Nowenna wynagradzająca za krzywdy wyrządzone Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie, 12-21.12.2022


9 mszy św. po kolei w formie nowenny, jako intencja – wynagradzająca za krzywdy wyrządzone Panu Jezusowi w Najśw. Sakramencie, przez Niepokalane Serce Maryi Apostołki Eucharystii, św. Barbarę, św. Krystynę, św. Charbela, św. Faustynę od Najświętszego Sakramentu i cały Dwór Niebieski.

Na zakończenie tej nowenny prośba o jeszcze jedną, 22.12.2022
Dziesiąta Msza św.:
Przez Niepokalane Serce Maryi Apostołki Eucharystii – uwielbienie Eucharystii i podziękowanie za Emmanuela – Boga z nami w Najświętszym Sakramencie

Ofiarowane msze św. to także nawiązanie do odpustu jaki jest zamieszczony w modlitewniku Kwiat Eucharystyczny na str. 558 pkt 12.
“Kto z wiernych złoży ofiarę na odprawienie mszy św. wynagradzając za krzywdy wyrządzone Panu Jezusowi w Najśw. Sakramencie, dostępuje odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami (Pius X. Reskr, Manu Propor. 15.VI.1907).”
Informacja jest zamieszczona też w Głosie MR nr 48 str. 57
Nie chodzi li tylko o odpust ale jako zadośćuczynienie za wszelkie świętokradztwa, profanacje, oziębłość, obojętność, lekceważenie, niegodnie przyjęte Komunie św., zbezczeszczenia i usuwanie tabernakulum itd. itp. które zauważamy…

ostatnio dodane