Program XVI PIELGRZYMKA ZAWIERZENIA MB LEGIONU MRMSJ , Jasna Góra, 23/24.05. 2021

RAMOWY PROGRAM

NOCNEJ ADORACJI – ZAWIERZENIA LEGIONU MATCE BOŻEJ KR. POLSKI

część I

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Po apelu rozdanie śpiewniczków potrzebującym

ok. 2145 – Wyst. Najświętszego Sakramentu – pieśń str.49

– o milcząco Hostio Biała śpiew. nr 88

Ofiarowanie adoracji

– Modlitwa o zwycięstwo nad szatanem (3 str. okładki śpiew.)

– Koronka do Ducha Świętego z Różańcem św. za Kościół – śpiew. str. 136

2245 – Różaniec św. cz. Bolesna za Ojczyznę

– rozważania sugerowane z Naszego Dziennika z dnia 15-16.05.2021

2325Odnowienie Aktu uznania Jezusa Królem w Legionie – śpiew. str. 128 / Te Deum – śpiew. str.52

2340Adoracja w ciszy – modlitwa osobista – przygotowanie do Mszy św.

2400 Msza św. w intencjach zanoszonych przez Matkę Bożą i Legion Małych Rycerzy do Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa mocą Ducha Świętego za wstawiennictwem Dworu Niebieskiego.

– po kazaniu złożenie przyrzeczeń, zgłoszeń kandydatów na rycerzy i deklaracji kandydatów po okresie próbnym na rycerzy rzeczywistych

– po Komunii św. Akt osobistego ofiarowania się i przyrzeczenia Małego Rycerza

– po Mszy św.: Akt ofiarowania Ojczyzny Bożemu Mił. tekst wg bł. Ks. Michała Sopoćki / śpiew. str. 56/

Koronka do Bożego Miłosierdzia oraz Litania do Króla Najmiłosierniejszego Zbawiciela z modlitwą do Króla Miłosierdzia i Polski.

Namaszczenie bł. olejami – już w czasie odmawiania aktu i koronki za Ojczyznę.

Adoracja w ciszy (czas na modl. osobistą po Mszy św. i Komunii św.;

Ogłoszenia Rycerskie

Nasze następne spotkanie ogólnopolskie planowane jest:

►30 lipca – 1 sierpnia 2021 w Niepokalanowie w ramach – XXIII TRIDUUM ku czci Boga Ojca. W tym czasie VI rekolekcje na temat św. Józefa jako, że trwa rok Patrona Kościoła, XII posiedzenie Zarządu i XIV obrady Zgromadzenia Animatorów no i XXIII czuwanie ku czci Boga Ojca (noc z soboty na niedzielę, 31.07./1.08.2021). Jeśli Pan Bóg pozwoli to nauki rekolekcyjne poprowadzi ks. Grzegorz, Misjonarz Jezusa Miłosiernego, zaś opiekunem XXIII Tridduum i asystentem spotkań – ks. dr Lesław. Zapisy na XXIII TRIDUUM: u Marii kom. 664 035 180, od 25 maja 2021. Pierwszeństwo zgłaszania mają członkowie Zarządu (winni być na XII obradach Zarządu), animatorzy i przedstawiciele kół i grup modlitewnych, którzy będą reprezentantami swoich lokalnych wspólnot także w ramach XIII Zgromadzenia Animatorów oraz kandydaci na rycerzy pragnący wstąpić w szeregi Legionu.

►Podziękowanie Marii Mrózek za wsparcie duchowe i modlitwę.

„21 maja o godz. 15.00 w Hodyszewie w Sanktuarium Matki Bożej Pojednania odprawiona była Msza św. za wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób wspierali i modlili się za Marię i o szczęśliwy przebieg operacji [a także i powrót do zdrowia]. Wdzięczna wszystkim, Maria Mrózek.

►Przy tej okazji także podziękowanie Bogu Bogatemu w Miłosierdzie, Matce Bożej, Aniołom i Świętym, duszom zbawionym i Wam kochani za wielkie wsparcie duchowe dla Wiesława w trudnym czasie doświadczenia choroby, operacji i wracania do normalności i za to że pozwolił się jeszcze spotkać tu i służyć dziełu Jezusa Miłosiernego.

►Dla zainteresowanych są do nabycia śpiewniczki Małego Rycerza, książka s. Medardy „Jestem Bogiem Miłości i Miłosierdzia”. Przyprowadź mi dusze” oraz książki na czasie o św. Józefie polecane w Głosie MR: „Trzeci – jak św. Józef Ratuje Kościół” oraz „Konsekracja św. Józefowi”. Zainteresowanych odsyłamy do Sekretarza Legionu s. Marii.

►W tegoroczną XVI Pielgrzymkę Zawierzenia reprezentuje skromna 50 osobowa grupa rycerzy ze Szczecina, Koszalina, Warszawy, Bochni, Krakowa, Siedlec, Rybnika, Kielc, Bełchatowa, Jastrzębia Zdroju, Zakopanego, Nowej Wsi (Andrychów), Wrocławia. Ale w duchowej jedności i być może przez łącza internetowe łączą się z tym świętym miejscem pozostali w większości członkowie Legionu. Dziękujemy.

►Do wieczności w ostatnim czasie odeszło 10 rycerzy:

W Poznaniu:

+ 16.09.2020 zmarła śp. Krystyna Kornosz.

W Warszawie:

+ 5.11.2020 zmarł śp. Sławomir Pawlak.

W Jastrzębiu Zdroju:

– 17.11.2020 odeszła śp. Jadwiga Dźwilewska – animatorka lokalnej grupy rycerskiej.

Z Kraśniku odeszli:

+ 26.11.2020 śp. Marianny Wik

+ 19 grudnia 2020r. zmarł Józef Góźdź

+ 6.01.2021 zmarła śp. Henryka Mazurek

We Włocławku:

+ 6.01.2021 odszedł śp. Leszek Tryburski

W Pionkach (diecezja radomska):

+ 3.04.2021 zmarła śp. Anna Góra – lokalna animatorka grupy rycerskiej.

W Lublinie:

+ 16 kwietnia 2021 zmarł śp. Albin Kędziora

W Bełchatowie:

+ 12.5.2021 odeszła śp. Jolanta Jaros lokalna animatorka grupy rycerskiej. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie…

część II

Poniedziałek – Matki Kościoła

 

200 – Modlitwy na rozpoczęcie II części adoracji

– Modlitwy i Koronka do Ducha Świętego str. 71

– Litania do Ducha Świętego

215 Różaniec św. cz. I – Tajemnice radosne – śpiew. str. 83

– Magnificat – śpiew. str. 113

300 – Modlitwy do Bożego Miłosierdzia

  • Modlitwy do niezgłębionego Miłosierdzia – śpiew. str. 130
  • Koronka do Bożego Miłosierdzia

315 – Różaniec św. cz. III

– Tajemnice chwalebne śpiew. str. 85

340 Rota – śpiew. str.53

ok. 355Zakończenie Adoracji

Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem

GŁÓWNA INTENCJA ADORACJI-CZUWANIA MODLITEWNEGO PRZEDSTAWICIELI LEGIONU

23 maja 2021

Zawierzenie Matce Chrystusowej – Królowej Polski Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego

OFIAROWANIE ADORACJI-CZUWANIA MODLITEWNEGO

– 23.05.2021

Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielko – słowami tej modlitwy uczestnicy dzisiejszego czuwania obecni tu w swoich przedstawicielach i w łączności duchowej (i przez internet) z wszystkimi pozostałymi członkami wspólnoty pragną kolejny – XVI raz zawierzyć Tobie Maryjo, Matko Kościoła i Królowo Polski dzieło Jezusa Króla Miłosierdzia (i Polski) – Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.

– Czynimy to zawierzenie tu na Jasnej Górze w obecności Twego Syna – Króla Miłosierdzia, Króla Narodów i Polski i tak jak w roku ubiegłym w noc uroczystości Zesłania Ducha Świętego i Matki Kościoła w miesiącu maryjnym i w roku św. Józefa – Patrona Kościoła i także Małych Rycerzy.

– Dziękujemy Tobie, Boże Ojcze za dar tego co rocznego modlitewnego zgromadzenia; za to, że możemy dzisiejszej nocy przepraszać, wynagradzać, błagać, dziękować i wielbić w Duchu Świętym przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi i Przeczyste Serce Św. Józefa, wraz z wszystkim naszymi Patronami, Aniołami Stróżami, duszami zbawionymi także z wszystkimi zmarłymi rycerzami.

– W naszych zanoszonych modlitwach obejmujemy wszystkich członków Legionu: żywych i zmarłych. Wspominamy założycielkę Legionu śp. Zofię Grochowską a także dusze zmarłych ostatnio śp. Albina z Lublina, śp. Jadwigę z Jastrzębia Zdroju, śp. Jolantę z Bełchatowa.

– Troską obejmujemy rycerzy chorych w tym Marię i Bożenkę z Warszawy, Anię ze Szczecina, Wiesię z Gdyni, Marię z Poznania, Donatę z Wrocławia, Weronikę z Kielc, Wiesię z Białegostoku, Danutę z Berlina Wandę z Calgary (Kanada) i wszystkich innych borykających się z nie najlepszą kondycją fizyczną i zdrowotną z wielu miejscowości w kraju i zagranicy.

– Polecamy zgłoszonych kandydatów na rycerzy i tych którzy dzisiaj dokonają uroczystego wstąpienia w szeregi Legionu MRMSJ.

Polecamy wszystkich Pasterzy Kościołów lokalnych, Proboszczów parafii, w których są i działają Mali Rycerze a także ich asystentów – opiekunów duchowych. Polecamy także kapelana Legionu o. Aleksandra Jacyniaka, naszego asystenta ks. Lesława Krzyżaka i wszystkich innych kapłanów postawionych na naszej drodze życia, którym winniśmy nieść pomoc duchową w tym dla: ks. Tadeusza, ks. Tomasza, ks. Zbigniewa , ks. Jacka, ks. Macieja, ks. Marka, ks. Zenona, ks. Krzysztofa, ks. Sebastiana, ks. Dariusza, o. Józefa (ofm), ks. Emiliana, ks. Ludwika, i innych kapłanów w tym zmarłych: Śp. o. Zdzisława Pałubickiego, śp. o. Sylwestra Haśnika, Śp. ks. Jana Steckiewicza, Śp. ks. Lecha Stasiewskiego, Śp. Ks. Andrzeja Smołka.

– Prosimy o błogosławieństwo dla zwiększonej aktywności i obecności wiernych w adoracji codziennej w naszych parafiach, miejscowościach, diecezjach i całej Polsce, i dla dusz adorujących codziennie Najświętszy Sakrament.

– Dziękujemy za wszystkie ruchy, stowarzyszenia i osoby zaangażowane w obronę życia poczętego. Jednocześnie przepraszamy za dopuszczanie mordowania dzieci poczętych w majestacie prawa stanowionego. Prosimy o pomoc i interwencje Nieba w tej jakże priorytetowej kwestii jaka jest obrona i ochrona życia poczętego – dar Boga Stworzyciela oraz o opamiętanie, nawrócenie i pokutę dla zwolenników aborcji. Amen.

– O błogosławieństwo dla wszystkich intencji zanoszonych przez Legionu, Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, zgodnych z wolą Bożą a szczególnie: by Maryja była bardziej znana i miłowana, by jej wezwanie z Fatimy poznała i wypełniła Polska, Kościół i cały świat.

– W intencjach, które w swoim Niepokalanym Sercu nosi Matka Boża.

– O rychły tryumf Niepokalanego Serca Maryi, Jej zwycięstwa nad szatanem w duszach ludzkich, w Polsce i na całym świecie za przyczyną św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała i ich legionów.

– O łaskę odwagi w głoszeniu nauki Chrystusowej, męstwa i mądrości w rozeznawaniu Woli Bożej w prawdzie i w duchu nauki Chrystusowej, gorliwości apostolskiej i świętości dla wszystkich biskupów i kapłanów, a szczególnie dla Episkopatu Polski oraz o światło Ducha Świętego w przyjęciu i pełnieniu planów Bożych wobec Polski i Kościoła.

– Aby Polska z prezydentem, rządem i całym episkopatem przyjęła Jezusa Chrystusa Króla Miłosierdzia za swego Króla i Pana przez Intronizację.

– O spełnienie oczekiwań NMP Pani Wszystkich Narodów oraz uznanie święta Boga Ojca całej ludzkości w Kościele Rzymsko-Katolickim mocą Ducha Świętego i całego Dworu Niebieskiego.

Zatroskani o stan obecny i przyszłość Ojczyzny błagamy o Bożego Ducha dla wszystkich rodaków zatroskanych o sprawy państwa i Narodu Polskiego,

– O wypełnienie się woli Bożej względem Polski i wszystkich Polaków oraz ducha pojednania, zgody, pokuty, przebłagania i wynagrodzenia za grzechy narodu polskiego. Wołamy o Ducha mądrości, męstwa i wiary dla rządzących i rządzonych.

Błagamy o posłanie Polsce PROROKA i Bożych Mężów na miarę tego trudnego czasu, aby mądrość i światło Ducha Świętego umacniały Naród Polski w prawie i w duchu nauki Chrystusowej mocą wstawienniczą Dworu Niebieskiego, modlitw i ofiar zatroskanych o Ojczyznę i Kościół… (int. Anioła Stróża Polski)

– Powierzamy także nasze i wszystkie rodziny, aby były Bogiem silne i całą ludzkość, aby poznała i doświadczyła Twoją nieskończoną miłość i miłosierdzie oraz z ufnością zwróciła się do Ciebie wielbiąc i dziękując za otrzymane łaski oraz wynagradzając za liczne grzechy wszystkich narodów. Szczególnie zaś błagamy:

O uzdrowienie relacji pokoleniowych między żywymi i zmarłymi w rodzinach oraz oddalenie wszelkiego rodzaju zła również dla tych którzy polecają się modlitwie naszej i Małych Rycerzy. Przepraszamy w imieniu przodków, wybaczamy im i prosimy dla nich o Miłosierdzie Boże.

O wiarę dla naszych dzieci, współmałżonków, rodziny obojga stron, znajomych i wszystkich naszych rodaków w kraju i na świecie.

– O błogosławieństwo dla Radia Maryja, TV Trwam, Naszego Dziennika o. Tadeusza Rydzyka jego działań i przedsięwzięć oraz wszystkich pracowników tych dzieł.

O potrzebne łaski dla wszystkich mediów w obiektywnym, prawdziwym świetle przedstawianiu informacji i kreowaniu dobrych wartości a także o opamiętanie i pokorę dla przedstawicieli mediów będących na usługach szatana.

– Dziękujemy za termin beatyfikacji sł. B. kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia (12.09.2021). Prosimy o kanonizację bł. ks. Jerzego Popiełuszki, bł. ks. Michała Sopoćki; także o szybką beatyfikację sł. B. kard. Augusta Hlonda, sł. B. Wandy Malczewskiej, sł. B. Rozalii Celakówny, sł. B. s. Marii od Krzyża Morawskiej, o proces beatyfikacyjny Luizy Piccaretty, Marty Robin, s. Zofii Grochowskiej i innych kandydatów na ołtarze, aby ich przykład świętości był uwielbieniem chwały Bożej i wzorem i motywacją do naśladowania dla wiernych.

  • O Boże Miłosierdzie dla konających i dusz czyśćcowych szczególnie dusz pobożnych i wiernych Chrystusowi.
  • O opamiętanie i nawrócenie Rosji i Żydów oraz wszystkich wrogów Boga, Kościoła i Polski, w tym zatwardziałych grzeszników; o zniszczenie sideł, planów i wszelkich dzieł szatana mocą Matki Bożej Niepokalanej – Pani Wszystkich Narodów.
  • Powierzamy dzieci i młodzież szczególnie duchowo i fizycznie zaniedbane, krzywdzone, zagubione, gorszone oraz demoralizowane i zniewolone młode pokolenie prosząc o łaskę uwolnienia z mocy zła, nawrócenie, wiarę, umocnienie, uświęcenie i wytrwanie w dobrym mocą wstawienniczą Dworu Niebieskiego.
  • W dalszym ciągu Pomocy Aniołów i interwencji Bożej oczekujemy wobec – masoneriio prawdę i udaremnienie planów, sideł i wszelkich działań sił ciemności wobec dzieci Bożych. Dziękujemy za już widoczną Bożą pomoc, w tryumfie Niepokalanego Serca Maryi. Amen.
  • Boże w Trójcy Świętej Jedyny za przyczyną Królowej Aniołów i Polski, św. Michała Archanioła i wszystkich Chórów Anielskich, Patronów naszych, Kościoła, Ojczyzny, Legionu Małych Rycerzy w tym tych, których liturgia Kościoła wspomina w tym miesiącu – błagamy o łaskę ubiegania i niszczenia wszelkich planów, sideł i zasadzek szatana i innych złych duchów i ludzi wobec Kościoła Rzymsko – Katolickiego, Polski–Ojczyzny naszej i całego świata, a także o Bożą pomoc dla zniewolonych, opętanych i wszystkich tych, którzy potrzebują i proszą o potrzebne łaski z uwolnienia wszelkich nałogów, zniewolenia i opętania. Amen.
  • Dziękujemy Ci Boże Ojcze za wszystkie dotychczas wysłuchane modlitwy, otrzymane łaski i błogosławieństwa szczególnie udzielone Światu, Europie, Polsce, Kościołowi, naszym rodzinom, grupom modlitewnym. Jednocześnie polecamy wszystkie intencje skryte w naszych sercach…..

(zgodne z wolą Bożą i w chwili ciszy wymieniamy te które są w naszym zatroskaniu )

…łącząc je z tymi wyżej wymienionymi oraz z intencjami Matki Bożej Niepokalanej, aby je zaniosła przed Twój tron mocą ofiary i Krwi Jezusa Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  • Kończąc tę litanię błagań, przyjmij Boże Ojcze nasze pragnienie połączone z Twoją łaską – szczerego przeproszenia, przebaczenia naszym winowajcom zmarłym i żywym, naszym nieprzyjaciołom i wrogom. Przebaczamy duszom naszych przodków i prosimy o Twoje Ojcze wybaczenie i Miłosierdzie dla Nich jak również przebacz nam tu dzisiaj zebranym krzywdy wyrządzone naszym bliźnim. Przebacz Panie, przebacz ludowi Twojemu a nie bądź na nas zagniewany na wieki. Amen.
  • O wsparcie naszych modlitw przebłagalnych, wynagradzających, błagalnych i dziękczynnych oraz uwielbienia, prosimy Królową Nieba i Ziemi, Wszystkie Chóry Anielskie, Wszystkich Świętych Pańskich, dusze zbawione w łączności ze wszystkimi modlitwami dusz sprawiedliwych na ziemi szczególnie z modlitwami i ofiarą wszystkich Mszy św. w intencjach znanych Panu Bogu.