VADEMECUM MR

Według opracowania już śp. o. Zdzisława Pałubickiego nawiązujące do pierwszego Statutu Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego (peplplińskiego zatwierdzonego 28.04.1998).

Vademecumwademekum[a] (łac.vade mecum – „pójdź ze mną”; wymowa: wademekum) – książka zawierająca zbiór podstawowych informacji z danej dziedziny, najczęściej o charakterze praktycznym, wydany w formie drukowanej[1][2]Kompendiumpodręcznikprzewodnik.