ZATWIERDZENIA LEGIONU MR W DIECEZJACH NA TERENIE POLSKI

INFORMACJA O DZIAŁANIACH I OBECNYM STANIE PRAWNYM w ZAKRESIE ERYGOWANIA w KOŚCIELE

Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego

DEKRET w DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ

  • 28 kwietnia 1998 Bp Jan Bernard Szlaga, podpisał dekret stabilny dla Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Dekret ten został potwierdzony dokumentem z dnia 27 lipca 2011 r przez biskupa pelplińskiego w obecności przedstawicieli ośrodka Legionu w Pelplinie. Zatwierdzony Statut został przyjęty i uchwalony przez Zgromadzenie Animatorów w Kaliszu w 3.08.2011, jako obowiązujący dla całego Legionu.

3 sierpnia 2019 r za obowiązujący dla całego Legionu został przyjęty Statut siedlecki.

DEKRETY w ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ

  • 21.11.2015 Biskup Szczecińsko-Kamieński Ks. Abp. Andrzej Dzięga podpisał DEKRET dla LEGIONU MRMSJ w ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ.
  • 5 marca 2019 Biskup Szczecińsko-Kamieński podpisał kolejny DEKRET zatwierdzając Legion MRMSJ na dalsze 3 lataw Kościele lokalnym
  • 4 marca 2022 Biskup Szczecińsko-Kamieński, Abp Andrzej Dzięga podpisał kolejny DEKRET zatwierdzając stabilnie LEGION MRMSJ w ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ.

DEKRETY w DIECEZJI TARNOWSKIEJ

  • 30.10.2018 Biskup Tarnowski, ks. bp Andrzej Jeż zatwierdził na okres 3 lat Legion MRMSJ w diecezji tarnowskiej. Nawiązując do DEKRETU należy uwzględnić trwające działania i modlitwy w tym odpowiedź Nieba na intencję, jaką zanosił dokładnie rok temu ks. Marek właśnie na mszy św. o północy w ramach V Zjazdu Miłosierdzia: „O pomoc i błogosławieństwo Boże w działaniach o aprobatę Legionu w Kościele Tarnowskim i we wszystkich innych Kościołach lokalnych.
  • 4 stycznia 2022 r Biskup Tarnowski, Ks. Bp Andrzej Jeż ponownie zatwierdził na okres 3 lat Legion MRMSJ w Diecezji Tarnowskiej.

DEKRET dla LEGIONU MRMSJ w DIECEZJI SIEDLECKIEJ

  • 23.05.2019 Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda podpisał DEKRET zatwierdzający Legion MRMSJ w DIECEZJI SIEDLECKIEJna czas określony – 3 lat. Do chwili obecnej Legion Małych Rycerzy MSJ jako wspólnota ogólnopolska działa na podstawie uaktualnionego do obecnych czasów tego Statutu uchwałą Zgromadzenia Animatorów z dnia 3 sierpnia 2019 r.
  • 2 czerwca 2022 Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda ponownie podpisał DEKRET zatwierdzający Legion MRMSJ w DIECEZJI SIEDLECKIEJ na kolejne 3 lata.

PODZIĘKOWANIA

Biskupom wyżej wymienionych Kościołów lokalnych wyrażamy podziękowanie za zaufanie, pomoc i uzyskany skutek prawny w zatwierdzeniu w/w diecezjach.

Bóg zapłać duchowieństwu (proboszczom, opiekunom, rekolekcjonistom i asystentom Legionu MRMSJ) oraz animatorom i wszystkim przedstawicielom lokalnych grup modlitewnych wyrażamy podziękowanie za cierpliwą modlitwę, zdeterminowane działania i świadectwo służenia Bogu, Kościołowi i wszystkim bliźnim w misji Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.

PISMO to przekazujemy zainteresowanym przedstawicielom Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego jako pomoc w działaniach erygowania Legionu MRMSJ w swoich Kościołach lokalnych.

Wiesław Kaźmierczak

Prezes Zarządu Legionu MRMSJ

Koszalin, 19.03.2022 r.