Niepokalanów 2020

RELACJA z REKOLEKCJI i ZJAZDU LEGIONU

w ramach XXII TRIDUUM ku czci BOGA OJCA

Niepokalanowie31.07. – 2.08.2020

W RAMACH XXII TRIDUUM KU CZCI BOGA OJCA LEGIONU MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO w tym XI Zabranie Zarządu Legionu MRMSJ XIII Zgromadzenie Animatorów Legionu MRMSJ

Rozpoczęcie Zjazdu (dla zakwaterowanych uczestników TRIDUUM) nastąpiło w piątek, 31.08.2018. Rozpoczęcie wg programu od 15:00 w kaplicy św. Maksymiliana.

PIĄTEK, 31. 07. 2020

15:00 – Koronka poprowadzona przez lokalną grupę modlitewną pod przewodnictwem br. Gabora OFMconv.

15:20 – Wystąpienie br. Feliksa OFM conv. 83 letniego zakonnika zajmującego się procesem beatyfikacyjnym dominikanki siostry Róży Wandy Niewęgłowskiej żyjącej w latach 1926-1989 i zachętą do nabywania periodyku z informacjami i świadectwami zakonnicy zmarłej w opinii świętości s. Róży – wypraszającej cudowne łaski u Boga Ojca. Br. Feliks zachęcał do dwóch najważniejszych modlitw w czasach obecnych: do modlitwy różańcowej (sam odmawia codziennie 9-10 różańców) i koronki do BM, którą odmawia w nocy ( minimum 3 koronki).

15:30 – Droga Krzyżowa – nawiązująca do pierwszego okresu pandemii poprowadzona przez rycerzy Jacka i Wiesława z Koszalina. Tekst w opracowaniu rycerki Eli z Głubczyc.

16:10 – Msza św. z pierwszą konferencją zaproszonego misjonarza o. Emiliana Sigla pallotyna z Ząbek zaproszonego w imieniu Zarządu przez mr Marię Mrózek.

Msza św. koncelebrowana: ks. EmilianIntencja wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezusowemu i Przebłaganie Boga Ojca za grzechy nasze i świata całego mocą wstawienniczą Matki Bożej Niepokalanej i św. Maksymiliana:

ks. Lesław: O błogosławione owoce TRIDUUM ku czci Boga Ojca i wszelkich działań w ustanowieniu Święta Boga Ojca całej ludzkości.

18:15 – Konferencja (2) – ks. Emilian

Po niej była BLOK MODLITEWNY GOSPODARZY z Niepokalanowa, grupy modlitewnej przed I-szą SOBOTĄ (o. Mirosław Kopczewski OFMConv)

BLOK MODLITEWNY GOSPODARZY

( UCZESTNICZYMY w tym programie modlitewnym oprócz ADORACJI 22:00 – 6:00 w kaplicy adoracji Światowe Centrum Modlitwy o Pokój w Bazylice. Oczywiście nie zabraniamy, ale Adoracja dla uczestników XXII Triduum ku czci Boga Ojca będzie następnej nocy z 1/2 sierpnia dlatego roztropnie będzie udać się na spoczynek, aby móc uczestniczyć w tej planowanej uczcie duchowej w nocy z soboty na niedzielę w kaplicy św. Maksymiliana )

19.00 – Czuwanie przed pierwszą sobotą grupy modlitewnej:

– wystawienie Najświętszego Sakramentu,

– Słowo wprowadzające w modlitwę adoracji,

– 2 części różańca św. z rozważaniami

20:30 – 3 część różańca o zakończenie epidemii

Zakończenie adoracji, błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem – około 21:10

21:10 – Apel i Msza św.

22:10 – 6:00 Adoracja w ciszy w kaplicy adoracji Światowe Centrum Modlitwy o Pokój w Bazylice

6:00-7:00 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP i 4 część różańca w kaplicy św. Maksymiliana.

UWAGA:

„OSOBY PRAGNĄCE MODLIĆ SIĘ KRZYŻEM W KAPLICY ŚW. MAKSYMILIANA MOGĄ TO CZYNIĆ ALE W DRUGIEJ CZĘŚCI KAPLICY. CIĄGŁE PRZECHODZENIE BARDZO ROZPRASZA INNYCH UCZESTNIKÓW. PROSZĘ SIĘ DO TEGO ZASTOSOWAĆ.  O. Mirosław Kopczewski OFM Conv

SOBOTA, 4.08. 2018

9:00 – Konferencja (3) (Emilian)

10:00 – XI SPOTKANIE Zarządu Legionu ( pierwsza część, druga zaplanowana na 14:00.)

11:00 – Konferencja (4) (ks. Tadeusz)

14:00 – XI SPOTKANIE Zarządu Legionu (druga część; relacja w osobnym artykule)

15:00 – Koronka do BM ( lokalna Grupa modlitewna ) 

15:20 – Wystąpienie br. Feliksa OFMconv.

15:30 – Godzinki ku czci Bożego Miłosierdzia

16:00 – Msza św. koncelebrowana z czwartą konferencją

ks. TadeuszaW intencjach Małych Rycerzy i intencjach złożonych w koszyczku przed ołtarzem,

ks. Lesławza dusze czyśćcowe szczególnie dusze zmarłych Małych Rycerzy i dusze z rodzin rycerzy)

Przed konferencją 14 kandydatów wyraziło gotowość wstąpienia do Legionu na okres próby zaś 13 osób po okresie postulatu zadeklarowało gotowość wstąpienia w szeregi Legionu, aby stać się rzeczywistymi małymi rycerzami Serca Jezusa Miłosiernego.

Na zakończenie Mszy św. kandydatka na rycerza Agnieszka z Amsterdamu (Holandia) wręczyła Małym Rycerzom na ręce prezesa Zarządu Legionu większy obraz Pani Wszystkich Narodów oraz mniejszy wizerunek misjonarzowi o. Emilianowi. (informacja na ten temat obrazu w Głosie MR nr 35 str. 55 – nieco więcej str. 51-56). Obraz podarowany dla Małych Rycerzy powędrował w ramach peregrynacji do rycerzy w Kielcach.

17:30 – Kolacja (dla  zgłoszonych i mieszkających w Domu Rekolekcyjnym)

18:00 – możliwość nabycia publikacji Legionu oraz herbaty zielonej i kawy ziarnistej przywiezionej z Afryki. Zebrane środki na potrzeby misyjne księży pallotynów.

18:30 – XIII Zgromadzenie Animatorów Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego dla delegatów lokalnych grup modlitewnych. Do Sali Konferencyjnej Domu Rekolekcyjnego przybyło 33 animatorów, delegatów i przedstawicieli Legionu MRMSJ. (relacja z XIII Zgromadzenia Animatorów w osobnym artykule).

BLOK MODLITEWNY LEGIONU W RAMACH ADORACJI BOGA OJCA

19:30 – Różaniec tajem. bolesne poprowadził o. Emilian Sigel.

20:00 – Konferencja (5) (ks. Emilian)

20:40 – Różaniec tajem. Radosne w ramach transmisji internetowej z kaplicy św. Maksymiliana poprowadził ks. Lesław Krzyżak

21:30 – Czuwanie modlitewne w ramach adoracji Boga Ojca – I intencja Koronki do Bożego Miłosierdzia, Litania do Bożego Miłosierdzia, Różaniec tajem. Światła i litania do Niepokalanego Serca Maryi – poprowadziła Warszawa

22:30 – Czuwanie modlitewne w ramach adoracji Boga Ojca (w tym II intencja Koronki do Bożego Mił. Różaniec do Krwi Chrystusa – poprowadzili przedstawiciele z Koszalina i zaproszeni rycerze – męższczyźni.

24:00 – Msza św. z konferencją (6) (ks. Emilian, kaplica św. Maksymiliana)

Int. ks. Lesław: O uwielbienie Boga Ojca w ustanowieniu święta Boga Ojca całej ludzkości w Kościele zgodnie z życzeniem Stwórcy oraz potrzebne łaski, dary i moc Ducha Świętego dla Papieża, kardynałów i biskupów w podjęciu stanowczej decyzji i zdecydowanej realizacji woli Bożej ze wsparciem Córki Ojca Przedwiecznego, świętych Archaniołów i ich Legionów, a także za wstawiennictwem Dworu Niebieskiego oraz Świętych Dusz Czyśćcowych pomnożone modlitwami, działaniami, ofiarami (m.in. ofiarowanymi mszami św.), władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego.

Int. ks. Emil: O dary i moc Ducha Świętego dla całego duchowieństwa szczególnie dla biskupów i proboszczów na terenie których diecezji i parafii są i działają Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego oraz dla wszystkich księży asystentów-opiekunów. 

Po Mszy św.: ks. Lesław namaścił obecnych olejkiem egzorcyzmowanym.

Ciąg dalszy czuwania do ok 6:00  – wyglądał jak niżej:

1:45 – Czuwanie modlitewne w ramach adoracji Boga Ojca (w tym III intencja Koronki do Bożego Miłosierdzia i Różaniec tajem. Radosne )

2:30 – Czuwanie modlitewne w ramach adoracji Boga Ojca (w tym IV intencja Koronki do Bożego Miłosierdzia i Różaniec tajem. Światła. )

3:30 – Czuwanie modlitewne w ramach adoracji Boga Ojca ( w tym V intencja Koronki do Bożego Miłosierdzia i Różaniec tajem. Bolesne.)

4:15 – Czuwanie modlitewne w ramach adoracji Boga Ojca ( w tym VI intencja Koronki do Bożego Miłosierdzia i Różaniec tajem. Chwalebne.)

5:00 – Czuwanie modlitewne w ramach adoracji Boga Ojca ( w tym VII intencja Koronki do Bożego Miłosierdzia, Litania do Boga Ojca i modlitwa wg E. Ravasio)

5:30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

Modlitwy w tym roku w drugiej części czuwania prowadzili przedstawiciele: z Siedlec, Kalisza, Jastrzębia Zdroju, Włocławka, Kraśnika, Ostrołęki.

Tradycyjnie dokonane zostało odnowienie zawierzenia Bogu Ojcu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i czcicieli Bożego Miłosierdzia.

AKT ZAWIERZENIA BOGU OJCU MAŁYCH RYCERZY

Przedwieczny Boże Ojcze, pragniemy powierzyć się Tobie, z całą ufnością zawierzyć Twemu Ojcowskiemu Sercu.

Przyjmij nas, Ojcze, jako Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusa. O Stwórco nasz i Panie, Twój Syn zdobył nas własną krwią dla Ciebie.

Ojcze, ogarnij nas swym Ojcowskim Sercem i nie pozwól nam oddalić się od Ciebie, lecz przy Tobie trwać.

Ojcze, na zawsze jesteśmy Twymi dziećmi. Naucz nas miłości do Ciebie. Niech nasze serca zapłoną miłością Bożą.

Ojcze, kieruj naszym życiem, abyśmy mogli wypełnić Twoją wolę. Oto Ojcze składamy Ci nasze serca w ofierze miłości, weź je i kształtuj, gdyż są słabe.

Tylko Twoja miłość może je umocnić i ożywić dla Twej chwały. Niech Twoja miłość rozleje się w naszych sercach, aby mogły promieniować tam, gdzie jest ciemność.

Ojcze, Ty wiesz o wszystkim, czego nam potrzeba. Przyjmij naszą słabość. Niech ona przemieni się w Bożą moc.

Daj światło kapłanom, aby strzegli depozytu naszej wiary w Ciebie, Boże Ojcze.

Twoi Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusa i czciciele Miłosierdzia Bożego.

Powyższy Akt Zawierzenia Bogu Ojcu po raz pierwszy dokonano uroczyście  podczas Mszy św. o północy w Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu, 6/7.08.2005

Jeśli nie wszyscy Mali Rycerze mogli uczestniczyć bezpośrednio w święto Boga Ojca (w pierwszą niedzielę sierpnia) każdy może odnawiać ten akt 7 dnia każdego miesiąca w świetle życzenia Boga Ojca lub przy okazji miejscowego spotkania modlitewnego.

6:00 – Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem ( ks. Emilian )

NIEDZIELA, 2.08. 2020 – MB Królowej Aniołów

8:30 – Śniadanie (dla  zgłoszonych i mieszkających w Domu Rekolekcyjnym)

9:00 – Konferencja (7) uczty duchowej w Niepokalanowie

10:30 – Msza św. z konferencją (8) ( ks. Emilian – w int. uwielbienia Boga  ks. Lesław w int. dziękczynnej. W czasie Mszy św. 1 kandydatka została uroczyście przyjęta w szeregi Legionu zaś inna odnowiła deklarację trwania w Legionie MRMSJ.

12:00 – Obiad, pamiątkowe fotki i ostatnie pożegnania  –  WYJAZD DO DOMU

Podczas uczty duchowej towarzyszyły nam peregrynujące w Legionie figury i obraz:

  1. Jezus Chrystus Król Miłosierdzi i Polski ( z Siedlec do Koszalina ),
  2. figura Chrystusa Króla ( jest nadal w Szczecinku ),
  3. figura Matka Boża z Guadelupe ( jest nadal w Pelplinie ),
  4. figura św. Józefa ( Patron Kościoła; z Kielc do Bełchatowa ),
  5. a także towarzysząca Małym Rycerzom z Włocławka podczas modlitw i pielgrzymek figura Matki Bożej Skępskiej, M.B. Brzemienna, Królowa Ziemi Dobrzyńskiej, Mazowsza i Kujaw).

W TRIDDUM uczestniczyło 170 osób w tym:

121 zakwaterowanych: Amsterdam–Holandia (1) Bełchatów (11), Gdynia (5), Głuchołazy (1), Gniezno (1), Jastrzębie Zdrój (4), Kielce (8), Koszalin (16), Kraków (3), Kraśnik (2), Łódź (1), Opole (3), Ostrołęka (4), Pelplin (2),  Piaseczno (4), Pilica (2), Poddębice (7), Poznań (6), Radom (3), Rybnik (5), Siedlce (4), Szczecin (11), Tarnowskie Góry (2), Wrocław (2), Warszawa (14), oraz

48 przyjezdnych: Bochnia (2), Kraśnik (8), Kalisz–Pleszew (2), Ostrów Wlkp. (3), Płońsk (9), Siedlce (4), Włocławek (20),

Bóg zapłać za Wasze świadectwo wiary i ofiary, mówiące więcej niż słowa, i że byliście tam gdzie trzeba i gdzie była obecna s. Zofia.