MSZE ŚW. w styczniu A.D. 2024

TRZY INTENCJE ZA DUCHOWIEŃSTWO

Niedziela, 14.01.2024 – Uwielbienie Boga Ojca przez zasługi Jezusa Chrystusa, Najwyższego Arcykapłana o przebaczenie, Miłosierdzie i Ducha Świętego oraz przebudzenie i przejrzenie dla duchowieństwa szczególnie dla nieposłusznych biskupów, szczególnie dla pokornych, posłusznych, rozmodlonych, gorliwych, dziewiczych, czystych, mężnych, cierpliwych i świętych duchownych przez PŁOMIEŃ MIŁOŚCI Niepokalanego Serca Maryi ze wsparciem Aniołów, Świętych i Błogosławionych duchownych.

Poniedziałek, 15.01.2024 – Uwielbienie Boga Ojca przez zasługi Jezusa Chrystusa, Najwyższego Arcykapłana o przebaczenie, Miłosierdzie i Ducha Świętego oraz przebudzenie i przejrzenie dla duchowieństwa szczególnie dla zbuntowanych kapłanów z prośbą pokornych, posłusznych, rozmodlonych, gorliwych, dziewiczych, czystych, mężnych, cierpliwych i świętych duchownych przez PŁOMIEŃ MIŁOŚCI Niepokalanego Serca Maryi ze wsparciem Aniołów, Świętych i Błogosławionych duchownych.

Wtorek, 16.01.2024 – Uwielbienie Boga Ojca przez zasługi Jezusa Chrystusa, Najwyższego Arcykapłana o przebaczenie, Miłosierdzie i Ducha Świętego oraz przebudzenie i przejrzenie dla duchowieństwa szczególnie dla konsekrowanych żyjących jak poganie z prośbą pokornych, posłusznych, rozmodlonych, gorliwych, dziewiczych, czystych, mężnych, cierpliwych i świętych duchownych przez PŁOMIEŃ MIŁOŚCI Niepokalanego Serca Maryi ze wsparciem Aniołów, Świętych i Błogosławionych duchownych.

7 MSZY ŚW. 14-20 stycznia A.D. 2024

Niedziela, 14.01.2024, godz. 15.00 – O uwielbienie woli Boga Ojca o zwycięstwo miłości i jedności nad nienawiścią i podziałem Narodu Polskiego i KK w czasach ciemności szatana we władzach RP, Ojczyźnie naszej i KK przez PŁOMIEŃ MIŁOŚCI Niepokalanego Serca Maryi ze wsparciem świętych i błogosławionych Narodu Polskiego oraz mocą wstawienniczą całego Dworu Niebieskiego i mocą modlitw świętych dusz czyśćcowych wszystkich przodków Polek i Polaków oraz zatroskanych o dobro Ojczyzny.

Poniedziałek, 15.01.2024, godz. 8.00 – Ku czci Pana Jezusa niewinnie uwięzionego i Jego cierpień, aby szatan, demony i ciemności  towarzyszące rządzącym i tych, którzy wspierają obecną władzę, zostały oślepione przez Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi a ich złe decyzje i działania nie realizowały się i zostały zniweczone mocą Ofiary i Krwi Chrystusa za przyczyną św. Michała Archanioła i Aniołów, ze wsparciem świętych i błogosławionych Narodu Polskiego oraz mocą wstawienniczą całego Dworu Niebieskiego i mocą modlitw świętych dusz czyśćcowych wszystkich przodków Polek i Polaków oraz zatroskanych o dobro Ojczyzny.

Wtorek, 16.01.2024, godz. 8.00 – Ku czci Pana Jezusa niewinnie sądzonego i skazanego przez niesprawiedliwy wyrok, prośba o ratunek i uwolnienie rządzących od ciemności szatana i wspierających obecną władzę, o przebudzenie i przejrzenie przez Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi za wsparciem św. Michała Archanioła i Aniołów świętych i błogosławionych Narodu Polskiego oraz mocą wstawienniczą całego Dworu Niebieskiego i mocą modlitw świętych dusz czyśćcowych wszystkich przodków Polek i Polaków oraz zatroskanych o dobro Ojczyzny.

Środa, 17.01.2024, godz. 8.00 – Na uczczenie Pana Jezusa wyszydzonego przez całe Jego życie, prośba o skrócenie i wygaszenie obecnej władzy, o zbawienie od ciemności szatana, o przebudzenie i przejrzenie wspierających obecną władzę i odwrócenie się od niej, oraz o miłosierdzie, przebudzenie, przejrzenie, odwagę i gorliwość apostolską dla hierarchii i całego duchowieństwa KK przez Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi za wsparciem św. Michała Archanioła i Aniołów, świętych i błogosławionych Narodu Polskiego oraz mocą wstawienniczą całego Dworu Niebieskiego i mocą modlitw świętych dusz czyśćcowych wszystkich przodków Polek i Polaków oraz zatroskanych o dobro Ojczyzny.

Czwartek, 18.01.2024, godz. 8.00 – Ku czci Pana Jezusa zmarłego okrytego ranami, ogołoconego i konającego na drzewie Krzyża w swej śmierci, o przyjęcie boskiej władzy Jezusa Chrystusa w Kościele, Narodzie i Państwie Polskim a także o powszechne królowanie Króla Miłosierdzia i Polski w sercach Katolików, Polaków i w duszy Narodu Polskiego mocą Ofiary, Krwi i zasług Chrystusa przez Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi za przyczyną św. Michała Archanioła i Aniołów, świętych i błogosławionych Narodu Polskiego oraz mocą wstawienniczą całego Dworu Niebieskiego i mocą modlitw świętych dusz czyśćcowych wszystkich przodków Polek i Polaków oraz zatroskanych o dobro Ojczyzny.

Piątek, 19.01.2024, godz. 8.00 – Ku czci Pana Jezusa zmarłego i Jego pogrzebu, o zachowanie wiary, nadziei i miłości w chwilach strasznych prób i ciemności szatana dla Narodu Polskiego oraz przebudzenie, przejrzenie, odwagę i gorliwość apostolską dla hierarchii i całego duchowieństwa KK przez Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi za wsparciem św. Michała Archanioła i Aniołów, świętych i błogosławionych oraz mocą wstawienniczą całego Dworu Niebieskiego i mocą modlitw świętych dusz czyśćcowych wszystkich przodków Polek i Polaków oraz zatroskanych o dobro Ojczyzny.

Sobota, 20.01.2024, godz. 8.00 – Ku czci zmartwychwstałego i uwielbionego Pana Jezusa, uwielbienie i podziękowanie dobremu Bogu za ratunek i zbawienie od ciemności szatana rodzin, Ojczyzny i Kościoła w Polsce oraz wysłuchanie wszystkich modlitw i intencji NMP Królowej Polski przez Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi za wsparciem św. Michała Archanioła i Aniołów, świętych i błogosławionych Narodu Polskiego oraz mocą wstawienniczą całego Dworu Niebieskiego oraz mocą modlitw świętych dusz czyśćcowych wszystkich zbawionych przodków Polek i Polaków oraz zatroskanych o dobro Ojczyzny.

7 Mszy św. O uwielbienie Boga Ojca przez Najświętsze Imię Dzieciątka Jezus

przez Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi NMP za władzę i Ojczyznę.

1. O uwielbienie Boga Ojca w Boskim Sercu Dzieciątka Jezus w wypełnianiu się woli Bożej wobec obecnej władzy w Polsce i o Boży ład i porządek mocą Ducha Świętego przez Płomień Miłości Niepokalane Serce Matki Miłosierdzia i Maryi Królowej Polski, św. Michała Archanioła, Anioła Stróża Polski, św. Aniołów Stróżów, św. Andrzeja Boboli,  św. Aniołów Stróżów, świętych i błogosławionych Narodu Polskiego i całego Dworu Niebieskiego, a także mocą wstawienniczą Świętych Władców i Przodków Polski./01.01.2024/

2. O uwielbienie Boga Ojca przez Najświętsze Imię Dzieciątka Jezus w wypełnianiu się woli Bożej wobec Narodu i Państwa Polskiego w tym obecnej władzy w opamiętaniu i powstrzymaniu szkodliwych działań obecnej koalicji rządzącej, sprzyjających mediów w obaleniu struktur państwa polskiego mocą Ducha Świętego przez Płomień Miłości Niepokalane Serce Matki Miłosierdzia i Maryi Królowej Polski, św. Michała Archanioła, Anioła Stróża Polski, św. Aniołów Stróżów, św. Andrzeja Boboli,  św. Aniołów Stróżów, świętych i błogosławionych Narodu Polskiego i całego Dworu Niebieskiego, a także mocą wstawienniczą Świętych Władców i Przodków Polski. /02.01.2024/

3. O uwielbienie Boga Ojca przez Najświętsze Imię Dzieciątka Jezus w Niepokalanym Sercu Maryi Świętej Bożej Rodzicielki w wypełnianiu się woli Bożej wobec Narodu i Państwa Polskiego w tym bardzo szkodliwych działań i gróźb obecnej koalicji rządzącej wspieranej przez zagraniczne służby dywersyjne i destabilizujące państwo polskie mocą Ducha Świętego mocą Ducha Świętego przez Płomień Miłości Niepokalane Serce Matki Miłosierdzia i Maryi Królowej Polski, św. Michała Archanioła, Anioła Stróża Polski, św. Aniołów Stróżów, św. Andrzeja Boboli, św. Aniołów Stróżów, świętych i błogosławionych Narodu Polskiego i całego Dworu Niebieskiego, a także mocą wstawienniczą Świętych Władców i Przodków Polski. /03.01.2024/

4. O uwielbienie Boga Ojca przez Najświętsze Imię Dzieciątka Jezus wobec Narodu i Państwa Polskiego w tym o przebudzenie, odwagę i gorliwość w odważnym świadczeniu w prawdzie ofiarą, pokutą i modlitwą szczególnie różańcową mocą Ducha Świętego przez Płomień Miłości Niepokalane Serce Matki Miłosierdzia i Maryi Królowej Polski, św. Michała Archanioła Anioła Stróża Polski, św. Aniołów Stróżów, św. Andrzeja Boboli, świętych i błogosławionych Narodu Polskiego i całego Dworu Niebieskiego, a także mocą wstawienniczą Świętych Władców i Przodków Polski. /04.01.2024/

5. O uwielbienie Boga Ojca w Boskim Sercu Dzieciątka Jezus wobec Narodu i Państwa Polskiego w tym o powszechną mobilizację narodową modlitwą, pokutą i ofiarą w tym wynagrodzeniem i przebłaganiem Boga Trójjedynego za grzechy i przewiny władz państwowych i Narodu Polskiego przez Płomień Miłości Niepokalane Serce Matki Miłosierdzia i Maryi Królowej Polski,  św. Michała Archanioła Anioła Stróża Polski, św. Aniołów Stróżów, św. Andrzeja Boboli, świętych i błogosławionych Narodu Polskiego i całego Dworu Niebieskiego, a także mocą wstawienniczą Świętych Władców i Przodków Polski. /05.01.2024/

6. O uwielbienie Boga Ojca przez Najświętsze Imię Dzieciątka Jezus wobec Narodu i Państwa Polskiego w tym o narodowe odrodzenie oparte na posłuszeństwie prawu Bożemu mocą Ducha Świętego przez Płomień Miłości Niepokalane Serce Matki Miłosierdzia i Maryi Królowej Polski, św. Michała Archanioła Anioła Stróża Polski, św. Aniołów Stróżów, św. Andrzeja Boboli, świętych i błogosławionych Narodu Polskiego i całego Dworu Niebieskiego, a także mocą wstawienniczą Świętych Władców i Przodków Polski. /06.01.2024/

7. O uwielbienie Boga Ojca przez Najświętsze Imię Dzieciątka Jezus wobec Narodu i Państwa Polskiego w tym o przebudzenie narodowe i zaaktywizowanie społeczne przez prawne instytucje  oraz duchowe wsparcie Kościoła i wszystkich wierzących w odważnym świadczeniu w prawdzie ofiarą, pokutą i modlitwą szczególnie różańcową we wsparciu wszystkich zatroskanych o Ojczyznę mocą Ducha Świętego przez Płomień Miłości Niepokalane Serce Matki Miłosierdzia i Maryi Królowej Polski,  św. Michała Archanioła Anioła Stróża Polski, św. Aniołów Stróżów, św. Andrzeja Boboli, świętych i błogosławionych Narodu Polskiego i całego Dworu Niebieskiego, a także mocą wstawienniczą Świętych Władców i Przodków Polski. /07.01.2024/

8. O uwielbienie Boga Ojca przez Najświętsze Imię Dzieciątka Jezus wobec Narodu i Państwa Polskiego w tym w przebudzeniu narodowym w prawdzie ofiarą, pokutą i modlitwą szczególnie różańcową oraz duchowe wsparcie Kościoła i wszystkich wierzących w odważnym świadczeniu we wsparciu wszystkich zatroskanych o Ojczyznę mocą Ducha Świętego przez Niepokalane Serce Matki Miłosierdzia i Królowej Polski, św. Michała Archanioła Anioła Stróża Polski, św. Aniołów Stróżów, św. Andrzeja Boboli, świętych i błogosławionych Narodu Polskiego i całego Dworu Niebieskiego, a także mocą wstawienniczą Świętych Władców i Przodków Polski.

2 x po 6 MSZY ŚW. 8-13 stycznia 2024

(Dwóch kapłanów sprawowało te intencje równolegle każdego dnia o 8.00 i 18.00

O uwielbienie Boga Ojca przez cierpienia-5 mąk i zmartwychwstanie Chrystusa w wypełnieniu się woli Bożej w Polsce w tym w intencjach szczegółowych Mszy św. ofiarowanych przez Legion Małych Rycerzy MSJ…

Pierwsza Msza św.: Ku czci Pana Jezusa niewinnie uwięzionego i Jego cierpień, aby wypełniła się wola Boża w Polsce,  szczególnie we wszystkich intencjach NMP Królowej Polski, w tym przebudzenie Narodu Polskiego, o pokorę i przestrzeganie Bożego ładu i porządku prawnego w Ojczyźnie przez obecne władze, o natychmiastowe uwolnienie i oczyszczenie z mocy zła, o opamiętanie i nawrócenie i pokorę dla rządu, wrogów wewnętrznych i zewnętrznych, o ochronę i opiekę dla całej Ojczyzny mocą Ofiary i Krwi Chrystusa za przyczyną św. Michała Archanioła i Aniołów, świętych i błogosławionych Narodu Polskiego oraz mocą wstawienniczą całego Dworu Niebieskiego i mocą modlitw świętych dusz i wszystkich zbawionych przodków Polek i Polaków oraz zatroskanych o dobro Polski.

Druga Msza św.: Ku czci Pana Jezusa niewinnie sądzonego i skazanego przez niesprawiedliwy wyrok, aby wypełniała się wola Boża w Polsce, szczególnie o nawrócenie, wiarę, zgodę i jedność Polaków, o Boży ład i praworządność w Ojczyźnie, o natychmiastowe uwolnienie i oczyszczenie z mocy zła, o opamiętanie, nawrócenie i pokorę dla rządu, wrogów wewnętrznych i zewnętrznych, o ochronę i opiekę dla całej Ojczyzny mocą Ofiary i Krwi Chrystusa za przyczyną św. Michała Archanioła i Aniołów, świętych i błogosławionych Narodu Polskiego oraz mocą wstawienniczą całego Dworu Niebieskiego i mocą modlitw świętych dusz czyśćcowych wszystkich przodków Polek i Polaków oraz zatroskanych o dobro Rzeczpospolitej.

Trzecia Msza św.: Na uczczenie Pana Jezusa wyszydzonego przez całe Jego życie, a szczególnie w Jego bolesnej Męce i na drzewie Krzyża w swej śmierci, aby wypełniała się wola Boża w Polsce, szczególnie o królowanie Ducha Świętego w sercu każdego Polaka na wzór zjednoczonych SERC: Jezusa, Maryi i Józefa; o Boży ład i praworządność w Ojczyźnie, o natychmiastowe uwolnienie i oczyszczenie z mocy zła, o opamiętanie, nawrócenie i pokorę dla rządu, wrogów wewnętrznych i zewnętrznych, o ochronę i opiekę dla całej Ojczyzny mocą Ofiary i Krwi Chrystusa za przyczyną św. Michała Archanioła i Aniołów, świętych i błogosławionych Narodu Polskiego oraz mocą wstawienniczą całego Dworu Niebieskiego i mocą modlitw świętych dusz czyśćcowych wszystkich przodków Polek i Polaków oraz zatroskanych o dobro Rzeczpospolitej.

Czwarta Msza św.: Ku czci Pana Jezusa zmarłego okrytego ranami, ogołoconego i konającego na drzewie Krzyża w swej śmierci, aby wypełniała się wola Boża w Polsce, szczególnie o poskromienie ducha pychy, nieczystości, bogobójstwa, dzieciobójstwa, bratobójstwa, podziału, zdrady, zazdrości, agresji, gniewu, kłamstwa, lenistwa, chciwości, pijaństwa, obżarstwa i wszego złego; o nierealizowanie się mocy zła; o Boży ład i praworządność w Ojczyźnie, o natychmiastowe uwolnienie i oczyszczenie z wszelkiego zła, o opamiętanie, nawrócenie i pokorę dla rządu, wrogów wewnętrznych i zewnętrznych, o ochronę i opiekę dla całej Ojczyzny mocą Ofiary i Krwi Chrystusa za przyczyną św. Michała Archanioła i Aniołów, świętych i błogosławionych Narodu Polskiego oraz mocą wstawienniczą całego Dworu Niebieskiego i mocą modlitw świętych dusz czyśćcowych wszystkich przodków Polek i Polaków oraz zatroskanych o dobro Rzeczpospolitej.

Piąta Msza św.: Ku czci Pana Jezusa zmarłego i Jego pogrzebu, szczególnie o zniweczenie wszelkich złych planów i działań środowisk antyklerykalnych, masońsko-lewackich i liberalno-oligarchicznych oraz mediów, dziennikarzy, celebrytów, vipów i wszelkiej maści środowisk sędziowsko-prawniczych i naukowo-edukacyjnych we wszelkich strukturach narodu i państwa polskiego aby wypełniała się wola Boża w Polsce, o respektowanie Bożego ładu i praworządności przez władzę, o natychmiastowe uwolnienie i oczyszczenie z mocy zła, o opamiętanie, nawrócenie i pokorę dla rządu, wrogów wewnętrznych i zewnętrznych, o ochronę i opiekę dla całej Ojczyzny mocą Ofiary i Krwi Chrystusa za przyczyną św. Michała Archanioła i Aniołów, świętych i błogosławionych Narodu Polskiego oraz mocą wstawienniczą całego Dworu Niebieskiego i mocą modlitw świętych dusz czyśćcowych wszystkich przodków Polek i Polaków oraz zatroskanych o dobro Rzeczpospolitej.

Szósta Msza św.: Ku czci zmartwychwstałego i uwielbionego Pana Jezusa, szczególnie o uwielbienie i podziękowanie dobremu Bogu, za wypełnianie się woli Bożej w Polsce w tym za zlewane łaski – dary i owoce Ducha Świętego, za Boże interwencje i udzielone łaski w intencjach Królowej Polski, za łaski wiary, zgody i jedności Polaków szczególnie za poskromienie i nierealizowanie się mocy zła we wszystkich strukturach władzy, narodu i państwa polskiego, za Boży ład i porządek w Ojczyźnie, za natychmiastowe uwolnienie z mocy zła, za opamiętanie, nawrócenie i pokorę dla rządu, wrogów wewnętrznych i zewnętrznych, za pomoc Bożą dla rządzących i rządzonych, oraz za łaskę królowania Ducha Świętego w sercu każdego Polaka i za ochronę tych serc i za opiekę dla całej Ojczyzny mocą Ofiary i Krwi Chrystusa za przyczyną św. Michała Archanioła i Aniołów, świętych i błogosławionych Narodu Polskiego oraz mocą wstawienniczą całego Dworu Niebieskiego i mocą modlitw świętych dusz czyśćcowych wszystkich przodków Polek i Polaków oraz zatroskanych o dobro Rzeczpospolitej.