Komunię świętą i adorować Jezusa (w Najświętszym Sakramencie, na Krzyżu, czy w trakcie rozważania Drogi Krzyżowej). Zapraszamy do tej Pielgrzymkowej Nowenny wszystkich rycerzy, ich rodziny i przyjaciół. Niech Pan wysłucha naszą modlitwę i okaże miłosierdzie.

Dołączamy też bardzo ważną intencję przysłaną przez p. Jana z Radomia:

„Aby trudne doświadczenia dnia dzisiejszego były dla Polaków i dla wszystkich narodów okazją do prawdziwego nawrócenia do Boga w Trójcy Świętej Jedynego i do pokuty za straszne grzechy obrażające Boga – tak, aby Polska i inne narody stały się rzeczywistymi królestwami Pana Jezusa i Jego Najświętszej Matki, aby cały świat stał się jednym wielkim królestwem najświętszej Woli Bożej”

Wszystkie powyższe intencje możemy streścić w jednej:

W intencjach zanoszonych do Tronu Bożego przez Matkę Bożą Królową Polski i Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego mocą wstawienniczą Dworu Niebieskiego i św. Dusz Zbawionych.

Przy tym chciejmy w tej nowennie trwać duchowo w miejscu naszej nieobecności fizycznej razem z: Patronami Legionu MRMSJ, naszymi Aniołami Stróżami i świętymi naszymi Patronami a także ze ŚWIĘTYMI DUSZAMI zmarłych Małych Rycerzy, aby wraz z założycielką Legionu śp. Zofią Grochowską, oraz ze świętymi duszami kapłańskimi jacy towarzyszyli nam w naszej ziemskiej pielgrzymce: śp. O. SYLWESTR Haśnik, śp. Ks. ANDRZEJ Smołka, ks. JAN Steckiewicz ks. LECH Stasiewski innymi św. duszmi ludzkimi i całym Dworem Niebieskim. Wierzymy w świętych obcowanie więc winno być dla nas wierzących czymś normalnym poproszenie Ich o pomoc, aby w wymiarze nadprzyrodzonym trwali w imieniu całego Legionu podczas tej Pielgrzymki Duchowej.

Niech pomocą w tej Pielgrzymce Duchowej będą teksty rozważań i modlitw na każdy dzień przygotowane przez:

ks. Lesława Krzyżaka na każdy dzień: https://mali-rycerze.pl/czytam,1658

ks. Zbigniewa Lesiczki – Nowenna do Krwi Chrystusa (2 wersje):

  1. wersja pierwsza: https://mali-rycerze.pl/czytam,1655
  2. wersja druga: https://www.mali-rycerze.pl/czytam,1657

Aby zatrzymać demony zarazy, epidemii i wszelkiego zła jakie dotyka obecnie nas /Ojczyznę, Europę i świat cały/, korzystajmy ze starych praktyk naszych przodków:

  1. Wystawianie w oknach wizerunki świętych (obrazy, figury, medaliki),
  2. Korzystanie z kadzidła i poświęconych świec w czasie zanoszonych modlitw.
  3. Korzystanie z poświęconej soli, oleju, wody.
  4. Inne praktyki znane i praktykowane skutecznie w środowisku miejsca zamieszkania.

Abp Depo zachęca do wystawiania obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej:

„Zachęcam wszystkich wiernych, by wzorem naszych przodków, w tych szczególnych dniach umieścić w oknach domów wizerunek Matki Najświętszej, zwłaszcza tak nam bliski i drogi wizerunek Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, w której Bóg dał Narodowi Polskiemu przedziwną pomoc i obronę” – napisał abp Wacław Depo w zarządzeniu w sprawie działalności duszpasterskiej w archidiecezji częstochowskiej.

Częstochowski metropolita podkreślił, by nie traktować tego wizerunku jak „magicznego amuletu”, ale „świadectwo naszej wiary i modlitwy błagalnej za naszą Ojczyznę i wszystkie kraje objęte pandemią”.

źródło artykułu: https://mali-rycerze.pl/czytam,1659