Nabożeństwo i Litania na cześć Przeczystego Serca Świętego Józefa

“  õ “  õ “

Obiecuję, że wszyscy, którzy będą oddawać cześć mojemu Przeczystemu Sercu i tutaj, na ziemi, będą spełniać dobre uczynki, troszczyć się zwłaszcza o chorych i umierających, znajdą się pod moją szczególną opieką w ostatnim momencie swojego ziemskiego życia

Św. Józef do Edsona Glaubera, Itapiranga–Brazylia

“  õ “  õ “

Nabożeństwo na cześć Przeczystego Serca Świętego Józefa, Patrona Kościoła

1. Ojcze Niebieski, Ty sprawiłeś, że w łonie Najświętszej Dziewicy Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami, dziękujemy Twojej Opatrzności, że wybrałeś Świętego Józefa na męża Maryi, na którą zstąpił Duch Święty. Wraz z Aniołami, którzy oznajmili radość z narodzin Bożego Syna pastuszkom w Betlejem oddajemy Ci, cześć, chwałę i uwielbienie. Święty Józefie, Który wraz z Maryją byłeś najbliżej Serca Jezusowego i stałeś na straży Dziewictwa Niepokalanej oraz byłeś posłuszny i oddany Bożemu Prowadzeniu, z wiarą i ufnością zwracamy się do Ciebie o uproszenie nam łaski…..

Przeczyste Serce Józefa wstawiaj się nieustannie za nami w naszych potrzebach duszy i ciała i chroń nas przed czyhającymi niebezpieczeństwami. Oddal od nas wszelkie zło i w Twoim Sercu ukaż nam tajemnice Tryumfu Niepokalanego Serca, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Ojcze nasz…. Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami

Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami

Przeczyste Serce Józefa, strzeż i umacniaj nas.

2. Ojcze Niebieski, Ty powierzyłeś losy Jezusa -Twojego Jednorodzonego Syna i Maryi opiece świętego Józefa, który czynem okazał swoją gotowość służenia Tobie, dziękujemy Twojemu Boskiemu Miłosierdziu, że udzieliłeś Mu potrzebnych łask i napełniłeś Jego serce taką wiarą, aby mógł wypełnić swoje posłannictwo. Wraz ze wszystkimi Świętymi w niebie oddajemy Ci cześć, chwałę i uwielbienie. Święty Józefie, Który wraz z Maryją byłeś najbliżej Serca Jezusowego i stałeś na straży Dziewictwa Niepokalanej oraz byłeś posłuszny i oddany Bożemu Prowadzeniu, z wiarą i ufnością zwracamy się do Ciebie o uproszenie nam łaski… Przeczyste Serce Józefa wstawiaj się nieustannie za nami w naszych potrzebach duszy i ciała i chroń nas przed czyhającymi niebezpieczeństwami. Oddal od nas wszelkie zło i w Twoim Sercu ukaż nam tajemnice Tryumfu Niepokalanego Serca, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Ojcze nasz…. Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami

Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami

Przeczyste Serce Józefa, strzeż i umacniaj nas.

3. Ojcze Niebieski, Ty, który wybrałeś świętego Józefa na ziemskiego ojca Twojego Syna i małżonka Maryi pełnej łaski, dziękujemy Twojej Miłości, że możemy się także nazywać jego duchowymi dziećmi, bo Jego oddanie i wierność jest dla nas przykładem jak służyć Jezusowi i Maryi. aby w nas mogło objawić się dziecięctwo Boże. Wraz z całym Kościołem oddajemy Ci cześć, chwałę i uwielbienie Święty Józefie, Który wraz z Maryja byłeś najbliżej Serca Jezusowego i stałeś na straży Dziewictwa Niepokalanej oraz byłeś posłuszny i oddany Bożemu Prowadzeniu, z wiarą i ufnością zwracamy się do Ciebie o uproszenie nam łaski…..

Przeczyste Serce Józefa wstawiaj się nieustannie za nami w naszych potrzebach duszy i ciała i chroń nas przed czyhającymi niebezpieczeństwami. Oddal od nas wszelkie zło i w Twoim Sercu ukaż nam tajemnice Tryumfu Niepokalanego Serca, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Ojcze nasz…. Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami

Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami

Przeczyste Serce Józefa, strzeż i umacniaj nas.

Święty, Święty, Święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwaty Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości.

Przeczyste Serce Świętego Józefa, Lilio pokory i sprawiedliwości, wraz z Niepokalanym Sercem Maryi błagamy Cię, wstawiaj się za nami i uproś nam u Twojego Przybranego Syna te łaski, o które Cię prosimy i zjednocz nas w Twoim Sercu z Sercem Maryi, abyśmy odnaleźli prawdziwy pokój i odpoczynek w Najświętszym Sercu Jezusa, naszego Boga, Zbawiciela i Króla. Amen.

***

Bądź pozdrowiony św. Józefie, dziewiczy oblubieńcze Matki Bożej!

Jezus i Maryja z Tobą, błogosławiony jesteś między mężami

i błogosławiony Jezus, owoc łona twojej najczystszej Oblubienicy.

Święty Józefie, przybrany ojcze Jezusa, módl się za nami grzesznymi

teraz i w godzine śmierci naszej. Amen.

Św. Gemma Galgan 1873 – 1903

Źródło: folderek wyd. przez Fiat Voluntas Tua

MODLITWA DO PRZECZYSTEGO SERCA ŚW. JÓZEFA

Przeczyste serce świętego Józefa, udziel nam twojej słodyczy i miłości.

Chwała Ojcu…

Przeczyste serce świętego Józefa, daj nam twoją cichość i pokorę.

Chwała Ojcu…

Przeczyste serce świętego Józefa, użycz nam twego posłuszeństwa.

Chwała Ojcu…

Przeczyste Serce Oblubieńca Maryi zjednoczone z Najświętszym Sercem Jezusowym i Niepokalanym Sercem Maryi, pozdrawiamy Cię naszymi sercami i prosimy Cię, bądź naszym przewodnikiem do domu Ojca i bądź przy nas w każdy czas, abyśmy zawsze potrafili pełnić Wolę Bożą naśladując Twoje posłuszeństwo i oddanie. Serce Józefa czyste i pełne miłości – bądź naszym drogowskazem. Amen.

Żródło: http://wspolnotajozefa.pl/duchowosc/modlitwa-do-przeczystego-serca-sw-jozefa/

LITANIA DO PRZECZYSTEGO SERCA ŚW. JÓZEFA

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami,

Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami.

Przeczyste Serce św. Józefa, czuwające przy Sercu Jezusa w Betlejem,

Przeczyste Serce św. Józefa, przejęte troską o losy Rodziny w Egipcie,

Przeczyste Serce św. Józefa, zjednoczone z Sercem Jezusa i Maryi,

Przeczyste Serce św. Józefa, napełnione łaskami,

Przeczyste Serce św. Józefa, Lilio pokory,

Przeczyste Serce św. Józefa, mieszkanie wielu cnót,

Przeczyste Serce św. Józefa, wzorze czystości i posłuszeństwa,

Przeczyste Serce św. Józefa, gorejące zawsze Miłością do Boga,

Przeczyste Serce św. Józefa, Sługo wierny i mądry,

Przeczyste Serce św. Józefa, pełne troski dla błądzących i grzesznych,

Przeczyste Serce św. Józefa, filarze Prawdy,

Przeczyste Serce św. Józefa, filarze Świętej Matki Kościoła,

Przeczyste Serce św. Józefa, pełne opiekuńczości,

Przeczyste Serce św. Józefa, słodyczy miłości,

Przeczyste Serce św. Józefa, ucieczko w przeciwnościach,

Przeczyste Serce św. Józefa, pociecho zatroskanych,

Przeczyste Serce św. Józefa, nadziejo wątpiących,

Przeczyste Serce św. Józefa, pogromco złych duchów,

Przeczyste Serce św. Józefa, w pokorze najgłębsze,

Przeczyste Serce św. Józefa, w bogobojności najwyższe,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.

P. Przejrzał Go Pan przed wiekami i wybrał na siedzibę wszelkich cnót.

W. W czystości archanielskiej, jak kwiat lilii.

Módlmy się:

Przeczyste Serce Józefa, Serce najczcigodniejszego Patriarchy, Serce świętego Oblubieńca Matki Jezusowej, Serce najszlachetniejszego Ojca, Karmiciela naszego Zbawcy, wyjednaj nam u Syna Bożego łaskę, abyśmy mieli serca podobne Tobie w milczeniu, w słodyczy, pokorze i miłości. O, Serce świętego Józefa, czuwaj nad nami i wspieraj po wszystkie dni naszego życia. Amen.

Żródło: http://wspolnotajozefa.pl/duchowosc/litania-do-przeczystego-serca-sw-jozefa/

(Ta litania publikowana także w Głosie Małego Rycerza nr 9 i nr 41)