W obronie KORONKI do Miłosierdzia Bożego

Od redakcji: Krzysztof Siła-Nowicki, czciciel Miłosierdzia Bożego, zatroskany o poprawność odmawianej modlitwy jaką jest Koronka do Miłosierdzia Bożego przekazał poniższe opracowanie adminowi witryny malirycerze.pl

Autor poniższego opracowania pt. „W OBRONIE KORONKI DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO” przesłał dnia 7.09.2021 r. Upubliczniamy je, aby stanąć w prawdzie – poparte rzeczowymi argumentami i faktami.

„Zbliża się 86 rocznica objawienia przez Pan Jezusa św. siostrze Faustynie KORONKI do Miłosierdzia Bożego z 13 na 14 września 1935 r.

W piątek, 13 IX 1935. Wieczorem, kiedy byłam w swojej celi, ujrzałam Anioła, wykonawcę gniewu Bożego. Był w szacie jasnej z promiennym obliczem, obłok pod jego stopami, z obłoku wychodziły pioruny i błyskawice do rąk jego, z ręki jego wychodziły i dopiero dotykały ziemi. Kiedy ujrzałam ten znak gniewu Bożego, który miał dotknąć ziemię, a szczególnie pewne miejsce, którego wymienić nie mogę dla słusznych przyczyn, zaczęłam prosić anioła, aby się wstrzymał kilka chwil, a świat będzie czynił pokutę. Jednak niczym prośba moja była wobec gniewu Bożego. W tej chwili ujrzałam Trójcę Przenajświętszą. Wielkość Majestatu Jej przeniknęła mnie do głębi i nie śmiałam powtórzyć błagania mojego. W tej samej chwili uczułam w duszy swojej moc łaski Jezusa, która mieszka w duszy mojej; kiedy mi przyszła świadomość tej łaski, w tej samej chwili zostałam porwana przed stolicę Bożą. O, jak wielki jest Pan i Bóg nasz i niepojęta jest świętość Jego. Nie będę się kusić opisywać tej wielkości, bo niedługo ujrzymy Go wszyscy, jakim jest. Zaczęłam błagać Boga za światem słowami wewnętrznie słyszanymi. Kiedy tak się modliłam, ujrzałam bezsilność anioła i nie mógł wypełnić sprawiedliwej kary, która się słusznie należała za grzechy. Z taką mocą wewnętrzną jeszcze się nigdy nie modliłam, jako wtenczas. Słowa, którymi błagałam Boga są następujące: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa za grzechy nasze i świata całego; dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas. (Dz.474, Dz.475)

Niech słowa św. Pawła Ap. kierowane w 2 liście do Tymoteusza dadzą temu wyraz:

Zwalczać wszelkie zło

Zaklinam cię na Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, oraz na Jego pojawienie się i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością w każdym nauczaniu.  Przyjdzie, bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli.  Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom.  Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie! (2Tm, 4, 1-5)

DO MAŁYCH RYCERZY I WSZYSTKICH, KTÓRYM DROGA JEST PRAWDA, ZGODA I POKÓJ!

Nie dajmy się podzielić!

Jak z treści opracowania wynika, pierwsze wydanie obrazka z koronką było wydane w 1937 r. z inicjatywy i ofiary bł. Ks. Michała Sopoćko, a więc za życia św. Faustyny – dwóch osób w wtajemniczonych w treść koronki. Wszystkie źródłowe teksty wskazują na autentyczną treść Koronki (no może nieco zamienionymi dwoma słowami: pierwotnie świata całego a w dzisiejszych w większości tekstów koronki jest: całego świata. (i tu też widoczny jest podział i zamęt)

Jednakże patrzmy na owoce tej modlitwy. Każdy, który z serca modli się tą Koronką doświadcza niezgłębionych łask Bożego Miłosierdzia. Piszący te słowa wielokrotnie z bliskimi bez zmiany tekstu korzystał z owoców tej błogosławionej modlitwy, którą modliła się św. Faustyna, modlił się bł. Michał Sopoćko, modlił się św. Jan Paweł II i modliła się bardzo często, jak wykazują rękopisy ­– nasza założycielka s. Zofia Grochowska i wcale nie używała zmienionego tekstu „Dla bolesnej męki Jezusa” czy „dla Jezusa bolesnej męki”.

Więc nie wspomagajmy szatana-diabła w jego działaniach oszustwa, dzielenia, niezgody – bo jego dewizą jest wprowadzanie zamętu, rozłamów – to kłamca od początku.

Przepraszajmy Boga bogatego w miłosierdzie za to, że niejednokrotnie daliśmy się zwieść i polecajmy w tej przebogatej w Boże owoce modlitwie wszystkich, którzy ulegli piekielnemu prowokatorowi i zwodzicielowi, aby Pan dał światło do przejrzenia. Amen.

mr Wiesław

P.S. UZUPEŁNIENIE ze strony Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Ze względu na liczne zapytania i szerzące się w internecie rzekomo prawdziwe, a w rzeczywistości fałszywe teksty Koronki do Miłosierdzia Bożego publikujemy zapis tej modlitwy w rękopisie „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny.

Jednak o tym, jak tekst źródłowy jest podany do modlitwy decyduje Urząd Nauczycielski Kościoła. Tak jest w przypadku każdej modlitwy, poczynając od „Ojcze nasz”. Nie odmawiamy tej codziennej modlitwy chrześcijanina według tekstów zapisanych w Ewangeliach, ale w takim brzmieniu, jaki podaje nam Kościół. Tak również jest w przypadku Koronki do Miłosierdzia Bożego. W rękopisie mamy zapis: „świata całego”, a odmawiamy: „całego świata”. Ostatecznie zadecydował o tym  Episkopat Polski, który 28 sierpnia 2020 roku przyjął normy, dotyczące ujednolicania tekstów niektórych modlitw, w tym Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Według tego dokumentu zapis treści Koronki do Miłosierdzia Bożego, po modlitwach wstępnych: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga…,  brzmi następująco:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

W wersecie „Miej miłosierdzie dla nas i całego świata” (wersja dostosowana do norm języka polskiego i tak zatwierdzona) można w śpiewie stosować oryginalne brzmienie „świata całego”.

Źródło: https://www.faustyna.pl/zmbm/koronka-do-milosierdzia-bozego-w-rekopisie/