Rozważania Nowenny w ramach Pielgrzymki Duchowej 16-24.03.2020

Rozważania Nowenny przed Uroczystością Zwiastowania Pańskiego

w ramach duchowego uczestnictwa

w Rekolekcjach w Częstochowie

i XV Pielgrzymce Zawierzenia Legionu MRMSJ na Jasnej Górze

(teksty do wykorzystania według uznania i potrzeb poszczególnych osób i grup).

 

 1. Dzień pierwszy – 16 marca 2020

 1. Krew Chrystusa

Przebaczenie przeszłych grzechów jest naszą pierwszą i stałą potrzebą. Wina naszych grzechów nie mogła zostać usunięta przez Boga w jakikolwiek inny sposób, niż jak poprzez zapłacenie pełnej kary za nasze grzechy „bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia” (Hbr 9,22).

Kiedy Chrystus przelał Swoją krew na Krzyżu Golgoty, wykupił przebaczenie każdego popełnionego przez nas grzechu. Przebaczenie to jednak staje się naszym, dopiero wtedy, kiedy je sami przyjmiemy. Przez krew Chrystusa otrzymujemy przebaczenie wszystkich naszych grzechów, jeśli szczerze się od nich odwrócimy (pokutujemy), zaufamy Mu oraz przyjmiemy przebaczenie, które On nam ofiaruje.

 1. Zawierzenie Bogu

Pan Jezus mówi do ks. Dolindo: „Z jakiego powodu wzburzony ulegasz zamętowi? Oddaj Mi swoje sprawy, a wszystko się uspokoi. Zaprawdę powiadam wam, każdy akt prawdziwego, ślepego, pełnego oddania się Mi przyniesie owoc, jakiego pragniecie i rozwiąże najbardziej napięte sytuacje.

Całkowicie zdać się na Mnie nie oznacza walczyć, denerwować się i rozpaczać, a jednocześnie prosić Mnie niecierpliwie, bym to Ja po twojej myśli przemienił wzburzenie w modlitwę. Całkowicie zdać się na Mnie znaczy zamknąć ze spokojem oczy duszy, odsunąć niespokojne myśli i zamęt, oddać się Mi, tak bym tylko Ja działał i powtarzać: «Ty się tym zajmij».

 1. Niepokalane Serce Maryi

Pośród ciemności zjawiła się jutrzenka i światu pogrążonemu w mroku zapowiedziała, iż nadchodzi Światło. Narodzenie Najświętszej Maryi Panny było pierwszą oznaką tego, że Odkupienie jest już blisko. „Pojawienie się Najświętszej Maryi Panny na świecie jest jakby nastaniem jutrzenki, która poprzedza słońce zbawienia, Chrystusa Jezusa; jakby otwarciem się nad ziemią zbrukaną grzechem najpiękniejszego kwiatu, jaki kiedykolwiek zakwitł w ogrodzie Ludzkości: jest to narodzenie się stworzenia najczystszego, najbardziej niewinnego, najdoskonalszego, najbardziej godnego określenia, które sam Bóg przy stworzeniu nadał człowiekowi: obraz Boga, podobieństwo Boga. Maryja przywraca nam doskonałe człowieczeństwo”[1]. Aniołowie nigdy nie widzieli piękniejszej istoty, ludzkość nigdy nie będzie posiadała czegoś podobnego.

 1. Uratuj świat i świętego

“Jesteśmy dziś świadkami deptania fundamentalnego prawa do życia wielkiej rzeszy słabych i bezbronnych istot ludzkich, jakimi są zwłaszcza dzieci jeszcze nie narodzone. Jeżeli u schyłku ubiegłego stulecia Kościół nie mógł milczeć wobec istniejących wówczas form niesprawiedliwości, tym bardziej nie wolno mu milczeć dzisiaj” (Evangelium Vitae).

Panie Jezu, Ty jesteś Panem życia! To prawo, które Ty wlałeś w serce każdego człowieka, jest prawem, którego nikt nie może mu odebrać. Tak było kiedyś, tak jest i teraz. Życie ludzkie, zarówno te jeszcze nienarodzone, jak i te u schyłku swoich dni, jest dzisiaj tak często przerywane. To życie, które stało się Twoją radością jest życiem niechcianym, niepotrzebnym. A wiemy, że żadne z ludzkich praw nie jest tak ważne i święte, jak prawo do życia i miłości! Stajemy dziś przed Tobą, aby wyrazić Ci nasze zaniepokojenie brakiem szacunku do ludzkiego życia. My, dzieci Kościoła, chcemy bronić tego życia. Chcemy głośno wołać, że nikomu nie wolno odbierać życia drugiemu człowiekowi. Szczególnie temu, które jest najbardziej bezbronne, ze wszystkich bezbronnych. Chcemy dzielnie i niezmiennie bronić dzieci zagrożonych aborcją, modlić się za nie i za ich rodziców. Niech Twoje miłosierdzie i Duch odwagi i męstwa będzie zawsze z nimi!

 1. Błogosławieństwo

Niech Bóg będzie zawsze przed Tobą,
aby Ci pokazać właściwa drogę.

Niechaj Bóg będzie zawsze obok ciebie,
aby cię trzymać w swoich ramionach
i cię ochraniać.

Niechaj Bóg będzie zawsze za tobą,
aby cię zachować od ciosów złych ludzi.

Niechaj Bóg będzie zawsze pod tobą,
aby cię pochwycić, gdy upadniesz i
wyciągnąć cię z matni.

Niechaj Bóg będzie zawsze w tobie,
aby cię pocieszyć, gdy ogarnie cię smutek.

Niechaj Bóg będzie zawsze dookoła ciebie,
aby cię obronić, gdy inni atakują.

Niechaj Bóg będzie zawsze ponad tobą,
aby ci błogosławić.

Tak niech ci błogosławi dobry Bóg.

Amen

 

 

 1. Dzień drugi – 17 marca 2020


 1. Krew Chrystusa

Krew Chrystusa nas usprawiedliwia (Rz 5,9). To więcej niż tylko przebaczenie. To oznacza, że zostajemy uznani za sprawiedliwych, takich jakbyśmy nigdy w całym swoim życiu nie zgrzeszyli. Bożą obietnicą jest to, że „grzechów naszych nie wspomni więcej ” (Hbr 8,12).

Przez krew Chrystusa jesteśmy wykupieni (1P 1,18). Oznacza to, że zostaliśmy wykupieni z niewolniczego rynku grzechu. Krew, którą Chrystus przelał na Kalwarii, była ceną okupu, którą zapłacił za spełnienie wymagań świętego Prawa Bożego, abyśmy my mogli być wolni.

 1. Zawierzenie Bogu

Źródła historyczne mówią o bezgranicznym przywiązaniu Jadwigi do Boga i Jego woli: “Odrzucała nawet rzeczy dozwolone i odpowiednie dla stanu królewskiego, z obawy, że one Boga obrażają” [J. Długosz, Roczniki…]. Czyniła tak z miłości do Chrystusa i z Jego pomocą podejmowała trudne decyzje: “Spędziliśmy bardzo wiele bezsennych nocy, rozważając jak przywieść do skutku zamysł serca; wreszcie pokładając zamiar w Panu postanowiliśmy”

Z Bogiem rozważała wszystko i Jemu powierzała siebie w codziennych utrapieniach, gorliwie troszcząc się o poddanych, których uważała przede wszystkim nie za swoją własność, ale za dzieci Boga, którym służyła jak samemu Chrystusowi. Jemu to zawdzięczała swoje małe, może nikomu nieznane, ale też i wielkie zwycięstwa. Zauważmy, jak ta święta Królowa, która dysponowała niezwykłymi możliwościami w świecie, nie zapomniała nigdy, komu należy się wdzięczność i cześć najwyższa. Ani cierpienia, ani blaski doczesne nie przysłoniły jej tej Miłości jedynej i pewnej – Chrystusa Pana. Uczmy się od niej posłuszeństwa Bogu, zwłaszcza w sprawach, które mogą wymagać od nas ofiary i decyzji ponad siły. Na naszej pokornej uległości Bóg buduje zawsze większe dobro. Od właściwej decyzji uczynionej w wierze zależy często szczęście wielu.

 1. Niepokalane Serce Maryi

Pieśń nad Pieśniami, domyślając się Niepokalanego Poczęcia, powiada: Cała piękna jesteś, przyjaciółko moja, i nie ma w Tobie skazy. I Księga Syracha w sposób proroczy zapowiada: We mnie wszelka łaska drogi i prawdy, we mnie wszystka nadzieja żywota i cnoty. „Jak wielka jest mądrość Kościoła, który włożył te słowa w usta naszej Matki, by nie zapomniał ich żaden chrześcijanin. To Ona jest naszą pewnością, Miłością, która nigdy nie zawiedzie, zawsze otwartym dla nas schronieniem, dłonią pełną łagodności, zawsze niosącą pociechę”. Starajmy się o Jej pomoc i pociechę w tych dniach, kiedy przygotowujemy się do obchodów wielkiej uroczystości Jej Niepokalanego Poczęcia.

 1. Uratuj świat i świętego

„Kościół broniąc prawa do życia odwołuje się do szerszej, uniwersalnej płaszczyzny obowiązującej wszystkich ludzi. Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka”. (Kalisz, 4 czerwca 1997 roku).

Panie, Dawco życia! Dałeś nam wolność. Wolność czynu i słowa, wolność sumienia. W tej wolności możemy czynić to, co podpowiada nam nasze serce. Tak wiele zostawiłeś nam „do wyboru”. Dziś na świecie jest tak wiele systemów politycznych, światopoglądów, religii. W każdej z nich człowiek podlega pewnemu systemowi praw i obowiązków, które powinien  zachować. Ale dałeś też Panie, w tej wolności, pewne niezmienne prawa, których nikt i nic nie zmieni i nie zniesie. To prawo dotyczy każdego człowieka w historii. Tych, którzy żyli przed nami, będą żyć po nas i nas samych. To prawo do życia.  Ma je każdy z nas. Ma – po to, aby żyć; ale ma również szanować życie drugiego człowieka. To jest Twoje Boże prawo. Tylko Stwórca mógł je ustanowić, dlatego nikomu z nas nie wolno go naruszać. Dawaj nam Panie siłę do tego, byśmy zawsze pamiętali, że Ty jesteś Dawcą Życia i Dawcą Prawa. I Byśmy go strzegli zawsze i wszędzie.

 1. Błogosławieństwo

Boże dobry i miłosierny, polecamy Twojej opiece nasz dom, rodzinę i wszystko, co posiadamy. Błogosław nam, strzeż od złego, chroń w niebezpieczeństwie, zachowaj od nieszczęścia, umacniaj naszą wiarę. W smutku i cierpieniu daj ufną nadzieję. Spraw, abyśmy zawsze byli złączeni z Tobą.

 

 1. Dzień trzeci – 18 marca 2020

 1. Krew Chrystusa

W wyniku odkupienia przez krew Chrystusa, Bóg ​​patrzy na nas tak, jakbyśmy nigdy nie zgrzeszyli. To jest właśnie znaczenie bycia usprawiedliwionym. Taka jest moc Krwi Chrystusa. Wielu wierzących żyje w wiecznym potępieniu ze względu na ich przeszłe życie, ponieważ szatan ukrył przed nimi fakt, że Bóg usprawiedliwił ich przez krew Chrystusa.

Urodziliśmy się, aby być wolnymi. Nie musimy już dłużej być niewolnikami szatana czy ludzi, ani potępienia, winy, strachu czy grzechu.

 1. Zawierzenie Bogu

Wyjątkowo czytelnym przykładem zaufania Bogu jest postawa Abrahama, którego Biblia ukazuje jako ojca naszej wiary. Gdy Abraham zaprzyjaźnił się z Bogiem, nosił w sercu jedno wielkie i niezaspokojone jeszcze pragnienie: chciał mieć syna. Pragnął mieć syna nie z kimkolwiek – co w tamtych czasach było uznawane za normalne – lecz ze swoją ukochaną żoną – Sarą. To pragnienie Abrahama było aż tak wielkie, że w tej fazie jego życia nic innego nie miało znaczenia. Jednak to największe pragnienie wydawało się zupełnie niemożliwe do spełnienia, bo Sara była niepłodna, a obydwoje byli już w podeszłym wieku. Mimo to Bóg obiecuje Abrahamowi spełnienie jego największego marzenia: będziesz miał syna! Abraham zaufał Bogu. Uwierzył w niewiarygodną obietnicę. Niedługo później Bóg tę obietnicę wypełnił. Odtąd Abraham stał się najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Był już pewien, że Bogu można zawierzyć każde pragnienie. Obserwował, jak Izaak rośnie i jak staje się środkiem jego serca. I właśnie wtedy, gdy wydawało się, że Abrahamowi już nic nie przeszkodzi być szczęśliwym, pojawia się Bóg i żąda od niego, by oddał Mu Izaaka, by ofiarował Mu swego jedynego, wymarzonego i ukochanego syna. Serce Abrahama musiało wtedy krwawić, a jego umysł musiał być zadręczany bolesnymi myślami i wątpliwościami. Wszystko wskazywało przecież na to, że oto Bóg zaprzecza swoim własnym obietnicom i że wycofuje swoje dary! Abraham musiał stawiać sobie pytanie: czy mogę zawierzyć Bogu, którego nie rozumiem? Czy mogę zawierzyć Bogu, który odbiera mi to, co dał? Czy mogę czuć się kochanym przez Boga, który jest nieprzewidywalny i wydaje się okrutny? W obliczu wszystkich tego typu pytań Abraham odpowiada: tak, mogę i chcę! Mogę i chcę zawierzyć Bogu do końca, gdyż On jest nieprzewidywalny tylko w jednym: w swojej miłości! Nie rozumiem, o co tu chodzi. Jeśli oddam Bogu mojego jedynego syna, to wygląda na to, że wszystko przegrałem, że zawali się cały mój świat. Ale i w takiej sytuacji posłucham Boga, bo wierzę Mu do końca. Taka właśnie była postawa Abrahama. Ufać Bogu jak Abraham, to zawierzyć Mu wszystko – wbrew wszelkiej logice, wbrew zdrowemu rozsądkowi, wbrew sercu, wbrew wszystkiemu i wszystkim.

 1. Niepokalane Serce Maryi

Najświętsza Maryja Panna była zapowiadana przez cały Stary Testament. Mówi się o Niej już na samym początku Objawienia, zaraz po upadku pierwszych rodziców. Bóg mówi do węża: Wprowadzę nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Tą niewiastą na pierwszym miejscu jest Ewa, która, skuszona przez węża, upadła; a w głębszym rozumieniu jest nią Maryja, nowa Ewa, z której narodzi się Chrystus, absolutny zwycięzca diabła przedstawionego w symbolu węża. Wobec Jej mocy diabeł nie potrafi nic zdziałać. W Niej jest największa nieprzyjaźń między łaską a grzechem, jaką można sobie wyobrazić na ziemi. Prorok Izajasz zapowiada Maryję jako dziewiczą Matkę Mesjasza. Św. Mateusz wyraźnie zaznacza spełnienie się tego proroctwa .

 1. Uratuj świat i świętego

„Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej. Choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne oraz naukowe”. (Kalisz, 4 czerwca 1997).

Panie, Dawco Mądrości! Dziękujemy Ci za wszystkie dotychczasowe odkrycia naukowe. Za świat sztuki. Za piękno rozwijającej się techniki. Dzięki temu, żyjemy spokojniej, radośniej, jesteśmy zdrowsi i możemy rozwijać naszą wrażliwość. To wszystko sprawia, że każdy z nas staje się coraz bardziej człowiekiem. Lecz niestety, nie zawsze wzrost gospodarczy, poprawienie poziomu naszego życia idzie w parze z poszanowaniem człowieka i jego życia. Fakt, iż żyje się nam wygodniej i lepiej sprawia, że chcemy przeżywać mniej trudności i rozterek. Żyć łatwiej i bez konsekwencji. Cywilizacja, która daje człowiekowi „narzędzia” do tego, by mógł traktować życie drugiego człowieka w kategorii problemu, to cywilizacja śmierci. Nic, co niesie śmierć nie może dać człowiekowi szczęścia. Rozjaśniaj Panie serca i umysły tych, którzy niszczą ludzkie życie, gorsząc tym samym „tych maluczkich”.

 1. Błogosławieństwo

Bóg, miłosierny Ojciec, który w męce swojego Syna dał wam przykład miłości, * niech sprawi abyście przez służbę Bogu i ludziom * otrzymali niewysłowiony dar Jego błogosławieństwa. Amen. Chrystus, który umierając na krzyżu wybawił was od śmierci wiecznej, * niech was obdarzy życiem bez końca. Amen. Wszystkim, którzy Go naśladują w Jego uniżeniu, * niech da udział w swoim zmartwychwstaniu. Amen. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, † i Duch Święty. Amen.

 

 1. Dzień czwarty – 19 marca 2020

 

 1. Krew Chrystusa

Przez krew Chrystusa jesteśmy wprowadzeni w Bożą obecność (Ef 2,13). Bóg mieszka w świetle, do którego nikt nie może sam się zbliżyć. Jedyny sposób, aby wejść w Jego obecność i trwać w niej aż do końca naszego życia, to wejść w nią przez krew Jezusa Chrystusa.

Jakkolwiek świętymi moglibyśmy się stać, nasz dostęp do obecności Boga będzie zawsze tylko przez krew Chrystusa. Wielu wierzących, kiedy osiąga zwycięstwo nad świadomym grzeszeniem, zapomina o tym, i kończy jako faryzeusze.  

 1. Zawierzenie Bogu

Gdy patrzymy z ufnością i odwagą w przyszłość łatwiej nam się zaangażować w jej budowanie. Możemy powiedzieć, że taka postawa dodaje nam skrzydeł do działania, pozwala z głębokim pokojem przyjmować różne nieprzewidziane okoliczności, rozeznawać je czy też mężnie stawić czoła różnym przeciwnościom.

Św. Józef swoim życiem odkrywa przed nami sekret takiej postawy, pokazując nam, co ją umożliwia. Był on człowiekiem, który całkowicie zawierzył Bogu i dlatego też mógł z ufnością i odwagą spoglądać w przyszłość. Jako młody małżonek z pewnością miał swoje plany życiowe i pragnienia. Jednak w obliczu nieoczekiwanych dla niego okoliczności, kiedy poślubiona mu Maryja stała się brzemienną za sprawą Ducha Świętego, potrafił z nich zrezygnować i w głębokim zaufaniu, bez żadnego słowa sprzeciwu, przyjąć to, co Pan Bóg przeznaczył dla niego w swoim planie.

 1. Niepokalane Serce Maryi

Kościół odnosi też do Maryi pochwałę, którą lud Izraela kieruje do Judyty, swej wybawicielki: Tyś wywyższeniem Jeruzalem, tyś chlubą wielką Izraela, tyś wielką dumą naszego narodu. Tyś wszystko to ręką swoją uczyniła, dobrze zasłużyłaś się Izraelowi, i spodobało się to Bogu. Niech cię Pan Wszechmogący błogosławi na wieczne czasy. Słowa te doskonale spełniają się w Maryi. Czy Maryja nie przyczyniła się do wyzwolenia nas od większego nieprzyjaciela niż Holofernes, któremu Judyta ucięła głowę? Czy nie współdziałała dla wyzwolenia nas z ostatecznej niewoli?

 1. Uratuj świat i świętego

„Kościół opowiada się za życiem: w każdym życiu ludzkim umie odkryć wspaniałość owego “Tak”, owego “Amen”, którym jest sam Chrystus.” (Familiaris Consortio).

Panie, Ty wiesz jak wiele dzieci już w łonie matki jest niechcianych. Tak często są „skutkiem ubocznym” konsumpcyjnej miłości niedojrzałych rodziców. Wiesz, że rany serca człowieka powstają jeszcze przed narodzeniem, kiedy czuje, że nie jest potrzebny na tym świecie; że staje się problemem dla najbliższej osoby, w której przeżywa swoje pierwsze chwile… Panie, sam powiedziałeś, że choćby matka o mnie zapomniała, Ty o mnie nie zapomnisz. Taki jest Twój zamysł wobec każdego człowieka- otoczyć go miłością. Prosimy Cię, Panie, naucz rodziców bycia dawcami miłości wobec każdego ich dziecka. Naucz ich przyjmować w tym poczętym dziecku Ciebie samego, tak jak Maryja, z Jej pokornym oddaniem: „niech mi się stanie według Twego słowa”. Niech zachwycą się darem i tajemnicą nowego życia, które właśnie stało się ich udziałem…

 1. Błogosławieństwo

Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, niech błogosławi ten dom i wszystkich w nim mieszkających. Niech Najświętsze Imię Jezus, w którym jest jedynie nasze zbawienie, będzie tutaj zawsze z czcią wymawiane i wzywane. Tobie, o najsłodszy Jezu, polecamy się na całe życie nasze i na wieczność. Ześlij nam, o dobry Zbawicielu, Ducha miłości, od którego wszelki dobry dar pochodzi. Niech On nas nauczy zgody i miłości, bojaźni Bożej i pobożności. Duchu Święty, Boże, zostań przy nas z Twoją łaską i zachowaj nas w tym mieszkaniu w zdrowiu duszy i ciała. Anieli Boscy zachowajcie nas od wszelkich zasadzek złego ducha i doprowadźcie nas szczęśliwie do Niebieskiej Ojczyzny. Święta Maryjo, św. Józefie, módlcie się za nami. Pokój i błogosławieństwo wszechmogącego Boga + Ojca + Syna + i Ducha Świętego, niechaj zstąpi na nas i niech zostanie zawsze z nami. Amen

 

 1. Dzień piaty – 20 marca 2020

 

 1. Krew Chrystusa

Przez krew przelaną na krzyżu Kalwarii Chrystus pojednał nas z Bogiem (Kol 1,20). Od tej chwili Bóg nie jest dla nas wrogiem. Jest to fakt, który musi zostać mocno osadzony w naszych umysłach.

Wielu wierzących żyje w przekonaniu, że Bóg jest nieustannie z nich niezadowolony. To kłamstwo Szatana, mające na celu poprowadzenie wierzących ku potępieniu i przeszkodzenie ich duchowemu wzrostowi. Przez krew Chrystusa staliśmy się przyjaciółmi Boga. Dopóki w to nie uwierzymy, nigdy nie zrobimy żadnego duchowego postępu.

 1. Zawierzenie Bogu

Ostatnie miesiące bardzo aktywnego życia św. Maksymilian spędził w najgorszym więzieniu Gestapo w Warszawie i w obozie zagłady Auschwitz. Będąc w takim środowisku, zachował poczucie wolności, wiarę w człowieka i w Boga, na zło odpowiadał dobrem: pocieszał smutnych, krzepił upadłych na duchu, odstępował zupę i chleb wygłodniałym, wzmacniał wiarę w Boga, budził nadzieję na lepszą przyszłość, przekonywał, że prawda i sprawiedliwość zwyciężą, ukazywał sens cierpienia i ofiary, rozgrzeszał skazanych na śmierć, wskazywał, że po niej przychodzi zmartwychwstanie.

 1. Niepokalane Serce Maryi

Kościół odnosi do Maryi również inne teksty, które pierwotnie mówią o Mądrości Bożej. Sugerują one, że w planie zbawienia istniejącym w wieczności Mądrość była obrazem Matki Bożej. Przed oceanem istnieć zaczęłam, przed źródłami pełnymi wody. I Pismo Święte jak gdyby śpieszy z opiewaniem najczystszej miłości, która będzie królować w Jej najsłodszym sercu: Jestem Matką czystej miłości, bojaźni, mądrości i świętej nadziei. Przybądźcie do Mnie, którzy Mnie pragniecie, i nasyćcie się moimi owocami. Pamięć bowiem o Mnie jest słodsza niż miód… a kto mnie słucha, nigdy się nie zawstydzi, a ci, co mi służą, nie zgrzeszą 

 1. Uratuj świat i świętego

„Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, (…) jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”. (Nowy Jork, 2 października 1979).

Panie, Dawco bliźniego! Dałeś nam na świecie tak wiele. Dałeś dom i pracę. Ale nade wszystko dałeś nam drugiego człowieka. Bliskich, przyjaciół i znajomych. Dałeś nam panią w sklepie i biegnącego gdzieś przechodnia. Dałeś nam „obcych”, którzy w Twojej Miłości stali się dla nas „bliźnimi”. Dałeś nam najbliższą rodzinę. Rodziców i rodzeństwo. Dałeś również nam dar przekazywania życia, by to dziecko, które rozwija się pod sercem matki już od pierwszych chwil swojego życia mogło stać się „bliźnim” dla rodziców, rodziny, ale także dla wszystkich ludzi na świecie. Dlatego też każde dziecko, które poczęło się pod sercem matki jest moim bliźnim i jestem za nie odpowiedzialny. Łatwo jest kochać tych których znamy i którzy sami obdarzają nas miłością. Ciężko jest kochać tych, których być może nigdy w życiu nie spotkamy. Panie! Dawaj nam poczucie obowiązku, iż troska o życie poczęte jest sprawdzianem mojego człowieczeństwa. I wciąż mi to przypominaj.

 1. Błogosławieństwo

Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Amen. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Amen. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. Amen. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, † i Duch Święty. Amen.

 

 1. Dzień szósty – 21 marca 2020

 1. Krew Chrystusa

Kiedy chodzimy w światłości, krew Jezusa Chrystusa stale oczyszcza nas od wszelkiego grzechu (1J 1,7).

Chodzić w świetle, to znaczy chodzić w zwycięstwie nad wszystkimi świadomymi grzechami. Natomiast nawet, jeżeli żyjemy już w zwycięstwie nad świadomym grzechem, w nas wszystkich jest jeszcze wiele nieświadomych grzechów. Dlaczego właśnie Jan mówi dalej: „Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma.” (1J 1,8).

 1. Zawierzenie Bogu

W naszych czasach porywający przykład zaufania wobec Boga w najtrudniejszej nawet sytuacji – osobistej i zewnętrznej – daje nam św. Siostra Faustyna Kowalska. Ona tak mocno doświadczała miłości Boga i tak serdecznie odpowiadała miłością na Jego miłość, że jej ograniczenie do Stwórcy było całkowite. To właśnie dlatego mogła w swoim Dzienniczku napisać: „Najmilsza mi jest dusza ta, która wierzy mocno w dobroć moją i zaufała mi zupełnie; obdarzam ją swoim zaufaniem i daję jej wszystko, o co prosi.” „Niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają mojemu miłosierdziu.” „Aby wysławiła wszelka dusza dobroć Moją. Pragnę zaufania od swych stworzeń. Zachęcaj dusze do wielkiej ufności w niezgłębione miłosierdzie Moje. Niechaj się nie lęka do Mnie zbliżyć dusza słaba, grzeszna, a choćby miała więcej grzechów, niż piasku na ziemi, utonie wszystko w otchłani miłosierdzia Mojego.” „Jak boleśnie rani Mnie niedowierzanie Mojej dobroci. Najboleśniej ranią Mnie grzechy nieufności”. „Kiedy dusza zbliża się do mnie z ufnością, napełniam ją takim ogromem łaski, że sama w sobie tej łaski pomieścić nie może, ale promieniuje na inne dusze.” Św. Faustyna przypomina każdemu z nas: „Twoim obowiązkiem jest zupełna ufność w dobroć Moją, a Moim obowiązkiem jest dać ci wszystko, czego potrzebujesz. Czynię się Sam zależny od twojej ufności, jeżeli ufność twoja będzie wielka, to hojność Moja nie będzie znać miary.” „Łaski z mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim jest ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Wielką mi są pociechą dusze o bezgranicznej ufności, bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby swych łask. Cieszę się, że żądają wiele, bo moim pragnieniem jest dawać wiele, i to bardzo wiele. Smucę się natomiast, jeżeli dusze żądają mało, zacieśniają swe serca.” (Dz. 1587).

 1. Niepokalane Serce Maryi

Jak Maryja jest obecna u zarania Odkupienia i u samych początków Objawienia, tak samo stoi u początków naszego nawrócenia się do Chrystusa, naszej drogi do świętości i naszego zbawienia. Przez Nią przyszedł do nas Chrystus i przez Nią wylewają się na nas wszystkie niezbędne łaski. Najświętsza Maryja Panna tylekroć ułatwia nam rozpoczynanie na nowo i wyzwala nas od niezliczonych niebezpieczeństw, których sami niepotrafilibyśmy uniknąć. Ona ofiaruje nam wszystko, co zachowała w swoim sercu, co odnosi się bezpośrednio do Jezusa, „na spotkanie z którym prowadzi nas za rękę”. W Maryi ludzkość znalazła pierwszą oznakę nadziei, w Niej odzyskuje ją każdy mężczyzna i każda kobieta, gdyż jest Ona oświecającym i wskazującym kierunek światłem. Nie ma Ona własnego blasku, blasku, który by pochodził od Niej samej, lecz ten blask stanowi odbicie Jej i naszego Odkupiciela, i Jej przynosi chwałę. Kiedy on pojawia się w ciemnościach, wiemy, że Pan jest blisko, w zasięgu naszej ręki.

 1. Uratuj świat i świętego

„Wiek XX zapisze się jako epoka masowych ataków na życie, jako nie kończąca się seria wojen i nieustanna masakra niewinnych istot ludzkich”. (Evangelium Vitae).

Panie! Kilka lat temu dziękowaliśmy Ci za przejście Kościoła w III tysiąclecie. Ubiegły wiek, to wiek wielkiego rozwoju. Cywilizacja, rozwój techniczny, nauka, medycyna, wielkie odkrycia. Ale na ten blask rzuca się cieniem smutek, ból i cierpienie związane z zagładą człowieka. To człowiek dla pewnych racji uruchomił wojenne maszyny, by walczyć i zabijać drugiego człowieka. To człowiek wymyślił nowe metody masowej zagłady, w tym obozy koncentracyjne, w których zabijało się setki tysięcy ludzi bez najmniejszego poszanowania ich człowieczeństwa. I w końcu to człowiek wymyślił kilkadziesiąt metod, aby przerwać ludzkie życie, które dopiero co poczęło się pod sercem matki. Ta bezlitosna zbrodnia, która korzysta z osiągnięć medycyny i nauk o człowieku niweczy wszystkie naukowe odkrycia. Panie! Nie pozwól nam nigdy wykorzystywać daru rozumu do walki z ludzkim życiem. Niech przestrogą dla nas będą te niekończące się cmentarzyska dzieci nienarodzonych.

 1. Błogosławieństwo

Pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, * niech strzeże waszych serc i myli * w poznaniu i miłości Boga i Jego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, † i Duch Święty. Amen.

 

 1. Dzień siódmy -22 marca 2020

 1. Krew Chrystusa

Jezus miał takie samo ciało jakie my mamy. Ale ponieważ nigdy nie żył w samolubstwie, nigdy, ani razu nie zgrzeszył nawet nieświadomie. Nie było w Nim grzechu (1J 3,5).

Nie dlatego, że mamy ciało, grzeszymy nieświadomie, ale dlatego, że przez wiele lat żyliśmy w świadomym samolubstwie, zarówno przed, jak i po naszym nawróceniu.

 1. Zawierzenie Bogu

Jan Paweł II to wyjątkowa osoba, która zasługuje na miano świętego lub przynajmniej błogosławionego. Swoim życiem dawał przykład młodym ludziom, uczył ich jak postępować w czasach najnowszych, jak nie poddać się złu tego świata i jak postępować w chwilach zwątpień. Zawsze dawał nam młodym ludziom przykład jak należy się modlić i jak postępować z innymi. Do końca życia był wierny Bogu i jego przykazaniom.

 1. Niepokalane Serce Maryi

Mówi się, że żeglarze, kiedy czują się zagubieni na pełnym morzu lub kiedy chcą sprawdzić i wyprostować kurs okrętu, patrzą na jutrzenkę, która najjaśniej świeci na firmamencie. My również zwracajmy się do Maryi, kiedy czujemy się zagubieni, kiedy chcemy naprostować kierunek życia, by skierować je wprost ku Panu: Ona jest „gwiazdą na morzu naszego życia”. Liturgia nazywa Ją „pewną nadzieją zbawienia”, która przyświeca „pośród trudności życia”, owych burz, które nadchodzą nie wiadomo skąd lub w które popadamy sami, oddalając się od Boga. Św. Bernard radzi nam: „Nie odwracaj oczu od blasku tej Gwiazdy, jeżeli nie chcesz, aby zmiotły cię wichury”.

 1. Uratuj świat i świętego

„Pierwotne i niezbywalne prawo do życia staje się przedmiotem dyskusji lub zostaje wręcz zanegowane na mocy głosowania parlamentu lub z woli części społeczeństwa, choćby nawet liczebnie przeważającej. Jest to zgubny rezultat nieograniczonego panowania relatywizmu: “prawo” przestaje być prawem, ponieważ nie jest już oparte na mocnym fundamencie nienaruszalnej godności osoby, ale zostaje podporządkowane woli silniejszego.” (Evangelium Vitae).

Panie, Stwórco każdego człowieka! Ty nam dałeś jedno z przykazań : Nie zabijaj! Takie jest Twoje prawo, prawo natury. Jednak współczesny świat próbuje to wymazać ze swojej pamięci. Człowiek sam sobie nie podarował życia, a próbuje o nim decydować w odniesieniu do innych ludzi, sam stanowi własne, wygodniejsze, prawo. Szatan zbiera żniwo, bo jeśli Ciebie wykluczymy, to wszystko wolno… Panie, chcemy Cię przepraszać za te grzechy zabójstwa i za pychę, która doprowadziła ludzkość do chęci dorównania Tobie. Prosimy Cię za tych, którzy rządzą państwami. Niech pamiętają, że to Ty jesteś jedynym Dawcą życia i uszanują w tym ludzkim prawie każdego człowieka, bez względu na jego wzrost, wiek, stopień rozwoju… Prosimy Cię, niech pamiętają o godności tych maleńkich ludzi, do których też kiedyś byli podobni.

 1. Błogosławieństwo

Niech Bóg wszechmogący i miłosierny was błogosławi i da wam prawdziwą mądrość, * która prowadzi do zbawienia. Amen.

 

 1. Dzień ósmy – 23 marca 2020

 1. Krew Chrystusa

Przez krew Chrystusa pokonujemy szatana i jego oskarżenia (Ap 12,11).

Szatan stale oskarża nas przed Bogiem, innymi ludźmi i przed nami samymi. Ale my możemy przezwyciężyć jego oskarżenia, wyznając („słowo naszego świadectwa”), to że nam wybaczono, że zostaliśmy usprawiedliwieni, wykupieni, przybliżeni do Boga, przywiedzeni do jedności z Bogiem i oczyszczeni przez krew Chrystusa. Szatan nie może już mieć nad nami żadnej władzy.

 1. Zawierzenie Bogu

Patrząc na postać Matki Teresy z Kalkuty, najłatwiej przychodzi nam zauważyć przede wszystkim wielkie dzieło miłości i miłosierdzia okazywanego ludziom najbiedniejszym i najbardziej zagubionym. Tymczasem źródłem takie postawy jest głęboka relacja Matki Teresy z Bogiem. Wyrażała się ona w jej otwartości na Chrystusa, przyjęcia Go i pójściu wraz z Nim tam gdzie wskaże. Jej wsłuchiwanie się w Pana i rozwijanie wobec Niego bezgranicznej ufności zaowocowało świętością, czyli tym, że nie było już jej ludzkiej woli, a jedynie Boża. On żył w niej i poprzez nią do dziś działa w świecie.

 1. Niepokalane Serce Maryi

Z Maryi bierze początek szczególne światło, za którym powinniśmy podążać pośród różnych spraw i zadań życia. W sposób szczególny przyświeca ono wspaniałej drodze powołania, które każdy otrzymał. Kiedy zwracamy się do Niej z prawą intencją, zawsze upewniamy się co do spełniania woli Bożej. Ta szczególna jasność, którą znajdujemy u Maryi, pochodzi z pełni łaski, która napełniała Jej serce od chwili Jej Niepokalanego Poczęcia i Jej współodkupieńczej misji. Św. Tomasz mówi, że ta łaska rozlewa się na wszystkich ludzi. „Jest rzeczą wspaniałą, gdy któryś święty posiada tyle łaski, że starczy ona dla zbawienia wielu; ale nie ma wspanialszych rzeczy niż to, że ktoś posiada tyle łaski, iż starczy ona na zbawienie wszystkich ludzi na świecie – a tak jest u Chrystusa i Błogosławionej Dziewicy” dzięki Jej ścisłej współodkupieńczej więzi z Synem. Teologowie odróżniają absolutną pełnię łaski, która jest właściwa dla Chrystusa, pełnię dostateczną, wspólną wszystkim aniołom, i pełnię obfitości, która jest przywilejem Maryi i którą Ona hojnie wylewa na swoje dzieci. „Jest Ona zatem pełna łaski i tą pełnią przewyższa aniołów. Słusznie więc ma na imię «Maryja», co się tłumaczy „od wewnątrz oświe­tlona” (…) albo «oświecająca innych», czyli cały świat” – mówi św. Tomasz z Akwinu.

 1. Uratuj świat i świętego

„Brońcie dalej życia! Jest to wasz wielki wkład w budowanie cywilizacji miłości. Niech szeregi obrońców życia wciąż rosną. Nie traćcie otuchy. To jest wielkie posłannictwo i misja, jakie Opatrzność wam powierzyła. Niech Bóg, od którego pochodzi wszelkie życie, błogosławi wam!” (Kalisz, 4 czerwca 1979).

Panie, Dawco Dobra. W obliczu tej śmiertelnej nowoczesności chcemy być tymi, którzy bronią życia. Chcemy być wyrzutem sumienia dla tych, którzy zarabiają na aborcji, dla których kultura śmierci opłaca się… Chcemy zło zwyciężać miłością. Nie miłością tkliwą, przereklamowaną. Ale tą, która broni podstawowego prawa człowieka. Dziękujemy Ci za to, że Ty sam powołujesz nas do obrony tych najmniejszych.  Dodawaj nam, proszę, odwagi w zwykłych codziennych rozmowach, do dawania świadectwa o tym, że to od Ciebie każdy z nas ma życie i nikt inny nie może o nim decydować. Broń nas od ducha złej, agresywnej walki nawet w imię dobrego celu. Obyśmy byli świadkami miłości wszędzie tam, gdzie tego potrzeba. Prosimy, powołuj coraz więcej ludzi, którzy będą mężnymi wojownikami życia.

 1. Błogosławieństwo

Niech Bóg was poucza słowami Pisma Świętego * i pomogą wytrwać w pełnieniu dobrych uczynków. Amen. Niech wam ukaże drogę pokoju i miłości * i kieruje wasze kroki ku sobie Amen. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, † i Duch Święty. Amen.

 

 1. Dzień dziewiąty – 24 marca 2020

 1. Krew Chrystusa

Nasze nieświadome grzechy (które stanowią prawdopodobnie około 90% naszych początkowych grzechów) są nieustannie oczyszczane krwią Chrystusa, abyśmy mogli mieć stałą i nieprzerwaną społeczność z Ojcem.

Ta krew z grzechu obmywa mnie

Ta krew czyni mnie bielszym od śniegu

Ta krew z grzechu obmywa nas

To jest Baranka święta krew.

Jego krew, święta krew. Jego krew, święta krew z Golgoty.

 1. Zawierzenie Bogu

Przykładem zawierzenia Bogu może być Hiob. Postać Biblijna. Był on bowiem bogobojny i bogaty. Gdy szatan przychodzi do Boga, kwestionuje wiarę Hioba i chce Go wystawić na próbę. Bóg się zgadza. Wiele osób zadaje sobie pytanie dlaczego Bóg się zgodził. Tutaj pozostaje dowolność interpretacji. Hiob podczas pierwszych prób traci swój majątek i swoje dzieci. Nie przeklina Boga. Gdy jednak zostaje pozbawiony zdrowia, poprzez straszliwą chorobę jaką jest trąd, przeklina dzień swoich urodzin i mówi, że jeśli już miał się urodzić to wolałby umrzeć zaraz po narodzinach. Ale dalej wierzy w Boga mówiąc Bóg dał Bóg zabrał.

 1. Niepokalane Serce Maryi

Najświętsza Maryja Panna jest błogosławiona między niewiastami, ponieważ zawsze była wolna od grzechu i śladów, które zło pozostawia w duszy: „To Ona sama zdjęła klątwę, przyniosła błogosławieństwo i otworzyła bramę niebios. Pasuje wiec do Niej imię «Maryja», które się tłumaczy jako «Gwiazda Morza». Jak żeglarze kierują się gwiazdą morza do portu, tak chrześcijanie przez Maryję docierają do chwały”. Tak również czci Ją liturgia Kościoła:

Ave, maris stella!…

Witaj, gwiazdo morza,

Wielka Matko Boga!…

 1. Uratuj świat i świętego

„Jesteśmy do tego zdolni, bo Ty, o Panie, dałeś nam przykład i przekazałeś nam moc Twego Ducha. Zdołamy to uczynić (…). Dozwól zatem, byśmy umieli z sercem uległym i ofiarnym słuchać każdego słowa, które wychodzi z ust Bożych: w ten sposób nauczymy się nie tylko „nie zabijać” ludzkiego życia, ale będziemy też umieli je czcić, miłować i umacniać.” (Evangelium Vitae).

Bo Ty nas Panie pouczasz o tym co jest dobre, a co złe. Uczysz nas tego, jak trzeba żyć i jak to życie kochać i szanować. Chcemy Ciebie słuchać Panie, chcemy żyć Twoim Słowem. Słowem Życia. Ciebie Bóg Ojciec nazwał Swoim Słowem. Chcemy żyć Tobą Panie. W mocy Ducha Świętego chcemy przyzywać Twojej łaski, byśmy zawsze ofiarnie stawali na straży ludzkiego życia, by nie tylko go bronić, lecz także zapewnić mu szczęśliwe życie w miłości. Świat dziś potrzebuje Takiego nauczyciela, jakim Ty jesteś. Nauczyciela, który swoim życiem daje przykład miłości bliźniego. Tym Słowem kształtujemy nasze podejście do życia. Uczymy się je umacniać i kształtować. Dziękujemy Ci Panie za życie. I za Twoją Ewangelię. Za Ewangelię Życia.

 1. Błogosławieństwo

Bóg wszelkiej pociechy niech kieruje waszym życiem w pokoju * i udzieli wam swojego błogosławieństwa. Amen. Niech was uwolni od wszelkiego zamętu * i umocni wasze serca w swojej miłości. Amen. Niech was obdarzy żywą wiarą, nadzieją i miłością, * aby wasze życie doczesne obfitowało w dobre uczynki * i przygotowało was do radości życia wiecznego. Amen. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, † i Duch Święty. Amen.

 

 1. Dzień Uroczystości Zwiastowania Pańskiego
 1. Krew Chrystusa

Potrzebujemy krwi Chrystusa, aby nas CODZIENNIE oczyszczała, ponieważ wszyscy codziennie nieświadomie grzeszymy, a wielu wierzących grzeszy również świadomie.

 1. Zawierzenie Bogu

Matka Boża zachęca nas do całkowitego zawierzenia Bogu i wypełniania Jego woli, Dowodem są słowa Maryi z Kanny Galilejskiej, gdy powiedziała do sług: “Zróbcie wszystko, cokolwiek powie wam mój Syn”.

Zaufać Bogu to powierzyć Mu wszystko: własną przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. To złożyć w ręce Boga życie doczesne i wieczne. To w najtrudniejszych nawet sytuacjach życiowych pamiętać o słowach Jezusa: „To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Nie lękajcie się, Jam zwyciężył świat” (J 16, 33). Trzeba się jednak strzec, by nie pomylić zaufania do Boga z naiwnym czy magicznym przekonaniem, że Bóg za nas wszystko uczyni i że zawsze nas uratuje – bez naszej współpracy, bez naszego zaangażowania, bez naszej czujności i wytrwałości. Również ten, kto całkowicie ufa Bogu, nadal żyje w trudnej czasem rzeczywistości osobistej i społecznej. Nadal jego emocje mogą być czasami bolesne. Nadal też może być niepokojonymi natrętnymi myślami, które osłabiają jego zaufanie do Boga.

 1. Niepokalane Serce Maryi

W dzisiejszą uroczystość chcemy uczcić naszą Matkę Niebieską, postanówmy sobie mocno uciekać się do Jej wstawiennictwa w każdej potrzebie, w jakiej się znajdziemy, idąc za radą jednego z Ojców Kościoła: „Jeśli podniosą się wiatry pokus, jeśli zderzysz się z rafami pokusy, patrz na gwiazdę, wzywaj Maryi. Jeśli w okręt twej duszy uderzą gwałtownie gniew, chciwość lub nieczystość, patrz na Maryję. Jeśli przerażony pamięcią o swoich grzechach, zawstydzony brzydotą twego sumienia, zlękniony na myśl o sądzie zaczynasz się pogrążać w bezdenną otchłań smutku lub w przepaść rozpaczy, pomyśl o Maryi. W niebezpieczeństwach, trwogach, wątpliwościach myśl o Maryi, wzywaj Maryi. Niechaj Maryja nie schodzi z twoich ust, nie oddala się z twego serca; a żeby uzyskać Jej wstawienniczą pomoc, nie oddalaj się od przykładów Jej cnót. Jeżeli za Nią pójdziesz, nie zbłądzisz, jeżeli będziesz Ją prosił, nie popadniesz w rozpacz, jeżeli o Niej będziesz myślał, nie zginiesz. Jeśli Ona będzie cię trzymać za rękę, nie upadniesz; jeżeli będzie cię strzec, niczego nie musisz się obawiać; jeżeli Ona będzie twoją przewodniczką, nie zmęczysz się; jeżeli Ona będzie ci pomagać, szczęśliwie dotrzesz do portu”. Pod Jej pieczę oddajmy wszystkie dni naszego życia. Ona nas poprowadzi bezpieczną drogą.

 1. Uratuj świat i świętego

Modlitwa Jana Pawła II w intencji obrony życia: Spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat. Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki EWANGELIĘ ŻYCIA. Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli, cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie. Amen.

 1. Błogosławieństwo

Bóg, który odkupił świat przez swojego Syna, zrodzonego z Maryi Dziewicy, * niech was obdarzy swoim błogosławieństwem. Amen. Niech was zawsze strzeże Maryja Dziewica, * która zrodziła Dawcę życia. Amen. Wam wszystkim tutaj zgromadzonym, aby obchodzić Jej uroczystość * niech Bóg udzieli prawdziwej radości i szczęścia wiecznego. Amen. Mocą Chrystusowego kapłaństwa niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, † i Duch Święty. Amen.