VADEMECUM MR-Podręcznik dla Małych Rycerzy

Podręcznik zredagowany na potrzeby formacyjne Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego tak dla kandydatów jak i dla członków rzeczywistych. a oto spis treści:

SPIS TREŚCI

STRONA

1 – OD REDAKCJI – WSTĘP

– druga str. okładki: LIST ZAŁOŻYCIELKI LEGIONU DO MAŁYCH RYCERZY

3 – AKTUALNA INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA RYCERZY

4 – ZASADY  WSTĘPOWANIA I WARUNKI PRZYJMOWANIA DO LEGIONU

5 – FORMULARZ ZGŁOSZENIA I DEKLARACJI

6 – TEKST PRZYRZECZENNIA

7 – OZNAKA – ZNACZEK Z LOGO MAŁEGO RYCERZA

7 – LEGITYMACJA – DYPLOMIK mr – PAMIĄTKA DEKLARACJI

8 – WSKAZÓWKI, RADY, ZADANIA DLA MAŁEGO RYCERZA WG ORĘDZI

23 – STATUT OBOWIĄZUJĄCY DLA LEGIONU MRMSJ

29 – REGULAMIN MAŁEGO RYCERZA

30 – VADEMECUM OPRACOWANE PRZEZ JEZUITĘ O. ZDZISŁAWA PAŁUBICKIEGO NA TEKSTACH PIERWSZEGO STATUTU  LEGIONU ZATWIERDZONEGO PRZEZ BISKUPA PELPLIŃSKIEGO JANA BERNARDA SZLAGĘ, DNIA 28.04.1998 r.

46 – MODLITWY OBOWIĄZKOWE DO CODZIENNEGO ODMAWIANIA DLA MAŁYCH RYCERZY

47 – MODLITWY ZAŁOŻYCIELKI LEGIONU MRMSJ ZOSTAWIONE W DUCHOWYM TESTAMENCIE DLA RYCERZY

49 – SIEDEM KORONEK  PRAKTYKOWANYCH PRZEZ MAŁYCH RYCERZY MSJ

50 – KIM BYŁA S. ZOFIA GROCHOWSKA, ZAŁOZYCIELKA LEGIONU MRMSJ

52 – OPINIE KSIĘŻY O ŚP. S. ZOFII /proboszczów i kierownika duchowego/

53 – DOTYCHCZASOWE PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE Z ORĘDZIAMI

54 – UAKTULANIONA OPINIA OPIEKUNA DUCHOWEGO UCZT DUCHOWYCH LEGIONU I ASYSTENTA REDAKCJI GŁOSU MR – KS. LESŁAWA KRZYŻAKA

55 – INFORMACJA O OBECNYM STANIE PRAWNYM LEGIONU

56 – SPIS TREŚCI

– trzecia str. okładki: S Ł O W A   U P O M N I E N I A do „RYCERZY NA PAPIERKU

– ostatnia str. okładki: AKT PRZYRZECZENIA I OFIAROWANIA – CODZIENNY

Istotą opracowana są zamieszczone sprawdzone teksty przez śp. ks. dr Wojciecha Wójtowicza, który sam zredagował na potrzeby publikowania przejrzanych przez niego zapisów s. Zofii krótką informację:

“Fragmenty tekstów śp. Zofii Grochowskiej, stanowiące zapis jej wewnętrznych dialogów z Panem Jezusem i Matką Najświętszą, sukcesywnie umieszczane w internecie są każdorazowo sprawdzane pod kątem poprawności doktrynalnej przez ks. doktora Wojciecha Wójtowicza (diecezja koszalińsko-kołobrzeska), specjalistę z zakresu teologii fundamentalnej i teologii pastoralnej, absolwenta Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie.”

Vademecumwademekum[a] (łac.vade mecum – „pójdź ze mną”; wymowa: wademekum) – książka zawierająca zbiór podstawowych informacji z danej dziedziny, najczęściej o charakterze praktycznym, wydany w formie drukowanej[1][2]Kompendiumpodręcznikprzewodnik.

LIST s. ZOFII do „LETNICH”Małych Rycerzy

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Drodzy Siostry i Bracia.

Płyną dni, miesiące i lata…Tworząc wspólnotę Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, zastanówmy się, jaką miłością darzymy Tego, który nas wezwał po imieniu na ratunek świata. Jezus patrzy na nas z wielką miłością, bo stworzył nas dla siebie na czasy ostateczne. Czy jesteś tym Rycerzem, który potrafi kochać i wynagradzać, czy jesteś bez uczynku? Mały Rycerzu wejdź w miłość Jezusa Miłosiernego, a odnajdziesz cel swojego życia.

Obudź się Mały Rycerzu do prawdziwej miłości i walki przeciw złym mocom. Nie lękajcie się niczego, bo Jezus jest z wami. Czy możecie pojąć, że Jezus nas kocha miłością bez końca? Uczyńcie wszystko, co możecie dla tej Miłości, która pragnie miłości swych Dzieci. Bądź gorący, kochaj swego Stwórcę, wynagradzaj i myśl, co byś mógł uczynić, aby sprawić radość Jezusowi.

Rozważciei ofiarujcie się Sercu Jezusowemu, aby miłość Chrystusa zatryumfowała w waszych sercach. Oddaj wszystko Jezusowi, a otrzymasz stokrotnie więcej, a jak mało dasz mało otrzymasz – to jest znak.

Drodzy moi przyjaciele, moim pragnieniem [jest], abyście byli mocni wiarą i miłością do Boga i bliźniego. Niech wam Bóg błogosławi. Módlcie się wiele za ten świat pełen zła. Ufajcie, bo zbliża się dzień Pana i dla Pana!      

Dnia 22.10.2002 r.                                                                    Zofia

S Ł O W A   U P O M N I E N I A S. ZOFII DO „RYCERZY NA PAPIERKU”

Dnia, 27.11.2008 r.

Dziś kieruję do was mali rycerze te słowa, ponieważ czuje ten ciężar, że nie wszyscy starają się być dobrymi rycerzami. Przeraża mnie taka słabość. Nie hartujecie swego ducha, aby godnie wypełniać Wolę Bożą.

Brak jest odpowiedzialności wobec wspólnoty. Rycerz powinien ten jeden dzień w miesiącu ofiarować Bogu i być na spotkaniu ze wspólnotą. Z tym dość jest najwięcej obowiązków.  Wielu niby należy, ale na spotkaniu z grupą ich nie ma – (a każda modlitwa [we wspólnocie-red.] zanoszona do Boga jest łaską) – i tu jesteś rycerzem na papierku – albo idziesz do innych grup i tam [masz] czas. 

Wszyscy budujemy razem silną WSPÓLNOTĘ, aby Bóg nam BŁOGOSŁAWIŁ, a ci, którzy są tylko na papierku, niech się wypiszą.

Gdy będziecie godnie wypełniać obowiązki rycerza to i mnie będzie lżej. Zależy od was – wasze postanowienia dadzą mi radość i zdrowie.

Niech was Bóg błogosławi.

/s. Zofia napisała te słowa

na 3 miesiące przed pożegnaniem się z tym światem/

VADEMECUM II  – PODRĘCZNIK DLA KANDYDATÓW i FORMACJĘ

Małego Rycerza Miłosiernego Serca Jezusowego

WSTĘP

Myśl powstania „VADEMECUM – PODRĘCZNIK DLA KANDYDATA I MAŁEGO RYCERZA” ma swoją historię i trwała dość długo, aby stworzyć zwięzły a jednocześnie bogaty w treść informator dla zainteresowanych oddolnym, katolickim zgromadzeniem jakim jest Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. To także przewodnik dla kandydatów jak i wszystkich rycerzy potrzebujących odświeżenia sobie: Kim jest rycerz? Do jakiej misji został powołany? Co jest celem dzieła Jezusa Miłosiernego?

Pan Jezus do s. Zofii: 18.04.1991 r.

Muszą wiedzieć, czym mają być i czy pragną zostać Małymi Rycerzami

JA WAS WYBRAŁEM I WAS POWOŁAŁEM

Chcemy sięgnąć do tekstów szczególnie w początkowym okresie misji jaką otrzymała założycielka Legionu śp. s. Zofia Grochowska, do organizowania ognisk modlitewnych tworzonych dla wynagradzania Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi i przebłagania Boga Ojca za grzechy nasze i świata całego oraz wypraszania Bożego Miłosierdzia dla grzeszników, konających, dusz czyśćcowych, dla duchowieństwa, Ojczyzny, Kościoła i świata całego. / więcej o założycielce Legionu na str. 50 /

Pomysł odrodził się podczas tworzenia nowej strony Legionu MRMSJ: malirycerze.pl   

Co prawda w początkowym okresie Legionu był wydany – skromny, ale ważny w początkowym okresie tworzenia oddolnego ruchu katolickiego – informator, kilkustronicowa broszurka formatu A6. Po przyjęciu opieki nad Legionem, 10.06.1998 r. przez Księży Jezuitów z Kalisza została wydana książeczka pt. VADEMECUM / zob. str. 32/, opracowana przez o. Zdzisława Pałubickiego SJ, nawiązująca w swej treści do zatwierdzonego pierwszego STATUTU pelplińskiego, z dnia 28.04.1998 r.

Obecna publikacja pragnie ukazać te treści – uznane przez autora opracowania i skonsultowane z przedstawicielami Legionu i duchowym asystentem kwartalnika rycerskiego: Głos Małego Rycerza – za najistotniejsze jeśli chodzi o to kim jest rycerz i jaka jest jego misja w świetle orędzi kierowanych przez Pana Jezusa i Matkę Bożą a także praw i powinności określonych w przyjętym STATUCIE i REGULAMINIE MR / zob. str. 24 i 32/.

To Ja, Jezus Chrystus ciebie powołałem do tego dzieła. /23.04.1993/

Na stronie internetowej Legionu MRMSJ został zredagowany taki tekst:

„Podręcznik internetowy opracowany na tekstach sprawdzonych przez śp. ks. dr Wojciecha Wójtowicza, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie  /zmarłego tragicznie w wypadku samochodowym, 13.01.2020r. miał 44 lata/, który sam zredagował na potrzeby publikowania przejrzanych przez niego tekstów krótką informację:

„Fragmenty tekstów śp. Zofii Grochowskiej, stanowiące zapis jej wewnętrznych dialogów z Panem Jezusem i Matką Najświętszą, sukcesywnie umieszczane w internecie są każdorazowo sprawdzane pod kątem poprawności doktrynalnej przez ks. doktora Wojciecha Wójtowicza (diecezja koszalińsko-kołobrzeska), specjalistę z zakresu teologii fundamentalnej i teologii pastoralnej, absolwenta Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie.”  .

Zatem, niech zapisane i dyktowane poniższe fragmenty tekstów śp. Zofii Grochowskiej, stanowiące zapis jej wewnętrznych dialogów z Panem Jezusem i Matką Najświętszą mocą Ducha Świętego przenikną serca i dusze czytających te treści. 

mr Wiesław Kaźmierczak

Prezes Zarządu Legionu MRMSJ

Jezuita, O. Bronisław Sroka z Kalisza o Małych Rycerzach

Coraz bardziej przekonuję się, że dzieło Małych Rycerzy jest dziełem Ducha Świętego, dziełem potrzebnym światu na dzisiejsze, trudne czasy! Potrzebna jest wytrwała modlitwa za grzeszny świat! Modlę się serdecznie, by dzieło Małych Rycerzy rozwijało się nadal pod opieką Ducha Świętego, by jednoczyło coraz więcej ludzi kochających Boga i człowieka, ludzi rozumnych i trzeźwych. Niech przeto Bóg błogosławi Małym Rycerzom!”                                        ks. Bronisław Sroka (SJ)

AKTUALNA, KRÓTKA INFORMACJA

dla  kandydatów na Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego

W tej „ostatniej godzinie” Jezus Chrystus, Król Miłosierdzia, Polski i całego Wszechświata wzywa wszystkie ofiarne dzieci Boże do pracy w „Jego winnicy”. Przez wybraną duszę śp. s. Zofię Grochowską Pan Jezus powołuje na swoją służbę Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Mówiąc:

JA WAS WYBRAŁEM I POWOŁAŁEM 

– POTRZEBUJĘ WAS I WZYWAM

Zadaniem Małych Rycerzy jest całkowite zaangażowanie modlitewne, pokutne i ofiarne, aby wynagradzać za grzechy świata, ratować grzeszników od potępienia  zanurzając ich w Bożym Miłosierdziu oraz przebłaganie Boga Ojca czyli złagodzenie zbliżającego się Bożego GNIEWU nad grzeszną ludzkością. Ponadto wypraszać łaski Bożego Miłosierdzia dla Kościoła, duchowieństwa, Ojczyzny, rodzin, konających i dusz czyśćcowych – wypłacających się Bożej SPRAWIDLIWOŚCI.

NIE LĘKAJ SIĘ ZOSTAĆ MAŁYM RYCERZEM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

To zgromadzenie Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego jest przeznaczone na dni ostateczne. (do śp. s Zofii 20.06.1990) /

Już wkrótce będzie was więcej. Potrzebuję was, by uśmierzyć gniew Boży. (22.04.1990) /

Każdy otrzyma jednego Anioła, przez którego będzie wspierany w siłę i moc do wypełniania Woli Bożej. (2.07.1990) /

Szafarzami Moich łask dla dusz upadłych są Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego. Nie lękaj się zostać Małym Rycerzem Miłosierdzia Bożego, nie martw się, że jesteś grzesznym. Gdy zostaniesz moją własnością, oczyszczę ciebie, dam ci siłę i moc zwyciężać wszelkie zło. W tej walce będziesz się udoskonalać, aby być dobrym Rycerzem Miłosierdzia Bożego. Błogosławię dzieci Moje: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. (5.11.1990) /

Z Bogiem, dla Boga trzeba żyć. Przez Krzyż i Różaniec zwalczać wszelkie zło, to jest broń z której się wychodzi zwycięsko, naśladując Mnie. (4.01.1990) /

RYCERZU, OBUDŹ SIĘ, BY STANĄĆ DO WALKI ZE ZŁEM.

PRZYSZEDŁ WASZ CZAS.

Gdy usłyszysz w swoim sercu i duszy głos Boga, przekazany przez człowieka odczujesz pragnienie zostać jednym z Małych Rycerzy.

TO JA, JEZUS CHRYSTUS, CIEBIE POWOŁAŁEM DO TEGO DZIEŁA,

a teraz błogosławię wszystkich Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego:

w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

A Duch Święty niech spocznie w was i umocni waszego ducha. (23.04.1993)

MALI RYCERZE MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSA WZYWAM WAS DO MIŁOŚCI BOGA I BLIŹNIEGO

ZASADY WSTĘPOWANIA I WARUNKI PRZYJMOWANIA

nowych członków obecnie dokonuje się:

1) przez zapoznanie się kandydata z REGULAMINEM /str.29/ i STATUTEM /str.23/ Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.

2) przez zapoznanie się kandydata także z PODRĘCZNIKIEM Małego Rycerza w tym ze WSKAZÓWKAMI, RADAMI I ZADANIAMI Małego Rycerza  /fragmenty z zapisków Założycielki Legionu str. 9 / oraz zapoznanie się z pierwszym VADEMECUM /str.30/

4) przez świadome wypełnienie druku ZGŁOSZENIA kandydata /str. 6/ na okres postulatu (próbny – okres od 3 do 12 miesięcy) i wypowiada uroczyście formułę z wypełnionego formularza ZGŁOSZENIA podczas Mszy św. w kole Legionu, a jeśli to możliwe dokonuje uroczystego WSTĄPIENIA z innymi wstępującymi do Legionu MRMSJ podczas ogólnopolskich ZJAZDÓW Legionu MRMSJ.

3) przez obserwację i uczestniczenie kandydata w spotkaniach lokalnej grupy modlitewnej oraz udzielenie kandydatowi stosownych informacji o grupie modlitewnej do której kandydat pragnie należeć (konieczny kontakt z właściwym animatorem lokalnej grupy – informacji udzieli sekretariat).

Uwaga: – Jeśli kandydat pozbawiony jest bezpośredniego kontaktu z najbliższą grupą modlitewną, wówczas jego obserwacja i formacja jest prowadzona bezpośrednio poprzez Sekretariat Legionu (kontakty poniżej).

5) Po stosownym okresie próbnym (od 3 do 12 miesięcy) – kandydat świadomy praw i obowiązków wynikających ze Statutu i Regulaminu wypełnia formularz DEKLARACJI i wypowiada uroczyście formułę z wypełnionego formularza DEKLARACJI /str. 6/. W chwili stosownej osobiście dokonuje PRZYRZECZENIE /str.7/ przed Królem Miłosierdzia w Najświętszym Sakramentem lub po przyjętej Komunii św. Jeśli możliwe to uroczystego WSTĄPIENIA do Legionu MRMSJ dokonuje z innymi kandydatami /po okresie próby – postulatu/ wstępującymi do Wspólnoty podczas ogólnopolskich ZJAZDÓW Legionu MRMSJ.

Prezes Zarządu Legionu MRMSJ kom. 668 093 700
Sekretarz Zarządu Legionu MRMSJ Kom. 664 035 180 e-mail: malirycerze@.gmail.com  
Urząd Pocztowy Koszalin 9
Wiesław Kaźmierczak
Skrytka pocztowa 82 75-350 Koszalin  

W sekretariacie można  nabyć ŚPIEWNICZEK Małego Rycerza, archiwalne kwartalniki – Głos Małego Rycerza, oraz inne publikacje Legionu.

PRZYRZECZENIE

Małego Rycerza Miłosiernego Serca Jezusowego

/przy wstępowaniu osobiście dokonane przed Najświętszym Sakramentem lub po przyjęciu Komunii św./

O Boże w Trójcy Świętej Jedyny, który w swej nieskończonej Miłości jesteś zawsze dla mnie łaskawy i swym Miłosierdziem ogarniasz cały świat, oto dzisiaj na Twoje wezwanie wstępowania do Wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego serca Jezusowego, które jest koroną wszystkich dzieł Twoich, ja ………………………………………………….. proszę Cię pokornie, przyjmij mnie w szeregi Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, abym w tym Katolickim Ruchu Twojego Miłosierdzia brał czynny udział w walce ze złem przez:

– zwalczanie moich własnych wad,

– dążenie do doskonałości według reguły,

– spełnianie uczynków miłosiernych względem bliźnich.

O Boże, współczuję zabłąkanym duszom, moim braciom i siostrom, gdyż odeszli od Ciebie. Ponieważ oni dla swego zbawienia już nic zrobić nie mogą, wiec ofiaruję swoje życie – wolę, codzienną pracę trudy, cierpienia, śmierć, abyś przez tę moją małą ofiarę był dla nich łaskawy i w Swoim Miłosierdziu, które nie ma granic, przywrócił  im najcenniejszy skarb, jakim jest wiara, a przez nią dał życie wieczne.

Dla nich każdy…………………….. (dzień tygodnia) będę pościł i czynił pokutę, w nocy tego dnia odmówię koronkę do Miłosierdzia Bożego. Każdego 13 – tego dnia miesiąca będę wynagradzał Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie grzechy świata.

Matko Boża, Matko Kościoła wraz z Aniołami i Świętymi wspomagaj mnie każdego dnia, abym był wierny temu przyrzeczeniu, a po czasie próby, żeby twój Syn, a nasz Pan nie odrzucił mnie lecz przyjął na rzeczywistego Małego Rycerza Miłosiernego Serca Jezusowego.

Po okresie próby /postulatu/ i złożeniu deklaracji wstępujący nowi rycerze otrzymują: OZNAKĘ – znaczek z logo Legionu MRMSJ

i DYPLOMIK MRMSJ jako pamiątkę wstąpienia w szeregi Legionu MRMSJ jednocześnie korzystając z tekstów codziennego OFIAROWANIA się i PRZYRZECZENIA z wezwaniami do Patronów Legionu. /tekst na str. 52/

Legitymacja Małego Rycerza

WSKAZÓWKI, RADY, ZADANIA

MAŁEGO RYCERZA

Fragmenty z orędzi jakie otrzymała i zapisała

śp. s. Zofia Grochowska

dla Legionu Małych RycerzyMiłosiernego Serca Jezusowego

/ Poniższa publikacja zawiera treści

oparte na sprawdzonych tekstach przez śp. ks. dr Wojciecha Wójtowicza – zob. str. 2 /

„Musicie znać wszystko na obecne czasy,

abyście mogli się udoskonalić i pragnąć stać się

Małymi Rycerzami.”

/ 3.07.1990 /

 / słowa Pana Jezusa na  2 lata przed beatyfikacją s. Faustyny, 18.04.1993 r./

(…) Potrzebuję was, Małych Rycerzy. Porywaj ich do walki ze złem. 

(…) Ci co zostaną Małymi Rycerzami Mojego Miłosierdzia, obiecuję im zbawienie. W ich sercach zapalę ogień Mej Miłości, przez który będą zdobywać dusze dla Mnie. Umocnię ich we wszystkim, aby znosili wszystko dla mnie, co ich spotka.

Ci Rycerze będą Moją Gwardią, którzy nie ulękną się niczego, bo Ja będę z nimi. Moja Miłość ich osłoni i będę w ich sercach Królem. /11.12.1988/

(…) Na ziemi wezwę wszystkie Moje dzieci, które są mi wierne i kochają Mnie. Z nich stworzę Legion Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Oni będą zdobywać Mi dusze słabe, które już nie potrafią się dźwignąć.  Moje dzieci powołane do tego dzieła otrzymają siłę i moc dla dusz słabych. Oni będą znać dobro i zło w każdym człowieku. Będą mogli ogarnąć słabe dusze swoim pragnieniem, aby dusza mogła poznać, w jakim jest stanie i zapragnąć uwolnić się od zła.(…) / 25.12.1988 /

(…) Rycerze, pragnę was pouczyć, aby Mały Rycerz Miłosierdzia Bożego znał ofiarowanie Mi się i wytrwanie przez pewien okres. Zobowiązuję rycerzy być przy Mnie zawsze sercem, duszą i ciałem, ponieważ należycie do Jezusa i Marii. Jesteście Moją własnością (…) Wiesz jak masz postępować, nie możesz należeć sercem i duszą do czegoś ziemskiego, we Mnie masz wszystkie pragnienia. Miłość, którą stworzyłem w tobie, zasłoni ci wszystko. To, co jest Mi ofiarowane przez Małego Rycerza, nie może należeć do nikogo, teraz i w przyszłości.

Jezus nie może się dzielić z nikim wolą rycerza, bo rycerz jest cząstką Mego Dzieła. Upadły rycerz nie jest już użyteczny. Dam wam miłość do swego Stwórcy i tym będziesz wyróżniony, że jesteś rycerzem, biada upadłym rycerzom. /4.01.1990/

(…) Wy dzieci, jednoczcie się i głoście Słowem Bożym, aby wszyscy się nawracali. Wszystkie wasze ofiary o zbawienie dusz ludzkich, będą dowodem, że Mnie miłujecie i jesteście dziećmi miłosiernymi. Walczcie Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego. Nadszedł dla was czas, aby stanąć do walki ze złem, a Miłosierdzie Boże zacznie promieniować na cały świat. Co macie czynić, otrzymacie w oznaczonym czasie. /4.05.1990/

(…) Jesteście wybrani, by ratować świat. Płomień miłości przez was będzie wnikał w najzatwardzialsze serca ludzkie – będziecie, jak żywe pochodnie płonąć, bo Duch Święty będzie trzymał tę pochodnię, aby nigdy nie zgasła. Ona będzie płonąć w was wiecznie. Dzieci Moje, przed wami zadanie – służyć Bogu, być Jego narzędziem i całkowicie zapomnieć o sobie. Myślicie tylko o tym, że jesteście małą cząstką Jezusa i Jego miłością. Na ziemi twoja pokora i miłość do Stwórcy, będzie twoją bronią. Nie lękajcie się niczego, bo miłość w was będzie silniejsza od wszystkiego. Jesteście Moją miłością, gdzie mogę przebywać, ponieważ jej pragniecie i ją przyjmujecie, a w tym jest siła i moc.  Wy pragniecie wszystkiego, co jest dobre i to jest najważniejsze.(…) /31.05.1990/

Do grup modlitewnych daję polecenie przy spotkaniu: /porządek i warunki/:

1.Ofiarować się Jezusowi Miłosiernemu.

2.Odmówić koronkę do Miłosierdzia Bożego.

3.Być w stanie łaski tzn. po Komunii Św.

4.Zacząć o godz. 15.00 – 16.00, rozmyślając przy modlitwie o Moim Konaniu.

5.Pościć raz w tygodniu za grzechy świata.

6.Być dziećmi miłosiernymi, naśladując Jezusa.

7.Składać ofiary, czynić dobre uczynki i być światłem dla innych. [ 11.06.1990 ]

(…) Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego mają wielkie zadanie. Te dzieci otoczę szczególną łaską. Tylko musi u was panować zgoda i miłość, aby te łaski nie były zmarnowane.

Za jeden bunt, osobę wykluczyć ze zgromadzenia na okres trzech miesięcy.  Nie daję wam Moje dzieci szczególnych poleceń, bo gdy przyjdzie czas na was, otrzymacie je, a będzie ich wiele. /12.06.1990/

(…) Posłużę się wami moją siłą i waszą słabością, by przez moje oddane dzieci wypełniała się Wola Boża.

Dzieci Moje – w was są wpatrzone Oczy Moje. Tych miejsc, gdzie mogę patrzeć jest mało… Wasza gotowość musi być w pełni przygotowana. Po akcie oddania się Miłosierdziu Bożemu, oświecę was, bo oddaliście się mi – swoją wolę, swoje serce i duszę. Żadne zło nie będzie miało do was dostępu. jesteście Moją własnością. Was już nie będzie dla świata. Moi Rycerze muszą jaśnieć, bo światło otrzymują ode Mnie. Ich kroki nie zachwieją się, bo w nich będzie Duch Boży, który ich poprowadzi po ścieżkach Moich. Wielkie macie zadanie Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, ale Ja jestem z wami. Nie lękajcie się. Bądźcie spokojnego ducha. /20.06.1990/

(…) Musicie znać wszystko na obecne czasy, abyście mogli się udoskonalić i pragnąć stać się Małymi Rycerzami.

Rycerz w rękach Boga musi być narzędziem posłusznym i gotowym na wszystko i o ile będzie taka Wola Boża, wszystko wykonywać z miłością. (…) Miłujcie Mnie, choć nie widzicie, a gdy Mnie ujrzycie, staniecie się podobnymi do Mnie. Tylko wytrwajcie w miłości i wierzcie, że przyjdę w obłokach chwały. Ujarzmiajcie swoje ciało, aby nic nie pragnęło, co pochodzi od świata. (…) Wy Moi Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, moje promienie będą was osłaniać na tej drodze walki ze złem, nie dosięgnie Was ręka ludzka, ani szatańska. /3.07.1990/

(…) Ci Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego będą pod opieką Kościoła Świętego. Z tych rycerzy powstanie TRZECI ZAKON. Jak się zorganizujecie i będziecie gotowi jako Mali Rycerze, starajcie się o zatwierdzenie przez Kościół, bo na te ostateczne czasy i Kościół musi mieć wsparcie.

Wasze wspólne modlitwy będą miały siłę i moc zwalczyć wszelkie zło przez Miłosierdzie Boże. Mali Rycerze mają wielkie zadanie, aby się wypełniła Wola Boża.

Przez wasze serca będzie promieniować miłość na cały świat. Moja Miłość złączona z waszą ma wielką moc. Widzę was, Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, jak wielkie trudy będziecie pokonywać na rzecz TRZECIEGO ZAKONU. Muszą być zrobione oznaki, które będziecie nosić z napisem JEZU, UFAM TOBIE.

O wszystko będziecie walczyć, ale zawsze zwyciężycie. Te oznaki tylko będą nosić Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego. Znajdźcie kapłana, który by się wami zajął i otrzymał zatwierdzenie przez Kościół. Zapoznajcie kapłana ze wszystkim, co wam przekazałem. On otrzyma światło poznania, czego od swoich dzieci potrzebuję. /5.07.1990/

(…) Wkrótce odkryję wam tajemnice związane z Małymi Rycerzami Miłosierdzia Bożego. Przede wszystkim, musicie się zjednoczyć, czas nagli. /6.07.1990/

(…) Czekaj na dalsze polecenia dla Małych Rycerzy. Otrzymacie wszystko w swoim czasie, wypełniajcie to, co wam poleciłem. Czekam, w którym dniu złożycie Miłosierdziu Bożemu swoją wolę. Aby być moją własnością musi się to dokonać, aby to rycerstwo powstało w Polsce, a potem i za granicą. Czym więcej będzie takich ognisk Miłości Bożej, tym większa nadzieja uratowania świata od całkowitej zagłady. Ale wzywam was, abyście stanęli do walki ze złem, aby promienie wytryskające z Serca Jezusa ochraniały was i umacniały w walce z szatanem.

(…) Szatan najbardziej się boi Miłosierdzia Bożego. Będzie wam bardzo przeszkadzał, ale gdy powstanie jedno takie ognisko Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego, będą następne. W Polsce będzie ich najwięcej. /9.07.1990/

(…) Dzieci Moje, wy jesteście narzędziem w ręku Mistrza, a to, co jest w planie Bożym, wypełni się. Dzień, w którym ofiarowaliście waszą wolę z miłości do Mnie, jest i będzie dniem świętym. /12.07.1990/

(…) Może powstać wiele zakonów, ale Legiony Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego mają inne zadania. Bóg ich powołał do innego dzieła. Rycerz w ostatnich czasach będzie miał wielkie znaczenie w służbie Boga. Reguła będzie go obowiązywać. Wkrótce podam, abyście wiedzieli i dobrowolnie przyjęli, jako wielką łaskę.

(…) Moje dzieci, nie lękajcie się niczego, będę zawsze z wami. Kocham was, Ja czynię dla wszystkich Moich dzieci wszystko z Miłości i wy czyńcie, poświęcajcie się z miłości. (…)

(…) Walka będzie ciężka, ale zwycięstwo nad złem większe. Waszym pancerzem będzie szkaplerz Niepokalanej.

Gdy Legion Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego będzie gotowy, wszystko otrzyma ode Mnie. To, co istniało w waszym życiu, stanie się nowe i nie ulękniecie się niczego. Wasze szaty będą białe, bo Rycerz musi być czysty. Dzieci Moje, tylko nie lękajcie się. To, co nastąpi jest straszne, ale nie dla was, bo jesteście w Legionie Rycerzy Miłosierdzia Bożego. /20.07.1990/

(…) Legion Małych Rycerzy podejmie straszną walkę o każdą duszę, której grozi potępienie i z wszelkim złem na świecie. Nie lękajcie się niczego. W każdej walce, Ja będę z wami oraz będziecie wspierani przez niebo./21.07.1990/

(…) Daję wam dzieci jeszcze jedną pomoc: Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego na ziemi, jako ofiarę za grzechy wasze, oni Mnie bardzo kochają i są gotowi na wszystko.

Pragnę mieć wielu Rycerzy na czasy ostateczne. (…) Gdy ciebie zawołam, bądź gotowy zostać Małym Rycerzem Miłosierdzia Bożego. /5.08.1990/

Dzieci moje, które będziecie Mi pomagać i walczyć o każdą duszę, aby wyrwać ją z grzechu, otrzymacie błogosławieństwo moje i mojej Matki. Wzmocnieni błogosławieństwem Bożym i Miłością Bożą oraz bliźniego, staniecie, jako Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego do walki ze złem. Przez Miłosierdzie Boże, dzieci moje, ratujcie grzeszników. Wasze modlitwy i ofiary nie pójdą na marne. Modlitwa o nawrócenie grzesznika jest zawsze przyjęta. /12.08.1990/

Organizujcie się sami, przyjdzie czas, że i Kościół was uzna. Proście wszystkie dzieci Boże do tego dzieła, abym Miał Swoje Oręża Miłosierdzia Bożego na ziemi. /28.08.1990/

Przez tych Rycerzy Miłosierdzia Bożego użyję swojej broni przeciwko złu. W nich złożę siłę i moc Bożą. Oni pod wpływem zła nie zachwieją się. Dzieci moje: nie zwlekajcie, bo katastrofy i kataklizmy coraz częściej będą występować i wiele ludzi będzie ginąć, a przez tych Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego i kary za grzechy będą mniejsze./6.09.1990/

(…) Legion Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego musi powstać, bo Miłosierdzie Boże jest KORONĄ wszystkich dzieł Boga.

Tyle jest zakonów. Syn Mój powołał Rycerzy na ostatnie czasy.  Przez ich serca będzie płonąć Miłosierdzie Boże na cały świat.

Dzieci, które są powołane do tego Dzieła, gdy usłyszą wezwanie Boga i złożą ofiarę u Jego Stóp, oni już niczyjego głosu nie usłyszą, nie usłuchają głosu świata, tylko Boga. /8.09.1990/

Ponaglam was wszystkich, którzy się zapoznacie z tym Dziełem, abyście z wielką miłością zechcieli oddać Mi swoją wolę i całego siebie.

Dzieci Moje. Gdybyście znali jak wielką łaską jest być czystym na duszy Rycerzem Miłosierdzia Bożego.  Gdy czujesz, że masz w sobie wiele zła i złych nawyków – walcz Moje dziecię. Ja ci pomogę, tylko pragnij być czystym i godnym Rycerzem Miłosierdzia Bożego. Gdy przyjdzie czas, ujrzysz, do czego ciebie Bóg powołał. Ja twój wysiłek, twoje poświecenie widzę i nic nie ujdzie z przed Moich oczu. Błogosławię was Moje dzieci i czekam na was. /11.09.1990/

(…) Ci Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego będą tymi sercami, przez które będzie przepływać Miłosierdzie Boże na cały świat.

Wy, Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, organizujcie się, składajcie Mi swoją wolę, wasze serca, umysły a resztę zostawcie Mnie. Miłosierdzie Boże jest Koroną wszystkich dzieł Boga. Ja was powołuję i was już wybrałem. Gdy usłyszysz Głos Boży i ludzki, obudź się i z całą ufnością oddaj się temu DZIEŁU, które Jezus Miłosierny uczynił, dla grzesznego świata.

Bądźcie tym Legionem Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego na ziemi, gdzie stoczycie bój ze złem. Matka Boża, Miłosierdzie Boże i św. Michał Archanioł, będzie wami przewodził, aby niebo połączyło się z ziemią. (…)

Błogosławieństwo Boże dla Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego, w imię Boga Ojca, w imię Syna i w imię Ducha Świętego. Niech Duch Święty spocznie na was i poprowadzi was do zbawienia siebie i świata Amen. /25.09.1990/

(…) Mały Rycerzu Miłosierdzia Bożego hartuj się, ujarzmiaj swoje ciało, a swoje problemy ziemskie odsuń od siebie, abyś został sam ze Mną.

Rycerz musi służyć jednemu Panu, któremu z miłości oddał wszystko, bo Ja dla ciebie też oddałem wszystko. Kochaj swego Pana. On pragnie twej miłości, bo przez miłość i wypełnianie woli Bożej zbawisz siebie i innych.

Mały Rycerz Miłosierdzia Bożego powinien być całkowicie otwarty na przyjęcie wszystkich łask Bożych, które spłyną na niego, musi być czujny, aby żadnej nie zmarnować. Dzieci moje, wszystko, co czynicie i czynić będziecie, dla chwały Bożej czyńcie to z miłością.

Choć jest was mało, a przed wami jest wiele innych zadań, z których już nie możecie zrezygnować, to jesteście moją własnością, należycie do Mnie i w tym jest moja radość. O gdybyście znali, jakie ma znaczenie, to coście uczynili dla swego Boga…

(…) Mały Rycerz jest tym narzędziem, którym sam Jezus Miłosierny się posługuje.

Żyj jedną chwilą, bo każda chwila jest Bożą chwilą i wiedz, że wszystko dzieje się tak, jak Bóg chce. Zawsze się zgadzaj ze wszystkim, bo w każdej twej chwili jestem twoim Panem, bo ofiarowałeś Mi się z miłości na zawsze. /24.10.1990/

(…) Szafarzami moich łask dla dusz upadłych są mali Rycerze Miłosierdzia Bożego. Nie lękaj się zostać Małym Rycerzem Miłosierdzia Bożego, nie martw się, że jesteś grzesznym. Gdy zostaniesz moją własnością oczyszczę ciebie, dam ci siłę i moc zwyciężać wszelkie zło. W tej walce będziesz się udoskonalał, aby być dobrym Rycerzem Miłosierdzia Bożego. Błogosławię dzieci moje: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. /5.11.1990/

(…) Moi Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, jak wielu was potrzebuję na te ostatnie czasy. Starajcie się o szybkie zatwierdzenie przez Kościół, a potem otrzymasz dalsze orędzia, bo Jezus Miłosierny czeka na swych Rycerzy, aby mógł ich zaprowadzić z całym przeznaczeniem, bo czasu jest mało, a grzechów coraz więcej. /27.11.1990/

(…) Rycerz Miłosierdzia Bożego wspólnie z duchowieństwem będzie walczyć w obronie Kościoła. Mały Rycerz otrzyma szczególne błogosławieństwo Jezusa Miłosiernego, aby być rycerzem miłosiernym.

Oni będą gotowi na wszystko. Jak pierwsi apostołowie nie odczują lęku przed niczym. Czerpać siłę będą z mego Miłosierdzia i jak moje małe cząstki będą rozsypanie po całym świecie. Mały Rycerz wyjdzie zwycięski ze wszystkich walk ze złem.

W sercu rycerza będzie tak wiele łask Bożych, że sam rycerz ich nie pojmie. Tylko Ja, Jezus Chrystus, będę kierował tymi miłującymi Mnie sercami. Jak małe ziarnka rozsypię ich po całej ziemi, aby wydały owoce zbawienia dla grzesznego świata. Przygotujcie się dzieci moje do tego dzieła, nie pytajcie o nic.

Pragnijcie umrzeć dla świata, a żyć dla Boga w odnowionych swych szatach. Stójcie przy Jezusie Chrystusie, jako Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, a zło was nigdy nie zwycięży. Czekam na was Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego.  /Rok 1991/

(…) Dzieci Moje, przez modlitwy i ofiary macie moc wybawiać dusze z czyśćca. Tak i w waszej mocy, jako Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego będziecie wyzwalać dusze grzeszne z sideł szatańskich.(…) I dlatego potrzebne mi są te światła ziemskie, te światła, które powołam na ostatnie czasy z miłości do ludzi. Stworzę ich, by obronić dzieci błądzące. Postawię ich, ażeby ratować zagubionych, bo droga do piekła jest zbyt zatłoczona.  /1.01.1991/

(…) Dla Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego świat nie będzie istniał. Będą żyli dla Boga i z Bogiem, zawsze w jego świetle, pod moją opieką, jako własność moja stworzona przez miłość Matki Miłosierdzia Bożego i dana dla świata grzesznego, aby Miłosierdzie Boże dotknęło każdego skrawka ziemi, gdzie dusze ludzkie umierają i o pomoc nie wołają, bo sił im brak, bo przez grzech i szatana są zniewoleni. /21.01.1991/

(…) Nie wyobrażasz sobie jak wielu zostało powołanych na Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Ich liczba zadziwi cały świat. Każdy rycerz ofiaruje się Mnie, Jezusowi poprzez Niepokalane Serce Maryi i pozwoli mi działać w sobie, by zbawić jak najwięcej grzeszników.

Sprawisz to mały rycerzu Miłosierdzia Bożego, że nie ty będziesz kierował swoją wolą, ale Ja, Twój Bóg. Każde twoje tchnienie, każde uderzenie twojego serca będzie echem pochodzącym ode mnie. Twoim pragnieniem będzie wypełnienie Woli Bożej, a dokonasz wszystkiego, aby Jej nie uchybić. W pełni poznasz otchłań zła z jego ukrywającym się architektem – szatanem.

Dane ci będzie poznać zniewolenie świata przez szatana, którego zasięg jest apokaliptyczny. Uratowanie każdej duszy sprawi ci rozkosz, bo poznasz moją radość z odnalezienia zbłąkanej owieczki. Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego – walka ze złem będzie ogromna. Nagrodą dla wszystkich utrudzonych wierną służbą jestem Ja, Jezus Chrystus. /13.02.1991/

Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego są moimi Rycerzami. Przeznaczyłem ich na ostatnie czasy. Stworzeni zostali z Bożej Miłości do człowieka. Pragnę, aby moją Miłość do człowieka ludzie odkrywali poprzez ludzi, których stawiam im, na ich drodze życia. /14.02.1991/

Dzieci Moje upadłe w grzechu na czasy ostateczne przygotowuję wam – Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Ci Rycerze będą wyposażeni w wielką moc Mojego Miłosierdzia. Oni, jako błyskawice będą zwalczać zło. Przez te kanały wychodzące z Mego Serca będą przepływać promienie Miłosierdzia Bożego, przez ich serca, aby ratować to, co zniknęło sprzed Oblicza Bożego, aby wszystkie dusze wróciły do Ojca swego. /24.02.1991/

(…) w tym dziele będzie bardzo dużo pracy i wiele przeszkód, ale trwajcie niezachwiani przy tym dziele. Ja, Jezus Miłosierny, będę z wami. Abym mógł w pełni okazać swoje Miłosierdzie Boże – potrzebuję was, Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego. /28.02.1991/

Jest was mało, ale wy umiłowane Moje dzieci, zaufajcie Mi. W Miłosierdziu Bożym złóżcie całą swoją nędzę i stańcie przy Mnie, jako Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego ostatnich czasów. Błogosławię was dzieci Moje i te upadłe też, abyście powstali i odnaleźli Tego, który na was czeka w wielkim cierpieniu: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. /8.03.1991/

Zapraszam Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego, Moje narzędzia, do winnicy Pańskiej, gdyż żniwo jest ogromne. Staniecie się apostołami Miłosierdzia Bożego w czasach ostatecznych. Trwajcie w Panu, ufajcie Mu. Kto nie potrafi rozeznać, do czego powołałem Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego, niech nie przystępuje do nich, gdyż nieprzemyślana decyzja przyniesie wiele szkody.

Pragnę serc całkowicie oddanych temu DZIEŁU, bowiem Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego ukształtowani wielką miłością do Boga i bliźniego – koronką, Różańcem, postem i ofiarą będą zwyciężać zło. Staną się niezwyciężalni służąc Trójjedynemu Bogu. /27.03.1991/

Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego są dziełem Jezusa Miłosiernego. (…)  Wszystkie dzieci, które są złączone z tobą powinny zapoznać się z tym dziełem. Muszą wiedzieć, czym mają być i czy pragną zostać Małymi Rycerzami Miłosierdzia Bożego, bo staną przed wielkim zadaniem wobec Boga i ludzi. Nie lękajcie się dzieci Moje, Ja was wybrałem i was powołałem. Ja was zrodziłem z Miłości i Miłością Bożą będziecie żyć. /18.04.1991/

Ja muszę szukać tych dzieci, które mi ufają. Z nich stworzę Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego, aby potem w pełni okazać Miłosierdzie Boże całemu światu. (…) wy się nie bójcie niczego. Ja o żadnym nie zapomnę, bo wy nie zapominacie o Mnie.

Świat tak okrutnie się obchodzi ze Mną, gdyby nie wasze modlitwy i ofiary, wypełniłaby się sprawiedliwość Boża. Ludzie patrzą na was jak na pomylonych, a wy jesteście przecież Moimi dziećmi, Moją radością i miłością na ziemi. Często staję na waszej drodze, ale Mnie nie poznajecie, bo jeszcze nie nadszedł ten czas, czas nawiedzenia mych dzieci na ziemi. Pragnę abyście wiedzieli, że jestem z wami aż do zwycięstwa nad złem. Zło musi być zniszczone i zwyciężone. Błogosławię was drogie dzieci. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. /25.04.1991/

Ofiarowanie woli swojej Bogu w Trójcy Jedynemu ma dokonać Rycerz apostoł Miłosierdzia Bożego. Oddajcie swoją wolę z miłości a Ja z miłością ją przyjmę. Rozpowszechniajcie Mali Rycerze koronkę do Miłosierdzia Bożego za dusze upadłe, bo dla nich przez wasze modlitwy i ofiary jeszcze okażę Miłosierdzie Boże. Te dusze już nic nie mogą uczynić dla siebie. Daję wam moc przez Miłosierdzie Boże, abyście sprowadzili te dusze upadłe do źródła Miłosierdzia Bożego, które dla nich wytrysnęło z Mojego Serca.

Ofiara za grzechy będzie zawsze przyjęta. Z jaką radością będę czekał na te dusze zabłąkane i dam im światło, aby poznali prawdę i pokochali swego Boga wielką miłością i szli drogą prawdy. (…) Muszę was ostrzec, że szatan będzie wam bardzo przeszkadzał. Przyjmujcie jak najczęściej Ciało Moje, aby szatan nie miał do was dojścia. Ta obrona jest konieczna, bo szatan użyje wszelkiej przebiegłości, aby wam przeszkodzić i zechce was zwieść. Dzieci Moje bądźcie czujni, bo to jest walka przeciw złu. /23.07.1991/

Przez tych Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego pragnę wylać Boże Miłosierdzie na cały świat, a wy moi synowie starajcie się pomóc im w zatwierdzeniu przez Kościół, bo ich działalność wypływa z Serca Mojego – a Ono tak płonie.

Moje promienie będą przepływać przez tych Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego i ogarną cały świat. Moi synowie uczyńcie to jak najszybciej.

To jest ostatnie dzieło Boże, które daję na ratunek dla dusz upadłych, aby je wskrzesić i aby się nawrócili do swego Boga, bo je kocham. Serce Moje boleje jak giną bezpowrotnie. Zawsze będę się posługiwał tymi Małymi Rycerzami. /5.08.1991/

Módl się ty też, o to dzieło Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego i zachęcaj innych, bo potrzeba wiele modlitw i postów.

Odmówcie 300 koronek do Miłosierdzia Bożego o to dzieło. Gdy pojedziesz na spotkanie z tą grupą modlitewną, zachęć ich do odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego, rozdzielaj je każdemu ile sam przyjmie. Córko, to jest ważne. Musi być dużo osób włączone do tej modlitwy. Błogosławię ciebie i wszystkich uczestników tej modlitwy w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego./1.09.1991/

Otóż NADSZEDŁ CZAS dla Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Córko nie martw się, co i jak będzie. Wszystko będzie się wypełniać z Woli Bożej.

A teraz córko pisz REGULAMIN dla Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego:

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

            1. Rycerz Miłosierdzia Bożego musi być całkowicie oddany Bogu przez posłuszeństwo i pokorę oraz przez pełnię wiary w Miłosierdzie Boże.

            2. Rycerz Miłosierdzia Bożego jest prawdomówny i ma wzgląd na dobro ogólne.

            3. Cnota miłości musi panować wśród wszystkich Małych Rycerzy.

            4. Rycerza Miłosierdzia Bożego cechuje miłość do nieprzyjaciół.

            5. Rycerz Miłosierdzia Bożego musi poświęcać się dla Boga i bliźniego.

II. OBOWIĄZKI I POWINNOŚCI Małego Rycerza Miłosierdzia Bożego

            1. Rycerz Miłosierdzia Bożego przez dobre uczynki, słowo, modlitwę okazuje miłosierdzie bliźniemu. Rycerz Miłosierdzia Bożego zobowiązany jest do:

            2. Codziennego odmawiania Różańca Św. i Koronki do Miłosierdzia Bożego.

            3. Częstego uczestnictwa we Mszy Św. oraz częstego przyjmowania Sakramentów Św. i ofiarowania ich Miłosierdziu Bożemu przez Niepokalane Serce Maryi za grzechy świata i dusze w czyśćcu cierpiące.

            4. Ofiarowanie Bogu jednego dnia w tygodniu, wybranego przez siebie, czyniąc post i pokutę.

            5. Odmawiania raz w tygodniu w godzinach nocnych koronki do Miłosierdzia Bożego w wybranym przez siebie czasie: miedzy 21:00 a 5:00.

            6. Wynagradzania Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie zniewagi świata w każdy trzynasty dzień miesiąca.

III. UWAGI KOŃCOWE

            1. Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, w miarę możliwości winni organizować się w grupy, w Kościele Katolickim

            2. Raz w roku spotykać się na spotkaniu ogólnym.

            3. W miarę możliwości brać udział we Mszy św. w intencji za grzechy świata, odprawianej o godz. 15:00 raz w miesiącu. /1.10.1991/

Posyłam was drogie dzieci w świat pełen grzechu i nieprawości. Stańcie do walki ze złem moje umiłowane dzieci. Moje święte oczy są zwrócone na was. Mały Rycerz Miłosierdzia Bożego jest wierny memu Miłosierdziu i przez was będzie się wypełniać Wola Boża. Błogosławię was moje dzieci w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego / 20.01.1992 /

Dzieci moje, módlcie się za grzeszne dusze konające. Ogarniajcie cały świat i zanurzajcie wszystkie dusze w niezgłębionym Miłosierdziu Bożym, aby przez swoje ofiary, modlitwy i post zamknąć piekło. Ratujcie te dusze, które odchodzą z tego świata nagle: w katastrofach, wypadkach, trzęsieniach ziemi i powodziach. Proście o Miłosierdzie Boże dla nich. Dzieci moje, czyńcie to wszystko z miłości do Mnie. W miłości mojej przyszliście na świat, abym mógł przez was dzieci światłości  wypełniać plan Boży. Krew i Woda wytryśnie z mego przebitego serca, i będzie łagodzić grzechy nagle zmarłych, ale potrzebuję waszych ofiar i modlitw. / 15.03.1992 /

Zwracam się do ciebie z posłannictwem do dzieci Bożych, abyście w miesiącu podjęli modlitwę o przebłaganie Ojca przedwiecznego za grzechy świata.

Ja, Jezus Chrystus, czekam na waszą odpowiedź modlitewną. Przekazujcie jedni drugim: miesiąc sierpień ma być tym miesiącem bezustannej modlitwy, składający się z nowenn, różańca i koronek. Dzieci moje, to zjednoczenie waszych ofiar modlitewnych, może uśmierzyć gniew Boży i odsunąć kary, które mają dotknąć cały świat i wszechświat. Do walki Mali Rycerze – czas na was. Kto walczy orężem Jezusa i Maryi, ten jest zwycięzcą.

Dzieci Moje, czas nagli. Kara zawisła nad światem. Czym więcej ofiar, tym większe zwycięstwo. Kto kocha Boga w Trójcy Jedynego, ten nie ulęknie się żadnej ofiary.

Ja, Jezus Chrystus, dałem wam wzór do naśladowania. Teraz na was przyszedł czas złożyć ofiarę za ten grzeszny świat. Błogosławię was, drogie dzieci i waszą ofiarę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. /1 0.07.1992 /

Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, powołałem was w czasach ostatecznych do walki z wszechogarniającym świat grzechem. To wielkie dzieło rzucone jako pomoc dla grzesznego świata stanie się kolejnym świadectwem Miłosierdzia Bożego.

Ojciec niebieski poprzez swoje Miłosierdzie daje Małym Rycerzom Miłosierdzia Bożego łaskę podnoszenia upadłych dusz. /13.10.1992/

Dzieci Moje, gromadźcie się we wspólnoty Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego.

Ogniska, które rozkrzewiają się po całej Polsce, staną się moim narzędziem w walce ze złem, w dziele nawracania grzeszników.

Moi Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, napełnię was miłością i zapałem oświecenia upadłych dusz, które same nie są już wstanie podźwignąć się. Te upadłe dusze potrzebują was, Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego. / 4.11.1992 /

Potrzebuję was Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, aby przez wasze ofiary wypełniła się wola Boża. Rycerzu, obudź się, by stanąć do walki ze złem. Przyszedł na was czas. Gdy usłyszysz w swoim sercu i duszy głos Boga, przekazany przez człowieka, odczujesz pragnienie zostać jednym z Małych Rycerzy.

To Ja, Jezus Chrystus ciebie powołałem do tego dzieła, a teraz błogosławię wszystkich Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A Duch Święty niech spocznie w was i umocni waszego ducha. / 23 04 1993 /

Te słowa zwyczajne, proste będą docierać do ludzkich serc, bo Ja je błogosławię i daję im moc Bożą. Duch Święty oświeca, a ty wykonujesz i mówisz słowa, które otrzymujesz.

Nie martw się. Jam, to dzieło stworzył i Ja, przez ciebie je poprowadzę. Ty będziesz znać odpowiedź na każde pytanie, bo te odpowiedzi, są moimi słowami: ty wiesz, co jest potrzebne w tym dziele.

Niech ci pomogą dzieci mojej światłości. Działajcie w zjednoczeniu, a wkrótce to dzieło rozkwitnie i po owocach ludzie poznają, że to dzieło Boże. Błogosławię ciebie i to dzieło, które będziesz wprowadzać w czyn, jak dar Miłosierdzia Bożego. /28.06.1993/

Dam wam wskazówki czego od was, mali wojownicy, oczekuję.

Nazwałem was wszystkich po imieniu, a wielu nie zna mojego wezwania, ale wkrótce zbiorę swoją owczarnię dla świadectwa żywej wiary w Boga.

Wy, umiłowane dzieci, dacie świadectwo, że  jesteście dziećmi Moimi. Na was spoczywa odpowiedzialność ratowania dusz ginących w grzechu i w czyśćcu cierpiących. Ja, Jezus Chrystus, w ostatecznych czasach powołuję przez moje Miłosierne Serce was, Małych Rycerzy, jako światła ziemskie. Pozwólcie tylko, aby światło mojej miłości zapłonęło w waszych sercach, bo światło Boże będzie zwalczać ciemność i dlatego potrzebuję waszych serc. Postanówcie sobie więcej nie grzeszyć – im większa walka o przemienienie i oczyszczenie swego serca dla chwały Bożej, tym większa łaska spłynie na taką duszę.

Moje dzieci umiłowane! Wy wszyscy macie obowiązek do walki ze złem o zbawienie swej duszy, tylko uśpił was szatan i nie odczuwacie Bojaźni Bożej  ani w jakim niebezpieczeństwie znajduje się wasza dusza.

Gdybyś usłyszało mój Głos, jak wołam ciebie, moje stworzenie, zrozumiało byś boleść jaką mi zadajesz swoją głuchotą. Czekam na każde stworzenie, aby wróciło do mojej owczarni. O duszo ludzka! Jak bardzo ciebie kocha Twój Bóg i pragnie ci przebaczyć. /12.12.1997/

TRZEBA PRZYGOTOWAĆ, UŚWIADOMIĆ WSZYSTKICH Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, przed jakim macie stanąć zadaniem i ukształtowania się na wzór Boży.

1. Powinniście się wyzbyć swego ja, ujarzmić swoje ciało, wyciszyć swoje wnętrze, abym  mógł do was mówić Ja, Jezus Chrystus.

2. Otwórzcie swoje serca, abym mógł przez was działać, bo moi Mali Rycerze będą wystawieni przeciwko złu, które atakuje wszystkie dusze, aby je zniszczyć.

3. Zachowajcie całkowitą ufność, że Ja, Jezus Chrystus, jestem z wami i wami się  posługuję. Bądźcie tymi światłami, które będą oświecać tę Świętą Ziemię.

4. Nie lękajcie się.  Napełnię was swoją mocą i światłem, ale najpierw przygotujcie się, aby być godnymi do przyjęcia tych łask, które spłyną do serc waszych.

5. Bądźcie silni w wierze, że Bóg w Trójcy Jedyny i Matka Najświętsza zwyciężą wszelkie zło w oznaczonym czasie.

6. Módlcie się i składajcie ofiary.  Bądźcie cichymi pracownikami w mojej winnicy.

7. Cichość i pokora może czynić cuda, tylko trzeba skorzystać z tych łask Ducha Świętego.

8. Korzystajcie w tych czasach z Pisma Świętego, a dam wam poprzez nie światło i mądrość zrozumienia, czego od was pragnę. /13.12.1997/

W siedmiu dniach dam wam wskazówki do kształtowania Małego Rycerza Miłosiernego Serca Jezusowego.

1. Często się spowiadajcie. Proście swego Anioła, aby pomógł przygotować się do szczerej spowiedzi.

2. Uczęszczajcie często na Mszę Świętą.

3. Ciało Jezusa Chrystusa – swego Boga, przyjmujcie godnie, abym z radością wchodził do waszych serc i przebywał w was.

4. Nie grzeszcie moje dzieci, nie rańcie mnie, wy moi mali wojownicy, bo z miłości was zrodziłem w swoim Sercu i patrzę na was jak na perły, które się odradzają i oczyszczają.

5. Wynagradzajcie Moją zranioną miłość. Bądźcie wierni Mojej miłości.

6. Kto z was Mnie kocha wypełnia Moje przykazania i nie rani mnie

7. Złóżcie ofiary ze swojego życia w moim zranionym Sercu. Tam macie schronienie i łaski dla was przygotowane. Korzystajcie z nich – daję je przez was dla zagubionej ludzkości. Bądźcie Moimi szafarzami.

8. Jednak łaska potrzebuje ofiary. Nie lękajcie się składać ofiar, każda wasza ofiara jest miła memu Sercu.

9. Módlcie się często do Trójcy Przenajświętszej, aby Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty wam błogosławił

10. Różaniec zaś składajcie w ręce Niepokalanej, niech  to Matka Najświętsza przekazuje  wasze różańce tam, gdzie najbardziej potrzeba. Tylko zaufajcie jej jako Matce waszej i jej macierzyństwu. /14.12.1997/

Te wartości, które ci przekazuję mają służyć do kształtowania osobowości Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego –  niech czerpią z tych orędzi. 

Wskazówki przekazuję dla was Małych Rycerzy mojego Miłosiernego Serca.

Nie obawiajcie się prześladowań tego świata. Nie brońcie się choćbyście byli niewinni.

– Ja wszystko widzę i Ja, Jezus, będę was bronił – tylko zaufajcie całkowicie swemu Bogu .

Módlcie się za swych nieprzyjaciół. Nie odpłacajcie złem za zło, ale dobrem  – tym będziecie zwyciężać swoich nieprzyjaciół i zdobywać ich dusze dla Boga.

– Upokorzeni i odrzuceni; tym będziecie świadczyć o waszej żywej wierze w Boga.

Złóżcie swoją nędzę, swoją nicość  we Mnie, a Ja was wskrzeszę do większych dzieł Boga. /15.12.1997/

Wszyscy Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusa wzywam was do miłości Boga i bliźniego. Miłość w ludzkich sercach przygasła i nic dobrego nie mogą uczynić. Miłość czysta, bezinteresowna ma wielką moc. Miłości nie można kupować, tylko dawać bez żadnych zysków. Taka miłość wzrasta w człowieku i jest dobra i miła Bogu. Trzeba żyć miłością Bożą, bo taka miłość nigdy się nie kończy, ale wzrasta dla dalszego życia dla Boga.

Bóg jest samą miłością i nie poskąpi miłości tym, którzy chcą nią żyć i dawać innym, tym którzy już sami nie potrafią wznieść się do prawdziwej miłości Boga.

Drogie moje umiłowane dzieci! Zanurzcie się w mojej miłości i walczcie o czystą miłość Bożą. Ta miłość, która w was się zrodzi,  wyda owoce wielkiej miłości.

Przez nią otrzymacie moc zwyciężania zła. Bądźcie miłosierni, bo Ja jestem miłosierny i bądźcie odbiciem mej miłości.

Kto w miłości żyje, miłością będzie zwyciężał wszelkie przeszkody. /16.12.1997/

Głoście moje miłosierdzie, miłość i prawdę. Prawdą trzeba żyć, aby w was nie było kłamstwa.

Dbajcie o czyste słowo, abyście je nie kalały grzechem; pragnę Ja, Jezus Chrystus, waszych czystych serc, bo czyste serce jest Moim spoczynkiem. W takie serca wlewam wiele łask.

Przygotujcie się, Moje dzieci, na Moje przyjście – czas jest krótki, a spójrzcie ile jest ludzi zniewolonych przez szatana. To nic, że tacy ludzie was nienawidzą, ale wy ich kochajcie jacy są. Miłość wasza powinna być do nich, bo dzieci Boże potrafią kochać swych nieprzyjaciół i zwyciężać miłością nienawiść.

Powstrzymujcie swoje języki, aby nie szemrały, a z pokorą znosiły wszystkie przeciwności. Milsza mi jest pokora niż wielomówstwo. Daję wam moc zwalczania nieprawości cichą modlitwą.

Niech wasze usta zamilkną, a serce pełne miłości do Boga wyprasza potrzebne łaski dla Kościoła i ludu zagubionego w nieprawości.

To mówi do was wasz Bóg, Jezus Chrystus – pragnę was mieć cichych i pokornych, a zło nie będzie miało do was dostępu. /17.12.1997/

W Miłosierdziu Bożym macie kroczyć przez życie ziemskie i wypełniać moją świętą wolę. Zjednoczcie się z moją wolą, abyście byli jedno z moim Sercem, które niech porusza wasze serca do wielkich czynów.

Nie myślcie co będziecie czynić, ale ufajcie, że Ja Jezus Chrystus was prowadzę.

Dzieci Moje tak bardzo was kocham i pragnę, żebyście Mnie kochali a nie stali się sługami niewiernymi. Kto odstępuje od Boga – szatan czeka na jego duszę!

Nie odchodźcie  spod mojej i mej Matki opieki. Pod naszą opieką przejdziecie wszelkie ataki, bo moja moc będzie was bronić, a Duch Święty będzie oświecał waszą duszę i utrzymywał w was silną wiarę i ufność, że Ja, Jezus, Jestem z wami.

Nigdy nie opuszczę tych, co nie lękają się stanąć w obronie mojego Majestatu.

Moje dzieci – Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusa, te słowa mają być dla was drogowskazem życia Bożego i udoskonalania was jako narzędzia Boże.

A teraz błogosławię wszystkich Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.

To zranione Serce jest waszym schronieniem. Czuwajcie, nie zasypiajcie, módlcie się, czyńcie dobrze, okazujcie miłosierdzie wszystkim, którzy go potrzebują i zapomnijcie o sobie, a Ja, Jezus Chrystus, będę żyć w was. /18.12.1997/

(…) W tej zmianie nazwy Legionu Małych Rycerzy nie ma żadnej różnicy.

Miłosierdzie Moje wypłynęło z głębi mego Serca. Czyż nie jest to, to  samo – wszystko się mieści w moim miłosierdziu. Nie martw się dziecko, dzieje tego świata są tylko dziejami, a Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, działa poprzez swe dzieci.

Czy myślisz, że gdybym nie zechciał – to i zmiany nazwy by nie było.

Znaleźli się tacy, co zwalczali  nazwę – Legion Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Zostawiłem to przeciwnikom, a dałem nazwę wprost z Serca wypływającą. Niech nikt ciebie o nic nie oskarża, bo Ja, Jezus, kieruję tym dziełem. Niech nikt nie próbuje czynić niepokoju swoją mądrością.

W tym zgromadzeniu działam Ja, Jezus. Czy myślisz, że nie wiedziałem, że tak będzie, lub że tak się stanie?! Córko Tobie i kapłanowi to dzieło powierzyłem, a resztę zostawcie swemu Bogu. Ja powołałem i Ja prowadzę to zgromadzenie Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Droga dla was jest przygotowana, choć znana tylko Bogu. Bądźcie wierni, żyjcie w pokorze serca. Nie bądźcie chwiejnymi jak wiatr. Jesteście moimi małymi wojownikami, żołnierzami Jezusa Miłosiernego. Jak nie uwierzycie w moje Słowa, to uwierzycie złym prorokom. Prorok Boży ma na myśli tylko chwałę Bożą i zbawienie dusz. Prorok fałszywy czyni niepokój i jest zwodzicielem. Strzeżcie się takich proroków. Amen. /28.12.1997/

Teksty od 1988 do 1997r. – wybrał, podkreślił i wyróżnił mr Wiesław K.

Życzymy rycerzom i czytelnikom głębokich przemyśleń tych treści i zapraszamy do tekstów zamieszczonych w opublikowanych książkach śp.  s. Zofii Grochowskiej – wydanych za jej życia ziemskiego lub w przygotowywanej jednotomowej książce – założycielki Legionu Małych Rycerzy – z uzupełnieniami tekstów nie publikowanych dotąd. (WK)

Obecna nazwa: Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego została oficjalnie uznana, przyjęta i zatwierdzona aprobatą pierwszego Statutu, 21 kwietnia 1998 r. jakiego udzielił dekretem Biskup Pelpliński, ówczesny ordynariusz ks. Bp Jan Bernard Szlaga.

Na Zgromadzeniu Animatorów w Niepokalanowie, 1 sierpnia 2020 r. przyjęto za obowiązujący dla całego Legionu MRMSJ – zatwierdzony STATUT /w diecezji siedleckiej/, który w całości jest poniżej zaprezentowany.

STATUT LEGIONU MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO

W DIECEZJI SIEDLECKIEJ

Wstęp

Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, zwany dalej Legionem, jest wspólnotą modlitewną działającą w strukturach parafialnych Kościoła Katolickiego w Polsce. Skupia on osoby realizujące naukę Kościoła Katolickiego, które w swej duchowości łączą kult Najświętszego Serca Pana Jezusa i Miłosierdzia Bożego.

ROZDZIAŁ I

Postanowienie Ogólne

§1

Legion skupia osoby pragnące szczególnie czcić Jezusa Miłosiernego.

§2

Legion na terenie Diecezji Siedleckiej działa na podstawie Statutu zatwierdzonego przez Biskupa Siedleckiego, który mianuje opiekuna duchowego Legionu w diecezji, Opiekunem duchowym Legionu w parafii jest zawsze Ksiądz Proboszcz lub delegowany przez niego kapłan posługujący w danej parafii.

§3

Siedzibą Legionu w Diecezji Siedleckiej jest miasto Siedlce.

§2

Podstawową strukturę Legionu stanowią grupy modlitewne.

Grupy modlitewne, działające na terenie diecezji, tworzą ośrodek diecezjalny Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego (dalej ośrodek).

§3

Każda grupa modlitewna ma swojego przedstawiciela – animatora, wybranego spośród członków grupy i zatwierdzonego przez Księdza Proboszcza, który reprezentuje ją na zewnątrz. Reprezentantem ośrodka jest koordynator wybierany spośród animatorów grup modlitewnych ośrodka.

§4

 Znakiem rozpoznawczym Wspólnoty jest nazwa i znak graficzny Wspólnoty (załącznik nr 1).

§7

Czas działania Legionu jest nieokreślony.

§8.

Władzy kościelnej przysługuje prawo cofnięcia aprobaty dla działalności Legionu.

ROZDZIAŁ II

Cele, środki działania, duchowość i formacja

§9.

Zadaniem Legionu jest zaangażowanie modlitewne, pokutne i ofiarne, w celu wynagradzania Panu Bogu za grzechy świata i wypraszania łaski Miłosierdzia zwłaszcza zatwardziałym grzesznikom oraz duszom w czyśćcu cierpiącym, a poprzez zgłębianie cnoty ufności, służenie Panu Bogu i świadczenie miłosierdzia wobec bliźnich.

§10.

1. Legion realizuje swoje cele poprzez:

1)   pogłębianie życia religijnego w świetle Objawienia Bożego, Tradycji i nauki Kościoła Katolickiego;

2)   podejmowanie dzieł miłosierdzia oraz szerzenie Kultu Bożego Miłosierdzia i Najświętszego Serca Pana Jezusa;

3)   modlitwę w intencjach Kościoła partykularnego i powszechnego;

4)   organizowanie adoracji modlitewnych;

5)   zamawianie intencji Mszy św.;

6)   podejmowanie inicjatyw pokutnych i ofiarnych odpowiadających na potrzeby czasu;

7)   organizowanie katechez, rekolekcji i spotkań w celu kształtowania formacji duchowej członków;

8)   publikowanie informatorów dotyczących Wspólnoty.

2. Pomocą w realizacji powyższych celów jest Dzienniczek św. s. Faustyny Kowalskiej.

ROZDZIAŁ III

Prawa i obowiązki członków Wspólnoty

§11.

Członkami Legionu, zwanymi dalej Rycerzami, są osoby świeckie jak i duchowne, które akceptują cele Legionu i w miarę swych możliwości aktywnie uczestniczą w jego działalności.

§12.

Rycerz ma prawo do:

1)   wpływania na kierunki działalności Legionu;

2)   czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Legionu;

3)   udziału we wszystkich formach działalności Legionu;

4)   otrzymywania materiałów informacyjnych na zasadach preferencyjnych;

5)   otrzymywania pomocy duchowej.

§13.

Rycerz ma obowiązek:

1)   podejmowania ciągłego wysiłku trwania w stanie łaski uświęcającej i przyjaźni z Bogiem;

2)   aktywnego uczestnictwa w działalności Legionu;

3)   przestrzegania Statutu i Regulaminu oraz uchwał władz Legionu;

4)   przekazywania – w miarę swoich możliwości – dobrowolnej ofiary na potrzeby Legionu.

ROZDZIAŁ IV

Przyjęcie do Wspólnoty, ustanie członkostwa, wykluczenie

§14.

Rycerzem może zostać osoba pełnoletnia, ochrzczona, która przyjęła sakrament bierzmowania oraz zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Statutu Legionu i Regulaminu Rycerza (załącznik nr 2).

§15.

Kandydat na Rycerza winien wypełnić formularz ZGŁOSZENIA, w którym potwierdza znajomość Statutu Legionu i Regulaminu Rycerza, przekazać go do sekretariatu Legionu lub do najbliższego ośrodka.

§16.

Okres próbny dla kandydata na Rycerza wynosi 3-1 2 miesięcy. W tym okresie kandydat powinien czynnie uczestniczyć w spotkaniach modlitewnych i formacyjnych najbliższego ośrodka Legionu.

§17

Do Legionu nie przyjmuje się z zasady osób, które już należą do innych grup modlitewnych, czy wspólnot kościelnych, z praktycznego powodu – braku sił i czasu do właściwego wypełniania zobowiązań rycerskich.

Gdy zgłaszający się kandydat, przynależąc do innej wspólnoty, okazuje jednak dobrą wolę do przyjęcia i wykonywania obowiązków rycerza, o jego przynależności decyduje animator. Nie przyjmuje się do Legionu osób niezrównoważonych i chorych psychicznie.

§18

Po stosownym okresie próbnym kandydat składa pisemną DEKLARACJĘ przynależności do Legionu i osobiste PRZYRZECZENIE.

§19

Decyzję o przyjęciu do Legionu podejmuje animator w konsultacji z Zarządem Legionu.

Uroczyste przyjęcie do Legionu odbywa się raz w roku podczas Ogólnopolskiego Spotkania Modlitewnego ku czci Boga Ojca. Podczas uroczystej Mszy św. wszystkie deklaracje nowych członków składane są na ołtarzu.

§20.

Zawieszenie członkostwa następuje poprzez udzielenie upomnienia połączonego z informacją czasowym (3 miesięcznym) zawieszeniu członkostwa, które udzielane jest przez animatora po konsultacji z zarządem, w przypadkach nagannego zachowania Rycerza.

§21.

Ustanie członkostwa następuje poprzez:

1)   dobrowolne wystąpienie z Legionu, co winno zostać zdeklarowane na piśmie i doręczone do Zarządu,

2)   wykluczenie z Legionu decyzją Zarządu, przede wszystkim ze względu na nieprzestrzeganie Statutu i Regulaminu oraz uchwał władz Legionu.

§22.

Od decyzji wykluczeniu z Legionu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zgromadzenia Animatorów w terminie 30 dni, od dnia jej doręczenia.

§23.

Do czasu rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w §23 członkostwo osoby odwołującej się ulega zawieszeniu.

ROZDZIAŁ V

Władze Wspólnoty

§24.

Naczelnymi władzami Legionu są:

– Zgromadzenie Animatorów

– Zarząd.

§25.

Najwyższą władzą Legionu jest Zgromadzenie Animatorów.

Każdą grupę modlitewną na Zgromadzeniu Animatorów reprezentuje jej animator lub jego przedstawiciel.

Dla ważności Zgromadzenia Animatorów w pierwszym jego terminie wymagany jest udział przedstawicieli przynajmniej połowy istniejących aktualnie grup modlitewnych.

Do kompetencji Zgromadzenia Animatorów należy:

1)   przyjmowanie sprawozdań Zarządu oraz udzielanie lub odmowa absolutorium ustępującemu Zarządowi;

2)   powoływanie i odwoływanie w głosowaniu tajnym: Prezesa, Zastępców Prezesa, Skarbnika i Sekretarza;

3)   uchwalanie zmian Statutu;

4)   podejmowanie uchwał dotyczących kierunków działalności Legionu;

5)   rozpatrywanie odwołań członków Legionu od uchwały Zarządu;

6)   rozwiązanie Legionu za wiedzą Biskupa Siedleckiego.

§26

Zwyczajne Zgromadzenie Animatorów jest zwoływane przez Zarząd raz w roku.

§27

Nadzwyczajne Zgromadzenie Animatorów jest zwoływane przez Zarząd z własnej jego inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków w terminie dwóch miesięcy od jego otrzymania i może obradować tylko w sprawach, dla których zostało zwołane.

O Zgromadzeniu Animatorów i jego planie obrad członkowie powinni być powiadomieni nie później niż jeden miesiąc przed terminem jego rozpoczęcia.

§28

Uchwały Zgromadzenia Animatorów podejmowane są absolutną większością głosów, w pierwszym terminie, a w drugim terminie, również absolutną większością głosów bez względu na liczbę obecnych.

§29

Organem wykonawczym Legionu jest Zarząd.

§30

Zarząd składa się minimum z trzech osób: Prezesa, Zastępcy Prezesa, Skarbnika i Sekretarza (funkcje Skarbnika i Sekretarza mogą być połączone), wybieranych przez Zgromadzenie Animatorów na okres trzech lat w głosowaniu tajnym. Kadencja Zarządu może być powtarzana.

Wybory do Zarządu odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez animatorów.

§31

W przypadku ustania członkostwa w Legionie osoby będącej członkiem Zarządu, lub zrzeczenia się funkcji, przeprowadza się wybory uzupełniające.

§32

Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Legionu, w tym w szczególności:

a)   reprezentowanie Legionu na zewnątrz;

b)   podejmowanie decyzji w sprawie wykluczenia Rycerza;

c)   podejmowanie decyzji w sprawie zakresu i sposobów realizacji celów Legionu;

d)   ustanawianie pełnomocników.

§33

Zebrania Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb.

Uchwały zapadają absolutną większością głosów przy obecności przynajmniej połowy jego członków, zaś w przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§34

W przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Animatorów uchwały o rozwiązaniu Legionu, zostanie przeprowadzona jego likwidacja.

§35

Likwidację przeprowadzi Zarząd lub wskazane przez niego osoby. Majątek pozostały po likwidacji Legionu zostanie przekazany na rzecz Kościoła.

§36

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego.

1.             Logo Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego

2.             Regulamin

Załącznik nr 1

LOGO MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO

 Załącznik nr 2

R E G U L A M I N

Małego Rycerza Miłosiernego Serca Jezusowego (Rycerza)

I. Założenia ogólne

1.   Rycerz musi być całkowicie oddany Bogu przez posłuszeństwo i pokorę oraz przez pełnię wiary w Miłosierdzie Boże.

2.   Rycerz jest prawdomówny i ma wzgląd na dobro ogólne.

3.   Cnota miłości winna panować wśród wszystkich Rycerzy.

4.   Rycerza cechuje miłość do nieprzyjaciół.

5.   Rycerz winien poświęcać się dla Boga i bliźniego.

II. Obowiązki i powinności Małego Rycerza

1.   Rycerz przez dobre uczynki, słowo, modlitwę okazuje miłosierdzie bliźniemu.

2.   Rycerz zobowiązany jest do:

1)   codziennego odmawiania Różańca Św. i Koronki do Miłosierdzia Bożego,

2)   częstego uczestnictwa we Mszy Św. oraz częstego przyjmowania sakramentów św. i ofiarowania ich Miłosierdziu Bożemu przez Niepokalane Serce Maryi za grzeszny świat i dusze w czyśćcu cierpiące,

3)   ofiarowania Bogu jednego dnia w tygodniu, wybranego przez siebie, czyniąc post i pokutę,

4)   odmawiania raz w tygodniu w godzinach nocnych koronki do Miłosierdzia Bożego w wybranym przez siebie czasie: miedzy 21:00 a 5:00,

5)   wynagradzania Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie zniewagi świata w każdy trzynasty dzień miesiąca.

III. Uwagi końcowe

Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego w miarę możliwości:

1.   powinni organizować się w grupy modlitewne, w Kościele Katolickim

2.   raz w roku spotykać się na spotkaniu ogólnym.

3.   brać udział we Mszy św. w intencji Małych Rycerzy, odprawianej o godz. 15:00 raz w miesiącu.

Uwaga: Regulamin należy sobie przypominać, aby utrwalić go w swoim życiu duchowym.

Dla historycznego uznania działań i wdzięczności dla zaangażowanych w formacje duchową Legionu MRMSJ – prezentujemy poniżej tekst pierwszego VADEMECUM opracowanego przez o. Zdzisława Pałubickiego SJ na tekstach pierwszego STATUTU zatwierdzonego przez Biskupa Pelplińskiego Bernarda Jana Szlagę 28.04.1998r. i  potwierdzonego na prośbę delegacji Małych Rycerzy z Pelplina w 2011 r

To pierwsze VADEMECUM /do s.46 /może nadal służyć pogłębianiu formacji duchowej Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego oraz nowo wstępujących kandydatów.

MAŁY RYCERZ

MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO

VADEMECUM

Motto:

„jest modlitwa i uczynność miłosierdzia nie obowiązująca żadnym ślubem, lecz za ich wykonanie będą mieli udział we wszystkich zasługach i przywilejach całości. Do tego odcienia mogą należeć wszyscy ludzie na świecie żyjący (Dz. nr 1157).

Członek tego odcienia powinien przynajmniej jeden uczynek dziennie spełnić miłosierdzia, przynajmniej, a może ich być wiele, gdyż każdemu jest go łatwo spełnić, a nawet najbiedniejszemu, bo. jest potrójne wykonanie miłosierdzia:

słowo miłosierne — przez przebaczenie i pocieszenie;

drugie — gdzie nie możesz słowem, to modlić się — i to jest miłosierdzie;

trzecie — uczynki miłosierdzia.

A gdy przyjdzie dzień ostatni, z tego sądzeni będziemy i według tego otrzymamy wyrok wieczny’ (Dz. nr 1158).

Pierwsze pytanie

Skierowane do Duszpasterza przez Małego Rycerza.

Po usłyszeniu wewnętrznego natchnienia, abym usiłował(a) stać się Małym Rycerzem Miłosiernego Serca Jezusowego, pierwsze pytanie, jakie musi się zrodzić w moim sercu, skierowane do mojego Duszpasterza powinno brzmieć:

Jakie są Jego plany i pragnienia wobec mnie odnośnie:

– czynu miłosiernego;

– apostolskiego głoszenia prawdy o Miłosierdziu Bożym;

– upraszania Miłosierdzia Bożego modlitwą i pokutą

– oraz modlitw w intencjach Ojca Świętego na dany miesiąc.

Skąd nasz ród?

„Bóg jest miłością” (1J 4, 8) — stwierdził „kardiolog” Serca Jezusowego św. Jan Ewangelista, który „spoczywał na [Jezusa] piersi” (J 13, 23) podczas Ostatniej Wieczerzy.

Z rzeczownikowego określenia, że „Bóg jest miłością” wynika logiczny wniosek: Pan Bóg nie może mnie przestać kochać ani na chwilę, bo przestałby być Bogiem, a to jest absolutnie niemożliwe.

Święty Jan pisze również: „Myśmy po-znali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam” (1J 4, 16) — dlatego właśnie spoczął na Sercu Jezusa (por. J 13, 23), a Judasz przeciwnie — nie uwierzył i dlatego z rozpaczy powiesił się (por, Mt 27, 3nn) i spadłszy głową na dół, pękł na pół, i wypłynęły wszystkie jego wnętrzności” (por. Dz 1, 18).

Chrześcijanie pierwszych trzech wieków wierząc w tę miłość, którą nas ukochał aż do śmierci i to śmierci krzyżowej, odpowiadali swoją miłością posuniętą niekiedy także aż do śmierci. Ludzie jednak często zapominają o tej prawdzie — a wręcz przeciwnie — twierdzą, że Pan Bóg w ogóle nie zajmuje się człowiekiem i ludzkością.

Pan Jezus jednak kochając nas, przypomina nam o swojej miłości. Ukazuje swoje Najświętsze Serce całe w płomieniach, przebite, okolone cierniem, z krzyżykiem tkwiącym na jego szczycie i mówi do św. Małgorzaty Marii Alacoque: „Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, a w za-mian za to otrzymuje wzgardę i zapomnienie”. Za niewdzięczność i zapomnienie Pan Jezus domaga się wynagradzania.

To objawienie stało się w Kościele świętym przyczynkiem rozwoju kultu Serca Pana Jezusa poprzez Godzinę świętą w pierwsze czwartki miesiąca i Komunię św. wynagradzającą w pierwsze piątki miesiąca. Bar-dziej gorliwi w tym kulcie gromadzą się w Apostolstwie Modlitwy prowadzonym przez zakon Księży Jezuitów. (Kraków ul. Kopernika 26.)

Ludzkość nadal zapominała o miłości Boga, a nawet zaprzeczała Jego istnieniu poprzez ogrom czynionego zła, zwłaszcza w XX wieku, w którym dominują: wojny światowe, morderstwa i zabijanie nawet dzieci nienarodzonych, krzywdy ludzkie, wyzyskiwanie jednych przez drugich. Pan Jezus dnia 22 lutego 1931 roku w Płocku przez objawienia św. siostrze Faustynie przypomina znowu, że nas kocha. Nakazuje z ogromnym naciskiem, aby uwiecznić to przypomnienie przez namalowanie Jego postaci — unaocznionego Miłosierdzia Bożego w obrazie z podpisem: „Jezu, ufam Tobie!” (Dz. nr 47). Tym razem zachęca nas do bezgranicznej ufności w Miłosierdzie Boże i czynienia miłosierdzia wobec bliźnich.

Kult Miłosierdzia Bożego według form wskazanych przez św. s. Faustynę rozwija się dynamicznie na całym świecie, zwłaszcza po jej beatyfikacji dokonanej przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Rzymie dnia 18 kwietnia 1993 roku. Jeszcze szersze perspektywy rozwoju tego kultu roztaczają się po kanonizacji siostry Faustyny, dokonanej również przez Ojca św. Jana Pawła II w Rzymie dnia 30 kwietnia 2000 roku. Dla bardziej gorliwych czcicieli i apostołów Miłosierdzia Bożego formuje się Stowarzyszenie „Faustinum”, pod opieką sióstr Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

(Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, ul. Siostry Faustyny 3 ;  30-420 Kraków.)

Biorąc pod uwagę pobożność Ludu Bożego odnośnie kultu Najświętszego Serca Jezusowego i Miłosierdzia Bożego wyłania się potrzeba połączenia obu nurtów w kulcie Miłosiernego Serca Jezusowego. Naprowadzają na tę myśl wypowiedzi Pana Jezusa zanotowane przez św. s. Faustynę w jej „Dzienniczku”. To określenie „Miłosierne Serce Jezusa” jest użyte około 60 razy. W tym kierunku prowadzi nas również św. Paweł Apostoł przez swoją wypowiedź w Pierwszym Liście do Koryntian: Chrystus nie może „być podzielony” (por. 1 Kor 1, 13).

Kościół święty pod natchnieniem Ducha Świętego we Mszy św. na Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa w antyfonie na wejście daje prorocze słowa Psalmu: „zamysły Jego Serca trwają po-przez pokolenia, aby ocalić od śmierci życie tych, którzy Mu ufają i żywić ich w czasie głodu” (por. Ps 33/32/, 11.19).

Ratunkiem dla świata i człowieka jest Serce Boże. Skorzystają ci, którzy uwierzą w Jego miłość. Jemu zaufają i będą miłosierni. W całej Polsce są już gorliwi czciciele Miłosiernego Serca Jezusowego. Pragną oni, nie tylko ufać Miłosierdziu Bożemu, upraszać je, głosić i czynić, ale także nie zapomnieć o wynagradzaniu Jego znieważonej i zapomnianej Miłości. Pragną uformować się i tworzyć wspólnotę pod nazwą:

MAŁYCH RYCERZY

MIŁOSIERNEGO SERCA

JEZUSOWEGO

Jakie nasze imię?

Wspólnota Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.

Wspólnota [Legion],

Punktem wyjścia pierwszej części naszego imienia jest podstawowe rozważanie św. Ignacego Loyoli w jego wielkich rekolekcjach zwanych „Ćwiczeniami duchownymi”: Kontemplacja o Królestwie Chrystusowym (nr 91+97) i rozmyślanie o Dwóch sztandarach (nr 137+147).

Jeden sztandar jest Chrystusa, najwyższego Wodza i Pana naszego, drugi zaś Lucyfera, śmiertelnego wroga natury ludzkiej. Chrystus wzywa i chce mieć wszystkich pod swoim sztandarem, a Lucyfer przeciwnie pod swoim.

Lucyfer rozsyła złe duchy na cały świat, „aby zarzuciły na ludzi sieci i łańcuchy; a najpierw mają ich kusić chciwością bogactw (…) aby tym łatwiej doszli do próżnej chwały światowej [i do zaszczytów], a potem do bezmiernej pychy (…). Przez te trzy stopnie prowadzi [Lucyfer] do wszystkich innych występków” (nr 142).

Pan Jezus wybiera apostołów, uczniów i wielu innych, rozsyła ich po całym świecie, „zalecając im, aby pragnęli wszystkim pomagać, pociągając ich najpierw do najwyższego ubóstwa duchowego” (…), a o ile podobałoby się Boskiemu Majestatowi i do zewnętrznego. Po drugie do pragnienia zniewag i wzgardy, bo z tych dwu rzeczy wynika pokora. A to wszystko pociąga do innych cnót (por. nr 146).

Pan Jezus, jak czytamy w Ewangeliach, pewnego razu wysiadłszy z łodzi spotyka człowieka (gerazeńczyka), opętanego przez ducha nieczystego. Gdy Pan Jezus zapytał złego ducha: „Jak ci na imię?”, odpowiedział Mu: „Na imię mi «Legion», bo nas jest wielu” (por. Mk 5, 1 nn).

Tak, jak szatan pod wodzą Lucyfera tworzy swoją wspólnotę, aby człowieka jak tego opętanego stale trzymać w grobie grzechów; który dniem i nocą krzyczał, tłukł się kamieniami w grobach i po górach (por. Mk 5, 5) — tak my pragniemy pod wodzą naszego Króla Miłosierdzia tworzyć Wspólnotę [Legion], aby wyzwalać ludzi zniewolonych przez szatana z powodu swoich grzechów. Chcemy ich ratować walcząc za przykładem naszego Wodza Jezusa Chrystusa: miłosiernym czynem, apostolskim słowem Ewangelii, modlitewnym upraszaniem miłosierdzia i postem.

„Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, spraw, aby cale stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu, Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(Modlitwa ze Mszy św. o Chrystusie Królu).

Małych

To słowo w naszym nazwaniu wyrasta z charyzmatu św. Teresy od Dzieciątka Jezus. „Mała droga dziecięctwa duchowego”, która polegała na ufnym rzucaniu się w ojcowskie ramiona Boga.

Mali — bo do takich należy królestwo niebieskie. „Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się, więc uniży, jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim” (Mt 18, 3-4). „W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: ‹< Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie»”(Łk 10, 21).

„Boże, Ty otwierasz bramy Swojego Królestwa pokornym i małym, spraw, abyśmy z ufnością wstępowali w ślady świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i za jej wstawiennictwem osiągnęli Twoją wieczną chwałę. Przez Chrystusa, naszego Pana.

Amen.”

(Modlitwa ze Mszy świętej o św. Teresie od Dzieciątka Jezus).

Rycerzy

Z okazji 300-lecia męczeńskiej śmierci św. Andrzeja Boboli (t16 maja 1657 roku) —Ojciec Święty Pius XII w encyklice „Invicti athletae Christi” przypomina wiernym całego świata jego bohaterską postawę jako rycerza Chrystusowego. Pragniemy także być małymi rycerzami pod sztandarem Krzyża Chrystusowego w Jego Królestwie. idąc za Jego przykładem także naszą szczególną troską będzie zbawienie Europy Wschodniej i Rosji przy pomocy dostępnych nam środków.

Świętego Andrzeja Bobolę nazwano „duszochwatem”, czyli „łowcą dusz”. Walczył swoim miłosierdziem — zwłaszcza w czasach zarazy — „słowem Ewangelii i wstawienniczą modlitwą” oraz ofiarną pracą na rzecz bliźniego, aż do okrutnej śmierci męczeńskiej. To dla nas konkretny przykład do naśladowania.

„Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić Swoje rozproszone dzieci, spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej Bobola, męczennik. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.”

(Modlitwa ze Mszy świętej o św. Andrzeju Boboli).

Serca Jezusa

Pan Jezus swoimi objawieniami św. Małgorzacie Marii Alacoque przypomniał ludzkości, że Bóg ma Serce i że nas kocha. Pierwsze objawienie miało miejsce 27 grudnia 1673 roku w Święto św. Jana Ewangelisty: „Moje Boskie Serce gorzeje tak wielką miłością ku ludziom (…), że nie może już powstrzymać w sobie płomieni tej gorącej miłości”. W drugim objawieniu zobaczyła Serce Jezusa „jakby na tronie całkowicie z ognia i z płomieniami, jaśniejące bardziej niż słońce, z raną i otoczone cierniową koroną, z krzyżem na szczycie”. Pan Jezus pragnie gorąco, aby Go ludzie miłowali. Potem, w trzecim objawieniu zobaczyła Chrystusa „Jaśniejącego chwałą, ze stygmatami pięciu Ran, błyszczącymi jak słońce”, Który następnie ukazał jej „Swoje miłujące i najbardziej uwielbienia godne Serce” (…) skarżył się na niewdzięczność i wzgardę ludzi. Domagał się zadośćuczynienia i wynagradzania.

Czwarte — „Wielkie objawienie” — miało miejsce w okresie Bożego Ciała w 1675 roku. „Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło aż do wyczerpania i wykończenia się, by im dać dowody Swej miłości. A w zamian od większości ludzi doznaje tylko niewdzięczności (…)”. Pan Jezus domaga się ustanowienia Święta Najświętszego Serca oraz publicznego wynagradzania. Obiecuje za to wiele specjalnych łask. Podejmujemy się wynagradzania Temu Sercu.

Wszechmogący Boże, ześlij na nas Ducha, którym w szczególny sposób obdarzyłeś świętą Małgorzatę Marię, abyśmy poznali przekraczającą wszelką wiedzę miłość Chrystusa i mieli udział w pełni życia, Bożego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”

(Modlitwa ze Mszy świętej o św. Małgorzacie Marii Alacoque).

Miłosiernego

Ludzkość znowu zapomniała, że Bóg nas kocha. Pan Jezus ponownie przypomina prawdę podaną przez św. Jana Ewangelistę, że „Bóg jest miłością” (1J 4, 16) i to „miłosierną”, jak uzupełnia Ojciec św. Jan Paweł

Święta siostra Faustyna pisze w swoim „Dzienniczku”: „Wieczorem [22 lutego 1931 roku w Płocku], kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. Po chwili powiedział mi Jezus: „Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu ufam Tobie…” (Dz. nr 47).

„(…) Łaski z mojego miłosierdzia czerpie Się jednym naczyniem, a nim jest — ufność. lm dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma(…)”(Dz. nr 1578).

Pan Jezus jednak wyraźnie zaznacza, że nie wystarczy tylko „patrzeć” na Jego miłosierdzie, mocno ufać, ale trzeba także miłosierdzie okazywać. Mówi do św. s. Faustyny z całą mocą: „Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku Mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić.”

„Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim:

pierwszy — czyn,

drugi      — słowo,

trzeci      — modlitwa,

w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu mojemu” (Dz. nr 742).

„Jeżeli dusza nie czyni miłosierdzia w jakikolwiek sposób, nie dostąpi miłosierdzia mojego w dzień sądu” (Dz. nr 1317).

To objawienie Pana Jezusa uchroni nas od dewocji, która mogłaby zagrażać osobom bardziej gorliwym i ukierunkuje nas, aby miłosierdzie czynić, głosić i upraszać.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś świętą Faustynę do głoszenia niezmierzonych bogactw Twojego miłosierdzia, spraw, abyśmy za jej przykładem w pełni zaufali Twojemu miłosierdziu i wytrwale pełnili dzieła chrześcijańskiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.”

(Modlitwa ze Mszy świętej o św. siostrze Faustynie).

Jaki jest nasz cel?

Celem nadrzędnym i zasadniczym jest ewangelizacja. Wzór, który chcemy naśladować to Jezus Chrystus głoszący Dobrą Nowinę: czynem, słowem i modlitwą. Wszystkie inne cele są podrzędnymi środkami do osiągnięcia celu pierwszorzędnego.

Pragniemy na wzór św. Ignacego Loyoli, który utworzył pomocne ramię dla Kościoła świętego w postaci Zakonu Księży Jezuitów, uformować i stanowić świeckie ramię do dyspozycji Hierarchii Kościoła świętego na wszystkich szczeblach.

Chcemy tworzyć Wspólnotę, biorącą charyzmat ogólny wszystkich trzech rodzajów zakonów: czynnych, apostolskich i kontemplacyjnych. Pragniemy spełnić żądanie Pana Jezusa skierowane do nas przez św. siostrę Faustynę: Żądam trzech sposobów czynienia miłosierdzia bliźnim: czynem, słowem i modlitwą (por. Dz. nr 742).

Jako rycerze naszego Wodza i Króla Miłosierdzia Jezusa Chrystusa pragniemy szczególnie odznaczać się posłuszeństwem wobec Jego widzialnych przedstawicieli kapłanów i biskupów. Inni mogą nas prześcigać w czymkolwiek, jednak nie w posłuszeństwie.

Na przykład: odnośnie życzeń Pana Jezusa czy Matki Bożej przekazanych nam przez orędzia prywatne, trzeba trzymać się zaleceń kapłanów i biskupów i dostosowywać się do ich poleceń. Wzorem tutaj dla nas jest św. s. Faustyna. Czytamy w jej „Dzienniczku”:

„O Prawdo wiekuista, Słowo Wcielone, któryś najwierniej pełnił walę Ojca swego, oto dziś staję się męczennicą natchnień Twoich, ponieważ wykonać ich nie mogę, bo nie mam własnej woli; pomimo że poznaję jasno wolę Twoją świętą wewnętrznie, jednak poddaję się we wszystkim woli przełożonych i spowiednika, o tyle ją spełnię, o ile mi ją [spełnić] pozwolisz przez zastępcę swego. O mój Jezu, trudno, ale przekładam głos Kościoła ponad głos, którym przemawiasz do mnie” (Dz. nr 497).

„Córko moja, masz być jak dziecko wobec niego, (tzn. Spowiednika),(…) przenoś zdanie jego nad wszystkie żądania moje, on cię poprowadzi według woli mojej; jeżeli ci nie pozwoli wykonać żądań moich, bądź spokojna, nie będę wchodził w sądy z tobą, sprawa ta pozostanie między mną a nim — ty masz być posłuszna” (Dz. nr 895).

Kult Miłosierdzia Bożego

„zlokalizowanego” w Najświętszym Sercu Pana Jezusa,

czyli Miłosiernego Serca Jezusowego.

Święty Paweł pisze, że Chrystus nie może być „podzielony” (1Kor 1, 13). Celem naszym jest, aby w swojej religijności bardzo mocno łączyć kult Serca Pana Jezusa z kultem Miłosierdzia Bożego. Sam Pan Jezus wskazał przez św. s. Faustynę na „łącznik” dyktując jej słowa:

O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas — ufam Tobie(Dz. nr 187).

A także Pan Jezus — pisze święta siostra Faustyna — „rzekł mi łaskawie: «córko moja, patrz w miłosierne serce moje». Kiedy się wpatrzyłam w to Serce Najświętsze, wyszły te same promienie, jakie są w tym obrazie — jako krew i woda, i zrozumiałam, jak wielkie jest miłosierdzie Pańskie” (Dz. nr 177). Kiedyś również usłyszała w swojej duszy słowa Pana Jezusa: „Miłosierdzie moje przeszło do dusz przez Serce Bosko —ludzkie Jezusa, jako promień słońca przez kryształ” (Dz. nr 528).

 Naprowadza nas i zachęca do realizacji tego celu Ojciec Święty Jan Paweł II słowami swojej encykliki „O Bożym Miłosierdziu”: „W sposób szczególny zdaje się Kościół wyznawać miłosierdzie Boże i oddawać mu cześć, zwracając się do Chrystusowego Serca; właśnie, bowiem zbliżenie się do Chrystusa w tajemnicy Jego Serca; pozwala nam zatrzymać się w tym niejako centralnym a zarazem po ludzku najłatwiej dostępnym punkcie objawienia miłosiernej miłości Ojca, które stanowi centralną treść mesjańskiego posłannictwa Syna Człowieczego” (VII, 13).

Nasz cel życiowy – to zasadniczy cel każdego człowieka.

Święty Ignacy Loyola w swoich „Ćwiczeniach Duchownych” (Fundament, zasada pierwsza i podstawowa) przypomina, że „Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony” (nr 23).

1) Aby Pana Boga chwalić, trzeba Go poznać.

Stąd naszym celem jest poznawanie Boga zwłaszcza Jego przymiotu miłosierdzia, który jest pierwszy i najważniejszy.

Ojciec św. Jan Paweł II pisze: „w świecie, który Bóg tak umiłował, «że Syna swego Jednorodzonego dał» (1J 3, 16), istnieje grzech. Bóg, który «jest miłością» (1J 4, 16), nie może objawiać się inaczej niż jako miłosierdzie. Miłosierdzie odpowiada nie tylko najgłębszej prawdzie owej miłości, jaką jest Bóg [i która jest Bogiem], ale także całej wewnętrznej prawdzie człowieka i świata, który jest jego doczesną ojczyzną” (Enc. „O Bożym miłosierdziu, VII, 13).

Poznajemy to miłosierdzie Boże zwłaszcza:

– w stworzeniu, gdy wydobywa nas z nicości, aby mógł się dzielić z nami swoim nieskończonym szczęściem;

– we Wcieleniu, gdy wydobywa nas z nieskończonej przepaści grzechu — gorszej niż nicość — staje się człowiekiem, aby nas „ubóstwić” (św. Tomasz z Aquinu);

– w Odkupieniu przez mękę, śmierć i Zmartwychwstanie;

– w ustanowieniu Kościoła św. wraz ze wszystkimi Sakramentami świętymi.

„Wszystkie przymioty Boskie są nieskończenie miłosierne” (św. Wincenty Pallotti). Uwierzyć w tę miłość, aż do przekonania „kardiologa” Serca Jezusowego — św. Jana Ewangelisty, że „Bóg jest miłością” (1J 4, 16) i spocząć na Miłosiernym Sercu Jezusa.

„Kiedy grzesznik (Pan Jezus mówi do św. siostry Faustyny) zwraca się do miłosierdzia, oddaje mi największą chwałę i jest zaszczytem męki mojej. Kiedy dusza wysławia moją dobroć, wtenczas szatan drży przed nią i ucieka na samo dno piekła” (Dz. nr 378).

2) Aby czcić Pana Boga.

Sam Pan Jezus, w ostatnich czasach, wskazuje nam jak mamy Go czcić:

a) Wynagradzać za niewdzięczności i zniewagi.

Przypomina nam przez objawienia swego Serca św. Małgorzacie Marii Alacoque.

Ojciec święty Pius XI stwierdza: Idea wynagradzania jest czynnikiem istotnym w kulcie Serca Pana Jezusa (por. Enc. Miserentissimus Redemptor”).Ojciec święty Pius XII poświęca tej kwestii całą encyklikę “Haurietis aquas” i mówi, że „Najświętsze Serce Boskiego Zbawiciela to znak najwznioślejszy miłości Boga” (II, 1).

b) Ufać. Pan Jezus mówi do św. s. Faustyny: „Wiedz, córko moja, że serce moje jest miłosierdziem samym. Z tego morza miłosierdzia rozlewają się łaski na świat cały. (…) Prędzej niebo i ziemia obróciłyby się w nicość, aniżeliby duszę ufającą nie ogarnęło miłosierdzie moje” (Dz. nr 1777).

Ukazywanie, że Bóg jest miłosierdziem i zachęcanie do ufności jest najlepszym środkiem do nawracania siebie i innych. Mówi o tym Ojciec święty Jan Paweł H w encyklice „O Bożym miłosiedziu”:

„Nawracanie do Boga zawsze polega na odkrywaniu miłosierdzia, czyli owej miłości, która cierpliwa jest i łaskawa (por. 1Kor. 1, 3) na miarę Stwórcy i Ojca — miłości, której «Bóg i Ojciec naszego Jezusa Chrystusa» (por. 2 Kor. 1, 3) jest wierny aż do ostatecznych konsekwencji w dziejach przymierza z człowiekiem: aż do krzyża — czyli do śmierci i zmartwychwstania swojego Syna. Nawracanie do Boga jest zawsze owo-cem „odnalezienia” tego Ojca, który jest bogaty w miłosierdzie. Prawdziwe pozna-nie Boga miłosierdzia, Boga miłości łaskawej, jest stałym i niewyczerpalnym źródłem nawracania, nie tylko jako doraźnego aktu wewnętrznego, ale jako stałego usposobienia, jako stanu duszy.

Ci, którzy w taki sposób poznają Boga, w taki sposób Co „widzą” nie mogą żyć inaczej jak stale się do Niego nawracając. Żyją, więc „in statu conversionis” [w stanie nawracania] — a ten stan wyznacza najgłębszy nurt pielgrzymowania każdego człowieka na ziemi „in statu viatoris” Ew stanie pielgrzymowania] (VI i, 13).

3) Aby Jemu służyć.

Pan Jezus powiedział: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynił!’ (Mł 25, 40). Stąd tak mocne przypomnienie zapisane w „Dzienniczku” świętej siostry Faustyny, że Pan Jezus mówi: „Żądam (…) uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku Mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie” czynem, słowem, i modlitwą. I to „jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie” (Dz. nr 742).

Wszystkie nasze cele

pragniemy osiągać

trzymając się zasady

św. Ignacego Loyoli:

„Sentire cum Ecclesia” —

„Reguły o trzymaniu z Kościołem”.

„Dla zachowania prawdziwej postawy, jaką powinniśmy mieć w Kościele wojującym [dzisiaj — pielgrzymującym], należy przestrzegać następujących reguł: Reguła 1. Odłożywszy na bok wszelki sąd własny powinniśmy trzymać umysł nasz gotowy i skory do posłuszeństwa we wszystkim prawdziwej Oblubienicy Chrystusa, Pana naszego, a jest nią nasza święta Matka — Kościół Hierarchiczny” (Ćwiczenia duchowne nr 252 i 253), oraz wszystkich osiemnastu reguł wyliczonych przez św. Ignacego Loyolę.

Niepokalane Serce Maryi

Niepokalane Serce Maryi jest dla nas wzorem do osiągania wymienionych celów i pomocą. Pragniemy wynagradzać Jej Sercu także ranionemu przez grzechy nasze i całego świata.

Jakie są nasze obowiązki wynikające ze Statutu?/pelplińskiego uw. red/

Artykuł 27

Członek rzeczywisty Wspólnoty Małych Rycerzy szczególnie stara się w pełni realizować następujące cnoty chrześcijańskie:

a) maksymalne oddanie się Bogu i bliźniemu;

b) posłuszeństwo, pokorę i stałość;

c) prawdomówność i przekazywanie o innych dobrych opinii;

d) miłość nieprzyjaciół;

e) czujność wobec zagrożeń dla dobra duszy własnej i bliźniego;

f) troska o formowanie własnego sumienia zgodnie z obiektywnymi normami Kościoła.

Artykuł 28 / statutu pelplińskiego – uwga red./

Do obowiązków członków rzeczywistych Wspólnoty Małych Rycerzy należy zwłaszcza:

a) postawa szczególnej miłości i życzliwości wobec innych członków Wspólnoty Małych Rycerzy oraz spełnienie w tym duchu przynajmniej raz w tygodniu jednego uczynku miłosierdzia wobec innych osób: czynem, słowem lub modlitwą;

b) ofiarowanie każdego dnia i modlitw — przez Niepokalane Serce Maryi — w intencjach:

1. wskazanych — na dany miesiąc przez Ojca św. dla Apostolstwa Modlitwy,

2. wskazanych — na określony czas — przez Biskupa diecezjalnego swojej diecezji,

3. poleconych — z ważnych przyczyn — odpowiednio przez własnego proboszcza lub rektora kościoła albo przez kapelana generalnego Wspólnoty Małych Rycerzy,

4. za Kościół św. i duchowieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące i za nawrócenie grzeszników;

c) codzienne odmawianie przynajmniej jednej tajemnicy różańca;

d) codzienne odmawianie koronki do Miłosierdzia Bożego;

e) jak najczęstsze uczestniczenie we Mszy św., a raz w miesiącu razem z pozostałymi członkami koła w intencji Kościoła, kapłanów i dusz w czyśćcu cierpiących;

f) przyjmowanie Komunii św. wynagradzającej w:

1. pierwsze piątki każdego miesiąca;

2. pierwsze soboty każdego miesiąca;

g) uczestniczenie w Święcie Miłosierdzia Bożego ( II Niedziela Wielkanocna) z dyspozycją wewnętrzną odpowiednią do uzyskania odpustu zupełnego;

h) czynne uczestniczenie w spotkaniach własnego koła i włączenie się w inne jego inicjatywy;

i) uczestniczenie w miarę możliwości w inicjatywach Wspólnoty Małych Rycerzy.

Artykuł 29

Członkom Wspólnoty Małych Rycerzy zaleca się ponadto:

a) codzienne czytanie fragmentu Pisma św., połączone z refleksją nad nim;

b) częste przystępowanie do Sakramentu Pojednania z jak największą troską wypełnienia wszystkich jego pięciu warunków;

c) uczestniczenie w nabożeństwach kościelnych jak: w procesjach, Drodze Krzyżowej, Gorzkich Żalach itd.;

d) włączanie się w akcje charytatywne prowadzone przez instytucje kościelne;

e) odprawienie przynajmniej raz w życiu rekolekcji zamkniętych, jeśli zezwala na to kondycja wiekowa i zdrowotna.

Jakie są nasze przyrzeczenia i nasi Patronowie?

PRZYRZECZENIE

Wobec Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego, „Bogatego w miłosierdzie”; w obecności Matki Miłosierdzia i Zastępów Anielskich; wobec naszych Świętych Pa-tronów;

Przyrzekam żyć w duchu trzech rad ewangelicznych: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa stosownie do stanu życia. Przyrzekam posłuszeństwo odpowiedniej dla mnie Władzy kościelnej.

Przyrzekam w życiu naszej Wspólnoty okazywać największą, na jaką mnie stać miłość

NIEPOKALANE SERCE MARYI

ŚWIĘTA MAŁGORZATA MARIA ALACOQUE

ŚWIĘTA TERESA OD DZIECIĄTKA JEZUS

ŚWIĘTY IGNACY LOYOLA

ŚWIĘTY ANDRZEJ BOBOLA

ŚWIĘTA SIOSTRA FAUSTYNA

/ W późniejszym czasie na wniosek Zarządu zostali włączeni koleni święci umieszczeni w legitymacji – DYPLOMIKU MR – zob. str. 9 i na ostatniej s. okładki po  Akcie Przyrzeczenia./

Modlitwa codziennego ofiarowania

Panie Jezu Chryste, Ty poprzez swoje Boskie Serce, bogate w miłosierdzie, wylałeś na świat cały miłość swego Ojca jako uświęcający żar Ducha Przenajświętszego.

Racz przyjąć moje modlitwy, prace, radości i cierpienia i złącz je dzisiaj ze swą Ofiarą Krzyża, obecną w tajemnicy Eucharystii — dla zbawienia świata.

W jedności z całym Kościołem i Jego Matką Maryją, przez Jej pośrednictwo, proszę Cię w intencjach, które Ojciec Święty polecił naszym modlitwom.

Udziel mi, Panie Jezu, Ducha Świętego do wiernego w dniu dzisiejszym wypełnienia wszystkich dobrych czynów, przygotowanych dla mnie przez Boga Ojca.

Przemień mnie i uczyń apostołem Twojego Serca, bym świadczył w Duchu i Prawdzie, że Bóg jest miłością. Amen.

Serce Jezusa Miłosiernego

(Hymn Małych Rycerzy)

  1. Ile razy pierś odetchnie, ile razy serce drgnie.

Tysiąc razy więcej Jezu, wielbię miłosierdzie Twe. (bis)

Refren: Miłosierdzie Twe Jezu, poprzez wieki wciąż trwa.

Miłosierdzie Twe Jezu, ukojenie nam da.

Bo gdy smutek nas trapi i na duszy tak źle,

Miłosierne Twe Serce łask promieni nam śle.

Pragnę w miłosierdzie Twoje,

przeobrazić się nim żyć.

I dla smutnych pokrzywdzonych,

Twym odbiciem żywym być. (bis)

  • Spraw, by wszystkie moje myśli,

każde słowo każdy czyn,

Były zawsze miłosierne,

wobec ludzkich wad i win. (bis) Refren: Miłosierdzie Twe Jezu…

  • Pragnę zamknąć biedne serce,

w miłosiernym Sercu Twym,

Aby cierpieć z cierpiącymi,

milczeć o cierpieniu swym. (bis) Refren: Miłosierdzie Twe Jezu…

KONIEC TEKSTÓW Z VADEMECUM

Dnia, 23.03.1996 r. S. Zofia zaleca:

MODLITWY OBOWIĄZKOWE

DO CODZIENNEGO ODMAWIANIA

DLA MAŁYCH RYCERZY

  1. Codzienna Koronka do Miłosierdzia Bożego Miłosierdzia ( jeśli to możliwe odmówić  o godz.15).
  • Jedna część różańca świętego (5 dziesiątek) jeżeli odmawiasz w innych intencjach możesz dołączyć intencję Małych Rycerzy: za nawrócenie grzeszników, za kościół św., za kapłanów i za dusze w czyśćcu cierpiące.
  • Jeden dzień w tygodniu postu. O ile człowiek jest starszy, młodociany lub chory – może sam sobie złagodzić post bez mięsa.
  • Jedna koronka do Miłosierdzia Bożego, jeden raz w tygodniu, odmawiana o dowolnej godzinie nocnej (od 21 do 5 rano) przeciwko grzechowi nicy.
  • Mały Rycerz Miłosierdzia Bożego zobowiązany jest czynić dobro względem bliźniego, świadczyć Miłosierdzie: modlitwą, słowem i czynem. Musi być cichy i pokorny, znosić wszystkie zniewagi i upokorzenia z miłości do Chrystusa Pana.
  • Jedną Mszę św., w miesiącu zamówić w swojej parafii w intencjach podanych w  punkcie 2).

Jeśli jest to możliwe najlepiej o godz.15. Gdy zajdzie potrzeba można intencje zmienić.

  • Droga krzyżowa nie jest objęta regulaminem ale odmawiajmy ją jak najczęściej z miłością – dla Jezusa. To będzie najmilsza ofiara dla Boga przez która możemy wyprosić wiele łask.

M O D L I T W Y  

ZAŁOŻYCIELKI LEGIONU MRMSJ

ZOSTAWIONE W DUCHOWYM TESTAMENCIE MAŁYM RYCERZOM

MODLITWA

NIEZGŁĘBIONEGO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

( Modlitwa na ostatnie czasy)

Królu i Panie Niezgłębionego Miłosierdzia Bożego. Z wielką ufnością padamy do Twych stóp i błagamy za grzesznikami całego świata – ratuj ich i uwalniaj od sideł szatańskich.

Jezu Miłosierny, niech promień Twojej Miłości i Miłosierdzia ogarnie ich, aby nie zginęli w grzechu, nie pojednawszy się i nie wezwawszy Imienia Twego Jezu. Ty wszystko możesz, błagamy Ciebie, ratuj nas i cały świat przez Miłosierdzie Twoje.

Któż na ziemi więcej kocha nas, jak Ty Jezu! Więc błagamy za grzesznikami całego świata, przyjdź im z pomocą! Okazywałeś Miłosierdzie Swoje przez tyle wieków, okaż i teraz w te ostateczne czasy. Jezu niech ta wylana Krew ich obmyje.

Ta Krew, która wytrysnęła z Serca Twego dla nich. Dlatego błagamy Ciebie o słodki Jezu i wołamy po tysiąckrotnie – ratuj ich. Wiemy, że Twoje Ojcowskie Serce boleje nad tymi upadłymi duszami. Nie pozwól, aby szatan się cieszył z tak wielkiej liczby dusz. Ty jesteś Królem i Panem Nieba i ziemi, okaż Swoją wszechmoc przez Miłosierdzie Boże dla świata grzesznego. Jezu ufamy ci i ufać nie przestaniemy. Ofiary składamy z siebie u Twych stóp, jako Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego zjednoczeni z Twym Miłosierdziem, aby ci pomagać w zbawieniu świata. Amen.

Przekaż Córko Moja. Ta modlitwa powinna być odmawiana za wszystkich grzeszników całego świata. W tej modlitwie jest błogosławieństwo Moje i Moc Modlitwy na ostatnie czasy. Dzieci Moje módlcie się i ratujcie te dusze grzeszne i pomagajcie im, bo was rozliczę ze zmarnowanego czasu, gdy staniecie przede Mną. Ten czas stanie wam przed oczami i z tego czasu przed Bogiem musicie się rozliczyć i zobaczysz człowiecze te dusze, które przez twoje lenistwo zostały pozbawione zbawienia i muszą nadal cierpieć. Gdy odejdziesz z tego świata modlitwy przeznaczone dla ciebie otrzymają te dusze, któreś ty pozbawił modlitwy. Kochaj i módl się za nich, za dusze grzeszne żyjące tu na ziemi.

otrzymany przez s. Zofię dnia, 07.08.1991 r.

MODLITWA DLA UCZCZENIA ŁONA MATKI BOŻEJ

I OTOCZENIA MODLITWĄ ANIOŁ PAŃSKI

DZIECI POCZĘTE

Śp. s. Zofia będąc w szpitalu w Niemczech otrzymała z natchnienia Bożego polecenie uczczenia ŁONA Matki Bożej i otoczenia modlitwą „Anioł Pański” (raz dziennie w dowolnym czasie) dzieci poczętych przez dziewięć miesięcy od Zwiastowania Pańskiego – 25 marca. Przed odmówieniem „Anioł Pański” złóżmy modlitwę ofiarowania:

Maryjo, uwielbiam Twoje Przeczyste Łono i to Dzieciątko, które się w Nim poczęło i proszę o wszystkie dzieci poczęte, aby rodzice dali im życie, którym Bóg ich obdarzył i kochali je w życiu taką miłością, jaką Ty kochałaś swojego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Anioł Pański…

MODLITWA O MIŁOSIERDZIE

DLA TYCH, KTÓRZY MIELI BYĆ POTĘPIENI

 Każdego dnia  wiele dusz, schodzących z tego świata wg Sprawiedliwości Bożej winno zostać potępionych, jednakże dzięki Niezgłębionemu  Miłosierdziu Bożemu, można ich jeszcze ratować, wstawiając się za nimi do  Pana Boga i błagając o miłosierdzie słowami poniższego Aktu Strzelistego. Należy go odmawiać:

1) szczególnie w I soboty miesiąca

2) po przyjętej Komunii św.

3) po każdej 10 różańca )

„ O mój Jezu Niezgłębionego Miłosierdzia Bożego, zbaw te dusze, które miały być potępione. Amen.”

Otrzymana przez s. Zofię dnia 19.05.2008 r.

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ KONAJĄCYCH

Matko Boża, w Twoim Miłosiernym Sercu składam wszystkie dusze konające, bądź przy nich, jak byłaś przy swoim Synu. Niech żadna dusza nie odejdzie z tego świata do wieczności bez Twojej  opieki; bądź Matką  żywych i umierających, prowadź ich do Swego Syna – Jezusa Chrystusa. Amen.”

Odmówić: 1 x Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, 3 x Wieczny odpoczynek

Otrzymana przez s. Zofię dnia 19.05.2008 r.

Pan Jezus polecił ofiarować Msze św. i modlitwy w intencji: Ojca św., biskupów, kapłanów, zakonów, za nawrócenie grzeszników a także za dusze w czyśćcu cierpiące.

Stąd przypuszczam, że s. Zofia zredagowała modlitwę 7 koronek do Miłosierdzia Bożego, w siedmiu intencjach, które MRMB odmawiają regularnie w Poznaniu od 20 lat w każdy pierwszy piątek miesiąca w kościele oo. Franciszkanów, podczas całodobowej adoracji o godz. 15-tej i 3-ciej w nocy. Intencje SIEDMIU KORONEK DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO opracowane przez s. Zofię zostały zatwierdzone przez Księży Jezuitów w Kaliszu i nie należy ich zmieniać.

/ fragment artykułu rycerki Marii T. z Poznania, Głos MR nr 43 s. 30/

INTENCJE 7 KORONEK

do Bożego Miłosierdzia

praktykowanych przez Małych Rycerzy MSJ

Drodzy Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego oraz wszyscy czciciele Miłosierdzia Bożego – zebraliśmy się dzisiaj, aby czcić, wielbić, i zawierzać Miłosierdziu Bożemu, oraz prosić Boga o wszelkie łaski potrzebne nam i całemu światu.

Wszystkie nasze prośby będziemy zanurzać przez Najświętsze Rany Pana Jezusa w niezgłębionym Miłosierdziu Bożym, aby uprosić potrzebne łaski dla całego świata a szczególnie dla naszej Ojczyzny. Przy każdej koronce będziemy wymieniać, o co się modlimy i powierzać Bogu nas samych, aby nasza modlitwa była miła Bogu.

Intencja I koronki / Rana Serca/

W pierwszej koronce do Miłosierdzia Bożego zwracamy się do Najświętszego Serca Pana Jezusa i zanurzmy w niezgłębionym Miłosierdziu Bożym i w Najświętszym Sercu Pana Jezusa pełnym miłości i miłosierdzia – Kościół Święty., Ojca Świętego, biskupów, kapłanów oraz zakonników, aby moc Miłosierdzia Bożego broniła ich przed wszelkimi atakami zła. Prośmy również o ich zdrowie i o to, aby godnie wypełniali Wolę Bożą w posługiwaniu kapłańskim i zakonnym

Intencja II koronki / Rana lewej nogi/

W drugiej koronce poprzez Najświętsze Rany Pana Jezusa będziemy zanurzać w niezgłębionym miłosierdziu Bożym wszystkich chorych i cierpiących na duszy i ciele, a także strapionych, prześladowanych i opuszczonych – abyśmy poprzez niezgłębione Miłosierdzie Boże mogli uprosić potrzebne łaski dla wszystkich chorych na całym świecie a szczególnie dla nas samych i naszych rodzin.

Intencja III koronki /Rana prawej nogi/

W trzeciej koronce poprzez Najświętsze Rany Pana Jezusa będziemy zanurzać w niezgłębionym Miłosierdziu Bożym młodzież i dzieci całego świata a szczególnie młodzież i dzieci polskie – aby moc Miłosierdzia· Bożego broniła ich przed atakami zła oraz przed tak bardzo obecnie zepsutym światem.

Intencja IV koronki /Rana lewej ręki/

W czwartej koronce do Miłosierdzia Bożego poprzez Najświętsze Rany Pana Jezusa będziemy prosić o pokój na świecie a szczególnie o pokój w naszej Ojczyźnie – aby Boży pokój ogarnął wszystkie ludzkie serca i aby one mogły stać się narzędziami, którymi będzie się posługiwał Jezus Miłosierny.

Intencja V koronki / Rana prawej ręki/

W piątej koronce poprzez Najświętsze Rany Pana Jezusa będziemy zanurzać w niezgłębionym Miłosierdziu Bożym ginących śmiercią tragiczną, wszystkie dusze konające oraz dusze w czyśćcu cierpiące, szczególnie z naszych’ rodzin – aby moc Miłosierdzia Bożego otworzyła im bramy niebios.

Intencja VI koronki / Rana ramienia – najbardziej bolesna/

W szóstej koronce poprzez Najświętsze Rany Pana Jezusa powierzamy wszystkich zatwardziałych grzeszników całego świata, wszystkich, którzy odeszli od Boga – dusze, które Pan Jezus kocha najbardziej, a które stoją nad przepaścią potępienia oraz tych, którzy zbłądzili, szczególnie ludzi uzależnionych i ludzi niewierzących. Zanurzamy ich w niezgłębionym Miłosierdziu Bożym, aby zaczerpnęli siły i mocy uzdrawiającej w poznaniu i nawróceniu się do Boga.

Intencja VII koronki / Rana głowy/

W siódmej koronce do Miłosierdzia’ Bożego poprzez Najświętsze Rany Pana Jezusa będziemy zanurzać w niezgłębionym Miłosierdziu Bożym całą wspólnotę Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, naszych opiekunów oraz wszystkich czcicieli Miłosierdzia Bożego i będziemy prosić o potrzebne nam łaski do dobrego wypełniania woli Bożej.

/Głos MR nr 43 s. 31/

KIM BYŁA  S. ZOFIA GROCHOWSKA,

założycielka Legionu MRMSJ

Zofia Grochowska z domu Osiak, urodzona dn. 10.04.1931 w małej wiosce Janochy, w rodzinie rzymsko-katolickiej z ojca Władysława i matki Ludwiki.

Rodzice nie byli piśmienni. Skończyła zaledwie trzy klasy szkoły podstawowej z uwagi na wojnę. Po wojnie w 1947 r. z rodzina opuściła rodzinną wieś udając się na tzw. „zachód”. Za mąż wyszła w 1950 roku. Urodziła pięcioro dzieci z czego wychowała wspólnie z mężem Ryszardem trzy córki, które wyszły za mąż.

Gdy skończyła 56 lat (ok. 1957 r.) otrzymała łaskę wiedzy o tym co będzie robić dla chwały Bożej w co bardzo sama nie wierzyła. Dopiero po wielu latach wszystko się sprawdziło i szła za głosem Bożym. wolę Bożą wypełniała tak, jak tylko potrafiła i nigdy nie myślała, że Bóg uczyni z takiej nędzy swoje  narzędzie, ucząc od podstaw tak słabego człowieka.

W 1986 r. wstąpiła do III Zakonu Salezjańskich Pomocników Kościoła przy parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku woj. elbląskie. Brała czynny udział w grupach modlitewnych do Miłosierdzia Bożego, Kółka Różańcowego i innych.

A oto co sama napisała o sobie:

“Pierwszą moją religijną książką, którą przeczytałam było Pismo św. – Stary Testament. Po przeczytaniu Pisma św. ogarnęła mnie dziwna moc pragnienia wiedzy o Bogu, i zaczęłam kupować dużo książek o tematyce religijnej. Gdy kupiłam książkę “Dzienniczek s. Faustyny” i ją przeczytałam odczułam, że treść zawarta w tej książce jest jakby skierowana do mnie i całym sercem oddałam się Miłosierdziu Bożemu.

Rozpowszechniając cześć do Miłosierdzia Bożego zorganizowałam grupę modlitewną, która do dziś istnieje. W 1986 r. przechodzę wielki kryzys mojego życia, zdawało mi się, że jestem skończona, nerwy odbierały mi radość życia. W tym czasie przypomniało mi się, że w 1953 r. prosiłam Matkę Bożą o pomoc i zostałam wysłuchana. Klękłam więc i zalewając się rzęsistymi łzami zaczęłam błagać Matkę Bożą abym zaznała spokój wewnętrzny i żebym mogła żyć tylko dla Boga. W ciągu miesiąca opuściły mnie nerwy i zaczęła się walka wewnętrzna aby zwalczyć nawyki zła. Czułam obecność Matki Bożej, gdy miałam wypowiedzieć coś złego. Słyszałam wewnętrzny głos: “nie mów tego”. Ta walka trwała około dwóch lat.

W tym czasie często chodziłam do kościoła, dużo się modliłam i często przyjmowałam komunię św. i miałam jedno pragnienie.

Od 1986 r. mam wewnętrzne przekazy, które piszę i coraz bardziej ogarnia mnie miłość do Jezusa Ukrzyżowanego. Nie mam wątpliwości, że to Bóg mnie prowadzi i daje wskazówki, jak żyć dla niego i całkowicie poddaję się jego świętej woli. Już od kilku lat piszę w przekazach o zgromadzeniu Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego, które ma powstać dla ratowania grzeszników. Dla zbawienia człowieka, Pan Bóg powierzył mi tworzenie Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Jest to wspólnota ludzi świeckich. Moje życie ofiarowałam Bogu, żyję Bogiem i dla Boga. Dla mnie liczy się tylko to aby wypełnić wolę Bożą i pokonując setki kilometrów przekazuję ludziom pokój, miłość, radość wszystko to co sama otrzymuję od Boga. Pragnę z całym poddaniem się woli Bożej wypełniać tę misję. To co opisałam nie jestem w stanie wyrazić piórem ani słowami, trzeba przeżyć duchowo aby to zrozumieć.”

Ponad jedną czwartą swojego życia poświęciła dziełu Małych Rycerzy, jednocząc i umacniając jego członków w powołaniu poprzez słowo, modlitwę i czyn. Od początku zabiegała o oficjalną opiekę Kościoła nad tworzoną wspólnotą. Po wielu różnych próbach i działaniach na spotkaniu z przedstawicielami Kościoła 19 czerwca 1998 s. Zofia przekazała opiekę z wszelką dokumentacją Księżom Jezuitom przy Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu. Od tej pory współpracowała także przez kilka lat z Siostrami Jezusa Miłosiernego oddelegowanych do współpracy z Małymi Rycerzami Serca Jezusa Miłosiernego. Swoją wolę współpracy i posłuszeństwa złożyła w pisemnej deklaracji starając się wytrwać w tym postanowieniu do końca swoich dni.

Śp. s. Zofia Grochowska, jako założycielka, pełniła funkcję  pierwszego prezesa. Podczas pierwszego spotkania Zarządu, 25.10.2008 (4 m-ce przed swoim odejściem do Boga) wobec przedstawicieli Wspólnoty wyraziła swoją wolę, co do swojego następcy, wskazując na ówczesnego swojego zastępcę Wiesława Kaźmierczaka. / Oficjalnie funkcję prezesa Zarządu Małych Rycerzy zostało powierzone br. Wiesławowi 1.08.2009 w Kaliszu podczas Zgromadzenia Animatorów, które odbyło się w ramach corocznego spotkania modlitewnego tzw. Tiduum ku czci Boga Ojca./

Zasnęła w Panu Bogu w poniedziałek, 2 marca 2009 w ostatni dzień zamówionej przez siebie gregorianki (30 Mszy św.) ofiarowanych za kapłanów żyjących w różnych stanach kryzysowych. Ofiara ta staje się wymowna w obliczu ustanowienia przez Ojca świętego Benedykta XVI Roku Kapłańskiego pod patronatem św. Jana Marii Vianey`a proboszcza z Ars (Francja).

Uroczystości pogrzebowe z udziałem przychylnych Księży Salezjanów i ok. 150 wiernych i Małych Rycerzy z całej Polski, odbyły się Kościele św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku, świątyni sąsiadującej z mieszkaniem Zofii i Ryszarda Grochowskich. Ciało śp. s. Zofii złożone zostało razem z ciałem męża śp. Ryszarda, pochowanego pół roku wcześniej, na cmentarzu parafialnym w Tolkmicku.

28.02.1994 – Matka Boża:

„Mój Boski Syn wybrał ciebie do tego dzieła, jakim jest Miłosierdzie Boże.”

Opinia Ks. Lucjana Dąbrowskiego,

proboszcza parafii Św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku:

 „Przeżywam prawdziwą radość, ile razy mogę dobrze mówić, czy pisać o moich duchowych dzieciach, którym z woli Bożej przewodzę do nieba. Pani Zofia Grochowska jest jedną z tych moich parafian, którzy są bardzo zatroskani o sprawy Boże w życiu osobistym, rodzinnym i całej parafii. Panią Zofię znam od 4 lat, od 1989r. to jest od przybycia do Tolkmicka w charakterze proboszcza. Jej osoba szybko zwróciła na moją uwagę swoim rozmodleniem, codzienną Komunią Św. oraz prowadzeniem grupy Miłosierdzia Bożego. Jest wzorową matką i żona, ma  62 lata życia, jej pasją życiową jest pomagać ludziom i szerzyć chwałę Bożą. Umie pogodnie i z poddaniem się woli Bożej znosić wszelkie cierpienia.  Osobiście modlę się, aby łaska Boża nie była w niej daremna.

Tolkmicko, 1993.02.08                                                         Ks. prob. Lucjan Dąbrowski SDB

Opinia Ks. Stanisława Wójcika,

proboszcza parafii Św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku:

Zaświadczam, że Zofia Grochowska, zamieszkała na terenie parafii św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku jest wierzącą i praktykującą parafianką. Z gorliwością troszczy się o utrzymanie naszej zabytkowej świątyni. Należy do Grupy Miłosierdzia Bożego – jednej z grup modlitewnych, działających na terenie naszej parafii. Przewodniczy grupie Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Pana Jezusa, którą jest założycielką i organizuje z nimi spotkania modlitewne po całej Polsce, szerząc kult Bożego miłosierdzia. Zadaniem tej GRUPY jest codzienna modlitwa różańcowa, udział w Eucharystii, post o nawrócenie grzeszników, modlitwy w intencji Kościoła, Papieża i duchowieństwa. Zaświadczenie wydaje się celem przedłożenia odpowiednim władzom.

Tolkmicko dn. 2.11.1999       Z wyrazami szacunku – Proboszcz ks. mgr Stanisław Wójcik.

List o. Albina Sroki do s. Zofii

Droga Zofio, Dzięki ! Twój postęp Rycerzy, to nie ludzki wymysł, bądź spokojna. Niech tylko modlą się. Będą rycerzami naprawdę. Idą dla Kościoła straszne dni ( dla kapłanów ), potrzeba będzie tych autentycznych, którzy ocaleją, nie uciekną i odbudują Kościół. Lęk ogarnia nawet najmocniejszych. Mów to i przygotuj ich. Kościół wycierpi, ale odrodzi się: albo – albo. Dlatego Twoi Rycerze są, potrzebni. Modlitwy, modlitwy, pokuty i dobrego życia – tego potrzeba. Przełom wieków niesie zgrozę dla świata. Trzeba już jawnie przeciwstawić się złu. (…) No i pokora i milczenie i modlitwa. Bogu wszystko polecaj i Jemu zawdzięczaj.

Pozdrawiam. Błogosławię.

Jarosław, 26.V.1996                                                                             O. Albin (OFMCap)

DOTYCHCZASOWE PUBLIKACJE

s. Zofii Grochowskiej

►Pierwsza książka „ORĘDZIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO” z obrazem Bożego Miłosierdzia na okładce/ obraz z siedziby Apostolstwa Bożego Miłosierdzia  w Warszawie ul. Nowogrodzka 44/5 / z tekstami od 11.12.1988 r. do 30.12.1993 r.

►Druga książka „Czas ostatniej szansy” wyd. Apostolstwo Bożego Miłosierdzia Warszawa, grudzień 1994 r. z obrazem Jezusa Miłosiernego z klęczącymi Janem Pawłem II i s. Faustyną / Obraz Miłosierdzia Bożego w Kościele parafialnym oś. Rycerskie – Przemyśl. Ojciec św. Jan Paweł II dziękuje Panu Jezusowi za dar Miłosierdzia Bożego objawiony przez siostrę Faustynę Kowalską – błogosławioną, wyniesioną na ołtarze 18 kwietnia 1993 roku. Obraz dopuszczony do kultu Bożego przez ich Ekscelencje Arcybiskupów Metropolitów Przemyskich: ks. Abp dr Ignacego Tokarczuka i ks. Abp dr Józefa Michalika. / z tekstami od. 11.12.1988 r. do 30.10. 1994 r./

►Trzecia książka „Czas ostatniej szansy” II wydanie – Apostolstwo Bożego Miłosierdzia –Warszawa, październik 1995 r. z obrazem Jezusa Miłosiernego z klęczącymi Janem Pawłem II i s. Faustyną / z tekstami jak wyżej: od. 11.12.1988 r. do 30.10. 1994 rPotem wydano 7 zeszytów tzw. kwartalniki CZAS OSTATNIEJ SZANSY z bieżącymi orędziami do 2.11.1994 do 10.12.1997 wyd. Apostolstwo Bożego Miłosierdzia, Warszawa.

►Czwarta książka „U źródeł Bożego Miłosierdzia” Orędzia przekazywane siostrze Zofii Grochowskiej 1988-1999 r.

► Piąta książka to I tom „U źródeł Bożego Miłosierdzia” Orędzia przekazywane siostrze Zofii Grochowskiej 1988-1999 r. Wznowienie tego wydania dokonano na prośbę autorki Orędzi, aby udostępnić powstałym w miedzy czasie członkom Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego nabycia tej książki.Wyd. Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego, Nowy Sącz, I kw. 2008

 Szósta książka to II tom „U źródeł Bożego Miłosierdzia” Orędzia przekazywane siostrze Zofii Grochowskiej 1999-2008 r. Wyd. Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego, Nowy Sącz, II kw. 2008 r.

►Siódma książka to planowane przez Zarząd Legionu wydanie jednotomowej publikacji / z tekstami, które nie były dotychczas zamieszczone w wyżej wymienionych książkach  / do użytku wewnętrznego LegionuMałych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.

►UWAGA – OBECNIE Do dyspozycji formacyjno-informacyjnej członków Legionu służy pismo wspólnotowe „Głos Małego Rycerza” wydawane jako kwartalniki w wersji drukowanej i elektronicznej na stronie internetowej. Witryna Legionu: malirycerze.pl jest też środkiem informacyjnym, formacyjnym i ewangelizacyjnym tak dla rycerzy jaki i wszystkich użytkowników.

OPINIA OPIEKUNA UCZT DUCHOWYCH LEGIONU

I ASYSTENTA REDAKCJI GŁOSU MR – KS. LESŁAWA KRZYŻAKA

Do mojego pierwszego spotkania z członkami grupy modlitewnej pod nazwą:

„Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego” doszło w roku 2011 [i trwa do chwili obecnej].

Wtedy to właśnie zostałem przez nich zaproszony do Częstochowy, aby w tym szczególnym dla naszego narodu miejscu, poprowadzić dla nich rekolekcje.

Z moich pierwszych rozmów z Małymi Rycerzami, dowiedziałem się, że ta dla mnie dotychczas nieznana wspólnota modlitewna, spotyka się regularnie, raz w roku, na Jasnej Górze w celu zawierzania swoich spraw Matce Bożej Królowej Polski oraz Matce Miłosierdzia.

Miesiąc maj roku 2011 był dla nich okazją do odbycia swojej VI już z kolei Pielgrzymki Zawierzenia.

Ten mój pierwszy kontakt z członkami LMRMSJ otworzył mi drogę do kolejnych z nimi spotkań, a były nimi:

►rekolekcje w Tolkmicku, Bochni, Grudziądzu, Kraśniku

►coroczna asystencja i opieka duchowa ogólnopolskich zjazdów modlitewnych Legionu: Częstochowa, Kraków, Kalisz, Niepokalanów.

Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego stanowi liczną i budującą wspólnotę wiernych świeckich, która krzewiąc kult Jezusa Miłosiernego, odznacza się duchem adoracyjnym dla Chrystusa i wynagradzającym względem Boga.

W oparciu o statut jest zatwierdzoną wspólnotą, która prawnie wspiera dzieło Kościoła na terenie nie tylko naszego kraju, ale i za jego granicą.

Wspólnotę założyła śp. Zofia Grochowska z Tolkmicka, która animowała krzewienie modlitwy w duchu uwielbienia i wynagrodzenia Jezusowi Miłosiernemu.

Na podstawie moich dotychczasowych kontaktów z członkami grupy modlitewnej: „Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego” podczas naszych spotkań rekolekcyjnych, mogę z wielkim przekonaniem zaświadczyć o głębokiej duchowości tych szczerze kochających Jezusa Miłosiernego ludzi.

W świetle moich obserwacji i osobistych doświadczeń z Małymi Rycerzami MSJ zebranych w wyżej podanym okresie, przyznaję, że jestem zauroczony duchowością tych oddanych Bogu ludzi i ich gorliwym trwaniem przy Chrystusie.

Członkowie Legionu MRMSJ są godnym naśladowania przykładem wiernych, którzy kochają Kościół Święty i są gotowi bronić jego imienia oraz imienia swojej Ojczyzny.

Ich rycerską bronią jest wytrwała i gorliwa modlitwa, posty i adoracje Najświętszego Sakramentu, ich dążeniem wynagradzanie Bogu za grzechy świata, dziękczynienie za wszelkie łaski, jakich nasza ludzkość od Niego otrzymała i wypraszanie miłosierdzia dla świata całego.

Ich wielką troską jesteśmy też my, kapłani, których oni nieustannie ogarniają swoją  modlitwą, wypraszając nią świętość dla każdego z nas.

Jestem zdania, że duch adoracji, wyrzeczenia i poświęcenia MR MSJ wspiera ewangelizację parafii i całego Kościoła.

To piękne dzieło Jezusa, godne jest zauważenia i docenienia w krzewieniu naszej katolickiej wiary w Boga Trójedynego.

Drodzy BRACIA KAPŁANI, pragnę zachęcić was wszystkich, abyście bez obaw zwrócili wasze oczy na tych ludzi modlitwy i sięgali po ich pomoc, jako nasze wsparcie dla nas samych i obrony naszego Kościoła, szczególnie teraz w tych coraz trudniejszych czasach dla niego.

Jestem głęboko przekonany o tym, że oni nas w tym nie zawiodą.

Żołynia, dnia 15.09.2021.                                                            ks. dr. Lesław Krzyżak

INFORMACJA O OBECNYM STANIE PRAWNYM

w ZAKRESIE ERYGOWANIA w KOŚCIELE

Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego

►DEKRET w DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ

Oficjalnie Legion Małych Rycerzy MSJ, jako wspólnota ogólnopolska działała do 2019 r. na podstawie aprobaty Statutu w diecezji pelplińskiej, którego zatwierdzenia dokonał ówczesny Bp Jan Bernard Szlaga, 28 kwietnia 1998. Statut ten potwierdzony dokumentem z dnia 27 lipca 2011 r podpisał biskup pelpliński w obecności przedstawicieli koła Legionu w Pelplinie. Statut został przyjęty i uchwalony przez Zgromadzenie Animatorów w Kaliszu w 3.08.2011, jako obowiązujący dla wszystkich członków Legionu.

W 2 sierpnia 2019 r. Zgromadzenie Animatorów Legionu MRMSJ uchwaliło za obowiązujący w całym Legionie STATUT zatwierdzony w diecezji siedleckiej dnia 23.05.2019 r.

Inne diecezje, gdzie dekretem Biskupów Kościołów lokalnych zostały zatwierdzone dekretem Statuty i aprobata na oficjalną działalność Małych Rycerzy to:

►DEKRET w ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ

►DEKRET w DIECEZJI TARNOWSKIEJ

►DEKRET w DIECEZJI SIEDLECKIEJ

SPIS TREŚCI
STRONA
1 – OD REDAKCJI – WSTĘP – druga str. okładki: LIST ZAŁOŻYCIELKI LEGIONU DO MAŁYCH RYCERZY
2 – AKTUALNA INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA RYCERZY
4 – WARUNKI WSTĘPOWANIA I PRZYJMOWANIA DO LEGIONU
5 – FORMULARZ ZGŁOSZENIA I DEKLARACJI
6 – TEKST PRZYRZECZENNIA
7 – OZNAKA – ZNACZEK Z LOGO MAŁEGO RYCERZA
7 – LEGITYMACJA – DYPLOMIK mr – PAMIĄTKA DEKLARACJI
8 – WSKAZÓWKI, RADY, ZADANIA DLA MAŁEGO RYCERZA WG ORĘDZI
23 – STATUT OBOWIĄZUJĄCY DLA LEGIONU MRMSJ
29 – REGULAMIN MAŁEGO RYCERZA
30 – VADEMECUM OPRACOWANE PRZEZ JEZUITĘ O. ZDZISŁAWA PAŁUBICKIEGO NA TEKSTACH PIERWSZEGO STATUTU  LEGIONU ZATWIERDZONEGO PRZEZ BISKUPA PELPLIŃSKIEGO JANA BERNARDA SZLAGĘ, DNIA 28.04.1998 r.
46 – MODLITWY OBOWIĄZKOWE DO CODZIENNEGO ODMAWIANIA DLA MAŁYCH RYCERZY
47 – MODLITWY ZAŁOŻYCIELKI LEGIONU MRMSJ ZOSTAWIONE W DUCHOWYM TESTAMENCIE DLA RYCERZY
49 – SIEDEM KORONEK  PRAKTYKOWANYCH PRZEZ MAŁYCH RYCERZY MSJ
50 – KIM BYŁA S. ZOFIA GROCHOWSKA, ZAŁOŻYCIELKA LEGIONU MRMSJ
52 – OPINIE KSIĘŻY O ŚP. S. ZOFII
53 – DOTYCHCZASOWE PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE Z ORĘDZIAMI
54 – OPINIA OPIEKUNA UCZT DUCHOWYCH LEGIONU
I ASYSTENTA REDAKCJI GŁOSU MR KS. LESŁAWA KRZYŻAKA
55 – INFORMACJA O OBECNYM STANIE PRAWNYM LEGIONU
56 – SPIS TREŚCI
– trzecia str. okładki: SŁOWA UPOMNIENIA do „RYCERZY NA PAPIERKU
– ostatnia str. okładki: AKT PRZYRZECZENIA I OFIAROWANIA – CODZIENNY  

ŚWIADECTWO RYCERZA MICHAŁA

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Król Polski i Maryja zawsze Dziewica, Królowa!

Już dawno obiecałem Bratu Wiesławowi napisanie tego świadectwa.

Jestem małym rycerzem Miłosiernego Serca Jezusowego od 2015 roku.

Na początku gorliwie wypełniałem zadania i obowiązki,  wynikające ze Statutu i Regulaminu Małego Rycerza.

Później,  muszę to przyznać,  moja gorliwość osłabła.

Ale jakiś miesiąc temu, otrzymałem od naszego Prezesa Zarządu “Vademecum Małego Rycerza – Podręcznik Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego”

Po lekturze listu naszej Założycielki – śp. Siostry Zofii Grochowskiej “do <<Letnich>> małych rycerzy;  po przeczytaniu tego listu, Duch Święty rozpalił u mnie na nowo gorliwość bycia dobrym małym rycerzem.

Życzę wszystkim, aby dostąpili tej samej łaski – Ducha Świętego Pocieszyciela.

Pocieszycielem jesteś zwan

I Najwyższego Boga dar

Tyś namszczeniem naszych dusz

Zdrój Żywy, Miłość, ognia żar.

5.XI.2021 A.D                mr Michał