POKUTNIK, PODRĘCZNIK DO ADORACJI I GODZINY MIŁOSIERDZIA

ADORATIO POENITENTIS (ADORACJA POKUTNIKA)

P O K U T N I KPODRĘCZNIK DO ADORACJI 

Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego

jako praktyczna pomoc dla prowadzących i uczestników

ADORACJI i MODLITEWNYCH SPOTKAŃ POKUTNYCH

oraz umożliwienie korzystania z proponowanych tekstów

jako wprowadzenie do adoracji wspólnotowej i osobistej    

w duchowej łączności dla samotnych, chorych,

małych rycerzy i dusz adorujących,

którym kondycja zdrowotna lub obowiązki

nie pozwalają na bezpośrednie uczestnictwo.

Do użytku wewnętrznego Legionu MRMSJ

2022

ADORACJA św. FAUSTYNY od Najświętszego Sakramentu[1]

Św. Faustyna wiele czasu spędzała na adoracji Najświętszego Sakramentu.

Wszystkie wolne chwile spędzam u stóp Mistrza utajonego w Najświętszym Sakramencie. On mnie uczy od najmłodszych lat (Dz. 82) – pisała. Przychodziła przed tabernakulum ze wszystkimi sprawami w chwilach radości i smutku, by z Jezusem dzielić całe swoje życie. Najwięcej światła – przyznała – otrzymałam w adoracjach, które odprawiałam codziennie przez pół godziny przez cały Post przed Najświętszym Sakramentem leżąc krzyżem. W tym czasie poznałam głębiej siebie i Boga (Dz. 147). Jezus zachęcał ją, by rozważała o Jego miłości w Najświętszym Sakramencie. Tu jestem cały dla ciebie z duszą, ciałem i Bóstwem (Dz. 1770) – upewniał ją. Kiedy nie mogła iść do kaplicy, wówczas adorowała Jezusa w swej duszy. Co za szczęście mieć świadomość Boga w sercu i żyć w ścisłej z Nim zażyłości (Dz. 1135) – przyznała Święta.

Jak Bogu miła jest taka adoracja niech zaświadczą słowa św. Faustyny zapisane w swoim Dzienniczku: „ …w czasie Mszy Św. usłyszałam te słowa: powiedz przełożonej, że pragnę, aby adoracja tu była w intencji uproszenia miłosierdzia dla świata. ( Dz.1070 ).

Dziś ADORACJA NOCNA. Nie mogłam brać udziału w niej z powodu słabego zdrowia, Jednak nim zasnęłam łączyłam się z siostrami adorującymi… Kiedy się pogrążyłam w modlitwie, zostałam w duchu przeniesiona do kaplicy i ujrzałam Pana Jezusa wystawionego w monstrancji… Powiedział mi Pan: Co ty widzisz w rzeczywistości, dusze te widzą przez wiarę. O, jak bardzo Mi jest miła ich wielka wiara, choć na pozór nie ma we Mnie śladu życia, to jednak w rzeczywistości ono jest w całej pełni i to w każdej Hostii zawarte, jednak abym mógł działać w duszy, dusza musi mieć wiarę. O, jak miła Mi jest żywa WIARA…” (Dz. 1419-20)

ADORACJA NOCNA W CZWARTKI. Odprawiłam adorację od godziny jedenastej do godziny dwunastej. Tę ADORACJĘ ODPRAWIŁAM ZA NAWRÓCENIE ZATWARDZIAŁYCH GRZESZNIKÓW, a szczególnie za tych, którzy stracili nadzieję w miłosierdzie Boże. Rozważałam, jak wiele Bóg wycierpiał, i jak wielką nam okazał miłość, a my nie wierzymy, że Bóg nas tak miłuje. O Jezu, kto to zrozumie? Co za boleść dla naszego Zbawcy i czym nas przekona o Swej miłości, jeżeli śmierć sama nas przekonać nie może? Zaprosiłam NIEBO CAŁE, aby razem ze mną WYNAGRADZAŁO PANU za tę niewdzięczność niektórych dusz.(Dz. 319)

WPROWADZENIE

Od początku Legionu Małych Rycerzy istniała potrzeba wspólnotowego podręcznika, przewodniego modlitewnika, który byłby ramowym wyznacznikiem naszej misji i charyzmatu. Mali Rycerze to dusze pokutne, których celem jest wynagradzać Sercom Jezusa i Maryi i przebłagać Bożą Sprawiedliwość za grzechy ludzkości, i wypraszać Boże miłosierdzie dla grzeszników, konających i dusz czyśćcowych. Także troska o Kościół, duchowieństwo, Ojczyznę, rodziny, młodzież i dzieci – przyszłe pokolenie naszych Rodzin, Ojczyzny, Kościoła i całej ludzkości. Nawiązując do słów „dusze pokutne” czyniące ekspiację przez pokutę, modlitwy, ofiary – zrodziła się nazwa ADORATIO POENITENTIS – ADORACJA POKUTNIKA dalej zwany POKUTNIK, czyli podręczny przewodnik modlitewny na potrzeby adoracji, godziny Bożego Miłosierdzia czy innych spotkań wspólnotowych czy osobistych. Wiemy, że każdy rycerz czy grupa modlitewna ma już wypracowane swoje modlitewne spotkania. Właśnie na bazie dwóch takich wspólnot z Koszalina i Szczecina został zredagowany niniejszy POKUTNIK, oparty na praktykach duchowych prowadzonych adoracji, godziny Miłosierdzia czy innych spotkań cyklicznych. Tym kilkudziesięcio-, czy kilkunastoletnim doświadczeniem chcą się podzielić z innymi członkami Legionu, aby mogli korzystać i ubogacać siebie i innych oraz formować ducha adoracji Boga w Najświętszym Sakramencie i w swojej duszy..

POKUTNIK to modlitewnik nie typowy, jakie są nam znane i z których korzystamy, na co dzień, ale sugestia dobranych modlitw i praktyk duchowych sprawdzonych w wieloletniej praktyce dla wspólnego i owocnego prowadzenia uczt duchowych, które mają zachęcać do udziału także innych wiernych w trwaniu przy Królu Miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie czyniąc pokutę i zadośćuczynienie za grzechy i wszelkie zło wobec Najświętszej Eucharystii.

W opracowaniu są uwzględnione i sugerowane modlitwy i pieśni ze Śpiewnika Małego Rycerza, w który Mali Rycerze są już dość dobrze zaopatrzeni.

Jeszcze ważne uwagi dla prowadzących i uczestników uczt duchowych, aby modlitwy nie były zbyt obciążone i nużące.

– Prowadzenie modlitw, śpiewów w tempie żywym stosownym: bez przyspieszeń i opóźnień, by nie męczyć i nużyć obecnych czy zniechęcać do udziału w następnych cyklicznych spotkaniach.

– Program modlitw może ulegać korektom. Wyznaczony prowadzący jest od tych zmian. Jest tendencja niektórych uczestników narzucania innych modlitw niż to jest ustalone. Nie robimy tego podczas prowadzonych modlitw, aby nie destabilizować przebiegu adoracji, spotkania, nie denerwować prowadzącego i innych uczestników. Wszystkie sugestie dodatkowych punktów programu powinny być ustalone wcześniej.

– Do modlitwy różańcowej bez uzgodnienia z prowadzącym nie wprowadzamy dodatkowych aktów strzelistych szczególnie dotyczy to Różańca św. Odmawiamy tak jak jest to prowadzone w naszych kościołach w październiku, chyba, że zostanie to ustalone w porozumieniu wcześniej w lokalnej grupie.

– Warto uwzględnić stosowną ujednoliconą postawę np. przy hymnach, gdzie dozwolona jest postawa stojąca, by dać wytchnienie kolanom. Zachęcać (nie zmuszać) do postaw pokutnych przy innych praktykach szczególnie: adoracji krzyża – wzniesienie rąk (np. podczas Suplikacji), modlitwa uniżenia – leżenia krzyżem (droga krzyżowa, koronki do Ran, Krwi Chrystusa, Bożego Miłosierdzia, bolesna cz. Różańca św.) Wszystko to w duchu miłości do Boga i bliźniego uwzględniając stan i kondycję zdrowotną uczestników i warunków miejsca modlitwy.  

W zamyśle wydania POKUTNIKA było, aby z treści podręcznika mogły korzystać osoby samotne, chore, opiekujące się dziećmi, chorymi, aby w tej łączności duchowej mając program i ujednolicone teksty mogły włączyć w te uczty duchowe i korzystać z ich owoców. Niech słowa Pana Jezusa skierowane do św. Faustyny jak i naszej założycielki s. Zofii wzmocnią wiarę, która jest niezbędna do włączenia się fizycznego jak i duchowego:

 „Dziś ADORACJA  NOCNA. Nie mogłam brać udziału w niej z powodu słabego zdrowia, Jednak nim zasnęłam łączyłam się z siostrami adorującymi… Kiedy się pogrążyłam w modlitwie, zostałam w duchu przeniesiona do kaplicy i ujrzałam Pana Jezusa wystawionego w monstrancji…

Powiedział mi Pan: Co ty widzisz w rzeczywistości, dusze te widzą przez wiarę. O, jak bardzo Mi jest miła ich wielka wiara, choć na pozór nie ma we Mnie śladu życia, to jednak w rzeczywistości ono jest w całej pełni i to w każdej Hostii zawarte, jednak abym mógł działać w duszy, dusza musi mieć wiarę. O, jak miła Mi jest żywa WIARA…” (Dz. 1419-20)

Dnia 27.08.1997 roku Pan Jezus przez s. Zofię przypomina o tajemnicy Eucharystii, że w niej Jezus jest, jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Eucharystii należy się cześć i adoracja:

Córko Moja! Świat nie pojął Mego Bóstwa w Przenajświętszym Sakramencie. Tu jest źródło zbawienia, prawdziwy Bóg-Człowiek. Uwielbiaj swego Boga i bądź ze Mną, człowiecze, zjednoczony, bo nie znasz godziny, kiedy przekroczysz próg wieczności.

Pragnę czci Przenajświętszego Sakramentu. Pomyśl, człowiecze, kto przychodzi do twego serca, powitaj i uwielbiaj Go. Dla każdej duszy jestem Światłem i Zbawieniem. Dbaj o miłość do Tego, który przychodzi do twego serca. Pragnę, abyś Mnie poznał i zbliżył się do Mego Serca, bo ono jest dla was, Moje dzieci. Tylko pragnij, a Ja ci pomogę, abyś zakosztowała Mojej obecności w swoim sercu. Nawróćcie się, bo czas jest krótki[2].

Najświętszy Sakrament i płaszcz Matki Jezusa jest naszym schronieniem. Dnia 31.01.1998 roku Jezus zachęca, byśmy tam, w tym miejscu znaleźć się w nieszczęściach i kataklizmach:

Spójrzcie na Moje Ciało w Przenajświętszym Sakramencie – tam jestem Ja, Bóg żywy i prawdziwy, który zawsze czeka na was. Przybywajcie tu często, nie tylko w święta. Pod płaszczem Mojej Matki i pod ochroną Przenajświętszego Sakramentu – to miejsce jest waszym schronieniem, gdy przyjdą największe nieszczęścia i kataklizmy [3].

Dobrze jest, aby przychodzący na adoracje byli zaznajomieni z treścią uczy duchowej, czego mogą się spodziewać, co wybrać, na jakich modlitwach czy praktykach duchowych pozostać. Temu właśnie ma służyć ten podręcznik, aby przygotować i zachęcić uczestników do włączenia się sercem w przeproszenie, przebłaganie, wynagrodzenie, w podziękowanie i uwielbienie po Trzykroć Świętego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego w Najświętszym Sakramencie. Amen.

Życzymy, zatem owocnych i licznych adoracji, godzin Miłosierdzia i innych uczt duchowych lokalnych i ogólnopolskich, wspólnotowych i osobistych w gronie oddanych adoratorów Króla Miłosierdzia razem z Matką Bożą i całym Dworem Niebieskim, mając na uwadze wyżej cytowane słowa Pana Jezusa skierowane do św. Faustyny i s. Zofii.

ADORACJA POKUTNIKA swe treści uwzględnia w trzech częściach:

BLOK MODLITEWNY (I) toModlitwy i praktyki duchowe rycerzy z Koszalina     6
BLOK MODLITEWNY(II) to Modlitwy i praktyki duchowe rycerzy ze Szczecina75
DODATEK MODLITEWNY to dodatkowe modlitwy i praktyki duchowe w tym:117
– Nowenna do Najświętszej Eucharystii117
– Kochać Jezusa Sercem Maryi 15 rozmyślań na 15 tajemnic Różańca św.128
– Modlitewne wskazówki jako sposób przeżywania Mszy św. – msza domowa174
– Mistyczne Modlitwy naszego Pana Jezusa Chrystusa172
– Modlitwy Założycielki Legionu MRMSJ200
– Różaniec do Krwi Chrystusa i Boleści NMP, Koronki i Litanie, oraz inne prakt. duch.184

BLOK MODLITEWNY (I)

GODZINA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO[4]

GŁÓWNE INTENCJE[5] NA KAŻDY DZIEŃ TYGODNIA

W GODZINIE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

o 15:00

PONIEDZIAŁEK – O przebłaganie Boga Ojca za grzechy parafii oraz o Boże miłosierdzie i potrzebne łaski  dla całej społeczności parafialnej: dla proboszcza, kapłanów,  duchowieństwa, parafian żywych i tych, którzy zostali powołani do wieczności.

WTOREK – O przebłaganie Boga Ojca za grzechy konających i zmarłych za przyczyną św. Aniołów Stróżów i Wszystkich Świętych Patronów z prośbą o miłosierdzie dla dusz w czyśćcu cierpiących.

ŚRODA – O przebłaganie Boga Ojca za grzechy w rodzinach z prośbą o miłosierdzie dla rodzin naturalnych i duchowych oraz dzieci i młodzieży za przyczyną św. Rodziny z Nazaretu – Jezusa, Maryi i św. Józefa.

CZWARTEK – O przebłaganie Boga Ojca za grzechy duchowieństwa i grzechy popełniane wobec Eucharystii i osób duchownych: Ojca św. biskupów, kapłanów, zakonników z prośbą o Miłosierdzie dla całego Kościoła.

PIĄTEK – O przebłaganie Boga Ojca za grzechy najbardziej zatwardziałych grzeszników z prośbą o miłosierdzie dla grzeszników, szczególnie zagrożonych utratą wiecznego zbawienia oraz wszystkich chorych na duszy i ciele.

SOBOTA – Przebłaganie Boga Ojca za grzechy wobec Matki Boga: za bluźnierstwa, pogardy, zniewag, oziębłości i obojętności z prośbą o miłosierdzie dla wszystkich intencji zanoszonych przez NMP i jej dzieci.

NIEDZIELA – Przebłaganie Boga Ojca za grzechy wobec prawa Bożego i kościelnego z prośbą o miłosierdzie dla polecających się i tych, za których zobowiązani jesteśmy się modlić.

GODZINA MIŁOSIERDZIA – TYGODNIOWY PRZEBIEG[6]:

o 15:00

LPPORZĄDEK GODZINY MIŁOSIERDZIA (oznaczenia w kol. II i III – P-k to str. z POKUTNIKA, Ś-k to str. ze Śpiewniczka MR)P-k. Str.Ś-k. Str.
1.Przywitanie – pochwalenie Króla Miłosierdzia w Najśw. Sakramencie75103
2.Medytacja Konania Jezusa Chrystusa (zatrzymanie się 2-3 min. w agonii Jezusa pod Krzyżem Zbawiciela)Dz. F.Dz. F.
3.Intencja przewodnia dnia tygodnia6 
4.Modlitwa ofiarowania17 
5.Koronka do Bożego Miłosierdzia21 
6.Akt ofiarowania się Chrystusowi Miłosiernemu (zob. Śpiew. MR ostatnia strona okładki)18 
7.Modlitwa do niezgłębionego Miłosierdzia Bożego (zob. Śpiew. MR. str. 130 nr 230)200 
8.Akt Przyrzeczenia Małych Rycerzy (zob. Śpiew. MR ostatnia strona okładki)57 
9.Rozważanie Męki Pańskiej[7] – Droga Krzyżowa (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek)39 187  23
10.– Różaniec do Krwi Chrystusa (w każdą środę)184 
11.– Różaniec do 7 Boleści NMP (w każdą sobotę)196 
12.Modlitwa do Ducha Świętego za Polskę (Śpiew. MR str. 71 nr 144-2)5271
13.Dziesiątek Różań. w ramach Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę (np. tajemnica 3 chwalebna) Pod Twoja obronę uciekamy się…  
14.Modlitwy odpustowe… i do św. Michała Archanioła72 
15.Modlitwy fatimskie (zob. Śpiew. MR str. 51)10851
16.Zakończenie –  pochwalenie Króla Miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie  
17.Całość okraszona stosownymi pieśniami ze Śpiewniczka Małego Rycerza  

Ponadto w modlitwach jesteśmy elastyczni i otwarci na sytuacje i okoliczności wykorzystując modlitwy zamieszczone w tym POKUTNIKU lub te wg uznania prowadzącego.

SŁOWO[8]

Wydanie podręcznika, do użytku wewnętrznego w grupie lokalnej Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i czcicieli Bożego Miłosierdzia w formie skromnego modlitewnika o nazwie „POKUTNIK[9], miało za zadanie pomóc prowadzącym a także przybliżyć wszystkim PRZYJACIOŁOM Najświętszego Sakramentu zrozumienie, cel i zakres organizowanych przez tę grupę modlitewną CO MIESIĘCZNYCH ADORACJI pokutno-wynagradzających Najświętszemu Sercu Pana Jezusa (NSPJ) i Niepokalanemu Sercu Maryi (NSM) w jednej z parafii w Koszalinie[10].

Adoracja ta ma charakter głównie MODLITWY EKSPIACYJNEJ tzn. PRZEBŁAGALNO – WYNAGRADZAJĄCEJ Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi. Stąd w programie uwzględniono modlitwy i praktyki pokutne (m.in. cały Różaniec w pierwszej części ( I piątek) i także cały w części drugiej (sobota po pierwszym piątku).

Zamieszczone w tym  podręczniku modlitwy są dobrane do wykorzystania stosownie do potrzeb wspólnego prowadzenia wg planu (zob. str. 16 i 50), co nie oznacza, że mają być wszystkie odmówione w jednej adoracji. Każda adoracja – przeprowadzana podobnie i wg wspomnianego wyżej planu, ofiarowania intencji (zob. str. 11) głównej intencji i tematu (str. 10) – jest dziełem Ducha Świętego i inna od poprzedniej, chociażby z uwagi na temat (str. 10)) i okres liturgiczny, a także nieznacznie odmienny skład dusz adorujących – tzw. pokutników. Ponadto podczas tych 12-to godzinnych nocnych modlitw i praktyk pokutno-wynagradzających NSPJ (część I) i NSM (część II) zachowany jest pewien porządek i motywacja: np. w każdym miesiącu zanoszone są przed Boży Majestat 5 Wielkich Nowenn w cyklu 9-cio miesięcznym (które maja motywować do wytrwania w co miesięcznych adoracjach i ofiarowanych intencjach)  począwszy od stycznia kończąc na wrześniu.

 • pierwsza nowenna do Bożego Miłosierdzia,
 • druga – do Najświętszej Eucharystii,
 • trzecia – wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi i
 • czwarta za przyczyną Św. Michała Archanioła, a także
 • piąta stała do Opatrzności Bożej.

Są jeszcze inne okolicznościowe np.

♦ do NMP Pani Wszystkich Narodów (od września do maja)

♦ do św. Andrzeja Boboli (od września do maja)

♦ do św. Józefa(od czerwca do marca) 

POKUTNIKza cel ma zaangażowanie modlitewne większej rzeszy ofiarnych uczestników jak również pobudzać i wyzwolić modlitwę i pokutę: osobistą i wspólnotową.

Adoracja wspólna w przeważającej części prowadzona jest na tzw. dwa chóry tzn. prowadzący na przemian z pozostałymi duszami adorującymi np. koronki, wezwania, różaniec, litanie itd. W programie jest miejsce na rozważania i uczczenia Męki Pańskiej (Droga Krzyżowa, Adoracja Krzyża, Akty pokutne na kolanach, prostacja tzw. modlitwa uniżenia), czytanie i rozważanie Pisma Św., fragmentów Dzienniczka św. Faustyny itp. Wygospodarowany jest również czas na modlitwę osobistą, w ciszy własnego serca.

Dla uczestników adoracji czuwających całą noc, a szczególnie spoza parafii, naszego miasta, jest przewidziany czas na potrzeby osobiste (ciepła herbata, kawa, skromny osobisty posiłek, toaleta). W tym czasie dla pozostałych osób jest możliwość trwania na adoracji osobistej. Ma to miejsce wg harmonogramu m.in. przed i po Mszy św. o północy, która jest kulminacyjnym punktem tej adoracji. Do tej adoracji może posłużyć tzw. Kwadrans przed Najświętszym Sakramentem zamieszczony na w tym POKUTNIKU na str. 47, czy Rozmyślania Eucharystyczne w tajemnicach Różańca na str. 128 nr 157

W obecności Króla Miłosierdzia prowadzący ma obowiązek czuwać nad porządkiem programu, które ma duże znaczenie w konsekwentnym trzymaniu się i ćwiczeniu cnoty cierpliwości i wytrwałości. Bez tych cnót i Bożej łaski nie byłyby możliwe, te 30 letnie co miesięczne wspólne spotkania gromadzące pod patronatem Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego rzesze Przyjaciół Najświętszego Sakramentu z parafii, miasta oraz różnych okolicznych miast i wsi naszej diecezji.

Bogu niech będą dzięki za ten BOŻY DAR – Jezusa Chrystusa obecnego w HOSTII Świętej oraz za wszystkie dotychczasowe dusze (żyjące i te które odeszły do domu Ojca) adorujące swojego BOGA, STWÓRCĘ, KRÓLA MIŁOSIERDZIA i ZBAWICIELA – ODWIECZNĄ MIŁOŚĆ, tak bardzo dzisiaj zapomnianą i znieważaną.  

Niedziela, 12.06.2022 r. – Uroczystość Trójcy Świętej

Poniedziałek, 11.07.2022 r. – św. Benedykta, opata

GŁÓWNE INTENCJE-TEMATY ADORACJI[11] PIERWSZO-PIĄTKOWYCH

3/4 styczeń (1-szy miesiąc Wielkiej Nowenny do Bożego Miłosierdzia)

Adoracja za grzeszników z prośbą o łaskę nawrócenia i wytrwania w dobrem oraz przebłagania za zmarnowane łaski.

7/8 luty (2-gi  miesiąc Wielkiej Nowenny do Bożego Miłosierdzia)

Adoracja za dusze kapłanów i zakonników z prośbą o święte powołania kapłańskie i zakonne oraz wytrwania w powołaniu.

7/8 marzec (3-ci miesiac Wielkiej Nowenny do Bożego Miłosierdzia)

Adoracja za  dusze pobożne i wierne Chrystusowi z prośbą o łaskę wytrwania w dobrym.

4/5 kwiecień (4-ty miesiąc wielkiej nowenny do Bożego Miłosierdzia)

Adoracja za pogan i nie znających Chrystusa z prośbą o łaskę poznania Boga bogatego w miłosierdzie.

2/3 maj (5-ty m-c Wielkiej Nowenny do Bożego Miłosierdzia)

Adoracja za dusze heretyków i odszczepieńców z prośbą o jedność Chrześcijan, aby nastała jedna owczarnia i jeden pasterz.

6/7 czerwiec (6-ty m-c Wielkiej Nowenny do Bożego Miłosierdzia)

Adoracja za dusze ciche, pokorne i dusze małych dzieci z prośbą o obronę nienarodzonych i ochronę młodego pokolenia od wszelkiego rodzaju zła.

4/5 lipiec (7-my m-c Wielkiej Nowenny do Bożego Miłosierdzia)

Adoracja za dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Boże / w tym w duszach MRMSJ / z prośbą o łaskę zawierzenia Mił. Bożemu.

1/2 sierpień (8-ty m-c Wielkiej Nowenny do Bożego Miłosierdzia)

Adoracja za dusze, które są w więzieniu czyśćcowym z prośbą o łaskę rychłego oglądania oblicza Bożego.

5/6 wrzesień (9-ty m-c Wielkiej Nowenny do Bożego Miłosierdzia)

Adoracja za dusze oziębłe z prośba o dar gorliwości, wiary i modlitwy w pełnieniu zobowiązań wynikających z sakramentu chrztu i bierzmowania

3/4 październik – Adoracja Miłosierdzia Bożego z Królową Różańca i zastępami Aniołów.

7/8 listopad – Adoracja Mił. B. ze Wszystkimi Św. z prośbą o potrzebne łaski dla konających.

5/6 grudzień – Adoracja podziękowania i uwielbienia Miłosierdzia Bożego, przebłagania i wynagrodzenia z prośbą o wiarę, zgodę i pojednanie rodzin i Narodu.

NIECHAJ BĘDZIE POCHWALONY PRZENAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT,

– PRAWDZIWE CIAŁO I KREW PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA

– TERAZ I ZAWSZE I NA WIEKI WIEKÓW. AMEN.

ADORACJA NOCNA  

W PIERWSZY PIĄTEK M-CA

OFIAROWANIE ADORACJI[12]

ADORACJA za DUSZE… / dalej wg intencji ze str. 10 – na dany miesiąc /

/ to kolejny – … miesiąc Wielkiej Nowenny do B. Mił. za Kościół, Ojczyznę i Rodziny /

W tej dzisiejszej nocnej adoracji pokutnej uwielbiamy Cię Boże i błagamy przez Najświętsze Serca Jezusa, Niepokalane Serce Maryi prosząc o Twoje Ojcowskie Błogosławieństwo na każdy dzień tego… miesiąca, w którym czcimy Serce Boga w spełnianiu Twojej Woli na wzór Serca cichego i pokornego Jezusa Chrystusa, naszego Boga, Pana i Króla. 

Ten miesiąc obfituje w liczne uroczystości, święta i wspomnienia liturgiczne oraz wydarzenia, na które chcemy zwrócić naszą modlitewną uwagę. Chcemy uwielbić Boga w Trójcy Świętej Jedynego i współofiarować ten błogosławiony czas, pokutę i modlitwy tu zanoszone jako adorację za dusze… (wg głównej intencji na str. 12 – to kolejny … miesiąc Wielkiej Nowenny do Bożego Miłosierdzia za Kościół, Ojczyznę i Rodziny) oraz w intencjach uwielbienia i przebłagania Boga Ojca i o Miłosierdzie Boże w intencjach zanoszonych do Tronu Bożego przez Matkę Bożą, Legion Małych Rycerzy MSJ, dzisiejszych uczestników obecnych i duchowych tej adoracji i Mszy św.,

►Bądź uwielbiony Duchu Święty w odważnym głoszeniu nauki Chrystusowej, w męstwie i w mądrości rozeznawania Woli Bożej w prawdzie i w duchu nauki Chrystusowej, w gorliwości apostolskiej i świętości W POSŁUDZE u wszystkich biskupów i kapłanów, a szczególnie w Episkopacie Polski w przyjęciu i pełnieniu woli Bożej wobec Polski i Kościoła, i dziękujemy za mężnych i gorliwych arcypasterzy i innych hierarchów i duchownych.

►Bądź uwielbiony Królu Miłosierdzia w duszach zmarłych papieży, kardynałów, biskupów, księży egzorcystów – za ich wstawiennictwo u Boga w uwolnieniu od demonów zarazy, głodu, ognia, wojny i masonów oraz od wszelkich obciążeń demonicznych NARODU i PAŃSTWA POLSKIEGO oraz…

►Bądź uwielbiony Ojcze w spełnieniu Twojej prośby i oczekiwań Nieba w uznaniu święta Boga Ojca całej ludzkości w Kościele Rzymsko-Katolickim według Twojej woli jaką skierowałeś do swej córki siostry Elisabeth Ravasio w objawieniu zatwierdzonym przez Kościół.

Bądź uwielbiony Królu Miłosierdzia w Legionie Małych Rycerzy, w ich rodzinach, w Biskupach, którzy zatwierdzili i zatwierdzą z woli Twojej Legion MRMSJ na terenie podległych im Kościołów lokalnych w Polsce i poza granicami. 

Bądź uwielbiony w proboszczach, opiekunach parafialnych i opiekunach MRMSJ a także w zamierzeniach, inicjatywach i działaniach Zarządu, lokalnych kołach i grupach modlitewnych, w liczebnym i duchowym rozwoju tej wspólnoty uwielbieniem św. Patronów Legionu i Świętych dusz zbawionych małych rycerzy.

Bądź uwielbiona Trójco Święta w organizacji, przebiegu uczty duchowej w spotkaniach lokalnych i ogólnopolskich szczególnie w tym wydarzeni w ….

►Bądź uwielbiony Boże Ojcze w Kościele Chrystusowym, w naszej diecezji…, w naszych biskupach:…. w biskupach seniorach:. oraz duszach zmarłych biskupów: śp.

►Bądź uwielbiony Duchu Święty Boże w naszych parafiach, w dniu Święta Patronalnego, proboszczach, w  ks. prob. .  (Także w osobie jego poprzednika – w duszy śp. ks. prob. …,) we wszystkich posługujących tu kapłanach: byłych…, obecnych… i w tych, którzy kiedykolwiek będą tu posługiwać….

►Za przyczyną Świętych i dusz zmarłych Kapłanów bądź uwielbiony Najwyższy Arcykapłanie: w ks. … i w innych kapłanach, którym obiecaliśmy pomoc duchową w tym w ks. … i w innych kapłanach także we wszystkich duszpasterzach posługujących w parafii, mieście, diecezji, Polsce i Legionie szczególnie w ks…. i we wszystkich kapłanach Kapłańskiego Ruchu Maryjnego, aby to dzieło NMP służyło w misji Boga, Kościoła i naszej Ojczyzny.

►Ponadto uwielbiamy Cię dobry Boże we wszystkich osobach duchownych, którzy służyli w naszej parafii, Małym Rycerzom i zostali powołani do służby Bogu, Kościołowi i ludziom, kleryków WSD. oraz w chorych z parafii, z naszych rodzin, wspólnoty Małych Rycerzy m.in. …. i w innych rycerzach i w ich bliskich szczególnie przez NMP z Lurdes – Uzdrowienie Chorych.

Uwielbiony bądź Królu Miłosierdzia w powołaniu rycerzy do Legionu, istnieniu i działaniu koła Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego grupy modlitewnej przy naszej parafii pw. …

► Dziękujemy za zmarłych członków lokalnej wspólnoty modlitewnej i ich wstawiennictwo z tej przestrzeni nadprzyrodzonej. Uwielbiony bądź Panie Nieba i ziemi w duszach zmarłych rycerzy szczególnie w Śp.… oraz we wszystkich zmarłych animatorach i małych rycerzach w Polsce i na emigracji.

Uwielbiony bądź Stwórco we wszystkich ruchach, stowarzyszenia i w osobach zaangażowanych w obronę życia poczętego i działaniach prawnych w całkowitym zakazie mordowania dzieci poczętych stosowną ustawą, a przede wszystkim prawymi sumieniami. Przepraszamy za tych polityków, którzy nie mają odwagi stanąć w obronie praw ludzi nienarodzonych i prosimy o opamiętanie i nawrócenie dla ustawodawców, rządzących i decydentów oraz tych wspierających aborcje.

Bądź uwielbiony Boże Trójjedyny w uzdrowieniu relacji pokoleniowych między żywymi i zmarłymi przez PRZEPROSZENIE i WYBACZENIE i okazane miłosierdzie we wszystkich rodzinach i środowiskach.

Synu Boży bądź uwielbiony w dzieciach i młodzieży szczególnie duchowo i fizycznie zaniedbanej, skrzywdzonej, zagubionej, gorszonej, demoralizowanej i zniewolonej. Także w zdrowej edukacji, dobrym wychowaniu i uwolnieniu z mocy zła, w nawróceniu, w udzielonej łasce wiary, umocnieniu, uświęceniu i wytrwaniu w dobrym mocą uwielbienia Aniołów Stróżów i Patronów młodego pokolenia i całego Dworu Niebieskiego. Dziękujemy za Min. Eduk. Narod. za dobrych mądrych, odważnych nauczycieli i wychowawców w tym za Szkoły Katolickie w naszej Ojczyźnie.

Synu Ojca bądź uwielbiony w wierze, modlitwach i praktykach religijnych w dzieciach, chrześniakach, rodzicach, rodzicach chrzestnych, wnukach, współmałżonkach, rodzinach obojga stron, w znajomych i we wszystkich naszych rodakach w kraju i na świecie.

►Bądź uwielbiony Duchu Święty we wszystkich zatroskanych o stan obecny i przyszłość Ojczyzny szczególnie w ofierze, wierze i modlitwie /szczególnie różańcowej/ zanoszonej przez wszystkich rodaków zatroskanych o bezpieczeństwo, zgodę, pokój i sprawy Kościoła, państwa i Narodu, i dziękujemy za wszelkie Boże inicjatywy wyzwalające i umacniające dobro dla naszej Ojczyzny.

►Bądź uwielbiony Królu Miłosierdzia, Wszechświata i Polski w prezydencie, w rządzie i w całym Episkopacie w Polsce, aby byli posłuszni Twojej woli – Jezu Chryste Królu Miłosierdzia – i przyjęli Twoją władzę, prawo, zasady i postanowienia.

Bądź uwielbiony Jezu Chryste w posłaniu Polsce NAMASZCZONEGO na miarę tego trudnego czasu, aby mądrość i światło Ducha Świętego umacniały Naród Polski w prawie i w duchu nauki Chrystusowej mocą wstawienniczą Dworu Niebieskiego, modlitw i ofiar zatroskanych o Ojczyznę i  Kościół.

Bądź uwielbiony dobry Boże wpomocy Aniołów i Bożych interwencjach w udaremnieniu planów, sideł i wszelkich działań sił ciemności i masonerii.

Bądź uwielbiony Królu Narodów w Matce i Pani Wszystkich Narodów; w opamiętaniu i nawróceniu Rosji, Żydów i masonów oraz we wszystkich wrogach Boga, Kościoła i Polski, w tym w zatwardziałych i oziębłych grzesznikach.

Bądź uwielbiony Duchu Święty w Radiu Maryja, w TV Trwam, w Naszym Dzienniku,i przyjmij podziękowanie za posługę o. Tadeusza w jego działaniach i przedsięwzięciach oraz za posługę wszystkich pracowników i użytkowników tych dzieł oraz wspierających duchowo i materialnie.

Bądź uwielbiony Duchu Święty we wszystkich mediach, w dobrym i prawdziwym świetle przedstawianiu informacji, kreowaniu dobrych wartości a także w opamiętaniu, pokorze mediów, redaktorów, dziennikarzy.

Bądź uwielbiony Królu Miłosierdzia w witrynie internetowej Legionu, w Głosie MR i innychpublikacjach tej wspólnoty na chwałę Bożą i pożytek dusz ludzkich.

Bądź uwielbiony dobry Boże w beatyfikowanych, kanonizowanych i tych którzy oczekują na wyniesienie na ołtarze: w sł. B. kard. Auguście Hlondzie, sł. B. Wandzie Malczewskiej, w sł. B. Rozalii Celakównie, w sł. B. s. Marii od Krzyża Morawskiej, w s. Medardzie (Zofii Wyskiel), w s. Zofii Grochowskiej i innych kandydatach na ołtarze,aby ich przykład świętości był uwielbieniem chwały Bożej oraz wzorem i motywacją do naśladowania dla wiernych na dzisiejsze trudne czasy.

►Uwielbiony bądź Kochany Ojcze w niweczeniu wszelkich planów, sideł i zasadzek szatana i innych złych duchów i ludzi wobec Kościoła Rzymsko – Katolickiego, Polski–Ojczyzny naszej i całego świata, a także w Bożej pomocy w zniewolonych, w opętanych i we wszystkich tych, którzy potrzebują i proszą o potrzebne łaski z uwolnienia wszelkich nałogów, zniewolenia i opętania.

►Bądź uwielbiony Jezu Chryste uzdrowicielu chorych i w całej służbie zdrowia w tym: w kapelanach szpitali, aby mogli posługiwać chorym i mieli szacunek dla ciebie w osobie kapłana; w lekarzach, oddziałowych, pielęgniarkach, opiekunkach, w personelu technicznym i pomocniczym aby zgodnie z sumieniem i misją spełniali swoje powołanie i obowiązki.

Bądź uwielbiony Boże Ojcze, bogaty w miłosierdzie w konających i duszach czyśćcowych szczególnie w duszach polecanych przez Matkę Konających – Królową Czyśćca i dziękujemy za okazane miłosierdzie duszom zbawionym.

Dobry Boże Ojcze, bądź uwielbiony we wszystkich solenizantach i jubilatach tego miesiąca, w naszych duchowych i doczesnych dobrodziejach, darczyńcach i polecających się i przyjmij hołd wdzięczności za te narzędzia Bożej Opatrzności i Bożego Miłosierdzia.

Uwielbiony bądź Panie Jezu w Niepokalanym Sercu Maryi, w Jej zwycięstwie nad szatanem w duszach ludzkich, w Polsce i na całym świecie, dziękując za Jej moc Pośredniczki Łask Wszelkich i Współodkupicielki.

Uwielbiamy Cię, błogosławimy i dziękujemy Ci Boże Ojcze za wszystkie dotychczas wysłuchane modlitwy, otrzymane łaski i błogosławieństwa szczególnie udzielone Światu, Kościołowi, Europie, Polsce, naszym rodzinom, grupom modlitewnym. Jednocześnie polecamy wszystkie intencje skryte w naszych sercach………………….. (zgodne z wolą Bożą) łącząc je z tymi wyżej wymienionymi oraz z uwielbieniem Matki Bożej Niepokalanej, aby je zaniosła przed Twój tron mocą Ofiary i Krwi Jezusa Chrystusa Pana Naszego. Amen.

►Kończąc tę litanię błagań, bądź uwielbiony dobry Boże w naszych intencjach, pragnieniach połączonych z Twoją łaską – w szczerym przeproszeniu, przebaczeniu naszym winowajcom  żywym i zmarłym, naszym nieprzyjaciołom i wrogom.

Bądź uwielbiony w przebaczeniu duszom naszych przodków i nam tu dzisiaj zebranym krzywdzicielom naszych bliźnich;

Przebacz Panie, przebacz ludowi Twojemu a nie bądź na nas zagniewany na wieki. Amen.

►Bądź uwielbiony kochany Ojcze w naszych modlitwach przebłagalnych, wynagradzających, błagalnych i dziękczynnych a dzisiaj szczególnie w uwielbieniu – uwielbieniem Królowej Nieba i Ziemi, Wszystkich Chórów Anielskich, uwielbieniem Wszystkich Świętych i dusz zbawionych, uwielbieniem wszystkich dusz sprawiedliwych na ziemi szczególnie z modlitwami uwielbienia i ofiarą wszystkich Mszy św. od pierwszej ofiary na drzewie Krzyża do chwili obecnej. Amen. Amen. Amen.

RAMOWY PROGRAM WZORCOWY NOCNYCH ADORACJI[13]

Najświętszego Sakramentu – wynagradzających

Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi

I piątek miesiąca – część I poświęcona wynagrodzeniu

NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA 

Po Mszy św. około godziny:

Godz.SPIS TREŚĆI RAMOWEJ UCZTY DUCHOWEJStr.
18:45Litania i akt wynagrodzenia Najśw. Serca Pana Jezusa 
19:00Główny intencja – temat adoracji10
Ofiarowanie adoracji11
Modlitwy do Ducha Świętego19
Nowenna i koronka do Bożego Miłosierdzia21
Litania i Modlitwy Eucharystyczne wg uznania22
20:00Różaniec św.  część I radosna – wspólny26
Różaniec św.  część II tajemnice światła – indywidualny28
21:00Apel Jasnogórski i Nowenna do MB Częstochowskiej, dziesiątek różańca29
Nowenna okolicznościowa np. św. Józefa, św. Andrzeja Boboli… 
Czytanie i rozważenie Słowo Boże – adoracja w ciszy32
21:30Różaniec św. część III bolesna38
22:00Rozważania Męki Pańskiej np. wg Luizy Piccaretty, 
lub rozważania Drogi Krzyżowej 
Adoracja Krzyża przez uczczenie Ran z koronką do Ran Chrystusa 
22:30Różaniec św. część IV chwalebna44
23:00Godzinki ku czci Bożego Miłosierdzia, Te Deum 
24:00Msza św. przebłagalno – wynagradzająca w int. Ojczyzny – intencja45
po Mszy św. AKT POŚWIĘCENIA Polski Miłosierdziu Bożemu i koronka BM45
Sugerowany  Różaniec św.  część II tajemnice światła w intencji uwielbienia, podziękowania za owoce każdej Mszy św., Komunii św. Adoracji oraz wynagrodzenie i przebłaganie za lekceważenie, profanacje, oziębłość i zniewagi…/ KWADRANS  przed Najśw. Sakr.      47
Adoracja w ciszy, czas na modlitwę indywidualną, potrzeby osobiste49

Po Mszy św. wieczornej:

WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

modlitwa i jedna z poniższych pieśni eucharystycznych

Pieśni wg uznania ze Śpiewniczka MR:

– WITAM CIĘ, WITAM – str. 41 nr 62

♫ – O ZBAWCZA HOSTIO – str. 41 nr 61

♫ – BĄDŹŻE POZDROWIONA – str. 50 nr 91

PRZED TAK WIELKIM SAKRAMENTEM – str. 42 nr 63

JEZUSA UKRYTEGO – str. 50 nr 93

†  W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego[14]

MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE ADORACJI

Z pokorą upadamy przed Tobą, o Jezu, w Sakramencie Boskim utajony! Adorujemy Cię, błogosławimy cię i prosimy, racz wysłuchać modlitw błagających tu Ciebie, który żyjesz i królujesz, Bóg na wieki wieków. Amen.

MODLITWA DO BOGA O WSPARCIE ANIOŁÓW[15]

Boże nasz Miłosierny, niech święci Twoi Aniołowie, każdym słowem naszej modlitwy, uderzają i niszczą wszelkie zło na tej świętej ziemi, aby zatriumfowało Najmiłosierniejsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi. Amen.

GŁÓWNA INTENCJA I OFIAROWANIE ADORACJI

według programu – patrz POKUTNIK str.10 i str. 11

lub poniższa modlitwa ofiarowania nr 3 oraz Akt ofiarowania nr 4

Modlitwa ofiarowania wg uznania i zastosowania prowadzącego np.

MODLITWA OFIAROWANIA MIŁOSIERDZIU BOŻEMU

Pan mój – Bóg mój. Jezu, ufam Tobie! Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serce moje według Serca Twego. Panie Jezu Chryste, Ty jesteś moją Światłością. Ty jesteś moim zbawieniem, Ty jesteś moją Drogą, Prawdą i Życiem. Panie, prowadź mnie droga Twoich przykazań.

Przez Świętą Mękę Twoją, Panie Jezu, udziel mi łaski zbawienia wiecznego. Panie, mój Boże – Tobie zaufałem. W ręce Twoje Panie, składam ducha mego. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Do Ciebie przychodzę i Tobie dziękuję za dar życia, za wszystkie łaski otrzymane z nieba. Ciebie przepraszam za wszelkie zło, za wszystkie popełnione grzechy. Panie Jezu Chryste, Boże mój – wybacz mi. Panie, przyjmij mnie do Serca Swego. Ja się Tobie cały oddaję:  moje myśli, słowa i uczynki, moje radości, troski i moje choroby. Przyjmij je na cześć i chwałę Twego imienia. Przemień serce moje i uświęć je Twoją łaską najświętszą.

Panie Jezu Chryste, obejmij mnie Twoim miłosierdziem, zachowaj mnie od ognia piekielnego, zaprowadź moja duszę do nieba. Chroń mnie od wszelkich nieszczęść, złych przygód, niepowodzeń, nieszczęśliwych wypadków, złych pokus, ciężkich chorób – jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Obejmij Swoim miłosierdziem wszystkich członków mojej rodziny, krewnych, przyjaciół, znajomych, Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, polecających się moim modlitwom i tych wszystkich, którzy Tobie nie ufają. Duszom w czyśćcu cierpiącym, moich bliskich, krewnych, przyjaciół, znajomych oraz duszom zapomnianym, daj łaskę zbawienia i rychłego wejścia do nieba. W sercach ludzi grzesznych, niewierzących – rozpal iskrę wiary w Boga Ojca i ufność w bezgraniczne Twoje Miłosierdzie i zbawienie wieczne.

Błogosław Panie, chroń i wspieraj Swoimi łaskami naszego papieża Jana Pawła II i wszystkich naszych duszpasterzy w głoszeniu Twego Miłosierdzia i umacnianiu Kościoła Powszechnego. Panie Jezu Chryste, pobłogosław również naszej Ojczyźnie, którą sobie szczególnie umiłowałeś.

/Tu można wzbudzić dodatkowe własne intencje, po czym kończymy

aktem ofiarowania się Chrystusowi Miłosiernemu/

AKT OFIAROWANIA SIĘ CHRYSTUSOWI  MIŁOSIERNEMU

O dobry Jezu, ofiaruję się Tobie jako hostia żywa dla wypełnienia miłosiernych zamiarów Boga nad biednym światem. Pragnę z całego serca i ze wszystkich sił uświęcić i poświecić siebie samego w tym celu, żeby Apostolstwo Miłosierdzia wydało takie owoce, jakich Ty sam tak bardzo pragniesz. Królowo Miłosierdzia składam moją biedną, ale całkowitą ofiarę w Twoje Święte Matczyne Ręce. Amen.

Pieśni wg uznania ze Śpiewniczka MR:

♫- ŻEBRZĘ MIŁOSIERDZIA– str. 3 nr 10

♫ – WSZYSTKO TOBIE ODDAĆ PRAGNĘ – str. 40 nr 58

♫ – PRZYBĄDŹ, STWÓRCO DUCHU BOŻY– str. 68 nr 134

MODLITWA do DUCHA ŚWIĘTEGO

O Duchu Św., Duszo mej duszy, uwielbiam Ciebie, oświecaj mnie, prowadź mnie, umacniaj, pocieszaj i pouczaj co mam czynić, rozkazuj mi. Poddaję się chętnie wszystkiemu, czego ode mnie zażądasz, pragnę wszystko przyjąć co na mnie dopuścisz, daj mi tylko poznać Twoją św. Wolę. Amen.

LITANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu …

Po każdym wezwaniu modlimy się słowami: Bądź pochwalony!

 • Duchu Święty, zstąp z tronu Twojej chwały i rozbij swój namiot w sercach sług twoich, Bądź pochwalony!
 • Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, ucz mnie żyć w stałej obecności Bożej,
 • Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, ucz mnie żyć zgodnie z wolą Najwyższego,
 • Duchu Święty, który mieszkasz w sercach synów Bożych,  pouczaj mnie, bym mógł Ciebie poznać i prawdziwie pokochać, Bądź pochwalony!
 • Duchu Święty, który troszczysz się o Chwałę Ojca, ucz mnie żyć w całkowitym oddaniu i zawierzeniu Bogu,
 • Duchu Święty, w znaku języków ognistych, zapal w moim sercu ogień Twej miłości,
 • Duchu Święty, tajemnicza Gołębico, ucz mnie dobrze zrozumieć Pismo Święte,                                                        
 • Duchu Święty, który nie masz ani oblicza ani imienia, naucz mnie dobrze modlić się,
 • Duchu Święty, który przemawiasz przez usta proroków, naucz mnie żyć w równowadze ducha i zachować pokój serca,
 • Duchu Święty, gorejące ognisko miłości, ucz mnie mądrości życia oraz cierpliwości,
 • Duchu Święty, Dawco wszelkich darów, ucz mnie żyć w pokorze i skromności,
 • Duchu Święty, przeobfita skarbnico łask, ucz mnie pojmować wartość cierpienia,
 • Duchu Święty, bezdenna skarbnico łask, ucz mnie dobrze wykorzystać cenny czas,
 • Duchu Święty, niewyczerpana skarbnico łask, broń mnie przed jakimkolwiek brakiem miłości i przed pychą,
 • Duchu Święty, którego bogactwa nikt ogarnąć nie zdoła, ucz mnie odrzucać bezużyteczne wyobrażenia i myśli,
 • Duchu Święty, Dawco wielu darów, ucz mnie rezygnować z bezużytecznych działań i unikać niepotrzebnych rozmów,
 • Duchu Święty, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, ucz mnie milczenia i mówienia we właściwym czasie, Bądź pochwalony!
 • Duchu Święty, wieczysta miłości, ucz mnie dawać innym dobry przykład, Bądź pochwalony!
 • Duchu Święty, wieczysta Dobroci, daj mi wytrwanie w dobrym, Bądź pochwalony!
 • Duchu Święty, słodki Nauczycielu, naucz mnie w sposób właściwy obchodzić się z ludźmi, Bądź pochwalony!
 • Duchu Święty, najmilszy przyjacielu dusz, ucz mnie nikogo nie sądzić i doznanych krzywd nie pamiętać, Bądź pochwalony!
 • Duchu Święty, uszczęśliwiające światło duszy, tak mnie prowadź, bym widział potrzeby innych i nie zaniedbywał dobrych dzieł, Bądź pochwalony!
 • Duchu Święty, Ojcze ubogich, daj bym poznał swoje błędy, Bądź pochwalony!
 • Duchu Święty, który w duszach dokonujesz swych cudów, ucz mnie czuwać nad sobą i prowadź do doskonałości, Bądź pochwalony!
 • Duchu Święty, przed którym nic nie jest zakryte, ucz mnie, jak unikać podstępu złego ducha, Bądź pochwalony!
 • Duchu Święty, który znasz przyszłość wszechświata, pomóż mi uwolnić się spod władania ciała i szatana, Bądź pochwalony!
 • Duchu Święty, który znasz także moją przyszłość, Twojej opiece powierzam moją rodzinę, przyjaciół, dobroczyńców i wszystkich ludzi, Bądź pochwalony!
 • Duchu Święty, dzięki Twej Boskiej pomocy, nauczaj mnie żyć dla chwały Bożej, dla zbawienia dusz i ku czci Matki Bożej, abym mógł umierać jako wierny sługa, Bądź pochwalony! [Amen]

„Jam Jest Duch Święty, Trzecia Osoba Trójcy Świętej. Słuchaj człowiecze Moich Słów, słuchaj uważnie. Dziś pragnę poprosić was Moje stworzenia, abyście zaczęli Mnie czcić w sposób szczególny. Pragnę, aby obchodzono każdego 3 dnia miesiąca, dzień przeznaczony ku czci Ducha Świętego. Głównym świętem nadal pozostaje Święto Zesłania Ducha Świętego. Ponadto proszę, aby każdy kto tylko zdoła, a obowiązku stanu pozwolą, niech się pomodli do Mojej Osoby – Ducha Świętego o 9:00 rano. Gdy jest to niemożliwe, aby się pomodlić, wystarczy choćby krótkie westchnienie.

Obiecuję wszystkim, którzy czcić Mnie będą, szczególne Moje Łaski i Dary oraz Moją opiekę nad tą duszą oraz nad całą rodziną. Daruję przewinienia przodków karane do czwartego pokolenia. Pragnę, aby dusza wasza, przygotowała się do każdego święta Nowenną i Koronką do Ducha Świętego.”

Pieśni wg uznania ze Śpiewniczka MR:

= O STWORZYCIELU DUCHU PRZYJDŹ – str. 69 nr 136

= JEZU, UFAM – UFAM TOBIE!str. 1 nr 1

NOWENNA do BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

wg głównej intencji adoracji

Tekst nowenny – Śpiew. MR str.115 nr 223

KORONKA do BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

w intencjach ofiarowania adoracji

† W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wierzę w Boga Ojca …

Na dużych paciorkach:

P. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,

W. – na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na  10 małych paciorkach:

P.   Dla Jego bolesnej Męki,

W. – Miej miłosierdzie dla nas i świata całego.

Na zakończenie koronki 3 razy:

W. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny – zmiłuj się nad nami i nad całym światem! (3x)

O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego, – jako Zdrój Miłosierdzia dla nas, – ufamy Tobie![16]

Pieśni wg uznania ze Śpiewniczka MR:

♫ = UWIELBIAJ duszo moja MIŁOSIERDZIE PANA – str. 4 nr 16

♫ = ŻEBRZĘ MIŁOSIERDZIA – str. 3 nr 16

♫ = TAK MNIE SKRUSZ, TAK MNIE ZŁAM – str. 135 nr 233

♫ = MIŁOSIERNE BOSKIE SERCE  – str. 129 nr 229

MODLITWY DO NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII

w int. wynagrodzenia za grzechy popełnione wobec Najświętszej Eucharystii

oraz o  szerzenie czci Najświętszego  Sakramentu,

z prośbą o gorliwe dusze adorujące

– przyjaciół Najświętszego Sakramentu – Króla Miłosierdzia w Hostii Świętej

NAJŚWIĘTSZA HOSTIA

Witaj, Przenajświętsza Ofiaro, która nam wrota niebieskie otwierasz. Otwórz serca niewiernych do wiary, serca grzesznych do pokuty – Tyś Pan życia i śmierci. Ciebie lękają się nieprzyjaciele nasi, drżą przed Tobą piekielne siły. Umocnijże i nas przeciwko nim, abyśmy wszystko zawsze zwyciężali, co nam do miłości Twojej i do zbawienia naszego przeszkadza. Amen.

EUCHARYSTYCZNE MODLITWY WYNAGRADZAJĄCE

 • Po każdym wezwaniu modlimy się: – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas!
 • Panie, przebacz wszystkie eucharystyczne świętokradztwa,
 • Panie, przebacz wszystkie niegodne przyjęte Komunie św.,
 • Panie przebacz wszystkie profanacje Najświętszego Sakramentu,
 • Panie przebacz wszelkie nieuszanowania popełnione w domach Bożych,
 • Panie przebacz wszelkie zbezczeszczenia i usuwanie Tabernakulum,
 • Panie przebacz wszelką pogardę wobec rzeczy świętych,
 • Panie przebacz wszystkie wystąpienia z Kościoła,
 • Panie przebacz wszystkie grzech nie obyczajowości,
 • Panie przebacz wszystkie grzechy bezbożności,
 • Panie przebacz wszelką oziębłość i obojętność wobec Twojej boskiej zbawczej Miłości,
 • Panie przebacz wszelkie obelgi i brak uszanowania wobec Ojca św.,
 • Panie przebacz wszelką pogardę okazywaną biskupom i kapłanom.

♫ = PANIE PRZEBACZ NAM – Śpiew. MR str. 59 nr 109

LITANIA DO NAJSŁODSZEGO SERCA PANA JEZUSA UTAJONEGO W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE[17]

 • Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
 • Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
 • Ojcze z nieba Boże,                       – zmiłuj się nad nami.
 • Synu Odkupicielu świata, Boże,     – zmiłuj się nad nami.
 • Duchu Święty, Boże,                      – zmiłuj się nad nami.
 • Święta Trójco, Jedyny Boże,           – zmiłuj się nad nami.
 • Serce Jezusa w Eucharystii, słodki towarzyszu naszego wygnania – adoruję Cię.
 • Serce Jezusa w Eucharystii, upokorzone – adoruję Cię.
 • Serce Jezusa w Eucharystii, samotne – adoruję Cię.
 • Serce Jezusa w Eucharystii, opuszczone – adoruję Cię.
 • Serce Jezusa w Eucharystii, zapomniane – adoruję Cię.
 • Serce Jezusa w Eucharystii, wzgardzone – adoruję Cię.
 • Serce Jezusa w Eucharystii, znieważone – adoruję Cię.
 • Serce Jezusa w Eucharystii, nieznane od ludzi – adoruję Cię.
 • Serce Jezusa w Eucharystii, miłujące nas – adoruję Cię.
 • Serce Jezusa w Eucharystii, pragnące miłości naszej – adoruję Cię,
 • Serce Jezusa w Eucharystii, spragnione modlitwy naszej  – adoruję Cię.
 • Serce Jezusa w Eucharystii, cierpliwe w oczekiwaniu nas – adoruję Cię.
 • Serce Jezusa w Eucharystii, milczące i milczenia uczące nas – adoruję Cię.
 • Serce Jezusa w Eucharystii, łask skarbnico – adoruję Cię.
 • Serce Jezusa w Eucharystii, Słodka ucieczko dusz samotnych – adoruję Cię.
 • Serce Jezusa w Eucharystii, uczące nas życia ukrytego – adoruję Cię.
 • Serce Jezusa w Eucharystii, jednoczące nas z Bogiem – adoruję Cię.
 • Serce Jezusa w Eucharystii, czuwające nad nami – adoruję Cię.
 • Serce Jezusa w Eucharystii, przyobiecujące zostać z nami do skończenia świata

O słodkie Serce Jezusa utajone w Eucharystii – adoruję Cię

 • Wszyscy zaczynają: Jezus w Hostii
 • Kończy wezwania prowadzącypragnę pocieszać Cię
 • Jezus w Hostii   – pragnę zjednoczyć się z Tobą
 • Jezus w Hostii   – ofiaruję się z Tobą
 • Jezus w Hostii   – wyniszczam się przed Tobą
 • Jezus w Hostii   – pragnę zapomnieć o sobie, aby myśleć o Tobie
 • Jezus w Hostii   – spraw, abym pragnął być zapomnianym i wzgardzonym dla Ciebie
 • Jezus w Hostii   – naucz mnie milczeć, abym słuchał Ciebie
 • Jezus w Hostii   – naucz mnie życia ofiary, poświęcenia i oddania się zupełnie Tobie na zawsze
 • Jezus w Hostii   – daj mi wytrwać w gorącości ducha.
 • Jezus w Hostii   – utrzymaj mnie przy sobie, gdy będę w oschłości ducha i ratuj, bym Cię nie obraził
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,          przepuść nam Panie
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,          wysłuchaj nas Panie
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,          zmiłuj się nad nami.
 • Jezu usłysz nas, Jezu wysłuchaj nas.

AKT UWIELBIENIA – „ZŁOTA STRZAŁA”

Niech będzie na wieki chwalone, błogosławione, czczone, wielbione, najświętsze, najczcigodniejsze, najchwalebniejsze, niepojęte, niewymowne Imię Boże w niebie, na ziemi i w otchłaniach piekielnych, przez wszystkie stworzenia, które wyszły z rąk Boskich i przez Najświętsze Serce Pana naszego Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza

Pieśni wg uznania ze Śpiewniczka MR:

= NIECH BĘDZIE BÓG UWIELBIONY – str. 51 nr 94

LITANIA WYNAGRADZAJĄCA PANU JEZUSOWI NAJŚWIĘTSZEMU SAKRAMENTOWI

 • Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
 • Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
 • Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
 • Synu, Odkupicielu świata, Boże,
 • Duchu Święty, Boże,
 • Święta Trójco, Jedyny Boże,
 • Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie za nieskończoną miłość ku nam odbierający obojętność i lekceważenie, zmiłuj się nad nami!
 • Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie przez nas znieważany,
 • Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie przeznaczony na znak, któremu sprzeciwiać się będą,      
 • Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie wydawany na pastwę nienawiści Twoich nieprzyjaciół,
 • Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie wyszydzany i bluźnierstwami obrażany,
 • Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie niegodnie przyjmowany,
 • Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie przez świętokradców sponiewierany i wzgardzony,
 • Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie przez wielu wybranych sług Twoich nie czczony,
 • Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie w wielu kościołach opuszczony i zapomniany,    
 • Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie!
 • Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie!
 • Za znieważanie tak wielkiego Sakramentu Miłości,   wynagradzamy Ci, Panie!
 • Za niegodne Ciała i Krwi Twojej przyjmowanie,                                       
 • Za niegodne zachowanie w kościołach w Twojej obecności w Najśw. Sakramencie,
 • Za nienawiść bezbożnych,                                                                            
 • Za rzucane przeciw Tobie bluźnierstwa,                                    
 • Za oziębłość wielu Twoich dzieci,                                                
 • Za niewdzięczność i zapomnienie ludzi o Tobie w Najświętszym Sakramencie,
 • Za profanację Twoich świątyń,                                                     
 • My grzeszni Ciebie prosimy,                                                                         
 • Abyś wszystkich wiernych głęboką czcią i gorącym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu obdarzyć raczył,                                                                          
 • Abyś wszystkim świętokradcom znieważającym Najświętszy Sakrament łaski szczerego nawrócenia udzielić raczył,                                                                         
 • Abyś braciom odłączonym dostatecznego poznania tej Tajemnicy Miłości udzielić raczył,
 • Abyś serca nasze coraz gorętszą miłością do Najświętszego Sakramentu zapalić raczył,
 • Abyś nas do częstego i godnego przyjmowania Komunii świętej zachęcić raczył,
 • Abyś nas w godzinie śmierci tym Niebieskim Pokarmem posilić raczył,
 • Abyś wynagrodzenie nasze łaskawie przyjąć raczył,                               
 • Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie,                  zmiłuj się nad nami!
 • Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie,                  zlituj się nad nami!

K. Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie,

W. Na wieczne czasy niech nie ustanie.

Módlmy się.

Panie Jezu Chryste, Ty z nieskończonej miłości Twego Serca dzień i noc pozostajesz z nami w Najświętszym Sakramencie, a za miłość odbierasz obojętność, szyderstwa, świętokradztwa i wzgardę, którymi ludzie Cię obrażają. Daj nam tę łaskę, błagamy Cię, Panie, abyśmy Ciebie za tak liczne zniewagi szczerze przepraszali i wynagradzali za nie jak najgorętszą miłością i uwielbieniem. Dopomóż nam, Panie Jezu, abyśmy Cię zawsze jak najgodniej w Komunii św. przyjmowali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

♫ = O, MILCZĄCO HOSTIO BIAŁA – str. 49 nr 88

RÓŻANIEC ŚW. – CZĘŚĆ I – TAJEMNICE RADOSNE

W intencji ofiarowania adoracji ­– szczególnie za rodziny, dzieci, młodzież 

przed różańcem –

AKT INTRONIZACJI W RODZINIE – KRÓTKI

Przenajświętsze Serce Jezusa, poświęcamy Ci przez Niepokalane Serce Maryi naszą rodzinę, nas samych, nasze czyny, radości, cierpienia. Pragniemy, by całe nasze życie było poświęcone Twej miłości i przyrzekamy Ci z pomocą Twej łaski unikać wszystkiego, co by mogło Cię obrazić. Przenajświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje przez Niepokalane Serce Maryi. (3 razy)

♫ = Śpiewane tajemnice RADOSNE RÓŻAŃCA – ze Śpiewniczka MR str. 83 nr 158

Rozważania różańcowe według uznania prowadzącego

„RÓŻANIEC A  EUCHARYSTIA”[18]

Odmawiamy CZĘŚĆ  I  –  TAJEMNICE RADOSNE

1. ZWIASTOWANIE.

Anioł Gabriel zwiastował Maryi Wcielenie Syna Bo­żego. Jest to początek tej samej drogi, u kresu której stoi Tabernakulum, drogi – Miłosierdzia i Miłości Bożej. Pan Jezus chce być w Najświętszym Sakramencie dla wszys­tkich, ale jest, niestety, tylko dla tych, którzy uwie­rzyli.

2. NAWIEDZENIE.

Maryja nawiedza Elżbietę, a ukryty w Niej Jezus oczyszcza z grzechu św. Jana. Jaka radość po Komunii św. stykać się z ludźmi. Chrystus, który jest w nas, promieniuje na nich wtedy nawet, gdy o tym nie myślimy. Nie przeszkadzajmy Mu.

3. NARODZENIE

Witaj, Prawdziwe Ciało, narodzone z Maryi Dziewi­cy. Najświętszy Sakrament ma wiele podobieństwa do Dzie­ciątka Betlejemskiego: kruchość, ‘zależność od innych. Dajmy Mu najdelikatniejszą miłość, odgadującą każde Je­go pragnienie, którego nie może przecież wypowiedzieć, dajmy MU Miłość Maryi.

4.OFIAROWANIE.

Maryja ofiarowała Dzieciątko Jezus Bogu – Ojcu. Chrystus jest z nami także po to, byśmy mogli Go dawać Ojcu Niebieskiemu, jako nasz dar. Bo cóż mamy swojego? Klęcząc przed Tabernakulum, widzimy, jak marne są uczyn­ki nasze, prace, cierpienia. Tylko On może być darem go­dnym Boga.

5.ODNALEZIENIE

Nie musimy szukać Jezusa przez trzy dni… w niepokoju i trwodze. Wystarczy, że wejdziemy do kościo­ła, zobaczymy czerwone światełko przed Tabernakulum: już Go mamy. Jak radosny dla Maryi był moment odnale­zienia Syna, tak radosne powinno być dla nas nasze na­wiedzenie Najświętszego Sakramentu.

AKT POŚWIĘCENIA RODZIN Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi

Najświętsze Serce Jezusa, przez Niepokalane Serce Maryi zawierzam Tobie moją rodzinę i samego siebie. Poddaję pod Twoje panowanie wszystkie myśli, zamiary i pragnienia, wszystkie słowa i uczynki, radości i krzyże. Przyrzekam strzec łaski uświęcającej i jednoczyć się z Tobą w częstej Komunii Św. Dołożę wszelkich starań, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były zawsze rzeczywistym Królestwem Twoim i Twojej Matki. Wiem, że własnymi siłami niczego nie potrafię dokonać. Zwracam się więc do Twego Niepokalanego Serca Maryjo, byś wyjednała mi u Serca Twego Syna łaskę wytrwania w tych postanowieniach.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje!

Niepokalane Serce Maryi, bądź naszym ratunkiem!

Pieśni wg uznania Śpiew. MR:

♫ = NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA – str. 40 nr 54

♫ = DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ –  str. 71 nr 143              

– RÓŻANIEC ŚW. – CZĘŚĆ II TAJEMNICE ŚWIATŁA –

W intencji ofiarowania adoracji – szczególnie za Kościół i duchowieństwo

Śpiew. MR str. 136 nr 240

ODMAWIAMY INDYWIDUALNIE W CISZY,

dając nieco wytchnienia i czas na osobistą adorację sobie i  innym uczestnikom 

OFIAROWANIE TAJEMNIC ŚWIATŁA

Panie Jezu, w tajemnicach świetlistych Różańca świętego przez Niepokalane Serce Maryi, chcemy modlić się o jedność Kościoła w Polsce i na świecie, o powrót dobrych sprawdzonych praktyk religijnych, szczególnie błagamy o świętość, wierność i wytrwanie w dobrym do końca czasów dla Ojca Św., kardynałów, biskupów, kapłanów, zakonników, misjonarzy, a także o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i świeckie, a także za wszystkie Misje święte zwłaszcza za misje i intencje papieskie, naszego biskupa …. ks. proboszcza …. opiekuna Małych Rycerzy przy naszej parafii, posługujących Legionowi MR MSJ w tym Księży Jezuitów oraz wszystkie osoby życia konsekrowanego. Polecamy także Śp. dusze zmarłych… biskupów…, kapłanów…, zakonników… szczególnie z naszej parafii…, diecezji… i całego Kościoła Świętego… dziękując za ich posługę duszpasterską.

Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami! A wy Dusze w czyśćcu cierpiące wspomagajcie nas swoimi modlitwami i cierpieniami.

Tajemnica I – CHRZEST Pana Jezusa w Jordanie

Tajemnica II – OBJAWIENIE się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej

Tajemnica III – GŁOSZENIE Królestwa Bożego i wezwanie do nawrócenia

Tajemnica IV – PRZEMIENIENIE się Pana Jezusa na Górze Tabor

Tajemnica V – USTANOWIENIE Eucharystii

MODLITWA do DUCHA ŚWIĘTEGO za KAPŁANÓW

Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów; Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów; Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów; Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów; Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze. Duchu Święty, powierzamy ci serca kapłańskie; ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.

MODLITWA ZA … KS. BPIGNACEGO I … KS. BP CZESŁAWA[19]

Wszechmogący Boże, spraw, aby Twoi słudzy, biskupi Ignacy i Czesław, którym powierzyłeś troskę o Kościół Koszalińsko – Kołobrzeski, weszli do radości swojego  Mistrza i otrzymali nagrodę za apostolskie trudy. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

MODLITWA RODZINY[20] PRZYJACIÓŁ SEMINARIUM KOSZALIŃSKIEGO

Panie Jezu, który powołujesz ludzi  do Twojej służby w Kościele, błagamy Cię pokornie: poślij robotników do Twojej winnicy, poślij godnych kapłanów do Twego świętego Kościoła, spraw, aby wszyscy, których wybrałeś do służby kapłańskiej poszli za głosem Twego wezwania. Tych, którzy je realizują, to jest alumnów Seminarium Koszalińskiego, prowadź bezpiecznie na drodze do kapłaństwa, napełnij ich duchem modlitwy, wiary i miłości. Wzmacniaj biskupów i kapłanów Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej w ich powołaniu, błogosław ich trudy i prace, spraw, aby byli solą ziemi, która chroni od wszelkiego zepsucia, aby głosili Twoją chwałę i szerzyli Twoje Królestwo w ludzkich sercach.

Pieśni wg uznania ze Śpiewniczka MR:

= NASZ PAN JEST DOBRYM PASTERZEM – str. 3 nr 12

= MATKO, TYŚ NARÓD POLSKI – str. 91 nr 177

21:00 – APEL JASNOGÓRSKI

MODLITWY w intencji OJCZYZNY

MODLITWA – NIEUSTANNA NOWENNA DO MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

Matko nasza Jasnogórska, Królowo Narodu polskiego! Ufni w Twą matczyną dobroć i potężne wstawiennictwo u Syna Twego, zanosimy do ciebie nasze pokorne modlitwy i błagania. Polecamy Ci nas samych i wszystkie nasze sprawy, zwłaszcza dokonania intronizacji Twego Syna Jezusa Chrystusa jako Króla Polski. naszych bliskich oraz wszystkie intencje i dzieci Narodu Polskiego, żyjące w kraju i na całym świecie. Matko o zranionym obliczu, ufamy Tobie bezgranicznie i liczymy na twe orędownictwo u Syna, ku chwale Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Amen.

Zdrowaś Maryjo…, Pod Twoją obronę… Pani Nasza Jasnogórska, módl się za nami!

♫ = MARYJO, KRÓLOWO POLSKI str. 91 nr 172

MODLITWA DO KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ[21]

Pomnij, o Panno Święta, co Jasnej bronisz, Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie, że nigdy nie słyszano, aby, gdy się Polska w potrzebie pod Twoja opiekę uciekała, Twego wspomożenia błagała, od Ciebie opuszczoną została.

Taką ufnością ożywiony, o cudowna Panno Częstochowska, naród Polski do stóp Twoich przypada i błagalnie wznosi ku Tobie wołanie: Królowo Korony Polskiej, Królestwa Swego strzeż! Od Wschodu do Zachodu na straży granic Polski, o Pani nasza stań! Płaszczem Swym, jako puklerzem, od wrogów chroń. Wojnom, głodom i zarazom, niezgodzie i klęskom wszelakim przystępu do Polski broń, a duszę narodu Twego do Syna swego skłoń. O Matko Chrystusowa, Matko Łaski Bożej, nie gardź tem Polski wołaniem, lecz usłysz je łaskawie i racz wysłuchać, o łaskawa, o litościwa Pani nasza i Królowo. Amen.

Czytanie i rozważenie fragmentu Słowa Bożego str. 32

– adoracja w ciszy

PRZYSIĘGA[22] śp. o. SYLWESTRA HAŚNIKA

Boże w Trójcy Osób, stajemy przed Tobą jako rycerska drużyna Polska, mając za sobą tradycję wiary z roku 966

– PRZYRZEKAMY! Bronić Polski Katolickiej

– PRZYRZEKAMY! Być odpowiedzialnymi za nasz kraj;

– PRZYRZEKAMY! Rozkrzewiać Twoje Królestwo Twoim orężem miłości, sprawiedliwości, pokoju, dobra, przebaczenia i świętości. Tak nam dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci! Amen.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO[23] śp. o. SYLWESTRA HAŚNIKA

Nakładam na was moc Boga Wszechmogącego, zazdrosnego o swoje Królestwo, mającego do swojej dyspozycji swoje wojsko. Niech staną przy was zastępy Aniołów ze św. Michałem Archaniołem.

Niech stanie przy was Wielka Mistrzyni Kościoła św. Matka Niepokalana.

Niech staną przy was zastępy Świętych Polskich, Błogosławionych i sług Bożych.

Niech spłynie na was błogosławieństwo oręża Królestwa Niebieskiego, Boga Prawdziwego: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.

Pieśni wg uznania ze Śpiewniczka MR:

♫ = Z DAWNA POLSKI – str. 90 nr 171

♫ = ROTA – NIE RZUCIM CHRYSTE – str. 53 nr 97

♫ = O MIŁOSIERNY BOŻE – str. 59 nr 110

♫ = PRZEDWIECZNY BOŻE OJCZE NASZ – str. 65 nr 123

♫ = BOŻE OJCZE WSZECHMOGĄCY – str. 66 nr 127

MODLITWA ZAWIERZENIA NMP

ułożona przez Bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i Duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen

Pieśni wg uznania ze Śpiewniczka MR:

♫ = WEŹ W SWĄ OPIEKĘ – str. 90 nr 170

♫ = BOŻE COŚ POLSKĘ – str. 55 nr 101

♫ = O MIŁOSIERNY BOŻE – str. 59 nr 110

♫ = POD TWĄ OBRONĘ – str. 65 nr 125

Przed czytaniem Słowa Bożego

♫ = W KRĄG PRZEZ… – str. 70 nr 138

♫ = WIELE JEST SERC – str. 103 nr 206

SŁOWO BOŻE – ADORACJA W CISZY

wynagrodzenie za lekceważenie Pisma Św.- ofiarowane za dusze w czyśćcu cierpiące.

Dnia 14.08.1997 roku jesteśmy ostrzeżeni, by nie pędzić za sensacją, by nie poddawać się ciekawości, ale zaufać, że wiedza potrzebna nam do zbawienia jest zawarta w Piśmie Świętym:

– W tych czasach ostatecznych czytajcie często Pismo Święte, a wszystkiego się dowiecie. Nie bądźcie zbyt ciekawscy: pędzicie za sensacją, za jakąś wiedzą, a tak trudno jest wam sięgnąć po to Pismo Święte i tu zaczerpnąć wiedzy… To jest cały Mój testament, w którym wszystko ma się wypełnić! [24]

MODLITWA PRZED CZYTANIEM SŁOWA BOŻEGO

Racz Boże oświecić mój rozum i poruszyć wolę moją ku dobremu, abym odniósł zbawienny pożytek przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Przeczytaj… Rozważ… Sugerowane poniżej lub inne fragmenty Pisma Świętego…

Bogactwa i zuchwałość

Z księgi mądrości Syracha (Syr 5, 1-8)

Nie polegaj na swoich bogactwach i nie mów: «Jestem samowystarczalny». Nie daj się uwieść żądzom i sile, by iść za zachciankami swego serca. Nie mów: «Któż mi ma coś do rozkazywania?» Albowiem Pan z całą pewnością wymierzy ci sprawiedliwość. Nie mów: «Zgrzeszyłem i cóż mi się stało?» Albowiem Pan jest cierpliwy. Nie bądź tak pewny darowania ci win, byś miał dodawać grzech do grzechu. Nie mów: «Jego miłosierdzie zgładzi mnóstwo moich grzechów». U Niego jest miłosierdzie, ale i zapalczywość, a na grzeszników spadnie Jego gniew karzący. Nie zwlekaj z nawróceniem do Pana ani nie odkładaj tego z dnia na dzień: nagle bowiem gniew Jego przyjdzie i zginiesz w dniu wymiaru sprawiedliwości. Nie polegaj na bogactwach niesprawiedliwie nabytych, nic ci bowiem nie pomogą w nieszczęściu.

Strój kobiet  i mężczyzn

Z księgi Powtórzonego Prawa

Kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny ani mężczyzna ubioru kobiety; gdyż każdy kto tak postępuje, obrzydły jest dla swego Boga, Jahwe. (Pwt 22,5).

Strój i nakrycie głowy kobiet

Z pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Koryntian

Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Pochwalam was, bracia, za to, że we wszystkim pomni na mnie jesteście i że tak, jak wam przekazałem, zachowujecie tradycję.  Chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa – Bóg.  Każdy mężczyzna, modląc się lub prorokując z nakrytą głową, hańbi swoją głowę.  Każda zaś kobieta, modląc się lub prorokując z odkrytą głową, hańbi swoją głowę; wygląda bowiem tak, jakby była ogolona.  Jeżeli więc jakaś kobieta nie nakrywa głowy, niechże ostrzyże swe włosy! Jeśli natomiast hańbi kobietę to, że jest ostrzyżona lub ogolona, niechże nakrywa głowę!  Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, bo jest obrazem i chwałą Boga, a kobieta jest chwałą mężczyzny.  To nie mężczyzna powstał z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny.  Podobnie też mężczyzna nie został stworzony dla kobiety, lecz kobieta dla mężczyzny. Oto dlaczego kobieta winna mieć na głowie znak poddania, ze względu na aniołów. Zresztą u Pana ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny. Jak bowiem kobieta powstała z mężczyzny, tak mężczyzna rodzi się przez kobietę. Wszystko zaś pochodzi od Boga. Osądźcie zresztą sami! Czy wypada, aby kobieta z odkrytą głową modliła się do Boga? Czyż sama natura nie poucza nas, że hańbą jest dla mężczyzny nosić długie włosy, podczas gdy dla kobiety jest właśnie chwałą? Włosy bowiem zostały jej dane za okrycie. Może ktoś uważa za właściwe spierać się nadal, my jednak nie jesteśmy takiego zdania, ani my, ani Kościoły Boże. (1Kor 11,1-16)

Zalecenie wspólnych modłów za wszystkich

Z pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza

Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem – mówię prawdę, nie kłamię – nauczycielem pogan we wierze i prawdzie. (1 Tym 2,1-7)

Epilog: Wartość i skuteczność modlitw a grzesznicy

Z pierwszego listu św. Jana Apostoła

Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili. Jeśli ktoś spostrzeże, że brat popełnia grzech który nie sprowadza śmierci, niech się modli, a przywróci mu życie; mam na myśli tych, których grzech nie sprowadza śmierci. Istnieje taki grzech, który sprowadza śmierć. W takim wypadku nie polecam, aby się modlono. Każde bezprawie jest grzechem, są jednak grzechy, które nie sprowadzają śmierci. Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, lecz Narodzony z Boga strzeże go, a Zły go nie dotyka. Wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy Złego. Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym. Dzieci, strzeżcie się fałszywych bogów! (1J 5,14-21)

Zachowanie się mężczyzn i kobiet podczas modlitwy

Z pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza

Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu. Podobnie kobiety – w skromnie zdobnym odzieniu, niech się przyozdabiają ze wstydliwością i umiarem, nie przesadnie zaplatanymi włosami albo złotem czy perłami, albo kosztownym strojem, lecz przez dobre uczynki, co przystoi kobietom, które się przyznają do pobożności. Kobieta niechaj się uczy w cichości z całym poddaniem się. Nauczać zaś kobiecie nie pozwalam ani też przewodzić nad mężem lecz [chcę, by] trwała w cichości. Albowiem Adam został pierwszy ukształtowany, potem – Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz zwiedziona kobieta popadła w przestępstwo. Zbawiona zaś zostanie przez rodzenie dzieci; [będą zbawione wszystkie], jeśli wytrwają w wierze i miłości, i uświęceniu – z umiarem. (1J 5,14-21)

Swoboda obyczajów

Z pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Koryntian

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę…(1 Kor 6,12)

Z listu św. Pawła Apostoła do Galatów (Ga 6,4-5)

Niech każdy bada własne postępowanie, a wtedy powód do chluby znajdzie w sobie samym, a nie w zestawieniu siebie z drugim. Każdy bowiem poniesie własny ciężar.(Ga 6,4-5)

Przeciw nieporządkom wśród Chrześcijan Koryntu – rozłamy

Z pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Koryntian

A przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli. (1 Kor 1,10)

Prawdziwa mądrość zapewni jedność

Z pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Koryntian

Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Napisane jest bowiem: Wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczę. Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego, co doczesne? Czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem,  aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi. (1 Kor 17-31)

Paweł apostołem mądrości krzyża †

Z pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Koryntian

Tak też i ja przyszedłszy do was, bracia, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem.  A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. A jednak głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży. Otóż myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania darów Bożych. A głosimy to nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości, lecz pouczeni przez Ducha, przedkładając duchowe sprawy tym, którzy są z Ducha. Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem można to rozsądzić. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony .Któż więc poznał zamysł Pana tak, by Go mógł pouczać? My właśnie znamy zamysł Chrystusowy. (1 Kor 2,1-16)

Okoliczności powtórnego przyjścia Chrystusa

Z drugiego listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan

W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego, prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem. Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, gdy wśród was przebywałem? Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie. Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia. Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość. (1 Kor 2,1-16)

Musimy strzec się Antychrystów i świata

Z pierwszego listu św. Jana Apostoła

Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta, który – jak słyszeliście – nadchodzi i już teraz przebywa na świecie. Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie. Oni są ze świata, dlatego mówią tak, jak [mówi] świat, a świat ich słucha. My jesteśmy z Boga. Ten, który zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nas nie słucha. W ten sposób poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. (1J 4,1-6)

Wniosek: Trzymać się łaski!

Lecz my zawsze winniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że wybrał was Bóg do zbawienia jako pierwociny przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę. Po to wezwał was przez nasze głoszenie Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu. Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam nie kończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie!

…Oddać pokłon Panu swojemu…

Z księgi Izajasza

Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata, bo Ja jestem Bogiem, i nikt inny! Przysięgam na Siebie samego, z moich ust wychodzi sprawiedliwość, słowo nieodwołalne. Tak, przede Mną się zegnie wszelkie kolano, wszelki język na Mnie przysięgać będzie, mówiąc: “Jedynie u Pana jest sprawiedliwość i moc”. Do Niego przyjdą zawstydzeni wszyscy, którzy się na Niego z zżymali. (Iz 45, 23-25)

Z księgi Mądrości Syracha

Cały lud wspólnie spieszył i padał na twarz na ziemię, aby oddać pokłon Panu swojemu, Wszechmogącemu, Najwyższemu Bogu. Śpiewacy wychwalali Go swoimi głosami i potężnym echem płynęła miła melodia. Lud prosił Pana Najwyższego w modlitwie przed Miłosiernym, aż się skończyły wspaniałe obrzędy Pana i doprowadzono do końca Jego świętą służbę. Wtedy on schodząc, wyciągał swe ręce nad całym zgromadzeniem synów Izraela, aby dać swymi wargami błogosławieństwo Pana, i by się radować Jego imieniem. Po raz drugi lud padał na twarz, by przyjąć błogosławieństwo od Najwyższego. Cały lud wspólnie spieszył i padał na twarz na ziemię, aby oddać pokłon Panu swojemu, Wszechmogącemu, Najwyższemu Bogu. Śpiewacy wychwalali Go swoimi głosami i potężnym echem płynęła miła melodia. Lud prosił Pana Najwyższego w modlitwie przed Miłosiernym, aż się skończyły wspaniałe obrzędy Pana i doprowadzono do końca Jego świętą służbę. Wtedy on schodząc, wyciągał swe ręce nad całym zgromadzeniem synów Izraela, aby dać swymi wargami błogosławieństwo Pana, i by się radować Jego imieniem. Po raz drugi lud padał na twarz, by przyjąć błogosławieństwo od Najwyższego. (Syr 50, 17-21)

Ewangelia wg św. Mateusza

Gdy (Mędrcy) ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny. (Mt 2, 10-12)

List do Filipian

Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM – ku chwale Boga Ojca. (Flp 2, 9-11)

Pozdrowienia i życzenia 

Z pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Koryntian

Czuwajcie, trwajcie mocno w wierze, bądźcie mężni i umacniajcie się! Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości!… Pozdrawiają was wszyscy bracia. Pozdrówcie się wzajemnie pocałunkiem świętym!  Pozdrowienie ręką moją – Pawła. Jeżeli ktoś nie kocha Pana, niech będzie wyklęty. Maranatha. Łaska Pana, Jezusa [niech będzie] z wami! Miłość moja z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie. (1Kor 16,13-14)

Pieśni wg uznania ze Śpiewniczka MR:

♫ = WIELE JEST SERC – str. 103 nr 206

♫ = ACH MÓJ JEZU – str. 16 nr 29

♫ = PIJ TEN KIELICH – str. 15 nr 27

RÓŻANIEC ŚW. – CZĘŚĆ III – TAJEMNICE BOLESNE

W intencji ofiarowania adoracji – szczególnie wynagrodzenie Miłosiernemu Sercu Jezusowemu

♫ = PIEŚNI DO TAJEMNIC BOLESNYCH RÓŻAŃCA – str. 84 nr 159

„RÓŻANIEC  A  EUCHARYSTIA”[25]

CZĘŚĆ  II  –  BOLESNA

1. KONANIE W OGRÓJCU.

Przed kilku godzinami w Wieczerniku Chrystus, dokonał najwyższego aktu niepojętej miłości: ustanowił Najświętszy Sakrament, a teraz w Ogrójcu zobaczył jak ta miłość zostanie przyjęta. Nic tak nie boli, jak zde­ptanie naszej miłości. A jednak nawet wtedy nie wolno w niej ustawać.

2. BICZOWANIE.

Ciało Chrystusa zrodzone z Maryi zostało oddane ludziom. Cóż z Nim zrobią? Zamienią w jedną krwawą ranę. A każda z tych ran woła o przebaczenie, o zbawie­nie dla nich. Ten tylko bluźni Eucharystii, kto zbliża się do Niej z nienawiścią w sercu. Tak, ten najgłębiej jednoczy się z Nią, kto miłuje wszystkich.

3. UKORONOWANIE CIERNIEM.

Chrystus także Swoje Ciało Eucharystyczne wydał na szyderstwo i wzgardę. Jakże jest sprofanowane, ileż spotyka się obojętności. Maryjo, pomóż mi w tej chwili w różańcu wynagrodzić tę obojętność miłością serca.

4. DŹWIGANIE KRZYŻA.

Chrystus w dźwiganiu krzyża był zupełnie sam. My na naszej drodze krzyżowej mamy pokarm, którym się krzepimy, który umacnia nasze siły. Dlatego właściwie nigdy nie może być nam beznadziejnie ciężko. „Przy Tobie krzyż traci ciężar”.

5. UKRZYŻOWANIE.

Chrystusa w Eucharystii nie bolą wprawdzie rany. Chrystus nie cierpi i nie umiera, ale trwa w najwyż­szym akcie miłości do Ojca i ludzi, jakim było oddanie dla nich życia. Jeśli chcemy się z Nim jednoczyć, w sercach naszych musi być podobna miłość, inaczej będzie­my od Jezusa daleko

Pieśni wg uznania ze Śpiewniczka MR:

♫ = MIŁOSIERDZIE BOŻE – str. 1 nr 4

♫ = ILE RAZY PIERŚ ODETCHNIE – str. 1 nr 5

♫ = PIJ TEN KIELICH BOŻEJ WOLI – str. 15 nr 27

♫ = PAMIĘTAJ CZŁOWIECZE NA JEZUSA – str. 17 nr 32

♫ = MÓJ MISTRZU – str. 21 nr 40

♫ = PIEŚNI DO STACJI DROGI KRZYŻOWEJ – śpiewana – str. 21 nr 41

♫ = PRZEDWIECZNY BOŻE OJCZE NASZ – str. 65 nr 123

22:00 – DROGA KRZYŻOWA

np. Śpiew. MR str. 23 nr 42

lub inna wybrana przez prowadzącego

albo RÓŻANIEC STACJI MĘKI PAŃSKIEJ[26]

ofiarujemy za dusze w czyśćcu cierpiące.

Może być odmówiony w miejsce tradycyjnej DROGI KRZYŻOWEJ

† W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Na krzyżyku: Credo – Wierzę w Boga Ojca…

Na dużym paciorku: Dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej – Ojcze nasz…

Na 3 małych paciorkach:

 • Na cześć Maryi Niepokalanie Poczętej           – Zdrowaś Maryjo…
 • Na cześć Maryi Matki Boga                            – Zdrowaś Maryjo…
 • Na cześć Maryi zawsze Dziewicy                   – Zdrowaś Maryjo…
 • Na uwielbienie Trójcy Przenajświętszej          – Chwała Ojcu…

Stacja I                    Pan Jezus na śmierć skazany.

Na dużym paciorku:

– Ojcze nasz… i Chwała Ojcu…

Na 10 małych –

P. Jezu, Maryjo, Józefie św.

W. – kochamy Was, ratujcie dusze.

Po każdej dziesiątce –

W. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a zwłaszcza te, które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

Potem –

P. Błogosławione niech będą rany Pana Naszego Jezusa Chrystusa,

W. – bo uleczyły nas od cierpień grzechowych.

P. Błogosławiona  niech będzie Jego Najdroższa Krew,

W. – Która obmywa nasze nieprawości.

Stacja II                   Pan Jezus bierze krzyż na Swoje ramiona.

Stacja III                  Pan Jezus upada po raz pierwszy.

Stacja IV                 Pan Jezus spotyka Swoja Matkę.

Stacja V                  Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż P. Jezusowi.

Stacja VI                 Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi.

Stacja VII                Pan Jezus upada po raz drugi.

Stacja VIII               Niewiasty jerozolimskie płaczą nad Jezusem.

Stacja IX                 Pan Jezus upada po raz trzeci.

Stacja X                  Pan Jezus z szat obnażony.

Stacja XI                 Pan Jezus zostaje okrutnie przybity do krzyża.

Stacja XII                Pan Jezus kona i umiera na krzyżu.

Stacja XIII               Pan Jezus zostaje zdjęty z krzyża.

Stacja XIV               Pan Jezus zostaje złożony do grobu.

Po każdej stacji odmawia się te same modlitwy tak jak przy pierwszej.

MODLITWY na zakończenie różańca stacji Męki Pańskiej:

 1. Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, Życie, Słodyczy i Nadziejo nasza – witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto Orędowniczko nasza, One miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
 2. Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.
 3. Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Maryi, o mój najmilszy Opiekunie, Józefie św., że nie słyszano nigdy, aby ktokolwiek wzywający Twej opieki i Twej pomocy błagający, bez pociechy pozostał. Tą ufnością ożywiony, przychodzę do Ciebie i z całą ducha gorącością Tobie się polecam. Nie odrzucaj modlitwy mojej o przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Amen.

Pieśni wg uznania ze Śpiewniczka MR:

♫ = KRZYŻU CHRYSTUSA – str. 19 nr 36

♫ = GOLGOTO, GOLGOTO, GOLGOTO – str. 20 nr 38

♫ = ZBAWIENIE PRZYSZŁO – str. 20 nr 39

♫ = DOBRANOC, GŁOWO ŚWIĘTA – str. 17 nr 33

♫ = SZUKAĆ SZCZĘŚCIA – str. 7 nr 20

– ADORACJA KRZYŻA –

wynagrodzenie za wszelkie zniewagi, braki uszanowania i profanacje wobec Krzyża św. – znaku naszego zbawienia

MODLITWA PODCZAS ADORACJI RAN PANA JEZUSA

(UCZCZENIE PRZEZ UCAŁOWANIE  RAN Z POŚWIĘCONYM KRZYŻEM)

Panie Jezu Chryste, mój nade wszystko ukochany Zbawicielu. Z największym uszanowaniem i całą żarliwością mojej duszy uwielbiam Ciebie przez Niepokalane Serce Maryi i Jej Sercem i w Jej Niepokalanym Sercu.

Pozdrawiam Ciebie i całuję wszystkie Twoje Rany najczystszymi ustami Twojej Świętej Matki. Pozdrawiam też i całuję wszystkie Twoje Święte Rany za wszystkich, którzy do mnie należą, za Kapłanów, za konających, za dusze w czyśćcu cierpiące.

Całuję i pozdrawiam w ten sposób Rany od gwoździ w rękach i kiedy Ci je zadano i jak długo znosiłeś ich ból. Tak samo pozdrawiam i całuję Rany Twojej Świętej Głowy, teraz i kiedy te ciernie Ją kłuły i jak długo ten ból znosiłeś. Pozdrawiam i całuję Świętą Ranę na barku, teraz i kiedy ta ciężka belka krzyża na nim ciążyła i jak długo ten ból znosiłeś. Pozdrawiam i całuję Twój bark wyrwany ze stawu, teraz i kiedy on został wyrwany i jak długo ten ból znosiłeś. Pozdrawiam i całuję Twoje Przenajświętsze Oblicze, teraz i kiedy było za nas policzkowane, opluwane i brudami oszpecone, teraz i jak długo te Mękę i te obrzydliwość znosiłeś. Pozdrawiam i całuję Święte Rany biczowania, teraz i podczas tej chłosty okrutnej jak długo te boleści Twego poszarpanego Ciała za nas znosiłeś. Pozdrawiam i całuję podeszwy Twoich przypalonych Stóp, teraz i kiedy stałeś na rozpalonej blasze, teraz i jak długo znosiłeś to niewypowiedziane cierpienie. Tak samo pozdrawiam i całuję z największym uszanowaniem i największą wdzięcznością Świętą Ranę Twojego Serca, jak i każdą kroplę Twojej Krwi. O Mój Zbawicielu, każdym moim pocałunkiem, oddechem, uderzeniem mojego serca, słowem i myślą pragnę na nowo całować wszystkie Twoje Święte Rany i każdą kroplę Twojej Najdroższej Krwi – i tyle razy ofiarować Twojemu Ojcu w Niebie. W łączności z Twoimi nieskończenie wielkimi zasługami, z Twoją Łaską i Miłością pragnę wiele dusz wybawić od ognia czyśćcowego

Zbawicielu nasz, powołuję się na Twoje święte słowa: „Wszystko, co dla Mnie chcesz uczynić, to jakbyś już uczynił!” i obiecałeś: „Za każdy pocałunek jednej z Moich Ran ratuję jedną duszę.” Mój Jezu, dziękuję Ci za wszystko, co dla mnie uczyniłeś i całuję Twoje Święte Stopy za każdym krokiem, który uczyniłeś na ziemi od Twojego dzieciństwa, aż po ostatni krok, kiedy Cię rzucono na drzewo krzyża. Amen.

Zbawicielu mój, spełnij jeszcze jedną moja prośbę. Z każdym czułym pocałunkiem Świętej Rany Twojego Serca, pragnę w sposób wynagradzający całować każdą Hostię Świętą przyjmowaną bez uszanowania na stojąco i na rękę. Amen.

Pozdrawiam Cię, uwielbiam i obejmuję Cię święty Krzyżu mego zbawiciela. Jezu ukochany zachowaj nas, zbaw nas. Kocham Cię! Niech ten święty Krzyż ukoi me przerażenie, napełni spokojem i ufnością! 

KORONKA DO NAJŚWIĘTSZYCH RAN PANA JEZUSA

Pan Jezus do św. Faustyny:

„Kiedy się modliłam przed Najśw. Sakramentem pozdrawiając pięć ran Pana Jezusa, przy każdym pozdrowieniu rany czułam jak strumień łaski tryskał w moją duszę i dawał mi przedsmak nieba i zupełna ufność w Miłosierdzie Boże”.(Dz. 1337)

Niektóre obietnice Pana Jezusa dla odmawiających koronkę do Najśw. Ran i Najdroższej Krwi, dane s. Marii Chambon:

 „Przez moje Rany udzielę wszystkiego, o co prosić mnie będziecie… Moc Moja jest w Moich Ranach… Rany Moje mają moc przed Sercem Boga… Gdy ofiarujesz Święte Rany za grzeszników, nie zapomnij tego czynić za dusze w czyśćcu… Kto za życia swego czcił Rany Pana Jezusa, korzystał z Ich zasług i ofiarował Ojcu Przedwiecznemu za dusze w czyśćcu, będzie miał przy swojej śmierci NMP i Aniołów, a P. Jezus Ukrzyżowany w całym blasku swej chwały przyjmie go i ukoronuje jego czoło niebiańskim wieńcem Swej Chwały.”

O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen.

Przepuść, zlituj się mój Jezu, w otaczających niebezpieczeństwach Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas. Amen.

Ojcze Przedwieczny, okaż nam Miłosierdzie. Przez Krew i Rany Jezusa Chrystusa, Syna Twojego Jedynego, błagamy Cię, okaż nam Miłosierdzie. Amen. Amen. Amen.

Na dużych paciorkach:

P. Przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana  naszego Jezusa Chrystusa,

W. – na uleczenie ran dusz naszych.

Na małych paciorkach:

P. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia,

W. – przez zasługi Twoich Świętych Ran.

Na zakończenie: 3x

P. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana  naszego Jezusa Chrystusa,

W.Na uleczenie ran dusz naszych.

 MODLITWA DO ODMAWIANIA PRZED KRZYŻEM, DLA UCZCZENIA MĘKI CHRYSTUSA

Ojcze Przedwieczny, przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, w imieniu wszystkich i za wszystkie dusze – ofiarujemy Ci Najśw. Oblicze Twojego Syna, Jego Najświętsze Ciało, Najdroższą Krew, Bolesne Rany i to miłością ku ludziom płonące Serce w Najśw. Sakramencie Ołtarza, także i Jego wszystkich obejmujące Miłosierdzie, i Jego lęk śmiertelny i opuszczenie w Ogrójcu, Jego bolesne ukrzyżowanie i podwyższenie Krzyża, Jego śmierć, Jego zwycięskie Zmartwychwstanie i chwalebne Wniebowstąpienie. OfiarujęCi Twego ponad wszystko umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, którego tak bardzo kocham z wszystkimi Jego intencjami, które on dla nas miał, jako wynagrodzenie za moje grzechy i za grzechy całego świata, za dusze czyśćcowe i za wszystkich dziś umierających. Daj nam przez Jego zasługi nawrócenie grzeszników i nawrócenie Rosji, daj pokój całemu światu. Amen.

RÓŻANIEC ŚW. – CZĘŚĆ IV – TAJEMNICE CHWALEBNE

W intencji ofiarowania adoracji – szczególnie za dusze czyśćcowe

OFIAROWANIE – MODLITWA PRZED RÓŻAŃCEM

Panie Jezu, Odkupicielu świata, w zjednoczeniu z Twoją Ofiarą Krzyżową, ofiaruję Ci przez ręce Matki Niepokalanej moje modlitwy i prace, radości, trudy i cierpienia w intencji konających i zmarłych poddanych oczyszczeniu, błagając cię o przyspieszenie ich wejścia do chwały, gdzie Ty wraz z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i Królujesz na wieki wieków. Amen.

34 ♫ = PIEŚNI DO TAJEMNIC CHWALEBNYCH RÓŻAŃCA – str. 85 nr 160

RÓŻANIEC  A  EUCHARYSTIA[27]

CZĘŚĆ  IV  –  CHWALEBNA

l. ZMARTWYCHWSTANIE.

W Najświętszym Sakramencie jest Chrystus Zmart­wychwstały, Zwycięzca śmierci. Kiedy Go przyjmujemy w komunii św. . On zwycięża w nas śmierć.  Im więcej Komunii św.,  tym więcej przybywa nam życia, przeciwko któremu – cóż może śmierć ciała?

2. WNIEBOWSTĄPIENIE

“Opuszczam świat i idę do Ojca”. Ale powiedział także: “Nie zostawię was sierotami. Jestem z wami do końca świata”. Odszedł, a jednak pozostał. Panie, Swo­ją obecnością w Eucharystii łączysz niebo z ziemią, bo jesteś w niebie i pośród nas. W Komunii świętej karmi­my się Twoją chwałą.

3. ZESŁANIE  DUCHA  ŚWIĘTEGO.

W momencie, gdy na apostołów zstąpił ogień Ducha Świętego, narodził się Kościół – nasz dom i nasza Mat­ka. Ja jestem żywym człowiekiem, członkiem tego Kościo­ła, tym bardziej żywym, tym więcej, owocującym im żyję Eucharystią.

4. WNIEBOWZIĘCIE M A R Y I

Maryja w ostatnich latach swego życia karmiła się Eucharystią. Chwała Eucharystii z Niej promieniuje, gdy teraz idzie do nieba. I nas każda chwila przed Ta­bernakulum, każda Komunia przemienia, przygotowuje do zmartwychwstania.

5. UKORONOWANIE MATKI BOŻEJ NA KRÓLOWĄ ŚWIATA.

Maryja jest Wszechpośredniczką łask [i Współodkupicielką]. Każda Komu­nia święta, każda adoracja przechodzi przez Jej ręce i Serce. Ustawicznie czuwa nad Swoim Synem. Dlatego Ma­ryję zawsze można znaleźć przy Tabernakulum, gdzie wspo­maga naszą miłość

Pieśni wg uznania ze Śpiewniczka MR:

♫ = TE DEUM – Ciebie Boga wysławiamy – str. 52 nr 96

♫ = CISZA WIECZÓR – str. 100 nr 197

♫ = POBŁOGOSŁAW JEZU DROGI – str. 39 nr 51

MSZA ŚW. O PÓŁNOCY W INTENCJI OJCZYZNY

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA MSZY ŚW.:

Wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi oraz przebłaganie za grzechy Polski i za grzechy świata, aby złagodzić i uśmierzyć gniew Boży. Jednocześnie podziękowanie za ofiarodawców tej Mszy św. z prośbą o Boże błogosławieństwo dla uczestników adoracji i zanoszonych intencji.

po Mszy św.

AKT POŚWIĘCENIA POLSKI MIŁOSIERDZIU BOŻEMU[28]

Śpiew. MR str. 56-57 nr 103

Boże Miłosierny – Stwórco Wszechświata – Boże Ojców naszych – Ojcze Przedwieczny! Spójrz okiem Miłosiernej Opatrzności Twej na wyciągnięte błagalnym gestem ręce Twojego ludu polskiego. W poczuciu naszej nędzy – z nieograniczoną ufnością uciekamy się do Twego Miłosierdzia i prosimy o łaskę przebaczenia za grzechy naszego narodu. W tej chwili wpatrzeni oczyma dusz naszych w Twój święty Majestat, padamy na kolana, wyznając w pokorze, żeśmy prochem i nicością, a grzechy nasze bez liczby. Za wszystkie łaski i dary Twoje, Boże Miłosierny, myśmy Ci zapłacili zdradą Twych świętych przykazań, zdeptaniem Przenajświętszej Krwi Jezusa Chrystusa. Tak Ojcze nasz, zgrzeszyliśmy i zawiniliśmy! Ale ponieważ objawiłeś nam, o Boże, że Miłosierdzie Twoje nie zna granic, przeto wołamy z ufnością: Jezu Miłosierny, Zbawicielu nasz – Miłosierdzia… Miłosierdzia… Miłosierdzia…(ludzie powtarzają 3 razy),

– Miłosierdzia nad narodem naszym!

W pokorze serca naszego Twemu sercu oddajemy na zawsze wszystkie polskie rodziny – młodzież polską – naszą ukochaną Ojczyznę. O dobry Panie Boże, Ojcze nasz, Jezu Chryste Odkupicielu i Bracie nasz, miej Miłosierdzie nad naszą Ojczyzną, naszą nędzą. Twemu Miłosierdziu polecamy i poświęcamy nasz biedny naród, skłócony nienawiścią Kaina i pychą szatana. Daj nam proszącym łaskę, byśmy zrozumieli swe posłannictwo w dziejach, byśmy poprawili się z grzechów, byśmy z całym przekonaniem i w duchu szczerości praktykowali Twoje i Kościoła Twego przykazania! Daj nam moc ducha polskim rodzicom w misji rodzicielskiej i wychowawczej. Daj młodzieży polskiej całą głębię wiary naszych praojców. Dokonując tego aktu poświęcenia i oddania Twemu Miłosierdziu, wołam: Boże, daj Ojczyźnie naszej i światu całemu tak upragniony pokój – pokój w duszy i sercach – pokój między wszystkimi narodami. O Jezu, w dzień przyjścia Twego nie bądź nam sędzią, ale Ojcem Miłosierdzia. (wierni powtarzają to ostatnie zdanie).

– Miłosierdzie Boże, ufamy Tobie! (3 razy).Jezu, ufam Tobie! (3 razy).

KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA ZA OJCZYZNĘ (POKUTNIK str. 21).

Pieśni wg uznania na błogosławieństwo o północy, przed,  podczas i po Mszy św. np.

♫ = NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA – str. 40 nr 54

♫ = Z RĄK KAPŁAŃSKICH str. 40 nr 57, na ofiarowanie

♫ = WSPANIAŁY DAWCO MIŁOŚCI – str. 41 nr 59, na ofiarowanie

♫ = CHRYSTUS PAN KARMI NAS – str. 44 nr 70

♫ = PANIE DOBRY JAK CHLEB – str. 44 nr 71

♫ = UPADNIJ NA KOLANA – str.48 nr 85

♫ = KRÓLUJ NAM CHRYSTE – str. 54 nr 99

♫ = NIECH BĘDZIE BÓG UWIELBIONY – str. 51 nr 94

ADORACJA INDYWIDUALNA W CISZY DO OK. GODZ. 100 -200

– czas na modlitwę własną i potrzeby osobiste[29]

Sugestia dla trwających w adoracji indywidualnej np.:

– Dziękczynienie po Komunii Świętej z Matką Woli Bożej – POKUTNIK str. 180 nr 150

– Różaniec św. – część II – Tajemnice światła (Różaniec wynagradzający za grzechy popełniane wobec Najświętszego Sakramentu i znieważanie Matki Bożej)

– Litania wynagradzająca Najświętszemu Sakramentowi.POKUTNIK str. 24 nr 12

KWADRANS[30] PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM

Nie potrzeba wielu wiadomości, by Mi się przypodobać

– WYSTARCZY, ŻE MNIE BARDZO KOCHASZ.

Mów do Mnie, jak gdybyś rozmawiał ze swoim przyjacielem.

Musisz Mnie o coś prosić dla kogoś?

Powiedz Mi jego mię, a następnie – co byś chciał, żebym teraz dla niego uczynił. Mów do mnie prosto i otwarcie o biednych, których zamierzasz pocieszyć; o zbłąkanych, dla których gorąco pragniesz powrotu na prawdziwą drogę. Powiedz mi o wszystkich chociaż jedno słowo.

A dla ciebie – czyż nie potrzebujesz dla samego siebie jakiejś łaski? Powiedz mi otwarcie, czy może jesteś dumnym, samolubnym, niestałym, niestarannym… i poproś Mnie, żebym ci przyszedł z pomocą w twoich nielicznych czy też licznych wysiłkach, które podejmujesz, by się pozbyć tych wad. Nie wstydź się! Jest wielu sprawiedliwych, wielu świętych w niebie, którzy popełniali dokładnie te same błędy. Ale oni prosili pokornie… i z biegiem czasu zobaczyli, ze są od tego wolni. Nie zwlekaj prosić tez o zdrowie, o szczęśliwe zakończenie twoich prac, interesów czy studiów. To wszystko mogę ci dać i daję. A Ja życzę sobie, żebyś Mnie o to prosił, jeśli się to nie zwraca przeciwko twojemu uświęceniu, natomiast jemu sprzyja i je wspiera. Czego ci akurat dzisiaj potrzeba? Co mogę dla ciebie uczynić? Gdybyś ty wiedział, jak bardzo pragnę ci pomóc!

Czy masz w tej chwili jakiś plan?

Opowiedz Mi o nim. Czym się zajmujesz? O czym myślisz? Co mogę dla twego brata, dla twojej siostry, twoich przyjaciół, twojej rodziny, dla twoich przełożonych? Co ty chciałbyś dla nich uczynić? A co do Mnie – czy nie masz życzenia, żebym był uwielbiany? Czy zechciałbyś swoim przyjaciołom uczynić coś dobrego, im, których ty może bardzo kochasz, ale oni żyjąc nie myślą o Mnie? Powiedz Mi: co dzisiaj budzi nadzwyczaj twoją uwagę? Czego pragniesz z utęsknieniem? Jakie środki posiadasz, aby to osiągnąć? Powiedz Mi o twoim nieudanym przedsięwzięciu, a Ja powiem ci przyczyny niepowodzenia. Czy nie chciałbyś Mnie dla siebie pozyskać?

Może czujesz się samotnym lub źle usposobionym?

Odpowiedz Mi w szczegółach, co cię smuci. Kto cię zranił? Kto obraził twoją miłość własną? Kto ciebie znieważył? Informuj Mnie o wszystkim, a wnet dojdziesz tak daleko, że powiesz, iż za Moim przykładem wszystko darujesz i wszystko zapominasz. Za nagrodę otrzymasz Moje pocieszające błogosławieństwo.

Może się boisz?

Czy w swojej duszy owo nieokreślone przygnębienie, które wprawdzie jest bez podstaw, ale mimo to nie przestaje rozrywać ci serca? Rzuć się w ramiona Mojej opatrzności! Jestem przy tobie, u twojego boku. Ja wszystko widzę, wszystko słyszę i w żadnym momencie nie zostawię cię. Czy odczuwasz antypatie u ludzi, którzy cię przedtem lubili, a którzy cię teraz zapomnieli, od ciebie się odwrócili mimo, że z twojej strony nie było najmniejszego powodu do tego? Poproś za nich, a Ja ich przywrócę do twojego boku, jeżeli nie staną się zawadą dla twojego uświęcenia.

A czy nie masz czasem jakiejś radosnej wiadomości dla mnie?

Dlaczego nie pozwalasz Mi w niej uczestniczyć? Przecież jestem twoim przyjacielem. Odpowiedz Mi, co pokrzepiło twoje serce i wywołało twój uśmiech w okresie od twoich ostatnich odwiedzin u Mnie? Być może miałeś przyjemne zaskoczenia, może otrzymałeś szczęśliwe wiadomości, list, sympatie, może przezwyciężyłeś trudności, wyszedłeś z sytuacji bez wyjścia? To wszystko jest Moim dziełem. Ty masz Mi po prostu powiedzieć: „Dziękuję, mój Ojcze!”

A czy nie chcesz Mi nic obiecać?

Ja czytam w głębi twojego serca. Ludzi można łatwo zmylić, ale nie Boga. Mów więc otwarcie do Mnie. Czy jesteś zdecydowany nie poddawać się więcej wiadomej okazji do grzechu, zrezygnować z rzeczy, która pobudza twoją wyobraźnię, nie przestawać z człowiekiem, który zmącił spokój twej duszy? Czy będziesz znowu łagodnym, miłym i usłużnym wobec tego człowieka, którego miałeś do dziś za wroga, bo ci się sprzeniewierzył? Więc dobrze, powracaj teraz znowu do twojego zajęcia, do twojej pracy, do twoich studiów. Ale nie zapominaj kwadransu, który przeżyliśmy razem. Zachowaj – jak dalece możesz – milczenie, skromność, wewnętrzne skupienie, miłość bliźniego.

Kochaj Matkę Moją, która i twoją jest.

I przyjdź znowu z sercem przepełnionym jeszcze większą miłością i jeszcze bardziej oddanym Mojemu Duchowi. Wtedy znajdziesz w Moim Sercu codziennie nową miłość, nowe dobrodziejstwa i nowe pocieszenia.

„Panie Jezu, PRAGNĘ BYĆ ŚWIĘTYM i póki będę żył, nie przestanę pragnąć. Proszę i zaklinam na najświętsze Serce Twoje, wesprzyj moją dobrą wolę[31].”

PODCZAS BŁOGOSŁAWIEŃSTWA NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM[32]

Dzięki Ci, o mój Zbawicielu najdroższy, za wszystkie łaski, których mi w czasie tej modlitwy udzieliłeś, a przepuść roztargnienia jakich się z wielkiej mej ułomności w obecności Twojej dopuściłem.

A teraz, o mój Panie najdroższy, podnieś Swe ręce błogosławione i przeżegnaj mnie nędznego grzesznika! Przeżegnaj i błogosław tym, których Ci w modlitwach polecałem, a błogosław nam, jakoś błogosławił uczniom Swoim, gdyś ich opuszczał, wznosząc się do nieba, abyśmy, wzmocnieni Twym świętym błogosławieństwem, szli odważnie, jako Apostołowie, rozszerzać pomiędzy braci naszych znajomość i chwałę Imienia Twojego. Amen.

Chwała i uwielbienie, miłość i dziękczynienie bądź w każdym momencie Tobie, o Serce Jezusa w Najświętszym Sakramencie na wszystkich ołtarzach całej ziemi, aż do końca świata. Amen.

 • CICHO…
 • Cicho Boską spełnić wolę, cicho bliźnim ulżyć dolę.
 • Cicho kochaj ludzi Boga, cicho – oto święta droga!
 • Cicho z swymi dzielić radość, cicho wszystkim czynić zadość.
 • Cicho innych błędy znosić, cicho życzyć, błagać, prosić.
 • Cicho zrzec się, ofiarować, cicho ból swój w sercu chować.
 • Cicho jęki w niebo wznosić, cicho, skrycie łzą się zrosić.
 • Cicho, kiedy ludzie męczą, cicho, gdy pokusy dręczą,
 • Cicho zmianę życia znieść, cicho krzyż z Jezusem nieść.
 • Cicho Jezus w Hostii Sam, cicho milcząc mówi nam –
 • Cicho ufaj zbawcy Swemu, cicho tęsknij wzdychaj k’Niemu.
 • Cicho z cnoty zbieraj plon, cicho aż nadejdzie zgon,
 • Cicho ciało spocznie w grobie, cicho da Bóg niebo Tobie.

A D O R A C J A   N O C N A c.d.

WYNAGRADZAJĄCA NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

CZĘŚĆ II – SOBOTA[33]

Po Mszy św. około godziny:

Godz.SPIS TREŚCI RAMOWEJ UCZTY DUCHOWEJStr.
00:00Msza św. przebłagalno –wynagradzająca w int. Ojczyzny45
po Mszy św. AKT POŚWIĘCENIA Polski Miłosierdziu Bożemu i koronka BM45
1:00Adoracja w ciszy, czas na modlitwę indywidualną, potrzeby osobiste 
Sugerowany  Różaniec św.  część II tajemnice światła lub inne praktyki duchowe w intencji uwielbienia, podziękowania za owoce każdej Mszy św., Komunii św. Adoracji oraz wynagrodzenie i przebłaganie za lekceważenie, profanacje, oziębłość i zniewagi…  KWADRANS  przed Najśw. Sakr.      47
2:00Modlitwy WSPÓLNE na rozpoczęcie II części50
Modlitwy Eucharystyczne51
Modlitwy i Koronka do Ducha Świętego52
Różaniec św. część I radosna55
Litania i nowenna wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi54
3:00Nocna Godzina Miłosierdzia53
Modlitwy do niezgłębionego Miłosierdzia 
Koronka do Bożego Miłosierdzia za grzechy tej nocy200
Koronka do Matki Bożej Miłosierdzia[34]57
3:30AKT POKUTNY – ADORACJA KRZYŻA[35]58
4:00Różaniec św. cz. III59
Nowenna z litanią do Najświętszej Eucharystii118
5:00Różaniec św. cz. IV chwalebna61
Modlitwa do św. Józefa – Patrona Kościoła63
Nowenna i Modlitwy do Bożej Opatrzności66
6:00Anioł Pański i Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi71
Nowenna do św. Michała Archanioła65
Modlitwy na zakończenie adoracji – 3 Zdrowaś i o uzyskanie odpustu72
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO73

Pieśni wg uznania na rozpoczęcie wspólnych modlitw np.

♫ = MÓJ JEZU WITAM CIĘ – str. 103 nr 207

♫ = WITAM CIĘ WITAM – str. 41 nr 62

 EUCHARYSTYCZNE SERCA JEZUSA – WEZWANIA

 • Eucharystyczne Serce Jezusa, — wierzę Tobie!
 • Eucharystyczne Serce Jezusa, — przymnóż mi wiary i miłości.
 • Eucharystyczne Serce Jezusa, — gorejące miłością
 • Eucharystyczne Serce Jezusa, — rozpal serce moje miłością.
 • Eucharystyczne Serce Jezusa, — źródło prawdziwej wolności
 • Eucharystyczne Serce Jezusa, — daj mi prawdziwą wolność od grzechu.
 • Eucharystyczne Serce Jezusa, — Stworzycielu świata, który trzymasz świat w swej dłoni
 • Eucharystyczne Serce Jezusa, — nie wypuszczaj mnie ze swojej opieki.
 • Eucharystyczne Serce Jezusa, — Boski Lekarzu, któryś poniósł śmierć na krzyżu
 • Eucharystyczne Serce Jezusa, — ulecz moje rany grzechowe.
 • Eucharystyczne Serce Jezusa, — Zwierciadło światła wiecznego
 • Eucharystyczne Serce Jezusa, — pozwól mi oglądać Ciebie w wieczności.
 • Eucharystyczne Serce Jezusa, — spraw, aby przez pamięć o Twojej gorzkiej męce
 • Eucharystyczne Serce Jezusa, — dana mi była skrucha serdeczna i odpuszczenie grzechów.
 • Eucharystyczne Serce Jezusa, — okaż się miłosiernym w godzinę mojej śmierci.
 • Eucharystyczne Serce Jezusa, — zgaś we mnie całkowicie pożądliwość ciała i żar światowych żądz.
 • Eucharystyczne Serce Jezusa, — Dobroci serc, przez cenną Krew
 • Eucharystyczne Serce Jezusa, — przybądź w godzinę śmierci.

MODLITWA DO MARYI NIEWIASTY EUCHARYSTII

O Maryjo, pierwsze Tabernakulum Jezusa na ziemi i pierwsza Jego Czcicielko, daj nam, prosimy, te uczucia czci i miłości, jakieś miała dla Jezusa dziecięcia, Jezusa młodzieńca, Jezusa nauczyciela, Jezusa cierpiącego, Jezusa zmartwychwstałego, abyśmy je przelali na Jezusa w Najświętszym Sakramencie utajonego. Maryjo, wyjednaj nam ciągły wzrost naszej miłości i wiary. O Najświętsza Panno od Przenajświętszego Sakramentu, wejrzyj na nieszczęśliwych, którzy z powodu braku wiary, lub pragnienia ziemskich rozkoszy, odsunęli się od Stołu Pańskiego. Zwróć ich do Niego, niechaj pożywają Chleb żywota, po którym już niczego łaknąć nie będą — przekonaj ich, że szczera miłość Jezusa — Hostii zastąpi rozkosze ziemi. Amen.

MODLITWA O ZNISZCZENIE PLANÓW I DZIEŁ ZŁYCH DUCHÓW

Ojcze Niebieski, przez Niepokalane i mieczem przebite Serce Maryi, Współodkupicielki i Pośredniczki wszelkich łask, ofiaruję Ci Najdroższą Krew i Rany Jezusa Chrystusa, aby Maryja nasza Matka starła głowę szatana i z Archaniołem Michałem oraz ze wszystkimi Aniołami strąciła do piekła złe duchy, a wszystkie ich dzieła i plany zniszczyła, szczególnie obecnie w tej godzinie i nade wszystko w naszej ojczyźnie.

MODLITWA do DUCHA ŚWIĘTEGO za Polskę

Duchu Święty – natchnij Polskę, Miłości Boża – pochłoń Polskę, na właściwą drogę – zaprowadź Polskę, Maryjo Matko, spojrzyj na Polskę, z Jezusem błogosław Polsce: od wszelkiego złego, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa, zachowaj Polske. Amen.

KORONKA[36] DO DUCHA ŚWIĘTEGO

„Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą” (Łk 11,13)

Krzyżyk:† W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

                Wierzę w Boga Ojca …

Oczko po krzyżyku – Wezwanie do Ducha Świętego – SEKWENCJA ze Śpiewniczka MR:

♫ = PRZYBĄDŹ DUCHU ŚWIĘTY – str. 69 nr 135

1. Przez Maryję Niepokalaną Oblubienicę Ducha Świętego i wszystkie stworzenia – Boże bądź uwielbiony Boże Duchu Święty i przyjdź do nas  w darze MĄDROŚCI.

+Ojcze nasz… + Zdrowaś Maryjo… +Chwała Ojcu…

2. Przez Maryję Niepokalaną Oblubienicę Ducha Świętego i wszystkie stworzenia Boże – bądź uwielbiony Boże Duchu Święty i przyjdź do nas  w darze ROZUMU.

+ Ojcze nasz… + Zdrowaś Maryjo… + Chwała Ojcu…

3. Przez Maryję Niepokalaną Oblubienicę Ducha Świętego i wszystkie stworzenia Boże – bądź uwielbiony Boże Duchu Święty i przyjdź do nas  w darze RADY.    

+ Ojcze nasz… + Zdrowaś Maryjo…+ Chwała Ojcu…

4. Przez Maryję Niepokalaną Oblubienicę Ducha Świętego i wszystkie stworzenia Boże – bądź uwielbiony Boże Duchu Święty i przyjdź do nas  w darze MĘSTWA.

+ Ojcze nasz… + Zdrowaś Maryjo…+ Chwała Ojcu…

5. Przez Maryję Niepokalaną Oblubienicę Ducha Świętego i wszystkie Stworzenia – bądź uwielbiony Boże Duchu Święty i przyjdź do nas  w darze UMIEJETNOŚCI.

+ Ojcze nasz… + Zdrowaś Maryjo… + Chwała Ojcu…

6. Przez Maryję Niepokalaną Oblubienicę Ducha Świętego i wszystkie Stworzenia – bądź – uwielbiony Boże Duchu Święty i przyjdź do nas  w darze ŚWIĘTOŚCI.

+ Ojcze nasz… + Zdrowaś Maryjo…+ Chwała Ojcu…

7. Przez Maryję Niepokalaną Oblubienicę Ducha Świętego i wszystkie Stworzenia – bądź – uwielbiony Boże Duchu Święty i przyjdź do nas  w darze BOJAŹNI BOZEJ.

+ Ojcze nasz… + Zdrowaś Maryjo… + Chwała Ojcu…

Módlmy się: Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego: daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 • Oblubienico Ducha Świętego
 • Módl się za nami!

MODLITWA do NMP OBLUBIENICY DUCHA ŚWIĘTEGO

Matko Najświętsza, Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego. Tyś Chwałą Jeruzalem, Tyś weselem Izraela, Tyś chlubą ludu naszego. Ty, jako mężna Niewiasta, zdeptałaś głowę węża.

W miłości Ducha Świętego ofiarowałaś Ojcu Niebieskiemu Twego Boskiego Syna za zbawienie świata. Przez zasługi tej drogocennej ofiary uproś nam siedem darów Ducha Świętego.

Dzięki składamy Duchowi Świętemu, że wybrał Ciebie na Oblubienicę swoją i uczynił Cię szafarka swoich łask. Zwróć na nas swe miłosierne oczy i wejrzyj na moją nędzę. Dopomóż, by nasze serca były zawsze godną świątynią Ducha Świętego i byśmy nigdy przez grzech nie utracili łaski Bożej.

Wyjednaj nam te łaski, byśmy kiedyś w niebie wraz z Tobą, Niepokalana Dziewico, wiecznie wielbili i chwalili Trójcę Świętą: Ojca i Syna w jedności Ducha Świętego. Amen.

NOWENNA I MODLITWY WYNAGRADZAJĄCE NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

WYNAGRODZENIE ZA ZNIEWAŻENIE MARYI

Panie przebacz, wszelkie bluźnierstwa świętego Imienia Maryi, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas!

Panie przebacz, wszelką pogardę Jej Niepokalanego Poczęcia,Panie przebacz wszelka oziębłość kultu Maryi,

Panie przebacz, wszelką pogardę wobec obrazów Maryi, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas!

Panie przebacz, wszelkie zniewagi Różańca św.,

Panie przebacz wszelką obojętność wobec macierzyńskiej miłości Maryi,

WYNAGRODZENIE NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

O Matko Syna Bożego i Matko nasza, wysławiamy Twoje Niepokalane Serce, które Duch Święty obdarzył łaskami, zarazem wyznajemy, żeś godna czci i chwały. Dlatego na wynagrodzenie Twemu Sercu za zniewagi Twojego Imienia wysławiamy Cię pozdrowieniem anielskim: Zdrowaś Maryjo…

Święta Maryjo, jako Matka Chrystusowa, jesteś Matką pięknej miłości, którą sam Duch Święty rozpalił w Sercu Twoim i doskonale upodobnił je do Boskiego Serca Twojego Syna. Wyznając przeto żeś godna czci i chwały niesiemy Twemu Sercu wynagrodzenie za wszelkie zniewagi Imienia Twego i wysławiamy Cię pozdrowieniem anielskim: Zdrowaś Maryjo…

Święta Maryjo, Tyś w swoim sercu wycierpiała całą Mękę Syna swego, a miecz boleści przeszył Twoją duszę. Dlatego Jezus, Tobie, swej Matce z Nim współcierpiącej, oddał skarby łask, jakie nam wysłużył Swoją ofiarą krzyżową. Godna przeto jesteś Wszelkiej czci i chwały. Uwielbiamy Cię, nadziejo zbawienia, a na wynagrodzenie Twemu Sercu za wszelkie zniewagi Imienia Twego wysławiamy Cię pozdrowieniem anielskim: Zdrowaś Maryjo…

Pieśni wg uznania ze Śpiewniczka MR:

♫ = MATKO NAJŚWIĘTSZA DO SERCA TWEGO …

♫ = RÓŻAŃCOWA PANI NIEBA, ZIEMI – str. 81 nr 154

RÓŻANIEC ŚW. – CZĘŚĆ I  – TAJEMNICE RADOSNE

w intencjach ofiarowania adoracji – zob.  str. 11

♫ = PIEŚNI DO TAJEMNIC RADOSNYCH RÓŻAŃCA – Śpiew. MR str. 124 nr 113

RÓŻANIEC – KOCHAĆ JEZUSA SERCEM MARYI[37]

Tajemnica IZWIASTOWANIE dobrej nowiny o zbawieniu.

Świadomi Twojej pełnej miłości obecności, Jezu, łączymy się z posłuszeństwem Maryi i ofiarujemy Ci Jej doskonałe „tak” na wynagrodzenie za nasz brak uległości Twojej woli we wszystkim. „Naucz mnie pełnić. Twoją wolę, bo Ty, o Panie, Jesteś moim Bogiem”. Uczyń nas uległymi i ochoczymi do pełnienia zawsze Twojej świętej woli. „Daj mi poznać drogę, którą mam kroczyć; do Ciebie wznoszę moją duszę”. „Twoja wola jest moim dziedzictwem na wieki, radością mego serca”.

Z każdym „Zdrowaś Maryjo” tej tajemnicy WYPOWIADAMY „TAK” NA WSZYSTKO CZYM CHCESZ ABYŚMY BYLI I CO CZYNILI: „Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja”. „Oto jestem… mów Panie, Twój sługa słucha”. „Wszystko, co Pan powiedział, będziemy wypełniać ż przestrzegać”.

Tajemnica IINAWIEDZENIE św. Elżbiety.

Panie Jezu, my łączymy się z doskonałą ufnością Maryi i prosimy przez Jej przyczynę, by i nasza ufność stała się doskonała. „Ufam dobroci Boga na wieki wieków”. Przez nieskończoną potęgę Twojej Eucharystycznej miłości, prosimy Cię, Jezu, byś ujarzmił, zwyciężył i precz wyrzucił wszelaką nie-ufność, lęk i niepokój, jaki posiadamy, tak, by Twój pokój zapanował w nas. Z każdym „Zdrowaś Maryjo” tej tajemnicy modlimy się z głębi serca: „Słodkie Serce Jezusa, całą ufność pokładamy w Tobie”, boś Ty powiedział: „ZŁÓŻCIE WSZYSTKIE TROSKI WASZE NA PANA, KTÓRY TROSZCZY SIĘ O WAS”.

Tajemnica IIINARODZENIE Pana Jezusa w Betlejem.

Panie Jezu, z każdym „Zdrowaś Maryjo” jakie odmawiamy włączamy się w doskonałą adorację Maryi i ofiarujemy Ci wszystkie adoracje, które Ci oddawała w Betlejem, BYŚMY MOGLI PRZYNIEŚĆ CI TERAZ NA NOWO RADOŚĆ I CIEPŁO, JAKIE JEJ ADORACJA CI SPRAWIAŁA OWEJ PIERWSZEJ NOCY TWOJEGO NARODZENIA, kiedy trzymała Cię w Swoich ramionach i tuliła Cię do Swojego Serca. Dziękujemy Ci i wielbimy Cię wszystkimi uczuciami Maryi za to, żeś się narodził w Betlejem i stałeś się jednym z nas, za to, że przedłużasz Swoje Wcielenie wśród nas tu w Przenajśw. Sakramencie. Naucz nas doceniać i radować się Twoją Eucharystyczną Obecnością tak, by Twoja Eucharystyczna miłość przenikała każdą naszą myśl, słowo i czyn, zanim nasze całe życie stanie się adoracją „w duchu i prawdzie”.

Tajemnica IVOFIAROWANIE Pana Jezusa w świątyni.

Panie Jezu, weź nasze nędzne serca i daj nam „nowe serce” dając nam Swoje własne. W czasie tej tajemnicy odnawiamy NASZE CAŁKOWITE ODDANIE SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU MARYI. Przez Maryję ofiarujemy Twemu Eucharystycznemu Sercu wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy: „Totus Tuus”.

Tajemnica VODNALEZIENIE Pana Jezusa w świątyni.

Przez Serce Maryi prosimy Cię, Panie Jezu, byś pociągnął wszystkich ludzi do Siebie w tym Przenajświętszym Sakramencie, bo Ty chcesz, „by wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy”. OTO MY PRZYNOSIMY DO TWEGO EUCHARYSTYCZNEGO SERCA WSZYSTKICH TYCH, CO DOŚWIADCZYLI ZAGUBIENIA, I PROSIMY, byś odnalazł wszystko, co było zginęło, bo przyrzekłeś: „Jeżeli Mój lud… upokarza się i modli się i szuka Mojej obecności JA OŻYWIĘ ICH KRAJ… wybrałem ten dom, więc Moje Imię… Moje oczy i Moje Serce… będą tam zawsze”. Utwierdź nas w wierności Twojej nauce, o Jezu i nie dozwól byśmy się odłączyli od ciebie.

MODLITWA CODZIENNA W INTENCJI DZIECKA POCZĘTEGO

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

M O D L I T W Y    F A T I M S K I E

Śpiew. MR str. 51 nr 95  lub  Pokutnik str. 108 nr 123

NOCNA GODZINA MIŁOSIERDZIA

wynagrodzenie za grzechy popełniane szczególnie tej nocy i za konających

M O D L I T W A do NIEZGŁĘBIONEGO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Śpiewniczek MR str.130 nr 230 / Pokutnik str. 200 nr 158

♫ = ILE RAZY PIERŚ ODETCHNIE – str. 1 nr 5

KORONKA do BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Pokutnik str.19 nr 8

PRZYRZECZENIE MAŁYCH RYCERZY

Panie Jezu, przyrzekam całym moim sercem służyć Tobie, jako Mały Rycerz Twojego Miłosierdzia. Dobrowolnie i z miłości do Ciebie, wyrzekam się swej woli, abyś mógł królować w moim sercu. Z całym poświęceniem i miłością pragnę wypełniać Twoją Świętą Wolę. Udziel mi błogosławieństwa Jezu i Ty, Dziewico pełna łaski, aby moje przyrzeczenie urzeczywistniło Królestwo Waszych dwóch Najświętszych i Niepokalanych Serc na Ziemi. Amen.

KORONKA do MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA[38]

Koronka składa się z 3 dziesiątków:

 † W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, Życie, Słodyczy i Nadziejo nasza – witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto Orędowniczko nasza, One miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

Na dużych paciorkach:

P. Maryjo, Matko łaski i Matko Miłosierdzia,

W. – Broń nas od nieprzyjaciół i przyjmij w godzinę śmierci.

Na małych paciorkach:

P. Maryjo, Matko Miłosierdzia,

W. – Uproś nam miłosierdzie u Syna Swojego.

Na zakończenie:

Najmiłosierniejsza Matko, otwierasz przed nami, szeroko Swe ramiona i wciągasz ręce pełne wszelkich łask i darów. Twoje Serce matczyne pragnie nas obdarzyć wszystkim, czego potrzebujemy. Zachęcone ta dobrocią z ufnością zwracamy się do Ciebie. Uproś nam Matko, wszystko to, co jest nam potrzebne, a przede wszystkim spraw swym możnym pośrednictwem, abyśmy strzegli czystości i niewinności, wiernie i wytrwale pielęgnowały dziecięcą miłość ku Tobie, a w sercu nosili obraz Serca Twojego Syna. Niech to Serce nas broni, kieruje nami i zaprowadzi nas do światłości wiecznej. Amen.

Pieśni wg uznania ze Śpiewniczka MR:

♫ = MIŁOSIERNA MATKO BOSKA – str. 118 nr 100

♫ = O KRWI NAJDROŻSZA – str. 98 nr 69

ADORACJA KRZYŻA – AKT POKUTNY

w intencjach obrony życia dzieci poczętych i ludzi bezbronnych

MODLITWA przed AKTEM POKUTNYM

O Krzyżu błogosławiony, któryś dźwigał Tego, którego niebiosa i ziemia ogarnąć nie mogą! Krzyżu, piękniejszy od kryształu, bardziej błyszczący od złota, przyozdobiony członkami Zbawiciela, jakby najcenniejszymi klejnotami. Przed Tobą trwożą się źli, Ciebie czczą Aniołowie, na Ciebie z największym zdumieniem patrzą wszystkie stworzenia. O Krzyżu błogosławiony, zadatku chwały, znaku zwycięstwa; Tobie śmiertelni zawdzięczają, że żyją! Ty to sprawiasz, że ci co byli łupem szatana, stają się przez łaskę dziećmi Boga, a którzy pierwej bożkom ziemskim się kłaniali, przez Ciebie staja się dziedzictwem Chrystusa! O Krzyżu błogosławiony, na którym wieczne życie zawisło, które Zbawiciel własną krwią zdobył dla świata. Ten Ciężar jest Twoją Chwałą! O Krzyżu przesławny teraz wszystko błogosławisz. Prawdziwie jesteś błogosławiony, będziesz przez wszystkich z czcią wywyższony! Ześlij przeto błogosławieństwo swoje na lud tutaj błagający i bądź dla niego obroną, aby Pan, który Cię uczynił narzędziem odkupienia, wyniósł nas do uczestnictwa w swojej chwale. Niech Jemu wraz z Ojcem i Duchem Świętym będzie cześć i chwała, dziękczynienie teraz i po wszystkie wieki. Pozdrawiam Cię, uwielbiam i obejmuję Cię święty Krzyżu mego zbawiciela. Jezu ukochany zachowaj nas, zbaw nas. Kocham Cię! Niech ten święty Krzyż ukoi me przerażenie, napełni spokojem i ufnością!

Pieśni wg uznania ze Śpiewniczka MR:

♫ = SUPLIKACJE (ŚWIĘTY BOŻE) – str. 58 nr 107

♫ = PRZEDWIECZNY BOŻE, Ojcze nasz – str. 65 nr 123

MODLITWA do MATKI BOŻEJ SALETYŃSKIEJ POJEDNAWCZYNI GRZESZNIKÓW

Pomnij, o Matko Boska Saletyńska, prawdziwa Matko Bolesna na łzy wylane za mnie na Kalwarii. Pomnij także na trudy, których się nieustannie dla mnie podejmujesz, aby mnie zasłonić przed sprawiedliwością Boską. Czyż możesz opuścić teraz Twoje dziecko swoje, skoro dla niego tak wiele już uczyniłaś! Tą pocieszającą myślą ożywiony, upadam do stóp Twoich, choć tak niewierny jestem i niewdzięczny. Nie odrzucaj modlitwy mojej, o przeczysta Dziewico, Pojednawczyni grzeszników, lecz nawróć mnie i wyjednaj mi te łaskę, bym Jezusa umiłował nade wszystko, a Ciebie pocieszał życiem świątobliwym, bym mógł kiedyś oglądać Cię w niebie. Amen.

♫ = PIEŚNI DO TAJEMNIC BOLESNYCH RÓŻAŃCA – str. 125 nr 114

RÓŻANIEC ŚW. – CZĘŚĆ III – Tajemnice BOLESNE

– Kochać Jezusa Sercem Mary”[39]

W intencji ofiarowania adoracji – w tym za nawrócenie grzeszników

I MODLITWA Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym

Świadomi, o Jezu, Twojej miłosnej Obecności, włączamy się głęboko w Twoją postawę w Ogrójcu, gdy się modliłeś: „OJCZE, NIE MOJA, ALE TWOJA WOLA NIECH SIĘ STANIE”. W tej Tajemnicy ofiarujemy Ci doskonałą miłość Maryi, by uzupełnić, czego nie „dostaje naszym sercom i by zadość uczynić za wszystkie zniewagi, jakich doznajesz od świata w tym Sakramencie Twojej miłości. Z każdym „Zdrowaś Maryjo” w tej Tajemnicy prosimy z głębi serca: Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusa w Najświętszym Sakramencie; niech będzie adorowane i miłowane w każdym momencie we wszystkich tabernakulach świata aż do skończenia czasu.

II – BICZOWANIE Pana Jezusa

Jezu, przez bolesne Rany, które wycierpiałeś u słupa kaźni dopomóż nam przezwyciężyć skłonności ciała, byśmy mogli żyć w Twoim Duchu I CENIĆ TWOJĄ MIŁOŚĆ PONAD WSZELKĄ INNĄ MIŁOŚĆ. Przez Maryję prosimy o czystość w myślach i uczynkach. Przez Maryję prosimy o głębokie zrozumienie Twojej osobistej miłości ku nam w Przenajśw. Sakramencie, byśmy jak Ona, mogli odpowiedzieć Ci całym sercem. Oczyść nas od wszelkich fałszywych przywiązań tak, by Twoja miłość i Obecność w Eucharystii stała się skarbcem naszego serca. „Serce czyste stwórz we mnie Boże i ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.”

III – UKORONOWANIE cierniem głowy Pana Jezusa

Jezu, świadomi Twojej wielkiej miłości ku nam, ofiarujemy Ci DOSKONAŁA WDZIĘCZNOŚĆ MARYI NA ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA OBOJĘTNOŚĆ I NIEWDZIĘCZNOŚĆ świata na Twoją miłość w Najśw. Sakramencie. Przez Twoją cierniową Koronę uczyń nas, Jezu, pokornymi, byśmy mogli naśladować Twoją pokorę w Eucharystii. Dziękujemy Ci Sercem Maryi, na każdym ziarenku tej Tajemnicy, za wszystko, co uczyniłeś dla naszego zbawienia i za dar Siebie samego w tym Przenajśw. Sakramencie.

IV – DROGA KRZYŻOWA Pana Jezusa

Jezu, w czasie tej Tajemnicy obejmujemy nasz krzyż z miłości ku Tobie, Który ucałowałeś i objąłeś Swój Krzyż z miłości ku nam. Swoją łaską pomagaj nam wypełniać nasze codzienne obowiązki w życiu. Odnawiamy nasze Chrzestne śluby i prosimy Cię, byś przygotował nasze serca do dobrej spowiedzi, gdzie zmywasz nasze grzechy Swoją Krwią. Mocą tego Przenajświętszego Sakramentu BŁAGAMY O ODWAGĘ PODJĘCIA NASZEGO KRZYŻA NA KAŻDY DZIEŃ I NAŚLADOWANIA CIEBIE, byśmy stali się Twoimi uczniami. My jesteśmy słabi, ale Ty jesteś mocny! Przez Twój potrójny upadek i powstawanie, błagamy Cię przez Niepokalane Serce Maryi, byś wylał ze Swego Eucharystycznego Serca obfitość siły i pociechy na wszystkich przygnębionych i zniechęconych na świecie, szczególnie tych, co popadli w rozpacz i KTÓRZY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄ TWOJEJ POMOCY.

V – UKRZYŻOWANIE i Śmierć Pana Jezusa  na Krzyżu

Na każdym paciorku tej Tajemnicy, Jezu, OFIARUJEMY CI CAŁĄ POMOC TWOJEJ NAJŚWIĘTSZEJ MATKI, Która‚ stała przy Tobie, gdy byłeś sam i opuszczony na Krzyżu, ponieważ znowu jesteś sam i opuszczony w tak wielu tabernakulach świata. O Jezu, spójrz na łzy Tej, Która Cię najwięcej umiłowała na ziemi, i Która najwięcej miłuje Cię w Przenajświętszym Sakramencie i ze względu na łzy Twojej Świętej Matki, w łączności z nieskończoną wartością każdej Mszy św. aż do końca świata, błagamy Cię, POCIĄGNIJ WSZYSTKICH LUDZI DO TWEGO EUCHARYSTYCZNEGO SERCA, bo powiedziałeś Sam „GDY BĘDĘ PODNIESIONY Z ZIEMI, POCIĄGNĘ WSZYSTKO DO SIEBIE.”

Pieśni wg uznania ze Śpiewniczka MR:

♫ = PRZEDWIECZNY BOŻE, Ojcze nasz – str. 65 nr 123

♫ = KRZYŻU ŚWIĘTY – str. 19 nr 37

MATKO BOŻA prosimy cię gorąco: działaj z Bogiem Ojcem swoją gorącą miłością we mnie, w nas, w rodzinach naszych, w sąsiadach, w kapłanach całego świata, we wszystkich, zakonnicach, w jehowitach, i we wszystkich osobach rządzących. Stwórz jeden dom wspólnej miłości teraz i po wszystkie dni naszego życia. Amen

MATKO BOŻA prosimy cię gorąco: odłącz – odłącz – odłącz ode mnie, od nas, od rodzin naszych, sąsiadów, kapłanów w całym świecie, złe otoczenie złe moce – teraz i po wszystkie dni naszego i ich życia. Amen.

MATKO BOŻA prosimy cię gorąco: złącz – złącz – złącz: mnie, nas, nasze rodziny, sąsiadów, kapłanów z ludźmi uświęconymi, teraz i po wszystkie dni naszego i ich życia. Amen.

MATKO BOŻA prosimy cię gorąco: broń mnie, nas, nasze rodziny od rozpaczy, smutku, zwątpienia. Prosimy Cię dopomóż nam odnaleźć ludzi, którzy w chwilach trudnych będą nam pomocą. Amen.

♫ = PIEŚNI DO TAJEMNIC CHWALEBNYCH RÓŻAŃCA – str. 126 nr 115

RÓŻANIEC ŚW.  – CZĘŚĆ IV – TAJEMNICE CHWALEBNE

Kochać Jezusa Sercem Maryi[40]

w intencjach ofiarowania adoracji i Niepokalanego Serca Maryi

I – ZMARTWYCHWSTANIE Pana Jezusa

Jezu, wzmocnij naszą wiarę w Twoją rzeczywistą obecność w Najśw. Sakramencie tej tajemnicy wiary, byśmy jak uczniowie, którzy Cię poznali w łamaniu chleba, mogli Cię poznać w Eucharystii w sposób intymny i osobisty, przez głęboką i żywą wiarę, która urasta da „Przekonania o rzeczach, których nie widzimy” i uzdalnia nas do doświadczenia, jak słodka jest Twoja miłość, „która przewyższa wszelką wiedzę”. Prosimy, przez Niepokalane Serce Maryi, byś sprawił, by nasza parafia i wszyscy parafianie stali się „społecznością wiary” przez spełnienie Twego pragnienia, by być kochanym dniem i nocą w tym Najśw. Sakramencie, gdzie wzywasz nas do modlitwy bezustannej, bo tu Ty, nasz Zbawiciel przebywasz pomagając nam mocą płynącą ze Zmartwychwstania Twojego, podzielać Twoje cierpienie, byśmy mogli także podzielać chwałę Twojego Zmartwychwstania. Przy każdym paciorku tej Tajemnicy pogłębiaj nasze zjednoczenie z Tobą dopóki nasza modlitwa nie stanie się pragnieniem i potrzebą naszego serca. „WSZYSTKO, CZEGO PRAGNĘ, TO ZNAĆ JEZUSA.”

II – WNIEBOWSTAPIENIE Pana Jezusa

Panie Jezu, wzmocnij naszą nadzieję i skieruj ją na Twoją Eucharystyczną miłość. Błagamy Cię przez Maryję — daj nadzieję całej ludzkości. W tej Tajemnicy OFIARUJEMY CI LICZNE GODZINY, JAKIE MARYJA SPĘDZAŁA W TWOJEJ EUCHARYSTYCZNEJ OBECNOŚCI W CZASIE SWEGO ŻYCIA NA ZIEMI, ABY CI ODDAĆ TERAZ, W CZASIE TEJ NASZEJ GODZINY ŚWIĘTEJ, CAŁĄ CHWAŁĘ, JAKĄ ODDAŁA CI WTEDY. Łączymy się z doskonałą ocena Maryi, która znajdowała Swój odpoczynek, Swój pokój, Swoją radość i Swoje dopełnienie w Twojej Eucharystycznej Obecności — naszego Nieba na ziemi.

III – ZESŁANIE Ducha Świętego

Eucharystyczne Serce Jezusa, Boskie Ognisko Miłości, rozpal moja serce doskonałą miłością ku Tobie; gdy daję Ci wszystko, co jest nieczyste i brzydkie we mnie. w zamian za wszystko, co jest piękne i czyste w Tobie. Jezu, uświęć mnie i uczyń moje serce. tak podobne do Twego, żeby Twoja miłość jaśniała przeze mnie, jak światło przez okno, tak, by inni mogli widzieć Ciebie we mnie. Jak monstrancja niech ukazuję Ciebie światu. Przez Maryję, Wieczną Oblubienicę Ducha Świętego, prosimy o nowe Zielone Święta dzisiaj i zesłanie Twego Ducha każdemu. Niech ogień Twojej Boskiej miłości jak promienie słońca, wyjdzie, by dotknąć, pobłogosławić, wspomóc i uleczyć każdego. Niech Duch Święty, który wypływa z Twego Eucharystycznego Serca PRZYJDZIE DO KAŻDEGO I ODNOWI OBLICZE ZIEMI, by na-stała „jedna owczarnia i jeden Pasterz”.

IV – WNIEBOWZIĘCIE Matki Bożej

Jezu, na każdym „Zdrowaś” w tej Tajemnicy ofiarujemy Ci miłość Maryi dla uzupełnienia czego brakuje w naszych sercach, byśmy Cię mogli kochać teraz w Przenajśw. Sakramencie doskonałą miłością Niepokalanego Serca. TU ROZPOCZYNA SIĘ NASZE NIEBO NA ZIEMI: KOCHAĆ CIEBIE” JEZU, SERCEM MARYI. Przez Maryję ja mogę mówić: „Jezu, całym sercem Cię kocham”, gdy teraz łączę się duchowo z Tobą, który powiedziałeś: „Każdy, kto Mnie miłuje, zachowa mowę Moją i Ojciec Mój umiłuje go i do niego przyjdziemy, i mieszkać w Nim będziemy”. Z każdym „Zdrowaś Maryjo” pogłębiaj mój osobisty stosunek do Ciebie. Niech ciągła łączność z Tobą na ziemi będzie przedsmakiem mojego zjednoczenia z Tobą w Niebie. Jezu, prosimy przez nieskończone zasługi Twego Przenajświętszego Serca i zasługi Niepokalanego Serca Maryi, byśmy wszyscy byli jedno z Tobą w tym Przenajśw. Sakramencie.

V – UKORONOWANIE Matki Bożej

O Jezu, przez Maryję pokornie poddajemy nasze serca Tobie, byśmy mogli żyć Ewangelią, całą Ewangelią w całym naszym życiu; jako odpowiedź na Eucharystię, gdzie Ty dajesz nam Swoje Serce. Ten Sakrament zawiera w sobie wszystko. czym Ty jesteś i co posiadasz: „Cale duchowe bogactwo Kościoła”. „Dobrą miarę, natłoczoną i opływającą”. Jezu, w czasie tej ostatniej Tajemnicy Różańca, prosimy z ufnością, O TRYUMF NIEPOKALANEGO SERCA MARYI I O KRÓLESTWO TWOJEGO PRZENAJŚWIĘTSZEGO SERCA w każdym sercu. „By Bóg był wszystkim we wszystkim”.

MODLITWA do MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ

O Matko Różańca Świętego, Władczyni tajemnic, których świat nie potrafi do końca zgłębić. Matko Miłosierdzia na niemiłosiernej ziemi. Stolico Mądrości na pustyni, gdzie błąka się pyszny rozum ludzki. Różo Duchowna, która bez ustanku rozkwitasz modlitwą po całej ziemi. Gwiazdo Zaranna wśród utrapień naszego czasu. Królowo Pokoju, która uciszasz nasze serca i wyzwalasz ludy. Tobie Fatimska Pani składamy dziękczynienie za nieustające wstawiennictwo nad nami u Syna Twego  Jezusa Chrystusa, który Cię z Ojcem i duchem Świętym miłuje ponad wszelkie wyobrażenie. Amen.

Modlitwa do św. Józefa po Różańcu: Do Ciebie, św. Józefie – POKUTNIK str. 63 nr 60

♫ = W SŁONECZNEJ ŚWIATŁOŚCI – str. 86 nr 162

MODLITWY do ŚW. JÓZEFA OBL. NMP – NOWENNA i LITANIA

MODLITWA DO  ŚW. JÓZEFA[41]PATRONA KOŚCIOŁA

Do Ciebie, św. Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która cię łączyła z Niepokalaną Dziewica Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dzieciątko Jezus, pokornie błagamy, wejrzyj na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią Swoją i swoim potężnym wstawiennictwem, dopomóż nam w potrzebach naszych. Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelka zarazę błędu i zepsucia. Potężny  wybawco nasz, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoja pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczna szczęśliwość w niebie. Amen.

MODLITWA do ŚW. JÓZEFA ORĘDOWNIKA WE WSZELKICH POTRZEBACH I UCISKACH

Chwalebny Józefie święty, oblubieńcze Maryi, pamiętaj o nas. Czuwaj nad nami, najmilszy nasz stróżu. Dopomóż nam wieść święte życie. Najdroższy Żywicielu Przenajświętszego Dzieciątka, Zaopatruj nasze potrzeby duchowe i doczesne. O wierny opiekunie, któremu powierzony został najdroższy skarb nasz Jezus, weź pod swój miłosierny kierunek sprawę, którą Tobie polecam ……. Niechaj jej skutek będzie na chwałę Bożą i na pożytek dusz naszych. Amen.

♫ = SZCZĘŚLIWY KTO SOBIE PATRONA – str. 95 nr 182

MODLITWA RODZIN do NIEPOKALANEGO SERCA MARYI

Matko Niepokalana, całą ufność naszą pokładamy w potędze Twojego orędownictwa, w macierzyńskiej dobroci Twojego Serca. Posłuszni Twojej woli i poleceniom Ojca świętego, poświęcamy się Twemu Niepokalanemu Sercu.

O przedobra Matko! Niech Serce Twoje stoi na straży serc naszych, nich jako wzór jaśnieje w naszych rodzinach! O Maryjo1 Broń czystości obyczajów, osłaniaj naszą młodzież i dzieci, pobudzaj rodziców do ofiarności, dzieci do posłuszeństwa i karności. Ogniska rodzinne niech płoną prawdziwą pobożnością i trwałą miłością, Sercu Twemu polecamy wszystkich nieobecnych w domu rodzinnym; strzeż ich, o Maryjo, i bądź Gwiazdą przewodnią na drogach życia dla błądzących i grzesznych, dla sierot i ubogich. Z miłości dla Twego Serca chcemy spełniać wszystkie pragnienia Serca Jezusowego, żyć wedle przykazań Bożych, wedle nauki Chrystusa i Kościoła. Będziemy często duszę oczyszczać z grzechów i zasilać ją Chlebem życia.

Pomóż nam, o Maryjo, wykonać te postanowienia, przyjmij to poświęcenie nasze, wyproś łaski konieczne do uświęcenia życia osobistego i rodzinnego. Okaż się nam Matką i prowadź do Jezusa. Amen.

Pieśni wg uznania ze Śpiewniczka MR:

♫ = NIEPOKALANE SERCE MARYI – str. 40 nr 54

♫ = ZDROWAŚ MARYJO – str. 87 nr 163

♫ = KTO SIĘ W OPIEKĘ – str. 57 nr 105

♫ = POD TWĄ OBRONĘ – str. 65 nr 125

♫ = SZCZĘŚLIWY KTO SOBIE PATRONA – str. 95 nr 182

NOWENNA i MODLITWY

ZA PRZYCZYNĄ ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA,

O uwolnienie i wyzwolenie z wszelkich form zniewoleń i opętania diabelskiego

POŚWIĘCENIE SIĘ ŚWIĘTEMU MICHAŁOWI

O wielki Książę niebieski, / najświętszy Stróżu Kościoła, / św. Michale Archaniele / oto ja, / chociaż bardzo niegodny twego oblicza, / jednak ufny  w Twą dobroć, / powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw / i licznymi twymi dobrodziejstwami, / staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża / i w obecności wszystkich Aniołów niebieskich, / których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie. / Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika. / Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze / i starać się usilnie o Twoja cześć. / Bądź przy mnie przez całe życie moje, / abym nigdy nie obraził Pan Boga myślą, / słowem lub uczynkiem. / Broń mnie przeciw wszystkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, / które atakują wiarę i czystość, / a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy / i zaprowadź do Ojczyzny wiecznej. / Amen. /†/ – Święty Michale Archaniele strzeż nas i broń nas !!!

Pieśni wg uznania ze Śpiewniczka MR:

♫ = O MICHALE ARCHANIELE – str. 94 nr 179

♫ = STRÓŻU POLSKI NASZ ANIELE – str. 121 nr 105

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ ANIOŁOWI STRÓŻOWI

Aniele Stróżu mój, dziękuję Ci za twoją obecność i pomoc, której mi udzielasz. Oddaję się Tobie i pozwalam Ci, byś mnie oświecał i prowadził ścieżkami woli Ojca niebieskiego. Przez Ciebie łączę się z wszystkimi chórami Aniołów i z niezliczoną rzeszą Świętych. Wy, którzy już zajmujecie swoje miejsca w Mistycznym Ciele Chrystusa, pomóżcie mi oddać się świętemu Michałowi Archaniołowi, wodzowi Aniołów, ludzi i całego świata stworzonego, i uczcić go.

O Święty Archaniele, który jesteś Hetmanem Królowej nieba i ziemi, pomóż mi poświęcić się i oddać Maryi Niepokalanej, Matce Jezusa Chrystusa i mojej duchowej Matce.

Maryjo Najświętsza, prowadź mnie do Jezusa, abym razem z Tobą, z wszystkimi Aniołami i Świętymi, osiągnąwszy swoje miejsce w Mistycznym Ciele, uwielbiał Go razem z Wami, a przez NIEGO OJCA w DUCHU ŚWIĘTYM. Amen.

MODLITWY i LITANIA

do BOŻEJ OPATRZNOŚCI

MODLITWA WSTĘPNA

                Boże! Któryś się Ojcem pozwolił nam nazywać i jak do Ojca w każdej potrzebie udawać, wysłuchaj mnie teraz, gdy wzywam Twej Opatrzności dla siebie i wszystkich ukochanych moich ! Pamiętaj o potrzebach naszych Ty, który nie zapominasz o najmniejszym robaczku i trawce, który żywisz ptaki powietrzne i lilie polne w najpiękniejsze szaty przyodziewasz. Nie daj nam , Panie, ginąć w utrapieniach naszych, jakeś nie dał zginąć młodzieńcom w ognistym piecu, wzywającym Ciebie i Izraelowi łaknącemu na pustyni i Józefowi zaprzedanemu przez braci. Niech mnie ich przykład nauczy, że Twojej potędze nie ma nic podobnego na ziemi i niebie; że tam, gdzie rozum ludzki nadaremnie szuka ratunku, tam skinienie Twoje w jednej chwili największa niedolę w prawdziwe szczęście zamienić jest mocne; że kto pod Twoją opiekę się schroni, temu jeden włos z głowy nie spadnie; że kogo Ty zechcesz ocalić, tego ani zły człowiek, ani zgoła choroby, ani żadna przygoda zgubić i przemóc nie potrafi. Ta wiara, o mój Boże, podtrzymuje mnie w nadziei, że wejrzysz na potrzeby duszy i ciała mego i dasz mi to wszystko, co ze szczęściem moim i zbawieniem duszy jest zgodne.

Polecam Ci więc siebie i rodzinę moją i wszystkich bliźnich moich, abyś z nas zdjął ciężar utrapień, jakie ponosić za grzechy musimy. Wejrzyj, Panie, na wołanie nasze i ratuj nas, jakeś ratował Jonasza i Dawida, jakeś wybawił Mojżesza i innych od pewnej już zguby ! Daj nam , Panie, w Tobie niezachwianą ufność, abyśmy nigdy nie upadli na duchu , gdy niedostatek, choroba lub ciężka zgryzota nawiedzi nas z Twej Woli i przybądź nam z pomocą, gdy wołać o nią do Ciebie, Panie, będziemy.

Weź w opiekę duszę i ciało moje i ich potrzeby zaspokój; obmyśl mi taką dolę na przyszłość, jaką sam za najlepsza uznasz, a teraz błogosław pracy mojej, aby mi owoc wydała i Tobie chwałę, a bliźnim pożytek przyniosła; błogosław moim staraniom i zabiegom o los tych, których pieczy mej powierzyłeś i dodaj sił do wypełniania obowiązków na mnie ciążących. Niechaj, proszący Ciebie pokornie, doznam potęgi Opatrzności Twojej wraz ze wszystkimi ludźmi, którzy Cię o ratunek wzywają, bo w Tobie tylko, Panie, jest cała nadzieja i pomoc nasza jedyna. Amen.

LITANIA do OPATRZNOŚCI BOŻEJ

 • Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
 • Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
 • Ojcze z Nieba Boże,                          zmiłuj się nad nami !
 • Synu Odkupicielu Świata Boże,     
 • Duchu Święty Boże,                                         
 • Święta Trójco Jedyny Boże,
 • Opatrzności Boża, która wszystko stwarzasz i wszystkim rządzisz,
 • Opatrzności Boża, która potęgą swą dokonujesz wielkich rzeczy,
 • Opatrzności Boża, niezmierzona i najmiłościwsza w swej dobroci,
 • Opatrzności Boża, w której żyjemy, ruszamy się i jesteśmy,   
 • Opatrzności Boża, jedyna nadzieja i zbawienie nasze,
 • Opatrzności Boża, źródło niewyczerpane wszelkiego dobra,
 • Opatrzności Boża, w której wszystko jest możliwe,
 • Opatrzności Boża, oczekiwanie i chwała nasza,
 • Opatrzności Boża, pociecho ubogich,
 • Opatrzności Boża, ucieczko nasza,
 • Opatrzności Boża, zaopatrzenie nasze,
 • Opatrzności Boża, życie i opieko nasza,
 • Opatrzności Boża, matko sierot,
 • Opatrzności Boża, karmicielko ubogich,
 • Opatrzności Boża, kierowniczko, żeglujących do portu zbawienia,
 • Opatrzności Boża, tarczo niezwyciężona,
 • Opatrzności Boża, strumieniu życia Bożego,
 • Opatrzności Boża, nasycenie zgłodniałych,
 • Opatrzności Boża, pociecho naszego wygnania, zmiłuj się nad nami !

A N T Y F O N A.

Nie masz podobnego między bogami, Panie, i nie masz podobnego w dziełach Twoich, oczy Twoje są nad sprawiedliwymi i nad tymi, którzy nadzieję pokładają w miłosierdziu Twoim.

P. Rzuć na Pana staranie o sobie, a On sam żywić Cię  będzie.

W. – I we wszystkich uciskach twoich ratować Cię będzie.

P. Jako lituje się ojciec nad dziećmi swymi, tak Pan ulitował się nad tymi, którzy się Go boją.

W. – Albowiem sam zna utworzenie nasze (Ps. 102, 14).

M ó d l m y  się:

Boże, którego Opatrzność nie myli się w Swoim rozrządzeniu, pokornie Cię prosimy, abyś wszystkie szkodliwe rzeczy od nas oddalał, a pożytecznych nam użyczał. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

NOWENNA do OPATRZNOŚCI BOŻEJ

1. Jezu mój Najmiłosierniejszy, przez te słowa Twoje: Wszystko, o co byście prosili w modlitwie, wierząc, weźmiecie”, błagam Cię o tę łaskę … ,

– a z Niepokalaną Matką Twoją i moją się jednocząc, przez Jej Serce, to mówię: ”oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego”.

2. Jezu mój Najmiłosierniejszy, przez te słowa Twoje: Zaprawdę mówię wam, że ktokolwiek rzekłby tej górze, podnieś się – rzuć się w morze, a nie wątpiłby w swym sercu, ale by uwierzył, iż się stanie, co by jeno rzekł, ale by uwierzył, stanie mu się, błagam Cię o tę łaskę … ,

– a z Niepokalaną Matką Twoją i moją się jednocząc, przez Jej Serce, to mówię: ”Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego”.

3. Jezu mój Najmiłosierniejszy, przez te słowa Twoje: Przeto wam powiadam, wszystko, o cokolwiek modląc się, prosicie, wierzcie, iż otrzymacie, a stanie się wam, błagam Cię o tę łaskę … ,

– a z Niepokalaną Matką Twoją i moją się jednocząc, przez Jej Serce, to mówię: ”Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego”.

4. Jezu mój Najmiłosierniejszy, przez te słowa Twoje: A o cokolwiek będziecie prosili Ojca w Imię Moje, to uczynię, aby był uwielbion Ojciec w Synu, błagam Cię o tę łaskę …  

– a z Niepokalaną Matką Twoją i moją się jednocząc, przez Jej Serce, to mówię: ”Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego”.

5. Jezu mój Najmiłosierniejszy, przez te słowa Twoje: Proście, a będzie wam dano, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a będzie wam otworzono, błagam Cię o tę łaskę … ,

– a z Niepokalaną Matką Twoją i moją się jednocząc, przez Jej Serce, to mówię: ”Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego”.

6. Jezu mój Najmiłosierniejszy, przez te słowa Twoje: Jeśli Mię o co prosić będziecie w Imię Moje, to uczynię, w Imię Twoje błagam Cię o tę łaskę … ,

– a z Niepokalaną Matką Twoją i moją się jednocząc, przez Jej Serce, to mówię: ”Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego”.

7. Jezu mój Najmiłosierniejszy, przez te słowa Twoje: Nie wyście Mnie obrali, alem Ja was obrał i postanowiłem was, abyście szli i przynieśli owoc dobry, a owoc by wasz trwał, aby, o cokolwiek, byście prosili Ojca o co w Imię Moje prosić będziecie, da wam, w Imię Twoje błagam Cię o tę łaskę …

– a z Niepokalaną Matką Twoją i moją się jednocząc, przez Jej Serce, to mówię: ”Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego”.

8. Jezu mój Najmiłosierniejszy, przez te słowa Twoje: Zaprawdę, zaprawdę wam powiadam, jeśli Ojca o co w Imię Moje prosić będziecie, da wam, w Imię Twoje błagam Cię o tę łaskę … ,

– a z Niepokalaną Matką Twoją i moją się jednocząc, przez Jej Serce, to mówię: ”Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego”.

9. Jezu mój Najmiłosierniejszy, przez te słowa Twoje: Dotychczas o nic żeście nie prosili w Imię Moje, proście, a weźmiecie, aby radość wasza pełną była, w Imię Twoje błagam Cię o tę łaskę … ,

– a z Niepokalaną Matką Twoją i moją się jednocząc, przez Jej Serce, to mówię: ”Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego”.

10. Jezu mój Najmiłosierniejszy, któryś powiedział setnikowi: Idź, a jakoś uwierzył, niechaj ci się stanie – i uzdrowiony jest, błagam Cię o tę łaskę … ,

– a z Niepokalaną Matką Twoją i moją się jednocząc, przez Jej Serce, to mówię: ”Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego”.

11. Jezu mój Najmiłosierniejszy, któryś powiedział niewieście, dotykającej Twej szaty: Ufaj córko, wiara twoja ciebie uzdrowiła, błagam Cię o tę łaskę … 

a z Niepokalaną Matką Twoją i moją się jednocząc, przez Jej Serce, to mówię: ”Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego”.

12. Jezu mój Najmiłosierniejszy, któryś ślepym rzekł: Wedle wiary waszej niechaj się wam stanie – i otworzyły się oczy ich, błagam Cię z wiarą i ufnością o tę łaskę …

– i nie wątpię, że raczysz dopełnić obietnic Twoich, umyślnie tyle razy nam powtarzanych, aby ożywić martwą wiarę naszą w niepojętą przepaść Miłosierdzia Twego, nieustannie wołającego:

Pragnę! Pójdźcie do Mnie wszyscy, a ja was ochłodzę. Tom wam powiedział, abyście we Mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Jam zwyciężył świat. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. A oto Jestem z wami, aż do skończenia świata.

Przez te słowa Twoje, Panie, błagam Cię, uczyń jakoś przyrzekł, a z Niepokalaną Matką Twoją i moją się jednocząc, przez Jej Serce, to mówię:

”Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego”. Amen.

♫ = MAGNIFICAT – HYMN DZIĘKCZYNNY NMP –str. 113 nr 222

MODLITWA do MATKI BOSKIEJ OD OPATRZNOŚCI BOŻEJ

O Matko litości, Wspomożycielko chrześcijan, najwierniejsza Szafarko Bożej Opatrzności, Skarbnico łask wszelkich, pomnij, że nigdy nie słyszano na świecie, żebyś bez pociechy odprawiła tego, kto się zwrócił do Ciebie z ufnością. Przeto my, przekonani o Twej łaskawości i szczodrości hojnej, upadamy do Twych nóg, prosząc, byś wysłuchała modlitwy nasze. Wyproś nam święte błogosławieństwo, czyli łaski odpowiednie wszystkim naszym potrzebom duchowym i doczesnym. Polecamy gorąco Twemu Sercu macierzyńskiemu i pełnemu miłości Kościół święty, Ojca świętego, nawrócenie dusz, rozkrzewienie wiary katolickiej, jak również wybrane Oblubienice Pana, które cierpią w strasznym ogniu czyśćca, by rychło zostały pocieszone wieczną ochłodą. Amen.

ANIOŁ PAŃSKI

MODLITWA DLA UCZCZENIA ŁONA MATKI BOŻEJ

I OTOCZENIA TĄ MODLITWĄ DZIECI POCZĘTE

P. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi

W.I poczęła z Ducha Świętego. Ave Maria…

P. Oto Ja, Służebnica Pańska,

W.Niech mi się stanie według słowa Twego. – Ave Maria…

P. A Słowo ciałem się stało (przyklękamy)

W.I zamieszkało miedzy nami.Ave Maria…

P. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko,

W. – Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Łaskę Twoją prosimy Cię Panie racz wlać w Serca nasze, abyśmy Którzy za zwiastowaniem anielskim, wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. W. Amen.

Chwała Ojcu… 3x, Wieczny odpoczynek… 3x, Pod Twoją obronę…

Pieśni i hymny wg uznania, np.

♫ = KIEDY RANNE str. 57 nr104

♫ = JUŻ OD RANA – str. 80 nr 149 lub

♫ = GWIAZDO ZARANNA – str. 80 nr 150

MODLITWA na ZAKOŃCZENIE ADORACJI

Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony, o dobry Jezu, Królu i Zbawco nasz! Błogosławionyś nad wszystko, przez wszystko i we wszystkim, co istnieje na niebie i na ziemi. Błogosławionyś całym sercem naszym, które Cię Kocha i wielbi nad wszystko!

Hostio Najświętsza, siło duszy wygnanej! Eucharystio Boska, Arcydzieło Serca Jezusowego! Bądź jedyną miłością naszą, bądź jedynym pragnieniem naszym w życiu i przy śmierci. Za łaski i dary podczas dzisiejszej ADORACJI nam wyświadczone, dzięki Ci gorące, o Jezu! Grzechy nasze, złości nasze, przewinienia nasze wybacz nam, o Jezu! Ma za nie szczerze żałujemy i poprawę życia mocno przyrzekamy. Oddajemy Ci o Jezu, dusze nasze, serca  oraz ciała nasze. Oczyść je i poświęć je, aby jedynie żyły Tobą i dla Ciebie po wszystkie czasy. Amen.

3 ZDROWAŚ MARYJO

na podziękowanie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za otrzymane łaski za przyczyną NMP

Dziękujemy Trójco Przenajświętsza za Potęgę udzieloną NMP.  Ave Maria…

Dziękujemy Trójco Przenajświętsza za Mądrość udzieloną NMP. Ave Maria…

Dziękujemy Trójco Przenajświętsza za Słodycz i Miłosierdzie udzielone NMP. Ave Maria…

Chwała Ojcu…

♫ = CHWAŁA I DZIĘKCZYNIENIE – str. 50 nr 92

MODLITWA OFIAROWANIA ODPUSTU

Wszechmogący Boże, Ojcze miłosierdzia, Ty udzielasz nam łaski odpuszczenia wszystkich naszych grzechów. Wdzięczni za tak wielki dar Twojej miłości, pragniemy ofiarować otrzymany(e) odpust(y) podczas tej adoracji w intencji … (np. dusz czyśćcowych) . Chcemy w ten sposób włączyć się w duchową komunię ze świętymi i tymi, którzy tej świętości oczekują. Przyjmij naszą ofiarę i pozwól abyśmy razem z Chrystusem, Twoim Synem i ze wszystkimi Świętymi tkali białą szatę nowej ludzkości, szatę z białego lnu, który oznacza czyny sprawiedliwe świętych i jest odzieniem wieczności, do której wszyscy pielgrzymujemy wraz z Jezusem Chrystusem, który z Tobą żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Następnie na intencje PAPIESKIE odmawiamy:

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu …

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO[42]

† W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

(klęcząc)

O Panie, Ojcze Niebieski, wejrzyj łaskawie na sługi Twoje. Dla Krwi Najdroższej udziel nam wszelkich łask i darów Ducha Świętego, abym Ciebie coraz więcej poznawał, coraz głębiej miłował, coraz wierniej Tobie służył, oddal od sług Swoich wszelkie szkodliwe wpływy złego nieprzyjaciela.

(stojąc)

Tobie, odrzuconemu od Boga duchowi, z całym twoim orszakiem rozkazujemy [w Imię Jezusa Chrystusa], abyś natychmiast ustąpił, abyś zniszczył i odrzucił precz wszelką truciznę, którąś dla nas w jakikolwiek sposób przygotował i abyś nigdy do nas nie wracał ani żadnej władzy nie miał nad nami (chwytając krzyż np. od różańca, i wysoko trzymając) Oto Krzyż Pana, uciekajcie wy, duchy piekielne, rozkazujemy wam jako dzieci Świętego Katolickiego Kościoła. W Imię Ojca † i Syna † i Ducha Świętego †. Amen.                                                       

(klęcząc)

Najświętsze Imię Jezusa, bądź w naszych sercach, bądź w naszych ustach, bądź na naszym języku. Najświętsze Imię Jezusa, bądź w nas, bądź nad nami, bądź przede nami, bądź przy nas. Bądź we wszystkich naszych myślach, słowach i czynach.

Najświętsze Imię Jezusa, bądź naszą obroną przed wszystkimi złymi napaściami i pokusami. Najświętsze Imię Jezusa, zachowaj nas przed wszystkimi przygniatającymi myślami, przed wszelkim zniechęceniem i małodusznością.

Najświętsze Imię Jezusa, bądź naszym niezachwianym zawierzeniem, naszą siłą i mocą, naszą nadzieją i ucieczką w życiu i śmierci.

 1. Niech nas błogosławi Wszechmoc Ojca Niebieskiego † Mądrość Syna Bożego † Miłość Ducha Świętego † Amen.
 2. Niech nas błogosławi Jezus ukrzyżowany, przez Swoją Krew Przenajdroższą. W imię Ojca † i Syna † i Ducha Świętego † Amen.
 3. Niech nas błogosławi Jezus ukryty w Tabernakulum z miłości Jego Boskiego Serca. W imię Ojca † i Syna † i Ducha Świętego † Amen.
 4. Niech nas błogosławi z nieba Maryja, Niebieska Matka i Królowa i napełnia dusze nasze coraz większą miłością do Jezusa. W imię Ojca † i Syna † i Ducha Świętego † Amen.
 5. Niech nas błogosławią nasi Aniołowie Stróże i wszyscy Aniołowie niech nam przyjdą z pomocą i oddalą od nas zasadzki złego nieprzyjaciela. W imię Ojca† i Syna† i Ducha Świętego† Amen.
 6. Niech nas błogosławią wszyscy nasi Patronowie, nasi patroni od Chrztu Św. i wszyscy Święci w Niebie. W imię Ojca† i Syna† i Ducha Świętego† Amen.
 7. Niech nas błogosławią dusze naszych ukochanych zmarłych krewnych, aż do najdalszych pokoleń. Niech będą naszymi orędownikami, abyśmy i my osiągnęli wieczny cel. W imię Ojca† i Syna† i Ducha Świętego† Amen.

Niech zstąpi na nas błogosławieństwo naszej Matki, Świętego Katolickiego Kościoła, błogosławieństwo naszego Ojca Świętego…………., naszego Biskupa Diecezjalnego………….., i błogosławieństwo wszystkich Świętych Biskupów i Świętych Kapłanów. A to błogosławieństwo, które płynie ze wszystkich ofiar Mszy Świętych niech zstępuje na nas każdego dnia, niech przynosi nam szczęście i zdrowie i wszelką pomyślność doczesną, zachowa nas przed wszelkim nieszczęściem i da mi łaskę wytrwania i szczęśliwą godzinę śmierci. W imię Ojca † i Syna † i Ducha Świętego † Amen.

Pieśni wg uznania np.

♫ = POBŁOGOSŁAW JEZU DROGI str. 39 nr 51

♫ = NAJŚWIĘTSZE SERCE BOŻE str. 40 nr 54

Ok. 700 – ZAKOŃCZENIE ADORACJI

Pieśni wg uznania ze Śpiewniczka MR:

♫ = NIECH BĘDZIE CHWAŁA I CZEŚĆ – str. 48

♫ = TE DEUM – Ciebie Boga wysławiamy – str. 52

PODZIĘKOWANIE

 • Za wszystko dobro z Bożej ręki wzięte, za skarby wiary i pociechy święte,
 • za trudy, prace i trudów owoce, za chwilę ciszy i ludzkie niemoce,
 • za spokój, walki zdrowie i choroby, za uśmiech szczęścia i za łzy żałoby
 • i za krzyż ciężki, na barki złożony, niech będzie Jezus Chrystus pochwalony!

BLOK MODLITEWNY (II)  

RAMOWY PROGRAM ADORACJI NOCNEJ[43]

PRZYWITANIE PANA JEZUSA OBECNEGO W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

NIECHAJ BĘDZIE POCHWALONY PRZENAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT,

– PRAWDZIWE CIAŁO I KREW PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA –

TERAZ I ZAWSZE I NA WIEKI WIEKÓW. AMEN.

Boże nasz Miłosierny, niech święci Twoi Aniołowie, każdym słowem naszej modlitwy, uderzają i niszczą wszelkie zło na tej świętej ziemi, aby zatriumfowało Najmiłosierniejsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi. Amen

Witamy Cię, wielbimy i pozdrawiamy nasz najdroższy Panie i Ojcze obecny
w Tajemnicy Najświętszego  Sakramentu. Cieszymy się, że ponownie mogliśmy dziś przyjść do Ciebie, aby być z Tobą, aby Ci dziękować, aby Cię uwielbiać, aby Ci wynagradzać… Dziękujemy za chwilę obecną, jak i czas miniony – cały miesiąc, za wszystkie łaski, którymi nas obdarzyłeś, za dobro „łatwe” i dobro „trudne” do przyjęcia …ale zawsze dobro… Dziękujemy za ból, choroby, troski, zmartwienia… Ojcze, Ty doskonale wiesz co robisz… Ty wiesz wszystko i widzisz wszystko… znasz nas lepiej niż my samych siebie… wszystko jest z Twojej Ojcowskiej ręki dla naszego zbawienia… Bądź błogosławiony Panie nasz i Ojcze!

Niech będzie błogosławione Twoje święte Imię, niech będzie błogosławiona Twoja niepojęta Dobroć, która zawsze okazuje tylko Miłość i Miłosierdzie dla swoich  biednych, pogubionych i poranionych dzieci… Kochamy Cię Ojcze i dziękujemy za Twoją Miłość…

MODLITWA UWIELBIENIA EUCHARYSTII

♫ = NIECH BĘDZIE BÓG UWIELBIONY – Śpiew. MR str. 51 nr 94

DZIĘKCZYNIENIE i UWIELBIENIE po EUCHARYSTII

Dziękujemy Ci nasz Panie i Boże za to, że tu i teraz – w czasie Najświętszej Ofiary Mszy Świętej – przelałeś za nas Swoją Najświętszą Krew… za nas, za nasze rodziny, naszą parafię, nasze miasto, nasz kraj, za zatwardziałych grzeszników,  za konających, za dusze w czyśćcu cierpiące… Bądź błogosławiony nasz Królu, nasz Panie, nasz Zbawicielu, nasz Bracie, nasz Przyjacielu…. Kochamy Cię i uwielbiamy Twoje Święte Serce, które z miłości do nas pozwoliło się przebić włócznią naszych grzechów…. Słowami litanii do Twego Najświętszego Serca dziękujmy Ci Panie…

LITANIA DO SERCA PANA JEZUSA

Antyfona i Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu

♫ = NAJŚWIĘTSZE SERCE BOŻE – str. 40 nr 56

    Później:

WEZWANIA DO EUCHARYSTYCZNEGO SERCA JEZUSOWEGO

 • Panie Jezu, Hostio żywa, połączyliśmy się z Tobą w tajemnicy Eucharystii:
 • – aby być Tobą…
 • – Aby przemieniać się w Ciebie, aby uczyć się od Ciebie…
 • – Pragniemy milczeć, aby usłyszeć Ciebie…
 • – Oddajemy się Tobie, aby zatopić się w Tobie…
 • – Oddajemy Ci wszystko co mamy i czym jesteśmy…
 • Ofiarujemy Ci o Panie:
 • – rozum nasz – abyś go oświecił, 
 • – serca nasze – abyś nimi kierował,
 • – wolę naszą – abyś ją umocnił,
 • – nędzę naszą – abyś ją wspomógł,
 • – dusze i ciała nasze – abyś je posilił.
 • Eucharystyczne Serce Jezusa, którego Krew jest życiem dusz naszych – uwielbiamy Ciebie! Bo już nie my żyjemy, lecz Ty żyjesz w nas! Amen.
 • Eucharystyczne Serce Jezusa, płonące ku nam gorącą miłością, błogosławimy Ciebie! Bo Ty rozpalasz serca nasze  miłością ku Tobie i braciom naszym! Amen.
 • Eucharystyczne Serce Jezusa, ciche i pokorne, wywyższamy Ciebie! Bo Ty uczysz nas pokory i zawierzenia według Serca Twego! Amen.

Nasz Najukochańszy Boże Ojcze Przedwieczny, uwielbiamy Cię i dziękujemy za dobrodziejstwo Wcielenia Syna Twojego, Tobie cześć i chwała na wieki. Wybacz Panie nasz żeśmy tak nędzne robaki, proch tej ziemi niegodni Twego spojrzenia, nie potrafimy uwielbić Cię godnie i wynagrodzić za ogrom dobrodziejstw nam wyświadczanych. Łączymy naszego ducha i serca z triumfującym i walczącym Kościołem i wraz z nim błagamy Cię Tatusiu nasz Kochany o łaskę aby wszystkie narody mogły poznać, wyznawać i kochać Boga, który za wszystkich stał się człowiekiem. Wielbimy Ciebie i dziękujmy za wszystko, cokolwiek uczyniłeś dla rodzaju ludzkiego i cokolwiek nadal czynisz, nie zważając na to czy ludzie Cię wyznają, czy też się Ciebie Najukochańszy Boże zapierają. Pozwól Panie byśmy w niegodziwości swojej, jako pierwsi winni, przyjęli na siebie wszystkie nieczułości, nieświadomość i opieszałość ludzką, ponieważ wielkie są nasze przewinienia w tych rzeczach. Błagamy, wybacz nam nędznym te straszliwe przewinienia i oświeć nas Swoją Mądrością i Świętością, byśmy Cię więcej swoją niedbałością, bylejakością i lenistwem nie obrażali. Zasługujemy Panie nasz i Najukochańszy Ojcze, na Twój gniew i wieczne potępienie, ale błagamy, ze względu na ogrom Twego przedziwnego i niepojętego Miłosierdzia, okaż nam nędznym Swoje Miłosierdzie, przebacz, wybaw nas, uświęć, a wraz z nami wszystkich, których winy na siebie przyjęliśmy. Bądź miłościw Panie nasz i Boże nam grzesznym i ludziom, którzy światło wiary Bożej otrzymali, a zapomnieli jednak o dobrodziejstwach Wcielenia Boga i odróżniają się od niewiernych tylko zewnętrznymi objawami służby Bożej, bez uczestnictwa serca. Zmiłuj się Panie nad nimi i nad nędznymi duszami naszymi.

MODLITWY PRZEPROSZENIA, WYNAGRODZENIA I BŁAGALNE DO BOGA OJCA

1.  Ojcze, dziś w szczególny sposób pragniemy Ciebie przepraszać i wynagradzać Tobie za wszystkie grzechy Polaków za, zniewagi, profanacje, obojętność, egoizm, pychę, brak wiary, bunt i nieposłuszeństwo Twoim przykazaniom, za zmarnowane Łaski i niewdzięczność, za bluźnierstwa, znieważanie sakramentów i świętych wizerunków, za napaści na kościoły i duchowieństwo, za szerzące się antychrześcijańskie ideologie, za opuszczanie stanu Kapłańskiego przez księży, a szczególnie za grzechy skutkujące karą zarazy. Na Twoim świętym ołtarzu składamy zasługi Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, wszystkich Aniołów i Świętych – zwłaszcza Rodziny Polskiej w Niebie, a także św. dusz czyśćcowych. Składamy Ci Ojcze wszelkie starania Anioła Stróża Polski, Jego walkę i zaangażowanie w ratunek naszego Narodu, a także naszych indywidualnych Aniołów Stróżów…spójrz Ojcze na Krew Twego świętego Syna, który umarł za nas na Krzyżu, na Jego Święte Rany, na przebite Serce! To dla nas Polaków! On jest naszym KRÓLEM! O, Ojcze miej litość nad nami, wiemy, że jesteśmy źli i zasługujemy na sąd, ale Ty możesz wszystko, a Twoje Miłosierdzie jest nieskończone! Ufamy Twemu Miłosierdzi i  błagamy, ulituj się nad nami!

2. Ojcze, ośmieleni Twoją Dobrocią, ufni, że chcesz, abyśmy Cię prosili o wszystko, przychodzimy dziś do Ciebie i ofiarujemy Ci wraz z Najświętszymi Sercami Jezusa
i Maryi nasze serca, nasze modlitwy, pieśni, nasze myśli, intencje… jak również  niedogodności, zmęczenie i cały ten nocny czas adoracji,  aby błagać Cięprzez Krew i Rany Twego Syna Jezusa, przez Tajemnicę Męki Pańskiej oraz przez boleści Niepokalanego Serca Maryi: o wypełnienie próśb Matki Bożej Fatimskiej, o łaskę pokonania wszelkiego zagrożenia oraz o dar pokoju dla świata i naszej Ojczyzny.

3. Za przyczyną Św. Andrzeja Boboli – patrona Polski błagamy: – O ochronę Bożą i Łaskę pokoju dla świata a szczególnie o ochronę Bożą dla Polski; – O  powstrzymanie wybuchu III wojny światowej i powstrzymanie przed użyciem broni nuklearnej.

4. Za przyczyną Najświętszej Maryi Panny błagamy o ratunek dla Polaków, o zwycięstwo Maryi, o pokonanie szatana i tryumf  Niepokalanego Serca Maryi w zniszczeniu wszystkich planów i dzieł diabła oraz zniweczenie wszelkiego zła i zagrożeń. O ochronę Bożą dla naszej Ojczyzny przed groźbą wojny, głodu i powszechnego terroru sanitarnego skutkującego obowiązkowym szczepieniem oraz o powstrzymanie ataków na Polskę ze strony innych krajów. Błagamy o nawrócenie Rosji i opamiętanie jej przywódców, o dokonanie według Woli Bożej poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi oraz o powstrzymanie osób i ich działań zmierzających do wybuchu trzeciej wojny światowej.

Prosimy Cię Panie – prowadź wszystkich Polaków prawymi drogami do świętości i do wiecznej z Tobą szczęśliwości.

5. Błagamy Cię Kochany nasz Tatusiu o zatrzymania wojny światowej i o zachowanie Pokoju. O miłosierdzie Boże dla świata przez przyczynę Niepokalanej.

O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha Swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie.

Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana – bo Ty wszystko możesz.

Błagamy Cię przez przyczynę Matki Bożej, która zna i wie jakie zagrożenia nam grożą i prosi o odmawianie różańca. Ojcze na Twoim ołtarzu składamy wszystkie różańce do dziś przez Polaków odmówione. Ojcze, natchnij serca i umysły Polaków, aby poznali wagę obecnego czasu …

6. Błagamy o ożywienie Ducha Bożego w narodzie polskim, o wierność wierze Przodków naszych i tradycji Kościoła; o trzeźwość i odpowiedzialność dla Polaków, o przemianę serc i umysłów i pracę dla dobra wspólnego. Dziękujemy Tobie Ojcze i wielbimy Ciebie za dokonanie uroczystego Aktu Uznania Jezusa Chrystusa Królem Polski. Ojcze, Ty wiesz że nie ma lepszego Władcy niż Twój Syn Jezus Chrystus! Nie ma lepszego prawa, niż Chrystusowe Prawo Miłości! Pragniemy, aby Jego święte prawo panowało w naszej Ojczyźnie, w każdej rodzinie i w każdym domu, jak również w całym świecie!

Dlatego spraw Ojcze, za Twoją Bożą interwencją i pomocą błagamy o przebudzenie i nawrócenie polskiego duchowieństwa i podjęcie przez nie wspólnie godnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Błagamy o przywrócenie porządku i ładu Bożego w Narodzie i Państwie Polskim mocą uznanej władzy Chrystus Króla Miłosierdzia, za przyczyną Dworu Niebieskiego. Błagamy aby Jezus Chrystus Król naszej Ojczyzny, Król Polski, władał wraz z Maryją, naszą Królową – niepodzielnie na każdej płaszczyźnie naszego życia, życia każdego kapłana i każdego Polaka!

7. Ojcze, niech Twoje Królestwo zamieszka pośród nas i w nas….Amen.

Najpierw jednak zanim rozpoczniemy naszą modlitwę pragniemy przeprosić Cię drogi Ojcze za nas samych, za wszystko co dotychczas było złe w naszym życiu, za nasze grzechy, upadki, zaniedbania, za niezdrową ambicję i brak odpowiedzialności,
za obojętność wobec tak wielu potrzeb naszych braci i sióstr, za egoizm i pychę…. za wszystko czym Cię zraniliśmy….

„Zmiłuj się nad nami Panie

bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie;

okaż nam Panie miłosierdzie Swoje

i daj nam Swoje zbawienie”.

♫ = PANIE PRZEBACZ NAM – Śpiew. MR str. 59 nr 109

MODLITWY O ZMIŁOWANIE DO BOGA OJCA

1. Ojcze Niebieski jesteśmy słabi i grzeszni, nie zasługujemy na Twoją miłość, ale przez Syna Twego Jezusa Chrystusa zechciałeś nas usynowić i nazwałeś dziećmi Swymi. Dlatego ufamy Twej słodkiej dobroci i wierzymy że nam przebaczysz, wierzymy w Twoje bezgraniczne Miłosierdzie, wierzymy w Twoją miłość do nas, wierzymy w Twoją Świętą Obecność w Tajemnicy Eucharystii i nieustanną pomoc i opiekę, dlatego wyznajemy: Akty Wiary, nadziei i miłości, żalu

 • – Wierzę w  Ciebie Boże żywy w Trójcy Jedyny Prawdziwy…
 • – Ufam Tobie, boś Ty wierny …
 • – Boże choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję…
 • – Ach żałuję za me złości jedynie dla Twej miłości …

2. Błagamy Cię Panie nasz i Ojcze, przez cierpienia i ofiary Tych, którzy dziś są prześladowani za Wiarę, którym uniemożliwia się sprawowania i przyjmowania Sakramentów, którym zabrania się czytania Pisma Świętego, publicznego przyznawania się do Chrystusa, posiadania Świętych wizerunków  i oddawania czci Najświętszej Maryi Pannie, którzy niejednokrotnie płacą życiem za Wiarę… przymnóż nam wiary….

  Wraz z zasługami Twoich Świętych, a zwłaszcza  Tych, którzy uwielbiali i adorowali Najświętszy Sakrament ofiarujemy Ci Ojcze również doświadczenia wszystkich: chorych, samotnych, bezdomnych, bezrobotnych, uwięzionych, odrzuconych, zrozpaczonych, konających, niechcianych, niekochanych, zagrożonych aborcją i eutanazją…. wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób cierpią, czy to fizycznie, czy psychicznie, czy duchowo… Ojcze, przez ich samotność, strach,  ból, rozpacz i łzy, błagamy – przymnóż nam wiary

  3. Panie, Boże nasz, mimo naszej słabości i grzeszności oddajemy się Tobie
i prosimy otwórz nasze serca i umysły na działanie Twego Świętego Ducha, zaradź naszemu niedowiarstwu i spraw, abyśmy rzeczywiście byli Twoimi  świadkami…

♫ = JA WIEM W KOGO JA WIERZĘ – Śpiew. MR str. 49 nr  89

4. Ojcze, Światłości Odwieczna! Udziel nam światła, siły i łaski Twego Ducha. Umocnij nas Duchu Świętym, abyśmy naprawdę uwierzyli, że:

 • jako Bóg nieskończenie  Mądry wiesz lepiej co jest dla nas najkorzystniejsze,
 • jako Bóg nieskończenie Mocny wyprowadzasz dobro ze zła,
 • jako Bóg nieskończenie Kochający kierujesz wszystkimi wydarzeniami naszego życia i chronisz nas jak źrenicy Twoich oczu,
 • jako Nieskończenie Dobry Ojciec troszczysz się o Swoje dzieci i zawsze przybywasz z pomocą gdy tylko tego potrzebują.

5. Najlepszy Ojcze pomóż nam do końca uwierzyć Tobie, polegać na Tobie i zdać się na Twoje prowadzenie, jak dziecko w ramionach swego cierpliwego, czułego, kochającego Taty…

Ojcze mimo naszej słabości i grzeszności oddajemy się Tobie i prosimy otwórz nasze serca na potrzeby innych, spraw abyśmy we wszystkim szukali Twojej Świętej Woli,  a nasza modlitwa była Tobie miła. Amen.

MODLITWY WEDŁUG PLANU WTORKOWEGO

Pokutnik str. 98

Z modlitw wtorkowych Sekwencja do Duch Świętego:

♫ = Przybądź Duchu Święty – Śpiew. MR str. 69 nr 135

Modlitwy na rozpoczęcie spotkania  modlitewnego

– Pokutnik str. 98-100 nr 107-111

Zaproszenie do wspólnej modlitwy Aniołów i Świętych

– Pokutnik str. 100 nr 111

         Później:

Prosimy Was wszyscy nasi Bracia: Aniołowie i Święci Pańscy, abyście wraz z nami uwielbiali Trójcę Przenajświętszą, Krzyż Chrystusowy, Mękę Pana Jezusa, Jego Najświętsze  Rany, Przenajdroższą Krew i oddali należną cześć Maryi Pannie. Prosimy pokornie, abyście wraz z nami wynagradzali i wypraszali potrzebne łaski, o które prosimy w tej adoracji. Prosimy także, abyście bronili nas przed atakami złych duchów, abyście nas napełniali dobrymi myślami, abyśmy uzyskali dobre owoce dzisiejszej modlitwy. 

A w sposób szczególny, do naszych modlitw zapraszamy Ciebie Aniele Stróżu Polski
i prosimy abyś je zaniósł je przed Tron Boga w Trójcy Jedynego jako przebłaganie za tak liczne grzechy naszego narodu i wstawiał się przed Świętym Obliczem Boga za nami i naszą Ojczyzną. Aniele Stróżu Polski, broń naszej wiary, bądź przewodnikiem
i patronem, oddalaj zasadzki szatana, doprowadź wszystkie pokolenia Polaków
do zbawienia. Amen.

Przed litanią do KRWI Chrystusa – Pokutnik str. 102 nr 115

PŁASZCZ OCHRONNY z KRWI JEZUSA

Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Zbawicielu i Odkupicielu mój, otocz mnie dzisiaj płaszczem ochronnym swojej Krwi Przenajświętszej. Niech szatan, wszystkie złe duchy i demony będą głuche i ślepe; Ty nimi rozporządzaj, bo ja należę do Ciebie. Wypełnij mnie i moje dzisiaj swoim Duchem Przenajświętszym. Amen. (3x) Chwała Ojcu…

*CODZIENNA MODLITWA O OCHRONĘ POLSKI*

 *Jezu, zanurzam w Twojej Krwi* naszą Ojczyznę, nasze wojsko, rządzących, każdego Polaka i wszystkich tych, którzy zagrażają Jej wolności i bezpieczeństwu.

Niech Twoja Krew broni nas przed wszelkim złem i wojną, które nam zagrażają.

 *Świeci Archaniołowie i Aniołowie*, wszyscy *Święci i Błogosławieni* Polacy, wszyscy nasi *Patronowie*, wszystkie *dusze czyśćcowe* błagajcie za nami i naszą Ojczyzną, by pozostała wolna i bezpieczna od wszystkich wrogów.

 *Maryjo, Królowo Polski*, módl się za nami.

 *Jezu, Królu nasz i Panie*, Ty domagasz się byśmy jako naród uznali Cię za Króla, broń nas i zachowaj od wszelkich wrogów widzialnych i niewidzialnych, a my będziemy się starać, by nasze Państwo i Kościół uznały Cię za naszego jedynego Króla i Zbawcę.

 *Św. Andrzeju Bobolo,* który tak walczyłeś i starałeś się o to, by Polska była wolna i wierząca, potwierdzając to swoją męczeńską śmiercią wstawiaj się za nami.

Po Litanii do Krwi Chrystusa:

*OJCZE NASZ (1887 r.) – znany jako Pacierz Polaka*

 • Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Ciebie z pokorą błagamy,
 • Ratuj Ojczyznę w potrzebie, wsparcia Twojego czekamy.
 • Świeć się imię Twe wszędzie, Nasz Stwórco Ojcze i Panie,
 • Niechaj Polska wolna będzie, wysłuchaj nasze wołanie.
 • Panie przyjdź Królestwo Twoje, rozrządzaj sercy naszemi,
 • Daj nam zawsze łaski swoje, wszak żeśmy dziećmi Twojemi.
 • Niechaj będzie Twa wola, jak w niebie tak i na ziemi,
 • Lecz ciężka nam ta niedola, której zmniejszenia żebrzemy.
 • Chleba nam powszedniego, daj dziś o Panie prosimy,
 • Wszak my nie chcemy cudzego, niech tylko własnym żyjemy.
 • Daj nam go dzisiaj i zawsze, a my wiecznie będziem chwalić,
 • Twoje rządy najłaskawsze, racz tylko Polskę ocalić.
 • I odpuść nam nasze winy, bo my wrogom odpuszczamy,
 • Niech tylko z naszej krainy wyjdą o to Cię błagamy.
 • Ale nas zbaw ode złego, od niewolniczej sromoty,
 • Od zdrajców kraju własnego, daj Bojaźń Bożą i cnoty.

Ojcze Niebieski, pragniemy teraz uwielbić Najświętsze Serce Syna Twego Jednorodzonego, który obiecał szczególną pomoc w godzinę śmierci wszystkim tym, którzy klęcząc pod Krzyżem odmawiać będą co piątek 33 pozdrowienia Najświętszego Serca, ofiarowując je za nawrócenie grzeszników.

Klękamy więc dziś przed Tobą nasz Panie i Boże, obecny w Najświętszym Sakramencie i przed Twoim Świętym Krzyżem i wypowiadamy wraz św. Małgorzatą Marią Alacoque, św. siostrą Faustyną, sł. B. Rozalią Celakówną i wszystkimi Świętymi – zwłaszcza polskimi – słowa, które tak bardzo pragniesz usłyszeć – w intencji miłosierdzia i nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników;

33 POZDROWIENIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO

 • Pozdrawiam Cię, Serce Jezusa mojego – ratuj grzeszników (Polskę…).
 • Pozdrawiam Cię, Serce Stworzyciela mojego – udoskonal  ……….
 • Pozdrawiam Cię, Serce Odkupiciela mojego – uwolnij ……….
 • Pozdrawiam Cię, Serce Sędziego mojego – okaż ………. łaskę.
 • Pozdrawiam Cię, Serce Ojca mojego – rządź ………..
 • Pozdrawiam Cię, Serce Oblubieńca mojego – kochaj ………..
 • Pozdrawiam Cię, Serce Mistrza mojego – nauczaj ………..
 • Pozdrawiam Cię, Serce Króla mojego – ukoronuj ………..
 • Pozdrawiam Cię, Serce Dobrodzieja mojego – wzbogać ……….
 • Pozdrawiam Cię, Serce Pasterza mojego – strzeż ……….
 • Pozdrawiam Cię, Serce Przyjaciela mojego – opiekuj się ………..
 • Pozdrawiam Cię, Serce mojego Dzieciątka Jezus – pociągnij ………. do Siebie.
 • Pozdrawiam Cię, Serce Jezusa konającego na Krzyżu – zapłać za  ………..
 • Pozdrawiam Cię, Serce Jezusa we wszystkich sprawach Twoich – daj……….Siebie.
 • Pozdrawiam Cię, Serce Brata mojego – zostań z ………..
 • Pozdrawiam Cię, Serce nieporównanej dobroci – przebacz ………..
 • Pozdrawiam Cię, Serce pełne Chwały – przyświecaj nad ………..
 • Pozdrawiam Cię, Serce najgodniejsze miłości – zapal ………..
 • Pozdrawiam Cię, Serce najpełniejsze miłości – działaj w ………..
 • Pozdrawiam Cię, Serce najmiłosierniejsze – wstaw się za ………..
 • Pozdrawiam Cię, Serce najpokorniejsze – spójrz na ……….
 • Pozdrawiam Cię, Serce najcierpliwsze – miej cierpliwość nad ………..
 • Pozdrawiam Cię, Serce najwierniejsze – zapłać za ………..
 • Pozdrawiam Cię, Serce przedziwne i najgodniejsze – błogosław ………..
 • Pozdrawiam Cię, Serce najcichsze – uspokój ………..
 • Pozdrawiam Cię, Serce najpiękniejsze i godne największego pożądania – zachwycaj..
 • Pozdrawiam Cię, Serce doskonałe i chwalebne – uszlachetniaj ………..
 • Pozdrawiam Cię, Serce najświętsze, drogi balsamie  – zachowaj ………..
 • Pozdrawiam Cię, Serce najświętsze – popraw ………..
 • Pozdrawiam Cię, Serce błogosławione, lekarzu i lekarstwo na nasze złości – uświęć…
 • Pozdrawiam Cię, Serce Jezusa, pociecho utrapionych – pociesz ……….
 • Pozdrawiam Cię, Serce kochające, ogniu gorejący – spal ………..
 • Pozdrawiam Cię, Serce Jezusa, wzorze doskonałości  – oświeć ………..
 • Pozdrawiam Cię, Boskie Serce Jezusa, źródło wszelkiej szczęśliwości – posil……….
 • Pozdrawiam Cię, Serce bogate  w wiekuiste błogosławieństwa – wołaj ………..
 • Amen.

Pieśń na zakończenie: Serce Twe Jezu miłością goreje….

DROGA KRZYŻOWA

Modlitewnik: Modlitwa, ofiara, pokuta s. 167 wersja pierwsza –

na podst. rozmów Pana Jezusa z s. Józefą Menendez

Panie nasz i Ojcze powiedziałeś:

Krew Jezusa Chrystusa przelana na Krzyżu i  wciąż płynąca, jest ogniem trawiącym wszelki brud duchowy i może w jednej sekundzie otworzyć człowiekowi niebo, jeśli jest w nim tęsknota  i pragnienie miłości i jeśli prosicie o to wy, słabi, cierpiący, idący wraz ze Mną drogą krzyżową ziemi. Dla waszej słabości i waszych wysiłków pomimo tej słabości i braków przychylam się natychmiast do waszych próśb o ratunek dla bardziej od was cierpiących braci waszych, tak jak ojciec gotów jest natychmiast spełnić prośbę swego małego chorego dziecka…

Ojcze, pragniemy dziś w sposób szczególny korzystać ze zbawczej mocy Najdroższej Krwi Twego Syna Jezusa Chrystusa, aby osłoniła Polskę przed wszelkim zagrożeniem, przed wieczną zagładą; pragniemy iść teraz śladami Jego Męki, rozważać Jego boleści i cierpienia, wnikać w Jego Święte Rany…  Łączymy Ojcze, Drogę Krzyżową Twojego Najświętszego Syna Jezusa Chrystusa z drogą krzyżową naszego Narodu; Świętą Ofiarę i Boskie Męczeństwo Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana, z ofiarą i męczeństwem tak wielu wiernych Tobie synów i córek Polskiego Narodu… i błagamy Cię  Ojcze Miłosierny:

 • przez Krew i Łzy Jezusa Chrystusa,
 • przez Krew i Łzy Jego Bolesnej Matki,
 • przez Krew i Łzy Świętych naszego Narodu,

zmiłuj się nad Ojczyzną naszą, przebacz liczne winy, nawróć jak nawróciłeś marnotrawnego syna i przemień serca i umysły, aby Tobie służyły, Tobie dziękowały, Tobie ufały, Ciebie kochały… Amen.

W imieniu narodu polskiego składamy Tobie Boże w Trójcy Jedyny dar dziękczynienia za dokonaną intronizację Twojego Syna Jezusa Chrystusa na Króla Polski za wstawiennictwem Maryi Królowej Polski, św. Jana Pawła II i Wszystkich świętych i błagamy – racz przyjąć w majestacie swojej łaskawości ten dar.

MODLITWA O OCHRONĘ RODZINY PRZEZ KREW JEZUSA

Panie Jezu, wyznajemy Cię jako naszego Mistrza i Pana, Wierzymy, że każdą kroplę swojej drogocennej Krwi przelałeś po to, aby odkupić nas i nasze rodziny, aby uwolnić nas od szatana, grzechu i wszelkich zniewoleń. Panie Jezu z głęboką wiarą Ciebie prosimy, aby Twoja Krew okryła to miejsce, każdy kąt naszych domów, wszystkie pojazdy, którymi się poruszamy my i nasi bliscy. I wszelką własność, którą Ty nam dałeś. Panie Jezu, obmyj swoją drogocenna Krwią nas samych i nasze rodziny. Proszę o całkowitą ochronę życia naszego i naszych rodzin. Panie Jezu, zachowaj nas dziś od złego, Od grzechu, pokus, ataków i dręczeń ze strony szatana, Od lęku przed ciemnościami i przed ludźmi, Od chorób, zwątpienia, złości, nieszczęść I wszystkiego, co nie należy do Twojego Królestwa. Napełnij nas, Panie Jezu swoim Duchem Świętym i obdarz darami: mądrości, poznania, wiary, rozumu i rozeznania, Tak abyśmy żyli dziś w Twojej chwale wypełniając wszystko to, co dobre.

 • – Chwała Ci Jezu!
 • – Dziękuję Ci Jezu!
 • – Kocham Cię Jezu!
 • – Uwielbiam Cię Jezu!

Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, ofiarowana Ojcu Niebieskiemu za grzechy nieczyste, zablokuj kanały tych grzechów w naszych domach. Krwi Chrystusa, płynąca spod cierniowej korony, ofiarowana Ojcu Niebieskiemu za grzechy pychy i detronizacji Boga, zablokuj kanały tego zła w naszych rodzinach. Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, ceno naszego odkupienia, przetnij wszelkie kanały zła w naszych domach. Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, odbierz im środki przekazu i komunikowania się miedzy sobą, a otocz nas opieką swoich Aniołów. Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, zdobądź umysły i serca całych naszych rodzin, wyrwij je spod władzy duchów działających przez media: duchów pornografii i zboczeń, rozwodów i zdrad małżeńskich, zabójstwa najsłabszych i przemocy, wojen i nienawiści, żądzy posiadania i nieograniczonego używania, alkoholizmu i narkomanii, satanistycznej muzyki, okultystycznych gier komputerowych i hazardu, kłamstwa i oszustwa, lenistwa i duchowej oziębłości. Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, przerwij i odrzuć daleko od naszych domów demoniczne sieci, którymi oplątani byli członkowie naszych rodzin, drwiący z naszych modlitw, wiary, łez i bólu. Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, nakłoń do szczerej pokuty i przemiany życia tych, którzy dotychczas byli zniewoleni przez środki masowego przekazu kłamstwa i anty ewangelii. Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, przywróć pokój, zgodę i miłość w naszych domach, zrywając między nami i w nas wszelkie diabelskie więzy, szczególnie pomiędzy małżonkami i dziećmi w naszych rodzinach. Amen.

Pieśń na rozpoczęcie Drogi Krzyżowej:

– OGRODZIE OLIWNY– str. 16 nr 28

MODLITWA NA  ZAKOŃCZENIE DROGI KRZYŻOWEJ

Boże Ojcze nieskończenie dobry, który w Swej niezmierzonej miłości przydzieliłeś naszej chrześcijańskiej Ojczyźnie Anioła Stróża, aby strzegł nasz Naród i bronił od wszelkich niebezpieczeństw i zasadzek nieprzyjaciół, z całą pokorą błagamy Cię, udziel nam tej łaski, aby w naszej Ojczyźnie Twój Syn, uznany i Intronizowany na Króla Polski, królował wraz z Maryją, naszą Niebieską Królową, niepodzielnie na wszystkich płaszczyznach naszego życia, życia każdego Polaka.

Ty zaś, Aniele Stróżu Polski, który na przestrzeni dziejów tak dzielnie przychodziłeś jej z pomocą we wszelkich zagrożeniach, uwalniając ją z niewoli i jarzma wrogów wewnętrznych i zewnętrznych – bądź błogosławiony w twoim oddaniu się Bogu i pełnieniu Jego świętej woli! Ukochany nasz Obrońco – wstawiaj się za nami, abyśmy w życiu rodzinnym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym otwierali drzwi Chrystusowi, naszemu Panu, naszemu Bogu i Zbawcy. Proś, aby krew Jezusa Chrystusa broniła nas i całą naszą Ojczyznę od ataków szatana. Wstaw się do Swej Niebieskiej Królowej, Matki Jezusa i naszej duchowej Matki, aby Polska na zawsze pozostała świętym królestwem Jezusa i Maryi. Amen.

LITANIA DO ANIOŁA STRÓŻA POLSKI

– UPADNIJ NA KOLANA– str. 48 nr 85

 RÓŻANIEC ŚWIĘTY – CZĘŚĆ I – RADOSNA

MODLITWA WSTĘPNA

Ojcze Niebieski, jakże słodkie są Twoje słowa Miłości i Miłosierdzia, którymi pocieszasz nasze dusze:

„Sądzicie, że ranią Mnie i zrażają wasze grzechy? Nie. Ja was rozumiem i tłumaczę. Bardziej niż wy sami moglibyście się usprawiedliwiać i bronić, Ja was bronię. Znam każde drgnienie waszych serc. Obcuję z wami, cierpię z wami i pojmuję wszystkie wasze pragnienia, tęsknoty, poszukiwania i rozczarowania.(…) Kiedyż zrozumiecie, że moja miłość jest nieskończona…? Boicie się Mnie, gdyż wiecie, że jesteście brudni, ale nie rozumiecie,  że Ja kocham was takimi jakimi jesteście. Nic od was nie wymagam, nie grożę, nie brzydzę się żadnego brudu, bo wszystko co wasze, ludzkie, ułomne, ginie w ogniu Mojej Miłości…A Ja, tak bardzo was kocham, tak pragnę wam ulżyć, dać wam moje dary: pokój, radość, sprawiedliwość i miłość braterską, tak bardzo pragnę was uszczęśliwić…  

Ja pragnę tylko jednego – abyście do Mnie przyszli… Przychodźcie do Mnie wszyscy- Ja was oczyszczę, uleczę, uzdrowię, dam wam nowe życie..”

    Ojcze, ośmieleni Twoimi błogosławionymi słowami, składamy u Twych stóp, tu i teraz przed Najświętszym Sakramentem, całą naszą Ojczyznę, całą naszą polską nędzę, cały brud grzechowy i tych którzy przez niego cierpią, tych wszystkich których chcesz widzieć, tj.:

– Prześladowanych, zmęczonych, pogardzanych, skrzywdzonych, bezdomnych, głodnych, nagich, utrudzonych pracą i zagonionych, udręczonych …

– Odrzuconych, niechcianych, samotnych, opuszczonych, tych których tak bardzo potrzebujesz i pragniesz przygarnąć, pocieszyć, obdarzyć przyjaźnią i pokojem…

– Chorych, okaleczonych, niepełnosprawnych, bezwładnych, upośledzonych, pokrytych wrzodami, dla innych ”brzydkich”, „niepotrzebnie żyjących”, tych za którymi tęsknisz, których w szczególny sposób kochasz…

–  Wszystkich obciążonych grzechami, nałogami, rozpustą, wszystkich których znasz
z imienia i nazwiska, których pragniesz  i kochasz, bo znasz ich zbolałe, cierpiące, nieszczęśliwe dusze…

– Wszystkich zbrodniarzy, katów, morderców, złodziei, malwersantów, krzywoprzysięzców, kłamców, obłudników, wszystkich, których grzechy wołają o pomstę do Nieba… ale To właśnie za nich i dla nich Twój Syn przelał Swoją Drogocenną Krew i pragnie ich zbawić…

Ojcze! Powiedziałeś, że nie ma zbrodni, której nie mógłbyś wybaczyć, nie ma grzechu, którego byś nie odpuścił… bo Miłosierdzie Twoje jest nieskończone.  Ojcze, ufamy Twemu słowu, ufamy Twemu Miłosierdziu… i błagamy Cię przez wstawiennictwo Anioła Stróża Polski miej litość nad nami grzesznikami! Miej litość nad kapłanami i nad nami Polakami! Przepraszamy Cię za grzechy pijaństwa, aborcję, brak miłości i inne wady naszego Narodu.

Prosimy, broń nas przed tymi, którzy jako niewolnicy szatana, chcą świadomie zniszczyć nasz chrześcijański Naród. Błagamy, broń nas przed podstępnym działaniem naszych nieprzyjaciół. Daj nam siłę przeciwstawić się wszelkim pokusom i dopomóż wyrwać się z niewoli wewnętrznej tym Polakom, którzy już w nią popadli.

Wraz z Matką Najświętszą, Matką naszą, błagamy Cię Ojcze słowami modlitwy Różańcowej – przebacz nam, oczyść nas, zmiłuj się nad nami. Amen.

RÓŻANIEC Św. – CZĘŚĆ I – TAJEMNICE RADOSNE

Rozważania według uznania prowadzącego

– OJCZE Z NIEBIOS, BOŻE, PANIE – str. 64 nr 122

♫ – KOCHAJMY PANA, BO SERCE JEGO– str. 38 nr 50

RÓŻANIEC ŚW – CZĘŚĆ II – TAJEMNICE ŚWIATŁA – WPROWADZENIE

1. Ojcze Niebieski, który tak bardzo ukochałeś nasz naród, tak bardzo go wywyższyłeś pośród innych i wciąż zaszczycasz nas Twoją Łaską i Miłosierdziem, bądź uwielbiony! Dziękujemy Ci za to! Dziękujemy za historię Polski, za umacnianie w chwilach zwątpień i upadków, za prowadzenie i oświecenie w czasach trudnych dziejowych burz i przemian, za tak wielu Świadków wiary i patriotyzmu, za nieustanną Opatrzność Twoją nad nami! Dziękujemy Ci Ojcze za Akt Uznania Jezusa Chrystusa Królem Polski! Bądź błogosławiony!

A dziś znów mówisz do nas:

„Pragnę abyście ze Mną zbawili świat. Oto daję wam udział w odkupieniu ciężkich win, jakimi ludzkość grzeszyła wobec Miłości. Na waszej ziemi, bowiem Syn Mój pragnie rozpocząć oczyszczenie i odrodzenie świata. Schodzi ku wam w ogromie Miłosierdzia Swego, jak matka ku dzieciom, a ręce Jego pełne są łask… Rzeką wezbraną spływa ku wam nieskończone bogactwo Jego darów…Oto one: przebaczenie krzywd, zmiłowanie nad potrzebującymi, miłosierdzie, litość i współczucie, wysłuchanie samotnych, pocieszenie płaczących, nakarmienie głodnych, przygarniecie bezdomnych, nawiedzenie chorych i więźniów. Bierzcie i używajcie, umacniajcie się…. To wy – wasz naród ma być wyrazicielem Mojego Miłosierdzia. Moje Miłosierdzie zawieszam nad wami, a wy musicie je nie tylko przyjąć, ale i z nim czujnie współpracować… Moje Miłosierdzie jest MIŁOŚCIĄ WSPÓŁCZUJĄCĄ, PRZEBACZAJACĄ I PODNOSZĄCĄ CZŁOWIEKA. Wola ludzka (wasza wola) musi chcieć ją przyjąć i pełnić – współczując, przebaczając i podnosząc (waszych braci potrzebujących pomocy) – i tego od was dziś oczekuję…”

2. Ojcze, jesteśmy zbyt słabi, aby nie sprawić Ci zawodu, ale ufamy Ci i wraz z Maryją, naszą najczulszą Matką błagamy Cię słowami poety:

 • Od wojny, nędzy i od głodu, sponiewieranej krwi narodu,
 • od łez wylanych obłąkanie  – Uchroń nas Panie!
 • Od niepewności każdej nocy,  od rozpaczliwej rąk niemocy,
 • od leku przed tym co się stanie  – Uchroń nas Panie!
 • Od bomb, granatów i pożogi i jeszcze większej w sercu trwogi,
 • od trwogi strasznej jak konanie – Uchroń nas Panie!
 • Od rezygnacji w dobie klęski, Lecz i od pychy w dzień zwycięski
 • Od krzywd, lecz i od zemsty za nie – Uchroń nas Panie!
 • Uchroń od zła i nienawiści Niechaj się odwet nasz nie ziści
 • Na przebaczenie im przeczyste, – Wlej w nas moc o Chryste!

3. Przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi – Twojej Córki a naszej Matki, Anioła Stróża Polski, i Świętego Maksymiliana Kolbe, ofiarujemy Ci Ojcze, rozważania kolejnej części Różańca Świętego – Tajemnice Światła na wynagrodzenie za wszystkie akty profanacji Najświętszego Ciała w kościołach, zwłaszcza w Komunii św. na rękę i za zdradę duchowieństwa godzącego się na te praktyki – szczególnie w Polsce. Święci Aniołowie Boży, błagamy Was, pozbierajcie wszystkie okruszyny Najświętszego Ciała Pańskiego porozrzucane po kościołach i poza nimi (w skutek Komunii św. na rękę) i zanieście Je do miejsca godnego Ich przechowywania, aby nie były dalej profanowane.

♫ = BOŻE COŚ POLSKĘ PRZED TAK LICZNE WIEKI

– Śpiew. MR str. 55 nr 101

 Odmawiamy RÓŻANIEC ŚW. –  części II – TAJEMNICE ŚWIATŁA –

Na zakończenie RÓŻAŃCA

– LITANIA NARODU POLSKIEGO

KORONKA DO NAJŚWIĘTSZYCH RAN PANA JEZUSA

OFIAROWANIE

Ojcze Miłosierny, Twój najdroższy Syn powiedział:….Przez Rany Moje udzielę wszystkiego, o co prosić Mnie będziecie…wszystkie wasze sprawy, nawet najmniejsze jeśli zanurzycie je we Krwi Mojej nabiorą nieskończonej zasługi… Moc Moja jest w Moich Ranach… Rany Moje mają moc nad Sercem Boga… posiadając Je, potężnym się stajesz i masz więcej mocy ode Mnie, bo możesz rozbrajać Sprawiedliwość Moją…

Ofiarujemy Ci teraz nasz dobry Ojcze koronkę do Najświętszych  Ran Twego Syna Jezusa, rozważania części Bolesnej Różańca Świętego, jako błaganie o Twoje święte dary i łaski dla naszego narodu, a zwłaszcza o umiejętność przebaczania win, nie chowania urazy i uczciwość… abyśmy Cię nie zawiedli, ale wypełnili Twoją Świętą Wolę, służyli Tobie i braciom naszym, abyśmy stali się współodkupicielami świata, jak tego pragniesz i oczekujesz. Amen.

Odmawiamy KORONKĘ DO NAJŚWIĘTSZYCH RAN PANA JEZUSA

zob. POKUTNIK str. 42 nr 31

♫ = W KRZYŻU CIERPIENIE, W KRZYŻU ZBAWIENIE…

RÓŻANIEC ŚW. – CZĘŚĆ III – TAJEMNICE BOLESNE

ROZWAŻANIA Z RYCERSKIEGO ZESZYTU – Z MODLITW WTORKOWYCH

 POKUTNIK str. 114 nr 136

NA POCZĄTEK ROZWAŻAŃ CZĘŚCI BOLESNEJ RÓŻAŃCA ŚW.

MODLITWA ŚW. GERTRUDY:

Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci, Najdroższą Krew Boskiego Syna Twego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa w połączeniu ze wszystkimi Mszami św. na całym świecie dziś odprawianymi, za dusze w czyśćcu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników w Kościele powszechnym, za grzeszników w naszej Ojczyźnie, naszych Rodzinach i naszych domach. Amen.

OFIAROWANIE SIĘ NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA

Dzięki Ci, Panie Jezu Chryste, że stałeś się człowiekiem, aby przynieść na ziemię miłość Przedwiecznego Ojca. Dzięki Ci, Synu Boży, że przyjąłeś nasze ciało i krew, że stałeś się naszym Bratem i Przyjacielem. Dzięki Ci, Dobry Pasterzu, że dałeś życie za owce swoje, aby Twoją Krwią obmyć do czysta i uświęcić tych wszystkich, którzy przyjmują Twoje Słowo i uczestniczą w Ofierze Pojednania. Ciebie, Panie, chwalimy i uwielbiamy ze wszystkimi Aniołami i Świętymi, ponieważ Twoją najdroższą Krwią zmazałeś winę ludzkości. Ciebie wysławiamy i czcimy, bo dzięki temu, że oddałeś swoje życie, odzyskaliśmy nadzieję; dzięki temu, że za nas umarłeś, śmierć stała się nam bramą zbawienia; ponieważ okazałeś nam miłosierdzie, możemy w jedności z Tobą stać się źródłem miłosierdzia i pojednania.

Chwalimy i wielbimy Cię, nasz Zbawicielu, bo przez chrzest i bierzmowanie włączyłeś nas w Twoje święte Ciało, Kościół. W Eucharystii wzmacniasz więź miłości i pokoju. W sakramencie pokuty leczysz rany naszego ziemskiego pielgrzymowania i odnawiasz życie łaski, kiedy je utracimy. Ciebie, Jezu, wysławiamy i czcimy za Twoje Słowo i wszystkie Sakramenty, które czynią nas żywymi członkami Kościoła. Dziękujemy Ci za tych, którzy w Twoim zastępstwie kierują owczarnią, którą Ty nabyłeś Twoją własną Krwią. Dziękujemy Ci, Panie, także za wszystkich ludzi, dzięki którym uwierzyliśmy w Ciebie, dzięki za tych wszystkich, którzy wprowadzili nas na drogę Twojej miłości. Szczególnie chcemy Ci dzisiaj podziękować za to, że dzięki Twojej świętej Krwi znaleźliśmy sens życia, cierpienia i śmierci. Ponieważ Ty z miłości dla nas stałeś się człowiekiem, cierpiałeś i umarłeś na krzyżu, my także możemy przez nasze życie, cierpienie i umieranie okazać Bogu Ojcu i wszystkim naszym bliźnim prawdziwą miłość. Dlatego ofiarujemy się dzisiaj (na nowo) Twojej Najdroższej Krwi. Odnawiamy swoje przyrzeczenie chrztu św. i pragniemy bardziej świadomie, radośnie i z większą gotowością być członkami Twojego Mistycznego Ciała, którym jest Kościół. Naszym życiem chcemy “dopełniać to, czego brakuje cierpieniom Chrystusa”, aby świat powrócił do domu Ojca. Niech nasz czas będzie Twoim czasem; naszą radością niech będzie to, co Ciebie raduje; niech naszym cierpieniem uczestniczymy w Twojej zbawczej miłości. Z Tobą pragniemy oddać naszą krew i życie dla zbawienia wszystkich ludzi.

Panie, pozwól nam wraz z Tobą być strumieniem miłosierdzia, które zwycięża strach i złe duchy, które upadającym daje nowe siły, które cierpiących pociesza i umacnia, szukającym wskazuje drogę, zagubionych prowadzi do nawrócenia, poświęconym Bogu dodaje odwagi, trwa przy umierających, a zmarłym, którzy potrzebują oczyszczenia przychodzi z pomocą. Panie Jezu Chryste, niech Twoja Najdroższa Krew uczyni nas wiernymi temu ofiarowaniu, którego dzisiaj dokonujemy (odnawiamy). Uczyń nas gorliwymi w rozważaniu i oddawaniu czci tajemnicy Twojej Najdroższej Krwi, a nasze życie niech będzie uwielbieniem Ojca, który jest w niebie i pomaga ludziom do zbawienia.

 • Maryjo, Matko Najdroższej Krwi, módl się za nami!
 • Święty Kasprze, módl się za nami!
 • Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami!
 • Błogosławiona Mario de Mattias, módl się za nami!

Odmawiamy RÓŻANIEC ŚW.  – CZĘŚĆ III – tajemnice BOLESNE

Pokutnik str. 114 nr 136

Pieśń na zakończenie:

♫ = ZBAWIENIE PRZYSZŁO PRZEZ KRZYŻ – ŚPIEW. MR str. 20 nr 39

RÓŻANIEC ŚW. – CZĘŚĆ IV – TAJEMNICE CHWALEBNE –

Ojcze Niebieski, jak niepojęta jest Twoja miłość do naszego narodu, jak piękne są Twoje słowa do nas skierowane:

Nie możecie stać się w jednej chwili czyści, ale możecie przebaczać z całego serca swego, a wtedy oczy moje zobaczą tylko wasze przebaczenie. I Ja wam odpuszczę wszystko czym zawiniliście. Bo Ja pragnę przebaczać. Powiem wtedy: „oto Mój Lud, bo czyni wolę Moją” i zamieszkam pośród was. Moc Moja was osłoni, a miłość nasyci i obdarzy prawdziwą wolnością i prawdziwym pokojem. Uczynię was światłem dla narodów ziemi, przewodnikiem na drodze Mojej. Takie są słowa Moje do waszego narodu:

O Polsko, gdybyś wiedziała, jak kocham ciebie, jak pożądam twej miłości. Gdybyś wiedziała, jakie szczęście obmyśliłem, w jakie blaski pragnę przyodziać ciebie… Bądź Mi wierną, a staniesz się lampą gorejącą, przewodnikiem ludzkości, apostołem narodów. Sercem ludzkości pragnę cię uczynić.

O Polsko,  uwierz Mojej miłości. Zaufaj Mi, narodzie cierpiący i prześladowany, a zrzucę twoje więzy i skrusze kamienie, które cię gniotą. Zaufaj Mojej  miłości, narodzie umiłowany….”

Ojcze, jak bardzo nas kochasz, jak wiele nadziei pokładasz w naszej Ojczyźnie…

Nie potrafimy dziękować Ci Panie za wszystko co dla nas czynisz… Prosimy uzdolnij nas do przyjęcia Twej świętej Woli i sam stań się Królem naszych serc…

Przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi – naszej najdroższej Matki i Królowej Polski, błagamy Cię Ojcze, spraw aby Syn Twój Jezus oficjalnie uznany Królem polskiego narodu, królował w naszym kraju, w każdym polaku! Aby zapanowało w nas i pośród nas Jego królestwo. Królestwo Syna i Jego Najświętszej Matki – królestwo Obu Najświętszych Serc. W tej intencji będziemy rozważać ostatnią część Różańca Św.

Odmawiamy RÓŻANIEC ŚW. –  części IV – TAJEM. CHWALEBNE

Rozważania według uznania prowadzącego

Pieśni wg uznania ze Śpiewniczka MR:

♫ = BOŻE W DOBROCI NIGDY NIE PRZEBRANY – str. 63 nr 119

♫ = ZBLIŻAM SIĘ W POKORZE I NISKOŚCI SWEJ – str. 45 nr 73

Na zakończenie części chwalebnej różańca:

MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA POLSKI

Aniele Stróżu Polski, przyjdź z pomocą wszystkim Polakom w potrzebach duszy i ciała, aby podążając za wartościami materialnymi, nie tracili swych najważniejszych wartości jakimi są wiara chrześcijańska i prawdziwe poczucie dumy narodowej. Połóż kres poczynaniom szatana, który przez różne uciski i wrogie zasadzki spycha Polaków na dno moralne. Wstawiaj się za nami do Boga i przypominaj nam , że mamy najpierw szukać Królestwa Bożego i spełnienia świętej woli naszego Ojca w niebie, a wszystko inne będzie nam dodane. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

♫ = Z DAWNA POLSKI TYŚ KRÓLOWĄ – Śpiew. MR str. 90 nr 171

LITANIA DO CHRYSTUSA KRÓLA

♫ = KRÓLUJ NAM CHRYSTE – Śpiew. MR str. 54 nr 99

Później:

MODLITWA PODZIĘKOWANIA I UWIELBIENIA

Ponieważ wstaje świt i budzi się nowy dzień, dziękujemy Ci nasz drogi Ojcze za tę noc spędzoną z Tobą, w tej świątyni… za błogosławiony czas przebywania z Tobą, w Twojej obecności… Dziękujemy Ci za to że jesteś, że chciałeś z nami pozostać, dziękujemy już teraz za wszystkie otrzymane Łaski i wysłuchane modlitwy, za Twoje przebaczenie, za Twoje miłosierdzie, szczególnie dla naszej Ojczyzny… za Twoją miłość… Bądź pozdrowiony, uwielbiamy Cię Ojcze! I zapraszamy Cię nasz kochany Ojcze – wraz z Matką Najświętszą, Aniołami i Świętymi – do nowego dnia. Abyś go sam wypełniał, sam kształtował, sam ubogacał…. chcemy nadchodzący czas również spędzać razem z Tobą…. Kieruj nami o Panie, aby każda następna chwila w naszym życiu była wykorzystana na Twoją Chwałę….

♫ = KIEDY RANNE WSTAJĄ ZORZE – Śpiew. MR str. 57 nr 104

Ojcze kardynał Hlond powiedział:

„Przyjdą czasy, kiedy Bóg w ręce swej Matki na pewien czas złoży atrybut Swej wszechpotęgi. Obecne czasy oddał Bóg w opiekę Matce Najświętszej. Polska jest narodem wybranym Najświętszej Maryi Panny. Polska nie opuści sztandaru Królowej nieba, spełni swe zadania, będzie znowu Matką Świętych. Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielka miłością  bliźniego i Różańcem. Polska ma stanąć na czele Maryjnego zjednoczenia narodów i będzie przewodniczka narodów. Nastąpi wielki triumf Serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę.”

A teraz pragniemy Ci dziękować drogi Ojcze za wszystko co dla nas uczyniłeś, wywyższając Cię i uwielbiając w Maryi, naszej najdroższej Matce i Królowej:

MODLITWA TRZECH ZDROWAŚ MARYJO…

POKUTNIK – str. 72 nr 71

♫ = KRÓLOWEJ ANIELSKIEJ ŚPIEWAJMY – Śpiew. MR str. 93 nr 176

MODLITWA TRZECH PRÓŚB ( ŚW. GERTRUDY )

Błogosławiona Panno Maryjo! Prosimy Cię przez tę niewinność i czystość, jakie Boskiemu Synowi w żywocie Twoim Panieńskim ulubiony Przybytek zgotowały, wyjednaj nam modlitwami Swymi oczyszczenie od wszelkiej zmazy grzechowej. Amen.

Błogosławiona Panno Maryjo! Prosimy Cię przez tę głęboką pokorę, dla której wywyższona zostałaś nad chóry anielskie i wszystkich świętych, spraw aby modlitwy Twoje  zastąpiły wszystkie niedoskonałości nasze. Amen.

Błogosławiona Panno Maryjo! Prosimy Cię przez tę miłość nieoszacowaną, przez którą złączyłaś  się z Bogiem wiecznym, spraw, abyśmy przez Twoje wstawiennictwo wyjednali sobie u Boga obfitość różnych zasług. Amen.

– GWIAZDO ŚLICZNA WSPANIAŁA

– GDY KLĘCZĘ PRZED TOBĄ– str. 81 nr 153

OFIAROWANIE KORONKI DO PŁOMIENIA MIŁOŚCI NIEPOKALANEGO SERCA MARYI

Maryjo, Matko Boża, Matko nasza oddajemy Ci Polskę, polskie rodziny, oddajemy Ci wszystkie stany.

Błagamy Cię, bądź naszą Królową. Pragniemy być królestwem Twoim i Twojego Syna. Dlatego błagamy Cię Pani Niepokalana słowami  koronki do Płomienia Miłości Twego Niepokalanego Serca, pomóż nam powrócić do naszych narodowych wartości i zasad, które utraciliśmy; pomóż nam odzyskać sumienie i godność ludzką, a zwłaszcza godność dzieci Bożych.

Prosimy Cię, pomóż nam nie zawieść oczekiwań Boga i Ciebie, aby Bóg Ojciec nie ronił Łez, a Syn Twój – Swojej Najświętszej Krwi z naszego powodu….

Pomóż nam Matko! Ratuj nas! Osłoń nas Twoim macierzyńskim płaszczem i obroń
od wszelkich niebezpieczeństw! Amen.

KORONKA DO PŁOMIENIA MIŁOŚCI NIEPOKALANEGO SERCA MARYI

Na cześć pięciu Ran Pana Jezusa żegnamy się pięć razy:

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Na dużych paciorkach:

P. Pełne Boleści i Niepokalane Serce Maryi,

W. – proś za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Na małych paciorkach:

P. Matko ratuj nas, przez Płomień Miłości

W.– Twojego Niepokalanego Serca!

Na zakończenie: (3x)

P. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,

W. – jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

P. Matko Boża, rozlej na całą ludzkość działanie łaski Twojego Płomienia Miłości

W. – teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

♫ = JASNOGÓRSKA PANI TYŚ NASZĄ HETMANKĄ…

GODZINKI KU CZCI NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

♫ = GODZINKI KU CZCI NMP – STR 73 NR 147

LITANIA DO ŚWIĘTYCH PATRONÓW NARODU POLSKIEGO

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ KS. PIOTRA SKARGI

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła imieninowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący Wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboka miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje. Rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego . Amen.

♫ = NIE RZUCIM CHRYSTE ŚWIĄTYŃ TWYCH ­– ROTA – str.55 nr 97

LITANIA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA OPIEKUNA RODZIN

AKT ODDANIA SIĘ MIŁOSIERDZIU BOŻEMU

O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufam bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, ażeby w ten sposób móc żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia, tak wobec duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym. Strzeż mnie więc, o Jezu, jako własności swojej i chwały swojej. Jakkolwiek czasami drżę ze strachu, uświadamiając sobie słabość moją, to jednocześnie mam bezgraniczną ufność w Twoje miłosierdzie. Oby wszyscy ludzie poznali zawczasu nieskończoną głębię Twego miłosierdzia, zaufali Mu i wysławiali Je na wieki. Amen

PODRĘCZNIK SPOTKAŃ WTORKOWYCH[44]

MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO

MODLITWY

przed Najświętszym Sakramentem

W GODZINIE BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

W KAŻDY WTOREK

o godz. 15:00 – Msza św.

po mszy ADORACJA i MODLITWY

do ok. 17:00–17:15

w Bazylice św. Jana Chrzciciela w Szczecinie

Modlitwa o wsparcie Aniołów[45]

Boże nasz Miłosierny, niech święci Twoi Aniołowie, każdym słowem naszej modlitwy, uderzają i niszczą wszelkie zło na tej świętej ziemi, aby zatriumfowało Najmiłosierniejsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi. Amen.

Na cześć Świętych 5-ciu Ran Pana Jezusa przeżegnajmy się 5 razy …

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. ( 5 x … )

Przywitanie Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie:

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament … ( x 3 )

Modlitwa spontaniczna – pozdrowienie Pana Jezusa, podziękowanie za otrzymane dary, uwielbienie, przedstawienie próśb…

SEKWENCJA – PRZYBĄDŹ DUCHU ŚWIĘTY

♫ = Śpiew. MR str. 69 nr 135

MODLITWA – DUCHU ŚW. NATCHNIJ NAS.

Śpiew. MR str. 71 nr 144 b

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY I PRZYGOTUJ SERCA NA PANOWANIE PŁOMIENNEJ MIŁOŚCI OBU NAJŚWIĘTSZYCH SERC”.

NA ROZPOCZĘCIE i ZAKOŃCZENIE NABOŻEŃSTW lub SPOTKAŃ

Krótkie uwielbienie:

K. Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus.

W. – Który nas Krwią swoją odkupił.

Pozdrowienie Wspólnoty:

K. Błogosławiona Krew Jezusowa!

W. – Na wieki błogosławiona!

Ofiarowanie Krwi Chrystusa:

K. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Tobie Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa,

W. – Niech Ona zgładzi nasze grzechy, obdarzy zmarłych zbawieniem i zachowa Twój Kościół w miłości  i jedności.

Responsorium:

K. Odkupiłeś nad Panie + Ceną Twojej Krwi.

W. – Odkupiłeś nas Panie + Ceną Twojej Krwi.

K. Ludzi wszystkich pokoleń, języków, ludów i narodów.

W. – Ceną Twojej Krwi.

K. Chwała Ojcu…

W. – Odkupiłeś nas Panie + Ceną Twojej Krwi.

DO WSPÓLNEJ MODLITWY ZAPRASZAMY:

– wszystkie Chóry Anielskie, – wszystkich Świętych,

– Świętych Męczenników za wiarę i Kościół,

patronów ziemi szczecińskiej, a zwłaszcza: św. Ottona, św. Maksymiliana Kolbe, św. Siostrę Faustynę, św. Wojciecha, św. Andrzeja Bobolę, św. Jana Pawła II, oraz wszystkich św. papieży Kościoła Świętego,  patrona naszej parafii św. Jana Chrzciciela, patronów dnia dzisiejszego (…), a także św. Józefa i św. O. Pio oraz dusze w czyśćcu cierpiące i Ciebie Maryjo Królowo Nieba i Ziemi z prośbą, abyś te wszystkie modlitwy i ofiary uświęciła w Twoim Niepokalanym Sercu i złożyła przed Tron Ojca Niebieskiego w intencjach Najświętszych Serc, którym dziś w szczególny sposób powierzamy nasz kraj i naszą wspólnotę.

                Prosimy Was wszyscy nasi Bracia: Aniołowie i Święci Pańscy, abyście wraz  z nami uwielbiali Trójcę Przenajświętszą, Krzyż Chrystusowy, Mękę Pana Jezusa, Jego Najświętsze  Rany, Przenajdroższą Krew i oddali należną cześć Maryi Pannie. Prosimy pokornie, abyście wraz z nami wynagradzali i wypraszali potrzebne łaski, o które prosimy w tej adoracji. Prosimy także, abyście bronili nas przed atakami złego ducha, napełniali nas dobrymi myślami, byśmy uzyskali dobre owoce dzisiejszej modlitwy. Amen.

Przedstawienie Panu Bogu próśb… (ofiarowanie)

KORONKA do MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

( Pokutnik str. 21 nr 8 )

SUPLIKACJE ( Śpiew. MR str. 58 nr 107 )

MODLITWA DO NIEZGŁĘBIONEGO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

( na ostatnie czasy – Pokutnik str.200 nr. 161 lub Śpiew. MR str.130 nr 230 )

Potem:

Jezu, który konałeś na Krzyżu za nas, zanurz w Swoim Najświętszym Konaniu na wieki dusze nasze, by dostąpiły zbawienia przez Najświętszą Agonie Twoją. Amen.

♫ = KRÓLU BOŻE ABRAHAMA – Śpiew. MR str. 61 nr 114

 • Panie Jezu[46],
 • Oby nasze kroki były wspólne,
 • Oby nasze ręce wspólnie gromadziły,
 • Oby nasze serca wspólnie uderzały,
 • Oby nasze wnętrze wspólne odczuwało,
 • Oby myśli naszego ducha jedność budowały,
 • Oby nasze uszy wspólnie umiały wsłuchiwać się w ciszę,
 • Oby nasze oczy wpatrując się w siebie wzajemnie spajały nas,
 • Oby nasze wargi wspólnie błagały Ojca Niebieskiego o Miłosierdzie!
 • Amen.

             My, tu zgromadzeni z wielką ufnością pragniemy zbliżyć się do Twego Serca Panie Jezu. Z całym zaufaniem składamy Tobie, Panie Jezu, w ofierze naszą wolną wolę przez Ręce Niepokalanej Matki naszej.

Ty, Matuchno kochana, do każdej z osobna woli, dołącz różę swoją bez kolców, aby Pan Jezus mógł je przytulić do Serca Swego i oby one nigdy nie zraniły naszego Zbawiciela. Prosimy, aby Pan Jezus zawsze je nosił przy Swoim Sercu, a my ofiarą będziemy zawsze i wszędzie spełniać Jego Wolę.

My, Panie Jezu, dobrowolnie i z miłości do Ciebie wyrzekamy się swojej woli, abyś mógł królować w naszych sercach.  Z całym poświęceniem i miłością będziemy wypełniać Twoją Świętą Wolę.

Udziel nam błogosławieństwa, Jezu i Ty Matuchno, aby nasze dusze nie dotknął grzech śmiertelny. Amen.

LITANIA DO NAJDROŻSZEJ KRWI PANA JEZUSA[47]

 • Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson,
 • Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
 • Ojcze z Nieba, Boże zmiłuj się nad nami,
 • Synu Odkupicielu świata, Boże
 • Duch Święty, Boże,
 • Święta Trójco, Jedyny Boże,
 • Krwi Chrystusa, Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas,
 • Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,
 • Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,
 • Krwi Chrystusa, w Ogrójcu spływająca na ziemię,
 • Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,
 • Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,
 • Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu,
 • Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,
 • Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,
 • Krwi Chrystusa, która w Eucharystii poisz i oczyszczasz dusze,
 • Krwi Chrystusa, zdroju Miłosierdzia,
 • Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,
 • Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,
 • Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,
 • Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,
 • Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,
 • Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,
 • Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,
 • Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,
 • Krwi Chrystusa, otucho umierających,
 • Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,
 • Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,
 • Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,
 • Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj sięnad nami!

K. odkupiłeś nas Panie Krwią Swoją

W. – i uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego.

Módlmy się:

Wszechmogący wieczny Boże, któryś Jednorodzonego Syna Swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki Niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy radowali się wiekuistym szczęściem w Niebie, przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

♫ = O KRWI NAJDROŻSZA – Śpiew. MR str. 16 nr 30

ADORACJA NAJŚWIĘTSZYCH RAN JEZUSA CHRYSTUSA

(modlitwa za Kościół św. )

W zjednoczeniu z Niepokalanym Sercem Maryi, pozdrawiamy i adorujemy Jezu, Twoją Świętą Ranę Twej prawej Ręki. W tej Ranie składamy wszystkich Kapłanów Twego Świętego Kościoła. Daj im, o Jezu, ilekroć sprawują Twoją Świętą Ofiarę, Płomień Twojej Boskiej Miłości, aby Go mogli dalej podawać powierzonym sobie duszom.

Chwała Ojcu …

Pozdrawiamy i adorujemy Świętą Ranę Twej lewej Ręki. W tej Ranie powierzamy Tobie, o Jezu wszystkich heretyków i niewierzących, tych najbiedniejszych, którzy Ciebie nie znają. I ze względu na te dusze ześlij o Jezu, wielu dobrych pracowników do Twojej Winnicy, aby oni wszyscy znaleźli drogę do Twego Najświętszego Serca.

Chwała Ojcu …

Pozdrawiamy i adorujemy Święte Rany Twej Najświętszej Głowy.
W tych Ranach powierzamy Tobie, o Jezu wrogów Świętego Kościoła; tych wszystkich, którzy dziś jeszcze zadają Ci krwawe Rany i prześladują Ciebie w Twoim Mistycznym Ciele. Prosimy Cię, nawróć ich, wezwij ich, jak wezwałeś Szawła i uczyniłeś zeń Pawła, aby co prędzej nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz.

Chwała Ojcu …

Pozdrawiamy i adorujemy Święte Rany Twych Świętych Nóg i w tych Ranach przekazujemy Tobie, o Jezu zatwardziałych grzeszników, którzy kochają więcej świat niż Ciebie, a szczególnie powierzamy tych, którzy muszą się już rozstać z tym ziemskim życiem. Nie dozwól Najdroższy Jezu, by Twoja Drogocenna Krew była dla nich zmarnowana.

Chwała Ojcu …

Pozdrawiamy i adorujemy Ranę Twego Najświętszego Serca i w tej Ranie powierzamy Tobie, o Jezu, nasze dusze oraz tych, za których chcesz byśmy się modlili, a szczególnie za wszystkich cierpiących i uciśnionych, za wszystkich prześladowanych i opuszczonych. Użycz,   o  Najświętsze Serce Jezusa, wszystkiego Twego Światła i Twej Łaski. Napełnij nas wszystkich Twoją Miłością i Twoim Pokojem.

Chwała Ojcu…

Pieśń:     – Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami ! ( 3 x )

– I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami. ( 3 x )

A TERAZ ODDAJMY SIĘ W RĘCE MIŁOSIERNEGO BOGA

( odpowiadamy: oddaję w ręce Twoje )

 • Moje upodobania, wstręty i trwogi oddaję w ręce Twoje
 • Moje trudności i walki …
 • Tych, których kocham i którzy mnie kochają …
 • Tych, którzy nade mną pracowali i pracują …
 • Tych, którzy się za mnie modlą i proszą o modlitwę za siebie …
 • W niebezpieczeństwie duszy pozostających …
 • Kościół Święty i cały rodzaj ludzki …
 • Ojca świętego …
 • Ordynariusza naszego …
 • Biskupów i kapłanów całego świata …
 • Zakony i instytuty katolickie …
 • Misje i misjonarzy katolickich …
 • Proboszczów i spowiedników naszych …
 • Ojczyznę naszą i rządzących nią …
 • Rodziny nasze, młodzież  i dzieci …
 • Przyjaciół i wrogów naszych …
 • Wszystkich czcicieli Miłosierdzia Bożego …
 • Myśli, słowa, prace i spoczynek nasz …
 • Wolę, życie, śmierć i wieczność naszą …

DZIĘKUJMY TERAZ PANU BOGU ZA ŁASKI JEGO NIEZGŁĘBIONEGO DLA NAS MIŁOSIERDZIA

 ( odpowiadamy: dziękujemy Ci Panie )

 • Za powołanie nas z nicości do bytu – dziękujemy Ci Panie
 • Za żłobek Twój, Krzyż Święty i Wielkanocny poranek …
 • Za zstąpienie Ducha Świętego z Jego siedmioma darami …
 • Za rodziców chrześcijańskich …
 • Za przybranie nas za synów, córki i dziedziców Królestwa Twego …
 • Za dopuszczenie nas do poznania Wiary Świętej…
 • Za obwieszczenie nam tajemnicy Trójcy Przenajświętszej …
 • Za pierwszą Komunię Świętą i prawo codziennego do niej przystępowania …
 • Za rozgrzeszenie w Trybunale Pokuty ilekroć tego zapragniemy …
 • Za łaskę Sakramentu Bierzmowania jako znamię rycerstwa Twego …
 • Za moc i potęgę zlewaną na wybranych w Sakramencie Kapłaństwa…
 • Za nieustanną, niekrwawą Ofiarę Mszy Świętej …
 • Za Olej Święty dla  zbawienia chorych i uśmierzenia ich bólów…
 • Za dostojność, cześć i godność Sakramentu Małżeństwa …
 • Za Kościół Powszechny, który nas wszystkich jednoczy, podnosi i uświęca …
 • Za Ojca Świętego i nieomylność jego w rzeczach wiary  i obyczajów…
 • Za Maryję, Królową Nieba i Matkę Miłosierdzia …
 • Za czystość Jej Niepokalanego Serca … 
 • Za Jej opiekę nad nami i wszechpośrednictwo w łaskach miłosierdzia…
 • Za Anioła Stróża i Jego pomoc w walce z mocami ciemności …
 • Za Twoje konanie w Ogrójcu i wylany Pot Krwawy …
 • Za Rany rąk i nóg Twoich jako zadośćuczynienia za nasze występne czyny…
 • Za Ranę Serca Twojego oraz Krew i Wodę z Niej wytrysłą …
 • Za nieustający w Nim zdrój Twego nieskończonego miłosierdzia…
 • Za miłosierdzie okazywane najzatwardzialszym  grzesznikom ..
 • Za miłosierdzie okazywane sprawiedliwym i świątobliwym …
 • Za Twoją niewolę w Sakramencie Ołtarza i miłosierne z nami przebywanie …
 • Za objawienie nam Twego Miłosierdzia i akt strzelisty: „Jezu ufam Tobie ” …
 • Za cnoty wlane: wiary, nadziei i miłości Twojej …
 • Za kraj ojczysty i mowę macierzystą …
 • Za wybranie Syna naszego narodu jako widzialnego Zastępcę Twojego na ziemi …
 • Za dobroć, szczodrość i opatrzność Twoją nad nami …
 • Za ukryte łaski Twego nieskończonego Miłosierdzia  i nie dostrzegane przez nas …
 • Za wysłuchanie wszystkich próśb czcicieli Miłosierdzia Bożego…

Pieśni wg uznania ze Śpiewniczka MR:

♫ = DZIĘKUJEMY CI OJCZE NASZ str. 67 nr 128

♫ = UPADNIJ NA KOLANA str. 48 nr 85

♫ = KOCHAJMY PANA BO SERCE JEGO str. 38 nr 50

♫ = CÓŻ CI JEZU DAMY str. 54 nr 100

♫ = KTO SIĘ W OPIEKĘ str. 57 nr 105

A TERAZ PRZEPROŚMY PANA BOGA GORĄCO ZA NASZE GRZECHY I ZANIEDBANIA

( odpowiadamy: przepraszamy Cię Panie )

 • Za brak wiary, miłości i ufności w miłosierdzie Twoje – przepraszamy Cię Panie
 • Za chwiejnych chrześcijan, opierających się Łasce i sprzeciwiających się Woli Bożej
 • Za oziębłość, niedbalstwo i lenistwo w służbie Bożej …
  Za lekceważenie Mszy  Św. w dni świąteczne i niedziele…
 • Za łamanie postów i nie zachowywanie wstrzemięźliwości w pokarmach i  napojach …
 • Za nieposłuszeństwo, zniewagę rodziców i przełożonych …
 • Za niedbalstwo w wychowywaniu dzieci …
 • Za morderstwa nienarodzonych …
 • Za rozwiązłość, bezwstyd i brak skromności w życiu i strojach …
 • Za występki rodziców i małżonków …
 • Za grzechy gniewu, nienawiści i zazdrości …
 • Za krzywdy wyrządzone bliźnim na majątku i sławie …
 • Za brak miłości i ducha ofiary …
 • Za pychę, łakomstwo i grzeszną pożądliwość …
 • Za brak szacunku dla duchowieństwa i miejsc świętych …
 • Za niedbałe odprawianie Sakramentu Pokuty …
 • Za zbezczeszczenie Sakramentu Ołtarza …
 • Za lekkomyślność w sprawowaniu i przyjmowaniu Sakramentów  Świętych…
 • Za brak ufności w miłosierdzie Boże…
 • Za grzechy zuchwałe w nadziei miłosierdzia Bożego…
 • Za dogadzanie namiętnościom i brak umartwień…
 • Za słabości i upadki sprawiedliwych i świątobliwych…

PROŚMY TERAZ PANA BOGA GORĄCO O ŁASKI JEGO NIEZGŁĘBIONEGO MIŁOSIERDZIA

( odpowiadamy: prosimy Cię Panie )

 • O wiarę żywą, ufność dziecięcą i miłość ofiarną… prosimy Cię Panie
 • O dar modlitwy, skupienia oraz pełnienia Woli Bożej…
 • O miłosierdzie, przebaczenie i ratunek w pokusach…
 • O powstanie z grzechów i unikanie złych okazji…
 • O gorliwość apostolską i ukochanie Ofiary Mszy Św. …
 • O ducha posłuszeństwa, czystości, ubóstwa, pokory i zaparcia się siebie..
 • O ducha pokuty, umartwienia i skruchę ustawiczną …
 • O ufność w Miłosierdzie Boże dla dusz zrozpaczonych …
 • O zwycięstwo nad namiętnościami …
 • O ustawiczną pamięć na Obecność Twoją …
 • O miłość i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi …
 • O miłosierdzie Serca Twego przy naszym konaniu …
 • O królowanie Miłosierdzia Twego w Ojczyźnie naszej …
 • O nawrócenie wszystkich grzeszników i odstępców …
 • O kapłanów gorliwych i świątobliwych …
 • O świętych w narodzie naszym …
 • O pociechę dla chorych, cierpiących i zrozpaczonych…
 • O ochłodę dla dusz w czyśćcu cierpiących …
 • O potrzebne łaski Twego niezgłębionego Miłosierdzia dla wszystkich uczestników tego nabożeństwa i ich rodzin …

Pieśń:  ( Suplikacje – jeśli nie były odmawiane po Koronce do Miłosierdzia Bożego, lub inna: wg uznania ze Śpiewniczka MR:

♫ = SUPLIKACJE[48] – str. 58 nr 107

♫ = NASZE PLANY I NADZIEJE – str. 4 nr 15

♫ = TWEMU SERCU CZEŚĆ SKŁADAMY – str. 37 nr 48

♫ = PÓJDŹ DO JEZUSA, DO NIEBIOS bram – str. 42 nr 65

♫ = POD TWĄ OBRONĘ OJCZE NA NIEBIE – str. 65 nr 125

MODLITWA ANIOŁA Z LA SALETTE

Ojcze nasz Wszechmogący, zachowaj nas w bezpieczeństwie w godzinie tego strachu. Ojcze Wszechmogący, zachowaj w bezpieczeństwie wszystkich żyjących na ziemi w godzinie grozy. W opiekuńcze dłonie oddaj Aniołom Swoim, Niepokalanej Maryi Pannie, Synowi Swojemu Jednorodzonemu Jezusowi Chrystusowi. Amen.

NIEPOKALANE SERCE MARYI BĄDŹ ZBAWIENIEM NASZYM! AMEN.

MODLITWA, O KTÓRĄ PROSI MATKA BOŻA W MEDJUGORJE

Boże nasz, Ojcze nasz wierzymy, że nas uratujesz przed wiecznym zatraceniem. Prosimy, ratuj ziemię, na którą posłałeś Swojego Jednorodzonego Syna, a Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Jesteś naszą jedyną nadzieją.

Boże Ojcze Wszechmogący spójrz na grzeszników, jako błądzące syny, córki. Jesteś naszą nadzieją, Miłością wieczną. Zmiłuj się, błagamy Cię, bo nie widzimy żadnego innego wyjścia w nieładzie, w chaosie naszego czasu i niebezpieczeństwa, które grozi naszej planecie i całej ludzkości. Pomóż łaskawie Boże Wszechmogący, otwórz Swoje kochające objęcia i odegnaj cień szatana. Amen.

Boże, bądź miłościw na niewiarę tego stulecia. Boże, zmiłuj się nad naukowcami, oświeć Swym Duchem ich rozum, myśli. Zmiłuj się nad maluczkimi, którzy nie są winni, a którzy przyszli do świata kłamstwa i oszustwa. Swoją prawdą oświeć ich dusze. Amen

MODLITWY FATIMSKIE

O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, ufam Tobie, kocham Ciebie. Proszę, Cię przebacz tym, którzy nie wierzą w Ciebie, nie wielbią Cię, nie ufają Tobie i nie kochają Ciebie. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty uwielbiam Cię z najgłębszą czcią i ofiaruję Ci Najświętsze Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego we wszystkich tabernakulach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi ludzie Cię obrażają. Przez nieskończone zasługi Najświętszego Serca Jezusa i wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, błagam Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników. O mój Jezu, składam tę ofiarę z miłości ku Tobie, na wynagrodzenie za zniewagi zadane Niepokalanemu Sercu Maryi oraz za Ojca Świętego i nawrócenie biednych grzeszników. Amen.

MODLITWA DO  KRÓLOWEJ I PANI ANIOŁÓW

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów – Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie: rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie strąciły do piekła.

– Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.

– Maryjo, Matko Boga, Królowo Wszechświata, pogromczyni mocy piekielnych, bądź naszym zbawieniem !

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Święty Michale Archaniele, – broń nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty Wodzu Zastępów Niebieskich, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich krążą po tym świecie, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Święty Michale Archaniele pogromco Lucyfera i demonów piekielnych, módl się za nami ! 

MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA

                Św. Józefie opiekunie, Najświętszej Rodziny, oddajemy Tobie nasze serca i dusze! I prosimy: tak, jak przygotowywałeś grotę betlejemską na narodzenie Pana, oczyść, uporządkuj, przemień nasze serca i dusze! Przygotuj nas na powtórne przyjście Pana! Oddajemy się Tobie nasz Opiekunie i Przewodniku! Przygotuj nas i spraw, aby Pan narodził się w nas!

ŚW. JÓZEFIE PRZYJDŹ I RATUJ NAS, W ŻYCIU W ŚMIERCI W KAŻDY CZAS! Amen.

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

                Św. Andrzeju Bobolo – patronie trudnych czasów, który krzepiłeś Polaków  w czasach niewoli, wojen i wszelkiego zagrożenia – ODDAJEMY SIĘ TOBIE W OPIEKĘ!

Pomagaj nam przetrwać czasy kryzysu i niepewności, w jakich przyszło nam żyć. Uproś łaskę Bożego pokoju, jedności, rozwagi i ewangelicznej roztropności, byśmy potrafili dostrzegać i oceniać wszystkie sprawy własne i sprawy naszego narodu w świetle Ewangelii Chrystusa.

Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności  wobec zła, które dostrzegamy. Uproś nam radość ludzi błogosławionych, gdy zwyciężamy albo ponosimy porażkę.

Święty ANDRZEJU BOBOLO – oręduj za nami u Pana. Amen.

MODLITWA DO ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBE

Wszechmogący, Miłosierny Boże, który wspierasz rodzinę ludzką Swoim błogosławieństwem i dajesz jej wzory świętości, prosimy Cię, abyśmy wiernie naśladowali wzór Św. Maksymiliana i przez szczególne oddanie Niepokalanej szerzyli Królestwo Chrystusowe na ziemi.

Święty Maksymilianie, który z miłości oddałeś życie dla ocalenia bliźniego, prosimy Cię rozpal nasze serca podobną miłością i ofiarnością, abyśmy zawsze w życiu  szukali Woli Bożej i z pokorą Ją wypełniali, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

MODLITWA DO ŚW. OJCA PIO

Święty Ojcze Pio, który zapalony miłością Boga opromieniony blaskiem Niepokalanej Dziewicy i Świętych, pomagałeś ludowi do zwycięstwa dobra nad złem; uproś nam tyle światła i sił, abyśmy mogli czynić dobro i pociągnąć innych do Chrystusa. Amen.

MODLITWA ZA MISJE

  Boże, Ty chcesz, aby wszyscy ludzie poznali Twoją prawdę i zostali zbawieni. Prosimy Ciebie, ześlij na Twoje żniwo robotników, którzy będą głosić Twe słowo, tak jak głosili je apostołowie, z pełną gotowością serca we wszystkich krajach i językach, aby wszystkie ludy poznały Ciebie, jedynego i prawdziwego  Boga, i Syna Twego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego, którego nam zesłałeś.

Prosimy Ciebie także, aby wszyscy chrześcijanie uważali za swój obowiązek przychodzenia z pomocą wszystkim tym, którzy w ich imieniu duszpasterzują w krajach misyjnych, nie tylko przez modlitwę, lecz i wielkoduszny podział mienia. Amen.

MODLITWA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II DO ŚWIĘTEJ FAUSTYNY

Święta Faustyno, darze Boży dla naszych czasów, darze ziemi polskiej dla całego Kościoła, wyjednaj nam, abyśmy pojęli głębię Bożego Miłosierdzia. Pomóż nam żywo jego doświadczyć i świadczyć o nim pośród ludzi. Niech Twoje przesłanie światła i nadziei rozprzestrzenia się po całym świecie, nakłania grzeszników do nawrócenia, łagodzi rywalizację i nienawiść, otwiera ludzi i narody na praktykowanie braterstwa. I my dziś, wpatrzeni w oblicze Zmartwychwstałego Chrystusa czynimy naszą modlitwę ufnego zawierzenia i z niewzruszoną nadzieją wypowiadamy „Jezu ufam Tobie!”. Amen.

MODLITWA ZAWIERZENIA – JEZU UFAM TOBIE!

(odmawiamy w liczbie pojedynczej, wczuwając się mocno w poszczególne wezwania)

 • Gdy tragedie, katastrofy i kataklizmy nasilają się i trwoga ogarnia mą duszę  – Jezu, ufam Tobie!
 • Gdy ubóstwo wkrada się do mego domu i znikąd nie widać pomocy – …
 • Gdy nawiedzi mnie choroba, albo dotknie kalectwo – …
 • Gdy świat mnie odepchnie i nienawiścią ścigać będzie – …
 • Gdy poniżenie i wzgarda mnie spotka i przesyci goryczą – …
 • Gdy opuszczą mnie przyjaciele i ranić mnie będą słowem i czynem – …
 • Gdy bezsilność mnie przytłoczy, a źródło łez wyschnie – …
 • Gdy wątpliwości mnie pogrążają i rozpacz zagląda w oczy – …
 • Gdy martwota zabija mą duszę i rozmyślać, ani modlić się nie mogę – …
 • Gdy bunt natury mnie ogarnia, a szatan złą wolę budzi – …
 • Gdy przemocą od Ciebie mnie odrywa i lekceważeniem grzechu przejmuje-.
 • Gdy serce twarde jak skała na żal zdobyć się nie może – …
 • Gdy wielkość moich grzechów mnie przeraża – …
 • Gdy rozpacz i zwątpienie odbierają mi siły do walki i życia – …
 • Gdy myśli pewnego potępienia szatan narzuca – …
 • W ciemnościach i zwątpieniu zupełnym – …
 • W rozstroju ducha i umysłu – …
 • W chorobach duszy i woli – …
 • O Jezu samotnie w Ogrójcu konający – ufam Tobie!
 • O Jezu w ciemnościach nocy samotnie płaczący – ufam Tobie!
 • O Jezu w samotności krwawym potem broczący – ufam Tobie!
 • O Jezu ze strachu przed tym co nastąpi omdlewający – ufam Tobie!
 • Dlatego, że chcę Cię kochać – Jezu, ufam Tobie!
 • Dlatego, że Ci oddać pragnę wszystko – …
 • Dlatego, że pragniesz dusz ofiarnych – …
 • Amen.

LITANIA POKORY

( odmawiamy w liczbie pojedynczej, ze świadomością, że poszczególne zwroty dotyczą przede wszystkim mnie samego)

 • O Jezu cichy i pokornego Serca,                     usłysz mnie!
 • O Jezu cichy i pokornego Serca,                    wysłuchaj mnie!
 • Z pragnienia bycia cenionym,                         wyzwól mnie Jezu,
 • Z pragnienia bycia lubianym,                          wyzwól mnie Jezu,
 • Z pragnienia bycia chwalonym,                      wyzwól mnie Jezu,
 • Z pragnienia bycia sławionym,                       wyzwól mnie Jezu,
 • Z pragnienia bycia wyróżnianym,                  wyzwól mnie Jezu,
 • Z pragnienia bycia uznanym,                          wyzwól mnie Jezu,
 • Z pragnienia udzielania wszystkim rad,        wyzwól mnie Jezu,
 • Z pragnienia wynoszenia się nad innych,    wyzwól mnie Jezu,
 • Ze strachu przed poniżeniem,                        wyzwól mnie Jezu,
 • Ze strachu przed wzgardą,                              wyzwól mnie Jezu,
 • Ze strachu przed wyśmianiem,                       wyzwól mnie Jezu,
 • Ze strachu przed skrzywdzeniem,                  wyzwól mnie Jezu,
 • Ze strachu przed podejrzeniem,                     wyzwól mnie Jezu,
 • Ze strachu przed zapomnieniem,                   wyzwól mnie Jezu,
 • Spraw o Panie bym pragnął, aby inni byli więcej cenieni niż ja,
 • Spraw o Panie bym pragnął, aby inni byli więcej chwaleni niż ja,
 • Spraw o Panie bym pragnął, aby inni byli więcej lubiani, niż ja,
 • Spraw o Panie bym pragnął, aby inni byli bardziej kochani, niż ja,
 • Spraw o Panie, abym myślał tylko o Tobie,
 • Spraw o Panie, abym szukał tylko szukał Ciebie,
 • Spraw o Panie, abym pragnął tylko Ciebie,
 • Spraw o Panie, abym kochał tylko Ciebie, a o sobie całkowicie zapomniał…
 • Maryjo, Matko serc pokornych, módl się za mną!
 • Św. Józefie, opiekunie dusz pokornych, módl się za mną!
 • Św. Michale Archaniele, który pierwszy pokonałeś pychę, módl się za mną!
 • Wszyscy Święci Pańscy, którzy jesteście wzorem pokory, módlcie się za mną!

Módlmy  się:

O Jezu, który zostawiłeś nam najważniejszą przestrogę: “uczcie się ode Mnie, że Jestem cichy i pokornego Serca!”, naucz mnie naśladować Twój przykład, strzegąc cnoty Pokory w sercu moim. Amen.

WEZWANIA NA ZAKOŃCZENIE SPOTKAŃ LUB NABOŻEŃSTW

Krótkie uwielbienie:

K. Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus.

W. Który nas Krwią swoją odkupił.

Pozdrowienie Wspólnoty:

K. Błogosławiona Krew Jezusowa!

W. Na wieki błogosławiona!

Ofiarowanie Krwi Chrystusa:

K. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Tobie Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa,
W. Niech Ona zgładzi nasze grzechy, obdarzy zmarłych zbawieniem i zachowa Twój Kościół w miłości  i jedności.

Responsorium:

K. Odkupiłeś nad Panie + Ceną Twojej Krwi.

W. Odkupiłeś nas Panie + Ceną Twojej Krwi.

K. Ludzi wszystkich pokoleń, języków, ludów i narodów.

W. Ceną Twojej Krwi.

K. Chwała Ojcu…

W. Odkupiłeś nas Panie + Ceną Twojej Krwi.

HYMN MAŁYCH RYCERZY

Śpiew. MR ♫ = ILE RAZY PIERŚ ODETCHNIE str.1 nr 5

KORONKA DO PŁOMIENIA MIŁOŚCI NIEPOKALANEGO SERCA MARYI

Zob. Tekst KORONKI Pokutnik – str. 96 nr 101

ROZWAŻANIE CZĘŚCI BOLESNEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

Tajemnica I – MODLITWA Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym

Wziąwszy ze sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza począł się smucić i odczuwać trwogę. A odszedłszy nieci dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Lecz nie jak Ja chcę, ale  jak Ty!

***

Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot stał się, jak gęste krople krwi sączące się na ziemię.

Ojcze Przedwieczny przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi – Współodkupicielki i Pośredniczki Wszystkich Łask, ofiarujemy Tobie Drogocenną Krew Jezusa przelaną w Ogrójcu, a także Jego śmiertelną trwogę i konanie, na wynagrodzenie za grzechy zatwardziałości, obojętności i niewdzięczności ludzkich serc, za bunt, nieposłuszeństwo, lekceważenie i znieważenie Bożych Przykazań oraz Sakramentów Świętych…

Niech Ta Najdroższa Krew Jezusa zgładzi grzechy naszej pychy, zarozumiałości, złości i niecierpliwości, a  wszelkie nasze działania uświęci oraz napełni nasze serca Bożym pokojem i miłością.

Tajemnica II – BICZOWANIE Pana Jezusa

 Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować  i wydał na ukrzyżowanie.

Ojcze Przedwieczny przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi – Współodkupicielki i Pośredniczki Wszystkich Łask, ofiarujemy Tobie Drogocenną Krew Jezusa przelaną w czasie okrutnego biczowania, na wynagrodzenie za wszystkie grzechy ciała, grzechy niemoralności, nieczystości ( zwłaszcza grzechy młodości ), za wszelkie perwersje i wynaturzenia, za bezwstyd i rozwiązłość w strojach i obyczajach, za zgorszenia i wszelką demoralizację szczególnie dzieci i młodzieży…  za dogadzanie ciału, brak umiaru  w jedzeniu i piciu, stosowanie różnych używek, uleganie  przyjemnościom i nałogom…

Niech Ta Najdroższa Krew Jezusa zgładzi nasze grzechy, oczyści serca i umysły, napełni je zdrowymi pragnieniami i nauczy większej dbałości o sprawy ducha niż ciała…

Tajemnica III – CIERNIEM KORONOWANIE Pana Jezusa

Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z cierni, włożyli Mu na głowę i zaczęli Go pozdrawiać: Witaj Królu Żydowski! Jezus więc, wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: „Oto Człowiek”. Gdy ujrzeli Go arcykapłani i słudzy zawołali: „Ukrzyżuj! Ukrzyżuj!”.

Ojcze Przedwieczny przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi – Współodkupicielki i Pośredniczki Wszystkich Łask, ofiarujemy Tobie Drogocenną Krew Jezusa przelaną w czasie cierniem koronowania, na wynagrodzenie za cierpienia, zniewagi i pohańbienie Boskiego Oblicza, Najświętszej Głowy Jezusa, Jego Boskiej Godności oraz zniszczenie godności człowieka i obrazu Bożego w sobie, za wszelkie bluźnierstwa, obmowy, fałszywe sądy i wszystkie grzechy języka…

Niech Ta Najdroższa Krew Jezusa zgładzi grzechy naszej głupoty, nienawiści, zazdrości, oszczerstw, plotek, sądów, a  wyjedna Dary Ducha Świętego  i odbuduje w nas na nowo Obraz i Podobieństwo Boże.

Tajemnica IV – DROGA KRZYŻOWA Pana Jezusa

A On sam dźwigając krzyż wszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota.

Ojcze Przedwieczny przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi – Współodkupicielki i Pośredniczki Wszystkich Łask, ofiarujemy Tobie okrutną Mękę Drogi Krzyżowej i przelaną tam Drogocenną Krew Twojego Syna Jezusa na wynagrodzenie za grzechy nasze i całego świata przeciw Krzyżowi uczynione, za znieważenie Krzyża Świętego, bluźnierstwa, przekleństwa, za narzekania z powodu cierpień  i małych krzyżyków danych nam dla naszego uświęcenia i zbawienia, za odrzucanie cierpień i doświadczeń.

Niech Ta Najdroższa Krew Jezusa zgładzi nasze grzechy, nawróci grzeszników, zbawi dusze w czyśćcu cierpiące, uświęci nasze cierpienia i doda nam sił i miłości do wytrwania na drodze krzyżowej naszego życia, wiodącej do zbawienia.

Tajemnica V – ŚMIERĆ  Pana Jezusa na Krzyżu

Około godziny dziewiątej Jezus zawołała donośnym głosem: Boże mój, Boże mój czemuś Mnie opuścił!

Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: „Ojcze w ręce Twoje powierzam ducha Mojego!” Po tych słowach wyzionął ducha.

Gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią  przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda.

 Ojcze Przedwieczny przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi – Współodkupicielki i Pośredniczki Wszystkich Łask, ofiarujemy Tobie Twojego Boskiego Syna na Krzyżu, Jego przybicie do Krzyża gwoździami naszych grzechów, Jego podniesienie na Krzyżu, Jego Święte Rany na Rękach, Nogach i Boku,  Jego Drogocenną Krew z Nich wytrysła, Jego Obnażenie i bezgraniczne Posłuszeństwo oraz bezkrwawe odnawianie się Jego Świętych Ran we wszystkich Mszach Świętych na ziemi – na wynagrodzenie za wszystkie grzechy naszej wolności  wykorzystywanej do celów grzesznych i marnych, za łamanie ślubów, przyrzeczeń, zaniedbywanie obowiązków, za odrzucanie Bożych Łask, za grzechy przeciw życiu, przeciw miłości, za niewdzięczność, zatwardziałość i nienawiść w sercach naszych, w naszych rodzinach , ojczyźnie i na świecie.

Niech Ta Najdroższa Krew Jezusa zgładzi nasze grzechy, nawróci grzeszników, zbawi dusze w czyśćcu cierpiące, uświęci kapłanów i zapali nasze serca gorącą miłością miłosierną do bliźnich, abyśmy nasze życie wykorzystali dla Chwały Bożej.

MODLITWA UWIELBIENIA EUCHARYSTII

Pieśni wg uznania ze Śpiewniczka MR:

= AKTY UWIELBIENIA – NIECH BĘDZIE BÓG UWIELBIONY – str. 51 nr 94

= UPADNIJ NA KOLANA LUDU CZCIĄ PRZEJĘTY – str. 48 nr 85

= JA WIEM W KOGO JA WIERZĘ – str. 49 nr 89

DODATEK MODLITEWNY

DO WYKORZYSTANIA PODCZAS ADORACJI, NABOŻEŃSTW MR

NOWENNA DO NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII

Ze świadectwa mr Łucji z Nowego Sącza:

„Była to Nowenna do Najświętszej Eucharystii. I tak odmawiając Różaniec wynagradzający (Głos MR nr str. 29), a po nim Nowennę jeden z członków mojej rodziny zaczął uczęszczać na Eucharystię i odbył spowiedź po 20 latach. Otrzymałam łaskę Bożego przebaczenia mojej Mamie, odmawiając wraz z nią Różaniec wynagradzający (str. 29) ogarnęła mnie taka miłość do niej, że wzięłam ją w objęcia powtarzając jej, że ją kocham. Do końca życia nie zapomnę tego uczucia i widoku twarzy mojej Mamy, promieniowała taką radością, że nigdy wcześniej takiej jej nie widziałam. I w całej rodzinie zmieniły się nasze wzajemne relacje”.

ŁASKI – OBIETNICE

 • Obiecuję duszy, która czcić mnie będzie w Najświętszej Eucharystii i odmawiać tę nowennę oraz pokrewnym duszom z rodziny i znajomych, a także wszystkim, za których ofiarowana jest ta nowenna, wzrost świętości i pobożności oraz nawrócenie zatwardziałych grzeszników
 • Obiecuję wzrost powołań kapłańskich i zakonnych, gorliwych dusz powoływanych, które będą pełne miłości i ofiarności – tej prawdziwej, świętej
 • Obiecuję odnowę duchową duchowieństwa w parafii oraz parafian
 • Obiecuję, że dzięki tej nowennie będzie pokonany szatan działający na osoby i miejsca, o które prosi w modlitwie odmawiający
 • Obiecuję, że dzięki tej nowennie będzie mogła być wyproszona zgoda w rodzinach i między osobami, które będą wymienione w intencji
 • Obiecuję specjalną ochronę na ostatnie dni
 • Obiecuję łaskę wierności w ostatnich czasach oraz łaskę zachowania siebie bez grzechu ciężkiego do końca!
 • Obiecuję łaskę rozpoznawania złych duchów działających na miejsca i osoby.

Nowenna składa się z modlitw odmawianych przez dziewięć dni: modlitwy wstępnej, zasadniczej na każdy dzień i modlitw na zakończenie nowenny (tu jest to, co ja podałem) Na koniec dołączam już istniejącą litanię do Najświętszej Eucharystii.

Obowiązkowe są: modlitwa wstępna, zasadnicza oraz litania i jedna z modlitw na zakończenie. Można odmawiać wszystkie, a także te modlitwy, które są zawarte w książeczkach do nabożeństwa.

Nowennę do Najświętszej Eucharystii można odmawiać w dwojaki sposób.

Pierwszy zasadniczy: co dzień przez dziewięć dni po kolei, drugi – raz w miesiącu w wybranym dniu przez dziewięć miesięcy (najlepiej w pierwszą sobotę miesiąca) – będzie to wtedy tzw. wielka nowenna. Jeżeli cały naród będzie odmawiać tę nowennę, to szybko nastąpią korzystne zmiany na lepsze.

Chcę, aby wszyscy odmawiali tę nowennę, a razem z nią koronkę do Najświętszej Eucharystii, którą można też odmawiać oddzielnie.

Przez tę koronkę będzie można wyprosić sobie i najbliższym wiele łask, a szczególnie łaskę zgody, Miłości Bożej oraz łaskę opieki Bożej przed skutkami pułapek szatana.

NOWENNA DO NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII

MODLITWA WSTĘPNA:

O, najsłodszy Jezu, Boski Zbawicielu, prawdziwie obecny w tym Najświętszym Sakramencie! Ja nędzny grzesznik przepraszam Ciebie, mojego Zbawiciela i Odkupiciela za wszystkie moje i innych grzechy. Matko Boża, proszę Cię, pomóż mi dobrze odprawić tę nowennę i dozwól, bym mógł/a/ pod Twoją opieką i za Twoim pośrednictwem doskonale wypełniać Wolę Bożą i pokonać szatana działającego na mnie i na bliźnich Panie Jezu, Boski Zbawicielu, bardzo Ciebie kocham/my/ i pragnę/my/ wypełniać tylko Twoją Wolę. Wyrzekam się więc mojej woli i poprzez przeczyste Ręce Najświętszej Matuchny oddaję się Ci na przepadłe na całą wieczność, bezgranicznie i do końca. Niech Twoja Wola będzie moją wolą. Ty i Twoja Najświętsza Mama wiecie czego mi potrzeba. Proszę więc, o udzielenie łaski ………………………………………../ tu wymienia się swoją oraz wspólną intencję/

Proszę Ciebie Panie Jezu wysłuchaj moich próśb i błagań, ale o Panie proszę nie pozostawiaj mnie na pastwę woli szatana i niech się stanie Twoja Wola, nie moja. Nie jak ja, lecz jak Ty chcesz. Dozwól, o Panie, poprzez tę modlitwę – nowennę uzyskać potrzebne łaski do dobrego życia w tych czasach apokaliptycznych, w których żyjemy. Dopomóż, o Panie, abym mógł wytrwać w świętości życia i abym nie popełnił już nigdy grzechu ciężkiego. Daj świętość moim najbliższym i tym, za których Ciebie proszę. Naucz mnie dobrze, gorliwie się modlić. Spraw, bym zawsze oddawał najgłębszą cześć Twej Świętej Obecności w Najświętszym Sakramencie. Proszę Ciebie, o Panie, dla mnie i wszystkich ludzi na całym świecie o łaskę głębokiej czci Najświętszego Sakramentu. Spraw, o Panie, aby wszyscy ludzie przyjmowali Twoje Święte Ciało godnie według Twojej Woli na klęcząco i do ust. Proszę, o Panie, aby ta nowenna przyniosła wiele potrzebnych łask, o które Ciebie Boga Żywego pokornie proszę. Oddal, o Panie przez tę nowennę szatana, który często znieważa Twoją Świętą Obecność w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Proszę Ciebie, o Jezu, o rozwój świętości, Bożej Miłości, głębokiej pokory. Naucz mnie Jezu słuchać Ciebie i wypełniać wszystko, o co poprosisz. Naucz mnie kochać innych prawdziwą Bożą miłością – taką, jaką Ty Sam kochałeś i kochasz nas oraz doskonale wypełniać Wolę Ojca Przedwiecznego tak, jak wypełniasz ją Ty Panie Jezu składam Ci stokrotne dzięki za wszelkie dotąd otrzymane łaski. Amen

PIERWSZY DZIEŃ NOWENNY

O, Panie pełen Miłosierdzia, proszę Cię o nawrócenie grzeszników oraz wzrost świętości mojej i bliźnich.

Kochany, słodki Panie Jezu, ja nędzny grzesznik proszę Ciebie, Mojego Zbawiciela i Odkupiciela, o łaskę nawrócenia wszystkich biednych grzeszników. Najświętsze Eucharystyczne Serce mojego Zbawcy i Boga, daj łaskę wzrostu świętości w życiu codziennym. Udziel daru Bożej Miłości i umiłowania nade wszystko Najświętszej Eucharystii. Niech miłość do Twej Świętej Obecności stale kwitnie w moim sercu. Spraw, o Panie Jezu cud, żeby w każdym sercu nastąpił wzrost miłości do Najświętszej Eucharystii, a nade wszystko w sercach Twoich kapłanów, by stali się oni świętymi i bardzo gorliwymi w swojej świętej posłudze, pociągając za sobą do świętości wiele dusz. O, Panie daj mi oraz wszystkim ludziom, a szczególnie młodym dziewczętom i chłopcom łaskę życia w świętej czystości.

Panie Jezu ześlij na wszystkich Ducha Świętego, aby udzielił swych przemożnych łask i darów wraz z owocami oraz wzmocnił we wszystkich cnoty boże, wiarę niezrównaną, nadzieję nieskończoną i nieobłudną miłość Bożą. Daj prawdziwą świętość życia do końca.

DRUGI DZIEŃ NOWENNY

Najukochańszy i słodki Panie Jezu, ja nędzny grzesznik pokornie proszę Twój Święty i Wielki Majestat o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne. Spraw, o Panie, niech w wielu sercach młodych chłopców zamieszka Twój cichy i pokorny głos: „Pójdź za Mną” Powołaj wielu do stanu kapłańskiego, obdarowanych przez Ciebie Duchem Świętym i daj im łaskę, aby byli świętymi kapłanami. Daj też, o Panie, łaskę powołania zakonnego dla wielu młodych chłopców i dziewcząt, tak, aby stali się wzorem cnót życia chrześcijańskiego oraz wzorem zachowania ogromnej pokory, posłuszeństwa Bogu, prawdziwej czystości duszy i ciała oraz życia w duchu świętego ubóstwa. O, słodki Panie Jezu, proszę Ciebie, daj łaskę świętości, prawdziwej miłości oraz roztropnej pokory wszystkim kapłanom świata. Oby każdy z nich mógł postępować w cnocie pokornej pobożności i był niestrudzony w posługiwaniu dla Twojej większej chwały. O Jedyny Zbawco, spraw, aby wszyscy kapłani jak najgodniej sprawowali Najświętszą Ofiarę, godnie piastowali i rozdawali Twoje Święte Ciało. Wszystkim kapłanom, zakonnicom i zakonnikom wlej miłość do Najświętszego Sakramentu i spraw, aby Eucharystia stała się ich głównym źródłem siły duchowej. Naucz kapłanów, dając im siłę przekonywującej argumentacji w nawracaniu – takich słów, które wstrząsną zatwardziałymi duszami. Amen.

TRZECI DZIEŃ NOWENNY

Bądź uwielbiony, mój Panie i Królu. Dziś proszę Cię o odnowienie duchowe w parafii i w moim najbliższym otoczeniu. Proszę Ciebie, najmilszy i słodki Odkupicielu, o świętych kapłanów w mojej parafii. Spraw, o Zbawco, by mój proboszcz stawał się coraz bardziej święty. Pomóż mu dobrze i roztropnie kierować parafią, którą z Twojej Woli prowadzi, dbając o powierzony jego opiece lud Boży oraz mienie. Spraw, o Panie, aby rozpalał on pobożność w parafii i dbał o cześć Pana Jezusa, Matki Bożej i Świętych. Proszę Cię też, o Panie, o świętych wikariuszy, którzy pomagaliby swemu proboszczowi w prowadzeniu ludu Bożego i dobrze nauczali podstaw wiar na kazaniach i katechezach. Spraw, o Jezu, aby młodzi nasi kapłani byli gorliwi w posłudze kapłańskiej i rozwijali swoją duchowość tak, aby w przyszłości stali się dobrymi proboszczami. Niech nie zaprzątają im głowy troski życia codziennego. Spraw więc, aby mogli godnie żyć i w spokoju wypełniać powierzone obowiązki. Proszę Cię Panie, również za organistę, aby wypełniał dobrze swoją funkcję. Dopomóż mu dając talent i łaskę, aby dobrze prowadził śpiew w kościele i świecił przykładem pobożnego życia. O słodki Jezu, proszę Cię za kościelnym. Spraw, by jako święty człowiek dobrze wypełniał swoje obowiązki. Daj, o Panie Jezu, dobrych ministrantów i lektorów, by jako święci stale godnie służyli przy Ołtarzu, będąc dla innych przykładem w życiu codziennym.

Proszę Cię też, o Zbawco za parafian świeckich, by kierowani przez swoich kapłanów kochali Cię coraz bardziej ogarnięci pożerającym Ogniem Miłości Twojego Najświętszego Serca. Spraw, o Panie aby w parafii kwitła przez cały czas prawdziwa świętość życia w miłości, pokoju i pokorze. Amen.

CZWARTY DZIEŃ NOWENNY

Proszę Cię, o Panie o wygnanie szatana z osób i miejsc, w których przebywa. Najmilszy, słodki Panie Jezu, wygoń i usuń szatana, który działa na mnie, a także na innych ludzi. Wygoń szatana działającego na………………… /wymienić na kogo/

Proszę, o najdroższy Zbawicielu, abyś przegnał szatana z miejsca, w którym działa, a szczególnie wygoń go z …………… /wymień z którego miejsca/

Pokornie proszę, Panie Jezu, wyślij Swoich świętych Aniołów do wszystkich świątyń i spraw, aby przegnali z nich wszystkich szatanów udaremniając zgubne ich działanie na kogokolwiek. Spraw też, aby nikt więcej nie odważył się znieważać Ciebie w Najświętszym Sakramencie Wygoń szatana z naszych rodzin, zakładów pracy i kraju.

Niech będzie wolne od wpływów demona całe duchowieństwo, przynajmniej w naszej Ojczyźnie. Proszę Ciebie, o Chryste, o wyrzucenie szatana modernizmu z Kościoła. Niech nie działa na nikogo, a przynajmniej na …………….. /wymienić na kogo/   Amen.

PIĄTY DZIEŃ NOWENNY

Dziś proszę Cię, Panie Jezu, o zgodę w rodzinie i między osobami ……………………. /wymienić jakimi/ Najukochańszy, słodki Zbawicielu, proszę Ciebie o zgodę w mojej całej rodzinie. Spraw, aby odszedł na zawsze szatan niezgody działający na moją rodzinę. Oby zapanowała w niej święta zgoda i wzajemna miłość, a gorliwa cześć do Najświętszego Sakramentu stała się fundamentem jedności. Zagaś, o Panie, wszelkie rodzinne spory i waśnie, zapal wszystkich w rodzinie świętą gorliwością. Proszę Cię, o mój Boże pogódź wszystkie kłócące się osoby, a szczególnie ………………….  /wymień jakie to osoby/

Ześlij Bożego Anioła Pokoju, aby zadziałał i pogodził ich. Spraw, o Panie, niech pokora i zgoda na zawsze zapanuje w ich sercach. Niech nigdy powodem jakiegokolwiek sporu nie będzie Najświętszy Sakrament. Spraw, o Królu Miłosierdzia, niech święta zgoda zapa­nuje we wszystkich ludzkich sercach, a szatan niezgody nigdy do nich nie powróci. Amen.

SZÓSTY DZIEŃ NOWENNY

Proszę Cię, o Dobry Pasterzu, o łaskę specjalnej ochrony na te ostatnie dni Apokalipsy, o ochronę Najświętszego Sakramentu i jego czci. O Królu Chwały, proszę Ciebie, ześlij dodatkowych Aniołów do mojej obrony. Niech Aniołowie pomo­gą osłonić mnie przed oczami szatanów, aby mnie nie widzieli i nie szkodzili w moich dobrych praktykach poboż­ności. Proszę Cię, ześlij odpowiednią liczbę Aniołów do obrony Najświętszego Sakramentu i jego czci. Oby Najświętszy Sakrament zawsze był godnie czczony i nigdy nie znieważany! Spraw to, Władco nieogarniony. Amen.

SIÓDMY DZIEŃ NOWENNY

W tym dniu, proszę Cię, kochany Królu i Panie, abyś w tych ostatnich czasach udzielił mi oraz wszystkim najbliższym łaski zachowania wierności wobec Ciebie i Twoich posłańców oraz łaski wypełnienia wszystkich Twoich poleceń i rozkazów do końca. O, najmilszy Panie Jezu, ja nędzny grzesznik proszę Ciebie o łaskę – dar wytrwania bez żadnego grzechu ciężkiego do końca życia. Spraw, abym rozwijał świętość w moim życiu. Naucz mnie Swojej ogromnej pokory i miłości. Amen.

ÓSMY DZIEŃ NOWENNY

W dniu dzisiejszym proszę Cię Królu Boleści, Niepokalany Baranku o łaskę rozpoznawania złych duchów działających na miejsca, osoby i ludzi. Proszę Ciebie, Boski mój Zbawco, o ten wielki dar, abym wiedział, jaki duch jest w kim. Spraw, abym rozpoznawał złego ducha działającego na drugiego człowieka, aby w ten sposób uniknąć wszelkich podstępów i zasadzek demona. Spraw także, o dobry Jezu, abym mógł rozpoznawać miejsca, na które działa zły duch i naucz mnie pokonywać rozpoznanego szatana. Niech pomocą i siłą w walce z duchami ciemności zawsze będzie Twoja Najświętsza Eucharystyczna Obecność. Proszę, o Panie, abym mógł pokonać szatana dostępnymi mi środkami. Tak, aby w demaskowaniu szatan nie mógł ukryć przede mną swojego podstępu i nigdy nie przezwyciężył zapory Twej Świętej Obecności, Zwycięzco piekła. Amen.

DZIEWIĄTY DZIEŃ NOWENNY

Dziś proszę Ciebie, o najukochańszy Panie Jezu, o Twoje łaski dla mnie i ludzi, za których zanoszę prośby. Kochany, słodki Zbawicielu obecny w Najświętszej Eucharystii, bardzo Cię proszę o wysłuchanie moich próśb, abym był zawsze gorliwy w wierze i miłości do Ciebie, wiekuistego Boga oraz mojego bliźniego. Udziel mi łaski, o którą Ciebie pokornie proszę. Nawróć, o Panie biednych, zatwardziałych grzeszników i spraw, aby skruszeli nawet ci, którzy skamienieli swej zapalczywości. Daj, o Panie nawrócenie cudzołożącym, oszustom, pijakom oraz wszystkim ciężko grzeszącym. Nawróć, o Panie, tych biednych grzeszników, którzy sami nigdy nie podźwigną się z upadku. Spraw, o Chryste aby małżonkowie w mojej parafii i kraju byli sobie wierni oraz dbali o siebie i dzieci, pilnie wychowując ich w głębokiej czci Najświętszego Sakramentu. Sam człowiek nic nie może uczynić, bo jest bezsilny i słaby, osłabiony też atakami szatana – złego ducha. Ty, o Panie tak umiłowałeś ludzi, że poświęciłeś Siebie jako żertwę ofiarną za wszystkie grzechy i wszystkie zniewagi od początku świata po jego ostatni koniec. Wysłuchaj, o Panie wszystkich próśb i błagań, które zanoszę do Ciebie. Amen.

MODLITWY NA ZAKOŃCZENIE NOWENNY

Modlitwa (1)

O, dobry i najsłodszy Jezu, oto ja, największy grzesznik – stoję w pokorze przed Twoim Obliczem i proszę Ciebie, Boga Żywego i prawdziwego o wysłuchanie wszystkich próśb jakie w tej nowennie zanoszę. Dziękuję Ci Panie, za wszelkie dobro, za wszelkie dobro, za wszystkie łaski, które kiedykolwiek udzieliłeś mi w Swojej dobroci. Spraw, o Panie, abym był zawsze gorliwy w miłości i w wierze, oraz dbał niestrudzenie teraz i zawsze o cześć Najświętszego Sakramentu. Amen

Modlitwa (2)

Nasz Obrońco, który w Swojej dobroci zechciałeś zostawić Swoje Święte Ciało jako Świętą obecność i nieodzowną pomoc i Królewski Dar, spraw, aby poprzez Twoje Najświętsze Ciało i Twoją Najświętszą Krew mogły być udzielone łaski do obrony nas biednych grzeszników przed zakusami i atakami złych duchów. Proszę Ciebie Jezu o siłę duchową i siłę ciała, na ile to będzie konieczne w mojej działalności poświęconej Tobie i bliźnim. Amen

Modlitwa (3)

O, najmilszy Odkupicielu, cichy Baranku, którego prowadzą na rzeź, naucz mnie cierpliwości w znoszeniu cierpień, które w swojej dobroci zechciałeś na mnie dopuścić. Dziękuję Ci za te drobne krzyżyki, dzięki którym w małym procencie mogę Ci pomóc w zbawieniu dusz. Spraw, o Panie, aby ani jedna dusza nie poszła na zatracenie. a przynajmniej proszę o to, abyś jak najwięcej dusz uratował od wiecznego potępienia. Niech cześć do Najświętszego Sakramentu pomoże uratować jak największą ilość dusz. Amen.

Modlitwa (4)

Matko Bożej Miłości, ukochana Maryjo, proszę Ciebie, pomóż mi uczcić Twojego Boskiego Syna stale obecnego w Najświętszym Sakramencie. Proszę, aby wzrastała w nas taka sama miłość, jaką Ty posiadasz. Naucz nas Matuchno, wierzyć tak, jak Ty wierzyłaś i kochać Twojego Boskiego Syna ogromną, Bożą, nieskończoną Miłością. Naucz nas, Matko, Swojego zawierzenia w wypełnieniu Woli Bożej do końca, abyśmy zawsze mówili: niech się stanie według Twojej

Naucz nas Matuchno, prawdziwej czci i oddania Twemu Boskiemu Synowi obecnemu w Najświętszej Eucharystii. Matko Boża, Panie Jezu Chryste, ja nędzny grzesznik chcę Wam pomóc zbawiać świat przez odbijanie szatanowi dusz, które idą na wieczne potępienie. Mój Mistrzu, chcę być święty. Pomóż mi być wiernym Tobie do końca. Amen

Na zakończenie nowenny przed litanią odmawia się jeden dziesiątek Różańca Świętego (najlepiej 5 tajemnica światła „Ustanowienie Eucharystii” – sugestia redakcji) i trzy razy Chwała Ojcu jako podziękowanie za już udzielone łaski.

LITANIA DO PRZENAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

 • Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson!
 • Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas!
 • Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami
 • Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami
 • Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami
 • Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami
 • Jezu, w Najświętszym Sakramencie jako Bóg i Człowiek obecny– zmiłuj się nad nami
 • Jezu, Przedwieczne Słowo Ojca, które stało się Ciałem i zamieszkało między nami
 • Jezu, Żywy Chlebie, któryś zstąpił z nieba                                 
 • Jezu, Najwyższa Tajemnico Wiary pod osłoną Eucharystii utajona    
 • Jezu, Owocu Drzewa Życia, tryskający ogniskiem najgorętszej miłości i odżywiający to umierające w niewoli grzechu pokolenie                   
 • Jezu, Światłości, Mocy, Życie i Chwało Kościoła      
 • Jezu, Hostio święta, czysta, niepokalana, wielkiej chwały najgodniejsza
 • Jezu, Nieustająca, niekrwawa Ofiaro Nowego Przymierza                    
 • Jezu,  przebłaganie za żywych i umarłych                                 
 • Jezu Sakramentalny – Kapłanie i Ofiaro łącznie                                      
 • Jezu, Pamiątko cudów Bożych oraz Najświętszej Męki Pańskiej
 • Jezu, Najsłodsza Uczto, w której Aniołowie posługują
 • Jezu, Chlebie nadprzyrodzony, o odblasku Raju – źródło łask wszelkich –
 • Jezu, Pokarmie i szczęśliwości wybranych, czystości dziewic, męstwo męczenników, zbawienie błądzących                                                                                       
 • Jezu, Skarbie najcenniejszy wspomagający cierpiących i pokutujących
 • Jezu, Wiatyku i ratunku w godzinie śmierci                                               
 • Jezu, Zadatku chwalebnego zmartwychwstania                      
 • Jezu, Korono i nagrodo wszystkich świętych                                            
 • Bądź nam miłościw – przepuść nam Panie
 • Bądź nam miłościw – wysłuchaj nas, Panie
 • Od niegodnego pożywania Ciała i Krwi Twojej Najświętszej                
 • Od pożądliwości ciała, oczu i pychy żywota                                              
 • Od lekkomyślności umysłu i wszelkich niebezpieczeństw oraz okazji do grzechu
 • Od wszelkiej oziębłości ku bliźnim                                                              
 • Od grzechu każdego i śmierci wiecznej                                      
 • Przez Najświętsze Wcielenie Twoje – wybaw nas Panie
 • Przez gorzką Mękę i Śmierć Twoją                                                              
 • Przez nieskończoną Miłość, którą okazałeś ustanawiając Najświętszy Sakrament
 • Przez Swoją największą pokorę, z jaką nogi uczniom umywałeś         
 • Przez pięć Ran Twojego Najświętszego Ciała                                         
 • Przez najdroższą Krew Twoją, którą na ołtarzu zostawiłeś     
 • My grzeszni Ciebie prosimy: – wysłuchaj nas Panie!
 • Abyś w nas wiarę, uszanowanie i nabożeństwo ku Najświętszemu Sakramentowi zawsze utrzymywał i pomnażał                                                                              
 • Abyś nas przez tę Tajemnicę Najświętszego Sakramentu Miłości z Sobą coraz doskonalej jednoczył i w łasce Swojej zachował                                                    
 • Abyś nas od wszelkich błędów, wiarołomstwa, ślepoty serca oraz zasadzek wszystkich nieprzyjaciół uwolnił                                                                                       
 • Abyś nas w godzinę zgonu tym niebieskim pokarmem wzmocnił, udzielając łaski szczęśliwej śmierci                                                                                                    
 • Abyś nas na wieczne i chwalebne życie wskrzesił – wysłuchaj nas Panie!
 • Synu Boży, źródło łaskawości i miłosierdzia: Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Ojcze Nasz …….Zdrowaś Maryjo ……..

Módlmy się: Boże, który zostawiłeś nam pamiątkę Swojej Męki w cudownym Sakramencie, błagamy Ciebie, spraw, abyśmy czcząc Najświętsze Tajemnice Ciała i Krwi Twojej przez Twoje Boskie zasługi zapewnili sobie Królestwo Niebieskie. Który z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

KORONKA DO NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII

Na wstępie:

 1 x Ojcze Nasz…..1 x Zdrowaś Maryjo….Wierzę w Boga…….3 x Chwała Ojcu…..

Na dużych paciorkach:

P. Pełne miłości i bólu, przeczyste Eucharystyczne Serce Jezusa,

W. – ratuj świat w tych czasach Apokalipsy.

Na małych paciorkach:

P. Najświętsze Eucharystyczne Serce Jezusa,

W. –  zmiłuj się nad nami

Na zakończenie:

P. Niech będzie pochwalone Przenajśw. Eucharystyczne Serce Jezusa  Chrystusa

W. – Naszego Zbawiciela, Pana i Boga (3 razy)

MODLITWA DO PANA JEZUSA W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE.

Panie mój, Jezu Chryste, który z miłości, jaką masz ku ludziom, dzień i noc w tym Sakramencie przebywasz, i pełen dobroci i miłości oczekujesz, wzywasz i przyjmujesz wszystkich, którzy przychodzą Cię odwiedzić, wierzę, że tu jesteś obecny w tym Sakramencie Ołtarza. Cześć Ci oddaję z przepaści mego nicestwa i dzięki Ci składam za łaski, które mi wyświadczyłeś, szczególnie żeś mi Siebie samego darował w tym Sakramencie, żeś mi za pośredniczkę dał Matkę Maryję i żeś mnie wezwał, abym Cię odwiedził w tym kościele, Pozdrawiam tedy Twe najukochańsze Serce, a pragnę je w potrójnym celu pozdrowić. Naprzód aby Ci podziękować za ten dar wielki, po wtóre – aby Ci wynagrodzić za te wszystkie zniewagi, których doznałeś od wszystkich nieprzyjaciół Twoich w tym Sakramencie, po trzecie pragnę przez to nawiedzenie uczcić Cię po wszystkich tych miejscach na ziemi, gdzie Ci ludzie w tym Sakramencie obecnemu mało czci oddają, albo Cię nawet zupełnie opuszczają. Jezu mój, całym sercem Cię miłuję, żałuję żem Cię tyle razy w przeszłości zasmucił. Postanawiam przy pomocy łaski Twojej na przyszłość już nigdy Ciebie więcej nie obrażać a teraz jakkolwiek nędzny jestem, Tobie się zupełnie oddaję, wyrzekam się mojej woli, mych skłonności i mych życzeń i wszystkiego, co do mnie należy. Odtąd rozporządzaj mną i wszystkim, co posiadam, jak Ci się podoba. Proszę Cię tylko o miłość świętą, której jedynie pragnę, tudzież o wytrwałość w dobrym do końca i doskonale wypełnienie woli Twojej. Polecam Ci także dusze w czyśćcu cierpiące, szczególnie te, które miały największe nabożeństwo do Najśw. Sakramentu i do Maryi Najśw. Polecam Ci także wszystkich grzeszników. W końcu dołączam, Zbawicielu mój drogi wszystkie uczucia Serca Twego miłościwego i tak połączone ofiaruję Twemu Ojcu Przedwiecznemu i błagam Go w Imię Twoje, aby je dla miłości Twojej przyjąć i wysłuchać mnie raczył. Amen.

MODLITWA EUCHARYSTYCZNA OD MATKI BOŻEJ Z AKITA

Najświętsze Serce Jezusa, prawdziwie obecne w Najświętszym Sakramencie, poświęcam Ci ciało i duszę dla całkowitego zjednoczenia się z Twoim Sercem, nieustannie ofiarowywanym na wszystkich ołtarzach świata, oddającym chwałę Ojcu i błagającym o nadejście Jego Królestwa. Proszę, przyjmij moją pokorną ofiarę. Użyj mnie, jak chcesz, na chwałę Ojca i dla zbawienia dusz. Najświętsza Matko Boża, nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Twego Boskiego Syna. Proszę, broń i ochraniaj mnie jako Swe wybrane dziecko. Amen.

»BĄDŹ CHWAŁA PANU[49]«.

Bogu w Trójcy jedynemu niech będzie wieczna chwała; Ojcu, który nas stworzył i Syna Swego jednorodzonego wydał na zbawienie nasze: Synowi, który nas odkupił i Ciało Swe i Krew swą dał nam w tym Sakramencie na pokarm – zbawienny. Duchowi Świętemu, który nas poświęcił miłością Bożą i nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu serca nasze zapala. Niech Mu. będzie cześć, chwała i pokłon od wszelkiego stworzenia, a nam żywot szczęśliwy w wieczności. Amen.

MODLITWA

Utajony w tym Najświętszym Sakramencie, Boże wielki, oddaję Ci najgłębszy pokłon na cześć i chwałę przenajświętszą i wiekuistą, jaka Ci się należy od wszelkiego stworzenia, a osobliwie od człowieka, Krwią Twoją najdroższą odkupionego. Pragnę czcią moją nagrodzić wszystkie bluźnierstwa i niewdzięczności, jakie Ci, Jezu Chryste, Panie najsłodszy, wyrządza tylu zaślepionych. Wołam z głębi duszy mojej na ziemię i na świat cały:

Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków.

Panie Jezu Chryste, Synu Boga i Synu Maryi, wierze, żeś jest przedwiecznym Bogiem i prawdziwym człowiekiem i żeś jest w tym Najświętszym Sakramencie przytomny. Bóg mój i Pan mój! Błagam, zbaw duszę moją i daj mi szczęśliwość chwalenia Ciebie w niebie na wieki. Amen.

o. Martin Lucia, SS. CC.

KOCHAĆ JEZUSA SERCEM MARYI

15 ROZMYŚLAŃ EUCHARYSTYCZNYCH NA PIĘTNAŚCIE TAJEMNIC RÓŻAŃCA

Do użytku wewnątrzkościelnego[50]

Nihil obstat: Rev. Dan. Malain, Th. m., M.R. E. Cenzor deputatus

Imprimi potest:

Most Rewerend John L. Morkovsky, S.T.D.

Apostolic Administrator, Galveston — Houston

December 3. 1984.

Tłumaczył z języka angielskiego:

O. Cyprian Kubik Z.P.

PRZEDMOWA

Biskupa Jana L. Markowski, diecezji Galveston — Houston.

Syn Boży postanowił uobecnić się nam poprzez wieki i na całej ziemi pod postacią chleba i wina, by uobecnić nam Ofiarę naszego Odkupienia i być blisko nas w Sakramentalnej obecności. Zanim został aresztowany skarżył się do Swoich Apostołów: „Nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną?”.

Jezus przebywa w Najświętszym Sakramencie ustawicznie. Jest On dobrym Sąsiadem, którego nie wolno lekceważyć. Sąsiedzi, którzy Go kochają, powinni być gorliwi W nawiedzaniu Go.

Adoracja Najświętszego Sakramentu zorganizowana według godzin zegara jest wspaniałym sposobem okazania miłości i pobożności Jezusowi w Najświętszym Sakramencie, jak również podtrzymania i wzrostu tejże miłości i pobożności. Wiele parafii przyswoiło sobie tę praktykę z cudownym skutkiem dla życia duchownego.

Autor tych rozważań jest zaangażowany w apostolstwo rozkrzewiania Wiecznej Adoracji. Dostarczył on już różnych serii modlitw i rozważań. Ta seria jest oparta o Tajemnice Różańca. Jej właściwością jest to, że łączy nas z Matką Bożą by spędzić użytecznie czas w bliskiej łączności z Jezusem. Ona znała Go na ziemi głębiej i serdeczniej niż ktokolwiek ze śmiertelników, Ona pragnie każdego z nas doprowadzić do tego, by Jezusa znał, kochał i doszedł do zjednoczenia z Nim w Niebie.

Kiedy adorujesz Jezusa z Maryją módl się także o rozszerzenie się Wieczystej Adoracji w coraz liczniejszych parafiach i instytucjach.

Przew. John L. Morkovsky, S.T.D

Administrator Apostolski

Diecezji Galveston Houston

WSTĘP

Odmawiając Różaniec przed Najświętszym Sakramentem, KOCHAMY JEZUSA SERCEM MARYI. Odmawiając Różaniec przed Jezusem w Przenajświętszym Sakramencie, ofiarujemy Jezusowi doskonałą adorację Maryi.

Dołączamy naszą miłość ku Jezusowi do doskonałej miłości i uwielbień Maryi. Jezus przyjmuje naszą godzinę świętą JAK GDYBY JĄ ODPRAWIAŁA MARYJA, ponieważ bez względu na naszą słabą wiarę .i nędzną miłość Maryja zamyka nas w swoim Sercu, a Jezus przyjmuje naszą godzinę z Nim jak pochodzącą wprost z Serca Jego własnej Matki. Niepokalane Serce Maryi naprawia i uzupełnia wszelkie nasze niedociągnięcia.

Piętnaście tajemnic Różańca odnoszą się i koncentrują w jednej centralnej tajemnicy naszej wiary, w Eucharystii Świętej, gdzie „dokonuje się dzieło naszego odkupienia”. Eucharystia przedłuża i uobecnia wszystkie piętnaście tajemnic Różańca Świętego.

Kiedy przychodzimy do Eucharystii, przychodzimy do Betlejem, bo Eucharystia jest kontynuacją Wcielenia Chrystusa na ziemi. To właśnie jest tematem radosnych tajemnic. Przeżywanie radosnych tajemnic: posłuszeństwa Maryi, ufności, poświęcenia, adoracji przynosi radość naszej duszy.

Kiedy przychodzimy do Eucharystii, przychodzimy na Kalwarię, ponieważ tu Jezus ponawia Swoje doskonałe ofiarowanie się na Krzyżu i kontynuuje ofiarowanie Siebie z miłości ku nam, gdzie „zwycięstwo i tryumf Jego śmierci uobecniają się na nowo”. Eucharystia jest owocem Męki Pańskiej. To jest temat bolesnych tajemnic. Poczwórny cel Mszy świętej, adoracja, dziękczynienie, zadośćuczynienie i prośba, trwa ustawicznie w Przenajświętszym Sakramencie, ponieważ tu „Jezus żyje, by wstawiać się za nami”.

Przez Jego święte Rany, które teraz są chwalą Nieba bywamy uleczeni w tym Sakramencie, z wszelkich naszych ran umysłu, serca i duszy. Tu bywamy odnawiani przez potęgę Jego łaski płynącej z Jego świętych Ran, które są wiecznie świeże przez życiodajne wody, Jego Boskiej miłości. Pięć zewnętrznych Ran Jezusowych ukazują Jego pięć wewnętrznych Ran, (patrz 53 rozdz. Iz). Przez te Rany bywamy uleczeni.

Kiedy zbliżamy się do Eucharystii, zbliżymy się do Zmartwychwstania, bo to właśnie tu nasz Zmartwychwstały Zbawiciel przebywa! On jest Barankiem na tronie, który nas pasie. Eucharystia jest przedsmakiem Nieba i zapowiedzią przyszłej chwały, która nas czeka, gdzie będziemy miłować Boga Jego własną miłością. To jest tematem chwalebnych tajemnic.

W zjednoczeniu z Najświętszymi Sercami Jezusa i Maryi, przeżywamy te tajemnice w naszym codziennym życiu, bo gdzie przyszedł Jezus, Jego Oblubienica Kościół musi przyjść również. Zanim będziemy wywyższeni z Nim na wieki, my także musimy podjąć codzienny krzyż i naśladować Go.

Ta broszurka jest przeznaczona do publicznego, jak i prywatnego użytku. Ma pomóc ludziom spędzić pożytecznie godzinę z Jezusem w Przenajśw. Sakramencie jednocząc się z Maryją, tą najdoskonalszą Adoratorką Najśw. Sakramentu, gdy rozważamy czy to Radosne Tajemnice, czy Bolesne, czy wreszcie Chwalebne. Te piętnaście tajemnic łączą się i stają się żywe w centralnej tajemnicy naszej wiary, w Eucharystii Świętej.

Jezus chciał, by Ewangelia była prosta; to człowiek ją komplikuje. Słowo Boże prowadzi nas do Eucharystii, jako że „Źródłem i szczytem wszelkiego przepowiadania Ewangelii jest Eucharystia”. Podczas każdej godziny adoracji każdy wybiera albo Radosne, albo Bolesne, albo Chwalebne Tajemnice do rozważania.

Ta broszurka. dzieli się na TRZY ODRĘBNE GODZINY ŚWIĘTE by mogły być użyte w różnym czasie wedle wyboru. Najpierw należy przeczytać rozważanie razem z końcową modlitwą. Następnie odmawia się JEDEN DZIESIĄTEK ROŹATCA: jedno „Ojcze nasz”, dziesięć „Zdrowaś” i jedno „Chwała Ojcu” oraz „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Ponieważ  Maryja jest „PEŁNA LASKI”, każde „Zdrowaś Maryja” odmawiane otwiera nasze dusze na bezcenne łaski, które ubogacają naszego ducha przez wzrost Jej cnót i prowadzą nas do głębszego zjednoczenia z Eucharystycznym Sercem Jezusa.

Te dwa Serca Jezusa i Maryi są tak ściśle zjednoczone, że razem z każdym „Zdrowaś Maryjo”, które odmawiamy, oddychamy samym duchem Jezusa jako „duchowe tchnienie” Boskiego oddechu dające życie naszej duszy.

Jeżeli ktoś chciałby odmówić wszystkie piętnaście tajemnic Różańca w czasie jednej godziny świętej, to może tylko mieć czas na odmówienie MODLITW DO PRZENAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU przed każdym dziesiątkiem.

Ta broszurka może służyć nieustannie jako pomoc do modlitwy. Według nowego prawa kanonicznego Kościół przydziela odpust zupełny każdemu, kto odmówi Różaniec św. wobec Przenajśw. Sakramentu. Jest to dowód jak to się podoba Bogu.

Jeżeli jest rzeczą niemożliwą dla kogoś wyjść z powodu choroby lub zamknięcia, należy się łączyć duchowo z Jezusem w najbliższym tabernakulum, a otrzyma się te same łaski posługując się tymi rozważaniami różańcowymi jakby się było rzeczywiście przed Nim w Najśw. Sakramencie.

PIERWSZA TAJEMNICA RADOSNA

ZWIASTOWANIE DOBREJ NOWINY O ZBAWIENIU

„Ta jest wola Boża dla was, uświęcenie wasze” (1 Tym. 4, 3)

RADOŚĆ Z PRZYJĘCIA WOLI BOŻEJ

„Niech mi się stanie według słowa Twego” (Łuk. 1, 38)

W tej tajemnicy łączymy się z posłuszeństwem Maryi wobec słowa Bożego i z Jej wewnętrznym usposobieniem otwarcia na Jego wolę. „Błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go”.

Módlmy się, byśmy w naszym życiu byli, na wzór Maryi, całkowicie otwarci na świętą wolę Bożą. Jej to pozwoliło wiernie współpracować z Jego łaską w każdym momencie Jej życia mimo, że nie zawsze rozumiała jak, dlaczego, lub co Bóg zamierzał uczynić z Jej życiem. Każde „Zdrowaś Maryja” odmawiane w tej tajemnicy wyraża i wzmacnia nasze pragnienie, by powiedzieć „Tak” Bogu na wszystko co On chce abyśmy czynili i czym byli. „Szczęśliwi ci, co pełnią Jego wolę i dążą do Niego całym swoim sercem”.

„Cały lud Boży wezwany jest do świętości”. Świętość polega na pełnieniu woli Bożej. „Oto przychodzę, aby pełnić Twoją wolę, o Boże”. Wola Boża przychodzi do nas w łasce obecnej chwili i to, jak my odpowiadamy na nią zostaje zanurzone w wieczność, by pozostać na zawsze ku naszej ustawicznej radości w niebie. Bóg pragnie tylko naszego szczęścia i naszej świętości, a jedno idzie w parze z, drugim, gdyż wszystko co Bóg chce w naszym życiu jest skierowane do naszego wiecznego szczęścia i przyjaźni z Nim teraz i na wieki.

Bóg jest zainteresowany i zaangażowany w każdy szczegół naszego życia. Każdy moment jest zaplanowany dla nas z nieskończoną troskliwością. Wszystko co Bóg dopuszcza, aby się nam przydarzyło jest odważone i odmierzone w głębokościach nieskończonej Bożej miłości ku nam i zmierza ku naszemu uświęceniu. Uświęcenie jest naszym zjednoczeniem z Bogiem, a zjednoczenie z Bogiem jest naszym powołaniem życiowym. „To jest wolą Bożą dla was, uświęcenie wasze”.

Każde „Zdrowaś Maryjo”, które odmawiamy, jest naszym „fiat” przez które jak Maryja i my mówimy „Tak” Bogu:

„OTOM JA SŁUŻEBNICA PAŃSKA, NIECH MI SIĘ STANIE WEDŁUG SŁOWA TWEGO”.

Świętość to po prostu usilna troska, by podobać się Jezusowi. „Ktokolwiek pełni wolę Mego Ojca Niebieskiego, ten jest Mi bratem i siostrą i matką”.

Największym aktem inteligencji i największym aktem miłości jest podporządkować naszą wolę Bogu, Który jest wszystko-wiedzący i kochający. Bóg daje nam wolną wolę, byśmy byli w wstanie Go kochać. Prawdziwą wolnością jest wybieranie dobra; wybieranie zawsze woli Bożej. „Ukaż mi Panie Twoją drogę tak, bym mógł postępować w Twojej prawdzie”. Wzrastamy w życiu wewnętrznym naszej duszy przez uległość natchnieniom Ducha Świętego mieszkającego w nas. „Wszyscy, których prowadzi Duch Boży są synami Bożymi”. Duch Święty ustawicznie nawraca nasze serca do świętej woli Bożej dopóki nie staniemy się jedno z Nim.

Uległe „tak” Maryi uczyniło Ją jedno z Jezusem, otwarło drzwi do zbawienia wszystkich i sprowadziło Zbawiciela na świat. Podobnie nasze „tak” jednoczy nas z Jezusem, otwiera nasze dusze na radość Jego miłości, i daje Mu możność przeżywania -Jego życia ponownie w nas. „Ktokolwiek jest zjednoczony z Panem staje się jednym duchem z Nim”.

Bóg stworzył cię na swój obraz i podobieństwo czyniąc cię niepowtarzalnym osobnikiem, JAKO ŻE REPREZENTUJESZ JAKIŚ SZCZEGÓLNY JEGO ATRYBUT I CECHĘ CHARAKTERYSTYCZNĄ, nigdy przedtem nie stworzoną i nie możliwą do odtworzenia ponownie.

Ukazujesz Boga tak, jak nikt inny nie może i nie będzie mógł Go ukazać. Im wierniej spełniamy Jego wolę, tym więcej Jego chwała jaśnieje w nas.

„Tak” Maryi dało nam Przenajświętszy Sakrament, jako że ciało Jezusa zostało ukształtowane z Niepokalanego Serca Jego Matki, z której ciała Jezus wziął ciało, które nam daje w Eucharystii.

Radość Zwiastowania rozbrzmiewa w naszych uszach po dziś dzień, ponieważ dobrą nowiną Ewangelii jest Boża miłość ku nam. Umiłowałem cię miłością wieczną i trwałe jest Moje uczucie dla ciebie”. Moją rozkoszą jest przebywać z wami”. Więc „Tak Bóg umiłował Świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał”. „Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami”. „Dziewica pocznie… porodzi Syna i nazwą Go Emmanuelem, a imię to znaczy BÓG JEST Z NAMI”. To jest naszą radością dzisiaj! Jezus obrał sobie imię Emmanuel Z POWODU SWEGO NIEZMIERNEGO PRAGNIENIA, BY PRZEBYWAĆ Z NAMI ZAWSZE W PRZENAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE, jako absolutny dowód JEGO WIECZNEJ MIŁOŚCI i TRWAŁEGO UCZUCIA dla każdego z nas.

Jezus wzywa cię byś był z Nim dzisiaj i czeka na ciebie z wielkim pragnieniem. „Po imieniu cię wezwałem… bo jesteś drogi w Moich oczach i chwalebny, i ponieważ JA CIĘ KOCHAM”. Cała miłość na całym świecie od początku czasu jest jedynie kroplą w oceanie w porównaniu do miłości jaką Jezus ma do ciebie jednego w tym Świętym Sakramencie, który jest przedłużeniem Jego wcielenia na ziemi, wypełnieniem Jego Imienia: „Emmanuel, Bóg z nami”.

1. MODLITWA DO PRZENAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

 Świadomi Twojej pełnej miłości obecności, Jezu, łączymy się z posłuszeństwem Maryi i ofiarujemy Ci Jej doskonałe „tak” na wynagrodzenie za nasz brak uległości Twojej woli we wszystkim. „Naucz mnie pełnić. Twoją wolę, bo Ty, o Panie, Jesteś moim Bogiem”. Uczyń nas uległymi i ochoczymi do pełnienia zawsze Twojej świętej woli. „Daj mi poznać drogę, którą mam kroczyć; do Ciebie wznoszę moją duszę”. „Twoja wola jest moim dziedzictwem na wieki, radością mego serca”.

Z każdym „Zdrowaś Maryjo” tej tajemnicy WYPOWIADAMY „TAK” NA WSZYSTKO CZYM CHCESZ ABYŚMY BYLI I CO CZYNILI: „Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja”. „Oto jestem… mów Panie, Twój sługa słucha”. „Wszystko, co Pan powiedział, będziemy wypełniać ż przestrzegać”.

DRUGA TAJEMNICA RADOSNA

NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY

Dzięki serdecznej litości naszego Boga z jaką nas nawiedzi Wschodzące Słońce…” (Łk. 1, 79).

RADOŚĆ Z UFNOŚCI

„(Maryja) ufała, że słowa Pana do Niej spełnią się”. (Łk. 1, 45).

Przy Nawiedzeniu Elżbieta nazywa Maryję „Błogosławioną” Z POWODU JEJ DOSKONAŁEJ UFNOŚCI W BOGU: „Błogosławionaś, żeś uwierzyła”. Doskonała ufność opiera się nie na nas samych, lecz NIESKOŃCZONYCH DOSKONAŁOŚCIACH BOGA: Jego nieskończonym Miłosierdziu, Jego nieskończonej Sprawiedliwości„ Tego nieskończonej Dobroci, Jego nieskończonej Litości, Jego nieskończonej Potędze, Jego nieskończonej Miłości. „Zaprawdę, jak dobry jest Pan, wieczna jest Jego miłosierna miłość”. „Jego miłość trwa na wieki; Jego miłosierdzie trwa na. wieki”.

Jak do Elżbiety przybyła Maryja w czasie, gdy była jej potrzebna, tak teraz przybywa Ona do nas ze Swym Boskim Synem w Przenajśw. Sakramencie, który mówi do nas we wszelkich naszych potrzebach, czy wielkich, czy małych: „Tak, jak glina w ręku garncarza, tak Wy w Moich…”. „Zamilknijcie i wiedzcie, że Ja jestem Bogiem”, który was kocha nieskończenie więcej niż możecie pojąć, wyobrazić sobie, lub zapragnąć, Który może uczynić dla was nieskończenie więcej, niż możecie nawet prosić. „Wszystko mogę w Tym, Który mnie umacnia”, „Bóg zaradzi wszelkim waszym potrzebom, stosownie do Swego Bogactwa”. Im większa nasza potrzeba, tym większa Jego miłość. „Pan jest współczuciem i miłością, byłem bezradny, a On mnie wybawił”. Bez względu na to jak głęboka jest pułapka, w którą wpadliśmy, Jego miłość zawsze nas znajdzie. „Czekałem, czekałem na Pana, a On zstąpił do mnie”. Mimo naszych wszystkich upadków i słabości, Jezus przychodzi do nas w Eucharystii i mówi: „Moje serce wzruszyło się współczuciem”. Bo „Ja jestem Pan, twój Bóg, który trzyma twoją prawicę: to Ja mówię do ciebie; nie lękaj się, pomogę ci”. „O cokolwiek poprosicie w Imię Moje, Ją uczynię”.

To jest radość tajemnicy Nawiedzenia: W żarliwym współczuciu naszego Boga” nie przestaje On nawiedzać nas w Eucharystii Świętej, byśmy mogli przychodzić do Niego z ufnością. „W Chrystusie i przez wiarę w Niego, my możemy mówić swobodnie do Boga zbliżając się do Niego z ufnością”: Tu Bóg daje nam niewypowiedzianą wiarę w Jego niewyczerpane miłosierdzie; „Gdyż Bóg posłał Swego Syna na świat nie po to, aby potępił świat, ale po to by przez Niego świat był zbawiony”. Dzisiaj Jezus nawiedza nas w Przenajśw. Sakramencie aby nas natchnąć pełnym zaufaniem do pełnej mądrości Jego woli i dziecięcą wiarą w dobroć i potęgę Jego Boskiej miłości. „Prawdziwie osadziłem moją duszę w milczeniu i pokoju; jak dziecko w objęciach swej matki, tak dusza moja w Tobie”. IM WIĘCEJ UFAMY JEZUSOWI, TYM BARDZIEJ MU SIĘ PODOBAMY. Jezus woła dzisiaj do każdego z nas: „PRZYJDŹCIE DO MNIE WSZYSCY, którzy pracujecie i obciążeni jesteście, A JA WAS OCHŁODZĘ. Uczcie się ode Mnie, że jestem cichy i pokornego Serca, a znajdziecie odpoczynek dla dusz waszych, bo Moje jarzmo jest słodkie a brzemię lekkie”. Ciężary życia są za ciężkie tylko wtedy; gdy próbujemy dźwigać je sami.

Przeszkodą ufności i przyczyną wszelkich rozczarowań jest pycha. Pycha koncentruje naszą uwagę na nas samych zamiast na Bogu, „Zaufaj Panu całym sercem i nie polegaj na własnym rozumieniu”, „Par? jest moją siłą i moją tarczą, w Nim ufa moje serce”. „Chociażby wojna wybuchła przeciwko mnie, nawet wtedy będę ufał”. Pokora otwiera nasze serca na ufność, a przy świetle wiary zmienia nasze negatywne myśli na myślenie pozytywne — przenosząc naszą uwagę z naszej niemożności i skupiając naszą wiarę i całkowitą ufność NA NIESKOCZONEJ DOSKONAŁOŚCI BOGA. „Łaska okrywa człowieka, który ufa Bogu”. „Bóg cię wezwał i cię nie zawiedzie”. „Odrzućcie wszelki lęk z waszych umysłów. PAN JEST BLISKO”.

Jak Jan Chrzciciel rozpoznał Jezusa ukrytego w łonie Maryi, tym pierwszym tabernakulum Pana, tak teraz my rozpoznajemy Jezusa ukrytego w Przenajśw. Sakramencie — tajemnicy naszej wiary. Elżbieta została napełniona Duchem Świętym, a Jan skakał z radości w Jego obecności wtedy, jak my radujemy się w Jego obecności teraz; bo tu Jezus wylewa Swojego Ducha na nas w tym Sakramencie nieskończonej miłości.

Jest On tak pokorny, że my sprawiamy Mu wielką rozkosz przychodząc do Niego. Kocha nas tak bardzo, że jest dla Niego zaszczytem nasza wizyta. JAKŻE POKORNY JEST BÓG! JEZUSA TAK ŁA-TWO KOCHAĆ! „Przez ogrom Twojej miłości ja mam wstęp do Twojego domu.” „Dobrze jest mi być z Panem; złożyć całą moją ufność w Nim.” To jest sakrament nieskończonej dobroci Boga ku ludziom. „To Ja, Ja jestem tym, który cię uszczęśliwia. Szczęście, daj szczęście ‘Mojemu ludowi”.

Tu Jezus ponawia orędzie ufności: „Niech się nie trwożą wasze serca, ani lękają”. „NIC NIE JEST NIEMOŻLIWE DLA BOGA”, Który czyni największych świętych z największych grzeszników, i Który nigdy nie chybi, wyciągając największe dobro z najokropniejszego zła. „Gdzie obfituje zło, tam nadobficiej ukazuje się łaska”. „Przystąpmy tedy z ufnością do tronu łaski, by dostąpić miłosierdzia i łaski i by znaleźć pomoc w czasie potrzeby”.

Eucharystia jest „tronem łaski”, gdzie możemy składać wszystkie nasze troski i niepokoje w Jego Eucharystycznym Sercu płonącym miłością ku nam, tak, żebyśmy jak Maryja doznali szczęścia w naszej doskonałej ufności w tym, Który z naciskiem mówi: „NIE LĘKAJCIE SIĘ. UFAJCIE! WSZYSTKO JEST MOŻLIWE DLA TEGO, KTO UFA.”

2. MODLITWA DO PRZENAJSWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Jazu, my łączymy się z doskonałą ufnością Maryi i prosimy przez Jej przyczynę, by i nasza ufność stała się doskonała. „Ufam dobroci Boga na wieki wieków”. Przez nieskończoną potęgę Twojej Eucharystycznej miłości, prosimy Cię, Jezu, byś ujarzmił, zwyciężył i precz wyrzucił wszelaką nieufność, lęk i niepokój, jaki posiadamy, tak, by Twój pokój zapanował w nas. Z każdym „Zdrowaś Maryjo” tej tajemnicy modlimy się z głębi serca: „Słodkie Serce Jezusa, całą ufność pokładamy w Tobie”, boś Ty powiedział: „ZŁÓŻCIE WSZYSTKIE TROSKI WASZE NA PANA, KTÓRY TROSZCZY SIĘ O WAS”.

TRZECIA TAJEMNICA RADOSNA

NARODZENIE PANA JEZUSA W BETLEJEM

Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę Jego: chwałę jednorodzonego Syna przychodzącego od Ojca, pełnego łaski i prawdy”. (Jan 1,14)

RADO Z ADORACJI

„Raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim” (Łuk. 1,47)

Najświętszy Sakrament jest kontynuacją Wcielenia Chrystusa na ziemi. Tajemnica Eucharystii daje nam radość posiadania Chrystusa na co dzień. Kiedy przychodzimy przed Najśw. Sakrament, przychodzimy do Betlejem, którego imię znaczy „Dom Chleba”. Jezus chciał się narodzić w Betlejem, bo zamierzał mieszkać z nami jako Żywy Chleb, przychodzący z nieba. Kiedy Pasterze i Magowie przybyli, by Go adorować, sprawili Mu swoją pokorną wizytą tak wielką radość, że ich nawiedzimy są wychwalane i opowiadane poprzez wieki. Bóg nigdy nie przestał czcić ich za uhonorowanie Jego Syna w Betlejem. Podobnie twoja pokorna wizyta złożona Jezusowi dzisiaj w Naj-świętszym Sakramencie sprawia Mu tyle radości, że będzie o tym mowa przez całą wieczność i zbliży świat bardziej do przyrzeczonego pokoju na ziemi.

 Jesteśmy tak samo uprzywilejowani wezwaniem, by Go adorować dzisiaj, jak byli Maryja, Józef, Pasterze i Magowie wtedy; ponieważ Jezus tu przedłuża Swoje Wcielenie na ziemi. Tu Jezus traci Swe Serce z miłości ku nam. Miłość uzewnętrznia się wobec przedmiotu swego uczucia; Eucharystia jest ustawicznym wypowiadaniem się doskonałej, niesamolubnej, Bożej miłości do człowieka. Słowo ponownie staje się ciałem i mieszka między nami, ukryte pod postaciami Świętej Hostii, gdzie ten sam Jezus, narodzony dwa tysiące lat temu w Betlejem jako małe dziecię, jest prawdziwie, rzeczywiście, cieleśnie i osobiście obecny dla nas w Przenajświętszym Sakramencie.

Prośmy o ubóstwo ducha Maryi, która nie zważała na biedne i upokarzające okoliczności Jego narodzenia, ani na odepchnięcie Go przez świat, ponieważ ZNALAZŁA CAŁE SWOJE BOGACTWO JEGO BOSKIEJ MIŁOŚCI i wszystkie swoje skarby w Jego Rzeczywistej Obecności. „Poza Tobą nie chcę niczego na ziemi… Bóg jest moją własnością na wieki… być blisko Boga jest moim szczęściem”. To jest właśnie życie Błogosławieństwami; to jest radość adoracji!

Obyśmy stali się podobnie duchowo oderwanymi od wszystkiego, aby Jezus w Najświętszym Sakramencie stał się naszym największym skarbem! naszą „drogocenną perłą”, by „Chrystus był naszym bogactwem”. Eucharystia znaczy dziękczynienie. To jest postawa, którą powinniśmy zdobyć w życiu: „Radujcie się zawsze, nie przestawajcie się modlić, składajcie ustawiczne dzięki; taka jest wola Boża dla was w Chrystusie Jezusie”. Niech Jego miłość Eucharystyczna stanie się centrum i radością całego naszego życia. „Mówię wam to wszystkim, że we Mnie znajdziecie swój pokój”. Gdy Jezus staje się naszym wszystkim, On staje się naszym pokojem. „Ty jesteś moim Bogiem, to Ty sam jesteś moją nagrodą”.

Nie zważajmy na oziębłość i nędzę naszej duszy, jak Maryja nie zważała na zimno i nędzę stajenki, a nasz duch, podobnie jak Maryja, znajdzie radość w Bogu naszym Zbawicielu. „Uradowałem się gdy mi powiedziano: pójdziemy do domu naszego Pana”.

Maryja zachęca nas, by odwrócić się od naszej nędzy i duchowych słabości a kontemplować Jezusa. W nim bowiem znajdziemy nasze zadowolenie i naszą godność, nasze bezpieczeństwo i naszą tożsamość, w Jego nieograniczonej miłości ku nam w Jego Przenajświętszym Sakramencie. „Niezgłębione bogactwa Chrystusa” — to miłość Chrystusa Eucharystycznego ku nam. „ON stał się naszą mądrością, naszą cnotą, naszą świętością, naszą wolnością”.

Największa opowieść miłosna, jaką kiedykolwiek opowiedziano zawiera się w Świętej Hostii. Tu oglądamy Jego chwałę w głębinach Jego pokory; skoro Bóg, który stworzył cały. świat, i którego cały świat objąć nie może, zamyka sam siebie w Najśw. Sakramencie z miłości ku nam, by być naszym Dobrym Pasterzem, który „prowadzi nas nad życiodajne wody”, by być naszym Boskim Lekarzem, który „leczy złamanych na sercu,” by być naszym Boskim Towarzyszem w naszej pielgrzymce przez życie.

Tu możesz ujrzeć chwałę W CUDZIE JEGO MIŁOŚCI, ponieważ staje się on mały w Hostii Świętej, by móc oddać się tobie, przez co „jesteś napełniony pełnością Boga”. Jezus staje się ubogi w Najśw. Sakramencie „ogałacając się” ze Swojej chwały i majestatu, by mógł ciebie uczynić bogatym w pełnię Jego Łaski, „przemieniając cię z chwały w chwałę” i czyniąc twoją duszę coraz piękniejszą po każdej Komunii św. i po każdym nawiedzeniu Najśw. Sakramentu. „Dla twojego dobra uczynił Siebie ubogim, chociaż był bogaty, byś ty mógł stać się bogaty Jego ubóstwem”.

Eucharystia jest to miłość Boga uzewnętrzniona w Hostii świętej: Oto dlaczego Aniołowie śpiewają Mu tak jak śpiewali Mu w Betlejem: „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”.

POJDZCIE, ADORUJEMY GO, bo tu Jezus przychodzi nadal do nas „pełen czułej miłości”, gdy Słowo staje się Ciałem w Eucharystii i zamieszkuje między nami. „TO JEST TEN, KTÓRY JEST NASZYM POKOJEM”.

3. MODLITWA DO PRZENAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Jazu, z każdym „Zdrowaś Maryjo” jakie odmawiamy włączamy się w doskonałą adorację Maryi i ofiarujemy Ci wszystkie adoracje, które Ci oddawała w Betlejem, BYŚMY MOGLI PRZYNIEŚĆ CI TERAZ NA NOWO RADOŚĆ I CIEPŁO, JAKIE JEJ ADORACJA CI SPRAWIAŁA OWEJ PIERWSZEJ NOCY TWOJEGO NARODZENIA, kiedy trzymała Cię w Swoich ramionach i tuliła Cię do Swojego Serca. Dziękujemy Ci i wielbimy Cię wszystkimi uczuciami Maryi za to, żeś się narodził w Betlejem i stałeś się jednym z nas, za to, że przedłużasz Swoje Wcielenie wśród nas tu w Przenajśw. Sakramencie. Naucz nas doceniać i radować się Twoją Eucharystyczną Obecnością tak, by Twoja Eucharystyczna miłość przenikała każdą naszą myśl, słowo i czyn, zanim nasze całe życie stanie się adoracją „w duchu i prawdzie”.

CZWARTA TAJEMNICA RADOSNA

OFIAROWANIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI

„To Dziecię przeznaczone jest na to… by Mu się sprzeciwiano (odrzucano) …

a Twoje Serce miecz przeniknie”. (Łuk. 2,34)

RADOŚĆ POŚWIĘCENIA

„Nie bądźcie smutni w tym dniu, bo radość w Panu będzie waszą siłą”. (Ne 8,10)

Jak w świątyni Maryja przedstawiła i ofiarowała Jezusa, tak prosimy. Ją teraz, by przedstawiła i ofiarowała nas Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Dzisiaj my odnawiamy nasze całkowite poświęcenie się Maryi. „Wszystkie narody będą Mnie zwać błogosławioną”. Jezus chce byśmy kochali Maryję jak On Ją kocha, ponieważ Ona jest i naszą Matką: „Synu, oto Matka twoja. Matko, oto syn Twój”. Jej Serce Niepokalane zostało przebite mieczem wielu boleści, by wszyscy mogli wejść do Jej Serca i być ukształtowani na podobieństwo Jezusa. Przebywamy w Jej Sercu, by mogła nas doprowadzić do stanu pełnej dojrzałości w Jej Synu Jezusie. Ustawicznie Ona nam przypomina: „Czyńcie, cokolwiek On wam powie”. W naszym całkowitym oddaniu się Maryi prosimy ją, by kierowała wszystkie nasze myśli, pragnienia, i słowa i czyny do Najśw. Serca Jezusowego, który powiedział: „Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego”. Bóg daje nam wszystko co potrzebne do naszego uświęcenia. On daj nam nie tylko pragnienie miłowania Go, ale i samą miłość, którą mamy Go miłować. „To Bóg sprawia w was wszelką miarę pragnienia i osiągnięcia”. Eucharystyczna miłość Jezusa „zachęca nas i pociąga” by przyjąć Jego postawę w życiu naszym codziennym, a jest nią pragnienie spełnienia woli Jego Ojca Niebieskiego, upodobania Jego Ojca i chwały Jego Ojca. „Jesteście ludem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym”.

Proroctwo Symeona o tym, że Jezus będzie odrzucony, trwa w naszych czasach, jako że Święta Eucharystia jest powodem zakłopotania pysznych, podobnie jak Jego Wcielenie. Eucharystia i Jego Krzyż były kamieniem obrazy dla tych, co nie otwarli się na Boży plan zbawienia dwa tysiące lat temu. Na skutek pierwszej wzmianki’ o Eucharystii uczniowie Jezusa opuścili Go. Teraz Jego uczniowie opuszczają Go, gdy są wzywani na adorację Eucharystyczną. Jakże wielu żyje tak, jakby nasz Pan nie istniał w Eucharystii. Ze wszystkich pustych kościołów Jezus woła: Mam to przeciwko wam.. opuściliście waszą pierwszą miłość”. „Ten lud czci mnie wargami, ale serca daleko są ode Mnie”, „Pan jest tu i woła cię”. Eucharystia jest to Ten sam pociągający Jezus co w Ewangelii. Małe dzieci przychodziły do Niego i wszyscy chcieli wiedzieć: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?.. „On rzekł do nich,: chodźcie i zobaczcie”. „Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj i dziś i na wieki”. Ze wszystkich zamkniętych kościołów i dziś Jezus woła: „Pozwólcie dziateczkom przyjść do Mnie i nie przeszkadzajcie im, takowych bowiem, jest Królestwo Niebieskie”.

Oto dlaczego twoje nawiedzenie Go dziś jest, tak ważne. Pocieszasz Go za tych, którzy odeszli od Jego Eucharystycznej miłości, właśnie tak, Jak Jego przyjaciele w Betanii pocieszyli Go, gdy mówili: „Pozostań z nami, Panie”. Tu On mówi do ciebie teraz, jak powiedział do nich wtedy: „Ponieważ Mnie kochacie, jesteście oazą dla Mojego Serca”, gdyż adoracja jest docenieniem daru obecności naszego Pana między nami w Najświętszym Sakramencie.

On jest „Pośrednikiem Nowego Przymierza”. Eucharystia jest nowym Przymierzem. Maryja przyniosła Jezusa do świątyni, ponieważ On sam miał się stać nową Świątynią, która czyni dom Boży świętym przez Swoją Eucharystyczną obecność na ziemi. „Widziałem świątynię napełnioną chwałą Pana”, gdyż On powiedział: „Tu będzie Mój tron, tu Ja postawię stopy Moich nóg; tu będę mieszkał na wieki”. Tu powinny być spełniane pragnienia Jego Serca dniem i nocą: „Czy to możliwe, że Bóg mieszka między ludźmi na ziemi?” „Niech oczy Twoje będą zwrócone dzieli i noc na tę świątynię, MIEJSCE, O KTÓRYM TY ZAWYROKOWAŁEŚ, ŻE BĘDZIESZ W NIM CZCZONY”.

Radość Symeona jest naszą radością dzisiaj, kiedy w Najśw. Sakramencie przeżywamy to, co Symeon wypowiedział przy ofiarowaniu: „Moje Oczy ujrzały Zbawienie, któreś przygotował dla wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela”.

Maryjo, pomóż nam „utkwić nasze oczy w Jezusie”, tak, by radość w Nim stała się naszą radością i mocą, skoro Jego miłość Eucharystyczna niszczy wszystkie nasze nędze i zadość czyni za wszystkie nasze braki.

Jezus mówi: „Jeżeli wierzycie w Moją miłość, jeżeli naprawdę wierzycie w Moją miłość — będziecie oglądali cuda Mojej miłości”. Jezus przebywa z nami, bo tak jesteśmy drodzy Jego Sercu. Tu On nas pociesza i pragnie, byśmy Go my pocieszali. Tu On mówi do nas: „Synu, daj Mi serce twoje”. Jesteśmy smutni, gdy jesteśmy zbyt zajęci sobą. „Spójrz na Niego, a rozpromienisz się radością, a twoje oblicze nie będzie zawstydzone”. Poznanie miłości Jezusa w Najśw. Sakramencie uszczęśliwia nas, ponieważ każdy moment w którym na Niego patrzymy naprawia to, co jest w nas złego i pogłębia nasze zjednoczenie z naszym Boskim Panem.

Właśnie dlatego zdobyć możemy nieporównanie więcej dla naszego życia duchowego spoglądając na Jego nieskończoną dobroć, niż zajmując się zbytnio naszą nędzą. Kiedy wszystko oddajemy Jezusowi przez Maryję, wszystko dobro, a również i zło zostaje przemienione na chwałę Ojca, ponieważ „WSZYSTKO SŁUŻY KU DOBREMU DLA TYCH, KTÓRZY MIŁUJĄ BOGA”.

Na skutek naszego całkowitego poświęcenia się Maryi wszystkie nasze myśli, słowa i czyny Ona przyjmuje i czyni je miłymi Jezusowi OCZYSZCZAJĄC JE W SWOJEJ MIŁOŚCI, przyozdabiając je Swoimi zasługami i przedstawiając je Jego Eucharystycznemu Sercu, żeby On mógł widzieć i kochać w nas to, co widzi i kocha w Swojej Matce. To jest właśnie radość poświęcenia!

4. MODLITWA DO PRZENAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Jezu, weź nasze nędzne serca i daj nam „nowe serce” dając nam Swoje własne. W czasie tej tajemnicy odnawiamy NASZE CAŁKOWITE ODDANIE SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU MARYI. Przez Maryję ofiarujemy Twemu Eucharystycznemu Sercu wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy: „Totus Tuus”.

PIĄTA TAJEMNICA RADOSNA

ODNALEZIENIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI

„…Syn, Człowieczy przyszedł, by szukać i ocalić, co było zginęło”. (Łk. 19, 10).

RADOŚC Z ODKUPIENIA

„Radujcie się w Panu zawsze! Po wtóre mówię, radujcie się!” (Fil. 4)

Maryja odnalazła Jezusa po trzech dniach od zgubienia Go. Jakże nieznośny ból czuła zgubiwszy Go! Jakże nieopisana radość towarzyszyła znalezieniu Go! Co było powodem, że cierpiała, że Jej Serce zostało zmiażdżone lękiem i bólem? Przez Jej cierpienie wtedy,

Maryja teraz ma niewymowne współczucie dla każdego, kto Go stracił przez grzech, jak i dla każdego kto przeżywa jakąkolwiek stratę. Maryja znalazła Jezusa podczas święta Paschy. Jest to znaczące, ponieważ to właśnie święto Pan Jezus wybierze w noc Wielkoczwartkową, by dać nam Siebie Samego w Eucharystii. Dzisiaj my Go znajdujemy tam, gdzie On jest: w Przenajśw. Sakramencie! „Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, jeżeli będziecie Mnie szukać całym sercem, a Ja będę znaleziony przez was”.

Całe życie spędza teraz Maryja pomagając całej ludzkości znaleźć Jezusa w Najśw. Sakramencie, GDZIE MY RADUJEMY SIĘ’ ZAWSZE W PANU, który przychodzi „by szukać i ocalić, co zginęło”, Który przychodzi nie dla sprawiedliwych i dobrze się mających, ale dla grzeszników i chorych, ponieważ „zdrowi nie potrzebują lekarza”.

Tu Jezus ciągłe woła: „Jam jest Dobry Pasterz, który daje życie Swoje za owce Swoje”. „Kto pragnie, niech, przyjdzie do Mnie”. „NIE ODRZUCĘ NIKOGO, KTO PRZYJDZIE”. Ja jestem Drogą,. Prawdą i Życiem”.

Pyszni są zbyt przepełnieni miłością własną. Tylko pokorni kochają pokornego Jezusa w Najśw. Sakramencie. Tu trzeba się modlić, jak celnik modlił się w świątyni: „Panie zmiłuj się nade mną grzesznym”. Kiedy czujemy się zgubieni, to tu z Jezusem odnajdujemy siebie w Jego Eucharystycznej miłości. Całkowicie ufając Jego miłosiernej miłości, tu mówimy o sobie: „Panie, ten, którego miłujesz, choruje!” Tu powierzamy siebie i wszystkie nasze problemy Jego trosce, gdy Najśw. Sakrament jest to Najświętsze Serce Jezusa żyjące wśród nas, „strzegące nas, jak źrenicy oka” i pociągające nas blisko do Siebie: „Jak orzeł zachęca swoje młode unosząc się nad ich gniazdem, tak On rozpostarł Swoje skrzydła i niósł ich na swych skrzydłach. Sam Pan był ich wodzem”.

Dzięki Swojej miłosiernej miłości jest On osiągalny dla nas w każdym czasie. Jezus mieszka z nami, aby „podnosić na duchu opuszczonych” i „podnosić serca skruszone”. Eucharystia jest wypełnieniem Jego obietnicy: „Ja sam będę pas? Moją trzodę, Ja sam dam im odpocząć , stracone odzyskam, zbłąkane odnajdę, zranione opatrzę, chore uzdrowię”.

Jezus radośnie cię zapewnia, że On cię wybrał, byś był z Nim dzisiaj: „Pan otworzył Ci Swoje Serce, i wybrał cię”. „Nikt nie przychodzi do Mnie, jeżeli Mój Ojciec go nie pociągnie”.

Tu Jezus myśli o tobie każdej chwili i chce, byś wiedział: „Ja znam. Moje i Moje Mnie znają”. „Widzieliście sami, jak was uniosłem na skrzydłach orla I PRZYNIOSŁEM WAS DO SIEBIE”.

 Maryja uczy nas jak radować się zawsze w Panu ponieważ Jego, osobista miłość ku nam jest nieskończona i niezmienna. „Postawiłem Pana przed sobą, z Nim po mojej prawicy nie będę zawstydzony”. Maryja uczy nas odwracać się od samych siebie, by móc kontemplować Jezusa w Najśw. Sakramencie: byśmy mogli znaleźć radość. ustawiczną z wyrozumiałości Jego miłosierdzia, ze współczucia Jego Serca, z mądrości Jego woli, z pełności Jego miłości, która przywraca wszystko, co było stracone, potęgą Swojej odkupicielskiej łaski. Nie bójcie się bo Ja was odkupiłem… JESTEŚCIE MOIMI”.

W tajemnicy Eucharystii Bóg objawia nam znaczenie naszego życia: kim jesteśmy, dlaczego tu jesteśmy i dokąd zmierzamy: „Przez tajemnicę tej wody i wina DAJ NAM UCZESTNICZYĆ W BÓSTWIE TEGO, Który stał się uczestnikiem naszego człowieczeństwa”. Jezus nas uświęca i czyni nas jedno z Nim w Eucharystii. Eucharystia Święta jest „szerokością i długością i wysokością i głębokością miłości Chrystusowej” i w Niej my doświadczamy tej miłości, która „przewyższa wszelkie poznanie”, tak że my „możemy dojść do pełni Boga samego”.

Jak kropla wody wpuszczona do kielicha wina, które staje się Przenajświętszą Krwią Jezusa w czasie konsekracji my stajemy się czymś nowym i wszystko się przemienia potęgą Jego Odkupicielskiej miłości, która „WSZYSTKO MOŻE i WSZYSTKO ODNAWIA”. „Przez Jego Krew Bóg uczynił Go środkiem zadośćuczynienia za wszystkich” „Ponieważ w Panu jest miłosierdzie i PEŁNIA odkupienia”.

5. MODLITWA DO PRZENAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Przez Serce Maryi prosimy Cię, Panie Jezu, byś pociągnął wszystkich ludzi do Siebie w tym Przenajświętszym Sakramencie, bo Ty chcesz, „by wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy”.

OTO MY PRZYNOSIMY DO TWEGO EUCHARYSTYCZNEGO SERCA WSZYSTKICH TYCH, CO DOŚWIADCZYLI ZAGUBIENIA, I PROSIMY, byś odnalazł wszystko, co było zginęło, bo przyrzekłeś: „Jeżeli Mój lud… upokarza się i modli się i szuka Mojej obecności JA OŻYWIĘ ICH KRAJ… wybrałem ten dom, więc Moje Imię… Moje oczy i Moje Serce… będą tam zawsze”. Utwierdź nas w wierności Twojej nauce, o Jezu i nie dozwól byśmy się odłączyli od ciebie.

146

PIERWSZA TAJEMNICA BOLESNA

AGONIA W OGRÓJCU

„Smutna jest dusza Moja aż do śmierci. Pozostańcie tu i czuwajcie”. (Mk. 14,34)

RANA ODRZUCENIA

„On był wzgardzony i odrzucony od ludzi”. (Iz. 53, 3)

Tej nocy Wielkiego Czwartku Jezus ukazał nam prawdziwą „głębię Swojej miłości”, dając nam całkowity dar ze Siebie i Swej całej miłości w Przenajświętszym Sakramencie. Potem zaapelował do Swych Apostołów o pierwszą Godzinę Świętą, kiedy wziął ich do Ogrójca w nocy i polecił im czuwać i modlić się z “Nim.

Rozpocząwszy modlitwę, zaczął się pocić krwią. Konanie, które wycierpiał był. na skutek uświadomienia sobie, że Najśw. Sakrament będzie odrzucony przez tak wielu, a doceniony przez tak niewielu ludzi. Odrzucić Najsw. Sakrament znaczy odrzucić samego Jezusa. On widział poprzez wieki, jak będzie opuszczony, WZGARDZONY I UNIK ANY PRZEZ LUDZI w tak wielu tabernakulach świata, podczas, gdy przychodzi, by przynieść tyle miłości i tyle błogosławieństw.

Jest On wzgardzonym Kochankiem. Więźniem Miłości W tabernakulum. „Przyszedł do swoich, a swoi Go nie przyjęli”. Jak niewielu uwierzy w Jego rzeczywistą Obecność. A jeszcze mniej odpowie na Jego apel o wzajemną miłość. Najśw. Jego Serce „napełniło się bólem, aż do śmierci”. Krew, którą się pocił, to był ból Jego zranionego Serca, spowodowany odrzuceniem Jego Eucharystycznej miłości.

Wtedy Anioł przyniósł Jezusowi nieopisane umocnienie i pociechę, pokazując Mu wszystkie godziny święte, które kiedykolwiek będą odprawione, W tym momencie Jezus w Ogrójcu ujrzał was modlących się przed Nim teraz i poznał, że Jego miłość znajdzie odpowiedź. Oto dlaczego nasze dzisiejsze nawiedzenie jest tak ważne dla Niego. Wasza godzina adoracji pociesza Go za tych, co Go nie miłują i zdobywa niezliczone łaski dla wielu, by się. nawrócili do Niego.

Jezus mówi: „nazywam was przyjaciółmi”, gdy tu w Najśw. Sakramencie wzywa nas do przyjaźni i głębokiego zjednoczenia z Nim, Jego miłość eucharystyczna jest największą miłością, jaką nasze serca spotkać mogą. „O Mocy moja, do Ciebie się zwracam, bo Ty mój Boże, jesteś moją Fortecą, Bóg, który okazuje mi miłość”, Ten Sakrament jest Bożym objęciem, wyciągający się do nas. ,,Miłość Boża objawiła się nam w ten sposób: zesłał On Swego Jednorodzonego Syna na świat, byśmy mogli mieć życie w Nim” Pan Jezus przebywa z nami dzień i noc, wypełniając Swą obietnicę: „Czy może matka zapomnieć swojego niemowlęcia? nie mieć troski o dziecię swego łona? Choćby ona zapomniała — Ja nigdy ciebie nie zapomnę”.

W tym zmiennym świecie Eucharystia jest ciągłym przypomnieniem o Wielkiej Rzeczywistości Bożej miłości i że tylko Jego miłość jest niezmienna. Miłość ku tobie trzyma Jezusa tutaj dzień i noc. Jego Boska Obecność ustawicznie przekonuje nas o Jego miłości i czułej trosce. To jest ten Sakrament Jego Boskiej troski, gdzie On myśli o nas każdej chwili dnia; to jest ten Boski Magnes, który przyciąga nas do siebie, byśmy mogli przylgnąć do Niego. Co mógłby jeszcze uczynić Jezus dla nas, czego nie uczynił? A mimo to, jakże często jest On wzgardzony i zapomniany przez swoich.

Podobnie, jak gdy płakał nad Jerozolimą, mówi On i dziś: „Jakże często pragnąłem zgromadzić was, jak kokosz gromadzi swoje małe pod swoje skrzydła, a wyście nie chcieli”.

Eucharystią — to Jezus. Jezus — to Miłość. A „Miłość nie jest miłowana”. Tak wielu nie chce zdobyć się nawet na najmniejszą ofiarę by Go odwiedzić, podczas gdy On zechciał poświęcić wszystko, by być z nami w tym Sakramencie. On oddał Swoje śmiertelne życie za nas tak, by mógł wskrzesić nas do boskiego życia w tym świętym Sakramencie. „Większej nad tę miłość nikt nie ma, niż gdy kto życie oddaje za swoich przyjaciół”. „Nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną?”

Jezus mógłby napełnić każdy kościół katolicki dzień i noc, gdyby pozwolił, by jeden promyk Jego chwały zabłysnął z tej świętej Hostii. Ludzie by przybywali z całego świata, by zobaczyć cud. Ale On woli pozostać ukryty, byśmy przychodzili do Niego w wierze: bo tylko w wierze przychodzimy do Niego, pociągnięci miłością, a nie ciekawością. „Ześlij Twoje światło i Twoją prawdę; niech one mnie prowadzą. Niech mnie przywiodą na świętą górę, na miejsce, gdzie Ty przebywasz”. Modlitwą, której Bóg nigdy nie odrzuca, jest modlitwa, byśmy Go mogli więcej miłować. „Któryż ojciec da swemu synowi kamień, gdy ten prosi o chleb? O Ileż bardziej Ojciec wasz Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.”

On jest tak zakochany w was i tak głęboko pragnie miłości, że gotów jest znieść odrzucenie od całego świata, byle ciebie kochać i być kochany przez ciebie w tym Przenajśw. Sakramencie. On widzi cię przed Sobą teraz i zapomina o odrzuceniu przez świat. Tu ofiarujemy Jezusowi wszelkie odrzucenie jakie nas spotyka od innych, by On był kochany przez wszystkich ludzi w tym Najśw. Sakramencie. Przez ranę Jego odrzucenia, niech Jezus uleczy nas z wszelkiej pychy, byśmy jak On, stali się doskonale ulegli woli Bożej. Jezusowe zmagania się w Ogrójcu Jego ludzkiej natury z boską uczy nas, jak doniosłą jest rzeczą wypełniać wolę Bożą, a nie szukać łatwej drogi, ponieważ „przez Swój Święty Krzyż odkupił On świat”.

6. MODLITWA DO PRZENAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Świadomi, o Jezu, Twojej miłosnej Obecności, włączamy się głęboko w Twoją postawę w Ogrójcu, gdy się modliłeś: „OJCZE, NIE MOJA, ALE TWOJA WOLA NIECH SIĘ STANIE”. W tej Tajemnicy ofiarujemy Ci doskonałą miłość Maryi, by uzupełnić, czego nie „dostaje naszym sercom i by zadość uczynić za wszystkie zniewagi, jakich doznajesz od świata w tym Sakramencie Twojej miłości. Z każdym „Zdrowaś Maryjo” w tej Tajemnicy prosimy z głębi serca: Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusa w Najświętszym Sakramencie; niech będzie adorowane i miłowane w każdym momencie we wszystkich tabernakulach świata aż do skończenia czasu.

DRUGA TAJEMNICA BOLESNA

BICZOWANIE PANA JEZUSA U SŁUPA KAŹNI

„Gdzie jest twój skarb, tam jest i serce twoje”. (Łuk. 12,34)

RANA NIEZROZUMIENIA

„Został przebity za nas występki, zmiażdżony za nasze grzechy;

choroby nasze On nosił, śilnością Jego jesteśmy uzdrowieni.” (Iz. 53,4)

Kiedy spoglądamy na Hostię św. przypomina się nam ofiara, jaką Jezus uczynił za, nas „by być prawdziwym życiem naszej duszy”, ponieważ Eucharystia wypływa z Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest słodki owoc wszystkich Jego cierpień: „Zostaliście wybawieni przez bezcenną Krew Chrystusa, Krew Niepokalanego i Niewinnego Baranka.” Jezus postanowił przyjść do nas w tym Najśw. Sakramencie pod postacią chleba JAKO NIEUSTANNE PRZYPOMNIENIE DLA NAS, JAK BARDZO NAS KOCHA; ponieważ jak pszenica jest łamana, młócona i miażdżona zanim stanie się chlebem, tak Jezus, nasza Boska Pszenica, chciał być młócony u słupa kaźni, złamany na sercu i zmiażdżony upokorzeniem, by mógł stać się dla nas „żywym Chlebem przychodzącym z Nieba”. Powiedział bowiem: „CHLEB, KTÓRY JA DAM, JEST CIAŁO MOJE ZA ŻYCIE ŚWIATA”.

Przeto, któż potrafi wypowiedzieć smutek, kto potrafi zmierzyć gorzki ból, jaki czuł Jezus, gdy stanął przed Piłatem? Tam przecież lud przeniósł zatwardziałego kryminalistę nad słodkiego Zbawiciela wołając: „Wypuść Barabasza! Tego ukrzyżuj?”, bo oni nie rozumieli głębi Jego miłości i nie byli w stanie rozpoznać Boga w postaci człowieka, jak i dzisiaj wielu nie rozpoznaje obecności Jezusa w postaci św. Hostii.

Jezus pragnie naszej miłości i naszej wiary w Jego Rzeczywistą Obecność. „O, gdybyś znała dar Boży i kto jest Ten, który ci mówi: daj mi pić!” Tylko ludzie o wierze dziecka rozpoznają miłość jego Boskiego Serca. „Kto nie przyjmuje Królestwa Bożego jak małe dziecko, nie wejdzie do niego.” Eucharystia nie jest rzeczą, lecz OsobąOsobą Jezusa naszego Zbawiciela. Musimy patrzeć poza wygląd chleba, byśmy mogli dojrzeć Go w świetle wiary i poznać Go w duchu miłości. To miał na myśli Jezus, gdy mówił: „My wiemy, co czcimy” i „musimy czcić Go w duchu i prawdzie”.

Eucharystia jest Miłością Uosobioną, a ZA MIŁOŚĆ PŁACI SIĘ TYLKO MIŁOŚCIĄ. Orędziem Jego Przenajśw. Serca jest, że. EUCHARYSTIA JEST JEZUSEM SAMYM, którego Eucharystyczne Serce płonie miłością osobistą ku każdemu z nas i które pragnie być miłowane przez nas wzajemnie, skoro nie wstydzi się mówić: „Moje pragnienie jest tak przeogromne, by być przez was miłowanym w tym Najśw. Sakramencie”. Nasza miłość ma ogromne znaczenie dla Niego, tak ogromne, że On wzdycha za nią. Mówi bowiem: Gdzie jest twój skarb, tam jest twoje serce“. „Ja jestem Żywym Chlebem przychodzącym z Nieba”. „Nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną?”

Jezus przychodzi do nas delikatnie i pokornie w Hostii Święte j, byśmy nie lękali się przychodzić do Niego. „Wasze Królestwo przychodzi do was bez przepychu”. Ale znowu Jego pokora jest wyśmiewana, a Jego delikatna miłość jest lekceważona. Jego Serce jest nieskończenie wrażliwe na oziębłość świata. Wyraża to, gdy mówi o Swojej Eucharystycznej miłości i obecności: „Pociągnąłem ich… więzią miłości, zachęcałem ich jak ktoś, kto podnosi swoje dziecię do swego policzka; tak, chociaż poniżałem się, by żywić Moje dziecko, oni nie poznali, że to Ja byłem ich lekarzem”.

Teraz również w tak wielu tabernakulach świata Jezus jest opuszczony i zapomniany, ponieważ ludzie przenoszą gonitwę za pustymi rozkoszami nad słodycz naszego Zbawiciela, bo nie znają głębi miłości, która tu czeka na nich, miłości, która jedna wypełnia pragnienia każdego ludzkiego serca. „Skosztuj i zobacz, jak Pan jest słodki. Szczęśliwy, kto ufność pokłada w Bogu”. Nasz ciągły niepokój w rzeczywistości jest szukaniem Boga; bo rzeczy doczesne nie zaspokoją nas, bo nasze serca zostały stworzone do nieskończoności. „Jak jeleń szuka strumienia wody, moja dusza pragnie Ciebie, mój Boże. Moja dusza pragnie Boga Żywego”.

Eucharystia wzywa nas do świętości: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty”. „Bóg żąda od was wszystkich, byście byli święci”. Eucharystia wzywa nas do wspaniałomyślności wobec Boga w naszym codziennym życiu, bo to jest Skarament nieskończonej wspaniałomyślności Boga względem człowieka: „Nie oszczędził Bóg Swojego Syna, ale Go wydal za nas wszystkich”.

Razem z Maryją ofiarujemy Jezusowi wszystkie niezrozumienia, jakie nas spotykają w naszym życiu w intencji, by wszyscy ludzie poznali i zrozumieli niepojętą miłość Jezusa w Najśw. Sakramencie. „We wnętrzu Twojej świątyni doceniamy Twoją pełną miłości łaskawość, o Boże”. To co widzimy w świętej Hostii, to Jego nieskończona miłość uwidoczniona. „Błogosławione oczy, które widzą, co wy widzicie. Mówię wam, że wielu proroków i królów pragnęło widzieć, co wy widzicie, a nie widzieli”.

7. MODLITWA DO PRZENAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Jezu, przez bolesne Rany, które wycierpiałeś u słupa kaźni dopomóż nam przezwyciężyć skłonności ciała, byśmy mogli żyć w Twoim Duchu I CENIĆ TWOJĄ MIŁOŚĆ PONAD WSZELKĄ INNĄ MIŁOŚĆ. Przez Maryję prosimy o czystość w myślach i uczynkach. Przez Ma-ryję prosimy o głębokie zrozumienie Twojej osobistej miłości ku nam w Przenajśw. Sakramencie, byśmy jak Ona, mogli odpowiedzieć Ci całym sercem. Oczyść nas od wszelkich fałszywych przywiązań tak, by Twoja miłość i Obecność w Eucharystii stała się skarbcem nasze-go serca. „Serce czyste stwórz we mnie Boże i ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.”

TRZECIA TAJEMNICA BOLESNA

UKORONOWANIE CIERNIEM PANA JEZUSA

„Gdy Jezus wyszedł w cierniowej koronie…

Piłat powiedział do nich:. oto człowiek”. (Jan 19, 5)

RANA NIEWDZIĘCZNOŚCI

„Nie ma krasy ni piękności. Widzieliśmy Go, a nie było na co spojrzeć,

wzgardzonego i najpodlejszego z ludzi”. (Iz. 53, 2)

Rozmyślamy o koronie cierniowej nie tylko wokół Świętej Głowy Jezusowej, lecz także WOKÓŁ JEGO NAJŚW. SERCA, ponieważ tam cierpi On więcej teraz, niż cierpiał w czasie całej Swej Męki. Ciernie wokół Jego Serca wyobrażają ból, jaki On cierpi na skutek niewdzięczności świata wobec Jego miłości w Eucharystii. „Oto Serce, które tak bardzo umiłowało, a które tak mało jest kochane”. „Oto człowiek!”

Oto wszystkie zamknięte i puste kościoły, gdzie On przebywa! Znowu w Najśw. Sakramencie tak, jak przed Piłatem i w czasie Męki, Jezus, Baranek Ofiarny, nie jest uznawany, bo nie ma w Nim majestatu i piękności, które skłoniłyby ludzi do patrzenia na Niego. „NIE MA WDZIĘKU, KTÓRYBY PRZYCIĄGAŁ LUDZI DO NIEGO. Jeden z tych, od których odwraca się twarz”.

A przecież, gdy patrzymy na Najśw. Sakrament przez wiarę, widzimy prawdziwe piękno Raju, najbardziej wzruszającą rzeczywistość w naszym życiu, bo w. Najśw. Sakramencie zamknięta jest osobista miłość Jezusa dla nas, która jest zarazem całą miłością Nieba i ziemi. „Jakże wspaniałe jest mieszkanie Twoje, Panie Zastępów! Jeden. dzień w Pałacach Twoich lepszy jest, niż innych tysiące”. „Święty, Święty, Święty Panie! Niebo i ziemia pełne są chwały Twojej”.

Eucharystia jest objawieniem nieskończonej miłości Boga ku nam.: Eucharystia jest to Człowieczeństwo Chrystusa rozciągnięte na: wszystkie wieki, jako że „myśli Jego Serca rozciągają się na wszystkie pokolenia by je wyrwać śmierci i karmić w czasie głodu”. Jezus umarł, by uczynić nas Swoją własnością w Eucharystii. Jak chleb bym. a łamany zanim się go rozdzieli, tak Serce Jezusa zostało. połamane w miliony części w trosce, by wszystkich nas uczynić’ jedno z Nim w Jego Sercu Eucharystycznym. Dzięki Jego, śmierci mamy boskie życie w Nim w tej Przenajśw. Eucharystii. Ilekroć Go nawiedzamy, On wylewa na nas łaski, jakie nam wysłużył na Kalwarii i wzmacnia Swoje Boskie życie w nas, bo to samo życie’ płynące z Trójcy Przenajświętszej wpływa w nas. To, na co patrzymy w Przenajśw. Sakramencie, to rzeczywiście Jezus: „Syn Boży,. który mnie ukochał i wydał samego Siebie za mnie”. On jest naszym, najlepszym i najwierniejszym Przyjacielem i Boskim Kochankiem naszej duszy. Jak trudno w to uwierzyć: On kocha cię do tego stopnia, jak Ojciec Jego kocha. „Tak jak Ojciec Mnie umiłował, tak Ja umiłowałem was”. Tutaj On mówi do ciebie osobiście i kocha cię tak, jakbyś tylko ty był na świecie.

Nieskończonym pragnieniem pragnie On być z nami, by wylewać hojnie na nas Swoje najwyborniejsze dary boskiej miłości i łaski w tym Przenajśw. Sakramencie. „Jakże cenna jest Twoja łaskawość, o Boże, że dzieci ludzkie znajdują schronienie w cieniu Twoich skrzydeł. Tu mają one do syta najwspanialszych darów Twojego domu”.

Tu On czeka na nas z uczuciem, tęskniąc za naszym przyjściem do Niego, BYŚMY MOGLI POGŁĘBIĆ NASZE OSOBISTE STOSUNKI Z NIM i wyrazić nasze zadowolenie z daru Przenajśw. Sakramentu, On jest „Żywym Sercem każdego kościoła” i życiem parafii. A mimo, to większość ludzi rzadko, jeżeli nie w ogóle, znajduje czas, by. Go, odwiedzić. „Ludu Mój ludu, cóżem ci uczynił? W czym cię obraziłem?”‘ Tylko nieliczni odpowiadają na apel Jezusa o adorację Eucharystyczną. Większość ludzi poprzestaje na przyjściu do kościoła na. Mszę św. w niedzielę. „Czyż nie wszyscy.. dziesięciu zostali uzdrowieni? stawia On z bólem pytanie — A tamci dziewięciu, gdzie są? Nie znalazł się żaden, który by wrócił i podziękował?”

Jezus jest bardzo zraniony przez obojętność i niewdzięczność wobec Jego miłości w Najśw. Sakramencie — bardziej niż przez trędowatych, którzy uzdrowieni, nie wrócili by podziękować, gdyż tu czyni nieskończenie więcej dla piękna i dobra naszej duszy, gdy przyjmujemy Go w Komunii św. i nawiedzamy Go w Najśw . Sakramencie, niż uczynił dla nich gdy uleczył ich ciała z trądu.

Centrum działalności i uwagi w wielu parafiach jest nie nasz Pan w Eucharystii, a raczej działalność socjalna. „Jeżeli Pan domu nie zbuduje, próżno robotnik pracuje”. Zasadnicze sprawy duchowe zostały zastąpione sprawami finansowymi. „Mój dom jest domem modlitwy, a wyście go uczynili jaskinią zbójców”. W wielu tabernakulach Jezus jest opuszczony, nie lubiany i nie chciany, gdyż świat ignoruje Tego Jedynego, który może rozwiązać jego problemy. „Troszcz się o Mnie i o Moje sprawy, a Ja się zatroszczę o ciebie i ci twoje sprawy”. „Jeżeli znajdujesz swoją rozkosz w Panu, On zaspokoi pragnienia twojego serca”.

Eucharystyczne Serce Jezusa jest nieskończenie wyczulone na miłość, jaką masz ku Niemu w Najśw. Sakramencie. „Pan znajduje rozkosz w Swoim ludzie”. Dlatego to każda Godzina święta, którą odprawiasz, zmienia ciernie w Jego Sercu w wiele kwiatów nieopisanej pociechy.

Razem z Maryją ofiarujemy Mu każde cierpienie naszego życia spowodowane poczuciem niedocenienia, w intencji, by cała ludzkość mogła dojść do docenienia Jezusa w tym Przenajśw. Sakramencie. „Szczęśliwi, którzy mieszkają w Domu Twoim, Panie, szczęśliwi, których mocą jesteś Ty”,

8. MODLITWA DO PRZENAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Jezu, świadomi Twojej wielkiej miłości ku nam, ofiarujemy Ci DOSKONAŁA WDZIĘCZNOŚĆ MARYI NA ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA OBOJĘTNOŚĆ I NIEWDZIĘCZNOŚĆ świata na Twoją miłość w Najśw. Sakramencie. Przez Twoją cierniową Koronę uczyń nas, Jezu, pokornymi, byśmy mogli naśladować Twoją pokorę w Eucharystii. Dziękujemy Ci Sercem Maryi, na każdym ziarenku tej Tajemnicy, za wszystko, co uczyniłeś dla naszego zbawienia i za dar Siebie samego w tym Przenajśw. Sakramencie.

CZWARTA TAJEMNICA BOLESNA

DŹWIGANIE KRZYZA

„Kto nie bierze swojego krzyża i nie naśladuje Mnie nie może być Moim uczniem”.

(J 14, 27)

RANA UPADKU

„Policzono Go między złoczyńców”.

Jezus ucałował i objął Swój Krzyż z miłości ku nam, bo przez Swój Święty Krzyż mógł stać się jedno z nami w Eucharystii. Eucharystia jest darem Męki Pańskiej. Razem z Maryją łączymy się z Jezusem i ofiarujemy Mu wszystkie nasze cierpienia: umysłu, ciała, serca i duszy. „Jesteśmy dziedzicami (z Chrystusem), jeżeli cierpimy z Nim tak, by być z Nim uwielbionymi”.

Nigdy nie jesteśmy doświadczani ponad to, co możemy udźwignąć i jak Szymon pomógł Jezusowi dźwigać Jego Krzyż, tak Jezus pomaga nam dźwigać nasz. „PAN JEST BLISKO ZŁAMANYCH NA SERCU”. Wszystkie doświadczenia oczyszczają i pomagają nam do bliższego zjednoczenia z Jezusem. „Uważam cierpienia doczesne-go życia za nic w porównaniu do chwały, jaka ma się nam objawić”. Ofiarujemy wszystkie nasze cierpienia za zbawienie dusz, nawet te, które sarni na siebie ściągnęliśmy.

Oto jest tryumf Krzyża: Wszelkie cierpienie zyskuje trwałą wartość odkupieńczą, gdy jest ofiarowane Jezusowi, który uwielbił wszelkie ludzkie cierpienie przez Swój Święty Krzyż!

Trzy razy upadał na Swej drodze na Kalwarię, by nas pocieszyć, że nigdy nie należy poddawać się rozczarowaniu, bo tu w Najśw. Sakramencie, On wyciąga Swą Boską korzyść z każdego naszego upadku, jeżeli pokornie poddajemy je pod odkupieńczą miłość Jego Najśw. Serca. „Przylgnij do Niego, nie opuszczaj Go, a tak, wielką będzie twoja przyszłość! bo w ogniu próbuje się złoto, a wartość człowieka w krzyżu upokorzenia”.

Jak ogień przemienia wszystko w siebie, tak tu w tym Przenajśw. Sakramencie Jezus przemienia wszystko w dobro W OGNIU SWOJEJ BOSKIEJ MIŁOŚCI, wyciągając dobro ze zła; wyciągając większe dobro z wielkiego zła; wyniszczając nawet nasze poważne błędy i upadki (jak słoma wrzucona w wielkie ognisko), używając ich, by uczynić nas pokorniejszymi i by jeszcze bardziej zbliżyć nas do Swojego Serca. „W słabości mojej znajduję siłę”.

Nigdy nie jest za późno i Jezus nigdy nie rezygnuje z nikogo. „Mocna jest Jego miłość ku nam; On jest wierny na wieki”. Nasze słabości i upadki zbliżają nas nawet bardziej do Miłosiernej Miłości Jego Eucharystycznego Serca. „Panie, ufam Twojej Miłosiernej Miłości”. „W Tobie Panie ufam przez cały dzień dla Twojej dobroci”. Nikt nas nie kocha tak, jak Jezus nas kocha: miłosierną miłością nas kocha, „nie mimo naszych grzechów, lecz z powodu naszych grzechów”. „Policzono Go między złoczyńców” i patrzano Nań jak na kryminalistę i upadłego, byśmy się przekonali, że On zna lepiej niż ktokolwiek, jak wielki jest nasz ból, gdy upadamy w grzech i czujemy się jak jaki bankrut. Bóg przenosi pokorę nad pychę tak dalece, że każdy grzech wyspowiadany, zbliża nas bardziej do Niego i On wynosi nas naw et wyżej na skutek pokuty, niż byliśmy przed upadkiem.

„Upokórzcie się przed Panam, a On wyniesie was wysoko”. Każdy upadek jest tylko stopniem, który nas prowadzi bliżej Serca Jezusowego. Liczy się przede wszystkim nasz wysiłek: nie ile razy upadliśmy, lecz ile razy powstajemy po upadku i próbujemy ponownie. „I tak ja chlubię się z moich upadków, by moc Chrystusowa mogła spocząć na mnie”.

 Nieskończona cierpliwość Boga jest skierowana ku naszemu uświęceniu. „Moja łaska ci wystarczy” — mówi Jezus — „gdyż siła w słabości się doskonali”.

 Ofiarujemy Panu Jezusowi wszystkie nasze błędy i upadki, by Jego Boska miłość w Najśw. Sakramencie zatryumfowała w każdym z nas. On jest tym Zranionym Lekarzem, który wzywa nas wszystkich „Pójdźcie sami na miejsce ustronne i odpocznijcie maluczko”. „Przyszedłem, abyście życie mieli — i mieli je w obfitości”. „Wprowadzę was na pustynię, by przemawiać do waszego serca”. „Zaślubię was ze Sobą na zawsze w miłości, w miłosierdziu, w wierności”.

Przez Swoje Święte Rany niech Jezus uleczy nas z wszelkiego zniechęcenia, by Jego pokój zapanował w sercach naszych, bo tu On mówi do nas: „Niech się nie trwożą serca wasze. Wierzycie w Boga, i we Mnie wierzcie”. „Będziecie cierpieć ucisk na świecie, ale ufajcie! Jam zwyciężył świat”. „Będziecie się smucić do czasu, ale smutek wasz przemieni się w radość”.

Wszystko przemija, ale chwała Pańska trwa na wieki. „Daj nam poznać krótkość naszego życia, byśmy zdobyli mądrość serca”. „Bóg wszelkiej łaski, który was wezwał do Swojej wiecznej chwały… sam przywróci tych, którzy cierpieli przez chwilę”. Każda łza wylana teraz, obróci się w potok radości wtedy! „Przemieniłeś mój smutek w taniec i przyodziałeś mnie w szczęśliwość”.

9. MODLITWA DO PRZENAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Jezu, w czasie tej Tajemnicy obejmujemy nasz krzyż z miłości ku Tobie, Który ucałowałeś i objąłeś Swój Krzyż z miłości ku nam. Swoją łaską pomagaj nam wypełniać nasze codzienne obowiązki w życiu. Odnawiamy nasze Chrzestne śluby i prosimy Cię, byś przygotował nasze serca do dobrej spowiedzi, gdzie zmywasz nasze grzechy Swoją Krwią. Mocą tego Przenajświętszego Sakramentu BŁAGAMY O ODWAGĘ PODJĘCIA NASZEGO KRZYŻA NA KAŻDY DZIEŃ I NAŚLADOWANIA CIEBIE, byśmy stali się Twoimi uczniami. My jesteśmy słabi, ale Ty jesteś mocny! Przez Twój potrójny upadek i powstawanie, błagamy Cię przez Niepokalane Serce Maryi, byś wylał ze Swego Eucharystycznego Serca obfitość siły i pociechy na wszystkich przygnębionych i zniechęconych na świecie, szczególnie tych, co popadli w rozpacz i KTÓRZY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄ TWOJEJ POMOCY.

PIĄTA TAJEMNICA BOLESNA

UKRZYŻOWANIE I ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

„Gdy będę podniesiony nad ziemię, pociągnę wszystkich ludzi do Siebie, mówi Pan”.

(J 12, 32)

RANA OPUSZCZENIA

„Został wycięty z ziemi żyjących”. (Iz. 53, 8)

Na Krzyżu Jezus czuł się całkowicie opuszczony. „Boże Mój, Boże Mój, czemuś Mnie opuścił?” Ziemia Go nie chciała, a Niebo nie mogłoby Go mieć. „Dla naszego zbawienia Bóg uczynił grzechem Tego, co nie znał grzechu, byśmy my mogli posiąść w Nim świętość od Boga”. To była cena, którą chętnie zapłacił, by nas pojednać z Ojcem, tak, byśmy jako przybrane dzieci mogli wołać Abba —Ojcze, Papa, Tatusiu. Wielki Piątek następuje po Wielkim Czwartku, ponieważ ofiara Chrystusa na Krzyżu była ceną, którą z miłością zapłacił, by dać nam w całkowitym darze Siebie w Sakramencie Eucharystii i by stać się naszym Boskim Towarzyszem w tym Przenajśw Sakramencie.

Do Swego otwartego Serca w Najśw. Sakramencie Jezus zaprasza całą ludzkość, by w duchu wchodziła do Jego Boskiego Serca, by tam znaleźć odpoczynek i ochłodę w Jego Eucharystycznej miłości. „Z radością będziecie czerpali wodę u zdroju zbawienia”.

Jezus rozwarł Swoje Ramiona na Krzyżu jako wieczny znak, jak nas zagasza z Boskim entuzjazmem w tym Sakramencie Miłości, gdzie On ciągle czeka na nas z otwartymi Ramionami, by nas objąć Swoją potężną łaską i przemieniającym miłosierdziem. Żołnierz otworzył Jego Bok, a krew i woda wypłynęła — znak strumienia niekończących się łask i źródło dobroci, które płynie nieustannie świeże z Jego Eucharystycznego Serca. „Ze Swego rozkosznego strumienia dasz im pić. Bo w Tobie jest źródło życia”.

Wszyscy są zaproszeni, by przyjść i pić ze zdroju zbawienia. Dzięki Jego śmierci na Krzyżu my mamy boskie, nieśmiertelne, wieczne życie w Nim w Świętej Eucharystii.

On wylał Swoją Krew do ostatniej kropli, by mógł nas napełnić swoją Boską Miłością, ilekroć przyjmujemy Go w Komunii św., czy przebywamy z Nim obecnym w Najśw. Sakramencie. On widzi wszystko w wiecznym teraz: rzeczy przeszłe, obecne i przyszłe. Z Krzyża Jezus widział każdą Godzinę świętą jaką odprawiamy, tak, że przez naszą adorację stoimy pod Krzyżem z Jego Matką Maryją, z Magdaleną i umiłowanym uczniem Janem.

Na Krzyżu Jezus stał się uosobieniem grzechu, BYŚMY NIGDY NIE LĘKALI SIĘ przyjść do Niego, który nas nigdy nie odrzuci. Wycierpiał wszystko, co my cierpimy I JEST ON NAJBLIŻEJ TYCH CO CZUJĄ SIĘ NAJBARDZIEJ GRZESZNI I NAJBARDZIEJ ODDALENI, bo to są ci, którzy najbardziej Mu przypominają, jak On był opuszczony i osamotniony na Krzyżu. „Nie macie żadnej podstawy, by się Go lękać!” „Wstań, On cię woła!”

Z Maryją ofiarujemy Jezusowi wszelkie osamotnienie w naszym własnym życiu, aby wszyscy odłączeni od Niego mogli wrócić da miłości Jego Serca. „Bóg jest w Swoim świętym mieszkaniu, On da dom osamotnionym”. Przez Ranę opuszczenia, którą wycierpiał, niech Jezus uleczy nas z wszelkiego osamotnienia i opuszczenia przez naszą Eucharystyczną łączność z Nim. SAMOTNOŚĆ — TO JEZUS WZYWAJĄCY NAS DO GŁĘBSZEGO ZJEDNOCZENIA Z NIM.

Kiedy jednoczymy się z Jezusem w Przenajśw. Sakramencie, kochamy Ojca Przedwiecznego doskonałą miłością Serca Jezusowego. W Najśw. Sakramencie On przedłuża poczwórny cel Mszy św. Tu Jezus żyje, by się wstawiać za, nami do Ojca z doskonałą miłością, dziękczynieniem, prośbą i wynagrodzeniem. Eucharystia jest ofiarą miłości, gdzie Jezus nieustannie w stawia się za nas siedmiu ostatnimi słowami, jakimi modlił się na Krzyżu: „Ojcze, odpuść im” za tych, co najbardziej potrzebują Miłosierdzia Bożego; „Dlaczego Mnie opuściłeś”, za tych, co czują się opuszczeni; „Oto Matka twoja” za świat poświęcony Jej; „Pragnę” być miłowany przez wszystkich w Przenajśw. Sakramencie; „Będziesz ze Mną w Raju” do tych, co Go nawiedzają w Eucharystii, bo Eucharystia jest rękojmią chwały i przedsmakiem Nieba; „W Twoje ręce oddaję ducha Mego” jako że wtedy Jezus składa każdego z nas w Swym Najśw. Sercu i poleca nas teraz Swemu Ojcu Niebieskiemu, by Ojciec mógł widzieć i kochać w nas to, co widzi i kocha w Jezusie; „Wykonało się” bo nie ma już nic, co Jezus może nam dać ponad to, że dał nam całkowity dar ze Siebie w Najśw. Sakramencie, który jest wszystkim, co On posiada i wszystkim, czym On jest. ON WYDAŁ SWOJE CIAŁO NA KRZYŻU Z MIŁOŚCI KU NAM, BY MÓGŁ DAĆ NAM SWOJE CIAŁO W NAJŚW. SAKRAMEN-CIE, BY BYĆ JEDNO Z. NAMI NA ZAWSZE W WIECZNEJ CHWALE.

Gdy Maryja stała u stóp Krzyża — brała udział w pierwszej Mszy jednocząc się z ofiarą Jezusa i razem z darem Siebie samej ofiarując Ojcu wszystkie Jego cierpienia za zbawienie świata. Teraz Ona uczy nas czynić to samo, byśmy i my ofiarowali razem ze sobą Niepokalaną Żertwę Ojcu za zbawienie świata. Każda Msza jest przedłużeniem w przestrzeni i w czasie nieskończonej wartości i zasług doskonałej Ofiary Chrystusa na Krzyżu. Moglibyśmy żyć bez słońca łatwiej, niż bez Mszy św. Msza św. jest duchowym brzaskiem, który przynosi nam jaśniejące światła Słońca każdego Nowego Dnia, skąd miłość Boża i łaski wypływają na cały świat.

10. MODLITWA DO PRZENAJSWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

147

Na każdym paciorku tej Tajemnicy, Jezu, OFIARUJEMY CI CAŁĄ POMOC TWOJEJ NAJŚWIĘTSZEJ MATKI, Która ‚stała przy Tobie, gdy byłeś sam i opuszczony na Krzyżu, ponieważ znowu jesteś sam i opuszczony w tak wielu tabernakulach świata. O Jezu, spójrz na łzy Tej, Która Cię najwięcej umiłowała na ziemi, i Która najwięcej miłuje Cię w Przenajświętszym Sakramencie i ze względu na łzy Twojej Świętej Matki, w łączności z nieskończoną wartością każdej Mszy św. aż do końca świata, błagamy Cię, POCIĄGNIJ WSZYSTKICH LUDZI DO TWEGO EUCHARYSTYCZNEGO SERCA, bo powiedziałeś Sam „GDY BĘDĘ PODNIESIONY Z ZIEMI, POCIĄGNĘ WSZYSTKO DO SIEBIE.”

PIERWSZA TAJEMNICA CHWALEBNA

ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA

„Godzien jest Baranek, który był zabity, otrzymać cześć, chwałę i uwielbienie”.

(Ap. 5, 12)

CHWAŁA WIARY

„Wiara jest podstawą tych, rzeczy, których, się spodziewamy, mocnym przeświadczeniem o rzeczach, których nie widzimy.” (Heb. 11,1)

Chwalebne Zmartwychwstanie Pana Naszego ciągle trwa w chwale tego Przenajświętszego Sakramentu. Bo właśnie tu nasz Zmartwychwstały Zbawiciel przebywa rozlewając Swoje życie, Swoje światło i Swoją miłość na wszystkich, którzy przychodzą do Niego. To jest Sakrament Wielkanocny, bo Eucharystia uobecnia wszystkie Tajemnice Paschalne Jego Życia, Śmierci i Zmartwychwstania. Eucharystia, to nasz Zmartwychwstały Pan. Tu cała moc Jego Zmartwychwstania spływ a na tych, co wchodzą w Jego Eucharystyczną Obecność i powiększa w nich Jego Obraz i Podobieństwo. Prawdziwy Chrześcijanin to ten, kto wierzy, że Jezus żyje dzisiaj w Przenajśw. Sakramencie, żyjący, mieszkający, kochający i wzywający nas do Siebie, („To jest życie wieczne: abyśmy znali Ciebie, jedynego Boga i któregoś posłał, Jezusa Chrystusa”).

Jeżeli nasza wiara w Eucharystię jest słaba, to po prostu módlmy się tak: „Wierzę, Panie. Pomóż mi w moim niedowiarstwie“. O dar wiary mamy obowiązek prosić. „Proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a będzie wam otworzone.” Jak Apostołowie prośmy z pokorą: „Wspomóż naszą wiarę.” Mówmy do Jezusa: „Panie, do kogóż Pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego; myśmy uwierzyli i jesteśmy przekonani, żeś Ty jest Chrystus, Syn Boży.”

Kiedy Pan Jezus ukazał się Apostołom, rzekł do Tomasza: „Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś, Tomaszu; błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli.” Tu Pan Jezus nazywa cię „błogosławionym” za twoją wiarę w Eucharystię. To jest ta CHWAŁA WIARY! Wierzymy w Je-go rzeczywistą Obecność, wierzymy w Przeistoczenie, nie dlatego, że widzimy i rozumiemy jak, ale dlatego, że WIERZYMY JEZUSOWI, KTÓRY „wziął chleb, błogosławił, łamał i podał Swoim uczniom mówiąc: BIERZCIE I JEDZCIE. TO JEST CIAŁO MOJE!”

W czasie Jego przemówienia eucharystycznego zapytano Jezusa: „Co mamy czynić, by wypełnić dzieła Boże?” Jezus odpowiedział: „To jest dzieło Boże: WIERZYĆ W TEGO, KTÓREGO ON POSŁAŁ” Gdyby był widzialny, każdy chciałby być z Nim, lecz Jezus ukrywa Swą chwalę i piękność w Najśw. Sakramencie, bo chce, byśmy przychodzili do Niego w wierze, BYŚMY MIŁOWALI GO DLA NIEGO SAMEGO. Tu On wynagradza wiarę wszystkich przychodzących do Niego, promieniując na każdego Swą ukrytą chwałą i zanurzając każdego w Swej ukrytej piękności i w ten sposób czyni każdą duszę na wieki bardziej chwalebną i piękniejszą w Niebie, za każdą chwilę spędzoną w Jego eucharystycznej obecności na ziemi. „Napełnię Ten dom wspaniałością, napełnię tę świątynię chwałą i w tym miejscu użyczę pokoju”. Tu my spotykamy Jezusa, jak uczniowie idący do Emaus. Tu nasz Zmartwychwstały Zbawiciel mówi do naszego serca: „POKÓJ WAM!” „ODWAGI! …NIE BÓJCIE SIĘ … TO JA JESTEM!”

Jak Jan Chrzciciel zaświadczył o obecności Jezusa nad Jordanem i oświadczył: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” i my dajemy świadectwo naszej wiary przez modlitwę Godziny Świętej i zaświadczamy wobec świata: „Oto Baranek Boży!” „Godzien jest Baranek …otrzymać cześć, chwałę i uwielbienie!” Tu jest Jezus, Baranek Wielkanocny, który jest godzien i nieskończenie zasługuje na naszą nieustanną adorację, bo jest On boską Ofiarą, zabitą za nasze zbawienie, który przedłuża Swoje ofiarowanie w Przenajśw. Sakramencie, jako Baranek Apokaliptyczny, który daje życie światu przez Swój Przenajśw. Sakrament. „O Święta Uczto, tu Swoim Ciałem karmi nas Chrystus, napawa Krwią… i staje się zadatkiem naszej przyszłej chwały.” W tej tajemnicy Eucharystycznej Jezus woła: „Ja jestem Zmartwychwstanie i Życie.” Przez adorację Eucharystyczną my świadczymy o Jego Zmartwychwstaniu i mówimy światu: „On zmartwychwstał – On tu jest!” „Moją siłą i odwagą jest Pan”.

11. MODLITWA DO PRZENAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Jezu, wzmocnij naszą wiarę w Twoją rzeczywistą obecność w Najśw. Sakramencie tej tajemnicy wiary, byśmy jak uczniowie, którzy Cię poznali w łamaniu chleba, mogli Cię poznać w Eucharystii w sposób intymny i osobisty, przez głęboką i żywą wiarę, która urasta da „Przekonania o rzeczach, których nie widzimy” i uzdalnia nas do doświadczenia, jak słodka jest Twoja miłość, „która przewyższa wszelką wiedzę”. Prosimy, przez Niepokalane Serce Maryi, byś sprawił, by nasza parafia i wszyscy parafianie stali się „społecznością wiary” przez spełnienie Twego pragnienia, by być kochanym dniem i nocą w tym Najśw. Sakramencie, gdzie wzywasz nas do modlitwy bezustannej, bo tu Ty, nasz Zbawiciel przebywasz pomagając nam mocą płynącą ze Zmartwychwstania Twojego, podzielać Twoje cierpienie, byśmy mogli także podzielać chwałę Twojego Zmartwychwstania. Przy każdym paciorku tej Tajemnicy pogłębiaj nasze zjednoczenie z Tobą dopóki nasza modlitwa nie stanie się pragnieniem i potrzebą naszego serca. „WSZYSTKO, CZEGO PRAGNĘ, TO ZNAĆ JEZUSA.”

DRUGA TAJEMNICA CHWALEBNA

WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA

„Baranek na tronie będzie ich pasł.

Poprowadzi ich do strumieni wodnych i otrze każdą łzę z ich oczu,” (Ap. 7,17)

CHWAŁA NADZIEI

„Ci co. ufają Panu, odnowią swe siły, będą się unosić, jak na orlich. Skrzydłach.”

 (Iz. 40,31)

Eucharystia jest Sakramentem Nadziei, bo Pan Jezus zapewnił nas zanim wstąpił do Nieba, że przyjdzie znowu do nas: „Nie zostawię was sierotami: przyjdę z powrotem do was.” Droga, którą obrał, by przyjść do nas z powrotem i aby zawsze z nami przebywać, jest przez ten Najśw. Sakrament. To jest wypełnienie Jego obietnicy: „Wiedzcie, że Ja jestem z wami zawsze, aż do skończenia świata.”

Rzeczywista, prawdziwa, cielesna i osobowa obecność naszego Pana. Eucharystycznego jest absolutnym dowodem Jego nieskończonej i niezmiennej miłości dla ciebie. Jego Eucharystyczna miłość jest osobowa, nieskończona i wszystko-ogarniająca. „W Swoich ramionach. On gromadzi jagnięta niosąc je w Swoich objęciach.” Najśw. Sakrament jest to Dobry Pasterz, który nas gromadzi przy Sobie i przygarnia nas blisko do Swego Serca, jak to uczynił z Janem w czasie Ostatniej Wieczerzy. Tu my prosimy Jezusa: „Umieść mnie jako-pieczęć na Swoim Sercu”. Tu On „Nazywa Swoich po imieniu”. i mówi: „Nikt nie zdoła ich wyrwać z Moich. rąk,” ponieważ „Ja jestem bramą. Ktokolwiek wchodzi przeze Mnie, będzie bezpieczny Będzie wchodził i wychodził i pastwiska znajdzie.”

Tu w czasie naszej Godziny świętej w Jego Eucharystycznej Obecności Jezus prowadzi nas do „źródeł życiodajnej wody” Jego łaski i pokoju, wzmacnia nas w każdej słabości, karmi nas wszelką cnotą, pociesza nas w utrapieniach i zachęca w rozczarowaniach. „Pan jest moim Pasterzem, niczego mi nie braknie”. „Na żyznych pastwiskach pozwała mi spoczywać; prowadzi mnie nad spokojne wody; orzeźwia moją duszę.” Jezus pozostaje z nami zawsze jako nieustanna pomoc w naszych. potrzebach. „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciw nam”? „Czy jest to możliwe, aby Ten, co nie oszczędził własnego Syna, lecz wydał Go dla zbawienia nas wszystkich, nie dał nam wszystkiego innego z Nim?”

Eucharystia jest ciągłym przypominaniem: „Moja miłość nigdy cię nie opuści.” Jego nieustanna obecność dowodzi, że my należymy do Niego, a On do nas. „Ja jestem Umiłowanego, a Umiłowany jest mój.” To jest chwała nadziei: zostaliśmy stworzeni, by być z Jezusem na wieki. Jezus jest pożądaniem każdego ludzkiego serca. „Wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego.” Pokój jest szczęściem, a jego pełnię znajdujemy w Bogu. „Pokój Mój daję wam, nie jako daje świat, Ja wam daję.” Nasza nadzieja szczęścia koncentruje się nie na posiadaniu rzeczy lecz na posiadaniu Boga samego. „Ty jesteś moim Bogiem. Moje szczęście spoczywa w Tobie samym.” Nadzieja jest światłem, które skupia całą naszą uwagę i pragnienia NA POSIADANIE BOGA NA CAŁĄ WIECZNOŚĆ, bo „nasze serca zostały stworzone dla Boga i nie uspokoją się dopóki nie spoczną w Nim”. „W samym Bogu spoczywa moja dusza, bo moja nadzieja pochodzi od Niego.” „Nadzieja nigdy nas nie zawiedzie”, bo Jezus jest nieskończenie bardziej zainteresowany w szukaniu nas, niż my w szukaniu Jego. „Jestem pewny, że nic nie będzie mogło oddzielić nas od miłości Bożej uwidocznionej w Chrystusie Jezusie Panu Naszym”. Bóg jest dobry ponad wszelkie pojęcie! „Zakochać się w Bogu jest to największy ze wszystkich romansów; pożądać Go — największą przygodą; znaleźć Go — największym ludzkim osiągnięciem”.

,,Bóg jest Miłością, Który „nas pierwszy umiłował” i Który stawia tysiąc kroków w naszym kierunku za nasz jeden krok ku Niemu; „Jestem całkowicie pewien tego, że Ten, Który rozpoczął dzieło dobre w was, dopełni je.” Jezus objawił Swoje Serce Eucharystyczne jaśniejące jak milion słońc. W czasie Godziny Świętej my ściągamy Boskie energie od Syna Bożego, chłonąc promienie Jego Eucharystycznej miłości i nabywamy „świeży, duchowy sposób myślenia; myślenia nie „myślami ludzkimi” lecz „myślami Bożymi.” Eucharystia to nasza Mądrość, „Światłość świata” która usuwa wszelkie ciemności, pomagając nam widzieć wszystko z Boskiego punktu widzenia. Ten spokojny, drogi czas, jaki spędzamy z Nim, kształtuje trwałą duchowość, w której wzrastamy w słońcu Jego Eucharystycznej miłości w każdym momencie, który spędzamy w atmosferze Jego Boskiej Obecności, „której moc, działająca w nas, może uczynić nieskończenie więcej, niż możemy prosić czy wyobrazić sobie”.

Maryja jest doskonałą Adoratorką Świętego Człowieczeństwa Jezusowego w Eucharystii: Ciała, Krwi, Duszy i Bóstwa naszego Pana. Po Jego Wniebowstąpieniu Maryja spędzała całe Swoje życie przed Jezusem w Przenajśw. Sakramencie, gdzie radowała się Nim nawet więcej, niż za Jego doczesnego życia na ziemi; bo w Eucharystii miała Go całego dla siebie i tu nie było ograniczeń co do stopnia zjednoczenia i Boskiej poufałości, jaką podzielała z Nim w tym Sakramencie. „O Panie, jakże ja kocham dom, w którym Ty mieszkasz, miejsce gdzie przebywa Twoja chwała.”

Eucharystia wyraża to co jest niewyrażalne; opisuje to, co jest niepojęte, ŻE BÓG, KTÓRY JEST NIESKOŃCZONY, KOCHA NAS NIESKOŃCZENIE. Wszystko, co Jezus posiadał czym jest, daje nam w Eucharystii. „Tak nieskończenie wspaniałomyślna jest życzliwość Boga ku nam.” Dając ci Samego Siebie, ON DAJE ‘CI NIEWZRUSZONĄ NADZIEJĘ, DOWODZĄC, ŻE BĘDZIE CIĘ MIŁOWAŁ ZAWSZE, OWSZEM, NA WIEKI WIEKÓW, i że cokolwiek byś pomyślał, powiedział lub uczynił, nic nie zmieni Jego wiecznej miłości i trwałego uczucia dla ciebie. „JESTEM PEWIEN TEGO, ZE TWOJA MIŁOŚĆ TRWA NA WIEKI.”

12. MODLITWA DO PRZENAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Panie Jezu, wzmocnij naszą nadzieję i skieruj ją na Twoją Eucharystyczną miłość. Błagamy Cię przez Maryję — daj nadzieję całej ludzkości.

W tej Tajemnicy OFIARUJEMY CI LICZNE GODZINY, JAKIE MARYJA SPĘDZAŁA W TWOJEJ EUCHARYSTYCZNEJ OBECNOŚCI W CZASIE SWEGO ŻYCIA NA ZIEMI, ABY CI ODDAĆ TERAZ, W CZASIE TEJ NASZEJ GODZINY ŚWIĘTEJ, CAŁĄ CHWAŁĘ, JAKĄ ODDAŁA CI WTEDY.

Łączymy się z doskonałą ocena Maryi, która znajdowała Swój odpoczynek, Swój pokój, Swoją radość i Swoje dopełnienie w Twojej Eucharystycznej Obecności — naszego Nieba na ziemi.

TRZECIA TAJEMNICA CHWALEBNA

ZESŁANIE DUCHA SW. NA APOSTOŁÓW

Chodź, ukażę ci Oblubienicę Baranka”. (Ar. 21, 9)

CHWAŁA MIŁOŚCI I ODNOWY

„Przyszedłem, by rzucić ogień na ziemię i pragnę, by rozgorzał”. (Łuk 13, 49)

Apostołowie byli zgromadzeni na modlitwie wokół Maryi, jak my dzisiaj, gdy Duch Św. zstąpił na nich jako języki ognia, tego samego ognia, Bożej miłości, który rozpłomienia Serce Jezusa .w Eucharystii, gdzie prawdziwa „miłość Boża wlewa się w nasze serca”. Eucharystia jest „nowym, wiecznym przymierzem”, „sakramentem jedności”, „węzłem miłości” między Bogiem a człowiekiem.

Jego Eucharystyczne Serce jest ŹRÓDŁEM WSZELKIEJ MIŁOŚCI, jak słońce jest źródłem wszelkiej energii, ciepła i światła. Tu On uzdalnia nas do miłowania się wzajemnie, jak On nas umiłował, przez to, że daje nam Boską łaskę i moc do miłowania nie według ciała, lecz według Ducha, napełniając nasze serca Bożą życzliwością, która nas usposabia, że kierujemy się nie samolubnym egoizmem, lecz prawdziwą miłością Boga, jako że nasz stosunek do bliźnich musi wypływać i opierać się na naszym stosunku do Boga. Miłujemy się wzajemnie ze względu na Boga. Wielkie przykazanie uczy nas miłować Boga całym sercem i stawiać Go przed wszystkim.

„Przez Niego, z Nim i w Nim” w zjednoczeniu z mieszkającym w nas Duchem Świętym prosimy, byśmy mogli żyć Eucharystią na co dzień i szukać przede wszystkim woli Bożej, będąc świadomi Boga w każdym momencie naszego życia, i oczyszczając nasze intencje, byśmy mogli czynić wszystko z czystej miłości dla Boga i na chwałę „Ojca Miłosierdzia i Boga wszelkiej pociechy”, który zlewa na nas w tym Najśw. Sakramencie „wszelkie błogosławieństwa duchowe w niebiosach”.

W Najśw. Sakramencie oddajemy nasze serca Jezusowi, by w ogniu Jego Boskiej miłości przemienił je w Jego Serce, przyodziewając nas w „serdeczne miłosierdzie”, współczucie i pokorę. Jezus przeżywa Swoje życie ponownie w nas, kiedy my promieniujemy na siebie wzajemnie miłość i cnoty Jego Serca Eucharystycznego. „Po tym poznają, żeście Moimi uczniami, jeżeli miłość mieć będziecie jedni ku drugim”. Jezus „wspomaga nas we wszelkich naszych utrapieniach” tu w Eucharystii i przez to „uzdalnia nas do niesienia pomocy tym, którzy są w kłopotach tą samą pociechą, którąś my otrzymali od Niego” Wszelki akt uprzejmości, jaki otrzymujemy, czy świadczymy, to w rzeczywistości Jezus kochający nas przez innych, lub Jezus kochajacy innych przez nas. A co my czynimy dla innych, Jezus uważa za uczynione dla Niego samego.

Zielone Święta były dniem narodzin dla Kościoła Katolickiego — jedynego Kościoła, jaki Jezus założył. Maryja uczy nas kochać Papieża, Zastępcę Chrystusa na ziemi i słuchać wszystkiego, czego Duch Święty naucza przez niego. Od Ducha Świętego otrzymujemy odwagę, by przyjąć prawdę naszej katolickiej wiary i nie wstydzić się jej. „Doskonała miłość usuwa wszelki lęk”. Kościół jest Oblubienicą Chrystusa, który nas żywi i odnawia nas ustawicznie przez Najśw. Eucharystię odnawiając Jego Ducha w nas i dając nam nowe serce. „Dam wam nowe serce i wieję w was nowego Ducha”. On wymienia nasze „kamienne serce” na Swoje własne „Serce z ciała”, byśmy mogli „kochać Boga we wszystkim i ponad wszystko“. Przez Swą Eucharystyczną miłość Jezus przemienia nas w Siebie. „Żyję ja — już nie ja, ale Chrystus, który żyje we mnie”. Jezus objawił Swoje Serce jako „nieskończony ocean” miło-sierdzia i miłości. Tu pijemy z żywych wód Jego Ducha Świętego. Jezus woła: „Ktokolwiek pragnie, niech przyjdzie do Mnie”.

Przypowieść o Synu Marnotrawnym ilustruje nam pragnienie i ten boski entuzjazm, jaki Jezus ma dla ciebie nie tylko w sakramencie pojednania, lecz również w Eucharystii. Jezus czeka na ciebie tutaj z tym samym boskim entuzjazmem, który skłonił ojca, by objąć marnotrawnego syna z radością. Jego Głęboka miłość do Ciebie trzyma Go tu ciągle JAKO ŻYWY DOWÓD, JAK NIESKOŃCZENIE WAŻNY JESTEŚ DLA NIEGO. On uczyniłby dla ciebie jednego, co uczynił dla całej ludzkości.

Bóg posiadu nieogarnioną możliwość i nieskończoną moc stwarzania. On pominął milion innych możliwości, a stworzył ciebie, bo cię umiłował, zanim świat powstał i ponieważ ty jesteś „źrenicą Jego Oka”.

Maryja jest wzorem odnowy, która prowadzi nas do oblubieńczego zjednoczenia z Jezusem, tym zdumiewającym Kochankiem, Cudotwórcą, Ojcem ubogich, naszym wspaniałym Zbawicielem, który w tym Przenajśw. Sakramencie jest Boskim Oblubieńcem naszej duszy. „Pan Bóg wasz jest wpośród was, potężny Zbawiciel; On będzie się radował z was wśród szczęścia i odnowi was w Swojej miłości”.

13. MODLITWA DO PRZENAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Eucharystyczne Serce Jezusa, Boskie Ognisko Miłości, rozpal moja serce doskonałą miłością ku Tobie; gdy daję Ci wszystko, co jest nieczyste i brzydkie we mnie. w zamian za wszystko, co jest piękne i czyste w Tobie. Jezu, uświęć mnie i uczyń moje serce. tak podobne do Twego, żeby Twoja miłość jaśniała przeze mnie, jak światło przez okno, tak, by inni mogli widzieć Ciebie we mnie. Jak monstrancja niech ukazuję Ciebie światu. Przez Maryję, Wieczną Oblubienicę Ducha Świętego, prosimy o nowe Zielone Święta dzisiaj i zesłanie Twego Ducha każdemu. Niech ogień Twojej Boskiej miłości jak promienie słońca, wyjdzie, by dotknąć, pobłogosławić, wspomóc i uleczyć każdego. Niech Duch Święty, który wypływa z Twego Eucharystycznego Serca PRZYJDZIE DO KAŻDEGO I ODNOWI OBLICZE ZIEMI, by na-stała „jedna owczarnia i jeden Pasterz”.

CZWARTA TAJEMNICA CHWALEBNA

WNIEBOWZIĘCIE NAJŚW. MARYI PANNY

„Szczęśliwi ci, co zostali zaproszeni na gody weselne Baranka”. (Ap. 19, 9)

CHWAŁA ZJEDNOCZENIA

„By wszyscy byli jedno, jak Ty Ojcze we Mnie, a Ja w Tobie, proszę, by ci mogli być jedno w Nas”. (J 17, 21)

Maryja została wzięta do Nieba i Jej Serce stało się na wieki jedno z Sercem Jezusa. Te dwa Serca biją jak jedno. Gdzie jest Jezus, jest także Maryja. Nazywa się Ją Najświętszą Maryją ‘Panna od Najświętszego Sakramentu. Serce Maryi jest bramą, KTÓRA NAS PROWADZI  PROSTO DO SER.CA JEZUSA. Każde „Zdrowaś”, jakie otwiera nasze serca na Jego miłość i PROWĄDZI NAS DO GŁĘBSŻĘGO ZJEDNOCZENIA Z EUCHARYSTYCZNYM SERCEM JEZUSA, „Szczęśliwi ci, co zostali zaproszeni na ucztę weselną Baranka”. Baranek, to Jezus, nasz Eucharystyczny Zbawiciel, który nazywa się Barankiem, ponieważ w Eucharystycznej Ofierze, On ofiaruje samego Siebie z miłości ku nam. Wszyscy jesteśmy wezwani do przemieniającej jedności i zaproszeni do duchowych zaślubin z Panem; Szczęśliwość jest skutkiem odpowiedzenia na te zaprosiny do głębokiego zjednoczenia i boskiej poufałości z Jezusem w Przenajśw. Sakramencie.

Nasz stopień zjednoczenia z Nim na ziemi będzie określał na wieki stopień chwały, jaki będziemy dzielić z Nim w Niebie, gdzie będziemy podobni do Zmartwychwstałego Chrystusa na wieki w nowym ciele przemienionym na Jego podobieństwo promieniującym Jego własną chwałą. „Wasze życie jest teraz ukryte z Chrystusem w Bogu. Kiedy, Chrystus, nasze Życie, ukaże się, wtedy i wy ukażecie się z Nim w chwale”, „Nada On nową formę naszemu nędznemu ciału i przemieni je na podobieństwo Swego uwielbionego Ciała, dzięki mocy, którą może Sobie wszystko podporządkować”.

Eucharystia jest tą rzeczywistą chwałą Jezusa, mającą, się objawić. Nawet bez naszej wiedzy On przemienia nas chwałą, gdy Go przyjmujemy w Komunii Świętej, lub nawiedzamy w Eucharystii. „Wszyscy my, spoglądający na chwałę Pana, jesteśmy przemieniani z chwały w chwałę na Jego podobieństwo przez Pana”.

Eucharystia jest przedsmakiem uczty weselnej w Niebie, święta weselnego boskiej miłości, która nie będzie miała końca, gdzie będziemy kochać Boga i siebie wzajemnie doskonałą miłością — WŁASNĄ MIŁOŚCIĄ BOGA SAMEGO. TO JEST TA CHWAŁA ZJEDNOCZENIA! „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w serce człowieka nie wstąpiło, co Bóg przygotował tym, którzy Go Miłują”.

Jezus w Najśw. Sakramencie jest zapowiedzią Paschy Niebieskiej, gdzie Bóg otrze każdą łzę z naszych oczu, gdzie „dawne rzeczy już przeminęły i nie będą więcej wspominane”,- a pozostanie tam tylko Jego miłość, radość i pokój na wieki. Im więcej się kogoś kocha, tym bardziej pragnie się być z osobą umiłowaną e Jezus kocha nas tak bardzo, że nie chce nigdy nas opuścić. Przebywa z nami dzień i noc wypełniając Swoją obietnicę: „Nie będą was więcej nazywać „Porzucona” lub „Opuszczona”, lecz będziecie nazywani „Moja Rozkosz”… i „Nawiedzona”, bo Pan rozkoszuje się wami (i nazywa was) Swoją Oblubienicą… wasz Budowniczy poślubi was i jak oblubieniec cieszy się z oblubienicy tak będzie wasz Bóg cieszył się wami”.

Pan Jezus przebywa ciągle z nami w Eucharystii, na znak Jego, wiecznej miłości, która nigdy się nie skończy.

Pan Jezus ustanowił Eucharystię Św. z powodu Jego nieskończonego, pragnienia i tęsknoty, ł y być jedno z nami na zawsze.

O, gdybyśmy wiedzieli, jak bardzo Jezus kocha nas tu w Eucharystii umarlibyśmy ze szczęścia. On się wyniszcza z miłości ku nam!’

O, gdybyśmy wiedzieli ile rozkoszy sprawia Mu nasza godzina święta, chcielibyśmy nigdy nie opuszczać Jego Eucharystycznej Obecności. „Jednej rzeczy dopraszam się od Pana, tego pożądam, abym  mógł przebywać w domu Pańskim po wszystkie dni życia mojego, by patrzeć na miłość Pana i podziwiać Jego świątynię”.

Nawet, gdy czujesz się rozproszony, opuszczony i niespokojny, sam. fakt, że przemieniłeś swoją wiarę w czyn przez wyznaczenie sobie czasu i zdecydowanie się, by Go nawiedzić, sprawia nieopisaną rozkosz Jego Przenajświętszemu Sercu.

On jest tak wdzięczny za każdą wizytę jaką Mu składasz, że dzięki twojej wizycie każda osoba na ziemi jest błogosławiona i doświadcza, nowych skutków Jego dobroci, łaski i miłosierdzia. Praktykując w ten, sposób swoją wiarę, tak dotykasz Jego Serca, że cały świat zostaje przybliżony do Boga, ba Eucharystia jest sakramentem miłości i zjednoczenia i jedna osoba przed Jezusem reprezentuje cały świat.

Dzięki wieczystej adoracji ziemia łączy się z Niebem i my przychodzimy przed Boga i „dniem i nocą służymy Barankowi na tronie”. Tu Jezus pociąga nas ku sobie i odrywa nas od rzeczy ziemskich, byśmy mogli pożądać rzeczy Niebieskich, gdzie wszyscy będziemy zjednoczeni na łonie Trójcy Przenajświętszej i staniemy się jedno. na zawsze w Przenajświętszych Sercach Jezusa i Maryi.

14. MODLITWA DO PRZENAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Jezu, na każdym „Zdrowaś” w tej Tajemnicy ofiarujemy Ci miłość Maryi dla uzupełnienia czego brakuje w naszych sercach, byśmy Cię mogli kochać teraz w Przenajśw. Sakramencie doskonałą miłością Niepokalanego Serca.

TU ROZPOCZYNA SIĘ NASZE NIEBO NA ZIEMI: KOCHAĆ CIEBIE” JEZU, SERCEM MARYI. Przez Maryję ja mogę mówić: „Jezu, całym sercem Cię kocham”, gdy teraz łączę się duchowo z Tobą, który powiedziałeś: „Każdy, kto Mnie miłuje, zachowa mowę Moją i Ojciec Mój umiłuje go i do niego przyjdziemy, i mieszkać w Nim będziemy”. Z każdym „Zdrowaś Maryjo” pogłębiaj mój osobisty stosunek do Ciebie. Niech ciągła łączność z Tobą na ziemi będzie przedsmakiem mojego zjednoczenia z Tobą w Niebie. Jezu, prosimy przez nieskończone zasługi Twego Przenajświętszego Serca i zasługi Niepokalanego Serca Maryi, byśmy wszyscy byli jedno z Tobą w tym Przenajśw. Sakramencie.

PIĄTA TAJEMNICA CHWALEBNA

UKORONOWANIE NAJŚW. MARYI PANNY W NIEBIE

„Będą walczyli przeciw Barankowi, ale Baranek zwycięży. On jest Panem panów i Królem królów”. (Ap. 17, 14)

CHWAŁA POKORY I OSTATECZNE ZWYCIĘSTWO

„Zaprawdę taka jest wola Mego Ojca, by każdy, kto patrzy na Syna, i wierzy w Niego, miał życie wieczne. Tego Ja wskrzeszę w dniu ostatecznym”. (J 6, 40)

Maryja została wyniesiona do najwyższej chwały, ponieważ pozwoliła Bogu sprowadzić się do najgłębszej pokory. „Ktokolwiek się wywyższa, będzie poniżony, lecz kto się poniża, będzie wywyższony”. Ta piąta tajemnica chwalebna upewnia nas o ostatecznym zwycięstwie Jezusa, Maryi i Kościoła. Bo Kościół jest obrazem Jezusa i Maryi. Co wydarzyło się Jezusowi i Maryi, stanie się również losem Kościoła. Maryja jest Królową Nieba i Ziemi. „Znak wielki ukazał się na niebie, niewiasta odziana w słońce, a księżyc pod Jej stopami, a nad Jej głową korona z gwiazd dwunastu”. Ona zetrze głowę węża swoją stopą: Jej pokorne dzieci, które posłusznie spełniają wolę Boga sprawią, że Jezus Jej Syn będzie królował w każdym sercu. „Zwycięża go Krwią Baranka i słowem swego świadectwa”. To jest chwała pokory i ostateczne zwycięstwo! Te dwa zwycięstwa: Jezusa i Maryi muszą iść ręka w rękę, ponieważ są one jednym i tym samym.

Maryja poznała Swoją absolutną nicość bez Boga i że Bóg może być absolutnie wszystkim dla Niej. Z Maryją adorujemy pokornie Jezusa w Przenajśw. Sakramencie uznając naszą absolutną zależność od Niego. „On ma róść, a ja się umniejszać”. Eucharystia jest żywym źródłem wszelkiego światła, życia i miłości. Tu Jezus mówi: „Ja jestem winny krzew, a wy latorośle. Ten, kto trwa we Mnie a Ja w nim przyniesie wiele owocu, bo beze Mnie nic nie możecie”. Każda godzina święta pogłębia nasze zjednoczenie z Nim i przynosi wiele. owocu. „Wpatruję się w Ciebie w Twojej świątyni, by widzieć Twoją moc i Twoją chwałę, bo Twoja miłość jest lepsza nad życie”. Bóg nie da się prześcignąć we wspaniałomyślności. Niewiasta, która otwarła naczynie alabastrowe, by uczcić Jezusa oddała Mu tyle chwały swoją pokorą, że powiedział o niej: „Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek będzie opowiadana ta dobra nowina… będzie wspominane, co ona uczyniła na pamiątkę jej”. Twoja dzisiejsza godzina święta znaczy dla Niego nawet więcej i będzie opowiadana w Niebie i będzie rozbrzmiewać na chwałę Boga poprzez całą wieczność.

„Jak to dobrze dla. nas, że tu jesteśmy!” My jesteśmy podobnie uprzywilejowani przez powołanie do towarzystwa z Nim dzisiaj, jak Piotr, Jan i Jakub na Górze Tabor. Oni byli świadkami chwały Jego. Przemienienia. My jesteśmy świadkami chwały Jego Boskiej miłości i pokory, gdzie On zaprasza nas, byśmy. żyli .w łasce obecnej chwili. Tu On zaprasza cały Kościół do modlitwy i kontemplatacji: „Marto, Marto, troszczysz się o wiele rzeczy, a tymczasem jednego tylko potrzeba. Maria obrała najlepszą cząstkę, która od niej nie będzie odjęta.

Eucharystia jest ciągłym przypomnieniem, by „troszczyć się o to raczej, co w górze jest, a nie o to co na ziemi”. Bo „tu my nie mamy stałego mieszkania”. „Nasze mieszkanie jest w Niebie”. Eucharystia jest „tajemnicą, planem, w którym sobie upodobał… by wypełnić wszystko w pełni czasu: by zebrać wszystko na Niebie i na ziemi w jedno w Chrystusie jako Głowie”. „Pan będzie królował na wieki i da Swemu ludowi dar pokoju”. „Ja będę królował przez wszechmocną miłość Mojego Przenajśw. Serca”. EUCHARYSTIA ŚW. JĘST ZAPOWIEDZIĄ JEGO KRÓLESTWA NA ZIEMI: „To jest mieszkanie Boga między ludźmi. On będzie mieszkał z nimi”. „Cieszcie się z obecności Pana, bo przychodzi, by rządzić ziemią”. „On poddał wszystko pod Jego stopy”. „Jeśli wytrwamy do końca, będziemy także z Nim, królować”.

Jezus w Przenajśw. Sakramencie jest Zwycięskim Barankiem, „Alfą i Omegą”. „Pan panów i Król królów”. Któżby się odważył nie uczcić Cię, lub odmówić Ci chwały należnej Twojemu Imieniu, o Panie!” „Przecież Ty jeden jesteś święty. Każdy przyjdzie, by Cię wielbić w Twojej obecności”. „Zbawienie jest od Boga naszego.., na tronie i od Baranka”. To jest ten sam Jezus, którego „każdy chciał dotknąć… ponieważ moc wychodziła z Niego, która ich, wszystkich leczyła”. On powiada: „Ja znam plany jakie mam, wobec was: piany pokoju, a nie zniszczenia, zabezpieczające dla was przyszłość pełną nadziei“. „Od Baranka płynie rzeka łaski, która leczy każdy naród”. Ilekroć spoglądamy na Jezusa w Najśw. Sakramencie, On podnosi nas do głębszego z Nim zjednoczenia, otwierając upusty  Swojej miłosiernej miłości dla całego świata i przybliża nas do dnia Jego ostatecznego zwycięstwa, gdy każde kolano zegnie się przed Nim i ogłosi, że Jezus Chrystus jest Panem”. „Królestwo Boże już jest wpośród was”. Gdy Jezus przychodzi do nas w Eucharystii, upewnia nasi o Swym przyrzeczeniu ostatecznego zwycięstwa: „OTO PRZYCHODZĘ, BY WSZYSTKO.UCZYNIĆ NOWE”.

15. MODLITWA DO PRZENAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

O Jezu, przez Maryję pokornie poddajemy nasze serca Tobie, byśmy mogli żyć Ewangelią, całą Ewangelią w całym naszym życiu; jako odpowiedź na Eucharystię, gdzie Ty dajesz nam Swoje Serce. Ten Sakrament zawiera w sobie wszystko. czym Ty jesteś i co posiadasz: „Cale duchowe bogactwo Kościoła”. „Dobrą miarę, natłoczoną i opływającą”. Jezu, w czasie tej ostatniej Tajemnicy Różańca, prosimy z ufnością, O TRYUMF NIEPOKALANEGO SERCA MARYI I O KRÓLESTWO TWOJEGO PRZENAJŚWIĘTSZEGO SERCA w każdym sercu. „By Bóg był wszystkim we wszystkim”.

MARYJA APOSTOŁKA EUCHARYSTII

Napisał św. Piotr Julian Eymard

„W Wieczerniku Najświętsza Maryja Panna poświęciła się całkowicie chwale Jezusa Eucharystycznego. Ona wiedziała, że pragnieniem Ojca Przedwiecznego było widzieć, że Jego Boski Syn jest znany, miłowany i że wszyscy Mu służą; że potrzebą Serca Jezusowego było, by przekazać ludziom wszystkie Jego dary łaski i chwały… jedynym pragnieniem Maryi było zatem uwielbiać Jezusa w Przenajśw. Sakramencie, sprawiać, by wszyscy Go znali, kochali i Mu służyli... Co więcej, na Kalwarii ludzie stali się Jej dziećmi; Ona kochała ich całą potęgą Jej Macierzyńskiego Serca i pragnęła ich osobistego szczęścia i dobra tak samo, jak Swego własnego. Oto dlaczego była Ona tak gorliwa w zapoznawaniu wszystkich z Jezusem w Przenajśw. Sakramencie. w zapalaniu wszystkich serc Jego miłością, by widzieć ich wszystkich a mocno przywiązanymi do pełnej miłości służby Jemu, by zgrupować ich w Eucharystycznej Straży Honorowej, zastępie wiernych i oddanych adoratorów. Dla otrzymania tej łaski Maryja przeprowadziła nieustanne dzieło modlitwy i pokuty przed Przenajśw. i Uwielbioną Eucharystią, błagając o zbawienie świata odkupionego Boską Krwią, a w Swoim nieogarnionym zapale objęła potrzeby wiernych wszystkich czasów i miejsc, którzy kiedykolwiek będą mieli udział w darze Boskiej Eucharystii… Adoratorzy mają udział w Maryjnym dziele modlitwy w obecności Przenajśw, Sakramentu. Jest to najpiękniejsze dzieło ze wszystkich innych… Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrzeba ludzi, którzy przez ofiarę z samych siebie rozbrajają gniew Boga obrażanego przez ciągłe wzrastające zbrodnie narodów; potrzebujemy ludzi, którzy by swoją gorliwą modlitwą otwarli na nowo skarbnice łaski zamknięte przez powszechną obojętność; potrzebujemy prawdziwych adoratorów, to znaczy ludzi gorliwych i ofiarnych. Gdy liczba ich pomnoży się wokół ich Boskiego Wodza, Bóg będzie uwielbiany, Jezus będzie kochany, a społeczność na powrót stanie się chrześcijańską, zdobyta dla Chrystusa przez Apostolstwo Modlitwy Eucharystycznej“.

WARTOŚC RÓŻAŃCA[51]

148

Papież Jan Paweł II w Karmelu w Koimbrze w Portugalii: „Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. W tej modlitwie powtarzamy po wielekroć słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od Swej kuzynki. Elżbiety. Kościół w swojej całości włącza się w te słowa. Na tle słów „Zdrowaś Maryja” dusza uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa… Modlitwa tak prosta i tak bogata. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania”.

NABOŻNE ĆWICZENIA O MĘCE PAŃSKIEJ

PODCZAS NAWIEDZENIA NAJŚW. SAKRAMENTU.

O Jezu, za trzydzieści srebrników sprzedany, – Adoruję Cię i wielbię jako mego Boga

O Jezu, w ciężkości omdlewający,

O Jezu, pocałunkiem Judasza zdradzony,

O Jezu, od uczniów opuszczony,

O Jezu, związany i skrępowany,

O Jezu, przed Kajfaszem stawiony,

O Jezu, bluźniercą nazwany,

O Jezu, godnym śmierci osądzony,

O Jezu, fałszywym prorokiem obwołany,

O Jezu, zasłoniony i policzkowany,

O Jezu, plwocinami okryty,

O Jezu, od swego Apostoła Piotra zaprzany,

O Jezu, przed Piłata przywiedziony,

O Jezu, zwodzicielem nazwany,

O Jezu, fałszywymi świadectwy obwiniony,

O Jezu, jako zbrodniarz badany,

O Jezu, na wszystkie oszczerstwa, które na Ciebie miotają, milczeniem odpowiadający,

O Jezu, przed Heroda przyprowadzony,

O Jezu, od Heroda i całego dworu jego wzgardzony,

O Jezu, w białą szatę na pośmiewisko przybrany,

O Jezu, do Piłata na powrót przyprowadzony,

O Jezu, ubiczowany, Jezu, cierniem ukoronowany,

O Jezu, do trędowatego podobny, jak robak, a nie człowiek,

O Jezu, płaszczem szkarłatnym okryty i w ręce trzcinę trzymający,

O Jezu, w takim stanie ludowi pokazany,

O Jezu, wzgardzony od wszystkiego ludu, który nad Ciebie Barabasza przenosi,

O Jezu, przez wszystek lud na krzyż potępiony,

O Jezu, na śmierć przez Piłata osądzony,

O Jezu, krzyżem obciążony,

O Jezu, pod ciężarem krzyża upadający,

O Jezu, z szat obnażony,

O Jezu, na krzyżu rozciągniony i gwoźdźmi przybity,

O Jezu, na krzyżu zuchwale wyszydzony,

O Jezu, na krzyżu od Ojca Swego niebieskiego opuszczony,

O Jezu, na krzyżu umarły,

O Jezu, przez Józefa i Nikodema z Arymatei zdjęty z krzyża i na o łonie bolejącej Matki złożony,

O Jezu, w nowym grobie pogrzebiony, wonnymi maściami namaszczany i łzami rzewnymi Twoich o wybranych oblany,

O Jezu spocznij w moim sercu, jako nowym grobie, abym przez całe me życie adorował Cię i uwielbiał tu na ziemi, a w wieczności Ciebie posiadał na wieki wieków. Amen.

149

Westchnienie: O Jezu, miłosierdzia! (300 dni odpustu).

KS. ROBERT MADER: MUSIMY WRÓCIĆ DO MSZY ŚWIĘTEJ

Powiedz mi, jak się zachowujesz na Mszy św., a ja ci powiem, kim jesteś. Jeżeli twoja Msza Święta ma być prawdziwa, to zacznij ją w usposobieniu wielkiej skruchy, wyznaj przed Bogiem twoje winy. Jeżeli twoja Msza Święta ma być prawdziwa, to złóż wraz z kapłanem coś na patenie. Jeżeli twoja Msza Święta jest prawdziwa, jeżeli nie jest jawną obłudą, żyj z twoim bliźnim jak z bratem i siostrą.  Znoś i przebaczaj! Msza Święta jest cechą wyróżniającą gorącego, letniego i zimnego katolika. Powiedz mi, co myślisz o Mszy Świętej, a ja ci powiem, jaki jest twój stosunek do Boga. Musimy to ustawicznie powtarzać, że ktokolwiek stałby przed ołtarzem, czy prosty kapłan, czy Ojciec Święty, Mszę Świętą odprawia zawsze Pan Jezus.

Każda Msza Święta jest dla nas najpierw Jezusowym kazaniem, radosną nowiną Jezusa dla ludu. Nie ma dnia, nie ma Mszy Świętej, w której Jezus nie miałby nam nic do powiedzenia. Ewangelia mszalna to minimum dziennego czytania Biblii! Powiedz mi, jak obchodzisz Ofiarowanie, Przeistoczenie i Komunię Świętą, a ja ci powiem, jak należysz do Kościoła. Komunia Święta to szczyt liturgicznego i ascetycznego zjednoczenia się z Chrystusem! Iść na Mszę Świętą a nie chcieć przystąpić do Komunii Świętej, byłoby wewnętrzną sprzecznością.

Msza Święta jest przeistoczeniem. Msza Święta istnieje dla przeistoczenia. Dla dokonywania Przeistoczenia, dla Konsekracji, otrzymują święcenia kapłani.  Dla Przeistoczenia buduje się kościoły! Msza Święta jest wielką ofiarą przebłagalną wiernych za błędy naszych czasów, za laicyzm, za zeświecczenie. Nie można uczęszczać na Mszę Świętą i być zarazem poplecznikiem laicyzmu.

Czymże jest Msza Święta? Współczesną Golgotą.  Najważniejszy dzień w historii świata, to Wielki Piątek.  Najważniejsza godzina w historii świata, to godzina konania Chrystusa. Kto podczas Mszy Świętej nie czuje się duchem obecny na Kalwarii, na górze ukrzyżowania, ten nie ma najmniejszego pojęcia o katolickiej Mszy Świętej. Msza Święta to rzeczywiste, acz niewidoczne, przelewanie Krwi z Ran Chrystusowych.

Nie można iść na Mszę Świętą i wracać do domu człowiekiem starym, pysznym, samolubnym, zagniewanym i zmysłowym jak dawniej. Idziemy wprawdzie na Mszę Świętą, ale najczęściej takimi, jakimi weszliśmy wracamy do domu: nieznośni, dokuczliwi, samolubni, nieumiarkowani, niedbali, zmysłowi.

Jaka twoja Msza Święta, takie twoje chrześcijaństwo, taki jesteś ty! Niedziela ma za mało ducha przeistoczenia. Bardzo często staje się tylko zwykłym przyzwyczajeniem i czymś czysto zewnętrznym. Msza Święta musi być znowu duszą niedzieli!

150

Gdybyśmy wiedzieli, czym jest Msza Święta, nawrócilibyśmy cały świat. W ostatecznej rozgrywce całego świata, na jaką został ostatnio Kościół wystawiony, okazało się, że jedyny ratunek dla katolickiego ludu pozostał we Mszy Świętej.

MISTYCZNA MODLITWA MSZALNA[52]

Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Tobie, poprzez pełne Boleści Serce Maryi i Przeczyste Serce Józefa, w Duchu Świętym, Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa: w połączeniu z każdą Mszą Świętą celebrowaną dzisiaj i każdego dnia po wszystkie czasy.

Z Matką Maryją i Świętym Józefem, każdym Aniołem i Świętym w Niebie, każdym bratem i siostrą w Czyśćcu cierpiącymi i Osobą w Ciele Chrystusa i Rodziną Bożą, ofiarujemy każdy akt miłości, adoracji, uwielbienia i modlitwy.

►Ofiarujemy każdy akt dziękczynienia za błogosławieństwa, łaski i talenty otrzymane.

►Ofiarujemy każdy akt przebłagania za grzechy popełnione, popełniane i te, które popełnione zostaną w przyszłości aż do końca czasów.

►Ofiarujemy również, każdy akt modlitwy wstawienniczej.

Wszystkie ofiary składamy w łączności z Jezusem, w każdej Mszy Świętej, celebrowanej na całym świecie, po wszystkie czasy.

►Padamy na twarz przed Tobą o Trójjedyny Boże, jak syn marnotrawny – w naszych słabościach, ograniczeniach i grzeszności, błagając o miłosierdzie, przebaczenie i akceptację. .

Jak celnik, prosimy o miłosierdzie i przebaczenie.

Jak paralityk – o uzdrowienie i umocnienie.

Jak dobry łotr, prosimy o zbawienie.

Jak Marii Magdalenie, racz dać nam zdolność Twojej Bezwarunkowej Miłości pochodzącej od Błogosławionej Trójcy, a której obraz znajdujemy w Świętej Rodzinie.

►Poświęcamy siebie i wszystkie stworzenia Tobie, o Trójjedyny Boże: Ojcze Synu i Duchu Święty

►Pobłogosław każdego członka naszych rodzin, krewnych, przyjaciół, wrogów i oprawców, szczególnie….

►Błogosław biednych, chorych, niedocenianych, konających i wszystkich potrzebujących…

►Błogosław zmarłych w stanie oczyszczania, aby zostali wzięci do Nieba…

►Ofiarujemy i poświęcamy siebie i wszystkie stworzenia Wam: Najświętsze Serce Jezusa, Maryjo i Józefie.

Ojcze Przedwieczny, prosimy Cię w Imię Jezusa, poprzez moc Jego Przenajdroższej Krwi, poprzez Jego Śmierć na Krzyżu, Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie o zesłanie Ducha Świętego na ludzkość całą.

Duchu Święty, racz wylać błogosławieństwa, łaski i zdolności:

 • na tych co nie wierzą – aby uwierzyli,
 • na strapionych łub zdezorientowanych – aby zrozumieli,
 • na tych, którzy żyją wciąż w grzechu – aby się nawrócili,
 • na słabych – aby zostali umocnieni,
 • na letnich i innowierców – aby zostali przemienieni,
 • na Świętych – aby wytrwali.

►Prosimy Cię, pobłogosław naszego Ojca Świętego. Racz dać mu siły i zdrowie ciała, umysłu i ducha. Pobłogosław jego rządy i uczyń Je owocnymi. Chroń go od wrogów i w czasie podróży. Zaopatruj wszystkie jego potrzeby.

►Racz pobłogosławić każdego kardynała, biskupa i kapłana, diakona brata i siostrę i wszystkich poświęconych życiu religijnemu, szczególnie…

Udziel wielu uzdolnień i powołań do kapłaństwa i życia religijnego.

►Pobłogosław małżeństwa i łudzi samotnych.

►Prosimy Was Józefie i Maryjo o przyjęcie nas, razem z naszymi nadziejami i pragnieniami.

Prosimy o ofiarowanie ich z Jezusem w Duchu świętym naszemu Ojcu Niebieskiemu w łączności z wszystkimi Mszami Świętymi ofiarowywanymi przez wszystkie czasy.

►Poświęcamy siebie Archaniołom: Michałowi, Gabrielowi i Rafałowi i każdemu Aniołowi, szczególnie zaś naszym Aniołom Stróżom.

►Prosimy w imię Jezusa, poprzez naszą Matkę Maryję – Królową Aniołów, abyś, o Ojcze Niebieski, raczył zesłać legiony Aniołów dla rządzenia nami: Archanioła Michała z Jego legionami dla ochrony przed atakami świata, ciała i szatana.

►Archanioła Gabriela z Jego legionami dla uczenia nas, poznawania i wykonywania Woli Twojej, i aby pomogli nam w katechizowaniu i ewangelizowaniu;

►Archanioła Rafała z Jego legionami dla leczenia naszych zranień, uzupełniania naszych ograniczeń, umacniania nas w naszych słabościach, dla przełamania wszelkich demonicznych depresji i błędów, dla dodania nam radości Ducha, dla chronienia nas w czasie podróży i do zaopatrywania naszych potrzeb.

►Na koniec prosimy o zdolność Miłości Bezwarunkowej, abyśmy mieli udział wżyciu Rodzinnym Błogosławionej Trójcy, którego obraz znajdujemy w Rodzinie Świętej z Nazaretu, aby zaowocowała modlitwa Jezusa, o jedność, pokój i sprawiedliwość w całym świecie. Amen

151

SPOSÓB SŁUCHANIA MSZY ŚWIĘTEJ[53]

z wykładem ceremonii tejże,

według Najświętszej Ofiary krwawej Pana Naszego

Jezusa Chrystusa na ołtarzu Krzyża Świętego

Gdy lud oczekuje Mszy Świętej znaczy, że świat cały i dusze Ojców Świętych w otchłaniach oczekiwały przyjścia obiecanego i w proroctwach przepowiedzianego Mesjasza Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Duchu Święty Boże, racz mię przygotować i wspierać skutecznie, abym wiernie odpowiedział łasce Bożej i uzyskał wszystkie pożytki ze Mszy Świętej.

Gdy kapłan wychodzi ze Mszą Świętą znaczy, Narodzenia Pana Jezusa w Betlejem.

Serce czyste stwórz we mnie Boże! I ducha prawego odnów we wnętrznościach moich. (Ps 50)

Gdy kapłan przystępuje do ołtarza i stawia na nim kielich okryty welonem, znaczy: cierpienia Pana Jezusa przy obrzezaniu, ucieczkę do Egiptu i powrót do Nazaretu pod opieką Najświętszej Jego Matki i świętego Józefa.

Przebacz mi Boże, jeślim Cię, kiedy obraził, skarżąc się na uciski życia, a uzbrój mię mocą do chętnego znoszenia przykrości mego stanu i wszelkich cierpień w życiu.

Gdy kapłan mszał otwiera znaczy: Pan Jezus 12-letni naucza doktorów w kościele.

Boże mój! Przez potęgę tej Najświętszej Ofiary udziel mi łaski, abym doskonale spełnił świętą wolę Twoją. Mów do mnie Panie, bo słucha sługa Twój!

Gdy kapłan zstępuje na najniższy stopień ołtarza, znaczy ukryte i posłuszne młodzieńcze życie Pana Jezusa.

Jezu posłuszny aż do śmierci, spraw abym był posłuszny natchnieniom Ducha Świętego i chodził zawsze drogą prawdy i cnoty.

Gdy kapłan się żegna, zaczynając ministranturę, znaczy Pan Jezus opowiada Ewangelię, wjeżdża do Jeruzalem i wstępuje z uczniami do Ogrojca. Przeżegnaj się i mów:

Ojcze Przedwieczny! Oddal ode mnie ten kielich, o których Psalmista wspomina: że z niego będą pić wszyscy grzeszni na ziemi.

Gdy kapłan schylony mówi Confiteor znaczy Chrystus Pan modli się na górze Oliwnej, pocąc się krwawym potem, na Twarz swoją upadając.

O Boże! Wyznaję przed Tobą wszystkie grzechy moje, z miłości ku Tobie bardzo za nie żałuje, postanawiam odprawić szczerą spowiedź i poprawić się zupełnie. Ku czemu racz mi pobłogosławić, udzielić łaski skutecznej zbawienia i przebacz mi wszystko, o co proszę przez przyczynę Najświętszej Maryi Panny u wszystkich Świętych.

Zbawicielu Najdroższy, za mnie w Ogrojcu krwawym potem oblany, obmyj mię nim, oblecz szatą godową, a ja z miłości ku Tobie przebaczam wszystko moim winowajcom.

Misereatur, znaczy: Pan Jezus upomina uczniów, mówiąc: Czuwajcie i módlcie się…

O Jezu! Nie dopuszczaj na mnie nigdy takich pokus, o których wiesz, żebym nie zwalczył i racz mię obdarzyć łaską pobudzającą do dobrego, abym w uczynkach na chwałę Twoją nigdy nie zasypiał i drugich pobudzał do dobrego.

Gdy kapłan ołtarz całuje, znaczy: Judasz Chrystusa Pana pocałunkiem żydom wydaje.

O Jezu! Racz mię wspierać skutecznie, abym wiary Twej nigdy nie zdradził myślą, mową lub uczynkiem.

Kapłan idzie na róg ołtarza i zaczyna Introit, znaczy: Pan Jezus pojmany i do Annasza prowadzony.

O Baranku! Na rzeź pojmany, nie podawaj mię w ręce moich nieprzyjaciół, i posiądź całkowicie moje serce.

Gdy kapłan powtarza Kyrie elejson, znaczy: Piotr się zapiera Chrystusa Pana.

Jezu mój, miłosierdzia[54]!

Gdy się kapłan obróci do ludu i mówi lub śpiewa: „Dominus vobiscum”, znaczy: Chrystus spojrzał na Piotra, który gorzko zapłakał.

Wejrzyj na mnie Jezu okiem miłosierdzia Twego, i daj mi doskonałą skruchę przy każdej spowiedzi osobliwie w godzinę śmierci i chroń mię od złych okazji. O co Cię proszę przez przyczynę Świętego Piotra.

Gdy kapłan znowu idzie na róg ołtarza i tam czyta modlitwy i Epistołę, znaczy: Jezus Chrystus prowadzony był do Heroda.

O Jezu! Ty Sam racz wynagrodzić com ja zaniedbał w miłości Bożej, i we wszystkich moich obowiązkach; przeto miłość, uwielbienie i chwałę, jaką składasz Majestatowi Bożemu, oraz doskonałość spraw Twoich, racz za mnie Bogu Ojcu ofiarować.

Gdy kapłan idzie na drugą stronę ołtarza i czyta Ewangelię, znaczy: Pan Jezus był prowadzony do Piłata.

Racz mię wspomagać Boże, abym się nie wstydził wyznawać Cię przed światem, abym raczej był gotów ponieść męczeństwo, niż się zaprzeć wiary świętej.

Daj mi o Panie! Doskonałą wiarę, nadzieję i miłość; oraz ciągłą pamięć na ostatnie rzeczy i na to, że: serca skruszonego i uniżonego Boże nie wzgardzisz. Że najszczęśliwszy, kto ma czyste sumienie, wolne od grzechów, od krzywdy ludzkiej, że: jałmużna od śmierci wybawia… że wielkich zasług nabędziesz, dając dobry przykład i chroniąc bliźnich od piekła. Że modlitwa jest kluczem do nieba, a ufność wszystko otrzymuje.

Gdy kapłan rozbiera kielich, znaczy: Pana Jezusa z szat obnażają.

O Jezu! Zawstydzony za moje grzechy, daj mi czystość duszy i ciała, i w niej wytrwanie do końca.

Gdy kapłan chleb i wino ofiaruje, znaczy Chrystus Pan Ciało swoje na biczowanie i mękę krzyżową za nas ofiarował.

Panie! Nienawidzę grzechów, które popełniłem, czuje za nie żal i obrzydzenie najwyższe. Ofiaruje Ci na zadośćuczynienie za nie Boskiego Syna Twego, który się tu na ołtarzu ofiaruje, i błagam Cię przez Jego zasługi o przebaczenie, łaskę poprawy i wytrwania.

Gdy kapłan nalewa wino w kielich, znaczy: z ubiczowanego Pana Jezusa Krew się Najświętsza leje.

Wiem o Panie! Że wiele jest biczów na grzesznika; owóż tu mię karz podług miłosierdzia Swego, byłeś mi na wieki przebaczył. Proszę Cię Boże Ojcze o zbawienie dla tylu bliźnich, ile kropli Krwi Zbawiciel przelał; którą to Najświętszą Krew zań i za siebie ofiaruję Tobie.

Gdy kapłan nakrywa kielich, znaczy: Chrystus Pan był cierniową koroną ukoronowany.

Jezu mój! Przez to cierniem ukoronowanie proszę, nie oddalaj mię w godzinę śmierci od korony chwały niebieskiej; a przez Twoje milczenie wśród tylu zniewag, przepuść mi grzeszne słowa i spraw, abym odtąd daru mowy używał na chwałę Twoją, na zbawienie moje i bliźnich.

Umywanie rąk, znaczy, że Piłat chcąc się okazać niewinnym, umył ręce.

Przebacz mi Boże, że nieraz sam zgrzeszywszy, składałem winę na drugich; zachowaj mię od niewolnictwa względów ludzkich, od obłudy, i od wszelkiego grzechu na wieki!

Gdy kapłan obraca się i mówi: „Orate fratres”, znaczy: Piłat Chrystusa pokazał żydom, mówiąc: „Oto człowiek”.

Niechaj Pan raczy przyjąć z rąk twoich tę ofiarę na cześć i chwałę Imienia Twojego, oraz na pożytek nasz i całego Kościoła Swojego. Amen.

(Tu można jeszcze wymienić szczególną swoją intencję, w jakiej się głównie słucha Mszy Świętej).

Gdy kapłan cicho się modli, czyli Sekretę mówi, znaczy: tajemne i wewnętrzne boleści Jezusa.

Chcąc Tobie Przenajświętsza Trójco oddać cześć i chwałę należną Twemu Majestatowi, korzę się przed Tobą, i co czyni Jezus, ja to czynić pragnę, ofiaruję Ci Jego uwielbienia i tę Mszę Świętą przez ręce kapłana; i proszę Cię Boże Ojcze przez tę miłość, z jaką Jezus poniósł za nas mękę i z jaką się Tobie, co dzień we Mszach Świętych ofiaruje, przebacz mnie i moim bliźnim wszystkie grzechy i daj nam łaskę ostateczną zbawienia.

Prefacja, znaczy: niesienie krzyża przez Chrystusa Pana.

O Jezu! Spraw abym sobie nie wybierał krzyżów, lecz przyjmował chętnie, jakie mi zsyłasz i szedł rączo w ślady Twoje. Przebacz mi wszystkie uskarżenia się i niecierpliwości.

Sanctus, znaczy potrójny upadek Pana Jezusa pod krzyżem.

Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów, pełna jest ziemia majestatu chwały Twojej. Chwała Ojcu, chwała Synowi, chwała Duchowi Świętemu[55].

Memento, czyli wspomnienie za żywych, znaczy: wielkie boleści Pana Jezusa na Górze Kalwarii.

Przeszyj Jezu serce moje strzałami miłości Twojej, abym Cię ukochał bez granic na wieki; abym zbawiennie rozpamiętywał mękę Twoją i wraz z moimi krewnymi i znajomymi błogosławił Cię w niebie.

Gdy kapłan czyni trzykroć nad kielichem krzyże, znaczy przybicie Pana Jezusa trzema gwoździami do krzyża.

Zbawicielu mój, przez tę boleść zniesioną, gdy Cię przybijano do krzyża, przebacz mi, żem Cię ranił w osobie moich bliźnich zemstą, gniewem i zazdrością. Uczyń mię wyrozumiałym na błędy drugich, a surowym dla siebie. Spraw, abym krzyżował pokutą moje ciało, i pozbył się wszystkich wad.

Gdy kapłan poświęca Hostię przemienioną w Ciało Pańskie oraz wino przemienione w Najświętszą Krew Pana Jezusa, znaczy, jako Chrystus Pan z krzyżem był podniesiony, wylewając Krew z Ran na odkupienie świata.

Pan mój i Bóg mój. Najdroższy mój Zbawicielu! Cześć, uwielbienia, hołd, stokrotne podzięki i błogosławieństwa, składam Ci od siebie i w imieniu wszystkich stworzeń, za dzieło odkupienia ludzi. Racz się za moich i za mnie ofiarować Bogu Ojcu, ubogać nas Twymi zasługami, Namaść Najświętsza Krwią, którąś przelał, co do kropelki, uświęć nas i zbaw na wieki.

Memento, czyli wspomnienie za umarłych, znaczy: Chrystus modlił się za nieprzyjaciół swoich i grzeszników, mówiąc: Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią.

Trójco Przenajświętsza ofiaruję Ci tę Mszę Świętą przenajdroższą Krew, mękę, zasługi i całego Jezusa, oraz skarb Kościoła Świętego na zadośćuczynienie za moje grzechy i wszystkich ludzi; na wynagrodzenie Ci wszystkich zniewag, bluźnierstw i świętokradztw; na podziękowanie na wszystkie dobrodziejstwa mnie i całemu światu udzielone; oraz na wyjednanie łask potrzebnych a skutecznych, osobliwie łaski ostatecznej zbawienia dla mnie i dla wszystkich ludzi; a duszom w czyśćcu jak najprędszego oswobodzenia. O Jezu! Poleć mnie Matce Swojej.

Gdy kapłan bije się w piersi, mówiąc: „Nobis quoque”, znaczy Chrystus odpuszcza nawróconemu łotrowi.

Panie! Nie jestem zdolny złożyć Ci dzięk należnych, lecz ofiaruję Ci Krew Jezusa Chrystusa, która płynie na ołtarzu podczas tej Ofiary i wszystkich Mszy Świętych, które się w tej chwili na całym świecie odprawiają.

Gdy kapłan mówi lub śpiewa: Pater noster, znaczy: Chrystus mówił siedem słów na krzyżu. Zmów:

„Ojcze nasz”… Jezu Najdroższy konający, zmiłuj się nad konającymi w tej chwili i w tej dobie mającymi skonać, nawróć ich i zbaw! A racz i mnie przybyć na ratunek w chwili skonu, uświęć mię i weź do nieba; o co Cię proszę przez siedem boleści Najświętszej Maryi Panny. Pragnąc ci osłodzić gorzki skon, ofiaruję Jej serce i moje, oraz miłość wszystkich Świętych.

Gdy kapłan wpuszcza cząstkę Hostii do kielicha, znaczy: Longin otwiera bok Pana Jezusa, a dusza wstąpiła do otchłani.

Wodą z boku Twojego obmyj mnie Panie Jezu; daj mi najczystszą intencją we wszystkich sprawach. Wszystkie też w dzisiejszej dobie, moje dobre i obojętne myśli, pragnienia, słowa i uczynki, wraz z Twoją Panie męką i zasługami, ofiaruję Trójcy Przenajświętszej na to wszystkie intencje, na jakie się modliłem podczas tej Mszy Świętej i na… (tu jeszcze można dodać jakąś intencję szczególną). Racz je, Zbawicielu, we mnie sprawować udoskonalać i kierować mną.

Położona na patenie, przełamana Hostia, znaczy, że ciało Pana Jezusa zostało złożone na łono Najświętszej Matki Jego.

O Matko bolesna! Współbolejąc nad Tobą, stokrotne Ci dzięki składam, żeś nam dała Boskiego twego Syna na okup świata, i za to, coś z Nim współcierpiała. Proszę Cię przez Jego Rany, racz mnie i moich zawsze otaczać swą opieką, wyjednać łaski potrzebne, uświęcenie i zbawienie wieczne.

Gdy kapłan bije się w piersi, mówiąc: „Domine non sum dignus”, znaczy, że wiele ludzi przy śmierci Jezusowej w piersi się bili.

Panie Jezu, korzę się u stóp Twoich i nieskończone Tobie dzięki składam za dokonane dzieło odkupienia. Wierzę w Ciebie i we wszystko, co Kościół Święty do wierzenia podaje, gdyż Tyś tak objawił, nieomylna Prawdo. Ufam, że mię zbawisz, boś najmiłosierniejszy, a wszystko możesz. Kocham Cię, boś najwyższe Dobro.

Komunia kapłańska znaczy: Złożenie Ciała Chrystusowego do grobu.

Jezu utajony w Przenajświętszym Sakramencie, bądź mi przez całe życie posiłkiem, który by mię w Ciebie przemienił. Spraw, abym Cię w godzinę śmierci przyjąć czystym sercem, jako zasiłek na drogę szczęśliwej wieczności.

Ablucja, czyli popłukanie kielicha, znaczy: obmycie i wonnymi maściami namaszczenie Ciała Chrystusowego.

Zbawicielu mój, udziel mi łaski skutecznej, abym wiernie z nią współdziałając, postępem w cnotach roztaczał wonność miłą i zbawienną dla bliźnich.

Gdy kapłan potem idzie do mszału, znaczy: Zmartwychwstanie Chrystusowe.

Zwycięzco śmierci, daj mnie, moim i tu obecnym, zwycięstwo i tryumf wiekuisty, abyśmy kiedyś chwalebnie zmartwychwstali.

O Jezu! Modlitwy moje, prace, zajęcia, cierpienia, nic nie warte same przez się, ale je łączę z zasługami bolesnej Męki i Śmierci Twojej. Skrapiam je łzami i Krwią Twoją, aby one w oczach Twoich były miłe i wdzięczne, mnie zaś i tym, za które je ofiaruję, aby były pożyteczne i zbawienne. Amen.

152

MSZA DOMOWA[56]

dla wygody tych, którzy z powodu choroby

lub innej ważnej przeszkody, nie mogą iść do kościoła.

Trójco, Przenajświętsza, jedyny Boże, nie mogąc Ci dziś złożyć należnych hołdów, przez nabożne słuchanie Mszy św., proszę Cię, abyś raczył przyjąć moją szczerą chęć za uczynek, to jest pragnie-nie znajdowania się osobiście na wszystkich Mszach świętych, które są teraz odprawiane na całym świecie, oraz na tych, które aż do końca świata będą Ci ofiarowane. Racz mi dać w nich zupełne uczestnictwo i wszelkie łaski i pożytki, jakie wypłyną z tych nieprzebranych  zdrojów miłosierdzia, z tych świętych Ofiar bezkrwawych, niech ubogacą moją duszę, aby Ci się Boże stała miłą na wieki! Staję więc w duchu przy wszystkich ołtarzach, gdzie są odprawiane Msze św.; co P. Jezus pod postaciami chleba i wina sprawuje, pragnę z Nim wykonać i wraz z moim Zbawicielem oddać Ci Boże, największą cześć, miłość, uwielbienia, po-dzięki, chwałę, błogosławieństwa i to wszystko, co przez Mszę Św. Tobie się składa, chcę to z całego serca oddać i wykonać. Żałuję za wszystkie moje grzechy i niewierności, z miłości ku Tobie Boże, wyznaję ich przed Tobą i postanawiam oskarżyć się z nich na spowiedzi i zupełnie się poprawić. Ach, przebacz mi wszystko, najmiłosierniejszy Ojcze, oczyść moje serce wodą z boku Zbawiciela mojego i daj mi od tej chwili zupełną poprawę. Amen.

Patrz w duchu na Pana Jezusa i mów do Niego. O Jezu mój! miłości niepojęta; Tyś za mnie przelał Boską Krew, co do kropelki i cóż Ci za to oddam? Ach, wiem, że chcesz serca Twego stworzenia, bo o naszą miłość raczysz dbać i niewdzięczność ludzka boleśnie rani Twe Serce. Weź więc mój Królu, to serce któreś dla siebie stworzył; ozdabiaj je Twymi cnotami i spraw, aby bez podziału należało do Ciebie, kochając Cię na wieki, miłością bez granic! 0 spraw skutecznie, abym ja i wszyscy w Polsce spełniali jak najdoskonalej obowiązki swego stanu; pamiętając, iż tym sposobem najwięcej się mogą upodobać Tobie i przynieść Ci chwały.

Rozważaj mękę Zbawiciela naszego, co jest bardzo miłym P. Bogu i ogromne pożytki sprowadza dla duszy. Jezu, Zbawicielu mój, któryś dla nas urodził się w stajence, cierpiał wiele od pierwszej chwili życia na ziemi i cóż Cię skłoniło do tego, żeś tak ukochał Twe nędzne ziemskie istoty? Ach, wiem, to niepojęte Twoje miłosierdzie nad nami! które niech będzie uwielbione i błogosławione, od wszystkich stworzeń na wieki! Dzięki Ci składam, najdroższy mój Zbawicielu, za wycierpienie za nas: tylu wzgard, bluźnierstw, policzkowań, krwawego potu w Ogrojcu, strasznego biczowania, że aż Twoje najświętsze ciało odpadało od kości; dzięki serdeczne, za boleść, jakiej doznawało Twoje najczulsze Serce, patrząc na katusze Serca Twej najboleśniejszej Matki.

O Matko najukochańsza, współbolejąc z Tobą, a pragnąc Cię pocieszyć, ponawiam w Twej niepokalanej duszy wszystkie radości, jakich doznałaś na ziemi i w niebie; ofiaruję Ci miłość i uwiebienia moje, jakie żywię dla Ciebie, oraz wszystkich świętych; a przede wszystkim Twojego Boskiego Syna.

Proszę Cię, Matko, racz wyjednać, abym ja, moi krewni i rodacy, stali się radością Twoją i Jezusa na wieki!

Zbawicielu mój, dzięki nieskończone, za Twoją bolesną drogę za mnie przebytą; za cierpienia w1śród niej, wywołane upadkami; dzięki osobliwie za trzech-godzinne konanie wśród łotrów na krzyżu; śmierć gorzką, za chwalebne zmartwychwstanie i wniebowstąpienie radosne. Dzięki Ci Trójco Przenajśw. za stworzenie mnie, za całe dzieło odkupienia, odrodzenia, za każdy dar, laskę, dobrodziejstwo, otrzymane z Twej szczodrobliwości. Przebacz Panie mnie i moim bliźnim, wszelkie nadużycia Twych darów i racz nas wspierać Twoją łaską skuteczną, abyśmy Ci wiernie służyli. Amen.

Wyobraź sobie, iż się znajdujesz na Mszy św. podczas Podniesienia i mów: Uwielbiam Cię „całym sercem, Jezu utajony w Sakramencie miłości. Błagam, ofiaruj się i za mnie Bogu Ojcu, i wysłuchać racz moich próśb, o ile one zgodne z świętą Twoją wolą i zbawienne dla mej duszy. (Tu można własnymi słowy, jak dziecko do Ojca, wypowiedzieć wszystko, co dolega; prosić o pomoc, o wsparcie, o łaskę Bożą. Można prosić o nawrócenie, o poprawę dla siebie, dla krewnych, o zdrowie dla kogo, o laskę ostateczną zbawienia dla wszystkich ludzi, osobliwie dla konających. Pan Jezus przebaczył swoim nieprzyjaciołom, zbadaj, swe sumienie, czy nie przechowujesz urazy do kogo? Pamiętaj, że sam na siebie wydajesz wyrok, sposobem, w jaki się obchodzisz z tymi, którzy co zawinili przeciw tobie).

Ofiarowanie Mszy św. po Podniesieniu. Trójco Przenajświętsza w imieniu własnym i wszystkich ludzi, ofiaruję Ci przez ręce kapłana tę i wszystkie Msze św., jakie dotąd zostały ofiarowane; oraz te, które na całym świecie w tej dobie i aż do końca świata będą odprawione, ofiaruję też Przenajdroższą Krew, mękę, zasługi, Oblicze i całego Jezusa Pana w Hostii św. utajonego; nadto Najśw. Maryję Pannę i skarb Kościoła św. na: oddanie Twemu Boskiemu Majestatowi należnej czci, uwielbień, „chwały i błogosławieństw od siebie i od wszystkich stworzeń. Na wynagrodzenie Ci Boże wszystkich zniewag, bluźnierstw, świętokradztw i niewdzięczności ludzkich. Na podziękowanie Tobie Boże za wszystkie dary i łaski i dobrodziejstwa, wyświadczone mnie i wszystkim stworzeniom. Na pomnożenie wiecznej czci, radości i chwały Człowieczeństwa Pana Jezusa, N. Maryi Panny, wszystkich Świętych i bł. Duchów 9-ciu chórów anielskich. Na wyjednanie: doskonałej skruchy przed śmiercią i przebaczenia grzechów, łask potrzebnych a skutecznych, łaski ostatecznej zbawienia dla mnie, dla konających, dla moich krewnych i znajomych, wreszcie dla wszystkich bliźnich. Nawrócenia dla grzeszników, wytrwania w dobrem dla sprawiedliwych. Uświęcenia i zbawienia dla duchowieństwa. Ofiaruję na zadośćuczynienie za grzechy moje i wszystkich ludzi; na te N… intencje oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, mianowicie za te N. N.

Podczas Komunii kapłana. Jeżeli się nie poczuwasz do grzechu „śmiertelnego, przyjmij Komunię duchowną, do czego możesz się posłużyć formułą umieszczoną na str. 182 Wyobraź sobie, że kapłan daje błogosławieństwo i mów: Napełnij Jezu Twoim błogosławieństwem moją duszę, cały ten dom i kraj nasz, w którym króluje Matka Twoja. Amen.

153

O KOMUNII ŚW. DUCHOWNEJ[57]

Sobór trydencki naucza, że można także przyjmować Komunię św. duchownie, tj. pragnieniem święci Pańscy, jeżeli nie mogli przyjąć kiedykolwiek Komunii św. rzeczywiście, komunikowali się duchownie. Święta Teresa wzywa wszystkich, do Komunii duchowej, zapewniając, że miłość Zbawiciela rozgrzeje ich serca, i przyniesie im obfite owoce. Komunia duchowna dla każdego jest łatwa bo nie potrzeba być na czczo. Ona to przygotowuje nas do Komunii sakramentalnej i utrzymuje duszę w ciągłym zjednoczeniu z Panem Jezusem.

Przyjmuj więc często Chrystusa do serca swego, szczególniej zaś wtenczas, gdy jesteś na Mszy św., gdy odwiedzasz Najśw. Sakrament, lub gdy się modlisz w domu. Wzbudź wtenczas żal za wszystkie grzechy z miłości do Boga i proś Go, aby nie zważając na niegodność twoją, wstąpił do serca twego, aby cię napoił i nasycił, ukoił w smutku, uweselił i natchnął miłością Bożą.

AKT KOMUNII DUCHOWNEJ

O czci najgodniejszy Jezu! wierzę mocno, że w tym Najświętszym Sakramencie istotnie jesteś obecny, kocham Cię nade wszystko… Dla miłości Twojej żałuję za wszystkie grzechy moje i brzydzę się nimi. Już więcej tego nie uczynię, na wieki już grzeszyć nie będę. Ach! dusza moja pragnie Cię teraz przyjąć. Ale, ze Cię teraz istotnie przytomnego w Najśw. Sakramencie przyjąć nie mogę, więc przynajmniej duchownym sposobem, proszę Cię, przyjdź z łaską Twoją do serca mojego… O słodki Jezu! Już Cię teraz ściskam i przytulam do mego serca, jakby już prawdziwie przytomnego… Złącz i zjednocz mnie z Tobą; nie dopuszczaj, Panie, abym się miał kiedykolwiek oderwać od Ciebie. Amen. 3 lata odpustu (św. Pepit A., 25. II 1933)

AKT PRAGNIENIA I MIŁOŚCI

O Jezu najukochańszy, któż mi da skrzydła gołębicy, abym w ogniu mej tęsknoty mógł ulecieć ku Tobie i w Tobie spocząć? Przez, miłość Twoją, która Cię zniewoliła, iżeś się stał człowiekiem, by szukać i zbawić zbłąkanych, błagam Cię, wstąp we mnie i pozwól, abym i ja mógł wniknąć w Ciebie! Ukryj mnie w potężnej skale Twej ojcowskiej opieki. Złóż mnie, w szczelinie Serca Twego i niech już tam pozostanę z dala od wszystkiego, co nie jest Tobą, o mój najdroższy Jezu. Błogosław mi, o Boski Oblubieńcze, i zmiłuj się nade mną wedle wielkiej miłości Naj-słodszego Serca Twego. Spraw, aby dusza moja niczego już nie pragnęła oprócz Ciebie. Amen. (Św. Gertruda: Ćwiczenia 2).

Najsłodszy Jezu, daj mi pomnożenie wiary, nadziei i miłości, serce skruszone i upokorzone. (100 dni odpustu raz na dzień. Leon X111.. 1893)

O mój Jezu, miłosierdzia. (300 dni odpustu za każdy raz. Pius X.,1911).

154

DZIĘKCZYNIENIE PO KOMUNII ŚWIĘTEJ

Z MATKĄ WOLI BOŻEJ[58]

Spójrz, Jezus przyszedł do mego biednego serca. Witaj moja WSPANIAŁA MIŁOŚCI, popatrz, z nami jest Twoja Najświętsza Matka, która by Cię uszczęśliwić, daje mi Swoją Miłość, by ukochać Ciebie. Jej czułe pocałunki, by móc ucałować Ciebie. Jej matczyne dłonie, by móc objąć Ciebie. Łączę moją istotę z Matką Różańcową, czyniąc Jej głos moim i powtarzam za Nią:

O Jezu Kocham Ciebie Miłością Matki, Twoją Miłością.

Moje drogie życie chcę Ciebie ukochać tak bardzo, by utworzyć wokół Ciebie niezliczone morza miłości. Kocham Ciebie, Kocham Ciebie! Moje drogie życie chcę Ciebie ucałować pocałunkami Twej Mamy i przez Jej i moje chcę utworzyć łańcuchy, które zwiążą Ciebie tak mocno do mojego serca, by uniemożliwiły Tobie opuszczenia mnie kiedykolwiek.

Mój MONARCHO Jezu, upadam do Twych uwielbionych stóp, zatapiam się w przepaści swej nicości i razem z Królową, Matką adorujemy Cię w głębi. Dziękując Tobie nieustająco za przyjście i błogosławię Ciebie ODWIECZNY za tak wielką Twą dobroć.

Ale posłuchaj, Jezu, tak jak przyszedłeś do świątyni mego serca i kiedy nasza ukochana Matula złączyła się w jedności, by Ciebie kochać, dała Tobie radości w mym biednym serduszku. Ja modlę się do Ciebie, byś spojrzał na mą marną duszę przez Jej OSOBĘ, Miłosiernymi Oczami, niech Twój wzrok stanie się zakończeniem mych własnych pragnień, zabierz me marności, niech stanę się Twoim Tryumfem i zwycięsko mnie zwiąż do Twojej Miłości.

O, moja Miłości, ile razy przeze mnie płakałeś, za moje niestałości, błędy. Zauważam, że łzy spływają po twoim Obliczu i że Twoja Głowa jest otoczona Cierniami, za tak wiele zdławionych inspiracji, i za oschłość w zamian za Twoje łaski. Najświętsza Matko wytrzyjmy wspólnie łzy Jezusa, wyciągnijmy ciernie, które znajdują się w Jego Głowie. Moje oblicze nie może przypatrywać się Tobie skąpanego w łzach.

Tak, o Jezu, ja uroczyście przyrzekam i deklaruję, nawet gdyby miało kosztować mnie to życie, chciałbym umrzeć tysiąc tysięcy razy, niżby raz Ciebie obrazić. Pokonaj mnie Swoją miłością, tak aby grzech nie miał życia we mnie, ale wszystko zostało przemienione w Twą Miłość.

Wydaje się, że Jezus patrząc na mnie, chce powiedzieć: „Moje drogie dziecko, Twój Jezus jest gotowy Tobie przebaczyć, ale jeżeli chcesz, aby Twoje grzechy ustały i jeżeli chcesz uszczęśliwić Mnie i siebie, wznieś swoje ręce ponad swoją wolę, aby w zamian mógł tobie dać Moją Wolę. Och jakbyśmy byli złączeni, a nasze szczęście byłoby pełne. Z Moją i z waszą Matką utworzę w tobie Królestwo Woli Bożej. Będę twym podparciem i będę czuwał nad każdym twoim krokiem. Dziecko, powiedz mi, czy ty chcesz, aby to było owocem Mego przyjścia do ciebie?”.

Tak mój najsłodszy. Daję Ci moją Wolę na wieczność i oddaje się Tobie swym sercem. A Ty daj mi słowo, że nigdy – ależ nigdy mnie nie opuścisz. I wiedz moja Miłości, modlę się do Ciebie za cały świat, aby każdy był zachowany, a nikt stracony. Za tych zmarłych, co mają wzlecieć do nieba, za kapłanami, abyś dał im łaskę by zostali Twoimi odbiciami na ziemi.

Ponadto apeluję do Ciebie i do PRZECZYSTEJ Matki, aby KRÓLESTWO TWEJ WOLI przyszło rychło na ziemię, w końcu proszę o Twe BŁOGOSŁAWIEŃSTWO aby stało się pieczęcią Twej obecności we mnie, nigdy się od Ciebie nie oddzielę. Duchu Święty, zstąp na mnie i pozostań na wieki. Amen.

1557

RÓŻANIEC

DO NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA

I

TAJEMNICA I

PAN PRZELAŁ KREW W CZASIE OBRZEZANIA

„Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu Imię Jezus” (Łk 2,21)

Ojcze Przedwieczny Przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiarujemy Tobie Drogocenną KREW JEZUSA cierpiącego w tajemnicy obrzezania na wynagrodzenie za grzechy młodości, za grzechy nieczystości, za grzechy nieposłuszeństwa Bożym Przykazaniom i o uświęcenie i ratunek dzieci i młodzieży w naszych rodzinach, Ojczyźnie i na świecie.

5x Ojcze nasz… 1x Chwała Ojcu…

P. Wspomóż Panie sługi Twoje,

II

W. – Które odkupiłeś  Twoją Przenajdroższą Krwią.

TAJEMNICA II

PAN PRZELAŁ KREW, MODLĄC SIĘ W OGRÓJCU

„Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot stał się jako gęste krople Krwi sączące się na ziemię” (Łk. 22,44)

Ojcze Przedwieczny Przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiarujemy Tobie drogocenną KREW JEZUSA przelaną w Ogrójcu, a także Jego śmiertelną trwogę i konanie, na wynagrodzenie za grzechy zatwardziałości, obojętności i niewdzięczności ludzkich serc, za lekceważenie i znieważenie Bożych Przykazań i Sakramentów Świętych.

5x Ojcze nasz… 1x Chwała Ojcu…

P. Wspomóż Panie sługi Twoje,

W. – Które odkupiłeś  Twoją Przenajdroższą Krwią.

III

TAJEMNICA III

PAN PRZELAŁ KREW W CZASIE BICZOWANIA

„Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie” (Mt. 27,26)

Ojcze Przedwieczny Przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiarujemy Tobie Drogocenną KREW JEZUSA przelaną w czasie okrutnego biczowania, na wynagrodzenie za wszystkie ludzkie grzechy niemoralności, rozpusty oraz podziałów i nienawiści, za bezwstyd i rozwiązłość w strojach i obyczajach, za zgorszenie i wszelką demoralizację szczególnie dzieci i młodzieży, za bluźnierstwa, obmowy i fałszywe sądy i wszelkie grzechy języka.    

5x Ojcze nasz… 1x Chwała Ojcu…

P. Wspomóż Panie sługi Twoje,

W. – Które odkupiłeś  Twoją Przenajdroższą Krwią.

IV TAJEMNICA IV

PAN PRZELAŁ KREW W CZASIE CIERNIEM KORONOWANIA

„Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z cierni włożyli Mu na głowę i zaczęli Go pozdrawiać – Witaj Królu żydowski”. (Mt. 17,18)

Ojcze Przedwieczny Przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiarujemy Tobie Drogocenną KREW JEZUSA przelaną w czasie cierniem koronowania na wynagrodzenie za cierpienia, zniewagi i pohańbienie Boskiego Oblicza, Najświętszej Głowy Jezusa, Boskiej Godności i godności człowieka. Niech ta Najdroższa KREW Jezusa zgładzi grzechy ludzkiej pychy, głupoty, nienawiści, obmowy i wszystkie grzechy, które zrodziły się w ludzkich umysłach kiedykolwiek, a wyjedna nam Dary Ducha Świętego.     5x Ojcze nasz… 1x Chwała Ojcu…

P. Wspomóż Panie sługi Twoje,

V

W. – Które odkupiłeś  Twoją Przenajdroższą Krwią.

TAJEMNICA V

PAN PRZELAŁ KREW NA DRODZE KRZYŻOWEJ

„A On sam dźwigając krzyż wszedł na miejsce zwane Miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa  się Golgota”. (J. 19,17)

Ojcze Przedwieczny Przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiarujemy Tobie Drogocenną KREW JEZUSA przelaną na drodze krzyżowej na wynagrodzenie za grzechy nasze i grzechy świata przeciw Krzyżom uczynione, za znieważenie Krzyża Świętego, bluźnierstwa, przekleństwa, narzekania z powodu cierpień i krzyżyków danych nam dla naszego uświęcenia i zbawienia, za odrzucenie cierpień i doświadczeń. Niech ta Najdroższa KREW JEZUSA zgładzi nasze grzechy, nawróci grzeszników, zbawi dusze w czyśćcu cierpiące, uświęci nasze cierpienia i doda nam sił i miłości do wytrwania na drodze krzyżowej wiodącej do zbawienia.

5x Ojcze nasz… 1x Chwała Ojcu…

P. Wspomóż Panie sługi Twoje,

VI

W. – Które odkupiłeś  Twoją Przenajdroższą Krwią.

TAJEMNICA VI

PAN PRZELAŁ KREW PRZY UKRZYŻOWANIU

„Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem:-Boże mój, Boże mój czemuś mnie opuścił”. (Mt. 17,4c)

Ojcze Przedwieczny Przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiarujemy Tobie Drogocenną KREW JEZUSA przelaną w czasie przebicia Najświętszych Członków gwoździami naszych grzechów, na wynagrodzenie za wszystkie grzechy naszej wolności wykorzystanej do celów grzesznych i marnych, za odrzucenie Bożych Łask. Niech ta Najdroższa KREW JEZUSA zgładzi nasze grzechy, nawróci grzeszników, uświęci kapłanów i resztę naszego życia, abyśmy go wykorzystali do zbawienia dusz naszych, naszych bliźnich i dla Chwały Bożej.

5x Ojcze nasz… 1x Chwała Ojcu…

P. Wspomóż Panie sługi Twoje,

VII

W. – Które odkupiłeś  Twoją Przenajdroższą Krwią.

TAJEMNICA VII

PAN PRZELAŁ KREW I WODĘ PRZY OTWARCIU BOKU WŁÓCZNIĄ

„Lecz kiedy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda.” (J. 19,33-34)

Ojcze Przedwieczny Przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiarujemy Tobie Drogocenną KREW JEZUSA, która wypłynęła z Najśw. Serca Jezusa przebitego włócznią naszych grzechów na wynagrodzenie za grzechy nasze i grzechy świata, które w ludzkich sercach zrodziły się kiedykolwiek; za grzechy przeciw życiu, przeciw miłości, za niewdzięczność, zatwardziałość i nienawiść w sercach ludzkich, w naszych rodzinach, Ojczyźnie i na świecie. Niech ta Najdroższa KREW JEZUSA zgładzi nasze grzechy, nawróci grzeszników, zbawi dusze w czyśćcu cierpiące, uświęci nasze serca i zapali gorącą miłością ku Tobie Boże, i miłością miłosierną do bliźnich naszych.

3x Ojcze nasz… 1x Chwała Ojcu…

P. Wspomóż Panie sługi Twoje,

W. – Które odkupiłeś  Twoją Przenajdroższą Krwią.

Ojcze Przedwieczny, przyjmij od nas w ofierze Tę Boską Krew, którą Jezus Chrystus, Syn Twój, przelał w czasie Swej męki. Przez Jego Rany, przez Głowę Jego zranioną kolcami, przez Jego Serce i wszystkie Jego Boskie zasługi, przebacz duszom i zbaw je. O Krwi Zbawiciela mojego, uwielbiam Cię, z największą czcią i najgłębszą miłością dla wynagrodzenia Ci za zniewagi, które zadają Ci dusze.

1567

DROGA KRZYŻOWA

O UCZYNKACH MIŁOSIERDZIA

CO DO DUSZY I CO DO CIAŁA

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, rozważając mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, w poczuciu naszej słabości, nędzy i niemożności, ofiarujemy Ci przez Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Miłosierdzia, Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, które ustawicznie ofiaruje się za nas na ołtarzach i w tabernakulach całego świata, oraz Mistyczne Ciało Chrystusa, jako najwyższe uwielbienie, dziękczynienie, miłość, zadośćuczynienie i przeproszenie za zaniedbania uczynków miłosierdzia chrześcijańskiego  i inne grzechy, oraz pokorną prośbę w intencjach Kościoła, Ojca Świętego, Ojczyzny, całej ludzkości, pokój na świecie i za wszystkich żyjących i zmarłych, parafię i nasze rodziny. Amen. (Tu można wymienić swoje szczególne intencje).

I STACJA I

PAN JEZUS ZASĄDZONY NA ŚMIERĆ

P. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,

W. – żeś przez Krzyż i Mękę Swoją, świat odkupić raczył.

Sąd nad Tobą Jezu trwa wiecznie. „Oto Człowiek” i „Winien jest śmierci”. Miłosierny Jezu, słyszę wyrok śmierci na Ciebie, wydany za mnie. Błagam Cię, nie dopuść, abym w dzień sądu usłyszał od Ciebie wyrok potępienia na siebie. Chryste w mych uszach dźwięczy: „więźniom pomagać”, ale jednocześnie uspakajam się: a czemu zawinili? Tak uspokojony, nie widzę Twego oblicza ani w nich – może nawet niewinnie cierpiących, ani w ich dzieciach, żonach, matkach… Panie Jezu, okaż mi i im swoje nieskończone miłosierdzie, bo całą nadzieję w Tobie pokładam. Jezu, ufam Tobie!

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystus na Przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Dla Jego bolesnej Męki – miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

O mój Jezu Niezgłębionego Miłosierdzia Bożego,

II

zbaw te dusze, które miały być potępione. Amen.

STACJA II

PAN JEZUS BIERZE KRZYŻ NA RAMIONA SWOJE

P. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,

W. – żeś przez Krzyż i Mękę Swoją, świat odkupić raczył.

O miłosierny Chryste, dźwigając swój krzyż spoglądasz na mnie i mówisz: „Jeśli kto chce pójść za mną niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje”. Panie Jezu , chętnie podjąłeś swój krzyż, a ja? Waham się, czy jest sens poświęcać się, pracować, być cierpliwym – nawet dla pijaka, urodzić dziecię, czy się go pozbyć. Waham się, jaką radę mam dać tym, którzy takie i podobne wątpliwości przezywają. Waham się, gdy widzę, jak ktoś z moich bliskich brnie coraz bardziej w grzechy lub stoi w rozterce przed upadkiem. – „Wątpiącym dobrze radzić” – choćby mnie to kosztowało dużo przykrości i udręki. Trzeba ich podnieść na duchu, ratować w nich Chrystusa… Miłosierny Jezu, proszę Cię, daj łaskę, abym swój krzyż i krzyże moich bliźnich znosił ze spokojem i ufnością. Jezu, ufam Tobie!

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystus na Przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Dla Jego bolesnej Męki – miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

O mój Jezu Niezgłębionego Miłosierdzia Bożego,

zbaw te dusze, które miały być potępione. Amen.

III

STACJA III

PAN JEZUS PIERWSZY RAZ UPADA POD KRZYŻEM

P. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,

W. – żeś przez Krzyż i Mękę Swoją, świat odkupić raczył.

Królu Miłosierdzia, chciałeś mnie zbawić, więc niesiesz Krzyż Zbawienia. Chciałeś mnie podnieść, lecz zachwiałeś się na nogach i upadłeś na ziemię. Jezu – Boże nasz, leżysz twarzą w pyle ziemi.  Zdawało mi się, żem się oddał Tobie cały… A jednak zostawiłem cię Chryste, gdy patrzyłem, jak jedni upadali z przesytu, inni z głodu. Sytym proponowałem, aby jeszcze jedli, dla głodnych nie chciało mi się znaleźć czasu, aby im nieść pomoc, ułatwić zdobycie pracy. Pozostawiłem ich w nędzy. Pozostawiłem Cię miłosierny Chryste w pyle ziemi… A tak dobrze pamiętam wezwanie: „Głodnych nakarmić”. Jezu upadający bądź moją nadzieją i siła!…  Jezu, ufam Tobie!

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa / na Przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

– Dla Jego bolesnej Męki – miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

O mój Jezu Niezgłębionego Miłosierdzia Bożego,

IV

zbaw te dusze, które miały być potępione. Amen.

STACJA IV

PAN JEZUS SPOTYKA SWOJĄ MATKĘ

P. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,

W. – żeś przez Krzyż i Mękę Swoją, świat odkupić raczył.

Matka nie protestowała ani na sądzie, ani w drodze. Choć doznała najstraszniejszej krzywdy, gdy szła w tłumie za Chrystusem, czując każdy jego ruch, każdy cios, każdą ranę zadaną, to przecież nie narzekała nawet drgnieniem myśli oprawców, ale współcierpiała z Synem. Nikt tak nie kochał Matki jak Jezus.

Tymczasem jakby wszystko sprzysięgło się przeciw mnie. W pracy spotykam samych wrogów, za moją dobroć krzywdą mi odpłacają. W domu wspólna kuchnia – stałe nieporozumienia. Ten sam korytarz i miejsce nienawistnych spojrzeń. I za co?… Matko naucz mnie, jak mam „krzywdy cierpliwie znosić.” … Jezu, ufam Tobie!

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na Przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

– Dla Jego bolesnej Męki / miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

O mój Jezu Niezgłębionego Miłosierdzia Bożego,

V

zbaw te dusze, które miały być potępione. Amen.

STACJA V

SZYMON CYRENEJCZYK POMAGA DŹWIGAĆ KRZYŻ PANU JEZUSOWI

P. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,

W. – żeś przez Krzyż i Mękę Swoją, świat odkupić raczył.

Szymon żachnął się. Niemiłe spotkanie. Zmuszono go jednak do użyczenia pomocy skazanemu na śmierć Wędrowcowi, który „nie miał gdzie skłonić głowy”. Niechętnie dźwigał Jego krzyż, ale za to z żalem go później oddał Chrystusowi.

Gdy Bóg ześle mi do domu kogoś chorego, może z dalekiej rodziny, albo niepożądanego gościa, zmagam się z sobą, jak pojąc nowy ciężar cudzych spraw, gdy dość mam swoich. Wezwanie: „podróżnych w dom przyjąć” wymaga ochotnego podjęcia się dźwigania wspólnego losu. „Kogokolwiek z tych najmniejszych w Imię moje przyjęliście, mnieście przyjęli”….Jezu, ufam Tobie!

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na Przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

– Dla Jego bolesnej Męki – miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

O mój Jezu Niezgłębionego Miłosierdzia Bożego,

zbaw te dusze, które miały być potępione. Amen.

VI

STACJA VI

ŚW. WERONIKA OCIERA TWARZ PANU JEZUSOWI

P. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,

W. – żeś przez Krzyż i Mękę Swoją, świat odkupić raczył.

Długo patrzyła na Ciebie Weronika. Odczuła Twój ból i mękę. – Odepchnęła wszelkie względy ludzkie, przedarła się przez tłum, aby otrzeć Twoją twarz, przynieść ci choć taką ulgę.

To moje zdanie: ocierać oblicze człowieka obciążonego nieszczęściem. Przywrócić nadzieję i radość strapionemu, przybliżyć mu Boga, podźwignąć go, a nie zepchnąć… Dobra słowo, wypowiedziane z serca i życzliwie, rozpogodzi niejedno zmartwienie ludzkie. Czy zrozumiałem, co znaczy „strapionych pocieszać”.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na Przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

– Dla Jego bolesnej Męki – miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

O mój Jezu Niezgłębionego Miłosierdzia Bożego,

VII

zbaw te dusze, które miały być potępione. Amen.

STACJA VII

JEZUS DRUGI RAZ UPADA POD KRZYŻEM.

P. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,

W. – żeś przez Krzyż i Mękę Swoją, świat odkupić raczył.

Upadasz znowu na ziemię. To nie tylko ciężar krzyża tym razem, ale i zmęczenie narasta, ogarnia Cię znużenie… Już Ci nikt nie pomaga. „Byłem chory, a nie nawiedziliście Mnie.”

Gdy przeżywałem sam chorobę i cierpienie, miłymi były mi okazane objawy dobroci i troski ludzkiej o moje zdrowie. Nie mogę też być obojętnym wobec długotrwałej choroby kogoś w moim własnym mieszkaniu, a może tylko przez ścianę? Cóż uczyniłem aby ulżyć jego cierpieniu? Aby podnieść go na duchu i natchnąć pogodą ducha i poddaniem się Woli Bożej? „Chorych nawiedzać” – czy zawsze o tym pamiętam? Jezu, ufam Tobie!

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na Przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

– Dla Jego bolesnej Męki – miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

O mój Jezu Niezgłębionego Miłosierdzia Bożego,

VIII

zbaw te dusze, które miały być potępione. Amen.

STACJA VIII

JEZUS POCIESZA PŁACZĄCE NIEWIASTY

P. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,

W. – żeś przez Krzyż i Mękę Swoją, świat odkupić raczył.

Niewiasty współczuły, płakały. Myślały, że wystarczy tylko narzekać. Teraz są już bezsilne, bo przecież tylu jest winnych, a one biedne cóż poradzą. A jednak do nich odnosi się upomnienie Jezusa: „Nie nade mną, nad dziećmi waszymi płaczcie”.

I ja widzę zło: narzekam na prasę, kino, książki, wódkę, mieszkanie, pracę, wszędzie złość ludzka, wszędzie Chrystus poniżony. Ale co uczyniłem w Imię Jego dla tych nieumiejętnych dla: dzieci, młodzieży opuszczających religię, dla  zaniedbanych dzieci z rodzin rozbitych?

Do obowiązków niesienia pomocy materialnej poczuwać się, oraz nieść pomoc moralną, aby uchronić człowieka od odejścia od Boga – to wydaje mi się zbyt wiele. A przecież trzeba „nieumiejętnych pouczać”.   Jezu, ufam Tobie!

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na Przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

– Dla Jego bolesnej Męki – miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

O mój Jezu Niezgłębionego Miłosierdzia Bożego,

IX

zbaw te dusze, które miały być potępione. Amen.

STACJA IX

JEZUS UPADA POD KRZYŻEM PO RAZ TRZECI

P. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,

W. – żeś przez Krzyż i Mękę Swoją, świat odkupić raczył.

Na próżno biją Go żołnierze. On nieruchomy. Czy umarł? – Nie – tylko sił Mu brak. Straszna męka. Trzeba jednak dźwigać krzyż i krok za krokiem dojść aż na szczyt cierpienia.

Tak moje grzechy potrafią powoli narastać i przytłoczyć sumienie. Szybko przywykam do zła. Ogarnia mnie niechęć do ludzi. Nie spostrzegam już ich nędzy moralnej, obojętni mi – niech giną. Mam ich upominać do dobrego? Czym wydobędę ich z bagna grzechu, jeśli sam w nich grzęznę? „Grzesznych upominać” – to moje zadanie. Zacznę najpierw od siebie… Jezu, ufam Tobie!

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na Przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

– Dla Jego bolesnej Męki – miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

O mój Jezu Niezgłębionego Miłosierdzia Bożego,

X

zbaw te dusze, które miały być potępione. Amen.

STACJA X

 JEZUS Z SZAT OBNAŻONY

P. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,

W. – żeś przez Krzyż i Mękę Swoją, świat odkupić raczył.

Zerwali z Jezusa szatę. Śmiech szyderczy buchnął z tłumu. Czy należę do tego tłumu, który ceni tylko szatę i nie umie poza nią dojrzeć godności człowieka Bożego.

„Nagich przyodziać”, ale nie spotkasz takich. Może tylko obdartych albo członków wielodzietnej rodziny w skromnej odzieży stale reperowanej. A równocześnie czy nie tworzę sobie balastu, magazynując drobiazgi niekonieczne, a nawet niepotrzebne w domu?

„Kogokolwiek z tych maluczkich odzialiście, mnieście odziali” Jezu, ufam Tobie!

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na Przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

– Dla Jego bolesnej Męki – miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

O mój Jezu Niezgłębionego Miłosierdzia Bożego,

XI

zbaw te dusze, które miały być potępione. Amen.

STACJA XI

PAN JEZUS DO KRZYŻA PRZYBITY

P. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,

W. – żeś przez Krzyż i Mękę Swoją, świat odkupić raczył.

Zanim przybili Cię do Krzyża, podali Ci napój odurzający – skosztowałeś tylko, ale nie zmniejszyć świadomej ofiary za nas, gdy podniosą Cię nad ziemię.

Cóż ja podaję i do czego zachęcam moich gości? Do alkoholu, do odurzenia, odebrania świadomości i godności dziecka Bożego do krzywdy przez okradanie rodziny ze środków na utrzymanie. Może nawet braknie później na mleko dla dzieci? „Pragnących napoić”- a jak ja to robię?…  Ufam w moc twojej łaski i w twoje miłosierdzie, bo nie chcesz śmierci grzesznika, ale by żył z Tobą na wieki. Jezu, ufam Tobie!

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na Przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

– Dla Jego bolesnej Męki – miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

O mój Jezu Niezgłębionego Miłosierdzia Bożego,

zbaw te dusze, które miały być potępione. Amen.

XII

STACJA XII

PAN JEZUS NA KRZYŻU UMIERA

P. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,

W. – żeś przez Krzyż i Mękę Swoją, świat odkupić raczył.

Stoi krzyż, Męka Twa, Chryste, dojrzewa. Miłość potężnieje na szczycie krzyża. Miłość nawet dla oprawców. „Ojcze przebacz im bo nie wiedzą co czynią”. Nie tylko chodzi o darowanie krzywdy, ale o dar miłości, przebaczenia i modlitwy,

Nauczyłeś nas modlitwy, w której mówisz, że odpuszczenie grzechów naszych dajesz nam za darowanie uraz naszym winowajcom. Tak trudno nam pojąć to żądanie Chrystusowe. Nawet najbliższym nie chcemy przebaczyć nieraz aż do śmierci, choć wiemy doskonale, że trzeba koniecznie „urazy chętnie darować”. Obym zaufał Twemu nieskończonemu miłosierdziu!… Jezu, ufam Tobie!

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na Przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

– Dla Jego bolesnej Męki – miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

O mój Jezu Niezgłębionego Miłosierdzia Bożego,

XIII

zbaw te dusze, które miały być potępione. Amen.

STACJA XIII

PAN JEZUS Z KRZYŻA ZDJĘTY

P. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,

W. – żeś przez Krzyż i Mękę Swoją, świat odkupić raczył.

Płakała Matka nad Twym Ciałem. Niewiasty, Jan i Józef z Arymatei Zwłoki Twe w białe płótno ubrali, wyręczając w tym Matkę, żalem przejętą.

Czy ja nauczyłem się podobnie do nich nieść pociechę żywym i posługę zmarłym? Wszak „modlić się za żywych i umarłych” to moje szczególne posłannictwo miłosierdzia. Matko Bolesna! Wypraszaj mi Miłosierdzie u Syna i bądź dla mnie Matką Miłosierdzia teraz, a szczególnie w godzinę mej śmierci…. Jezu, ufam Tobie! 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na Przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

– Dla Jego bolesnej Męki – miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

O mój Jezu Niezgłębionego Miłosierdzia Bożego,

zbaw te dusze, które miały być potępione. Amen.

XIV

STACJA XIV

PAN JEZUS DO GROBU ZŁOŻONY

P. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,

W. – żeś przez Krzyż i Mękę Swoją, świat odkupić raczył.

Zanieśli Ciało do grobu. Kamieniem grób przywalili. Matka szła za nim w milczeniu. Cóż by sama poradziła? Jak dobrzy są ci ludzie.

Widzę matki i żony zastygłe w bólu po zgonie ich najbliższych osób. Jak im pomagam w załatwieniu spraw pogrzebowych? Jaką ulgę w cierpieniu niosę? Może idę obojętnie, nic mnie ich ból nie obchodzi, patrzę na nie obco i chłodno… „Umarłych grzebać” – to innym zostawiam. Maryjo, Matko Miłosierdzia, prowadź mnie do Jezusa! Jezu, ufam Tobie!

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na Przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

– Dla Jego bolesnej Męki – miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

O mój Jezu Niezgłębionego Miłosierdzia Bożego,

zbaw te dusze, które miały być potępione. Amen.

1577

O mój Jezu Miłosierdzia, przez bolesną mękę Twoją!

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE DROGI KRZYŻOWEJ

Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, pokornie prosimy przez bolesną mękę, śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Twego Syna, Jezusa Chrystusa, przez łzy Matki Najświętszej, przez wstawiennictwo św. Józefa, świętych Archaniołów: Michała, Gabriela, Rafała i wszystkich duchów niebieskich, świętych, zbawionych, dusz w czyśćcu cierpiących, przez zasługi ludzi tobie oddanych, okaż miłosierdzie nam i całemu światu (3x).

Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny,

zmiłuj się nad nami! (3x)

Dla uzyskania odpustu zupełnego odmawia się na intencje Ojca Świętego:

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…,  Chwała Ojcu….

3 x Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie,

a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.

1587 UWIELBIENIE PANA JEZUSA

Uwielbiam Cię Najsłodsze Serce Jezusa! i proszę zapal moje serce ogniem miłości Bożej, uczyń je podług Serca Twego czystym, świętem; posiądź je całe na zawsze i zachowaj od grzechów. Uwielbiam Cię Najświętsza Głowo Jezusa, cierniem ukoronowana! Spraw, abym wiernie odpowiedział wszystkim Twoim zamiarom i jak najdoskonalej spełniał wolę Bożą. Uwielbiam Was Łzy Zbawiciela! uczyńcie Bogu zadość za brak mojej skruchy i pokuty, oraz oczyszczajcie moje intencje i sprawy. Uwielbiam Was Zasługi Zbawiciela! ubogaćcie mnie i moich i przyobleczcie w godzinę zejścia z tego świata. Uwielbiam Cię Przenajświętsza Duszo Jezusa! połącz władze mojej duszy z Twoimi, uświęć i zbaw mnie i moich. Trójco Przenajświętsza, racz sobie w mojej duszy uczynić przybytek, za­mieszkaj w niej stale, poświęć mię w prawdzie, utwierdź w wykonywania dobrych uczynków i daj wytrwanie w łasce Twojej na zawsze. Amen.

RÓŻANIEC

DO SIEDMIU BOLEŚCI MATKI BOSKIEJ[59]

O wy wszyscy, którzy przechodzicie,

zobaczcie i przypatrzcie się,

czy jest boleść jako boleść Moja?

WSPÓŁCZUCIE DLA MARYI –  MATKI UKRZYŻOWANEGO.

Współczuć to współcierpieć!

Współczuć, to pocieszyć cierpiącego!

Współczuć, to po prostu przyjąć część cierpień na siebie! (Wyjątki z Orędzi)

Matka Boża do św. Brygidy: “Spoglądam na ludzi żyjących na ziemi i szukam między nimi tych, którzy by rozmyślali nad Moimi boleściami, lecz niestety mało takich znajduję. Zapominając Mnie. A ponieważ mało ludzi pamięta o Moich boleściach, które cierpiałam dla nich, to przynajmniej ty nie zapominaj, córko Moja i naśladuj Moją cierpliwość w dolegliwościach“.

Pan Jezus do Weroniki z Bianasco: “Drogimi są dla Mnie łzy wylane w rozmyślaniu nad Męką Moją. Lecz łzy wylane nad boleściami Matki Mojej jeszcze bardziej Mnie poruszają. A to dlatego, że tak bardzo kocham Moją Matkę.” Św. Jan Ewangelista po Wniebowzięciu Maryi pragnął jeszcze Ją ujrzeć. Łaskę tę otrzymał. Maryja prosiła Syna o specjalną łaskę dla tych, którzy będą współczuć Jej cierpieniom. Wówczas Pan Jezus przyrzekł następujące Łaski:

1. Kto będzie wzywał Matkę Bożą przez Jej cierpienia, ten przed śmiercią zasłuży na to, że odprawi prawdziwą pokutę za wszystkie swoje grzechy.

2. Będę strzegł tych czcicieli w utrapieniach, które ich nawiedzać będą, a zwłaszcza w chwili ich śmierci.

3. Wyryję w nich pamięć o Mojej Męce, a w Niebie dam im za to nagrodę.

1597

4. Czcicieli takich umieszczę w Rękach Mojej Matki Maryi, żeby Ona nimi dysponowała według Swej Woli i żeby im wyprosiła wszystkie Łaski, których pragnie dla nich.

RÓŻANIEC DO SIEDMIU BOLEŚCI MATKI BOSKIEJ

– TAJEMNICE –

I

Matko Bolesna, przez Twoje cierpienia z Jezusem stałaś się Współodkupicielką wszystkich ludzi. Twoje Niepokalane Serce przebite siedmioma mieczami jest nadal ranione milionami mieczów grzechów całej ludzkości idącej na zatracenie. Łączymy nasze cierpienia z Twoimi cierpieniami Maryjo, aby pocieszyć Twoje Zbolałe Serce i otrzeć Twoje Matczyne Łzy naszymi modlitwami.

BOLEŚĆ I – PROROCTWO SYMEONA –

Wspomożenie wiernych! Matko Najboleśniejsza! Przez Boleść, która przeszyła Serce Twoje, gdyś słyszała prorocze słowa starca Symeona o Męce Jezusa, Syna Twojego, racz nam wyjednać laskę uświęcenia naszego życia i cierpliwego znoszenia cierpień i przeciwności.

– Ku Tobie Święta Matko wznosimy serca swoje,

– Aby współczuć w Boleściach Twoich.

II

Ojcze nasz… 7 Zdrowaś Maryjo…  Chwała Ojcu…

BOLEŚĆ II – UCIECZKA DO EGIPTU –

Pocieszycielko strapionych! Matko Najboleśniejsza! Przez Boleść Twoją, której doznałaś uciekając z Synem Twoim przed Herodem do Egiptu, uproś nam łaskę wiernego poddania się Woli Bożej we wszystkim co nas spotyka.

– Ku Tobie Święta Matko wznosimy serca swoje,

– Aby współczuć w Boleściach Twoich.  

Ojcze nasz… 7 Zdrowaś Maryjo…  Chwała Ojcu…

III BOLEŚĆ III – SZUKANIE JEZUSA –

Ucieczko grzeszników! Matko Najboleśniejsza! Przez Boleść jaką przeżyłaś szukając zgubionego Jezusa, uproś nam łaskę, abyśmy nigdy Go nie utracili. Tym, którzy zgubili Jezusa, na grzesznych drogach swojego życia dopomóż Go odnaleźć w Sakramentach Świętych.

– Ku Tobie Święta Matko wznosimy serca swoje,

– Aby współczuć w Boleściach Twoich.

IV

Ojcze nasz… 7 Zdrowaś Maryjo…  Chwała Ojcu…

BOLEŚĆ IV – SPOTKANIE Z SYNEM NA DRODZE KRZYŻOWEJ –

Królowo Męczenników! Matko Najboleśniejsza! Przez Boleść jaką przeżyłaś spotkawszy Jezusa na drodze Krzyżowej, gdy na Swoich Ramionach dźwigał grzechy moje i całej ludzkości, uproś nam łaskę, abyśmy już nigdy nie obarczali Jezusa najmniejszymi grzechami. Prosimy Cię o łaskę miłości do Krzyża oraz cierpliwości i wytrwałości w niesieniu codziennych krzyży całego naszego życia dla ratowania dusz.

– Ku Tobie Święta Matko wznosimy serca swoje,

– Aby współczuć w Boleściach Twoich, 

Ojcze nasz… 7 Zdrowaś Maryjo…  Chwała Ojcu…

V

BOLEŚĆ V – ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU –

Współodkupicielko nasza! Matko Najboleśniejsza! Przez Boleść jaką przeżyłaś u stóp Krzyża patrząc na Mękę i śmierć Twojego Syna, uproś nam łaskę szczerego żalu i pokuty oraz nawrócenie zatwardziałych grzeszników, szczególnie konających i Łaskę Miłosierdzia Bożego dla świata całego.

– Ku Tobie Święta Matko wznosimy serca swoje,

– Aby współczuć w Boleściach Twoich. 

Ojcze nasz… 7 Zdrowaś Maryjo…  Chwała Ojcu…

VI

BOLEŚĆ VI – MARYJA TRZYMA MARTWE CIAŁO SYNA –

Matko Plącząca! Matko Najboleśniejsza! Przez łzy, którymi obmywałaś Rany Jezusa złożonego w Twoich Ramionach oraz przez Twoje Matczyne i Krwawe łzy, które wylewasz nad całą grzeszną ludzkością stojącą w obliczu zagłady, prosimy Cię, ratuj dusze idące na potępienie, ratuj dusze w czyśćcu cierpiące, ratuj zagrożoną młodzież i nasze rodziny. Dla pocieszenia Twojego Zbolałego Serca i otarcia Twoich Łez ofiarujemy Ci Maryjo nasze serca, cierpienia, ofiary, łzy i modlitwy i całe nasze życie w ofierze miłości dla ratowania zagubionych dusz.

– Ku Tobie Święta Matko wznosimy serca swoje,

– Aby współczuć w Boleściach Twoich. 

Ojcze nasz… 7 Zdrowaś Maryjo…  Chwała Ojcu…

VII BOLEŚĆ VII – ZŁOŻENIE JEZUSA W GROBIE –

Matko zbawienia naszego! Matko Najboleśniejsza! Przez Boleść rozstania z Jezusem złożonym w grobie, uproś nam łaskę, aby umarły w nas wszystkie złe skłonności i przywiązania do grzechu. Abyśmy żyli w świętości i miłości dla Chwały Bożej i ratowania dusz, przez Chrystusa i z Chrystusem, a po śmierci osiągnęli życie wieczne.

– Ku Tobie Święta Matko wznosimy serca swoje,

– Aby współczuć w Boleściach Twoich. 

Ojcze nasz… 7 Zdrowaś Maryjo…  Chwała Ojcu…

1607

O Święta Matko, którą Wszechmogący Bóg wybrał na Matkę Odkupiciela świata i upodobnił w cierpieniach do Swego Syna Ukrzyżowanego, niech Boleść Twoja pobudzi nas do miłości Jezusa i Ciebie. O Królowo Męczenników, udziel nam podobnej cierpliwości i męstwa w znoszeniu cierpień z jakimi Ty stałaś pod krzyżem, Syna Twego. Amen.

MODLITWA ZA UMIERAJĄCYCH

W DNIU DZISIEJSZYM.

Matko Boża! Tę modlitwę składam w Twoim Niepokalanym Sercu, ponieważ wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna.


W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienia i mój krzyż i cierpienia i krzyże ludzi, którzy nie ofiarowują ich Bogu, z Twoim Krzyżem Panie Jezu, przez Niepokalaną Mamę Twoją i proszę Cię Panie Jezu przez Bolesną Mękę Twoją i Krew, którą wylałeś za nas, za mnie na Krzyżu, przez Najświętszą Agonię Twoją, przez Miłosierdzie Boże, daj łaskę zbawienia ludziom dziś i w tej chwili umierającym, aby nie poszli na wieczne potępienie. Amen

M O D L I T W Y 

1617

ZAŁOŻYCIELKI LEGIONU MRMSJ

MODLITWA[60]

do NIEZGŁĘBIONEGO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

( Modlitwa na ostatnie czasy)

Królu i Panie Niezgłębionego Miłosierdzia Bożego. Z wielką ufnością padamy do Twych stóp i błagamy za grzesznikami całego świata – ratuj ich i uwalniaj od sideł szatańskich.

Jezu Miłosierny, niech promień Twojej Miłości i Miłosierdzia ogarnie ich, aby nie zginęli w grzechu, nie pojednawszy się i nie wezwawszy Imienia Twego.

Jezu, Ty wszystko możesz, błagamy Ciebie, ratuj nas i cały świat przez Miłosierdzie Twoje. Któż na ziemi więcej kocha nas, jak Ty Jezu!

Więc błagamy za grzesznikami całego świata, przyjdź im z pomocą!

Okazywałeś Miłosierdzie Swoje przez tyle wieków, okaż i teraz w te ostateczne czasy.

Jezu niech ta wylana Krew ich obmyje. Ta Krew, która wytrysnęła z Serca Twego dla nich.

Dlatego błagamy Ciebie o słodki Jezu i wołamy po tysiąckrotnie – ratuj ich.

Wiemy, że Twoje Ojcowskie Serce boleje nad tymi upadłymi duszami. Nie pozwól, aby szatan się cieszył z tak wielkiej liczby dusz. Ty jesteś Królem i Panem Nieba i ziemi, okaż Swoją wszechmoc przez Miłosierdzie Boże dla świata grzesznego.

Jezu ufamy Ci i ufać nie przestaniemy. Ofiary składamy z siebie u Twych stóp, jako Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego zjednoczeni z Twym Miłosierdziem, aby ci pomagać w zbawieniu świata. Amen.

1627

MODLITWA

DO BOGA O WSPARCIE ANIOŁÓW[61]

Boże mój miłosierny. Niech święci Twoi aniołowie, każdym słowem naszej modlitwy, uderzają i niszczą wszelkie zło na tej świętej ziemi, aby zatriumfowało Najmiłosierniejsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi. Amen.

1637

MODLITWA O MIŁOSIERDZIE

DLA TYCH, KTÓRZY MIELI BYĆ POTĘPIENI[62]

O mój Jezu Niezgłębionego Miłosierdzia Bożego,

1647

zbaw te dusze, które miały być potępione. Amen.

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ KONAJĄCYCH[63]

 Matko Boża, w Twoim Miłosiernym Sercu składam wszystkie dusze konające, bądź przy nich, jak byłaś przy swoim Synu. Niech żadna dusza nie odejdzie z tego świata do wieczności bez Twojej  opieki; bądź Matką  żywych i umierających, prowadź ich do Swego Syna – Jezusa Chrystusa. Amen.

165

Odmówić: 1 x Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, 3 x Wieczny odpoczynek

UWIELBIENIA PO KOMUNII ŚWIĘTEJ[64]

                Przez Niepokalane Serce Maryi kocham i uwielbiam Najmiłosierniejsze Serce Jezusa. Niepokalane Serce Maryi – Bramo do Miłosiernego Serca Jezusowego. 

Niepokalane Serce Maryi – Naucz nas kochać Boga i bliźniego dla Miłosiernego Serca Jezusowego. 

Niepokalane Serce Maryi – Prowadź nas do Miłosiernego Serca Jezusowego.

Niepokalane Serce Maryi – Naucz nas cichości i pokory dla Miłosiernego Serca Jezusowego.

Niepokalane Serce Maryi – Uproś nam miłość i Miłosierdzie Miłosiernego Serca Jezusowego.

166

Niepokalane Serce Maryi – Ratuj nas od złych mocy dla Miłosiernego Serca Jezusowego.

MODLITWA DO TRÓJCY ŚWIĘTEJ[65]

Boże w Trójcy Jedyny cała ludzkość ugina się pod ciężarem grzechów jęczy i woła potężnym głosem nędzy o ratunek dla świata całego.

Boże w Trójcy Jedyny ratuj nas, przez moc Twej tajemnicy ulecz rany grzesznej duszy naszej i nie pozwól, aby zginęło tak wiele dusz. Niech Miłość i Miłosierdzie Twoje ogarnia świat cały. Nie pozwól, o Boże, aby nadal brzemię grzechu panowało nad światem.

O Boże w Trójcy Jedyny do kogóż pójdziemy! Ciebie, o Boże, Ojcem zwać chcemy i Tobie powierzyć się chcemy. Z drogi nieprawości wrócić pragniemy. W Tobie, Ojcze, ratunku szukamy. Z wielkim lękiem się do Ciebie zbliżamy, bo pragniemy kochać Ciebie, Boga, bo dziećmi Twymi jesteśmy i ogarnij nas, o Boże, swoją miłością. Wyzwól nas z grzechu ciemności, daj nam światło Boże i Ducha Bożego.

O Boże w Trójcy Jedyny daj nam, abyśmy byli jedno na całym świecie. Niech zajaśnieje świat światłem Bożym, a niewola grzechu niech przestanie istnieć.

O Królu, Panie, przyjdź do naszych serc i króluj, bo Tyś naszym Bogiem i Zbawieniem naszym. W Tobie, o Boże, nadzieja i ufność nasza.

Króluj nam Boże w Trójcy Jedyny, a moc Twej tajemnicy niech ogarnie świat cały. Amen.

167

MODLITWA DLA UCZCZENIA ŁONA MATKI BOŻEJ[66]

I OTOCZENIA MODLITWĄ ANIOŁ PAŃSKI

DZIECI POCZĘTE

Maryjo, uwielbiam Twoje Przeczyste Łono i to Dzieciątko, które się w Nim poczęło i proszę o wszystkie dzieci poczęte, aby rodzice dali im życie, którym Bóg ich obdarzył i kochali je w życiu taką miłością, jaką Ty kochałaś swojego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Anioł Pański…

168

INTENCJE 7 KORONEK[67]

do Bożego Miłosierdzia

praktykowanych przez Małych Rycerzy MSJ

Drodzy Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego oraz wszyscy czciciele Miłosierdzia Bożego – zebraliśmy się dzisiaj, aby czcić, wielbić, i zawierzać Miłosierdziu Bożemu, oraz prosić Boga o wszelkie łaski potrzebne nam i całemu światu.

Wszystkie nasze prośby będziemy zanurzać przez Najświętsze Rany Pana Jezusa w niezgłębionym Miłosierdziu Bożym, aby uprosić potrzebne łaski dla całego świata a szczególnie dla naszej Ojczyzny. Przy każdej koronce będziemy wymieniać, o co się modlimy i powierzać Bogu nas samych, aby nasza modlitwa była miła Bogu.

I

Intencja I koronki / Rana Serca/

W pierwszej koronce do Miłosierdzia Bożego zwracamy się do Najświętszego Serca Pana Jezusa i zanurzmy w niezgłębionym Miłosierdziu Bożym i w Najświętszym Sercu Pana Jezusa pełnym miłości i miłosierdzia – Kościół Święty., Ojca Świętego, biskupów, kapłanów oraz zakonników, aby moc Miłosierdzia Bożego broniła ich przed wszelkimi atakami zła. Prośmy również o ich zdrowie i o to, aby godnie wypełniali Wolę Bożą w posługiwaniu kapłańskim i zakonnym

II

Intencja II koronki / Rana lewej nogi/

III

W drugiej koronce poprzez Najświętsze Rany Pana Jezusa będziemy zanurzać w niezgłębionym miłosierdziu Bożym wszystkich chorych i cierpiących na duszy i ciele, a także strapionych, prześladowanych i opuszczonych – abyśmy poprzez niezgłębione Miłosierdzie Boże mogli uprosić potrzebne łaski dla wszystkich chorych na całym świecie a szczególnie dla nas samych i naszych rodzin.

Intencja III koronki /Rana prawej nogi/

W trzeciej koronce poprzez Najświętsze Rany Pana Jezusa będziemy zanurzać w niezgłębionym Miłosierdziu Bożym młodzież i dzieci całego świata a szczególnie młodzież i dzieci polskie – aby moc Miłosierdzia· Bożego broniła ich przed atakami zła oraz przed tak bardzo obecnie zepsutym światem.

IV

Intencja IV koronki /Rana lewej ręki/

W czwartej koronce do Miłosierdzia Bożego poprzez Najświętsze Rany Pana Jezusa będziemy prosić o pokój na świecie a szczególnie o pokój w naszej Ojczyźnie – aby Boży pokój ogarnął wszystkie ludzkie serca i aby one mogły stać się narzędziami, którymi będzie się posługiwał Jezus Miłosierny.

V

Intencja V koronki / Rana prawej ręki/

W piątej koronce poprzez Najświętsze Rany Pana Jezusa będziemy zanurzać w niezgłębionym Miłosierdziu Bożym ginących śmiercią tragiczną, wszystkie dusze konające oraz dusze w czyśćcu cierpiące, szczególnie z naszych’ rodzin – aby moc Miłosierdzia Bożego otworzyła im bramy niebios.

VI

Intencja VI koronki / Rana ramienia – najbardziej bolesna/

W szóstej koronce poprzez Najświętsze Rany Pana Jezusa powierzamy wszystkich zatwardziałych grzeszników całego świata, wszystkich, którzy odeszli od Boga – dusze, które Pan Jezus kocha najbardziej, a które stoją nad przepaścią potępienia oraz tych, którzy zbłądzili, szczególnie ludzi uzależnionych i ludzi niewierzących. Zanurzamy ich w niezgłębionym Miłosierdziu Bożym, aby zaczerpnęli siły i mocy uzdrawiającej w poznaniu i nawróceniu się do Boga.

VII

Intencja VII koronki / Rana głowy/

W siódmej koronce do Miłosierdzia’ Bożego poprzez Najświętsze Rany Pana Jezusa będziemy zanurzać w niezgłębionym Miłosierdziu Bożym całą wspólnotę Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, naszych opiekunów oraz wszystkich czcicieli Miłosierdzia Bożego i będziemy prosić o potrzebne nam łaski do dobrego wypełniania woli Bożej.

169

NAJŚWIĘTSZE IMIĘ JEZUS

–IMIĘ, NA KTÓRE ZEGNIE SIĘ WSZELKIE KOLANO[68]

Istnieje wiele imion, którymi określano Syna Bożego. Już prorok Izajasz wymienia ich cały szereg: Emmanuel (Iz 7, 14), Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju (Iz 9, 6). Prorocy: Daniel i Ezechiel nazywają Mesjasza „Synem człowieczym” (Dn 7, 13), a Zachariasz powie o Nim: „a imię Jego Odrośl” (Za 6, 12). W Nowym Testamencie św. Jan Apostoł nazwie Syna Bożego „Słowem” (J 1, 1). Sam Jezus Chrystus da sobie nazwy: Syn człowieczy (Mt 24, 27. 30. 37. 39. 44), Światłość świata (J 8, 12), Droga, Prawda i Życie, Dobry Pasterz (J 10, 11; 14, 6) itp. Wszakże imieniem własnym Wcielonego Słowa jest Imię Jezus.Ono bowiem zostało nadane Mu przez samego niebieskiego Ojca jako imię własne:

W szóstym miesiącu (od zwiastowania Zachariaszowi narodzenia św. Jana Chrzciciela) posłał Bóg Ojciec anioła Gabriela do miasta zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef… anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna i nadasz Mu imię Jezus” (Łk 1, 26-31).

Św. Mateusz przypomina, że to samo polecenie otrzymał również św. Józef:

Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów” (Mt 1, 20-21).

Pod tym też imieniem Słowo Wcielone odbiera największą cześć. Etymologicznie hebrajskie imię Jezus znaczy tyle, co Zbawca. Tak więc imię było synonimem posłannictwa, celu, dla którego Syn Boży przyszedł na ziemię. Imię to nadano Synowi Bożemu w ósmym dniu po narodzeniu, który liturgicznie przypada dnia 1 stycznia. Św. Łukasz tak nam krótko opisuje to wydarzenie:

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie (Matki) (Łk 2, 21).

Sam Jezus powiedział o swoim Imieniu:

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna” (J 16, 23-24).

„Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego pili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie” (Mk 16, 17-18).

Apostołowie zawierzyli Chrystusowej obietnicy i spełniła się ona na nich w całej pełni. W imię Chrystusa czynili cuda. Św. Piotr do napotkanego kaleki od urodzenia mówi:

„Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!” (Dz 3, 6).

Do zdumionego tym cudem tłumu Apostoł mówi:

„Przez wiarę w Jego Imię temu człowiekowi, którego widzicie i którego znacie, Imię to przywróciło siły” (Dz 3, 16).

To samo wyznanie powtórzy także przed najwyższą Radą żydowską:

„Jeżeli przesłuchujecie nas w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek uzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka – którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych – że przez Niego ten człowiek stanął zdrowy… I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4, 10-12).

Św. Paweł Imieniu Jezusa oddaje najwyższe pochwały:

Uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych (Flp 1, 8-10).

Wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko (czyńcie) w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego (Kol 3, 17).

Jako cel swojej całej niezmordowanej działalności apostolskiej św. Paweł wskazuje:

Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa (Dz 16, 18).

Także św. Paweł w imię Jezusa czynił cuda. Do szatana, który opętał pewną dziewczynę, woła:

„Rozkazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, abyś z niej wyszedł!” (Dz 16, 18).

Kult Imienia Jezus ma więc głębokie uzasadnienie w Piśmie Świętym. Tekstów to potwierdzających można by przytoczyć znacznie więcej (J 14, 13-14; Dz 5, 40-41; 9, 15-16; Hbr 1, 4; Rz 10, 13; 2 Kor 5, 20; Ap 7, 1-11).

Św. Paweł tak się rozmiłował w tym Najświętszym Imieniu, że w swoich pismach wymienia je aż 254 razy.

                Kult Imienia Jezus jest żywy także w tradycji Kościoła. Św. Efrem, ilekroć napotkał to imię wypisane czy wyryte, całował je ze czcią. Orygenes o tym Imieniu pisze:

Imię Jezus – to imię Wszechmocnego… To imię Pańskie niech będzie błogosławione na wieki.

Św. Jan Złotousty:

Imię Jezusa Chrystusa, gdy je uważnie rozważymy, oznajmia nam całe jego dobrodziejstwo. Nie bez przyczyny bowiem zostało nam dane. Jest ono skarbcem tysiąca dóbr.

Przepiękny hymn ku czci Imienia Jezus ułożył św. Bernard z Clairvaux:

Wszystkie Boże przymioty dają się słyszeć uszom moim na dźwięk Imienia Jezus. Czczym jest wszelki pokarm, gdy tym olejem nie jest namaszczony… Gdy piszesz, nie rozumiem, gdy tam nie czytam Jezusa. Gdy dyskusję wiedziesz i rozmawiasz, nie pojmuję, gdy nie dźwięczy w niej Imię Jezus… Jezus jest miodem w ustach moich, słodką melodią w uszach, radosną uciechą w sercu… Smuci się kto z was? Niech tylko Jezus przyjdzie do jego serca, niech wypłynie na jego usta – a oto wobec światłości Jego Imienia pierzchnie każda chmura i powróci wesele (Sermo 15 super Cantica).

                Św. Bernardyn ze Sieny nosił ze sobą tablicę, na której złotymi głoskami był wypisany monogram Pana Jezusa i w każdym kazaniu adorował to Imię. Mówił:

O Imię Jezusa, wyniesione ponad wszelkie imię! O Imię zwycięskie! Radości aniołów, szczęście sprawiedliwych, przerażenie potępionych… Umysł się miesza, język drętwieje, wargi niezdolne są wyrzec słowo, gdy się ma sławić Najświętsze Imię Jezusa.

Syn duchowy św. Bernardyna, bł. Władysław z Gielniowa, każde swoje kazanie rozpoczynał od Imienia Jezusa. W znanym wierszu o Męce Pańskiej każdą nową strofę rozpoczyna tym Najświętszym Imieniem. Kiedy w Wielki Piątek 1505 r. wymawiał Imię Jezus, wpadł w zachwyt i został porwany na oczach słuchaczy nad ambonę.

                Św. Wawrzyniec Justynian pisze:

W przeciwnościach, w niebezpieczeństwach, w lęku – w domu, na drodze, na pustkowiu, na falach – gdziekolwiek się znajdziesz, wszędzie wzywaj Imienia Zbawiciela.

Św. Redegunda, bł. Henryk Suzo i św. Joanna de Chantal na piersiach swoich wyryli Imię Jezusa. Św. Ignacy Loyola umieścił w herbie założonego przez siebie zakonu jezuitów monogram imienia Jezus.

W wieku XV powstała litania do Imienia Jezus, co dowodzi powszechności kultu tegoż Imienia. Zwyczajem powszechnym we wszystkich niemal językach świata stało się pozdrowienie chrześcijańskie: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.

Pan Jezus ma jeszcze imię drugie, nadane Mu przez proroków i Jego wiernych wyznawców. Jest nim greckie imię Chrystus (hebrajskie – Mesjasz). Oznacza ono tyle, co „namaszczony” lub „Pomazaniec Pański”. Namaszczano w Starym Testamencie królów i arcykapłanów, a Duchem Świętym byli namaszczeni prorocy. Chrystus Pan jest Królem; jest Kapłanem (por. Hbr 4, 14 – 12, 2); jest także Prorokiem – On bowiem był celem wszystkich proroctw. On również wiele rzeczy przepowiedział: o sobie, jak też odnośnie losów ludzkości i świata. Od imienia Chrystusa otrzymali także imię Jego wyznawcy, najpierw w Antiochii, potem niedługo w całym świecie:

W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami (Dz 11, 26).

Ojcowie Kościoła i święci wiele razy podkreślali wagę tego Imienia. Tertulian pisze:

Chrześcijanin – to drugi Chrystus.

                Św. Pacjanowi przypisuje się piękne wyznanie:

Imię moje – chrześcijanin, nazwisko – katolik.

                Św. Grzegorz z Nyssy napomina:

Jesteś chrześcijaninem, naśladuj Chrystusa… Nie noś tego Imienia na próżno.

Podobnie pisze św. Leon I Wielki:

Poznaj chrześcijaninie, godność twoją… Pamiętaj, jakiego Ciała jesteś członkiem.

                Św. Bernard przypomina:

Od Chrystusa nazywamy się chrześcijanami… Czyż przeto nie tą drogą, którą podążał Chrystus, i my powinniśmy podążać? Chrześcijanie otrzymali imię od Chrystusa. To zaś zobowiązuje do czynu chrześcijańskiego – byśmy, będąc spadkobiercami imienia, byli również spadkobiercami Jego cnót.

Do pierwszych i najpowszechniej spotykanych jeszcze dzisiaj symboli Jezusa Chrystusa należą Jego monogramy. W sztuce starożytnej były one wyrazem osoby. Najdawniejsze pochodzą już z wieku III. Do najdawniejszych należą: I X, co oznacza Jezus Chrystus; X P, co znaczy Chrystus; litery I i X nałożone na siebie, co oznacza Jezus Chrystus; wreszcie najczęściej spotykane monogramy IHS, literę P z nałożoną na nią literą X, co również oznacza Jezus Chrystus. Ostatni symbol ma o tyle jeszcze wymowę, że wyraźnie określa, iż Chrystus stał się naszym Zbawicielem przez ofiarę krzyża. Symbol przedostatni natomiast wywodzi się od czasów cesarza Konstantyna I Wielkiego, kiedy to ów władca kazał na sztandarach swoich wojsk umieścić ten symbol (po roku 313). Najwięcej rozpowszechnił się też on w świecie. Często do tego symbolu dodawano inne, wieniec laurowy jako znak zwycięstwa, litery alfa i omega, co oznacza wieczność i bóstwo Jezusa Chrystusa itp.

Od wieku XV bardzo popularny stał się monogram Pana Jezusa, złożony z trzech liter: IHS. Jest to zlatinizowany skrót grecki imion: Iesus Christus. Wreszcie symbolem Pana Jezusa najdawniejszym, bo sięgającym wieku II, jest słowo greckieIchthys („ryba”). Był to umowny znak rozpoznawczy dla chrześcijan w czasie prześladowań. W literach tego słowa chrześcijanie odczytywali skrót greckich słów:Jesous Christos Theou Yios Soter, co znaczy: Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel.

W Starym Testamencie tak wielką czcią otaczano imię Boga, że nie wolno go było wymawiać nawet kapłanom. Przy czytaniu publicznym zamieniano imię Jahwe na określenia zastępcze: Pan, Władca itp. Cześć Imienia Bożego wymaga, aby i dziś nie wymawiać go bez potrzeby. Drugie przykazanie Dekalogu mówi wyraźnie: „Nie będziesz brał Imienia Pana Boga twego nadaremnie”.

Papież Klemens XII (+ 1534) pozwolił na osobne oficjum i Mszę świętą o Imieniu Jezus. Papież Innocenty XIII rozciągnął to święto na cały Kościół (1721), a papież św. Pius X wyznaczył je na niedzielę po Nowym Roku lub – gdy tej zabraknie – na 2 stycznia. Najnowsze, trzecie wydanie Mszału Rzymskiego, przypisało je jako wspomnienie dowolne na dzień 3 stycznia.

Prawosławie praktykuje Modlitwę Jezusową, polegającą na wielokrotnym powtarzaniu imienia Jezus, znaną od pierwszych wieków chrześcijaństwa.

170 NAJŚWIĘTSZE IMIĘ JEZUS

Ostatnie słowa przed operacją: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Działo się to około roku 1870, w Bonn, w kli­nice uniwersyteckiej poddał się pewien wieśniak operacji języka. Wypadek był niezwykle rzadki i niebezpieczny, to też liczna gromada studentów medycyny przyglądała się temu. Profesor uprzedził chorego, że jeżeli operacja w ogóle się nie uda, to jednak na zawsze straci możność mówienia. Radził mu, przeto skorzystać z ostatniej chwili i powiedzieć rodzinie, co by jeszcze miał ważnego do powiedzenia. Niech pan tylko sobie uprzytomni, że to będzie ostatnie słowo na tej ziemi. Chory skłonił głowę na chwilę, a potem odważnie i głośno ku zdumieniu wszyst­kich rzekł:

“Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!“.

I to było jego ostatnie słowo. Mło­dzi studenci, zwykle tak bardzo skłonni do żarcików i niedowiarstwa, byli do głębi wzru­szeni, i profesorowi łzy zakręciły się w oczach. Operacja się udała, ale wieśniak zaniemówił na zawsze.

171
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.Jezu, usłysz nas.  Jezu, wysłuchaj nas.Ojcze z nieba, Boże,-zmiłuj się nad nami.Synu, Odkupicielu świata, Boże,         Duchu Święty, Boże,            Święta Trójco, Jedyny Boże,               Jezu, Synu Boga żywego,Jezu, odblasku Ojca,Jezu, jasności światła wiecznego,Jezu, królu chwały,Jezu, słońce sprawiedliwości,Jezu, Synu Maryi Panny,Jezu najmilszy,     Jezu przedziwny,Jezu, Boże mocny,Jezu, Ojcze na wieki,Jezu, wielkiej rady zwiastunie,Jezu najmożniejszy,Jezu najcierpliwszy,Jezu najposłuszniejszy,       Jezu cichy i pokornego serca,Jezu, Miłośniku czystości,Jezu, miłujący nas,Jezu, Boże pokoju,Jezu, Dawco żywota,Jezu, cnót przykładzie,Jezu, pragnący dusz naszych,Jezu, Boże nasz,Jezu, ucieczko nasza,Jezu, Ojcze ubogich,Jezu, skarbie wiernych,        Jezu, dobry Pasterzu,Jezu, Światłości prawdziwa,Jezu, Mądrości przedwieczna, 
Jezu, Dobroci nieskończona,Jezu, Drogo i Życie nasze,Jezu, Wesele Aniołów,Jezu, Królu Patriarchów,Jezu, Mistrzu Apostołów,Jezu, Nauczycielu Ewangelistów,Jezu, Męstwo Męczenników,Jezu, Światłości Wyznawców,Jezu, Czystości Dziewic,Jezu, Korono Wszystkich Świętych,Bądź nam miłościw,-przepuść nam, Jezu.Bądź nam miłościw, –wysłuchaj nas, Jezu.Od zła wszelkiego, – wybaw nas, Jezu.Od grzechu każdego,Od gniewu Twego, Od sideł szatańskich,Od ducha nieczystości,Od śmierci wiecznej,Od zaniedbania natchnień Twoich,Przez tajemnicę świętego  Wcielenia Twego,Przez Narodzenie Twoje,Przez Dziecięctwo Twoje,Przez najświętsze życie Twoje,Przez trudy Twoje,Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją,Przez krzyż i opuszczenie Twoje,Przez omdlenie Twoje,         Przez śmierć i pogrzeb Twój,Przez Zmartwychwstanie Twoje,Przez Wniebowstąpienie Twoje,Przez Twoje ustanowienie Najśw. Sakram,Przez radości Twoje,Przez chwałę twoją, 

LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,             przepuść nam, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,             wysłuchaj nas, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,             zmiłuj się nad nami, Jezu.

Jezu, usłysz nas, Jezu, wysłuchaj nas.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: “Proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone”; † daj nam, prosimy, uczucie swej Boskiej miłości, * abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Albo:

Módlmy się.

172

Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia, * albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 „RATUNKIEM JEST RÓŻANIEC

PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM[69]!”

Jedyna parafia w Polsce, do której podczas II wojny światowej nie dotarli Niemcy

Moi drodzy parafianie! Zanim przeczytacie poniższy tekst na temat miejscowości, w której ludzie ocaleli mimo zawieruchy II wojny światowej, chciałbym zachęcić i zmobilizować wszystkich Parafian do adoracji Najświętszego Sakramentu i Różańca w intencji Parafian. Nie ma takiej siły zła, która by zwyciężyła. Tak się stanie tylko wówczas, gdy zasiądziemy u źródła z Chrystusem. Zasiądźmy fizycznie w świątyni w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu bądź duchowo. Adoracja do odwołania codziennie po Mszy św. wieczornej / około 17.20 / do godz. 18.30.

W czasie II wojny światowej na naszej ziemi, gdzie pojawili się Niemcy, tam wraz z nimi śmierć, aresztowania i zniszczenia. Trudno w to uwierzyć, ale na terenie jednej z mazowieckich parafii przez 6 lat hitlerowskiej okupacji nie pojawili się niemieccy żołnierze, a na dodatek nikt z mieszkańców tej parafii nie zginął podczas wojny. Wszystko to zasługa wielkiej wiary i modlitwy przez Różaniec ludzi zamieszkujących parafię Garnek.

Garnek to obecnie wieś położona w województwie mazowieckim, w powiecie sokołowskim, w gminie Ceranów. Miejscowość jest położona ok. 70 kilometrów od Warszawy. W 1939 parafię Garnek zamieszkiwało blisko 7 tysięcy osób. W dniu niemieckiej agresji na Polskę proboszcz tej parafii powiedział wiernym, że jedynym ratunkiem dla Ojczyzny i dla mieszkańców okolicznych wiosek jest modlitwa.

1 września przypadał pierwszy piątek miesiąca i sporo wiernych było w kościele. To do nich proboszcz skierował swoje przesłanie: „Dziś Niemcy pod wodzą Hitlera zaatakowały Polskę. Hitler to człowiek opętany przez szatana. Hitler wyrządzi straszliwe zło Polsce i całej Europie. Zginą miliony ludzi, Europa ulegnie wielkiemu zniszczeniu. Czy jest jakiś ratunek? Czy możemy uniknąć śmierci, uratować nasze domy, gospodarstwa, zakłady pracy? Tak, jest ratunek! Tym ratunkiem jest różaniec przed wystawionym w monstrancji Najświętszym Sakramentem! Od dzisiaj, aż do końca wojny, (nie wiemy ile będzie trwać ta wojna), każdego dnia w naszym kościele będzie odmawiany Różaniec przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Zapraszam wszystkich każdego dnia na to nabożeństwo”.

Wojna trwała 6 lat i dokładnie tyle lat był w tym kościele codziennie odmawiany przez wiernych Różaniec. Na nabożeństwa zaczęło przychodzić coraz więcej ludzi. Odmawiali cząstkę Różańca (5 tajemnic). Po modlitwie różańcowej proboszcz udzielał błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Mieszkańcy widząc, że do ich parafii nie zawitali jeszcze hitlerowcy, a z tych, którzy poszli na front nikt nie zginął, to tym chętniej i liczniej przychodzili do kościoła, który codziennie pękał w szwach. Z parafii Garnek zostało zmobilizowanych wielu młodych mężczyzn do wojska jeszcze przed wrześniem 1939 roku. Jedni walczyli z

Niemcami, a inni z Rosjanami. Nikt z nich nie zginął na froncie – część z nich wróciła do domów po ustaniu walk, część dostała się do niewoli. Jedni byli w obozach niemieckich, inni w rosyjskich, w tym na dalekiej Syberii. I wszyscy cali powrócili do swoich rodzinnych domów.

173

NOWENNA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI[70]

następujące modlitwy odmawiać przez 9 dni Św.

Św. Andrzeju Bobolo, któryś tak ukochał Pana naszego Jezusa Chrystusa, ze od młodości poświęciwszy się na Jego służbę, całkowicie oddałeś się zjednywaniu dlań dusz przykładem życia i słowem, nie szczędząc żadnych trudów aż wreszcie śmiercią męczeńską zakończyłeś swój apostolski żywot wśród najsroższych katuszy; błagamy Cię przez zasługi u Boga i miłość jaką ku Niemu pałałeś, wyjednaj nam łaskę, tak bardzo przez nas upragnioną, mianowicie… a przede wszystkim, abyśmy żyli i umierali w zjednoczeniu z Sercem Jezusa i Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Panno Najświętsza, którą św. Andrzej szczególniejszą czcią otaczał i kult Twój szerzył, wyjednaj nam przez jego zasługi upragnioną łaskę… abyśmy mogli, okazując Ci taką miłość, jaką on ku Tobie pałał, kochać i naśladować jak on, Pana naszego Jezusa Chrystusa.                 Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu….

Panie Jezu Chryste, któryś taką miłością zapalił serce św. Andrzeja, że w jej dowód zniósł naj-sroższe katusze męczeństwa, udziel nam przez jego zasługi i przez jego pośrednictwo łaski, o którą Cię prosimy… Spraw również, abyśmy w miłości ku Tobie, tak jak on, nigdy nie ustawali, lecz zawsze żyli dla większej chwały Bożej i zbawienia duszy.                            Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Boże, Tyś św. Andrzeja, za wyznawanie prawdziwej wiary różnorodnymi katuszami dręczonego, uwieńczył chwałą świętego męczeństwa; spraw prosimy, abyśmy w tej wierze utwierdzeni, raczej wszelkie przeciwności ścierpieli, niż szkodę na duszy ponieśli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. (Mszał Rzymski)

174

ODPUSTY TYCZĄCE SIĘ EUCHARYSTII

W HISTORII KOŚCIOŁA[71]

1. Kto na dany znak dzwonkiem w czasie Podniesienia, gdziekolwiek się znajduje, odmówi jakąkolwiek modlitwę, zyskuje 300 dni odpustu. (Św. Penit. Ap., 25. II. 1933).

2. Kto towarzyszy kapłanowi idącemu z Wiatykiem do chorego, zyskuje 7 lat odpustu, gdy idzie ze światłem – 5 lat odpustu, gdy idzie bez światła – 3 lata odpustu, gdy z powodu jakiejś przeszkody sam nie może towarzyszyć, ale kogoś ze światłem wysyła – 100 dni odpustu, gdy nie może towarzyszyć; lecz odmówi jeden raz: Ojcze nasz i Zdrowaś. (Św. Perlit. Ap., 18. III. 1932).

3. Wierni, nawiedzający Najśw. Sakrament w Wielkim Tygodniu przy Świętym Grobie, gdy to przez dwa dni uczynią i odmówią 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś i 5 Chwała Ojcu na podziękowanie za ustanowienie Najświętszego Sakramentu i powtórnie 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś i 5 Chwała Ojcu na intencję Ojca św. zyskują 15 lat odpustu; odpust zupełny w jednym i drugim dniu, gdy po spowiedzi przystąpią do Komunii św. (Św. Penit. Ap., 20. V. 1835).

4. Kto uklęknie na jedno kolano przed Najświętszym Sakramentem w tabernakulum zamkniętym i odmówi akt następujący: „Jezu mój Boże, oddaję Ci hołd tu obecny w Sakramencie Twej miłości”, kto uklęknie przed Najświętszym Sakramentem publicznie wystawionym i wyżej wspomniany akt odmówi – zyskuje 500 dni odpustu; kto przechodząc koło kościoła, lub kaplicy, gdzie Najświętszy Sakrament się przechowuje, wykona jakiś akt pobożny np. przeżegna się, uklęknie, zyskuje 300 dni odpustu (Św. Penit. Ap., 25. HI. 1933).

5. Kto z wiernych wchodząc do świątyni, bezpośrednio udaje się przed ołtarz, gdzie znajduje się Najśw. Sakrament i choć przez chwilę adoruje, zyskuje 300 dni odpustu (Św. Penit. Ap., 15. VI. 1923). Kto zaś odmówi pięć razy: Ojcze nasz, Zdrowaś i Chwała Ojcu i powtórnie pięć razy na intencję Ojca św., zyskuje 10 lat odpustu; odpust zupełny raz na tydzień, gdy to przez cały tydzień czynił, gdy się wyspowiadał i przystąpił do Komunii św. (Św. Penit. Ap., 3. VI. 1932).

Kto z powodu choroby nie może udać się do kościoła, by tam Najświętszy Sakrament nawiedzić, lecz w duchu wiary odmówi dwa razy po pięć Ojcze nasz, Zdrowaś, Chwała Ojcu, za każdym razem zyskuje 5 lat odpustu; odpust zupełny raz na tydzień, gdy to przez cały tydzień czynił (Św. Penit. Ap., 12. VI. 1935).

6. Kto bierze udział w eucharystycznych procesjach wewnątrz kościoła się odbywających, lub publicznie, zyskuje 5 lat odpustu, odpust zupełny gdy wypełni warunki zwykłe (spowiedź, Komunia św., modlitwa na intencję Ojca św.) (Sw. Penit. Ap., 10. VII. 1936).

7. Kto odprawi „Godzinę Świętą“, czyli kto przez godzinę w kościele, lub w publicznej (półpublicznej) kaplicy będzie rozmyślał pobożnie nad Męką, Śmiercią i płonącą miłością Pana Jezusa, która była przyczyną ustanowienia Najświętszego Sakramentu, zyskuje odpust zupełny (spowiedź, Komunia św., modlitwa na intencję Ojca św.), gdy zaś to uczyni publicznie lub prywatnie bez spowiadania się i Komunii św., lecz jedynie sercem skruszonym zyskuje 10 lat odpustu (Św. Penit. Ap., 21, III. 1933).

8. Kto nawiedzi Najśw. Sakrament w czasie 40-godzinnego nabożeństwa, kiedy to jest publicznie w monstrancji wystawiony i odmówi jeden raz 5 Ojcze nasz, Zdrowaś, Chwała Ojcu, a drugi raz to samo na intencję Ojca św., zyskuje 15 lat odpustu, odpust zupełny raz na dzień, gdy przystąpi do spowiedzi i Komunii św.,

Przy jakimkolwiek innym nawiedzeniu, gdy Najśw. Sakrament jest publicznie wystawiony, zyskuje 10 lat odpustu (Św. Penit. Ap., 24. VII. 1933).

9. Kto odprawi nowennę do Bożego Ciała publicznie, zyskuje 10 lat odpustu za każdy dzień nowenny, odpust zupełny gdy przynajmniej przez 5 dni brał udział w nowennie i wypełnił zwykłe warunki (spowiedź, Komunia św., modlitwa na intencję Ojca św.).

Gdy zaś kto odprawiał nowennę prywatnie, ta zyskuje 7 lat odpustu za każdy dzień nowenny, zaś odpust zupełny pod koniec nowenny, pod zwykłymi warunkami, ale jeśli w danym miejscu odbywa się nowenna publicznie w kościele to ci jedynie dostąpią odpustu zupełnego, którym jakaś słuszna przeszkoda nie pozwała brać udział  w publicznej nowennie (Św. Penit. Ap., 5. 1933).

10. Kto w uroczystość Bożego Ciała i w czasie jego oktawy pobożnie Najśw. Sakrament nawiedzi, odmawiając dwa razy po 5 Ojcze nasz, Zdrowaś i Chwała Ojcu (jak to było powyżej;,. zyskuje odpust zupełny jeśli przystąpi do spowiedzi i Komunii św.

11. Wierni, którzy w jakimkolwiek czasie odprawiają nowennę, w celu wynagrodzenia Panu Jezusowi w Najśw. Sakramencie za wszystkie zniewagi jakich tu doznaje, odprawiając rozmy-ślania, lub odmawiając odpowiednie modlitwy, zyskuje 7 lat odpustu za każdy dzień nowenny i za każde wysłuchanie Mszy św. w czasie tej nowenny zyskuje 10 lat odpustu; po skończeniu nowenny dostępują odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (spowiedź, Komunia św., modlitwa na intencję Ojca św.) (Sw. Penit. Ap., 21. V. 1933).

12. Kto z wiernych złoży ofiarę na odprawienie Mszy św. wynagradzając za krzywdy wyrządzone Panu Jezusowi w Najśw. Sakramencie, dostępuje odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami (Plus X. Reskr, Manu Propor. 15. VI. 1907).

13. Wierni, którzy przez jeden miesiąc w roku (miesiąc eucharystyczny) na cześć Najśw. Sakra-mentu będą odmawiać jakieś modlitwy, lub odprawiać jakiekolwiek ćwiczenia pobożnie, zyskuje za każdy dzień miesiąca 7 lat odpustu; odpust raz na miesiąc, gdy przez cały miesiąc to praktykowali. Warunki zwykłe (Sw. Penit. Ap., 18.111. 1933).

14. Wierni, którzy w dniu eucharystycznym, to znaczy w dniu, w którym Najświętszy Sakrament jest publicznie przez cały dzień wystawiony, wstąpią do świątyni i pobożnie Najśw. Sakrament nawiedzą i zmówią 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś i 5 Chwała Ojcu, i powtórnie jeszcze raz to samo w intencji Ojca św. odmówią, zyskują 15 lat odpustu, prócz tego dostępują jeden raz odpustu pełnego, gdy przystąpią do spowiedzi i Komunii św. (Sw. Penit. Ap., 10. IV. 1934).

15. Kto odmówi cząstkę różańca (pięć tajemnic) przed Najśw. Sakramentem, czy to wystawionym, czy w tabernakulum zamkniętym zyska za każdym razem odpust zupełny, jeśli się również wyspowiada i przystąpi do Komunii św.

RÓŻNE ODPUSTY

1. Za nawiedzenie chorych w szpitalach w celu oddania im jakiejś usługi, zyskuje się 7 lat odpustu (Sw. Perlit. Ap., 16. II. 1932).

2. Za odprawienie rekolekcji odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, za miesięczne rekolekcje 10 lat odpustu (Sw, Penit. Ap., 25. VI. 1937).

3. Za odmówienie „Te Deum” („Ciebie Boże chwalimy”) 5 lat odpustu; odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (Sw. Penit. Ap., 10. VIII. 1936).

4. Kto z wiernych odmówi przed obrazem Matki Boskiej 3 Zdrowaś Mario z wezwaniem: „Święta Boża Rodzicielko mód! się za nami” zyskuje 300 dni odpustu, zaś dostępuje odpust zupełny raz na miesiąc za codzienne odmawianie (Sw. Penit. Ap., 24. V. 1936).

5. Kto z wiernych odmówi jakiekolwiek modlitwy przez 9 dni, czyli w formie nowenny, na cześć Matki Boskiej i to w jakimkolwiek czasie roku (do Jej Narodzenia, Ofiarowania się w świątyni, Zwiastowania, Narodzenia, Oczekiwania, Urodzenia, Oczyszczenia, Wniebowzięcia), zyskuje za każdy dzień nowenny 5 lat odpustu, zaś odpust zupełny pyzy końcu nowenny, pod zwykłymi warunkami (Sw, Penit. Ap., 16. XII. 1935).

SPIS TREŚCISTRNR
3 ZDROWAŚ MARYJO na podziękowanie Bogu za NMP7271
33 POZDROWIENIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO8384
ADORACJA c.d. CZ. II – SOBOTA Wynagr. Niep. Sercu Maryi – plan5040
ADORACJA cz. I – I Piątek Wynagr. Najśw. Sercu P. Jezusa – plan PROGRAM WZORCOWY NOCNYCH ADORACJI – schemat16 
ADORACJA KRZYŻA – MODLITWA podczas ADORACJI RAN Pana Jezusa4130
ADORACJA Najświętszych Ran Jezusa Chrystusa103116
ADORACJA św. FAUSTYNY od Najświętszego Sakramentu2 
AKT INTRONIZACJI w RODZINIE – KRÓTKI2614
AKT ODDANIA SIĘ MIŁOSIERDZIU BOŻEMU97106
AKT OFIAROWANIA SIĘ CHRYSTUSOWI MIŁOSIERNEMU184
AKT pośw. RODZIN Najśw. Sercu P. Jezusa i Niep. Sercu Maryi2716
AKT POŚWIĘCENIA POLSKI MIŁOSIERDZIU BOŻEMU4536
AKT POŚWIĘCENIA SIĘ Aniołowi Stróżowi6564
AKT STRZELISTY: O Krwi i Wodo218
SPIS TREŚCISTRNR
AKT STRZELISTY: Przyjdź Duchu Święty i przygotuj serca na panowanie…99109
AKT UWIELBIENIA zwany ZŁOTĄ STRZAŁĄ2411
AKTY oddania się w ręce Miłosiernego Boga104117
AKTY podziękowania Panu Bogu za łaski105118
AKTY prośby do Boga o Łaski Jego Miłosierdzia107120
AKTY przeproszenia Boga za GRZECHY i ZANIEDBANIA106119
ANIOŁ PAŃSKI7169
BLOK (II) MODLITEWNY MR ze Szczecina – POWITANIE P. JEZUSA7575
BLOK MODLITEWNY (I) Główne intencje na każdy dzień tygodnia o 15:006 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO Siedmiu Bram Ucieczki7373
CICHO – modlitwa wprowadzająca do adoracji w ciszy4939
DODATEK MODLITEWNY117138
DROGA KRZYŻOWA – Modlitwa ofiarowania8585
DROGA KRZYŻOWA – RÓŻANIEC STACJI MĘKI PAŃSKIEJ3929
DROGA KRZYŻOWA O uczynkach Mił. co do DUSZY i co do CIAŁA187156
DZIĘKCZYNIENIE i UWIELBIENIE po Eucharystii7576
DZIĘKCZYNIENIE po KOMUNII ŚWIĘTEJ z MATKĄ WOLI BOŻEJ182154
EUCHARYSTYCZNE MODLITWY WYNAGRADZAJĄCE209
GŁÓWNE INTENCJE-TEMATY ADORACJI pierwszo-piątkowych10 
GODZINA MIŁOSIERDZIA – TYGODNIOWY PRZEBIEG7 
INTENCJA szczegółowa MSZY ŚW. w int. OJCZYZNY o północy4535
INTENCJE 7 KORONEK do Bożego Miłosierdzia – INTENCJE203168
KOCHAĆ Jezusa Sercem Maryi – przedmowa i wstęp129 
KORONKA do Bożego Miłosierdzia – tekst218
KORONKA do DUCHA ŚWIĘTEGO – (analogia jak koronka medjugorska)5245
KORONKA do MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA5753
KORONKA do NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII126142
KORONKA do NAJŚWIĘTSZYCH RAN PANA JEZUSA4231
KORONKA do NAJŚWIĘTSZYCH RAN PANA JEZUSA9192
KORONKA do PŁOMIENIA MIŁOŚCI NIEPOKALANEGO SERCA MARYI96101
Ks. Robert Mader: MUSIMY wrócić do MSZY ŚWIĘTEJ171149
KWADRANS przed NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM4737
LITANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGO196
LITANIA do Najdroższej Krwi Pana Jezusa102115
SPIS TREŚCISTRNR
LITANIA do Najsłodszego Serca PANA JEZUSA utajonego w Najśw. Sakram.2310
LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGOIMIENIA JEZUS210171
LITANIA DO OPATRZNOŚCI BOŻEJ6766
LITANIA do PRZENAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU124141
LITANIA POKORY112133
LITANIA WYNAGRADZAJĄCA P. Jezusowi w Najśw. Sakram.2412
MARYJA APOSTOŁKA EUCHARYSTII / Wartość Różańca / odnośniki169 
MISTYCZNA MODLITWA MSZALNA172150
MODLITWA – Duchu Św. natchnij nas99109
MODLITWA – NIEUSTANNA NOWENNA do MB Częstochowskiej2922
MODLITWA „MATKO BOŻA–jako ofiarowanie6157
MODLITWA „przy każdej modlitwie”99107
MODLITWA 1 przed Różańcem tajemnic światła8990
MODLITWA 2 i 3 przed Różańcem tajemnic światła9090
MODLITWA Anioła z Fatimy108123
MODLITWA Anioła z La Salette108121
MODLITWA bądź CHWAŁA PANU i dodatkowa modlitwa127144
MODLITWA codzienna o OCHRONĘ POLSKI8282
MODLITWA codzienna w intencji DZIECKA POCZĘTEGO5550
MODLITWA dla uczczenia ŁONA MATKI BOŻEJ za DZIECI POCZĘTE203167
MODLITWA do ANIOŁA STRÓŻA POLSKI9496
MODLITWA do BOGA o wsparcie ANIOŁÓW (S. ZOFII)201162
MODLITWA do DUCHA ŚWIĘTEGO – Duchu Święty natchnij Polskę5244
MODLITWA do Ducha Świętego za KAPŁANÓW2818
MODLITWA do DUCHA ŚWIĘTEGO: O Duchu Święty, Duszo mej duszy195
MODLITWA do EUCHARYSTYCZNEGO SERCA JEZUSA – wezwania5141
MODLITWA do KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ3023
MODLITWA do MARYI NIEWIASTY EUCHARYSTII5142
MODLITWA do MATKI BOSKIEJ OD OPATRZNOŚCI BOŻEJ7068
MODLITWA do Matki Bożej Fatimskiej6359
MODLITWA do MATKI BOŻEJ KONAJĄCYCH201164
MODLITWA do Matki Bożej Saletyńskiej – ofiarowanie5955
MODLITWA do NMP Oblubienicy Ducha Świętego5346
MODLITWA do ODMAWIANIA przed KRZYŻEM4332
SPIS TREŚCISTRNR
MODLITWA do Potężnej Niebios Królowej i Pani Aniołów109124
MODLITWA do św. Józefa Orędownika w potrzebach i uciskach6461
MODLITWA do Św. JÓZEFA Patrona Kościoła6360
MODLITWA do Św. Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny109126
MODLITWA do Św. Maksymiliana Marii Kolbe110128
MODLITWA do Św. Michała Archanioła109125
MODLITWA do Św. Ojca Pio110129
MODLITWA do TRÓJCY ŚWIĘTEJ S. Zofii202166
MODLITWA EUCHARYSTYCZNA od MATKI BOŻEJ Z AKITA127143
MODLITWA na oślepienie szatana, P. Jezu, oby nasze kroki i dod. modlitwy101114
MODLITWA na ROZPOCZĘCIE ADORACJI171
MODLITWA na zakończenie ADORACJI7170
MODLITWA na ZAKOŃCZENIE DROGI KRZYŻOWEJ8787
MODLITWA na zakończenie DROGI KRZYŻOWEJ195157
MODLITWA NAJŚWIĘTSZA HOSTIA229
MODLITWA NIEZGŁĘBIONEGO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO200161
MODLITWA o MIŁOSIERDZIE dla tych, którzy mieli być POTĘPIENI201163
MODLITWA o OCHRONĘ RODZINY PRZEZ KREW JEZUSA8686
MODLITWA o ZNISZCZENIE PLANÓW I DZIEŁ ZŁYCH DUCHÓW5243
MODLITWA OFIAROWANIA MIŁOSIERDZIU BOŻEMU173
MODLITWA OFIAROWANIA ODPUSTU7272
MODLITWA Ojca św. JANA PAWŁA II do ŚWIĘTEJ FAUSTYNY111131
MODLITWA podczas BŁOGOSŁAWIEŃSTWA Najświętszym Sakramentem4938
MODLITWA PODZIĘKOWANIA I UWIELBIENIA9497
MODLITWA przed AKTEM POKUTNYM – ADORACJA KRZYŻA5854
MODLITWA RODZIN do Niepokalanego Serca Maryi6462
MODLITWA RODZINY Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego2920
MODLITWA S. ZOFII TZW. „BOŻA KULA”172
MODLITWA TRZECH PRÓŚB ( Św. Gertrudy)9599
MODLITWA TRZECH ZDROWAŚ MARYJO9598
MODLITWA UWIELBIENIA po KOMUNII ŚWIĘTEJ s. Zofii201165
MODLITWA WYNAGRODZENIA Niepokalanemu Sercu Maryi5448
Modlitwa za + księży biskupów Ignacego Jeża i Czesława Domina2919
MODLITWA za MISJE110130
SPIS TREŚCISTRNR
MODLITWA za OJCZYZNĘ ks. Piotra Skargi97104
MODLITWA za OJCZYZNĘ przez Św. Andrzeja Bobolę110127
MODLITWA za UMIERAJĄCYCH w dniu dzisiejszym199160
MODLITWA ZAWIERZENIA – Jezu Ufam Tobie!111132
MODLITWA ZAWIERZENIA NMP Bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego3126
MODLITWA, o którą prosi Matka Boża w Medjugorje108122
MODLITWY do BOGA OJCA o ZMIŁOWANIE8079
MODLITWY do NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII229
MODLITWY i LITANIA do Bożej Opatrzności – modlitwa wstępna6665
MODLITWY na ZAKOŃCZENIE NOWENNY do NAJŚW. EUCHARYSTII123140
MODLITWY na zakończenie SPOTKAŃ lub NABOŻEŃSTW113134
MODLITWY przeproszenia, wynagrodzenia i błagania do BOGA OJCA7778
MODLITWY wg planu wtorkowego8180
MODLITWY WYNAGRADZAJĄCE Niepokalanemu Sercu Maryi54 
MODLITWY Założycielki Legionu MRMSJ200 
MSZA DOMOWA179152
MSZA ŚW. o PÓŁNOCY za OJCZYZNĘ intencja szczegółowa4535
NABOŻNE ĆWICZENIA o Męce Pańskiej podczas nawiedzenia Najśw. Sakr.170148
NAJŚWIĘTSZE IMIĘ JEZUS – IMIĘ, na które zegnie się wszelkie kolano205169
NAJŚWIĘTSZE IMIĘ JEZUS – świadectwo – ostatnie słowa209170
NOWENNA do NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII – modlitwa wstępna118139
NOWENNA do NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII – obietnice117138
NOWENNA DO OPATRZNOŚCI BOŻEJ6867
NOWENNA do Św. ANDRZEJA Boboli212173
O KOMUNII ŚW. DUCHOWNEJ181153
ODPUSTY tyczące się EUCHARYSTII w historii KOŚCIOŁA213174
OFIAROWANIE ADORACJI11 
OFIAROWANIE KORONKI DO PŁOMIENIA MIŁOŚCI NIEP. SERCA MARYI95100
OFIAROWANIE SIĘ NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA9194
OJCZE NASZ (1887r) – znany, jako Pacierz Polaka8383
PŁASZCZ OCHRONNY z Krwi Jezusa8281
PODRĘCZNIK „SPOTKAN WTORKOWYCH” MR ze Szczecina98 
PODZIĘKOWANIE7474
POŚWIĘCENIE SIĘ ŚWIĘTEMU MICHAŁOWI6563
SPIS TREŚCISTRNR
PRZYRZECZENIE Małych Rycerzy5752
PRZYWITANIE PANA JEZUSA obecnego w Najśw. Sakramencie7575
RATUNKIEM jest RÓŻANIEC przed NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM211172
RÓŻANIECKochać Jezusa Sercem Maryi 15 Rozmyślań Eucharystycznych128 
RÓŻANIEC a Eucharystia część I – RADOSNA, – rozważania2615
RÓŻANIEC a Eucharystia część IV – CHWALEBNA – rozważania,4434
RÓŻANIECcz. I – RADOSNA Kochać Jezusa Sercem Maryi – rozważania,5549
RÓŻANIECcz. III – bolesna Kochać Jezusa Sercem Maryi – rozważania5956
RÓŻANIECcz. IV – Chwalebna Kochać Jezusa Sercem Maryi – rozważania,.6158
RÓŻANIECdo NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA184155
RÓŻANIEC do SIEDMIU BOLEŚCIMATKI BOSKIEJ196 
RÓŻANIEC do SIEDMIU BOLEŚCI MB – tajemnice197159
RÓŻANIEC Kochać Jezusa … Tajemnice Bolesne – Rozważania145146
RÓŻANIEC Kochać Jezusa … Tajemnice Chwaleb. – Rozważania157147
RÓŻANIEC Kochać Jezusa … Tajemnice Radosne – Rozważania132145
RÓŻANIEC ŚW. – cz. II Światła – wprowadzenie8990
RÓŻANIEC ŚW.–cz. III Bolesna – MODLITWA św. Gertrudy9193
RÓŻANIEC ŚW. – cz. IV Chwalebna – modlitwa ofiarowania9395
RÓŻANIEC ŚW. – część II – OFIAROWANIE TAJEMNIC ŚWIATŁA2817
RÓŻANIEC ŚW. – część III TAJEMNICE BOLESNE – rozważania3828
RÓŻANIEC Św. – część IV tajemnice CHWALEBNE – ofiarowanie4433
RÓŻANIEC Św. cz. I – Tajemnice Bolesne – Rozważanie114136
RÓŻANIEC ŚW. cz. I Radosna – modlitwa wstępna8789
SŁOWO autora POKUTNIKA do małych rycerzy i dusz adorujących8 
SŁOWO BOŻE – ADORACJA W CISZY (modl. przed czytaniem)3227
SPOSÓBSŁUCHANIAMSZY ŚWIĘTEJ174151
STRONA tytułowa: ADORATIO POENITENTIS – ADORACJA POKUTNIKA1 
UWIELBIENIE PANA JEZUSA196158
WEZWANIA do EUCHARYSTYCZNEGO SERCA JEZUSOWEGO7677
WEZWANIA na ROZPOCZĘCIE i ZAKOŃCZENIE nabożeństw lub spotkań99110
WEZWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZNIEWAŻENIE MARYI5447
WPROWADZENIE3 
ZAPROSZENIE do WSPÓLNEJ MODLITWY Aniołów i Świętych100111

SZKAPLERZ NOŚ – NA RÓŻAŃCU PROŚ!


[1] Pełne imię zakonne: Siostra Maria Faustyna od Najświętszego Sakramentu

[2] Z książki „Wzywam was do miłości Boga i bliźniego”

[3] Z książki „Wzywam was do miłości Boga i bliźniego”

[4] Koła Legionu Małych Rycerzy MSJ przy parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie

[5]To tylko sugestia, wzór. Każda grupa czy uczestnik z natchnienia Bożego ustalają własne intencje wiodące.

[6] Każdy dzień ma wyznaczoną osobę odpowiedzialną za przebieg prowadzenia modlitw.

[7] Rozważania według uznania prowadzącego, np. z tekst Pokutnika na str. 187 nr 153

[8] Autora POKUTNIKA do małych rycerzy i dusz adorujących

[9] Pierwszy, lokalny POKUTNIK MR zredagowany i wydany został na potrzeby koła Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w I piątek, 7 luty 2003 – w 8-ą rocznicę co miesięcznych nocnych adoracji pod patronatem tej wspólnoty.

[10] Dnia 3.02.1995 r. ówczesny proboszcz (dzisiaj już śp. ks. Kazimierz Bednarski) powierzył naszej lokalnej wspólnocie Małych Rycerzy i czcicieli BM oficjalne prowadzenie i patronat nad tymi nocnymi adoracjami z Królem Miłosierdzia, w kaplicy Chrystusa Króla przy kościele Ducha Świętego w Koszalinie. Wcześniej prowadzone były w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP i w Katedrze, ale bez Mszy św. o północy.

[11] Intencje Pana Jezusa Miłosiernego do św. s. Faustyny w ramach nowenny przed świętem Bożego Miłosierdzia Dz. 1209. Intencje zastosowane przez Małych Rycerzy MSJ w programie adoracji od 1999 w Koszalinie oraz do ofiarowanych intencji Mszy św. przed Świętem Bożego Miłosierdzia.

[12] Podana treść ofiarowania spotkania modlitewnego to tylko przykład służący jako pomoc do redakcji własnych opracowań.

[13] pod  patronatem koła Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w kaplicy Chrystusa Króla w Koszalinie – jako pomoc do prowadzenia i uczestniczenia w adoracji.

[14] 3 lata  odpustu za przeżegnanie się; 7 lat odpustu gdy się to czyni wodą święconą; (Św. Penit. Ap. VI.1949 r.) Znak Krzyża Świętego jest godłem chrześcijanina i wyrazem wiary w Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Wymieniając Imiona Trójcy świętej wskazujemy prawą dłonią na czoło, piersi, ramiona na znak, iż oddajemy Panu Bogu nasz umysł, serce i całą działalność. Znak ten jest też najkrótszym egzorcyzmem.

[15] zwana „BOŻĄ KULĄ” z ks. s. Zofii G. Miłość do Boga i bliźniego, 3.09.1993r. zob. Pokutnik str. 201

[16] Podyktowaną św. Faustynie przez Pana Jezusa, który sam zachęca do jej odmawiania mówiąc: “…Kiedy odmówisz tę modlitwę za jakiego grzesznika z sercem skruszonym i wiarą, dam mu łaskę nawrócenia.” (dz. 186) Dalej Pan Jezus mówi: “Odpraw nowennę w intencji Ojca św., która ma się składać z 33 aktów, czyli powtórzenie tyle razy tej modlitewki, której cię nauczyłem do Miłosierdzia.” (dz. 341)

[17] Modlitewnik – Nowenna do św. Józefa staraniem i nakładem S.S. Bernardynek Kraków 1930 str.104

[18] Rozważania Bł. kard Stefana Wyszyńskiego

[19] W tej modlitwie uwzględniamy dusze zmarłych naszych biskupów diecezjalnych.

[20] Wg uznania prowadzącego. Tę modlitwę wprowadził w diecezji koszalińsko–kołobrzeskiej śp. ks. bp. Czesław Domin

[21] Wydana w Częstochowie z okazji złożenia berła Matce Bożej Częstochowskiej 3.V.1926 r.

[22] Przekazana przez o. śp. O. Sylwestra Haśnika na rekolekcjach w Koszalinie w 2011 r. za Głosem MR 1/2011 s. 18

[23] Udzielone przez śp. o. Sylwestra Haśnika na rekolekcjach w Koszalinie w 2011 r. za Głosem MR 1/2011 s. 18

[24] Z Książki „Wzywam was do miłości Boga i bliźniego” str.51

[25] Rozważania Bł. kard Stefana Wyszyńskiego

[26] Imprimatur Biskup dr Filip Maria Miguet (Francja) Objawione zostało przez Matkę Bożą, że za każdym razem, gdy się ten RÓŻANIEC (Stacji Męki Pańskiej) odmówi, to zostaje 10 tys. dusz wybawionych z czyśćca, a 100 uratowanych i dana jest im łaska wejścia do Raju.

[27]  Rozważania Bł. kard Stefana Wyszyńskiego ROZWAŻANIA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH – Zebrał Instytut Ślubów Narodu na Jasnej Górze 1982

[28] Tekst Aktu poświęcenia Polski Miłosierdziu Bożemu Autor (sł. B. ks. Michał Sopoćko – spowiednik św. Faustyny) osobiście darował tuż przed śmiercią (1975) swej bratanicy, s. Bernardecie Sopoćko, podczas odwiedzin w Białymstoku. Siostra Bernardeta zaś przekazała go swojej przełożonej generalnej w Gorzowie Wlkp.

[29] Wzmocnienie gorącą herbatą, kawą, dla pozostających w nocy.

[30] Myśli podane przez św. Antoniego Marię Claret (1807-1870), późniejszy arcybiskup Kuby, założyciel Zgromadzenie Misyjne Braci Niepokalanego Serca Maryi – Klaretynów. Następujące Teksty Świętego zostały wybrane i wydane przez Urząd Pastoralny w Wiedniu w roku 1988. Ojciec Claret używa takiej formy rozmowy, gdzie Jezus zwraca się do każdego z nas osobiście.

[31] Modlitwa z książki pt. „Naśladowanie Najświętszego Serca Jezusowego.

[32] Źródło: Modlitewnik: Kwiat Eucharystyczny str. 26 | 300 dni odpustu (Św. Offic., 15 IV. 1915).

[33] PO PIERWSZYM PIĄTKU MIESIĄCA

[34] Koronka składa się z 3 dziesiątków. Odmawiana przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

[35] ADORACJA KRZYŻA – śpiewając SUPLIKACJE w pokucie idziemy na kolanach z uniesionymi rękoma wokół kaplicy w intencji prawa do życia dla poczętych i bezbronnych istot ludzkich, wynagradzając za aborcje i eutanazje.

[36] Uwaga: Koronka składa się z 7 cząstek po trzy oczka – Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu – analogicznie jak w koronce do Królowej Pokoju w intencji: 1. O zwycięstwo Maryi (3 x po 3 oczka), 2. O pokonanie szatana (3 x po 3 oczka), 3. O tryumf Niepokalanego Serca Maryi (1 x po 3 oczka).

[37] Modlitwy z rozważań „Kochać Jezusa Sercem Maryi”, ze str. 128 nr 145

[38] odmawiana przez Zgromadzenie Matki Bożej Miłosierdzia – Imprimatur Bp Stanisław Smoleński, Kraków, 7 kwietnia 1990

[39] Modlitwy z rozważań „Kochać Jezusa Sercem Maryi”, ze str. 128 nr 145

[40] Modlitwy z rozważań „Kochać Jezusa Sercem Maryi”, ze str. 128 nr 147

[41] Papieża św. Leona XIII za Kościół Święty, odmawiany po różańcu.

[42] Błogosławieństwo Siedmiu Bram Ucieczki przyjmujemy gdy nie ma błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem

[43] Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w Szczecinie, w II Piątki m-ca

[44] Co tygodniowych spotkań modlitewnych Małych Rycerzy w  Szczecinie w każdy wtorek w Godzinie Bożego Miłosierdzia

[45] Modlitwa o wsparcie Aniołów – zwana „BOŻĄ KULĄ” z książki s. Zofii Miłość do Boga i bliźniego, 3.09.1993r. zob. Pokutnik str. 201

[46] Modlitwa na oślepienie szatana

[47] Przed litanią do KRWI Chrystusa – PŁASZCZ OCHRONNY z Krwi Jezusa Pokutnik str. 82 nr 81 

[48] Suplikacje – jeśli nie były odmawiane po Koronce do Miłosierdzia Bożego

[49] Z modlitewnika „Kwiat Eucharystyczny” str.16-17

[50] Wydawnictwo Zrzeszenia „Poligrafia” W-wa, KDA Kalisz, ul. Zubrzyckiego 4.Zam. 7836 n. 100 000 egz. – 88.03

[51] Kto odmówi cząstkę różańca (5 tajemnic) przed Najświętszym Sakramentem, czy to wystawionym, czy w tabernakulum zamkniętym zyska za każdym razem odpust zupełny, jeśli się również wyspowiada i przystąpi do Komunii św.

[52] O. Łukasz „Różaniec mistyczny” wyd. do użytku wewnętrznego Legionu MRMSJ 2017

[53] Według modlitewnika „HOŁD BOGU od Narodu Polskiego nakładem Sióstr Bernardynek przy kościele św. Józefa w Krakowie. Nihil obstat 29 marzec 1921.

[54] Odpust (Racc. 57) 100 dni za każdorazowe odmówienie tej modlitewki ze skruszonym sercem i pobożnie. (Pius IX, Decr. Św. Kongr. Odp. d. 24 września 1846)

[55] Odpusty (Racc. 3) 1) 100 dni raz na dzień, za odmówienie tego Trisagium anielskiego ze skruszonym sercem i nabożnie. 2) 100 dni, trzy razy na dzień: w niedzielę, w uroczystość Świętej Trójcy i przez oktawę tego święta. 3) Odpust zupełny raz w miesiącu w dniu do wyboru, gdy kto odmawia to pienie anielskie, codzień przez miesiąc. Warunki: Spowiedź, Komunia Święta, modlitwa przez czas jakiś na intencję Ojca Świętego (Klem. XIV, Dekr. Św. Kongr. Odp. d. 26 czerwca 1770).

[56] Według modlitewnika „HOŁD BOGU od Narodu Polskiego nakładem Sióstr Bernardynek przy kościele św. Józefa w Krakowie. Nihil obstat 29 marzec 1921.

[57] Z modlitewnika KWIAT EUCHARYSTYCZNY str. 140

[58] O. Łukasz „RÓŻANIEC MISTYCZNY” wyd. do użytku wewnętrznego Legionu MRMSJ 2017

[59] Miesiąc wrzesień poświęcony jest Matce Bożej Bolesnej. Kto w tym miesiącu odmawia modlitwy lub spełnia inne praktyki pobożne na cześć Matki Bożej Bolesnej, ten zyskuje 5 lat odpustu za każdy dzień miesiąca; odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, gdy przez cały miesiąc to czynił (św. Ap., 12, .X1, 1936).

[60] Z dnia, 07.08.1991 r. „Córko Moja. Ta modlitwa powinna być odmawiana za wszystkich grzeszników całego świata. W tej modlitwie jest błogosławieństwo Moje i Moc Modlitwy na ostatnie czasy. Dzieci Moje módlcie się i ratujcie te dusze grzeszne i pomagajcie im, bo was rozliczę ze zmarnowanego czasu, gdy staniecie przede Mną. Ten czas stanie wam przed oczami i z tego czasu przed Bogiem musicie się rozliczyć i zobaczysz człowiecze te dusze, które przez twoje lenistwo zostały pozbawione zbawienia i muszą nadal cierpieć. Gdy odejdziesz z tego świata modlitwy przeznaczone dla ciebie otrzymają te dusze, któreś ty pozbawił modlitwy. Kochaj i módl się za nich, za dusze grzeszne żyjące tu na ziemi.”

[61] S. Zofia, dnia 03.09.1993 roku.” Córko Moja. Pisz te słowa, co ci podyktuję, niech będą przy każdej modlitwie. Stańcie do walki ze złem Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, bo nadszedł na was czas. 

[62] Dnia 03.07.2000 roku w Kanadzie modlitwa o miłosierdzie dla tych, którzy mieli być potępieni: W pierwszą sobotę jedziemy do Marmory, gdzie się objawia Matka Boża. To jest w Kanadzie. Odmawiamy drogę krzyżową dodając: O mój Jezu Niezgłębionego Miłosierdzia Bożego, zbaw te dusze, które miały być potępione, błagając o Miłosierdzie Boże dla nich. To modlitwa o miłosierdzie dla tych, którzy mieli być potępieni. Każdego dnia  wiele dusz, schodzących z tego świata wg Sprawiedliwości Bożej winno zostać potępionych, jednakże dzięki Niezgłębionemu  Miłosierdziu Bożemu, można ich jeszcze ratować, wstawiając się za nimi do  Pana Boga i błagając o miłosierdzie słowami poniższego Aktu Strzelistego. Należy go odmawiać: 1) szczególnie w I soboty miesiąca, 2) po przyjętej Komunii św., 3) po każdej 10 różańca )

[63] Dnia 28.04 2008 roku Matka Boża: Daję wam łaskę na modlitwy: 3 Zdrowaś Maryjo za grzeszne dusze konające na całym świecie, bo kiedy wezwiecie Mnie, Matkę Bożą i waszą – one nie zginą.

Dnia 19.05 2008 roku szam Maryja podaje modlitwę do Matki Bożej Konających.

Po odmówieniu 1x uzyskuje się odpust cząstkowy, a cały miesiąc odpust zupełny, ofiarując za dusze czyśćcowe. Daję wam łaskę na modlitwy: 3 Zdrowaś Maryjo za grzeszne dusze konające na całym świecie, bo kiedy wezwiecie Mnie, Matkę Bożą i waszą – one nie zginą. Nieraz  w  nocy  wzywała  mnie  siostra  Faustyna,  a  rano  już wiedziałam, za kogo się mam modlić i zaczęłam odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego, co dzień za konających i dusze w czyśćcu cierpiących.

[64] Dnia 12.03.1997 roku siostra Zofia. W czasie rekolekcji po otrzymaniu Komunii Świętej, zaczęłam uwielbiać Jezusa miłosiernego przez Niepokalane Serce Maryi. Słowa jakby same do ust mych wchodziły, a ja je wypowiadałam.

[65] S. Zofia, dnia 29.05.1999 roku: Gdy byłam w Kościele odmówiłam modlitwę do Ducha Świętego i ofiarowując się Duchowi Świętemu, głos wewnętrzny:  Módl się do Trójcy Przenajświętszej, bo Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty jesteśmy Jedno. Dziś podam ci modlitwę do Trójcy Świętej. Ta modlitwa będzie pomagać zagubionemu ludowi i odnaleźć Boga w Trójcy Jedynego, i Jego działanie. Przez moc tajemnicy Trójcy Świętej ta modlitwa otrzyma błogosławieństwo Boga w Trójcy Jedynego na zbliżające się czasy ostateczne. Ta modlitwa dana jest dla całej ludzkości i należy ją rozpowszechnić wszędzie. Bóg w Trójcy Jedyny, przez moc tajemnicy świętej, ogarnie cały świat. Swoją tajemnicą wyzwoli z grzechu niewoli. Módlcie się – to jest ratunek dla wszystkich grzeszników.

[66] Śp. s. Zofia będąc w szpitalu w Niemczech otrzymała z natchnienia Bożego polecenie uczczenia ŁONA Matki Bożej i otoczenia modlitwą „Anioł Pański” (raz dziennie w dowolnym czasie) dzieci poczętych przez dziewięć miesięcy od Zwiastowania Pańskiego – 25 marca. Przed odmówieniem „Anioł Pański” złóżmy modlitwę ofiarowania:

[67]Pan Jezus polecił ofiarować Msze św. i modlitwy w intencji: Ojca św., biskupów, kapłanów, zakonów, za nawrócenie grzeszników a także za dusze w czyśćcu cierpiące. Stąd przypuszczam, że s. Zofia zredagowała modlitwę 7 koronek do Miłosierdzia Bożego, w siedmiu intencjach, które MRMB odmawiają regularnie w Poznaniu od 20 lat w każdy pierwszy piątek miesiąca w kościele oo. Franciszkanów, podczas całodobowej adoracji o godz. 15-tej i 3-ciej w nocy. Intencje SIEDMIU KORONEK DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO opracowane przez s. Zofię zostały zatwierdzone przez Księży Jezuitów w Kaliszu i nie należy ich zmieniać. / fragment artykułu rycerki Marii T. z Poznania, Głos MR nr 43 s. 30/

[68] Żródło https://ewangeliadlanas-stronakatolicka.com/2013/01/02/najswietsze-imie-jezus/

[69]Za:http://dzierzazno.parafia.net.pl/aktualnosci/2020/03/jedyna_parafia_w_polsce_do_ktorej_podczas_ii_wojny_swiatowej_nie_dotarli_niemcy_

[70] Z modlitewnika Kwiat Eucharystyczny str. 402

[71] Źródło: Modlitewnik ” Kwiat Eucharystyczny” Kraków, 25 sierpnia 1939 r. str. 555