WARSZAWA 2020 – ZJAZD KU CZCI ŚW. ANDRZEJA BOBOLI – relacja, Głos MR 40

Relacja ze Zjazdu Legionu MRMSJ

„ZACZNIJCIE MNIE CZCIĆ”

z nocnym czuwaniem Legionu MRMSJ ku czci św. Andrzeja Boboli w Warszawie, 9.X.2020