Przekazanie Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim

W ŁODZI

W czwartek, 22 lutego 2024r. pojechaliśmy z żoną Elą (też rycerką) na comiesięczne spotkanie Małych Rycerzy MSJ w Łodzi z zamierzeniem przekazania Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi. Comiesięczne spotkania MRMSJ odbywają się w Parafii pw. św. Wincentego Pallottiego, w Sanktuarium Świętości Życia w Łodzi. Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia (godz. 15.00), odprawiona została Msza Św. w intencji MRMSJ, w czasie której ks. Tomasz (opiekun MRMSJ), dokonał obrzędu przekazania Płomienia Miłości. Wprowadził on wiernych do tego obrzędu, przypominając główne idee. Następnie odmówił modlitwę do Najświętszej Maryi Panny o wylanie Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi i przyjął Płomień Miłości zapalając świecę od paschału i powiedział: Przyjmijcie Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi.

Mali Rycerze MSJ i wierni uczestniczący we Mszy Św. podchodzili do paschału i zapalili świece. Gdy wszyscy już mieli zapalone świece, wznieśli je do góry i wypowiedzieli modlitwę:

Matko Boża rozlewaj na całą ludzkość działanie łaski Twojego Płomienia Miłości teraz
 i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Ksiądz Tomasz zachęcał wiernych, aby przekazali Płomień Miłości swoim bliźnim a szczególnie chorym. Po zakończeniu Mszy Św. odmówiliśmy różaniec – Tajemnice Światła. W tym samym czasie trwała również adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Po zakończonym spotkaniu pojechaliśmy (4 osoby) do chorej animatorki, siostry Janiny W., aby przekazać jej Płomień Miłości. Siostra Janina przyjęła od nas Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi i było widać wielką radość na jej twarzy.

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Podobnie, jak w Łodzi, w piątek 15 marca 2024 r. umówiliśmy się z Małymi Rycerzami MSJ z Piotrkowa Trybunalskiego, w celu przekazania także im Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi. Comiesięczne spotkania oraz Msze Św. w intencji MRMSJ odbywają się w Klasztorze Ojców Bernardynów. W czasie Mszy Św. (godz. 15.00) o. Hubert (opiekun MRMSJ), dokonał obrzędu przekazania Płomienia Miłości Małym Rycerzom MSJ. Odmówił modlitwę do Najświętszej Maryi Panny o wylanie Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi i przyjął Płomień Miłości zapalając świecę od paschału a następnie podchodził do każdej osoby i przekazywał Płomień Miłości, wypowiadając słowa: Przyjmij Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi.

Gdy wszyscy już mieli zapalone świece, wznieśliśmy je do góry i wypowiedzieli modlitwę:

Matko Boża rozlewaj na całą ludzkość działanie łaski Twojego Płomienia Miłości teraz
i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Z zapalonymi świecami odmówiliśmy wspólnie koronkę do Bożego Miłosierdzia. Ojciec Hubert prosił, aby Mali Rycerze MSJ przekazywali Płomień Miłości innym osobom. Następnie adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie uwielbiając Boga i odprawiliśmy
Drogę Krzyżową. Na twarzach wszystkich Małych Rycerzy było widać miłość i radość.
Wszyscy szczęśliwie wróciliśmy do domu.                                            

mr Andrzej i Elżbieta K.