Regulamin MR

R E G U L A M I N

Małego Rycerza Miłosiernego Serca Jezusowego

I. Założenia ogólne

1. Rycerz musi być całkowicie oddany Bogu przez posłuszeństwo i pokorę oraz przez pełnię wiary w Miłosierdzie Boże.

2. Rycerz jest prawdomówny i ma wzgląd na dobro ogólne.

3. Cnota miłości musi panować wśród wszystkich Małych Rycerzy.

4. Rycerza cechuje miłość do nieprzyjaciół.

5. Rycerz musi poświęcać się dla Boga i bliźniego.

II. Obowiązki i powinności Małego Rycerza

1. Rycerz przez dobre uczynki, słowo, modlitwę okazuje miłosierdzie bliźniemu. Rycerz Miłosiernego Serca Jezusowego jest zobowiązany jest do:

2. Codziennego odmawiania Różańca Św. i Koronki do Miłosierdzia Bożego.

3. Częstego uczestnictwa we Mszy Św. oraz częstego przyjmowania Sakramentów Św. i ofiarowania ich Miłosierdziu Bożemu przez Niepokalane Serce Maryi za grzeszny świat i dusze w czyśćcu cierpiące.

4. Ofiarowanie Bogu jednego dnia w tygodniu, wybranego przez siebie, czyniąc post i pokutę.

5. Odmawiania raz w tygodniu w godzinach nocnych koronki do Miłosierdzia Bożego w wybranym przez siebie czasie: miedzy 21:00 a 5:00.

6. Wynagradzania Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie zniewagi świata w każdy trzynasty dzień miesiąca.

III. Uwagi końcowe

Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego:

1. W miarę możliwości powinni organizować się w grupy modlitewne, w Kościele Katolickim

2. Raz w roku spotykać się na spotkaniu ogólnym.

3. W miarę możliwości brać udział we Mszy św. w intencji Małych Rycerzy, odprawianej o godz. 15:00 raz w miesiącu.