POKUTNIK 2, PODRĘCZNIK DO ADORACJI I GODZINY MIŁOSIERDZIA

W tym II wydaniu są dwie litanie do Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego oraz Litania do Anioła Stróża Polski w modlitwami.