Msze św. w lutym i marcu 2024

– Uwielbienie Boga Ojca przez zasługi Jezusa Chrystusa, Najwyższego Arcykapłana o przebaczenie, Miłosierdzie i Ducha Świętego oraz o przebudzenie i przejrzenie dla duchowieństwa szczególnie dla nieposłusznych biskupów, zbuntowanych kapłanów i konsekrowanych żyjących jak prawdziwi poganie oraz o świadectwo wiary w tym chrześcijańską odwagę, gorliwość apostolską i potrzebne łaski umocnienia dla pokornych, posłusznych, rozmodlonych, gorliwych, dziewiczych, czystych, mężnych, cierpliwych i świętych duchownych przez PŁOMIEŃ MIŁOŚCI Niepokalanego Serca Maryi ze wsparciem Aniołów, Świętych i Błogosławionych duchownych.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Pragnę poinformować, że zamówione Msze Św. Nazaretańskie (do Dworu Niebieskiego)w intencji:

„O uwielbienie Boga Ojca przez ofiarę, zasługi mąk i zmartwychwstania Chrystusa w wypełnieniu się woli Bożej w Polsce mocą Duch Świętego – w tym w intencjach szczegółowych modlitw i Mszy św. ofiarowanych przez Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego”

będą sprawowane w dniach od 01–31 marca 2024 r. (poza Wielkim Piątkiem)

O miejscu celebracji oraz o celebransie będę mógł poinformować z początkiem lutego.

Z życzeniami pokoju oraz Błogosławionego Nowego Roku 

Ks. Marek Przybyś SCJ

Sekretariat Misji Zagranicznych Księży Sercanów

ul. Rakowa 11, 10-185 Olsztyn, tel. 797 535 622

W duchowym rozeznaniu – obrazie mistycznym zostało pokazane jak ważne i miłe są Bogu Ojcu msze św. zanoszone przez Małych Rycerzy. Ofiarowane msze św. O uwielbienie Boga Ojca… pokazane zostały w formie wielkiego stogu podobnego do stogu siana /skarbu Kościoła sięgającego Bożego tronu/, na który to składane są kolejne warstwy. Zapewne w stosownym czasie owoce tych Mszy św. są spożytkowane wg woli Ojca. Siostra Zofia w ostatnim czasie swego życia często mówiła o składaniu do Skarbca Bożego modlitw, postów, ofiar, mszy św., aby w stosownym momencie Boże Miłosierdzie mogło korzystać z tych Bożych skarbów /zasług Chrystusowych/ dla ratowania dusz ludzkich i potrzeb Kościoła. Amen.


[1] Msze święte nazaretańskie, nazywane też mszami do Dworu Niebieskiego, to szturm do Nieba w intencji żyjących. Kapłan odprawia przez kolejnych 30 dni Mszę świętą w powierzonej intencji. Dwór Niebieski to Niebo, w którym mieszka Maryja, Aniołowie i Święci, a więc wszyscy ci, którzy dostąpili łaski oglądania Boga. Poprzez ich wstawiennictwo prosimy naszego Ojca w Niebie o pomoc w sprawach naszych bliskich, których często po ludzku nie jesteśmy w stanie rozwiązać. Źródło: https://www.misjesercanow.pl/wesprzyj/intencje-mszalne