TRZEBA PUBLICZNIE ODPRAWIĆ DROGĘ KRZYŻOWĄ, (…) ŻEBY CHOĆ TROCHĘ ZŁAGODZIĆ GNIEW BOŻY…

TRZEBA PUBLICZNIE ODPRAWIĆ DROGĘ KRZYŻOWĄ,

(…) ŻEBY CHOĆ TROCHĘ ZŁAGODZIĆ GNIEW BOŻY

(…) I POZBIERAĆ KROPLE KRWI PANA JEZUSA

Pan Jezus został na nowo ubiczowany w naszej Ojczyźnie w marszach kobiet na ulicach; tam również była młodzież nasza.

Św. Jan Paweł II chodził do Pana Jezusa i prosił o miłosierdzie dla Polski. Mówił, że znajdzie dusze ofiarne, które pójdą modlić się na ulice, żeby choć trochę złagodzić gniew Boży.

Dusze naszych PRZODKÓW I MĘCZENNIKÓW chcą szukać ludzi do modlitwy.

My mamy być tą Weroniką – pójść wszędzie i pozbierać krople Krwi Pana Jezusa. Tak, jak chustą zbierała Krew Jezusa Maryja i Weronika.

Trzeba publicznie odprawić DROGĘ KRZYŻOWĄ, pójść na ulice – w dzień lub w nocy; wziąć kogoś ze sobą, wziąć Krzyż i obrazek św. Jana Pawła II.

Będzie modlił się św. Jan Paweł I, będzie trzymał Kielich; ŚWIĘCI KAPŁANI z Nieba będą zbierać Krew Pana Jezusa z ziemi. Przyjdą POLSCY MĘCZENNICY i będą modlić się.

Zaprosić na tę Drogę Krzyżową całe NIEBO – Wszystkich Świętych. Całe Niebo będzie się z nami modliło i szło – będą zbierane krople Krwi Jezusa.

Intencja: Idziemy DROGĄ MĘKI Twojej Panie Jezu, aby pozbierać wszystkie Krople Twojej Przenajdroższej Krwi z ziemi, które pospadały w czasie biczowania.

(Choćby jedna tylko osoba szła, to idzie z nią całe Niebo.)

Przejść Drogę Krzyżową.

Przystanąć, wzbudzić intencje sercem, z miłością do Chrystusa, z głęboką wiarą czytamy rozważania Męki Pana Jezusa.

Stacja – przystanąć, rozważyć Mękę, idziemy powolnym krokiem.

Na zakończenie Drogi Krzyżowej dojść do Krzyża i u stóp Jezusa złożyć ofiarę.

Pozbieraną Krew Pana Jezusa adorować w tym Kielichu, który Jan Paweł II niesie przed tron Ojca Niebieskiego.

Odmówić: 1) Koronkę do Krwi Pana Jezusa

2) Koronkę do Bożego Miłosierdzia

W intencji: – O przebłaganie za grzechy Ojczyzny,

– Przebłaganie za grzechy dzieciobójstwa

– Przebłaganie za tych, którzy wyszli na ulice i bezcześcili.

Koronka przebłagalna


Jest to prośba mistyków i zatroskanych Świętych, do wszystkich dusz ofiarnych i pokutnych, którzy z wiarą i współczuciem w duchu wynagrodzenia i przebłagania Boga Ojca za grzechy bezbożników, nasze, Ojczyzny i świata całego.

Jesteśmy w ostatnich dniach Wielkiego Postu, przed nami Wielki Tydzień, a więc szczególne dni modlitwy, pokuty, wynagrodzenia. Amen.