Pierwszy przewodnik Małego Rycerza

Wydana broszura była pierwszym VADEMECUM – przewodnikiem dla kandydatów i rycerzy. Powstała ok. 1993-1994 r. w tym samym czasie co drugie i trzecie wydanie książek z orędziami s. Zofii “Czas ostatniej szansy”. Wskazuje na to obrazek na pierwszej stronie okładki, który jest także na okładkach wspomnianych wyżej książek.

Zamieszczamy tę broszurę dla pokazania drogi Legionu, dzieląc go m.in. na 3 etapy. Pierwszy do roku 1998 z Apostolstwem Miłosierdzia Bożego w Warszawie i sekretariatem Legionu w Poznaniu. Drugi – do 1998 czyli od przejęcia sekretariatu i wspólnoty przez Księży Jezuitów w Kaliszu. Trzeci od 2008 r. czyli od odejścia do wieczności s. Zofii Grochowskiej, założycielki Legionu do chwili obecnej.

Kontakty podane w broszurze są nie aktualne!

Vademecumwademekum[a] (łac.vade mecum – „pójdź ze mną”; wymowa: wademekum) – książka zawierająca zbiór podstawowych informacji z danej dziedziny, najczęściej o charakterze praktycznym, wydany w formie drukowanej[1][2]Kompendiumpodręcznikprzewodnik.