Nowenna – 9 Mszy św. od 15-23.06.2020 ZA OJCZYZNĘ I ZA NASZYCH WROGÓW

Nowenna – 9 Mszy św. w INTENCJACH jak niżej odprawia

od 15-23.06.2020

ks. Sebastian K.:

1. Msza św. 15.06.2020: Prośba do Ojca Niebieskiego, przez Serce Jezusa Króla Miłosierdzia i Polski – mocą Ducha Świętego – o ogień MIŁOŚCI na wszelką ciemność, aby się w ten sposób nawróciła lub pozostała w obrębie swego królestwa a Królowa Aniołów wraz ze świętymi Archaniołami i Aniołami przepędziła szatana i inne złe duchy oraz zniweczyła ich czyny, dzieła i plany, szczególnie teraz i w tym czasie w całej naszej Ojczyźnie, [ UE i na świecie.]

2. Msza św. 16.06.2020:  Prośba do Ojca Niebieskiego, przez Serce Jezusa Króla Miłosierdzia i Polski – mocą Ducha Świętego – o ogień MIŁOŚCI na wszelką ciemność, aby wszyscy prześladowcy, zdrajcy, złoczyńcy, zostali przed tym złem powstrzymani a Królowa Aniołów wraz ze świętymi Archaniołami i Aniołami przepędziła szatana i inne złe duchy oraz zniweczyła ich czyny, dzieła i plany, szczególnie teraz i w tym czasie w całej naszej Ojczyźnie, [ UE i na świecie.]

3. Msza św. 17.06.2020:  Prośba do Ojca Niebieskiego, przez Serce Jezusa Króla Miłosierdzia i Polski – mocą Ducha Świętego o ogień MIŁOŚCI na wszelką ciemność: na wszystkich kłamców, oszczerców, szyderców, szkodników aby w porę zostali poznani i można się było przed nimi ustrzec a Królowa Aniołów wraz ze świętymi Archaniołami i Aniołami przepędziła szatana i inne złe duchy oraz zniweczyła ich czyny, dzieła i plany, szczególnie teraz i w tym czasie w całej naszej Ojczyźnie, [ UE i na świecie.]

4. Msza św. 15.08.2020:  Prośba do Ojca Niebieskiego, przez Serce Jezusa Króla Miłosierdzia i Polski – mocą Ducha Świętego – o ogień MIŁOŚCI na wszystkich przestępców, na wszystkie narzędzia przemocy, morderstwa, ślepej żądzy władzy, aby nie szkodzili Polakom i całej ludzkości a Królowa Aniołów wraz ze świętymi Archaniołami i Aniołami przepędziła szatana i inne złe duchy oraz zniweczyła ich czyny, dzieła i plany, szczególnie teraz i w tym czasie w całej naszej Ojczyźnie, [ UE i na świecie.]

5. Msza św. 15.09.2020:  Prośba do Ojca Niebieskiego, przez Serce Jezusa Króla Miłosierdzia i Polski – mocą Ducha Świętego – o ogień MIŁOŚCI na wszelką ciemność oraz pozwolenie, aby święta siła Bożej miłości niby piorun spadła na ziemię, kiedy mordercy będą szli przez ziemię, przynosząc zgubę wszystkim narodom a Królowa Aniołów wraz ze świętymi Archaniołami i Aniołami przepędziła szatana i inne złe duchy oraz zniweczyła ich czyny, dzieła i plany, szczególnie teraz i w tym czasie w całej naszej Ojczyźnie, [ UE i na świecie.]

6. Msza św. 20.06.2020:  Prośba do Ojca Niebieskiego, przez Serce Jezusa Króla Miłosierdzia i Polski – mocą Ducha Świętego – o ogień MIŁOŚCI na wszelką ciemność, aby Bóg był wówczas wybawcą, Panem i przywódcą; osłoną, ochroną, siłą i mocą na oślepienie szatana a Królowa Aniołów wraz ze świętymi Archaniołami i Aniołami przepędziła szatana i inne złe duchy oraz zniweczyła ich czyny, dzieła i plany, szczególnie teraz i w tym czasie w całej naszej Ojczyźnie, [ UE i na świecie.]

7. Msza św. 21.06.2020:  Prośba do Ojca Niebieskiego, przez Serce Jezusa Króla Miłosierdzia i Polski – mocą Ducha Świętego – o ogień MIŁOŚCI na wszelką ciemność, aby Bóg dał, by święta miłość Ojcowska spłynęła na wszystkie narody, napełniła je Bożym świętym ogniem, aby poznali niebezpieczeństwo czasu, spowodowane podstępem węża starodawnego a Królowa Aniołów wraz ze świętymi Archaniołami i Aniołami przepędziła szatana i inne złe duchy oraz zniweczyła ich czyny, dzieła i plany, szczególnie teraz i w tym czasie w całej naszej Ojczyźnie, [ UE i na świecie.]

8. Msza św. 22.06.2020:  Prośba do Ojca Niebieskiego, przez Serce Jezusa Króla Miłosierdzia i Polski – mocą Ducha Świętego –  o ogień MIŁOŚCI na wszelką ciemność i aby Bóg był władcą we wszystkich miejscach! O wydanie rozkazu ciemności, aby odeszła precz na miejsce swojej złośliwości i oszczędziła ludzi a Królowa Aniołów wraz ze świętymi Archaniołami i Aniołami przepędziła szatana i inne złe duchy oraz zniweczyła ich czyny, dzieła i plany, szczególnie teraz i w tym czasie w całej naszej Ojczyźnie, [ UE i na świecie.]

9. Msza św. 23.06.2020:  Prośba do Ojca Niebieskiego, przez Serce Jezusa Króla Miłosierdzia i Polski – mocą Ducha Świętego – o ogień MIŁOŚCI na wszelką ciemność, i aby uczynione zostało to, co Boża miłość Ojcowska uznaje we wszystkim za dobre, prawdziwe i święte a Królowa Aniołów wraz ze świętymi Archaniołami i Aniołami przepędziła szatana i inne złe duchy oraz zniweczyła ich czyny, dzieła i plany, szczególnie teraz i w tym czasie w całej naszej Ojczyźnie, [ UE i na świecie.]

na podstawie artykułu z Głosu MR nr 38 na str. 40

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ I ZA NASZYCH WROGÓW przez zasługi Najdroższej Krwi Chrystusowej


Są one podyktowane dla wizjonerki Anny Lamberger z Klagenfurtu. Tłumaczenie z j. niemieckiego, Wydawnictwo A. Ruhland, Rudolf – Diesel – Strase 5, 8262 Altotting.

Pan Jezus: Wy ludzie czasów ostatecznych narażeni jesteście na wiele niebezpieczeństw. Będą one coraz liczniejsze, tak że bez Mojej pomocy pozostalibyście prawie bez pociechy. Z tego powodu chcę was pouczyć, jak możecie łatwo pokonać z pomocą Mojej łaski te wszystkie ataki. Słuchajcie więc: Kto modli się za swoich wrogów, odbiera im możliwość wyrządzania szkody. Trzeba zauważyć jednak, że musi to być modlitwa w duchu i w prawdzie. Tylko taka modlitwa posiada potęgę, która pokonuje nawet samą ciemność. Módlcie się w taki sposób:

ZA NASZYCH WROGÓW

Ojcze Niebieski, ześlij przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela i Uświęciciela, Swoją miłość Ojcowską na wszelką ciemność, aby się w ten sposób nawróciła lub pozostała w obrębie swego królestwa. Ojcze, ześlij Twoją miłość Ojcowską, aby wszyscy, którzy nas prześladują, zdradzają, chcą wyrządzić zło, zostali przed tym powstrzymani przez Twoją świętą obecność! Ojcze, ześlij Swój ogień miłości na wszystkich kłamców, oszczerców, szyderców, abyśmy w porę ich poznali i mogli się przed nimi ustrzec. Ojcze, wylej Swoją miłość na wszystkich przestępców, na wszystkie narzędzia przemocy, morderstwa, ślepej żądzy władzy, aby nie szkodzili nam i całej ludzkości. Ojcze, pozwól, aby święta siła Twojej miłości niby piorun spadła na ziemię, kiedy mordercy będą szli przez ziemię, przynosząc zgubę wszystkim narodom. Ojcze, bądź wtedy z nami, bądź naszym wybawcą, naszym Panem i naszym przywódcą; bądź naszą osłoną, naszą siłą i mocą. Ojcze, daj, aby Twoja święta miłość Ojcowska spłynęła na wszystkie narody, napełnij je Twoim świętym ogniem, aby poznali niebezpieczeństwo czasu, spowodowane podstępem węża starodawnego. Ojcze, bądź władcą we wszystkich miejscach! Rozkaż ciemności, aby odeszła precz na miejsce swojej złośliwości i oszczędziła ludzi. Ojcze, najlepszy Ojcze, uczyń, co Twoja miłość Ojcowska uznaje we wszystkim za dobre, prawdziwe i święte! W to wierzymy, tego jesteśmy pewni”.

Pan Jezus: „Kochane dzieci, czy zrozumiecie potęgę tych słów, jeżeli będą wypowiedziane przez czystą, napełnioną miłością, oddaną Mi duszą? Mówię Wam: Dusza, która prosi Mnie w duchu, jest silniejsza od całej armii diabłów; Ja przecież jestem jej siłą, spieszę jej z pomocą z Moimi zastępami. Jeśli nie modlicie się za Waszych wrogów, to dlatego jesteście wydani im, ich samowoli. Sami ponosicie winę. Nienawidzicie, boicie się, oskarżacie Waszych wrogów – których nie znacie, usiłujecie się ukryć przed nimi. Ja wam jednak mówię: powinniście się modlić za nich, abym Ja wylał Swoją Ojcowską miłość na nich. I Ja to uczynię. Módlcie się zgodnie z Moją wolą, a wasi wrogowie będą bezsilni względem was. Odkupiłem was i dlatego wziąłem was w Swoje ramiona. Mówię do was: kto nie modli się za swoich wrogów, oszczerców i złoczyńców, ten będzie biadał w godzinie utrapienia, ponieważ będzie bezbronnie wydany tym mocom, które wyruszą aby stracić wielką część ludzkości. To jest dla was kolejna kotwica ratunku na nadchodzące nieszczęścia. Amen”