W Imię Boże! – rozpoczynamy posługę w nowej witrynie: malirycerze.pl

PROŚBA O WSPARCIE DUCHOWE

za ADMINISTRATORÓW, REDAKCJĘ i UŻYTKOWNIKÓW

WITRYNY INTERNETOWEJ LEGIONU MRMSJ

W Imię Boże! – rozpoczynamy naszą posługę w nowej witrynie: malirycerze.pl – na większą cześć i chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego Ojca, Syna i Ducha Świętego. Przez Miłosierne Serce Jezusa, Niepokalane Serce Maryi i Przeczyste Serce św. Józefa, Archaniołów, Aniołów Stróżów, Patronów Legionu i cały Dwór Niebieski – niech Boże błogosławieństwo spływa obficie tak na administratorów strony jak i wszystkich korzystających z tego narzędzia ewangelizacyjnego dla wzmocnienia wiary, nadziei i miłości prowadzących do uświęcenia i zbawienia wszystkich dzieci Bożych. Amen. Tak nam dopomóż Bóg! Amen.

Modlitwa za zarządzających i użytkowników witryny internetowej

– jednego ze współczesnych narzędzi ewangelizacyjnych

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew, Serce, zasługi, Oblicze Pana Jezusa i cały skarb Kościoła św. – tyle razy ile sekund w wieczności, oraz ile się liter i pożytecznych słów wypowiedzianych mieści na tej stronie, na wyjednanie przez Miłosierne Serce Jezusa, najmilszego Syna Twego, Łaski ostatecznej zbawienia, doskonałej skruchy w godzinę śmierci, przebaczenia wszystkich grzechów i łask potrzebnych oraz błogosławieństwa Bożego dla siebie i tych wszystkich osób, które będą redagować, współpracować zarządzającymi stroną, umiejętnie korzystać oraz ubogacać siebie i bliźnich będą zamieszczanymi treściami. Zaś wszelkie zakusy szatana i innych złych duchów oraz wrogów Boga, Kościoła, Legionu i tej witryny – w przekręcaniu, wypaczaniu i nie zrozumieniu tych treści oraz wszelkich złych zamierzeń, działań i ataków – zostały przerwane i zniweczone mocą Bożą i za przyczyną całego Dworu Niebieskiego. Amen.