Nowenna przebłagalno-wynagradzająca z 9 Mszy św. od 08-16 grudnia 2022

Od uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP tj. do 08-16.12.2022 sprawowana jest nowenna z 9 mszy św. w intencji:

Wynagrodzenie i przebłaganie Boga Ojca za zło, zaniechania dobra i grzechy grzeszących: Polaków i Polski, Kościoła Rzym-Kat. w tym duchowieństwa i katolików oraz świata całego w obecnym czasie.

To odpowiedź na słowa jakie zapisała s. Zofia Grochowska dna 17.12.1996 r. a więc 28 lat temu, które są nadal aktualne:

Wyciszcie się, Moje dzieci, nawracajcie się, módlcie, pokutujcie i składajcie ofiary każdego dnia za grzechy świata w obecnym czasie.” (cały przekaz na str 303 “Miłość do Boga i bliźniego“)