RELACJA Z NOCY WYNAGRODZENIA
z Nabożeństwem Okrycia Płaszczem
Matki Bożej z Guadelupe
w Pierwoszynie, 4/5.11.2022

Fot. Katarzyna Klawikowska

W nocy z dnia 04.11.2022 na 05.11.2022 na zaproszenie Proboszcza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Pierwoszynie i parafii Św. Rocha w Rewie, Kanclerza Kurii Archidiecezji Gdańskiej i diecezjalnego Opiekuna Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, wspaniałego i zaangażowanego kapłana Rafała Detlaffa odbyła się noc wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu Maryi za nasze i innych nieprawości z Nabożeństwem okrycia Płaszczem Matki Bożej z Guadelupe, które poprowadził Ks. dr Lesław Krzyżak – Kustosza Płaszcza i wieloletni opiekun ogólnopolskich spotkań Legionu MRMSJ.
Od kilku lat wierni w całej Polsce mają możliwość zetknąć się z nietypowym Nabożeństwem Różańcowym, w trakcie którego chętne osoby są okrywane błękitnym płaszczem zawierzenia zwanym Płaszczem Matki Bożej z Guadalupe. Ks. Lesław jest jednym z niewielu kapłanów w Polsce, którzy mają oficjalne pozwolenie, zarówno biskupa meksykańskiego, jak i polskiego, na posługiwanie tym rodzajem modlitwy.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 21:00 Apelem Jasnogórskim, a następnie odmówiliśmy Bolesną część Różańca. Ks. Lesław prowadził modlitwy do godz. 24:00 .
Ks. Rafał Detlaff odprawił Msze Św. w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego (Msza Św. TRYDENCKA) w intencji wynagradzającej.

Po krótkiej przerwie został odmawiany Różaniec Św., podczas którego ks. Lesław okrywał błękitnym płaszczem ochrony i błogosławieństwa wszystkich uczestników. Płaszcz ten jest wzorowanym na tym, który miała na sobie Matka Boża podczas objawienia Juanowi Diego.

Fot. Katarzyna Klawikowska

Głęboko wierzymy w to, że za pośrednictwem tego niezwykłego nabożeństwa zawierzyliśmy Legion Małych Rycerzy MSJ, naszą parafię wraz z duszpasterzami oraz wszystkich uczestników tego spotkania (około 200 osób) wraz z rodzinami Najświętszej Panience z Guadelupe. Modlitwa ta prowadzi do całkowitego zjednoczenia z Jezusem poprzez pełne oddanie Mu siebie takimi, jakimi jesteśmy, i złożenia siebie w ofierze Maryi. Kiedy poświęcamy siebie Maryi, oddajemy Jej nasze ciała, dusze, wartość naszych dobrych uczynków i modlitw – przeszłych, obecnych i przyszłych – by czyniła z nich użytek według własnej woli.

Chwała i dziękczynienie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, Matce Bożej przez Aniołów i Świętych za dar tego spotkania, za udzielone łaski i błogosławieństwa oraz opiekę Matki Bożej. Dziękujemy Ks. Proboszczowi Rafałowi za zaproszenie i zorganizowanie tak niezwykłego nabożeństwa, Ks. Lesławowi za poprowadzenie modlitw, konferencji oraz za okrycie Płaszczem Zawierzenia Naszej Matki i z Guadelupe oraz wszystkim uczestnikom tej uczty duchowej.

mr Basia z Pierwoszyna

Fot. Katarzyna Klawikowska

Więcej na stronie parafialnej:

https://www.parafiapierwoszyno.pl/aktualnosci/parafia/88971/okryj-sie-plaszczem-maryi

https://www.parafiapierwoszyno.pl/galerie/ks-dr-leslaw-krzyzak-gosciem-naszej-parafii#1