Nowenna i Różaniec do Krwi Chrystusa w ramach Duchowej Pielgrzymki Legionu, 16-24.03.2020

Nowenna i Różaniec do Krwi Chrystusa – plik PDF do pobrania – kliknij tutaj

Szczęść Boże,

pozdrawiam serdecznie wszystkich którzy pragnęli przeżyć swoje tegoroczne rekolekcje na tym szczególnym miejscu jakim jest dla naszego narodu Częstochowa. Tym szczególnym miejscem dla każdego polskiego chrześcijanina jest Sanktuarium naszej Matki i Królowej Polski. To miejsce zasłynęło  wielkimi Łaskami i cudami wyproszonymi przez Maryję dla naszego Polskiego Narodu. Gdzie idą dzieci jak nie do swojej Matki kiedy doświadczają bólu cierpienia smutku swojej bezradności zagrożenia jak nie do swojej Matki, która robi wszystko aby pocieszyć, przytulić do swojego serca, aby dać nadzieję.

To moi drodzy chcemy uczynić w tym czasie próby, zagrożenia jakim jest szerząca się choroba koronawirus. Nie chcemy narzekać panikować ale upaść na kolana i modlić się przepraszając Pana Boga za wszystkie niewierności i dewiacje  naszego Polskiego Narodu jak i całego świata.

Jak wiemy Maryja nasza Matka i Królowa zawsze nas prowadzi do swojego Syna Jezusa Chrystusa prosimy Ją aby to dalej czyniła w tym szczególnym czasie jakim jest Wielki Post i czas wielkiej próby szerzącej się epidemii która stała się zagrożeniem i utratą dla wielu tego ziemskiego życia. Chciałbym moi drodzy zaprosić Was do wspólnej nowenny do Krwi Chrystusa gdyż w krwi Chrystusa jest nasze zwycięstwo i nasz ratunek jak czytamy w Apokalipsie: “A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa” Ap 12,11 Sowo świadectwa to inaczej słowo prawdy a prawda nas wyzwoli jak powiedział sam Jezus. On jest Drogą Prawdą i Życiem. Zaufajmy Jezusowi który mówi do nas także i dziś nie lękajcie się. Jego Przenajdroższa Krew przelana za nas jest mocniejsza niż wszelkie epidemie wirusy które dotykają teraz współczesny świat jak obecnie korona wirusa. Krew Chrystusa stała się ceną naszego Odkupienia i naszej wolności. W słowach: A oni zwyciężyli dzięki Krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa jest wpisane nasze zwycięstwo.

Wzywajmy więc tej mocy zbawiennej płynącej z góry, modląc się modlitwami do Krwi Chrystusa i wierząc że Krew Chrystusa jest mocniejsza niż nasze grzechy słabości i wszelkie wirusy i epidemie. Zachowajmy też ostrożność i rozsądek pracując jeszcze bardziej nad swoim nawróceniem i przemianą swojego dotychczasowego życia. Otoczmy modlitwą tych którzy zostali dotknięci już tą chorobą oraz tych którzy już są świętej pamięci oraz te rodziny które przeżywają ten trudny czas żałoby. Nie możemy być obojętni wobec cierpienia ludzkiego, nie możemy być też obojętni wobec tych znaków które daje nam Bóg dla naszego opamiętania i nawrócenia, a więc. Nawracajmy się i wierzmy Słowu Bożemu, które kieruje do nas sam Bóg każdego dnia. W Krwi Chrystusa jest nasze zwycięstwo i nasza ochrona.

Przesyłam Wam moi drodzy pocztą elektroniczną teksty Nowenny niech ona nas połączy duchowo jako jedno Mistyczne Ciało Chrystusa jakim jest Wspólnota Kościoła. Chcemy wraz z Maryją która stała się tym Żywym Kielichem u stóp swojego cierpiącego konającego Syna za nas wypraszać tę Łaskę powstrzymania się tej strasznej epidemii w naszym kraju i na całym świecie.   

Z darem modlitwy i Bożym błogosławieństwem ks Zbigniew CPPS  

MOC KRWI CHRYSTUSA !!!

O najdroższa Krwi Jezusa, byłaś wylana, aby ukazać Twoje miłosierdzie całej ludzkości. Teraz my jesteśmy jak najbliżej Ciebie. Wylej się na nas szerokością nieskończoną! Oto tu nasza głowa, nasze serce, nasza wola, rozum, pamięć, myśli, nasze pragnienia i skłonności, nasza aktywność, nasze uczucia zewnętrzne i wewnętrzne. Obmyj nas ze wszystkiego, co brudne, zmaż nasze plamy, uzdrów, co jest w nas chore. Nawróć nas i przemień Twoją cudowną mocą, abyśmy mogli zjednoczyć się z Tobą. O czystości nieskończona, uczyń nas czystymi, nakarm nas, błogosław i zbaw nas ! Amen

NOWENNA DO NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA

Nowennę rozpoczniemy modlitwą:


Panie Jezu, oświeć nasz rozum i oczyść serce, abyśmy dobrze umieli się modlić. Jak Apostołom, udziel i nam łaski trwania na modlitwie wraz z Maryją. Ona jest przecież Służebnicą Pańską i „Wszechmocą błagającą”.

Panie, Ty powiedziałeś: „proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam”. Zachęceni Twoim słowem, przychodzimy dzisiaj do Ciebie, aby z ufnością przedstawić Ci intencje wszystkich osób, które uczestniczą w tej nowennie. Jezu, ufamy Twojej miłości i Twojemu miłosierdziu, które okazałeś nam przez swoją Najdroższą Krew.

Dziękujemy Ci już teraz za to wszystko, co dla nas przygotowałeś, bo Ty jesteś Miłością i wszystko, co nam dajesz albo na nas dopuszczasz, służy nam, dla naszego uświęcenia. Amen.

 

Pierwszy dzień nowenny

„W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego Krew – odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski.” (Ef 1, 4-7)

Wysławiamy Cię, Baranku zabity i uwielbiony! Będąc Bogiem, oddałeś życie za lud swój, wszystkich zbawiłeś Ty sam.

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza, wybaw nas.

K. Odkupiłeś nas Panie Krwią swoją.

W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Drugi dzień nowenny

„Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?” (Łk 9, 23-26)

Wysławiamy Cię, Baranku zabity i uwielbiony!

Spraw, niech Twoja Święta i Najdroższa Krew spłynie na wszystkich, którzy padają u stóp Twojego Krzyża.

Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas.

K. Odkupiłeś nas Panie Krwią swoją.

W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Trzeci dzień nowenny

„Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana».” (Mk 14, 23-24)

Wysławiamy Cię, Baranku zabity i uwielbiony!

Na Twojej uczcie dajesz nam pić Twoją Krew, abyśmy się stali uczestnikami Twojego Boskiego życia.

Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii, wybaw nas.

K. Odkupiłeś nas Panie Krwią swoją. wybaw nas.

W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.

 

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Czwarty dzień nowenny

„Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.” (1 J 1,7)

Wysławiamy Cię, Baranku zabity i uwielbiony!

Twoja Krew niech będzie szatą chwały, którą nam dajesz jako obronę na sąd ostateczny.

Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas.

K. Odkupiłeś nas Panie Krwią swoją. wybaw nas.

W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Piąty dzień nowenny

„Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem – kapłanami dla Boga i Ojca swojego, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.” (Ap 1, 5b-6)

Wysławiamy Cię, Baranku zabity i uwielbiony!

Zawsze możemy przyjść do tego źródła, aby zaczerpnąć i pić Twoją Krew, która odnawia nas i przemienia.

Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców, wybaw nas.

K. Odkupiłeś nas Panie Krwią swoją.

W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Szósty dzień nowenny

„Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym. pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.” (J 6, 54)

Wysławiamy Cię, Baranku zabity i uwielbiony!

Twoja Krew jednoczy nas z Tobą, bo kto pije Twoją Krew zostaje w Tobie, a Ty w nim.

Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, otucho umierających, wybaw nas.

K. Odkupiłeś nas Panie Krwią swoją.

W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Siódmy dzień nowenny

„A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych – aż do śmierci.” (Ap 12, 11)

Wysławiamy Cię, Baranku zabity i uwielbiony!

Twoja Krew jest silą, która nas ochrania i wyrywa z mocy Złego, który pragnie zniszczyć ludzi i całe stworzenie.

Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, wybaw nas.

K. Odkupiłeś nas Panie Krwią swoją.

W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Ósmy dzień nowenny

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.” (Mt 11, 28-30)

Wysławiamy Cię, Baranku zabity i uwielbiony!

Twoja Krew daje nam siły życia, które nigdy nie słabną. Przez Twoją Krew dajesz nam życie nadprzyrodzone.

Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas.

K. Odkupiłeś nas Panie Krwią swoją.

W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Dziewiąty dzień nowenny

„Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.” (2 Kor 5, 17)

Wysławiamy Cię, Baranku zabity i uwielbiony! Spełniasz swoje obietnice: „Oto czynię wszystko nowe”. W mocy Twojej Krwi odnawiasz wszechświat.

Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas.

K. Odkupiłeś nas Panie Krwią swoją.

W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Różaniec do Krwi Chrystusa – Intencje o uzdrowienie

1) W pierwszej tajemnicy Jezus przelewa swoją Krew podczas obrzezania. Prosimy w tej tajemnicy o uwolnienie i uzdrowienie wszystkich naszych życiowych ran, od momentu naszego poczęcia do obecnej chwili. Powierzamy czas naszego istnienia i przebywania pod sercem naszej matki, czas naszego porodu naszego dzieciństwa. Niech moc Twojej przelanej Krwi Panie w czasie obrzezania, dotyka i leczy nasze rany z naszego dzieciństwa, które to są   często spychane przez nas do naszej podświadomości. Prosimy o Łaskę akceptacji samego siebie swojego ciała, swojej seksualności, płci. Pomóż mi Jezu pojednać się z samym sobą i innymi, uwolnij mnie od wszystkich blokad i uprzedzeń. Spraw abym mógł się zaakceptować do końca takim jakim jestem.

                                            5 Ojcze nasz….. Ciebie Panie prosimy wspomóż sługi swoje

2) Druga tajemnica – Jezus przelewa swoją Krew w Ogrodzie Oliwnym podczas modlitwy i ogromnej wewnętrznej walki. Prosimy w tej tajemnicy o wewnętrzne i psychiczne uzdrowienie. Zanurzamy Panie w mocy Twojej Krwi wszystkie nasze rany które powstały poprzez nasz strach, różne życiowe i psychiczne problemy stresy, powierzamy naszą depresję i naszą niemoc. Panie Jezu niech Twoja wierność i wewnętrzna walka, aż do przelania swojej Krwi, twoje całkowite zwycięstwo, stanie się naszą siłą i mocą do przezwyciężania i uzdrowienia każdego psychicznego załamania depresji.

                                             5 Ojcze nasz….. Ciebie Panie prosimy wspomóż sługi swoje

3) Trzecia tajemnica – Kontemplujemy Jezusa który jest niemiłosiernie bity, który przelewa swoją Krew podczas okrutnego biczowania. Chodzi tu o rany zadawane i wypływające z nienawiści, przemocy, wrogości wobec bezbronnego. Jest to znęcanie się nie tylko na płaszczyźnie fizycznej ale i psychiczno duchowej, obelgi przekleństwa, niesprawiedliwość. Wielu ludzi doświadcza i dziś pogardy przemocy psychicznego czy fizycznego biczowania, niesprawiedliwości i odrzucenia. Niech moc Twojej przelanej Krwi Panie, leczy i goi w nas rany powstałe pod wpływem bicza, czy to języka drugich, czy też psychicznego lub fizycznego maltretowania.

                                         5 Ojcze nasz….. Ciebie Panie prosimy wspomóż sługi swoje

4) W czwartej tajemnicy Jesus przelał swoją Krew podczas ukoronowania cierniową koroną. Jezus doświadcza ogromnego osamotnienia i wyszydzenia. Żołnierze wystawiają prawdziwego Króla i naszego Pana na pośmiewisko, nakładając mu na głowę cierniową koronę , dobrze się bawiąc przy tym. Prosimy Cię Panie nasz Królu pokoju i całkowitego uniżenia, uzdrów w nas wszystkie rany powstałe z braku naszej pokory, naszej pychy, wyśmiewania i pogardzania innymi, naszego cynizmu i chęci panowania nad drugimi.

                                        5 Ojcze nasz….. Ciebie Panie prosimy wspomóż sługi swoje

5) Piąta tajemnica – Jezus przelewa swoją Krew na drodze krzyżowej. Obciążony ciężarem naszych grzechów i win. Jezus doznaje swojej bezsilności,  fizycznej niemocy, upada ale na nowo powstaje. Jego ofiarna miłość pozwala mu iść dalej. Na tej drodze obecna jest Jego Matka. Prośmy Jezusa wraz z Maryją o wytrwałość na naszej drodze, szczególnie wtedy kiedy doświadczamy swoich upadków, niemocy poniżenia przez innych. Na końcu tej drogi Jezus zostaje obnażony z własnych szat, stoi nagi przed całym ludem który Go wyśmiewa. Ile wstydu ile cierpienia. Jezus nie żali się ale przelewa nieustannie swoją Krew za tych, którzy potrzebują Jego zbawienia i uzdrowienia z podobnych problemów i zranień.

                                        5 Ojcze nasz….. Ciebie Panie prosimy wspomóż sługi swoje

6) Szósta tajemnica ukrzyżowanie. Jezusowa Krew przelana w czasie ukrzyżowania przypomina nam o potrzebie nieustannego przebaczania. ”Ojcze przebacz im…” prosi Jezus z Krzyża w momencie ogromnego swojego cierpienia. Nowe rany, nowa wypływająca i sącząca się Krew. Niezależnie od tego Jezus prosi swego Ojca o przebaczenie dla nas. Jak ważne jest nasze codzienne i nieustanne przebaczenie. Jeżeli nie jest ono szczere i do końca, jeżeli nie potrafimy z własnego krzyża wołać z Jezusem przebacz mu, nie możemy być wewnętrznie wolni ale i też uzdrowieni. Niech w tym pomoże nam Jezusowa przelana Krew, Jego samotność, opuszczenie ale i też ogromne i bezgraniczne zaufanie wobec swojego Niebieskiego Ojca: Ojcze w Twoje ręce oddaje ducha mego. (Łk 23,46) Ulecz Panie swoją  Krwią nasze rany z braku naszego codziennego przebaczania sobie i innym.

                                        5 Ojcze nasz….. Ciebie Panie prosimy wspomóż sługi swoje

7) W siódmej tajemnicy wpatrujemy się w Jezusowe przebite i otwarte serce, z którego wypłynęła Krew i woda. Rana serca, spowodowana ostrą włócznią krwawi. Jezusowe serce stało się nieustannym płynącym źródłem Bożej Miłości i Jego Miłosierdzia. Prosimy Cię Jezu o pomoc w rozwiązywaniu moich życiowych problemów, mojej zamkniętości wobec innych a także przedstawicieli kościoła, ucieczki i zamykania się w sobie swoim świecie. Niech moc Twojej Krwi Panie, wylanie się Twego Bożego Ducha na cały Kościół, wypełni tutaj każdego z nas, niech uleczy w nas wszystkie nam znane i nieznane choroby zranienia. Niech Duch święty umocni w nas wiarę nadzieję i miłość, abyśmy świadomie i w pełni uczestniczyli w budowaniu jedności Mistycznego Ciała Kościoła.              

                                        3 Ojcze nasz….. Ciebie Panie prosimy wspomóż sługi swoje

       

                                                                                                       Ks. Zbigniew CPPS

                                                                                                     27.11.2010 Swarzewo