Program II Zjazdu Legionu MRMSJ ku czci św. Andrzeja Boboli w W-wie 8/9.10. 2021

Program II Zjazdu Legionu MRMSJ

ku czci św. Andrzeja Boboli

w Warszawie 8/9 października 2021

18:30 – możliwość udziału w Nabożeństwie Różańcowym – (w kościele)

19:00 – Msza św. wg porządku liturgicznego w Sanktuarium dla zainteresowanych – (w kościele)

20:00 – Zwiedzenie muzeum św. Andrzeja Boboli – o. Aleksander Jacyniak

21:00 – Apel, Wystawienie Najświętszego Sakramentu – o. Aleksander Jacyniak (w dolnym kościele).

–► prowadzone modlitwy ze św. Andrzejem Bobolą przez ks. opiekuna:

–►2 części różańca, adoracja w ciszy, (chwila na potrzeby osobiste),

–►Droga Krzyżowa

–► 3 część chwalebna Różańca św.

Msza św. o północy ( godz. 0:00 )

Intencja: ku czci św. Andrzeja Boboli – uwielbienie Boga w Świętym Andrzeju – ks. Aleksander Jacyniak.

Po mszy Akt Poświęcenia Polski Miłosierdziu Bożemu i Koronka do Bożego Miłosierdzia

Adoracja Najświętszego Sakramentu (do 1:30 indywidualna)

–► Ofiarowanie – jeśli nie będzie możliwości na początku.

 w dalszej części prowadzone modlitwy przez organizatorów:

–► modlitwy z koronką i litanią do Ducha Świętego,

–► część  radosna różańca św. i Najświętszego Imienia Jezus,

–► Koronka do Bożego Miłosierdzia, Litania do Krwi Chrystusa

–► akt pokutny z suplikacjami, Litania do św. Andrzeja Boboli

–► część bolesna różańca św.

–► część chwalebna różańca św.

–►modlitwy i Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP Te Deum 

–►błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem o godz. 6:00.

OFIAROWANIE MODLITEWNEGO ZGROMADZENIA

O Miłosierny Boże, co dajesz łaski zdrój, błagamy cię w pokorze, ach ratuj Naród Twój – słowami tej błagalnej pieśni uczestnicy dzisiejszego czuwania obecni tu w swoich przedstawicielach i w łączności duchowej z wszystkimi pozostałymi członkami Legionu i rodakami zatroskanych o sprawy Polski – Ojczyzny naszej – pragną raz kolejny złożyć uwielbienie Tobie, dobry Boże przez Niego i w naszym męczenniku – Św. Andrzeju Boboli. – Czynimy to przy największych relikwiach Patrona Polski.

►Bądź uwielbiony Boże w NMP Królowej Różańca Świętego, Matce Miłosierdzia, Królowej Aniołów i Polski, Matce i Pani Wszystkich Narodów, w całym Dworze Niebieskim: w św. Aniołach Stróżach, we Wszystkich Świętych szczególnie w Patronach Kościoła, Polski i Małych Rycerzy, w Patronach każdego dnia tego miesiąca i w naszych osobistych patronach. ►Uwielbiamy Cię nasza Boże, Królu i Panie w kapelanie Legionu, organizacji, uczestnikach i gospodarzach tego miejsca w ramach II Zjazdu modlitewnego Legionu z uwielbieniem św. Andrzeja Boboli jako głównego Patrona Polski. Bądź uwielbiony w licznym i owocnym udziale rycerzy i w Księżach Jezuitach, gospodarzach tego miejsca.

Bądź uwielbiony nasz Panie i Boże w organizacji i przebiegu uczty duchowej w ramach VIII Pielgrzymki Miłosierdzia Legionu MRMSJ w Krakowie – Łagiewnikach, 20.11.2021 r.

Bądź uwielbiona Trójco Święta w organizacji i przebiegu uczty duchowej w ośrodku Misjonarzy Świętej Rodziny w Bąblinie w styczniu 2022 r. dla Legionu MRMSJ

Bądź uwielbiony Królu Miłosierdzia w Legionie Małych Rycerzy, w ich rodzinach, w Biskupach, którzy zatwierdzili i zatwierdzą z woli Twojej Legion MRMSJ na terenie Kościołów lokalnych i w Polsce. Bądź uwielbiony w proboszczach, opiekunach parafialnych i opiekunach MRMSJ a także w zamierzeniach i działaniach Zarządu, lokalnych kołach i grupach modlitewnych, w liczebnym i duchowym rozwoju wspólnoty z uwielbieniem św. Józefa i Patronów Legionu.

►W naszych zanoszonych modlitwach uwielbienia obejmujemy wszystkich członków Legionu: żywych i zmarłych. Boże bądź uwielbiony w założycielce Legionu śp. Zofii Grochowskiej a także w duszach zmarłych ostatnio rycerzy ze wspólnot z Bochni i Kalisza i w duszach wszystkich zmarłych członków Legionu MRMSJ

Królu Miłosierdzia uwielbiamy Cię w rycerzach chorych i wszystkich innych borykających się z nie najlepszą kondycją fizyczną i zdrowotną oraz innymi doświadczeniami w wielu miejscowościach w kraju i za granicą.

Bądź uwielbiony Ojcze w zgłoszonych kandydatach na rycerzy i tych, którzy w najbliższym czasie dokonają uroczystego wstąpienia w szeregi Legionu MRMSJ.

Jezu Chryste Arcykapłanie, bądź uwielbiony w Pasterzach Kościołów lokalnych, w Proboszczach parafii, w których są i działają Mali Rycerze a także w ich asystentach – opiekunach duchowych. Uwielbiony bądź w kapelanie Legionu o. Aleksandrze Jacyniaku, i we wszystkich innych kapłanach postawionych na naszej drodze życia, w tym w duszach zmarłych duchownych: w Śp. o. Zdzisławie Pałubickim, śp.  o. Sylwestrze Haśniku, w śp. ks. Janie Steckiewiczu, śp. ks. Lechu Stasiewskim, w śp. Ks. Andrzeju Smołce.

►Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie bądź uwielbiony w modlitwach i adoracjach w naszych parafiach, miejscowościach, diecezjach i całej Polsce, i we wszystkich duszach adorujących często Najświętszy Sakrament.

Stwórco nasz i Panie bądź uwielbiony we wszystkich ruchach, stowarzyszeniach i osobach zaangażowanych w obronę życia poczętego.

Uwielbiony bądź Królu Miłosierdzia we wszystkich intencjach, pokutach, ofiarach i modlitwach, zanoszonych przez Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, zgodnych z wolą Bożą a szczególnie: / można pozwolić na spontaniczne uwielbienia, dziękczynienia, błagania uczestników / ……..

II CZĘŚĆ OFIAROWANIA

c.d. ►Bądź uwielbiony Boże w Maryi, by była bardziej znana i miłowana, by jej wezwanie z Fatimy poznała i wypełniła Polska, Kościół i cały świat.

Bądź uwielbiony Duchu Święty w intencjach, które w swoim Niepokalanym Sercu nosi Matka Boża.

Bądź uwielbiony Królu Polski i świata całego w rychłym tryumfie Niepokalanego Serca Maryi, w Jej zwycięstwie nad szatanem w duszach ludzkich, w Polsce i na całym świecie mocą uwielbienia św. Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała i ich legionów.

Bądź uwielbiony Duchu Święty w odważnym głoszeniu nauki Chrystusowej, w męstwie i mądrości rozeznawania Woli Bożej, w prawdzie i w duchu nauki Chrystusowej, w gorliwości apostolskiej i świętości we wszystkich biskupach i kapłanach, a szczególnie w Episkopacie Polski w przyjęciu światła Ducha Świętego i pełnieniu planów Bożych wobec Polski i Kościoła.

Uwielbiony bądź Panie Jezu w Niepokalanym Sercu Maryi, w Jej zwycięstwie nad szatanem w duszach ludzkich, w Polsce i na całym świecie mocą uwielbienia św. Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała i ich Zastępów.

►Bądź uwielbiony Duchu Święty w odważnym głoszeniu nauki Chrystusowej, w męstwie i w mądrości rozeznawania Woli Bożej w prawdzie i w duchu nauki Chrystusowej, w gorliwości apostolskiej i świętości u wszystkich biskupów i kapłanów, a szczególnie w Episkopacie Polski w przyjęciu i pełnieniu woli Bożej wobec Polski i Kościoła.

►Bądź uwielbiony Królu Miłosierdzia i Polski w prezydencie, w rządzie i w całym Episkopacie w uznaniu Ciebie przez intronizację za swego Pana i Króla Polski.

►Bądź uwielbiony Ojcze w spełnieniu Twojej prośby i oczekiwań Nieba w uznaniu święta Boga Ojca całej ludzkości w Kościele Rzymsko-Katolickim.

►Bądź uwielbiony Duchu Święty we wszystkich zatroskanych o stan obecny i przyszłość Ojczyzny szczególnie w ofierze, wierze i modlitwie / różańcowej/ zanoszonej przez wszystkich rodaków zatroskanych o sprawy Kościoła, państwa i Narodu Polskiego.

Bądź uwielbiony Boże we wszystkich Polakach, w ich nawróceniu w duchu przebaczenia, pojednania, zgody, pokuty, przebłagania i wynagrodzenia za grzechy Narodu Polskiego. Uwielbiony bądź w rządzących i rządzonych w duchu mądrości, prawdy, męstwa, wiary i światła w podejmowanych dobrych decyzjach i działaniach zgodnych z wola Bożą ku chwale Bożej, pożytkowi dusz ludzkich i bezpieczeństwa Polski.

Bądź uwielbiony Duchu Święty w zniweczeniu wszelkiego zła, opamiętaniu i pokorze w duszach pysznych, zarozumiałych, buntownikach i wszelkiej maści szkodnikach politycznych, ekonomicznych, społecznych oraz wrogach Boga i Kościoła Rzymskokatolickiego.

Bądź uwielbiony Królu Miłosierdzia w duszach zmarłych papieży, kardynałów, biskupów, księży egzorcystów oraz w ich wstawiennictwie uBoga w uwolnieniu od masonów i obciążeń demonicznychNARODU i PAŃSTWA POLSKIEGO.

Bądź uwielbiony Jezu Chryste w posłaniu Polsce PROROKA (i NAMASZCZONEGO) na miarę tego trudnego czasu, aby mądrość i światło Ducha Świętego umacniały Naród Polski w prawie i w duchu nauki Chrystusowej mocą wstawienniczą Dworu Niebieskiego, modlitw i ofiar zatroskanych o Ojczyznę i  Kościół.

Bądź uwielbiona Trójco Przenajświętsza w zawierzeniu Świętej Rodzinie naszych i wszystkich rodzin, aby były Bogiem silne i całej ludzkość, aby poznała i doświadczyła Twoją nieskończoną miłość i miłosierdzie oraz z ufnością zwróciła się do Ciebie wielbiąc i dziękując za otrzymane łaski oraz wynagradzając za liczne grzechy CIĘŻKIE I WOŁAJĄCE O POMSTĘ DO NIEBA wszystkich narodów.

Bądź uwielbiony Duchu Święty w uzdrowieniu relacji pokoleniowych między żywymi i zmarłymi przez PRZEPROSZENIE i WYBACZENIE we wszystkich rodzinach.

Panie Jezu Chryste bądź uwielbiony w naszych dzieciach, współmałżonkach, w rodzinach obojga  stron, w znajomych i we wszystkich naszych rodakach w kraju i na świecie.

Bądź uwielbiony Duchu Święty w Radiu Maryja, w TV Trwam, w Naszym Dzienniku,w o. Tadeuszu Rydzyku, w jego działaniach i przedsięwzięciach oraz we wszystkich pracownikach i użytkownikach tych dzieł.

Bądź uwielbiony Duchu Święty we wszystkich mediachw obiektywnym, prawdziwym świetle przedstawianiu informacji, kreowaniu dobrych wartości a także w opamiętaniu, pokorze mediów, redaktorów, dziennikarzy.

Bądź uwielbiony dobry Boże w beatyfikowanym Bł. kard. Stefanie Wyszyńskim,  Bł. ks. Michale Sopoćko, w Bł. ks. Jerzym Popiełuszko; oraz w sł. B. kard. Auguście Hlondzie, sł. B. Wandzie Malczewskiej, w sł. B. Rozalii Celakównie, w sł. B. s. Marii od Krzyża Morawskiej, w s. Medardzie, w s. Zofii Grochowskiej i innych kandydatach na ołtarze,aby ich przykład świętości był uwielbieniem chwały Bożej oraz wzorem i motywacją do naśladowania dla wiernych na dzisiejsze czasy.

Bądź uwielbiony Boże Ojcze, bogaty w miłosierdzie w konających i duszach czyśćcowych szczególnie w duszach polecanych przez Królową Różańca Świętego.

Bądź uwielbiony Królu Narodów w opamiętaniu i nawróceniu Rosji, Żydów i masonów oraz we wszystkich wrogach Boga, Kościoła i Polski, w tym w zatwardziałych grzesznikach; Uwielbiony bądź w zniweczeniu sideł, planów i wszelkich dzieł szatana mocą uwielbienia Matki Bożej Niepokalanej.

Synu Boży bądź uwielbiony w dzieciach i młodzieży szczególnie duchowo i fizycznie zaniedbanej, skrzywdzonej, zagubionej, gorszonej, demoralizowanej i zniewolonej. Bądź uwielbiony w zdrowej edukacji, dobrym wychowaniu i uwolnieniu z mocy zła, w nawróceniu, w udzielonej łasce wiary, umocnieniu, uświęceniu i wytrwaniu w dobrym mocą uwielbienia Aniołów Stróżów i Patronów młodego pokolenia i całego Dworu Niebieskiego.

Synu Ojca bądź uwielbiony w wierze, modlitwach i praktyki religijnych w dzieciach, chrześniakach, rodzicach, rodzicach chrzestnych, wnukach, współmałżonkach, rodzinach obojga stron, w znajomych i we wszystkich naszych rodakach w kraju i na świecie.

Dobry Boże Ojcze, bądź uwielbiony we wszystkich naszych duchowych i doczesnych dobrodziejach, darczyńcach i polecających się.

Bądź uwielbiony Boże Ojcze we wszystkich dotychczasowych wysłuchanych modlitwach, w otrzymanych łaskach i błogosławieństwach udzielonych Światu, Europie, Polsce, Kościołowi, naszym rodzinom, grupom modlitewnym.

Jednocześnie bądź uwielbiony we wszystkich intencjach skrytych w naszych sercach….. / zgodnych z wolą Bożą i w chwili ciszy wymieniamy te które są w naszym uwielbieniu i zatroskaniu / …łącząc je z uwielbieniem tych wyżej wymienionymi oraz uwielbieniem Matki Bożej Niepokalanej, przed Twoim tronem mocą i uwielbieniem ofiary i Krwi Jezusa Chrystusa Pana Naszego. Amen.

►Kończąc tęlitanię błagań, przyjmij Boże Ojcze nasze uwielbienie i pragnienie połączone z Twoją łaską – szczerego przeproszenia, przebaczenia naszym winowajcom zmarłym i żywym, naszym nieprzyjaciołom i wrogom. Przebaczamy duszom naszych przodków i prosimy o Twoje Ojcze wybaczenie i Miłosierdzie dla Nich jak również przebacz nam tu dzisiaj zebranym – krzywdy wyrządzone naszym bliźnim. Przebacz Panie, przebacz ludowi Twojemu a nie bądź na nas zagniewany na wieki. Amen.

. Króluj nam Chryste!