XV Pielgrzymka Zawierzenia Ojczyzny, DZIEŁ BOŻYCH i Legionu MRMSJ Matce Bożej i Królowej Polski, Jasna Góra,22.03.2020

Tu można pobrać PLAN w pliku PDF – pobierz- drukuj

XV PIELGRZYMKA ZAWIERZENIA Ojczyzny, DZIEŁ BOŻYCH i Legionu Małych Rycerzy

Miłosiernego Serca Jezusowego Matce Bożej i Królowej Polski

Jasna Góra, 22 marca 2020

14:00 Droga Krzyżowa i Koronka do BM na Wałach Jasnogórskich rozpoczynająca XV Pielgrzymkę Zawierzenia Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. (ks. dr Lesław Krzyżak)

15:30 Msza św. w intencji Ojczyzny (kaplica Cudownego Obrazu na Jasnej Górze) w tym dla uczestników XV Pielgrzymki Zawierzenia. Intencja dla ks. Lesława: za wszystkich członków Legionu MRMSJ (żywych i zmarłych), i w we wszystkich intencjach zanoszonych przez Małych Rycerzy MSJ.

15:30 Różaniec (w Bazylika – Wielki Ołtarz)

16:15 Gorzkie żale (w Bazylika – Wielki Ołtarz)

17:00 – 20:00 Spotkanie w Auli o. Augustyna Kordeckiego na Jasnej Górze

►ok. 17:00 Przywitanie i modlitwa ks. dr Lesława Krzyżaka opiekun duchowy XV Pielgrzymki Zawierzenia Legionu MRMSJ Matce Bożej Miłosierdzia i Królowej Polski

►ok. 17:15 WYSTĄPIENIA PRELEGENTÓW:

Wystąpienie p. Jana Łopuszańskiego

Jan Łopuszański – ur. w 1955 r. w Gdańsku, mąż, ojciec i dziadek. Mieszka w Radomiu. W młodości uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego w Gdańsku i w Warszawie oraz uczestnik pielgrzymek pieszych na Jasną Górę. Doradca MKZ NSZZ „Solidarność” w Hucie „Katowice” w latach 1980-1981. Pełnomocnik ds. interwencji „Solidarności” Rolników Indywidualnych w Radomiu w 1981 r. Uczestnik podziemia solidarnościowego w stanie wojennym. Współinicjator (z księdzem Janem Pawilkiem) Tygodni Katolickiej Nauki Społecznej w Radomiu. Prawnik, poseł na Sejm „okrągłostołowy” oraz I, II i IV kadencji. Uczestniczył m.in. w działaniach w obronie życia dzieci poczętych oraz na rzecz suwerenności Polski. W 1989 r. członek-założyciel Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. Od 2001 r. Prezes Porozumienia Polskiego. Od 2015 r. współpracownik Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych Konferencji Episkopatu Polski. Autor książek: „O Unii europejskiej i żołnierzach Gedeona” – wywiad rzeka (2003), „Nadzieja Europy” (2005), „O Polskę zgodną z wolą Bożą” (2013) oraz wielu artykułów i wykładów, a ostatnio autor książki pt. „RZECZYWISTOŚĆ – Rozważania o Mszy Świętej” (o tę publikację można pytać bezpośrednio ks. dr Mark tel. 15 83 22 526

► Wystąpienie p. Krystyny Hajduk

Krystyna Hajduk mieszka w Krakowie. Członek i animator Grupy Bożego Miłosierdzia przy Skałce w Krakowie. Jest promotorem intronizacji, koronacji obrazu Bożego Miłosierdzia i kultu obrazu Króla Miłosierdzi – Króla Polski pobłogosławionego przez św. Jana Pawła II w święto Miłosierdzia Bożego, 19.04.1998 r. w Watykanie (oficjalnie obraz został ofiarowany naszej wspólnocie w kaplicy św. Faustyny przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie podczas VI Pielgrzymki Miłosierdzia Legionu MRMSJ i drugiej rocznicy odnowienia Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, 17-18.11.2018 r.) Od tego momentu nastąpiła bliska współpraca naszych wspólnot w dziele intronizacji (peregrynacja obrazu Króla Miłosierdzi – Króla Polski, koronacja obrazu Bożego Miłosierdzia (kopia obrazu wileńskiego), druk i rozpowszechnianie obrazków, litanii do Króla Najmiłosierniejszego Zbawiciela i modlitwy do Jezusa Królu Miłosierdzia-Króla Polski, ofiarowanie mszy św. o rychłe zwieńczenie intronizacji. Obraz ten został przyjęty przez 9-ciu biskupów – ordynariuszy diecezji, przez Rado Maryja, kustosza kościoła św. Józefa na Kahlenbergu /Austria/ z okazji rocznicy wiktorii wiedeńskiej oraz przez przewodniczącego solidarności stoczni gdańskie, który przyjął obraz po pod pomnikiem Trzech Krzyży.     

►ok. 18:1018:30 PRZERWA: Możliwość do nabycia publikacji prezentowanych przez gości i gospodarzy: m.in. Głos Małego Rycerza, Zeszyt „O Duchu Świętym s. Medardy”, obrazki Króla Miłosierdzia i Polski, i inne publikacje

18:30 Wystąpienia innych zaproszonych gości: ks. Ludwik Musiał – czciciel Matki Bożej Domacyńskiej, duchowy opiekun Stowarzyszenia Wzgórza Domacyńskiego oraz p. Witold Wojciechowski apostoł Pani /i Matki/ Wszystkich Narodów.

20:00 Zakończenie spotkania w Auli o. Augustyna Kordeckiego – przemieszczenie się do kaplicy Cudownego Obrazu

21:00 – Apel Jasnogórski – kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej – Królowej Polski na Jasnej Górze)

Od ok. 22:00 czuwanie przed Cudownym Obrazem Matki Bożej i Adoracja Króla Miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie z odnowieniem Zawierzenia Legionu Matce Bożej Miłosierdzia i Królowej Polski,  

– Konferencja i prowadzenie modlitw ks. Łukasz Kadziński, (1977), kapłan Archidiecezji Warszawskiej, posługujący w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Ukończył Studia Teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, następnie uzyskał stopień licencjata na Wydziale Teologii UKSW. Od 2002 roku prowadzi wspólnotę rodzin Maximilianum, od 2018 roku jest także opiekunem wspólnoty Domus Mariae. Od ponad 14 lat odprawia tradycyjną Mszę świętą. DIECEZJALNY KOORDYNATOR, posługi w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Uczestnik i współpracownik Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę (w początkowej fazie ).

24:00 O północy Msza św. koncelebrowana w intencjach Matki Bożej, Ojczyzny i Legionu MRMSJ ( ks. Lesław Krzyżak,  ks. Łukasz Kadziński – homilia-kazanie ) Dalsze modlitwy, czuwanie i adoracja (ks.  Lesław Krzyżak) do zakończenia XV Pielgrzymki Zawierzenia (ok 4:00)

Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie XV Pielgrzymki Zawierzenia… Prośba do wszystkich Małych Rycerzy i uczestników duchowej uczty w Częstochowie o duchowe wsparcie tak rekolekcji jak i XV Pielgrzymki Zawierzenia Legionu. Ponadto w tych intencjach ks. Lesław odprawił 2 Msze św. Transmisja stała z kaplicy jest dostępna na stronie internetowej np:

https://www.youtube.com/watch?v=DQr7BHat7QU