Skrzatusz, 24-26.10.2023 – PROGRAM REKOLEKCJI

REKOLEKCJE dla LEGIONU MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO

i dla zainteresowanych

24-26 październik 2023

Rekolekcje w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu

REKOLEKCJE poprowadzi:cysters,o. BENEDYKT ZIELIŃSKI – z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, posługa głoszenia nauk rekolekcyjnych z posługą kierownictwa duchowego (spowiedzi rozmów osobistych).

Wtorek , 24.10.2023

ADORACJA (w ciszy)Najświętszego Sakramentu(poza planem rekolekcji)Czwartek po Mszy Świętej do godz. 19.30 (w Bazylice)Codziennie w Kaplicy Adoracji w Domu Pielgrzyma od 13:30 do 17:30.

15:00 –  Droga Krzyżowa iKoronka jako modlitwa w intencji przebłagania i przeproszenia Boga bogatego w miłosierdzie za grzechy i uchybienia wszystkich uczestników rekolekcji i ich bliskich z aktem przebaczenia sobie i bliźnim w celu odblokowania zapór zła i otwarcia się na przygotowane dary Ducha Świętego.  Info. organizacyjne, (kaplica Domu Pielgrzyma)

16:00Msza św. z nauką rekolekcyjną (1)  i adoracja NS. (kaplica w Domu Pielgrzyma)

17:30 – Kolacja – Czas do osobistej modlitwy w ciszy (w kaplicy lub na spacerze).

19:30 – Różaniec cz. Radosna – t. radosne, (kaplica Domu Pielgrzyma)

20:00 – Modlitwa do Ducha Świętego i Nauka rekolekcyjna (2)

Adoracja NS w ciszy do ok. 7.55 wg grafiku godzin (na listę zapisuje przedstawiciel pokoju: imię i nr pokoju)

Środa, 25.10.2023 

7:00 – Godzinki ku czci NMP. Różaniec cz. II (t. światła)  i modlitwy indywidualne.

8:00 – Śniadanie

9:00 – Nauka rekolekcyjna (3). , (kaplica Domu Pielgrzyma)

10:00 – Czas wolny m.in. do osobistej modlitwy w ciszy (w kaplicy lub na spacerze możliwość nabrania błogosławionej wody ze źródełka na górze przy figurze NMP Niepokalanej)

11:15 – Różaniec cz. III (t. bolesne) , (kaplica Domu Pielgrzyma lub przy kapliczkach różańcowych)

12:00Msza św. w Bazylice

(Msza druga może być dodatkowo w intencjach zbiorowych o 20.00 – kaplica Domu Pielgrzyma)

13:00 – Obiad – Czas wolny m.in. osobistej modlitwy w ciszy ( w kaplicy adoracji NS lub na spacerze możliwość nabrania błogosławionej wody ze źródełka na górze przy figurze NMP Niepokalanej).

15:00 – Droga Krzyżowa, Koronka do BM i modlitwa po Drodze Krzyżowej (przy stacjach DK na zewnątrz)

16:00 – Czas wolny m.in. do osobistej modlitwy w ciszy ( w kaplicy lub na spacerze ).

16:30 – Nauka rekolekcyjna (4). (kaplica Domu Pielgrzyma)

17:30 – Kolacja

19:30 – Różaniec cz. IV (t. chwalebne) (kaplica Domu Pielgrzyma)

20:00 –(Msza w int. zbiorowych) Nauka rekolekcyjna (5) i adoracja NS. (kaplica w Domu Pielgrzyma)

Adoracja NS w ciszy do ok. 22.00

Czwartek, 26.10.2023

7:00 – Godzinki o Niepokalanym Pocz. NMP Różaniec cz. IV (t. chwalebne) (kaplica Domu Pielgrzyma)

8:00 – Śniadanie

9:15Msza św. w Bazylice (tylko dla uczestników rekolekcji)

10:30  –  Konferencja (8) (kaplica Domu Pielgrzyma)

12:00 – Obiad  i WYJAZD DO DOMU

ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ MOŻLIWOŚĆ ZMIAN W PROGRAMIE…

UWAGA:

Plan może ulec zmianie – Duch Święty ma prawo dokonywać korekty w niniejszym programie rekolekcji w osobach prowadzących i organizujących rekolekcje. (organizator Legion MRMSJ – kontakt: 668 093 700 mr Wiesław)

Zalecamy, aby na rekolekcje przyjechać w stanie łaski uświęcające – po spowiedzi św. – aby demony miały ograniczony dostęp do uczestników i przebiegu całej uczty duchowej!!! Możliwość SPOWIEDZI św. w BAZYLICE wg planu lokalnego: 11.30, 17.30 (pół godz. przed Mszą św.  o 1200 i 1800 w Cz, Pt, Sb) i o 7.30 i w czasie Mszy św. o 800 w niedzielę)

AKT WYBACZENIA SAMEMU SOBIE

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ojcze, Synu i Duchu Święty!

Dziękuję, że mi wybaczasz i odpuszczasz winy mego życia w sakramencie pokuty.

Dziękuję Ci za Twoje Miłosierdzie. Jednak, często nie zauważam, że nie potrafię wybaczyć samej (-mu) sobie. Poruszona Twoją Boską miłością staję teraz wobec Ciebie z całym mym życiem. Wiele uczuć i emocji tkwiących w mym sercu nie pomagają mi w całkowitym wybaczeniu sobie samej (-mu). Jednak AKTEM MOJEJ WOLNEJ WOLI, wspomagana Twą łaską i miłością WYBACZAM z całego serca sobie samej (-mu) za wszystkie popełnione grzechy, zaniedbania, niewierności:

– względem Ciebie

– względem ludzi

– względem siebie samej (-go)

Czynię ten AKT WYBACZENIA w jedności z mężem i dziećmi. Proszę Cię przez wstawiennictwo Świętych Aniołów i Wszystkich Świętych, jak również przez wstawiennictwo dusz czyśćcowych, aby Twa miłość dotknęła i wypełniła w nas i w naszym życiu wszystkie miejsca zranione przez grzech.

Niech Twoja łaska – dzięki temu AKTOWI WYBACZENIA – rozlewa się obficie zarówno w moim sercu jak i w sercu mojego męża, które połączyłeś sakramentem małżeństwa, abyśmy stali się jednym ciałem.

Niech ta łaska wypełni również serca naszych dzieci – owoce naszej miłości i jedności oraz Twojej łaski.

Pokornie proszę Cię Boże, w Trójcy Świętej Jedyny: Ojcze, Synu i Duchu Święty, niech ten AKT PRZEBACZENIA otworzy mnie jeszcze bardziej na Ciebie, na Twoją miłość i Twoje łaski.

Niech przyniesie obfite owoce w życiu moim i mojej rodziny tak, abyśmy mogli być Twoim błogosławieństwem dla innych. Amen.

SANKTUARIUM w SKRZATUSZU – BAZYLIKĄ MNIEJSZĄ

Uroczyste ogłoszenie decyzji Stolicy Apostolskiej z 9.11.2018 r. o podniesieniu sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu do rangi bazyliki mniejszej nastąpiło podczas pielgrzymki diecezjalnej, 15.09.2019.

Sanktuarium maryjne w Skrzatuszu zbudowano w latach 1687–1694 jako wotum za odsiecz wiedeńską. W 1945 r. kościół został uratowany przez polskich robotników przymusowych przed wysadzeniem przez żołnierzy radzieckich.

Znajduje się w nim XV-wieczna Pieta z wierzbowego drewna, która trafiła do wsi w 1575 r. po dramatycznych wydarzeniach w kościele w Mielęcinie. W 1988 r. prymas Polski kard. Józef Glemp ukoronował ją koronami papieskimi.

Miejsce znane z licznych uzdrowień jest licznie odwiedzane. Kroniki podają, że na uroczystości odpustowe w XVII w. przybywało z odległych stron 10 tys. pielgrzymów reprezentujących wszystkie stany. W okresie zaborów na odpust Wniebowzięcia NMP zapraszano polskiego kaznodzieję. Pielgrzymki nie ustały nawet podczas II wojny światowej.

Także współcześni przybywają do sanktuarium, które realnie staje się centrum duchowym diecezji. Pielgrzymi szukają uzdrowienia ze swoich chorób u Bolesnej Królowej, a także przybywają na rekolekcje, warsztaty czy spotkania modlitewne. Tysiące odwiedzają to miejsce podczas dorocznej pielgrzymki diecezjalnej, nie brakuje tu także indywidualnych pielgrzymek.

PROROCTWO SKRZATUSKIE z 18.09.2013

W 40 rocznicę diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i w 25 rocznicę koronacji Piety, podczas modlitwy ojców Enrique Porcu i Antonello Cadeddu z Brazylii przed wystawionym Najświętszym Sakramentem padają słowa:

“Maryja, na prośbę swego Syna, Jezusa, prosi biskupa, aby blisko krzyża, który jest tam wysoko, otworzyć  źródło wody, które proboszcz tego miejsca będzie święcił stale. Poprzez ten obraz Pan Jezus chce błogosławić wszystkie te miejsca, rzeki, które kiedyś, przed wiekami, zostały przeklęte. Te pobłogosławione wody popłyną do wszystkich wód w Polsce, aby je uświęcić. Pan Jezus prosi, aby z tego źródła wypływało 7 maleńkich strumieni, które będą spływały do maleńkiego jeziorka, gdzie ma być umieszczona figura Maryi miażdżącej głowę węża. Te wody, to malutkie źródło, z którego będzie wypływała woda spod krzyża, one staną się wodami, które będą uzdrawiać fizycznie, psychologicznie, duchowo. I tutaj wielu będzie się nawracało przez spowiedź.”

NABOŻEŃSTWA W BAZYLICE DLA WSZYSTKICH WIERNYCH

Niedziela: 8.00, 12.00, 17.00

Dni powszednie: 12.00, 18.00

SPOWIEDŹ dla wszystkich

Pół godziny przed Mszą św.

W niedziele także podczas Mszy świętych.

ADORACJA Najświętszego Sakramentu

Czwartek po Mszy św. wieczornej do godz. 19.30

Codziennie w Kaplicy Adoracji w Domu Pielgrzyma od 13:30 do 17:30

WIECZÓR w Domu

Matki Miłości Zranionej i Naszej Nadziei, Piątek godz. 20.30

NABOŻEŃSTWA OKRESOWE

(majowe, czerwcowe, październikowe)

Każdego dnia po wieczornej Mszy św.

PEREGRYNACJA KOPI PIETY SKRZATUSKIEJ

W czasie adwentu 2022 w naszej diecezji rozpoczęta została trzyletnia peregrynacja kopii Skrzatuskiej Piety, która zakończy się  jubileuszem 450-lecia jej obecności w Skrzatuszu w roku 2025.

Peregrynacja obejmie wszystkie parafie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej

ZAWIERZAMY TEN CZAS I NASZĄ WIARĘ MARYI PRZEZ MODLITWĘ:

Maryjo, Skrzatuska Pani, Matko Miłości Zranionej i Naszej Nadziei!   

Ty, która z woli Ojca Wszechmogącego wstąpiłaś w tajemnicę zbawczego cierpienia i przyjmujesz z krzyża Ciało Boskiego Syna, popatrz na serca Twych dzieci zranione brakiem miłości. Zobacz nasz smutek i trwogę  i przyjdź nam z pomocą. Ciebie prowadzi Duch Święty, i Ty, Matko Naszej Nadziei wskazujesz nam zdrój miłosierdzia: ukazujesz Ciało Jezusa, abyśmy adorując Jego święte rany doznali zbawienia. Swoją modlitwą, Matko,  ochraniaj moją rodzinę,  naszą parafię i całą diecezję. Uproś nam u Boga błogosławieństwo i łaskę.  Amen