Zjazd Legionu MRMSJ w Częstochowie, 20-22.03.2020 – ODWOŁANY. W miejsce odwołanego Zjazdu – Pielgrzymka Duchowa 16-24.03.2020

Z wielką przykrością zawiadamiamy, że rekolekcje w Częstochowie (20-22.03.2020r.) i XV Pielgrzymka Zawierzenia Matce Bożej Ojczyzny, Dzieł Bożych i Legionu MRMSJ (22/23.03.2020) – są ODWOŁANE.

Prosimy o podanie tej wiadomości wszystkim zainteresowanym, aby zdołali w porę zmienić swoje plany.

Decyzja zapadła po głębokiej refleksji i rozeznaniu duchowym (jaka jest wola Boża) oraz w wyniku konsultacji organizatorów z kapłanami i osobami zaproszonymi do wzięcia udziału w tych ucztach duchowych.

Chcemy jednak zachować gotowość ofiary i złożyć ją w łączność duchowej z Matką Bożą Królową Polski i tym szczególnie drogim wszystkim Polakom miejscem w tzw. PIELGRZYMCE DUCHOWEJ.

Chcemy, aby w miejsce naszej nieobecności fizycznej zostali zaproszeni: Patronowie Legionu MRMSJ nasi Aniołowie Stróże i święci nasi Patroni a także ŚWIĘTE DUSZE zmarłych Małych Rycerzy, aby pod duchową opieką założycielki śp. Zofii Grochowskiej, ta także świętych dusz kapłańskich: śp. O. SYLWESTRA Haśnika, śp. Ks. ANDRZEJA Smołki, ks. JANA Steckiewicza ks. LECHA Stasiewskiego innych św. dusz ludzkich, godnie reprezentowali nas nieobecnych fizycznie na zaplanowanych rekolekcjach i dorocznym zjeździe Legionu. Wierzymy w świętych obcowanie więc winno być dla nas wierzących czymś normalnym poproszenie Ich, aby w wymiarze nadprzyrodzonym trwali w imieniu Legionu podczas uczt duchowych wg intencji i planu rekolekcji oraz XV Pielgrzymki zawierzenia Legionu MRMSJ MATCE Bożej, Królowej Polski i Matce Miłosierdzia. W imieniu organizatorów mr Wiesław Kaźmierczak

Ks. Lesław Krzyżak: W związku z zaistniałą sytuacją w tym roku zamieniany nasze Rekolekcje w Częstochowie i XV Pielgrzymkę Zawierzenia Matce Bożej Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego na Duchową Pielgrzymkę Zawierzenia z ramach Nowenny przed uroczystością Zwiastowania NMP od 16 do 24 marca 2020. Nasze Duchowe Pielgrzymowanie jest zawierzeniem Matce Bożej Legionu MRMSJ, naszej Ojczyzny, rządzących, a także błaganiem o ustalenie zarazy koronawirusa i zdrowie dla zarażonych. W tych dniach podejmować będziemy uczynki pokutne i postne, ofiarować przeciwności, odmawiać modlitwy i rozważać Słowo Boże w przygotowanej konferencji codziennie umieszczanej na naszej stronie internetowej. Ci, którzy mogą będą uczestniczyć również we Mszy świętej, przyjmować Komunię świętą i adorować Jezusa (w Najświętszym Sakramencie, na Krzyżu, czy w trakcie rozważania Drogi Krzyżowej). Zapraszamy do tej Pielgrzymkowej Nowenny wszystkich rycerzy, ich rodziny i przyjaciół. Niech Pan wysłucha naszą modlitwę i okaże miłosierdzie.


W czwartek 12 marca 2020 organizator zwrócił się do jednego z zaproszonych prelegentów p. J. Ł. w ramach jubileuszowego XV ogólnopolskiego Zjazdu Legionu na Jasnej Górze: „Potrzebuję Pańskiego zdania co do decyzji dot. naszego udziału w XV Pielgrzymce Zawierzenia na Jasnej Górze 22.03.2020 r. Wiem, że to co się dzieje (koronowirus) ma wpływ także na nasze plany. Co Pan by nam radził: odwołać spotkanie czy jeszcze poczekać z tym na dalszy rozwój sytuacji? Będę wdzięczny za Pańskie zdanie w tej kwestii. Króluj nam Chryste! Pozdrawiam w JMJ mr Wiesław K.”

“Panie Wiesławie!

Co by Pan powiedział na zamianę pielgrzymki w przestrzeni geograficznej na PIELGRZYMKĘ DUCHOWĄ czyli na NOWENNĘ RÓŻAŃCOWĄ do Niepokalanego Serca Maryi, uzupełnioną – przez tych, którzy mogą – codziennym udziałem we Mszy Świętej i przyjęciem Komunii świętej?

Może NOWENNĘ tak rozpocząć, aby jej zakończenie przypadło na uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 marca)? Byłoby to pielgrzymowanie w niezwykłym towarzystwie – mianowicie św. Gabriela Archanioła, udającego się do Maryi ze Słowem.

Może taka zamiana formuły pielgrzymowania – będąca przecież KRZYŻEM dla tych, którzy kochają bywać w domu naszej Matki na Jasnej Górze ( jest co ofiarować! ) – mogłaby przynieść większe owoce duchowe?

Co by Pan powiedział na intencję NOWENNY: „Aby trudne doświadczenia dnia dzisiejszego były dla Polaków i dla wszystkich narodów okazją do prawdziwego nawrócenia do Boga w Trójcy Świętej Jedynego i do pokuty za straszne grzechy obrażające Boga – tak, aby Polska i inne narody stały się rzeczywistymi królestwami Pana Jezusa i Jego Najświętszej Matki, aby cały świat stał się jednym wielkim królestwem najświętszej Woli Bożej” ?

Czy dla duchowych pielgrzymów moglibyście przygotować rozważania na poszczególne dni nowenny? Może Wasz kapelan? Może dobrze byłoby, aby w obliczu prób, które dziś przeżywamy, rozważania przypomniały pielgrzymom na czym polega prawdziwe zawierzenie Bogu? Może w oparciu o przesłanie św. Siostry Faustyny czy Sł. B. Ks. Dolindo Ruotolo?

Serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże! Jan Ł.”

Ta odpowiedź trafiona w sedno i jak się później okazało – potwierdziła rozeznanie ks. Zbigniewa Lesiczka (planowany rekolekcjonista w Częstochowie), który podjął się zredagowania tekstu nowenny do Krwi Chrystusa. Zostanie zamieszczona na stronie internetowej Legionu MRMSJ, aby zainteresowani mogli skorzystać z jej treści.

Również ks. Lesław Krzyżak pragnie włączyć się z redakcją rozważań na każdy dzień Nowenny. Również te teksty będą dostępne na naszej witrynie.

Wiemy, że jednym z największych grzechów wołających o pomstę do Nieba to morderstwa dzieci poczętych tzw. aborcja. Co roku organizowana jest akcja pod nazwą „Uratuj Świętego”, do której Zarząd Legionu zachęca i przypomina. Modlitwa codzienna na czas tej nowenny (od 16-24 marca ) to Koronka do Bożego Miłosierdzia.

W ramach tej nowenny módlmy się  jedną cząstką różańca w intencji sugerowanej prze p. Jana Łopuszańskiego:

„Aby trudne doświadczenia dnia dzisiejszego były dla Polaków i dla wszystkich narodów okazją do prawdziwego nawrócenia do Boga w Trójcy Świętej Jedynego i do pokuty za straszne grzechy obrażające Boga – tak, aby Polska i inne narody stały się rzeczywistymi królestwami Pana Jezusa i Jego Najświętszej Matki, aby cały świat stał się jednym wielkim królestwem najświętszej WOLI BOŻEJ”

Uwzględniając także intencje podane przez ks. Lesława oraz te jakie będą ukazane w nowennie do Krwi Chrystusa.

Niech moc Ducha Świętego i wytrwanie w tym duchowym pielgrzymowaniu zostanie udzielona każdemu małemu rycerzowi i każdej zatroskanej duszy ludzkiej w łączności: Patronów Legionu MRMSJ, Aniołów Stróżów i św. Patronów a także ŚWIĘTYCH DUSZ zmarłych Małych Rycerzy, świętych dusz kapłańskich i innych św. dusz ludzkich. Amen.

P.S. 

Na tegoroczną ucztę duchową w Częstochowie byli zaproszeni goście z bogatą duchową ofertą i wiedzą:

1. Ks. Zbigniew Lesiczka z Ożarowa Maz.

2. Ks. Sebastian Pięta z Ożarowa Maz.

3. Ks. Łukasz Kadziński z Kaski/Niepokalanowa

4. Ks. Ludwik Musiał z Karlina

5. Ks. Lesław Krzyżak z Żołyni

6. p. Jan Łopuszański z Radomia

7. p. Krystyna Hajduk z Krakowa

8. p. Witold Wojciechowski z Lichenia