Stańcie do walki ze złem Mali Rycerze, bo nadszedł na was czas. 

Dnia, 03.09.1993 r.

– Córko Moja. Pisz te słowa, co ci podyktuję, niech będą przy każdej modlitwie.

Boże mój Miłosierny. Niech święci Twoi aniołowie każdym słowem naszej modlitwy uderzają i niszczą wszelkie zło na tej świętej ziemi, aby zatriumfowało Najmiłosierniejsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi.  Amen.

1. Czy pragniecie najpierw walczyć [z] samymi sobą, ujarzmić swoje ja?

2. Czy pragniecie oddać swoje serce, duszę i zmysły sercu Jezusowemu, aby mógł Jezus w waszych sercach żyć i waszymi sercami oddychać?

3. Czy pragniecie z miłości oddać wolę swoją Jezusowi, aby to dzieło zbawienia wydało owoc zbawczy?

4. Czy pragniecie oddać się przez Niepokalane Serce Maryi Bogu w Trójcy Jedynemu, aby przez wasze serce, przepływające łaski Boże dla dusz zagubionych nie były zmarnowane?

Stańcie do walki ze złem Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, bo nadszedł na was czas.