XII O czyśćcu (1952–1953)

Z Książki

PRZYPROWADŹ MI DUSZE. JESTEM BOGIEM MIŁOŚCI I MIŁOSIERDZIA.

Siostra Medarda (Zofia Wyskiel)

Orędzia Trójcy Świętej

i Matki Bożej

oraz widzenia i dygresje Siostry Medardy

(1943–1971)

Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego

Poznań 2020

Do użytku wewnętrznego