Odeszło 3 rycerzy: z Włocławka, z Pionek i Lublina

Animator grupy rycerskiej z Włocławka mr Czesław G. poinformował o odejściu 6.01.2021 do wieczności w wieku 70 lat śp. Leszka Tryburskiego – mr MSJ

W Pionkach (d. radomska) w Wielką Sobotę, 3.04.2021 o godz. 4.30 zmarła w wieku 66 lat śp. Anna Góra – lokalna animatorka grupy rycerskiej. Pogrzeb odbył się 10.04.2021 o g. 11:00. powiadomiła Teresa Ż.

W piątek w nocy, 16 kwietnia 2021 zmarł rycerz z Lublina: śp. Albin Kędziora. Kiedy był zdrowy był aktywny we wspólnocie małych rycerzy, także w apostolstwie dobrej śmierci. W poniedziałek, 19.04. o 18.00 będzie za niego odprawiona Msza św u ks. Lesława. Pogrzeb w środę w Lublinie. Pokój Jego duszy. mr Cecylia z Kraśnika