PILNE 7 KORONEK PRZEZ 7 DNI ZA POLSKĘ

Zapewne już do wielu ta poniższa informacja jaka została dzisiaj rozsyłana – dotarła do adresatów. Wiadomość tę otrzymał także dzisiaj – sobota, 23.03.2024 autor niniejszego opracowania od trzech nadawców, aby podjąć inicjatywę odmawiania 7 koronek przez 7 dni przekazane przez Pana Jezusa.

Cytat otrzymanego tekstu:  

„Mistyczka E.R. powiedziała, że przyszedł dziś w nocy do niej Pan Jezus i powiedział, że trzeba odmawiać przez siedem dni 7 koronek dziennie do Miłosierdzia Bożego i prosić o litość i łaskawość nad sobą i swoimi rodzinami oraz nad Polską przez Miłosierne Serce Pana Jezusa prosząc o to wszystko Boga Ojca. Pan Jezus powiedział, że nad Polską wisi wielkie niebezpieczeństwo.”

Pomimo oczywistego przesłania należy rozeznać takie inicjatywy. Dwie osoby, do których zwrócono się, by rozeznały w modlitwie tę inicjatywę – przekazały otrzymane rozeznanie.

  1. Po pierwsze. Jest wiele modlitw podjętych przez tych, którzy podjęli się różnych inicjatyw, zobowiązań i modlitw z tym związanych – nie zrażać się tym, że jeszcze są nowe wyzwania duchowe! Jest jednak wiele osób mniej zaangażowanych, które modlą się różnymi modlitwami nie obciążającymi ich czasowo i mogą podjąć się ich odmawiania. Pan wyznaczył ich i dotknie, aby one także modliły się tymi koronkami dla wzmocnienia tej inicjatywy i dołączenia do wszystkich modlących się, /którzy podjęli się lub podejmą odmawiania tych koronek/ umacniając wszystkich zaangażowanych i wypraszając łaski podane w intencji.
  2. Po drugie. Kolejna osoba rozeznająca po modlitwie otrzymała wskazany fragment Pisma Świętego  z Księgi proroka Jeremiasza: – to jest odpowiedź na zadane pytanie Jer 29,8-9: „Prorocy, którzy byli przede mną i przed tobą od najdawniejszych czasów, prorokowali przeciw licznym krajom i przeciw wielkim królestwom o wojnie, nieszczęściu i zarazie. Prorok, który przepowiada pomyślność, będzie uznany za proroka prawdziwie posłanego przez Pana, gdy się spełni przepowiednia prorocka.” (Jer 29,8-9) Osoba poproszona jeszcze o komentarz – dodała: W czasie modlitwy było totalne milczenie. Ja w takich sytuacjach staram się patrzeć na Proroka Daniela, albo tę kobietę z 2 Księgi Machabejskiej, co miała siedmiu synów. Jezus jak chodził po świecie, to też mówi: nawracajcie się – to jest sedno i cel każdego z nas. Mi tu trochę wydaje się podobna analogia o podaniu tych siedmiu koronek i siedmiu dni, ale to jest tylko moje osobiste przemyślenie… Nie chciałbym czegoś sam osobiście sugerować ani wydawać sądu – czas wszystko zweryfikuje… Jak jesteśmy w stanie Łaski uświęcającej to Sam Bóg jest w nas a my w Nim więc to jest decydujące. A modlić się oczywiście trzeba i powinniśmy, ale nie, że tyle damy Bogu a On udzieli nam i naszym rodzinom tego czy tamtego. Dar serca jest zawsze miły nam a Bogu jeszcze bardziej. To tyle co mogę się na ten temat podzielić. 
  3. Po trzecie. Autor tego opracowania kończy często w takich okolicznościach uniwersalnymi stwierdzeniami z Pisma Świętego:

Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie! (1Tes 5, 19-22)

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. (J 16, 12-13)

Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska. (Ap 1, 3)

Oraz wypowiedź Papież Urban VIII (+1644):

„W przypadkach, które dotyczą objawień prywatnych, lepiej jest wierzyć, niż nie wierzyć, bo, jeśli wierzysz, i to jest udowodnioną prawdą, będziesz szczęśliwy, że uwierzyłeś, ponieważ nasza Święta Matka prosiła o to. Jeśli wierzysz, i zostanie to uznane za fałszywe, otrzymasz wszelkie błogosławieństwa, tak jakby to była prawda, ponieważ wierzyłeś, że to była prawda.