Uczestnictwo w modlitwie Narodu Polskiego w intencji Ojczyzny na Bobolówce w Strachocinie dn. 22 lipca 2023 r.

Uczestnictwo w modlitwie Narodu Polskiego w intencji Ojczyzny na Bobolówce w Strachocinie dn. 22 lipca 2023 r.

         W pielgrzymce uczestniczyło 5 osób: 2 osoby z Apostolskiej Grupy Miłosierdzia Bożego z Krakowa z Bazyliki Św. Michała Archanioła i Św. Stanisława BM na Skałce oraz 3 osoby związane z Bocheńską Grupą Małych Rycerzy MSJ.

         Była to nasza druga wspólna pielgrzymka na uroczystości ku czci św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. W ubiegłym roku w dniu 21 lipca – w przeddzień pierwszych głównych uroczystości narodowych w Strachocinie za Ojczyznę, nasza Grupa przekazała na ręce ks. prałata Józefa Niżnika – kustosza Sanktuarium św. Andrzeja Boboli – obraz Jezusa Króla Miłosierdzia. Obraz ten stanowi kopię obrazu, który w czterech oryginalnych wersjach poświęcił papież św. Jan Paweł II w Rzymie na placu św. Piotra, podczas osobistej audiencji naszej Grupy Miłosierdzia w 2000 r. Obrazy zostały poświęcone przez Ojca Św. z błogosławieństwem dla Polski.

         Intencja przekazanego obrazu do Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w 2021r. była: „aby Polska powstała w potędze i świętości” – według obietnicy Pana Jezusa zapisanej w Dzienniczku św. Faustyny (1732). Przyjęcie obrazu wraz z dołączoną intencją potwierdził ks. prałat Józef Niżnik.

         22 lipca br., również w grupie 5 osób, jak wyżej, braliśmy udział w uroczystościach ku czci św. Andrzeja Boboli na Bobolówce w Strachocinie. Jest to rodzinne miejsce św. Andrzeja, bo tu przyszedł na świat.

         Na uroczystości przywieziony został oryginalny obraz Jezusa Króla Miłosierdzia i ryngraf Królowej Korony Polskiej – poświęcone przez papieża św. Jana Pawła II w 2000 r. Wiązanka biało-czerwonych róż zdobiąca w/w wota miała napis na złotych szarfach: „Boże zbaw Polskę” i „Jezu ufam Tobie”. Intencją tej pielgrzymki była prośba „za Polskę, aby była posłuszna woli Jezusa Chrystusa Króla Miłosierdzia i przyjęła Jego władzę.” W tej intencji zawarte jest proroctwo Pana Jezusa dla Polski zapisane w Dzienniczku św. s. Faustyny oraz przesłanie pontyfikatu papieża św. Jana Pawła II: „otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie bójcie się przyjąć Jego władzy.”

         Przed wystąpieniem ks. proboszcza Józefa Niżnika, Telewizja Rzeszowska przeprowadziła wywiad na temat naszej pielgrzymki i prezentowanego obrazu i ryngrafu. Zaznaczone zostało i to, że ryngraf Królowej Korony Polskiej stanowi pamiątkę ślubów króla Jana Kazimierza i był również poświęcony przez papieża św. Jana Pawła II wraz z obrazem Jezusa Króla Miłosierdzia. W wywiadzie tym zostało zaprezentowane znaczenie symboli na obrazie Jezusa Króla Miłosierdzia.

         Uroczystości rozpoczęły się wygłoszeniem konferencji przez ks. prałata Józefa Niżnika, w której podkreślił, że współczesne objawienia św. Andrzeja Boboli w Strachocinie zostały uznane przez Kościół, i że ten święty męczennik, jako Patron Polski, dany szczególnie na obecne czasy, działa i zaznacza swe wstawiennictwo za Polskę.  Dodał także, że św. Andrzej Bobola domaga się, aby Matkę Bożą czcić nie tylko jako naszą Patronkę, Orędowniczkę i Wspomożycielkę, ale przede wszystkim jako Królową Korony Polskiej.

         Następnie odprawiona została Droga Krzyżowa na terenie Bobolówki przy wybudowanych okazałych i bardzo inspirujących stacjach. W drodze krzyżowej, oprócz relikwi, towarzyszył piękny duży krzyż pasyjny niesiony przez różne grupy stanowe i modlitewne. W procesji Drogi Krzyżowej brali udział również nasi uczestnicy, niosąc obraz Jezusa Króla Miłosierdzia, ryngraf Królowej Korony Polskiej oraz bukiet kwiatów.

         Modlitwę Drogi Krzyżowej prowadził ks. J. Niżnik. Rozważania męki Pańskiej na każdej stacji dostosowane były do współcierpień męczeństwa św. Andrzeja Boboli – co było głębokim przeżyciem duchowym i dziękczynieniem za współuczestnictwo Świętego Męczennika w dziele odkupienia, a szczególnie za okrutną śmierć, którą ofiarował za Polskę.

         Po Drodze Krzyżowej nastąpiła przerwa na posiłek, co było nadzwyczajnie dobrze zorganizowane. Kuchnie polowe wydawały ciepłe posiłki: bigos, grochówkę, a bufety zaopatrzone były w kanapki, ciasta, pączki, napoje. Stoły i miejsca do spożycia posiłków były estetycznie urządzone z wystarczającą ilością miejsc siedzących pod zadaszeniami z miłą obsługą – tak, że wszyscy byli obsłużeni i nakarmieni, zwłaszcza, że była bardzo wielka liczba pielgrzymów. Również stragany z pamiątkami miały dużą frekwencję.

Po przerwie odprawiona została uroczysta Msza święta, której przewodniczył ks. biskup senior Ignacy Dec, a okolicznościową homilię wygłosił ks. abp. senior Józef Michalik, w której dominował wątek patriotyzmu i tradycji wiary Polaków oraz nawiązanie do ofiar męczeństwa złożonych w różnym czasie dziejów Polski przez pokolenia na ołtarzu Ojczyzny. Podkreślił, że mija św. Andrzeja Boboli – misja niesienia pomocy Ojczyźnie – nie skończyła się za jego zycia, ale trwa i jest potrzebna szczególnie dzisiaj. Wymienił też męczeństwo rodziny Ulmów. We Mszy św. uczestniczył także ks. bp Krzysztof Chudzio oraz wielu kapłanów zakonnych i diecezjalnych.

         Po Mszy świętej nastąpiła krótka przerwa na herbatę i kawę i o godz. 15:00 rozpoczęła się modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia którą poprowadził ks. Marek Kapłon, misjonarz pracujący w Kamerunie.

         Kolejnym punktem programu była konferencja pt. “Jak pokochać Kościół w kryzysie”, którą wygłosił ks. dr hab. Robert Skrzypczak.

         Na zakończenie uroczystości, ks. bp. Stanisław Jamrozek zawierzył Polskę św. Andrzejowi Boboli.

Kończąc to sprawozdanie pragniemy podzielić się radością z odbytej w trudzie i nadziei pielgrzymce, że mogliśmy w tym szczególnym miejscu modlić się we wspólnocie wiernych z całej Polski za Ojczyznę i prosić, aby Bóg dopełnił swego miłosierdzia nad Polską przez Jezusa Króla Miłosierdzia – aby Polacy wsparci łaską Bożą wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu złożone na 1000-lecie Chrztu Polski oraz aby wypełnili Łagiewnicki Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana z  2016r. dokonany w Nadzwyczajnym Roku Miłosierdzia na 1050 rocznicę Chrztu Polski.

         Znakiem wrażliwości serc na przesłanie dla Polski zawarte w tych poświęconych wotach przez papieża św. Jana Pawła II było zainteresowanie obrazem Jezusa Króla Miłosierdzia, który nabożnie dotykano, i ryngrafem Królowej Korony Polskiej, który został uczczony przez ucałowanie. Wiązankę biało-czerwonych róż zostawiliśmy przy feretronie św. Andrzeja Boboli z wyraźnym napisem na złotych szarfach: „Boże zbaw Polskę” i „Jezu ufam Tobie.” Tę prośbę powierzamy wstawiennictwu św. Andrzeja Boboli. Amen.

         Uroczystości były transmitowane przez telewizję regionalną, TV Trwam i telewizje internetowe.

Chętnych do wysłuchania i oglądnięcia całej uroczystości zapraszamy pod adres internetowy: przemyska.pl/2023/07/24/strachocina-odbyla-sie-ii-narodowa-modlitwa-za-ojczyzne

Opracowały: Krystyna Hajduk, Halina Śliwa, Elżbieta Weigel-Milleret

Zdjęcia: Stefan Weigel-Milleret

Kraków, dn. 30.07.2023 r.   

P.S. Admina

Zainteresowanych nocnym czuwaniem, modlitwą i adoracją Króla Miłosierdzia w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie przy ul. Rakowieckiej zapraszamy do wspólnej uczty duchowej za Ojczyznę.

Asystentem duchowym tego spotkania jest ks. Aleksander Jacyniak (SJ)

Przebieg III Zjazdu ku czci św. Andrzeja Boboli w zredagowanym programie w artykule którego link jest poniżej:

III Zjazd ku czci św. Andrzeja Boboli w Warszawie z czuwaniem za Ojczyznę, 15/16.09.2023