PLAN, OFIAROWANIE I GRAFIK REKOLEKCJI i ZJAZDU LEGIONU, 4-6.08.2023 w Niepokalanowie

PLAN REKOLEKCJI i ZJAZDU

LEGIONU MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO

W RAMACH XXV TRIDUUM KU CZCI BOGA OJCA

Niepokalanów, 4 – 6 SIERPNIA 2023

Rekolekcje prowadzi o. Michał Chaciński[1], OFMconv

Asystent XXV Triduum ku czci Boga Ojca ks. Lesław Krzyżak

PIĄTEK, 4.08.2023

15:00Koronka[2] i inne modlitwy w Godzinie Bożego Miłosierdzia (kaplica św. Maksymiliana) o. Michał

15:20 – Zawierzenie Duchowi Świętemu rekolekcji Legionu MRMSJ w ramach XXIV Triduum ku czci Boga Ojca(ks. Lesław)

15:30 DROGA KRZYŻOWA, (o. Michał – kaplica św. Maksymiliana)

16:30Msza św. dla MR z nauką rekolekcyjną (1) (o. Michał)

o. Michał – rekolekcjonista: Intencja wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i przebłaganie Boga Ojca za grzechy nasze i świata całego mocą wstawienniczą Matki Bożej Niepokalanej i św. Maksymiliana oraz Patronów Legionu MRMSJ

ks. Lesław: O błogosławione owoce TRIDUUM ku czci Boga Ojca i wszelkich działań w ustanowieniu Święta Boga Ojca całej ludzkości)

17:30Kolacja (dla  zgłoszonych i mieszkających w Domu Rekolekcyjnym)

19:00  – Nauka rekolekcyjna (2) (o. Michał – aula św. Bonawentury)

20:00   Możliwość okrycia płaszczem Matki Bożej z Gudelupe dla zainteresowanych przez kustosza płaszcza ks. Lesława Krzyżaka

                (W czasie tej posługi odmawiany jest Różaniec św.)

BLOK MODLIT. GOSPODARZY[3] w ramach pierwszo-sobotniego zawierzenia Matce Bożej: 19:00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu, 20:30 – Różaniec, 21:00 – Msza św. (kaplica św. Maksymiliana)

SOBOTA, 5.08.2023

6:00 – Godzinki ku czci NMP i Różaniec św. razem z grupą modlitewną (o. Mirosław OFMconv, kaplica św. Maksymiliana)

7:00 – Msza św. ogólna dla zainteresowanych (ks. rekolekcjonista, kaplica św. Maksymiliana dla uczestników rekolekcji)

8:00 – Śniadanie (dla  zgłoszonych i mieszkających w Domu Rekolekcyjnym)

9:00Nauka rekolekcyjna (3)  (o. Michał – rekolekcjonista, kaplica św. Maksymiliana)

10:00 – Różaniec św. cz. Radosna w int. XV SPOTKANIA Zarządu Legionu MRMSJ (– kaplica,  prowadzą przedstawiciele Berlina)

10:00 – w tym czasie XV POSIEDZENIE Zarządu Legionu MRMSJ (w Sali Konf. Domu Rekol. z ks. Lesławem – asystentem spotkania)

11:00 – Nauka rekolekcyjna (4) (o. Michał – rekolekcjonista, kaplica św. Maksymiliana)

13:00 – Obiad (dla  zgłoszonych i mieszkających w Domu Rekolekcyjnym)

13:00 – Możliwość nabycia publikacji Legionu… dla uczestników Triduum (gościniec z tyłu kaplicy św. Maksymiliana)

15:00 – Godzina Miłosierdzia(prowadzi lokalna grupa modlitewna, kaplica św. Maksymiliana)

15:20 – ZawierzenieDuchowi Świętemu Zjazdu Legionu MRMSJ w ramach XXV Triduum ku czci Boga Ojca– ks. Lesław

15:30 – Różaniecśw. cz. Bolesna(Koszalin)

16:00Msza św. dla MR z nauką rekolekcyjną (5)  (o. rekolekcjonista, kaplica św. Maksymiliana dla wszystkich uczestników XXIV Triduum ku czci Boga Ojca)

int. o. Michał rekolekcjonista: W intencjach Małych Rycerzy i intencjach złożonych w koszyczku przed ołtarzem,

int. ks. Lesław: ZWynagrodzenie Bogu Ojcu przez Niepokalane Serce Maryi za krzywdy wyrządzone Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie w tym za oziębłość i niedowiarstwo

17:30 – Kolacja (dla  zgłoszonych i mieszkających w Domu Rekolekcyjnym) a po kolacji możliwość nabycia publikacji).

17:30 – Dalsza możliwość nabycia publikacji Legionu dla przybyłych na nocne czuwanie (gościniec – z tyły kaplicy św. Maksymiliana)

18:00 – Różaniec św. cz. Światła w intencji XVI Zgromadzenia Animatorów– prowadzą przedstawiciele wyznaczeni przez organizatorów

18:00XVI Zgromadzenie Animatorów Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego dla delegatów i przedstawicieli lokalnych wszystkich grup modlitewnych  (w Sali Konferencyjnej Domu Rekolekcyjnego z ks. Lesławem – asystentem spotkania )

BLOK MODLITEWNY LEGIONU W RAMACH ADORACJI BOGA OJCA

19:30 Nauka rekolekcyjna (6

20:30 Adoracja Najśw. Sakramentu w ciszy(wystawienie o. Michał)

21:00 Apel Jasnogórski, ofiarowanie z odnowieniem Aktu Zawierzenia (ks. Lesław Krzyżak), i c.d. czuwania (kaplica św. Maksymiliana):

21:30 – Czuwanie w ramach ADORACJI Boga Ojca ( w tym Modlitwy do Ducha Świętego i I intencja Koronki do Bożego Mił. i 5 minut ciszy dla B. Ojca. (czuwają i modlitwy prowadzą: _Kielce_Konstancin Piaseczno_Józefosław_Warszawa i ci, którzy czczą i wysławiają Ojca całej ludzkości )

22:30 – Czuwanie w ramach adoracji Boga Ojca (w tym Różaniec tajem. Chwalebne i II intencja Koronki do Bożego Mił. i 5 minut ciszy dla B. Ojca. (czuwają i modlitwy prowadzą:__Berlin_Pelplin_Trąbki Wielkie_Dzikowiec_Szczecin­ i ci, którzy chcą wielbić i dziękować Ojcu całej ludzkości)

24:00 Msza św. uwielbienie Boga Ojca z homilią ks. Michała lub ks. Lesława, (kaplica św. Maksymiliana)

Int. o. Michał Uwielbienie Boga Ojca i ustanowienie święta Boga Ojca całej ludzkości oraz potrzebne łaski i moc Ducha Świętego w usunięciu wszelkich przeszkód dla tego dzieła;

Int. ks. Lesław: Zawierzenie Bogu Ojcu całego duchowieństwa szczególnie biskupów i proboszczów na terenie których diecezji i parafii są i działają Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego oraz dla wszystkich księży asystentów-opiekunów-rekolekcjonistów.   

1) W ramach „daru ołtarza” ofiara (taca) na cele organizacyjne. 2) Uroczyste złożenie zgłoszeń kandydatów i deklaracji na członka rzeczywistego Legionu z uroczystym przyrzeczeniem. 3) Po Komunii św.: odnowienie zawierzenia Bogu Ojcu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i czcicieli Bożego Miłosierdzia (tekst na drugiej stronie okładki Śpiewniczka MR)  

NIEDZIELA, 6.08.2023

PO MSZY ŚW. O PÓŁNOCY -kontynuacjaczuwania modlitewnego Legionu MRMSJ w ramach ADORACJI Boga Ojca (kaplica)

 Możliwość okrycia płaszczem Matki Bożej z Guadelupe dla zainteresowanych przyjezdnych przez kustosza płaszcza ks. Lesława

1:30 – Czuwanie w ramach adoracji B. Ojca (w tym modlitwy do Boga Ojca i III intencja Koronki do Bożego Mił. i 5 minut ciszy dla B. Ojca. (czuwają i modlitwy prowadzą: Koszalin_Gdynia_Grajewo_Poddębice_i ci, którym dobrze jest z kochanym Ojcem całej ludzkości)

2:00 – Czuwanie w ramach adoracji B. Ojca ( w tym Różaniec tajem. Radosne i IV intencja Koronki do B. Mił. i 5 minut ciszy dla B. Ojca. (czuwają i modlitwy prowadzą:_Bochnia_Łąkta_Pilica_Sławniów_Wrocław_i ci, którzy się spieszą i trwają przy kochanym Ojcu całej ludzkości)

3:00 – Czuwanie w ramach adoracji B. Ojca ( w tym Różaniec tajem. Bolesne i V intencja Koronki do Bożego Mił. (czuwają i modlitwy prowadzą:_Bełchatów_Poznań_Gniezno_Włocławek_i_ci, którzy kochają i czynią przebłaganie Ojcu całej ludzkości)

4:00 – Czuwanie w ramach adoracji B. Ojca ( w tym Różaniec tajem. Chwalebne i VI intencja Koronki do Bożego Miłosierdzia. (czuwają i modlitwy prowadzą:­ Kraśnik_Opole_Radom_Wierzbica_Biała Podlaska_i_wszyscy ”wyspani” pokutujący przy kochanym Ojcu całej ludzkości.)

5:00 – Czuwanie w ramach adoracji B. Ojca (w tym Różaniec tajem. Światła i VII intencja Koronki do Bożego Miłosierdzia. (czuwają i modlitwy prowadzą:_Gliwice_Jastrzębie­_Jejkowice_Rybnik_Kraków i wszyscy którzy nie narzekają i wynagradzają Ojcu całej ludzkości.)

6:00 – Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem ( ks. Lesław )

Po adoracji czas na modlitwę osobistą i nawiedzenie Bazyliki Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask

oraz Kaplicy Wieczystej Adoracji „Gwiazdy Niepokalanej” jako ósme Światowe Centrum Modlitw o Pokój w Niepokalanowie!

Msze św. w Bazylice do wyboru: 6:00, 7:00, 8:30, 10:00, 11:30 Spowiedź codziennie w godz. 6.00-19.00

8:30 – Śniadanie (dla  zgłoszonych i mieszkających w Domu Rekolekcyjnym)

9:30Nauka rekolekcyjna (7) sumująca ucztę duchową w Niepokalanowie (kaplica św. Maksymiliana lub aula św. Bonawentury)

12:00 – Obiad  i WYJAZD DO DOMU

Organizator: Zarząd Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego:

Prezes Zarządu legionu MRMSJ – Wiesław Kaźmierczak, kom. 668 093 700

Asystent duchowy: Ks. dr Lesław Krzyżak

SUGESTIE ORGANIZATORÓW:

►Na ucztę duchową przyjeżdżamy w stanie łaski uświęcającej – po spowiedzi w lokalnych miejscach zamieszkania.

►W Niepokalanowie będzie można skorzystać z posługi sakramentu pokuty w Bazylice w czasie jaki jest wyznaczony do tej posługi

►Zabieramy ze sobą ŚPIEWNICZKI Małego Rycerza.

►Chętni do prowadzenia modlitw w BLOKU MODLITEWNYM – prośba o zgłoszenia do zgłoszenia do organizatorów

►Wszelkie inicjatywy, sugestie, rady, działania zgłaszać organizatorom.

►Nie praktykujemy samowoli w modlitwach, „nie kradniemy” czasu wyznaczonego w grafiku i przebiegu uczty duchowej.

►Maksymalnie ograniczamy nieużyteczne, niepotrzebne i głośne rozmowy tak w kaplicy jak i w domu rekolekcyjnym.

►W modlitwach wspólnych zachowujemy równe, żywe tempo. Przy pomyłkach prowadzących modlitwy nie ingerujemy – od tego są osoby właściwe: ksiądz, organizatorzy, wyznaczeni do prowadzenia modlitw.

►Wszystkie modlitwy dobieramy do przewodniej intencji jaką jest coroczne Triduum ku czci Boga Ojca.

►Organizatorzy proszą także, aby czas jaki jeszcze pozostał do rozpoczęcia uczty duchowej w Niepokalanowie wykorzystać ofiarując dobrowolne umartwienia i modlitwy (sugerowana jest nowenna do Ducha Świętego) dla owocniejszego wykorzystania świętych rekolekcji.

►Organizatorzy ofiarują 12 mszy św. w int. błogosławionego przebiegu tej uczty duchowej. Jest prośba tak do uczestników jak i wszystkich rycerzy o odprawienie nowenny do Boga Ojca przed pierwszą niedzielą sierpnia lub 7 dniem sierpnia.

– 10 Mszy św.[4] w int. jak niżej odprawi ks. Lesław: 1/ Podziękowania i UWIELBIENIA BOGA OJCA przez Dwór Niebieski za dzieło stworzenia; 2/…za stworzenie Maryi; 3/…za poświęcenie swego Jedynego Syna; 4/…za Najświętszy Sakrament; 5/…za zesłanie Ducha Świętego; 6/…za Kościół święty; 7/…za Pismo Święte; 8/…za stworzenie aniołów; 9/…za dusze wybrane; 10/…za wszystkie i dzieła opatrzność, miłości i miłosierdzia Jego.


[1] O. Gwardian wskazał go jako rekolekcjonistę na tę jubileuszową ucztę duchową. O. Michał pełni funkcję egzorcysty w Niepokalanowie.

[2] Prowadzi lokalna grupa modlitewna Miłosierdzia Bożego

[3] Grupy modlitewnej zawierzenia Matce Bożej o. Mirosława Kopczewskiego OFMconv, kaplica św. Maksymiliana

[4] Intencje Boga Ojca z Nowenny do Boga Ojca z książki „8 DNI ŚWIĘTEJ OKTAWY POŚWIĘCENIA SIĘ BOGU OJCU” str. 61 nr 35.

BLOK MODLITEWNY LEGIONU W RAMACH ADORACJI BOGA OJCA

19:30Nauka rekolekcyjna (6(kaplica św. Maksymiliana):

20:30Adoracja Najśw. Sakramentu w ciszy(wystawienie o. Michał)

21:00Apel Jasnogórski, ofiarowanie z odnowieniem Aktu Zawierzenia (ks. Lesław Krzyżak), i c.d. czuwania

21:30 –►►► GODZINA PODZIĘKOWANIA i UWIELBIENIA BOGA OJCA za Najświętszy Sakrament

––►►CZUWANIE Kielce_Konstancin_Piaseczno_Józefosław_Goszczyn_Warszawa i ci, którzy czczą i wysławiają Ojca całej ludzkości

–►Hymn do Ducha Świętego – O Stworzycielu Duchu Przyjdź – Śpiewniczek Małego Rycerzy str. 69 nr 136

–►Modlitwy, Różaniec-Koronka do Ducha Ojca i Syna – do Ducha Świętego

–►Hymn dziękczynny NMP – Magnificat, Śpiewniczek Małego Rycerzy str. 113 nr 222

–►I intencja Koronki do Miłosierdzia Bożego:

W pierwszej koronce do Miłosierdzia Bożego zwracamy się do Najświętszego Serca Pana Jezusa i zanurzmy w niezgłębionym Miłosierdziu Bożym i w Najświętszym Sercu Pana Jezusa pełnym miłości i miłosierdzia – Kościół Święty., Ojca Świętego, biskupów, kapłanów oraz zakonników, aby moc Miłosierdzia Bożego broniła ich przed wszelkimi atakami zła. Prośmy również o ich zdrowie i o to, aby godnie wypełniali Wolę Bożą w posługiwaniu kapłańskim i zakonnym

–►po koronce – 5 minut ciszy dla Boga Ojca całej ludzkości                                           

22:30 –►►► GODZINA PODZIĘKOWANIA i UWIELBIENIA BOGA OJCA za stworzenie Maryi

––►►CZUWANIE –►Berlin_Pelplin_Trąbki Wielkie_Dzikowiec_Szczecin­ i ci, którzy chcą wielbić i dziękować Ojcu całej ludzkości.

–►Pieśń do Boga Ojca – ABBA OJCZE – Śpiewniczek Małego Rycerzy str. 62 nr 115

–►Różaniec tajem. Chwalebne (rozważania krótkie, ukierunkowane na Boga Ojca… Króla Mił. w Najświętszym Sakr.)

–►Pieśń do Boga Ojca – Boże w dobroci – Śpiewniczek Małego Rycerzy str. 63 nr 119

–►II intencja Koronki do Miłosierdzia Bożego:

W drugiej koronce poprzez Najświętsze Rany Pana Jezusa będziemy zanurzać w niezgłębionym miłosierdziu Bożym wszystkich chorych i cierpiących na duszy i ciele, a także strapionych, prześladowanych i opuszczonych abyśmy poprzez niezgłębione Miłosierdzie Boże mogli uprosić potrzebne łaski dla wszystkich chorych na całym świecie a szczególnie dla nas samych i naszych rodzin.

––►►5 minut ciszy po koronce dla Boga Ojca całej ludzkości                      

24:00 Msza św. uwielbienie Boga Ojca z homilią ks. Michała lub ks. Lesława, (kaplica św. Maksymiliana)

Int.1. o. Michał Uwielbienie Boga Ojca i ustanowienie święta Boga Ojca całej ludzkości oraz potrzebne łaski i moc Ducha Świętego w usunięciu wszelkich przeszkód dla tego dzieła;

Int.2. ks. Lesław: Zawierzenie Bogu Ojcu całego duchowieństwa szczególnie biskupów i proboszczów na terenie których diecezji i parafii są i działają Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego oraz dla wszystkich księży wspierających: asystentów-opiekunów-rekolekcjonistów.    

1) W ramach „daru ołtarza” ofiara (taca) na cele organizacyjne.

2) Uroczyste złożenie zgłoszeń kandydatów i deklaracji na członka rzeczywistego Legionu z uroczystym przyrzeczeniem. 3) Po Komunii św.: odnowienie zawierzenia Bogu Ojcu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i czcicieli Bożego Miłosierdzia (tekst na drugiej stronie okładki Śpiewniczka MR) 

NIEDZIELA, 6.08.2023 – PO MSZY ŚW. O PÓŁNOCY

–► Kontynuacjaczuwania modlitewnego Legionu MRMSJ w ramach ADORACJI Boga Ojca (kaplica) –  

–►Możliwość okrycia płaszczem Matki Bożej z Guadelupe dla zainteresowanych przyjezdnych przez kustosza płaszcza ks. Lesława Krzyżaka

1:30 –►►► GODZINA PODZIĘKOWANIA i UWIELBIENIA BOGA OJCA za zesłanie Ducha Świętego i za Pismo Święte

––►►CZUWANIE–►Koszalin_Gdynia_Grajewo__i ci, którym dobrze jest z kochanym Ojcem całej ludzkości)

–►Sekwencja – Przybądź Duchu Święty –Śpiewniczek Małego Rycerzy str. 69 nr 135

–►Litania i modlitwy do Ducha Ojca i Syna – do Ducha Świętego

–►Pieśń do Boga Ojca – np. Przedwieczny Boże Ojcze nasz – Śpiewniczek Małego Rycerzy str. 65 nr 123

–►III intencja Koronki do Miłosierdzia Bożego:

W trzeciej koronce poprzez Najświętsze Rany Pana Jezusa będziemy zanurzać w niezgłębionym Miłosierdziu Bożym młodzież i dzieci całego świata a szczególnie młodzież i dzieci polskie – aby moc Miłosierdzia· Bożego broniła ich przed atakami zła oraz przed tak bardzo obecnie zepsutym światem.

–►►5 minut ciszy po koronce dla Boga Ojca całej ludzkości

2:00 –►►► GODZINA PODZIĘKOWANIA i UWIELBIENIA BOGA OJCA za Kościół święty

––►►CZUWANIE–►Bochnia_Łąkta_Pilica_Sławniów_Wrocław i ci, którzy się spieszą i trwają przy kochanym Ojcu całej ludzkości.

–►Pieśń do Boga Ojca – np. Boże w dobroci – Śpiewniczek Małego Rycerzy str. 63 nr 119

–►Różaniec tajem. RADOSNE

–►Pieśń do Boga Ojca – np. Kiedy w jasną spokojną cicha noc – Śpiew. Małego Rycerzy str. 66 nr 126

–►IV intencja KORONKI do Miłosierdzia Bożego:

W czwartej koronce do Miłosierdzia Bożego poprzez Najświętsze Rany Pana Jezusa będziemy prosić o pokój na świecie a szczególnie o pokój w naszej Ojczyźnie – aby Boży pokój ogarnął wszystkie ludzkie serca i aby one mogły stać się narzędziami, którymi będzie się posługiwał Jezus Miłosierny.

–►►5 minut ciszy po koronce dla Boga Ojca całej ludzkości

3:00 –►►► GODZINA PODZIĘKOWANIA i UWIELBIENIA BOGA OJCA za poświęcenie swego Syna za dzieła miłości i miłosierdzia

––►►CZUWANIE –►Bełchatów_Poznań_Gniezno_Włocławek i ci, którzy kochają i czynią przebłaganie Ojcu całej ludzkości)

–►Pieśń do Boga Ojca – Panie Przebacz nam – Śpiewniczek Małego Rycerzy str. 59 nr 109

–► Różaniec tajem. BOLESNE

–►Pieśń do Boga Ojca – O Miłosierny Boże – Śpiewniczek Małego Rycerzy str. 59 nr 110

–►V intencja Koronki do Bożego Miłosierdzia:

W piątej koronce poprzez Najświętsze Rany Pana Jezusa będziemy zanurzać w niezgłębionym Miłosierdziu Bożym ginących śmiercią tragiczną, wszystkie dusze konające oraz dusze w czyśćcu cierpiące, szczególnie z naszychrodzin – aby moc Miłosierdzia Bożego otworzyła im bramy niebios.

–►►5 minut ciszy po koronce dla Boga Ojca całej ludzkości

4:00 –►► GODZINA PODZIĘKOWANIA i UWIELBIENIA BOGA OJCA przez Dwór Niebieski za stworzenie Aniołów i za dusze wybrane.

––►►CZUWANIE –►Kraśnik_Opole_Radom_Wierzbica_Biała Podlaska_Łapy i wszyscy ”wyspani”_pokutujący przy kochanym Ojcu całej ludzkości.

–►Pieśń do Boga Ojca – Liczę na ciebie Ojcze – Śpiewniczek Małego Rycerzy str. 60 nr 111

–►Różaniec tajem. CHWALEBNE

–►Pieśń do Boga Ojca – Pod Twą obronę Ojcze na niebie  – Śpiewniczek Małego Rycerzy str. 65 nr 125

–►VI intencja Koronki do Bożego Miłosierdzia:

W szóstej koronce poprzez Najświętsze Rany Pana Jezusa powierzamy wszystkich zatwardziałych grzeszników całego świata, wszystkich, którzy odeszli od Boga – dusze, które Pan Jezus kocha najbardziej, a które stoją nad przepaścią potępienia oraz tych, którzy zbłądzili, szczególnie ludzi uzależnionych i ludzi niewierzących. Zanurzamy ich w niezgłębionym Miłosierdziu Bożym, aby zaczerpnęli siły i mocy uzdrawiającej w poznaniu i nawróceniu się do Boga.  

–►►5 minut ciszy po koronce dla Boga Ojca całej ludzkości

5:00 –►►► GODZINA PODZIĘKOWANIA i UWIELBIENIA BOGA OJCA za dzieło stworzenia, za wszystkie dzieła opatrzność.

–►CZUWANIE–►Gliwice_Jastrzębie­_Jejkowice_Rybnik_Kraków i_wszyscy_którzy_nie_narzekają_i wynagradzają Ojcu całej ludzkości

–►Hymn uwielbienia Boga Ojca – Bądź uwielbiony nasz Ojcze – Śpiew. Małego Rycerzy str. 62 nr 116

–►Różaniec tajem. ŚWIATŁA

–►Pieśń do Boga Ojca – Dziękujemy Ci Ojcze nasz – Śpiewniczek Małego Rycerzy str. 67 nr 128

–►VII intencja Koronki do Bożego Miłosierdzia.

W siódmej koronce do Miłosierdzia’ Bożego poprzez Najświętsze Rany Pana Jezusa będziemy zanurzać w niezgłębionym Miłosierdziu Bożym całą wspólnotę Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, naszych opiekunów oraz wszystkich czcicieli Miłosierdzia Bożego i będziemy prosić o potrzebne nam łaski do dobrego wypełniania woli Bożej.

–►►5 minut ciszy po koronce dla Boga Ojca całej ludzkości

6:00 – Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem ( ks. Lesław )

PROWADZĄCY POSZCZEGÓLNE GODZINY CZUWANIA PROSZENI SĄ O NIE PRZEKRACZANIE WYZNACZONEGO CZASU – NIE KRADNIEMY GO INNYM !!!

GŁÓWNA INTENCJA ADORACJI KU CZCI BOGA OJCA , 5/6.08.2023

Uwielbienie Boga Ojca i ustanowienie święta Boga Ojca całej ludzkości z prośbą o potrzebne łaski i moc Ducha Świętego w usunięciu wszelkich przeszkód dla tego dzieła.

OFIAROWANIE – INTENCJE SZCZEGÓŁOWE

Dzisiaj, w jubileuszowym – XXV Triddum ku czci Boga Ojca całej ludzkości jednoczymy się z życiem, męką, zasługami i uczuciami Bożego Serca oraz Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny, św. Józefem i całym Dworem Niebieskim, aby Cię bardziej znano, czczono i kochano. Chcemy trwać w uwielbieniu Twojej Boskiej Osoby i dziękczynieniu za wszelkie łaski, dary i błogosławieństwa w tym:

  1. Podziękowaniu i UWIELBIENIU BOGA OJCA za dzieło stworzenia
  2. Podziękowaniu i UWIELBIENIU BOGA OJCA za stworzenie NP Maryi
  3. Podziękowaniu i UWIELBIENIU BOGA OJCA za poświęcenie swego Jedynego Syna – Jezusa Chrystusa
  4. Podziękowaniu i UWIELBIENIU BOGA OJCA za Najświętszy Sakram.
  5. Podziękowaniu i UWIELBIENIU BOGA OJCA za zesłanie Ducha Św.
  6. Podziękowaniu i UWIELBIENIU BOGA OJCA za Kościół święty
  7. Podziękowaniu i UWIELBIENIU BOGA OJCA za Pismo Święte
  8. Podziękowaniu i UWIELBIENIU BOGA OJCA za stworzenie aniołów
  9. Podziękowaniu i UWIELBIENIU BOGA OJCA za dusze wybrane
  10. Podziękowaniu i UWIELBIENIU BOGA OJCA za wszystkie dzieła Twojej opatrzności, miłości i miłosierdzia

W tym zjednoczeniu ofiarujemy Ci Trójco Przenajświętsza, wszystką chwałę Kościoła triumfującego, Oblicze i Krew Pana Jezusa, skarb Kościoła św.; wszystkie Msze św., które aż do końca świata będą odprawione, których racz nas uczynić uczestnikami; wszystkie dobre uczynki i zasługi Kościoła wojującego; a przy tych skarbach, ofiarujemy Ci Boże, wszystkie nasze dobre i obojętne myśli, słowa i uczynki cierpienia i modlitwy – naszą nędzę; każde stąpnięcie, każde odetchnienie w dniu dzisiejszym i całym naszym życiu, na większą Twoją chwałę, na wyjednanie łaski ostatecznej zbawienia dla nas tu zebranych ku Twojej czci i chwale oraz dla wszystkich Twoich dzieci.

– Pragniemy, aby ta jubileuszowa adoracja w ramach Triduum ku Twojej  czci i chwale – przyczyniła się do złagodzenia i uśmierzenia Twego gniewu, nasz Ojcze, za liczne grzechy Twoich dzieci i świata całego. Dlatego mocą zasług Najdroższej Krwi Chrystusa racz dobry Ojcze przyjąć dzisiejszą nocną adorację, wespół z całym Dworem Niebieskim w niebie i ze wszystkimi świętym na ziemi, jako adorację przebłagalną, uwielbienia, podziękowania, przeproszenia z uproszeniem Twojego Miłosierdzia i Twojej Opatrzności na nadchodzący czas Twojej słusznej Sprawiedliwości, z prośbą o łaskę przyjęcia zawierzenia Miłosierdziu Bożemu Małych Rycerzy i czcicieli Bożego Miłosierdzia oraz inne wołania o wypełnienie się dzieł Bożych i ducha  pokuty, ofiary i modlitwy, w trosce o Kościół, duchowieństwo i cały lud Boży, rodziny, młodzież, dzieci, grzeszników i dusze konające i w czyśćcu cierpiące.

Boże Ojcze bądź uwielbiony w Królowej Aniołów i Polski, w św. Michale Archaniele i we wszystkich Chórach Anielskich, Aniołach Stróżach wszystkich ludzi świata, w naszych Patronach, patronach Kościoła, Ojczyzny, Legionu Małych Rycerzy w tym także tych, których liturgia Kościoła wspomina w tym miesiącu.

►Bądź uwielbiony Ojcze nasz w odważnym głoszeniu nauki Chrystusowej, w męstwie i w mądrości rozeznawania Woli Bożej w prawdzie i w duchu nauki Chrystusowej, w gorliwości apostolskiej i świętości u wszystkich biskupów i kapłanów, a szczególnie w Episkopacie Polski w przyjęciu i pełnieniu woli Bożej wobec Polski i Kościoła. Dziękujemy za mężnych i gorliwych arcypasterzy i innych i duchownych.

Bądź uwielbiony Ojcze przedwieczny w duszach zmarłych papieży, kardynałów, biskupów, księży egzorcystów za ich wstawiennictwo uBoga w uwolnieniu od demonów zarazy, głodu, ognia, wojny i masonów oraz od wszelkich obciążeń demonicznych Kościoła,NARODU i PAŃSTWA POLSKIEGO.

►Bądź uwielbiony Ojcze dzisiaj, w spełnieniu Twojej prośby i oczekiwań Nieba w uznaniu święta Boga Ojca całej ludzkości w Kościele Rzymsko-Katolickim według Twojej woli jaką skierowałeś do swej córki Elisabeth Ravasio w zatwierdzonych przez Kościół objawieniach.

Bądź uwielbiony Kochany Tatusiu w Legionie Małych Rycerzy, w ich rodzinach, w Biskupach, którzy zatwierdzili i zatwierdzą z woli Twojej Legion MRMSJ na terenie podległych im Kościołów lokalnych i w całej Polsce. Dziękujemy za działania wszystkich zaangażowanych w zatwierdzeniu Legionu MRMSJ w diecezjach: pelplińskiej, szczecińsko-kamieńskiej, tarnowskiej, siedleckiej, gdańskiej, wrocławskiej.

►Bądź uwielbiony nasz Ojcze w proboszczach, w opiekunach i asystentach parafialnych i krajowych MRMSJ a także w zamierzeniach, inicjatywach  i działaniach Zarządu Legionu, w lokalnych kołach i grupach modlitewnych, w liczebnym i duchowym rozwoju tej wspólnoty uwielbieniem św. Patronów Legionu i dusz zbawionych małych rycerzy.

Bądź uwielbiona Ojcze w organizacji, przebiegu i owocach tej uczty duchowej tu w Niepokalanowie (4-6.08.2023 r.) w tym jubileuszowym  XXV Triduum ku czci Boga Ojca całej ludzkości.

►Bądź uwielbiony Boże Ojcze w Kościele Chrystusowym, w naszych diecezjach w posłudze Twoich i naszych biskupów oraz w duszach biskupów których powołałeś do wieczności.

►Bądź uwielbiony Duchu Święty Boże w naszych parafiach, w proboszczach, we wszystkich posługujących kapłanach: byłych, obecnych i w tych, którzy kiedykolwiek będą nam posługiwać / teraz w tych którzy przyjdą/.

►Za przyczyną Świętych i dusz zmarłych Kapłanów bądź uwielbiony Ojcze nasz przez Najwyższego Arcykapłana: w kapłanach, którzy posługiwali i posługują Legionowi, którym obiecaliśmy pomoc duchową w tym w kapelanie Legionu ks. Aleksandrze Jacyniaku (SJ), ks. Lesławie Krzyżaku (od 12 lat asystencie redakcji Głosu MR i zjazdów ogólnopolskich), we franciszkaninach niepokalanowskiego klasztoru W tym w ojcu gwardianie Mirosławie Słowiku oraz: o. Józefie Kaźmierczaku (ofm) i o. Michale Chacińskim, w o. Dobromile Bekerze, w o. Janie Pawle (obecnie ks. Macieju Bagdzińskim), w ks. Krzysztofie Guzowskim, o. Bronisławie Sroce (SJ), o. Piotrze Idziaku (SJ), o. Mieczysławie Jóźwiaku (SJ) w o. Jerzym Karpiński (SJ), w o. Wiesławie Krupińskim (SJ), w ks. Emilianie Siglu, w ks. Radosławie Siwińskim, w ks. Tomaszu Pirszelu, w ks. Sebastianie Kępie, w ks. Sławomirze Szczodroskim (SDB), w ks. Tadeuszu Bachorzu,  ks. Lucjanie Lisie (SDB) w ks. Marku Bąku, w ks. Grzegorzu Bliźniaku, w ks. Jacku Bałembie, w ks. Jacku Skowrońskim, w ks. Mirosławie Janowskim,  w ks. Marku Mierzyńskim, w ks. Michovilu Filipowiciu,  ks. Ireneuszu Krużelu, w ks. Michale Dłutowskim, w ks. Dariusz Skibiskim, w ks. Dariuszu Dąbrowskim, w ks. Andrzeju Gos, w ks. Stanisławie Winiarskim, w ks. Józefie Olejko, w ks. Rafale Pernalu, w ks. Pawle Kowalskim,  w cystersie w o. Rajmundzie Guziku (cystersie), o. Sylwestrze Maćkiewiczu (oblacie), w ks. Ludwiku Musiale w ks. Krzysztofie Jakubiaku i w wielu innych kapłanach w tym we wszystkich duszpasterzach posługujących w naszych parafiach, miejscowościach, diecezjach, w Polsce i w Legionie szczególnie we wszystkich kapłanach Kapłańskiego Ruchu Maryjnego, aby to dzieło NMP rozwijało się i służyło w misji Kościoła i naszej Ojczyzny na chwałę Bożą.

►Ponadto uwielbiamy Cię miłosierny Ojcze we wszystkich osobach duchownych, którzy służyli w Legionowi Małym Rycerzom i zostali powołani do wieczności: jezuicie, śp.  O. Zdzisławie Pałubickim, we franciszkaninie śp. O. Sylwestrze Haśniku, śp. Ks. Lechu Stasiewskim, śp. Ks. Andrzeju Smołce, śp. Ks. Janie Steckiewiczu, i w wielu duszach zmarłych duchownych postawionych na naszej drodze życia.

Uwielbiony bądź Ojcze bogaty w Miłosierdzie w istnieniu i działaniu Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego – ośrodków diecezjalnych i grup modlitewnych w Polsce i na emigracji w powołaniu tych rycerzy do Legionu.

Dziękujemy kochany Tatusiu za śp. siostrę Zofię Grochowską, założycielkę Legionu Małych Rycerzy i apostołkę Bożego Miłosierdzie w oddolnej inicjatywie i trudzie świadczenia Bożego Miłosierdzia w maluczkich i prostaczkach.

Uwielbiony bądź miłosierny Ojcze w zmaganiach i ofiarach s. Zofii poniesionych na rzecz Legionu w tym tego Triduum ku czci Boga Ojca, dzieła Jezusa Króla Miłosierdzia, za jej troskę o Kościół, duchowieństwo, zbawienia grzeszników w tym konających, ofiarowane liczne msze św. za Ojca Świętego, duchowieństwo, Ojczyznę, dusze czyśćcowe oraz w int. Uwielbienie Boga Ojca i ustanowienie święta Boga Ojca całej ludzkości.

Uwielbiony bądź Ojcze niebieski w członkach Zarządu, w ich ofiarnej służbie rycerskiej i pełnieniu woli Twojej ku Twojej chwale i pożytkowi dusz ludzkich żywych i tych którzy poprzedzili nas do wieczności.

Uwielbiony bądź dobry Ojcze w animatorach, liderach i przedstawicielach lokalnych wspólnotach: ośrodkach, kołach i grupach ofiarnie służących lokalnych Kościołów (diecezji), parafii i duchowieństwu, zaangażowanych w wiele inicjatyw i działań lokalnych i ogólnopolskich.

Dziękujemy Ojcze wielkiego miłosierdzia za wszystkich zmarłych członków Legionu, których powołałeś do swego domu, aby byli wsparciem dla nas żyjących i wypraszali łaski niezgłębionego miłosierdzia dla wszystkich potrzebujących. Dziękujemy za ich służbę i ofiarność. ►Uwielbiony bądź Stwórco nasz Ojcze we wszystkich ruchach, stowarzyszenia i w osobach zaangażowanych w obronę życia poczętego i działaniach prawnych w całkowitym zakazie mordowania dzieci poczętych stosowną ustawą, a przede wszystkim prawymi sumieniami.

Bądź uwielbiony Boże Ojcze w uzdrowieniu relacji pokoleniowych między żywymi i zmarłymi przez PRZEPROSZENIE i WYBACZENIE i okazane miłosierdzie we wszystkich rodzinach i Polsce.

Ojcze nasz bądź uwielbiony w dzieciach i młodzieży szczególnie duchowo i fizycznie zaniedbanej, skrzywdzonej, zagubionej, gorszonej, demoralizowanej i zniewolonej.

Bądź uwielbiony Ojcze, Królu Miłosierdzia w resocjalizacji młodego pokolenia w powołanych do tego ośrodkach w tym Wspólnoty Cenacolo w Polsce i poza granicami.

Bądź uwielbiony Ojcze w zdrowej edukacji młodego pokolenia, w dobrym wychowaniu i uwolnieniu z mocy zła, w nawróceniu, w udzielonej łasce wiary, umocnieniu, uświęceniu i wytrwaniu w dobrym mocą uwielbienia Aniołów Stróżów i Patronów młodego pokolenia i całego Dworu Niebieskiego. Dziękujemy za MEN i dobrych mądrych, odważnych nauczycieli i wychowawców w tym za Szkołę Katolicka przy naszej parafii.

Synu Ojca bądź uwielbiony w wierze, modlitwach i praktykach religijnych w małżeństwach i rodzinach oraz we wszystkich naszych rodakach w kraju i na świecie.

►Bądź uwielbiony Duchu Ojca i Syna we wszystkich zatroskanych o stan obecny i przyszłość Ojczyzny szczególnie w zgodzie, ofierze, wierze i modlitwie /różańcowej/ zanoszonej przez wszystkich rodaków zatroskanych o bezpieczeństwo, pokój, państwa i Narodu Polskiego i dziękujemy za wszelkie Boże inicjatywy wyzwalające i umacniające dobro dla Narodu Polskiego.

►Bądź uwielbiony Ojcze – Królu Miłosierdzia i Polski w obecnej władzy i tej, która ich zmieni: w madrych, wierzących i oddanych służbie Ojczyźnie kandydatach –w prezydencie, w rządzie i w całym Episkopacie w Polsce, aby była posłuszna Twojej woli Ojcze i Twego Syna Jezu Chrystusa Króla Miłosierdzia i Polski  przyjmując Twoją władzę, prawo i postanowienia.

Bądź uwielbiony dobry Ojcze w posłaniu Polsce NAMASZCZONEGO na miarę tego trudnego czasu, aby mądrość i światło Ducha Świętego umacniały Naród Polski w prawie i w duchu nauki Chrystusowej mocą wstawienniczą Dworu Niebieskiego, modlitw i ofiar zatroskanych o Ojczyznę i  Kościół.

Bądź uwielbiony dobry Boże wpomocy Aniołów i Bożych interwencjach w udaremnieniu planów, sideł i wszelkich działań sił ciemności i masonerii, organizowanych przez zbuntowanych i zdradzających polityków i wspierających ich osoby zwiedzione i zmanipulowane przez media w duchu buntu, agresji, wszelkich marszach, wiecach wspieranych przez wrogie Polsce ośrodki zagraniczne.  

Bądź uwielbiony Ojcze, Królu Narodów w Matce i Pani Wszystkich Narodów; w opamiętaniu i nawróceniu Rosji, Żydów i masonów oraz we wszystkich wrogach Boga, Kościoła i Polski, w tym w zatwardziałych zwolennikach i wyznawcach mocy zła i piekła.;

Bądź uwielbiony Duchu Ojca i Syna – Duchu Święty w Radiu Maryja, w TV Trwam, w Naszym Dzienniku, i przyjmij podziękowanie za posługę o. Tadeusza Rydzyka, w jego działaniach i przedsięwzięciach oraz za posługę wszystkich pracowników i użytkowników tych dzieł oraz wspierających duchowo i materialnie.

Bądź uwielbiony Ojcze Święty we wszystkich mediachw dobrym i prawdziwym świetle przedstawianiu informacji, kreowaniu dobrych wartości a także w opamiętaniu, pokorze mediów, redaktorów, dziennikarzy oraz demaskowaniu kłamstw i manipulacji.

Bądź uwielbiony dobry Ojcze, Królu Miłosierdzia w witrynie internetowej Legionu, w Głosie MR i jego redakcji oraz innychpublikacjach na chwałę Bożą i pożytek dusz ludzkich.

Bądź uwielbiony dobry Boże Ojcze w beatyfikowanych, kanonizowanych i tych którzy oczekują na wyniesienie na ołtarze: w sł. B. kard. Auguście Hlondzie, sł. B. Wandzie Malczewskiej, w sł. B. Rozalii Celakównie, w sł. B. s. Marii od Krzyża Morawskiej, w s. Medardzie, w naszej założycielce s. Zofii Grochowskiej i innych kandydatach na ołtarze,aby ich przykład świętości był uwielbieniem chwały Bożej oraz wzorem i motywacją do naśladowania dla wiernych na dzisiejsze trudne czasy.

►Uwielbiony bądź Kochany Ojcze w niweczeniu wszelkich planów, sideł i zasadzek szatana i innych złych duchów i ludzi wobec Kościoła Rzymsko – Katolickiego, Polski–Ojczyzny naszej i całego świata, a także w Bożej pomocy w zniewolonych, w opętanych i we wszystkich tych, którzy potrzebują i proszą o potrzebne łaski z uwolnienia wszelkich nałogów, zniewolenia i opętania. Amen.

Bądź uwielbiony Duchu Ojca i Syna – uzdrowicielu chorych i w całej służbie zdrowia w tym: kapelanach szpitali, aby mogli posługiwać chorym i mieli szacunek dla ciebie w osobie kapłana; w lekarzach, oddziałowych, pielęgniarkach, opiekunkach, aby zgodnie z sumieniem i przysięgą lekarską spełniali swoje powołanie i obowiązki.

Bądź uwielbiony Boże Ojcze, bogaty w miłosierdzie w konających i duszach czyśćcowych szczególnie w duszach polecanych przez Matkę Konających – Królową Czyśćca.

Dobry Boże Ojcze, bądź uwielbiony w naszych duchowych i doczesnych dobrodziejach, darczyńcach i polecających się i przyjmij hołd wdzięczności za te narzędzia Bożej Opatrzności i Bożego miłosierdzia.

Uwielbiony bądź Ojcze nasz w Niepokalanym Sercu Maryi, w Jej zwycięstwie nad szatanem w duszach ludzkich, w Polsce i na całym świecie mocą uwielbienia św. Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała i ich Zastępów.

Uwielbiamy Cię, błogosławimy i dziękujemy Ci Boże Ojcze za wszystkie dotychczas wysłuchane modlitwy, otrzymane łaski i błogosławieństwa szczególnie udzielone Światu, Kościołowi, Europie, Polsce, Legionowi, naszym rodzinom, grupom modlitewnym. Jednocześnie polecamy wszystkie intencje skryte w naszych sercach………………….. (zgodne z wolą Bożą) łącząc je z tymi wyżej wymienionymi oraz z uwielbieniem Pośredniczki Łask Wszelkich i Współodkupicielki. aby je zaniosła przed Twój tron mocą Ofiary i Krwi Jezusa Chrystusa Pana Naszego.

►Kończąc tę litanię błagań, bądź uwielbiony dobry Boże w naszych intencjach, pragnieniach połączonych z Twoją łaską – w szczerym przeproszeniu, przebaczeniu naszym winowajcom żywym i zmarłym, naszym nieprzyjaciołom i wrogom. Bądź uwielbiony Ojcze w przebaczeniu duszom naszych przodków i nam tu dzisiaj zebranym krzywdzicielom naszych bliźnich; Przebacz Panie, przebacz ludowi Twojemu a nie bądź na nas zagniewany na wieki. Amen.

►Bądź uwielbiony kochany Ojcze w naszych modlitwach przebłagalnych, wynagradzających, błagalnych i dziękczynnych a dzisiaj szczególnie z modlitwami uwielbienia i ofiarą wszystkich Mszy św. od pierwszej ofiary na drzewie Krzyża do chwili obecnej. AMEN. AMEN. AMEN.