“Pragniesz uczcić i uwielbiać Mnie, Jezusa Chrystusa, jako Króla Wszechświata… – Ofiarujcie Mi w ten dzień trzy Msze Święte, uwielbiając Mnie za innych…”

17.11.1991 r.