Nowenna – 9 Mszy św. w intencji jak niżej odprawia od 1-9.06.2020

1. Msza św. Prośba do Boga Ojca Przedwiecznego, przez Bolesne, Niepokalane Serce Maryi i razem z Jej łzami mocą Najdroższej Krwi i ran Jezusa Chrystusa, aby Matka Najświętsza mocą Ducha Świętego zniszczyła dzieła i złamała moc szatana we wszelkich strukturach parlamentu RP i UE oraz strukturach społeczno-politycznych opozycji totalnej RP i UE i ze świętymi Archaniołami i Aniołami przepędziła diabła i inne złe duchy oraz zniweczyła ich czyny, dzieła i plany, szczególnie teraz i w tym czasie w całej naszej Ojczyźnie, KK i UE.

2. Msza św. Prośba do Boga Ojca Przedwiecznego, przez Bolesne, Niepokalane Serce Maryi i razem z Jej łzami mocą Najdroższej Krwi i ran Jezusa Chrystusa, aby Matka Najświętsza mocą Ducha Świętego zniszczyła dzieła i złamała moc szatana we wszelkich strukturach masońsko-mafijno-agenturalnych RP i UE i ze św. świętymi Archaniołami i Aniołami przepędziła diabła i inne złe duchy oraz zniweczyła ich czyny, dzieła i plany, szczególnie teraz i w tym czasie w całej naszej Ojczyźnie, KK i UE.

3. Msza św. Prośba do Boga Ojca Przedwiecznego, przez Bolesne, Niepokalane Serce Maryi i razem z Jej łzami mocą Najdroższej Krwi i ran Jezusa Chrystusa, aby Matka Najświętsza mocą Ducha Świętego zniszczyła dzieła i złamała moc szatana we wszelkich strukturach sędziowsko-prawniczych RP i UE i ze św. świętymi Archaniołami i Aniołami przepędziła diabła i inne złe duchy oraz zniweczyła ich czyny, dzieła i plany, szczególnie teraz i w tym czasie w całej naszej Ojczyźnie, KK i UE”.

4. Msza św. Prośba do Boga Ojca Przedwiecznego, przez Bolesne, Niepokalane Serce Maryi i razem z Jej łzami mocą Najdroższej Krwi i ran Jezusa Chrystusa, aby Matka Najświętsza mocą Ducha Świętego zniszczyła dzieła i złamała moc szatana we wszelkich strukturach medialno-dziennikarskich RP i UE i ze św. świętymi Archaniołami i Aniołami przepędziła diabła i inne złe duchy oraz zniweczyła ich czyny, dzieła i plany, szczególnie teraz i w tym czasie w całej naszej Ojczyźnie, KK i UE”.

5. Msza św. Prośba do Boga Ojca Przedwiecznego, przez Bolesne, Niepokalane Serce Maryi i razem z Jej łzami mocą Najdroższej Krwi i ran Jezusa Chrystusa, aby Matka Najświętsza mocą Ducha Świętego  zniszczyła dzieła i złamała moc szatana w kampanii prezydenckiej u kandydatów szkodników i we wszelkich strukturach PKW i komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta RP i ze św. świętymi Archaniołami i Aniołami przepędziła diabła i inne złe duchy oraz zniweczyła ich czyny, dzieła i plany, szczególnie teraz i w tym czasie w całej naszej Ojczyźnie, KK i UE.

6. Msza św. Prośba do Boga Ojca Przedwiecznego, przez Bolesne, Niepokalane Serce Maryi i razem z Jej łzami mocą Najdroższej Krwi i ran Jezusa Chrystusa, aby Matka Najświętsza mocą Ducha Świętego zniszczyła dzieła i złamała moc szatana we wszelkich strukturach KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO i ze św. świętymi Archaniołami i Aniołami przepędziła diabła i inne złe duchy oraz zniweczyła ich czyny, dzieła i plany, szczególnie teraz i w tym czasie w całej naszej Ojczyźnie, KK i UE.

7. Msza św. Prośba do Boga Ojca Przedwiecznego, przez Bolesne, Niepokalane Serce Maryi i razem z Jej łzami mocą Najdroższej Krwi i ran Jezusa Chrystusa, aby Matka Najświętsza mocą Ducha Świętego zniszczyła dzieła i złamała moc szatana we wszelkich strukturach naukowo-edukacyjnych NARODU I PAŃSTWA POLSKIEGO i ze św. świętymi Archaniołami i Aniołami przepędziła diabła i inne złe duchy oraz zniweczyła ich czyny, dzieła i plany, szczególnie teraz i w tym czasie w całej naszej Ojczyźnie, KK i UE.

8. Msza św. Prośba do Boga Ojca Przedwiecznego, przez Bolesne, Niepokalane Serce Maryi i razem z Jej łzami mocą Najdroższej Krwi i ran Jezusa Chrystusa, aby Matka Najświętsza mocą Ducha Świętego zniszczyła dzieła i złamała moc szatana we wszelkich strukturach administracji lokalnej PAŃSTWA POLSKIEGO i ze świętymi Archaniołami i Aniołami przepędziła diabła i inne złe duchy oraz zniweczyła czyny, dzieła i plany masonerii, szczególnie teraz i w tym czasie w całej naszej Ojczyźnie, KK i UE.

9. Msza św. Prośba do Boga Ojca Przedwiecznego, przez Bolesne, Niepokalane Serce Maryi i razem z Jej łzami mocą Najdroższej Krwi i ran Jezusa Chrystusa, aby Matka Najświętsza mocą Ducha Świętego zniszczyła dzieła i złamała moc szatana we wszelkich strukturach ekonomiczno-biznesowych RP i UE i ze św. świętymi Archaniołami i Aniołami przepędziła diabła i inne złe duchy oraz zniweczyła ich czyny, dzieła i plany, szczególnie teraz i w tym czasie w całej naszej Ojczyźnie”.

( na podstawie modlitwy z artykułu w Głosie MR nr 38 na str. 40 )


MODLITWA ZA OJCZYZNĘ I ZA NASZYCH WROGÓW przez zasługi Najdroższej Krwi Chrystusowej

Są one podyktowane dla wizjonerki Anny Lamberger z Klagenfurtu. Tłumaczenie z j. niemieckiego, Wydawnictwo A. Ruhland, Rudolf – Diesel – Strase 5, 8262 Altotting.

Matka Boża: „Otocz Wasz kraj wstęgą Najdroższej Krwi. Przez Najdroższą Krew nie przejdą Rosjanie”; czyli inni wrogowie też. Matka Najświętsza życzy sobie, aby często, nawet co godzinę, ofiarowywać Najdroższą Krew przez odmówienie następującej modlitwy:

ZA OJCZYZNĘ

„Ojcze Przedwieczny, przez Bolesne, Niepokalane Serce Maryi i razem z Jej łzami ofiarowuję Ci Najdroższą Krew oraz rany Jezusa Chrystusa, aby Matka Najświętsza zniszczyła moc szatana i ze świętymi Aniołami przepędziła złe duchy oraz zniszczyła ich czyny i plany, szczególnie teraz i w tej godzinie oraz w naszej Ojczyźnie”.