Odpust „toties – quoties” – za dusze zmarłych tyle razy – ile razy wierni nawiedzą kościół w Dzień Zaduszny i w niedzielę po 2 listopada

Odpust „toties – quoties” (tyle razy – ile razy) Tyle razy, ile razy ktoś nawiedzi kościół, kaplicę i odmówi przepisane modlitwy (Ojcze nasz, Wierzę w Boga, Wieczne odpoczywanie…) uzyskuje tyle odpustów zupełnych w intencji dusz w czyśćcu cierpiących. Odpusty te można uzyskać od 1 listopada od nieszporów (ok. godz. 15.00)...