ORĘDZIA ZBAWIENIA – Centuria (Zofia Nosko)

 1. BŁOGOSŁAWIĘ WAM WSZYSTKIM W WASZYCH RODZINACH
  (8.VI.1987) Oczami duszy widzę jak około Papieża jest jasność, wyszedł z samolotu, ukląkł i ucałował ziemię. Ponad Papieżem widzę Pana Jezusa Chrystusa. Jest tak piękny i pełen miłości, że tego słowami wyrazić się nie da. Nieco z boku widzę Najświętszą Maryję Pannę w koronie taką, jaka jest w Lourdes, chociaż Matka Najświętsza z Lourdes nie miała korony, ta jednak miała koronę na głowie. Obok stało Dzieciątko Jezus też w koronie i niebieskim płaszczyku, bardzo dużym, obszytym białym puszkiem. Pan Jezus błogosławił wszystkim wokoło i całej naszej Ojczyźnie, powiedział: O, polski kraju żyzny, kraju piękny! Gdzież mam bardziej miłujących synów i córki, jak nie tu? To z tej ziemi na cały świat głos świętej Ewangelii się rozchodzi. Kraju błogosławiony, ubogacam ciebie w światło, miłość, pokój! Niech spłynie dobrobyt na twój kraj! Ja pragnę od was, byście dalej kochali Boga w Trójcy Jedynego i kochali siebie wzajemnie, by z dłoni do dłoni przechodził błogosławiony pokój, by serca wasze zawsze leżały u stóp Trójcy Przenajświętszej, by synowie i córy tej ziemi ukochali ponad wszystko Żywe Słowo, świętą Ewangelię, by szli i przekazywali Ją całemu światu i by ich głos się rozchodził aż po krańce ziemi.
  Błogosławię wam wszystkim w waszych rodzinach, waszym dzieciom. Błogosławię Mojemu Wielkiemu Wikariuszowi w życiu i w miłości, jaką ode Mnie otrzymał, ten syn wybrany cenionego narodu w Europie. Módlcie się dzieci i pamiętajcie, że Duch Boży objął wasz kraj, by budować serca w cichości i pokoju, l tylko wiara w Boga Wszechmogącego ochroni was od wszelkiego nieporozumienia, od niepokoju. Następnie Matka Najświętsza mówiła te słowa: Błogosławieństwo niech spłynie na ziemię polską i niech rozszerza się światło wiary na wszystkie narody, a w
  208
  szczególności na narody słowiańskie. Niech spłynie modlitwa święta Różańcowa ze wszystkich ust dzieci umiłowanych. Módlcie się, czas łaski Bożej w was trwa.
  Następnie powiedziało Dzieciątko Jezus: Miłe Sercu Mojemu dzieci Boże, błogosławię was i pragnę byście wszystkie dzieci nauczyli kochać i poznawać Serce Chrystusa Pana, Jego Miłość, Serce Niepokalanej Maryi Panny Matki i Serce Trójcy Przenajświętszej. Ja, Dziecię Jezus, daję wam słodycz, pokój i miłość Serca Mojego. Amen. A potem Dziecię Jezus powiedziało: Módlcie się wszyscy; odmawiajcie pacierz rano i wieczorem. Uczcie dzieci swoje modlić się przykładnie, z wielką miłością do Boga Najświętszego w Trójcy Jedynego. Amen.
  Zofia Nosko