Przyprowadź mi dusze – Jestem Bogiem Miłości i Miłosierdzia

Zofia-Medarda powtarzała, jak niezgłębione jest Miłosierdzie Boże, tego człowiek zrozumieć nie może. Jak wielka jest Miłość Boga do ludzi, tego my pojąć nie jesteśmy zdolni. Trzeba pamiętać, że Zofia-Medarda GŁOSIŁA MIŁOSIERDZIE BOŻE… Odwiedził ją też pewnego razu [bł.] ks. Sopoćko z Krakowa, były spowiednik [św.] Siostry Faustyny, który chciał poznać...

Regulamin MR

R E G U L A M I N Małego Rycerza Miłosiernego Serca Jezusowego I. Założenia ogólne 1. Rycerz musi być całkowicie oddany Bogu przez posłuszeństwo i pokorę oraz przez pełnię wiary w Miłosierdzie Boże. 2. Rycerz jest prawdomówny i ma wzgląd na dobro ogólne. 3. Cnota miłości musi panować...